ตลาดใหญ่กำลังนำท่านไปยัง เว็บไซต์ที่ต้องการ กรุณารอสักครู่
http://store.apple.com/us/question/answers/ipad/does-the-ipad-mini-come-with-4g-lte-or-3g/QYHJYUX74DAKXFD27