โฆษณา หมวดหมู่ งานช่าง

หน้าแรก » การบริการ » งานช่าง

การบริการอื่นๆ | การตลาด / โฆษณา | งานแต่งงาน / งานพิธี | กราฟฟิคดีไซน์ | งานช่าง | บัญชี | ขนส่ง | งานพิมพ์ | รับซื้อของเก่า | แปลภาษา / ล่าม | รับพิมพ์งาน | แม่บ้าน / พี่เลี้ยง | รับจัดดอกไม้ |

รูป   รายละเอียด ราคา
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  300-500
  ไม่ระบุ
  300 บาท
  1 บาท
  ไม่ระบุ
  โทรสอบถาม
  99 บาท
  40-60
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  999 บาท
  ตามตกลง
  ไม่ระบุ
  300 บาท
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  300 บาท
  ราคาเป็นกันเอง
  ไม่ระบุ
  300 บาท
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  1,500
  300 บาท
  ไม่ระบุ
  300 บาท
  ไม่ระบุ
  8,000
  300 บาท
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  300 บาท
  ไม่ระบุ
  180-250
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  490 บาท
  ตามข้อตกลง
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ดูตามสภาพหน้างาน
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ตกลงราคาก่อน
  ตกลงราคาตามงานที่ทำ
  ไม่ระบุ
  650 บาท
  0 บาท
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  เริ่มต้นที่ 30
  ขึ้นอยู่กับความเสียหาย
  ตามรายละเอียดงาน
  ตามเนื้องาน
  300 บาท
  500-900
  3,000
  300 บาท
  ไม่ระบุ
  ตามตกลง
  ราคาเรี่มที่ 45 ค่าแรง รวมค่าสี ราคาเรี่มที่ 1
  3,000
  500-6,000
  0 บาท
  20 บาท
  มาตรฐาน ตามขนาด ขอบเขตงาน ตามขัอบังคับของสภาวิศวกร
  มาตรฐาน ตามขนาด และขอบเขตงานตามข้อบังคับสภาวิศวกร
  ไม่ระบุ
  3,000
  50 บาท
  600 บาท
  20 บาท
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  3,500
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  1,500-2,500
  300-400
  ราคาพิเศษ
  ไม่ระบุ
  แล้วแต่ตกลง
  ไม่ระบุ
  ราคาตามตกลง
  900 บาท
  call
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
หน้า 2 จาก 4 1 2 3 4