*จำหน่ายซิลปั้มทุกชนิด WESCO,NOCCHI,STAC,EBARA,LOWARA,VARISCO,CALPEDA,GOULDS,GRUNDFOS,PENTAX,MONOFLO,ELEKTROKOVINA,KENFLO,FORAS,AJAX*

หน้าแรก » เครื่องมือ และ อุตสาหกรรม » เครื่องมือ และ อุตสาหกรรมอื่นๆ

*จำหน่ายซิลปั้มทุกชนิด WESCO,NOCCHI,STAC,EBARA,LOWARA,VARISCO,CALPEDA,GOULDS,GRUNDFOS,PENTAX,MONOFLO,ELEKTROKOVINA,KENFLO,FORAS,AJAX*
PA series:Single Stage Centrifugal Pump    
VN series:Single Stage Centrifugal Pump    
XA series:Single Stage Centrifugal Pump    
KDW series:Horizontal Multistage Pump    
KPS series:Double Suction Split Casing Water Pump  
 WATERFLOW-Hot Water Centrifugal Pump    
Submersible Non-Clog Sewage Pump    
ISO series:High efficiency Centrifugal Pump    
FSR - 200 / WPST-815 series:Self-Priming Pump  
VMS/CDLF-Vertical Multistage Stainless Pump    
         ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอเตอร์เทค เฃลล์แอนด์เฃอร์วิส    
213 เพชรเกษม 58 แยก 14 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม 10160  
       TEL-02-805-1337-02-805-1338 FAX  02-455-5847  
       โทร 02-802-3852,02-455-5801,089-227-8408-086-993-7165 
  www.watertech.co.th   www.wttmachinery.com  
PA series:Single Stage Centrifugal Pump    
VN series:Single Stage Centrifugal Pump    
XA series:Single Stage Centrifugal Pump    
KDW series:Horizontal Multistage Pump    
KPS series:Double Suction Split Casing Water Pump  
 WATERFLOW-Hot Water Centrifugal Pump    
Submersible Non-Clog Sewage Pump    
ISO series:High efficiency Centrifugal Pump    
FSR - 200 / WPST-815 series:Self-Priming Pump  
VMS/CDLF-Vertical Multistage Stainless Pump    
         ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอเตอร์เทค เฃลล์แอนด์เฃอร์วิส    
213 เพชรเกษม 58 แยก 14 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม 10160  
       TEL-02-805-1337-02-805-1338 FAX  02-455-5847  
       โทร 02-802-3852,02-455-5801,089-227-8408-086-993-7165 
  www.watertech.co.th   www.wttmachinery.com  
PA series:Single Stage Centrifugal Pump    
VN series:Single Stage Centrifugal Pump    
XA series:Single Stage Centrifugal Pump    
KDW series:Horizontal Multistage Pump    
KPS series:Double Suction Split Casing Water Pump  
 WATERFLOW-Hot Water Centrifugal Pump    
Submersible Non-Clog Sewage Pump    
ISO series:High efficiency Centrifugal Pump    
FSR - 200 / WPST-815 series:Self-Priming Pump  
VMS/CDLF-Vertical Multistage Stainless Pump    
         ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอเตอร์เทค เฃลล์แอนด์เฃอร์วิส    
213 เพชรเกษม 58 แยก 14 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม 10160  
       TEL-02-805-1337-02-805-1338 FAX  02-455-5847  
       โทร 02-802-3852,02-455-5801,089-227-8408-086-993-7165 
  www.watertech.co.th   www.wttmachinery.com  
PA series:Single Stage Centrifugal Pump    
VN series:Single Stage Centrifugal Pump    
XA series:Single Stage Centrifugal Pump    
KDW series:Horizontal Multistage Pump    
KPS series:Double Suction Split Casing Water Pump  
 WATERFLOW-Hot Water Centrifugal Pump    
Submersible Non-Clog Sewage Pump    
ISO series:High efficiency Centrifugal Pump    
FSR - 200 / WPST-815 series:Self-Priming Pump  
VMS/CDLF-Vertical Multistage Stainless Pump    
         ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอเตอร์เทค เฃลล์แอนด์เฃอร์วิส    
213 เพชรเกษม 58 แยก 14 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม 10160  
       TEL-02-805-1337-02-805-1338 FAX  02-455-5847  
       โทร 02-802-3852,02-455-5801,089-227-8408-086-993-7165 
  www.watertech.co.th   www.wttmachinery.com  
PA series:Single Stage Centrifugal Pump    
VN series:Single Stage Centrifugal Pump    
XA series:Single Stage Centrifugal Pump    
KDW series:Horizontal Multistage Pump    
KPS series:Double Suction Split Casing Water Pump  
 WATERFLOW-Hot Water Centrifugal Pump    
Submersible Non-Clog Sewage Pump    
ISO series:High efficiency Centrifugal Pump    
FSR - 200 / WPST-815 series:Self-Priming Pump  
VMS/CDLF-Vertical Multistage Stainless Pump    
         ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอเตอร์เทค เฃลล์แอนด์เฃอร์วิส    
213 เพชรเกษม 58 แยก 14 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม 10160  
       TEL-02-805-1337-02-805-1338 FAX  02-455-5847  
       โทร 02-802-3852,02-455-5801,089-227-8408-086-993-7165 
  www.watertech.co.th   www.wttmachinery.com  
PA series:Single Stage Centrifugal Pump    
VN series:Single Stage Centrifugal Pump    
XA series:Single Stage Centrifugal Pump    
KDW series:Horizontal Multistage Pump    
KPS series:Double Suction Split Casing Water Pump  
 WATERFLOW-Hot Water Centrifugal Pump    
Submersible Non-Clog Sewage Pump    
ISO series:High efficiency Centrifugal Pump    
FSR - 200 / WPST-815 series:Self-Priming Pump  
VMS/CDLF-Vertical Multistage Stainless Pump    
         ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอเตอร์เทค เฃลล์แอนด์เฃอร์วิส    
213 เพชรเกษม 58 แยก 14 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม 10160  
       TEL-02-805-1337-02-805-1338 FAX  02-455-5847  
       โทร 02-802-3852,02-455-5801,089-227-8408-086-993-7165 
  www.watertech.co.th   www.wttmachinery.com  
PA series:Single Stage Centrifugal Pump    
VN series:Single Stage Centrifugal Pump    
XA series:Single Stage Centrifugal Pump    
KDW series:Horizontal Multistage Pump    
KPS series:Double Suction Split Casing Water Pump  
 WATERFLOW-Hot Water Centrifugal Pump    
Submersible Non-Clog Sewage Pump    
ISO series:High efficiency Centrifugal Pump    
FSR - 200 / WPST-815 series:Self-Priming Pump  
VMS/CDLF-Vertical Multistage Stainless Pump    
         ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอเตอร์เทค เฃลล์แอนด์เฃอร์วิส    
213 เพชรเกษม 58 แยก 14 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม 10160  
       TEL-02-805-1337-02-805-1338 FAX  02-455-5847  
       โทร 02-802-3852,02-455-5801,089-227-8408-086-993-7165 
  www.watertech.co.th   www.wttmachinery.com  
PA series:Single Stage Centrifugal Pump    
VN series:Single Stage Centrifugal Pump    
XA series:Single Stage Centrifugal Pump    
KDW series:Horizontal Multistage Pump    
KPS series:Double Suction Split Casing Water Pump  
 WATERFLOW-Hot Water Centrifugal Pump    
Submersible Non-Clog Sewage Pump    
ISO series:High efficiency Centrifugal Pump    
FSR - 200 / WPST-815 series:Self-Priming Pump  
VMS/CDLF-Vertical Multistage Stainless Pump    
         ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอเตอร์เทค เฃลล์แอนด์เฃอร์วิส    
213 เพชรเกษม 58 แยก 14 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม 10160  
       TEL-02-805-1337-02-805-1338 FAX  02-455-5847  
       โทร 02-802-3852,02-455-5801,089-227-8408-086-993-7165 
  www.watertech.co.th   www.wttmachinery.com  
PA series:Single Stage Centrifugal Pump    
VN series:Single Stage Centrifugal Pump    
XA series:Single Stage Centrifugal Pump    
KDW series:Horizontal Multistage Pump    
KPS series:Double Suction Split Casing Water Pump  
 WATERFLOW-Hot Water Centrifugal Pump    
Submersible Non-Clog Sewage Pump    
ISO series:High efficiency Centrifugal Pump    
FSR - 200 / WPST-815 series:Self-Priming Pump  
VMS/CDLF-Vertical Multistage Stainless Pump    
         ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอเตอร์เทค เฃลล์แอนด์เฃอร์วิส    
213 เพชรเกษม 58 แยก 14 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม 10160  
       TEL-02-805-1337-02-805-1338 FAX  02-455-5847  
       โทร 02-802-3852,02-455-5801,089-227-8408-086-993-7165 
  www.watertech.co.th   www.wttmachinery.com  
PA series:Single Stage Centrifugal Pump    
VN series:Single Stage Centrifugal Pump    
XA series:Single Stage Centrifugal Pump    
KDW series:Horizontal Multistage Pump    
KPS series:Double Suction Split Casing Water Pump  
 WATERFLOW-Hot Water Centrifugal Pump    
Submersible Non-Clog Sewage Pump    
ISO series:High efficiency Centrifugal Pump    
FSR - 200 / WPST-815 series:Self-Priming Pump  
VMS/CDLF-Vertical Multistage Stainless Pump    
         ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอเตอร์เทค เฃลล์แอนด์เฃอร์วิส    
213 เพชรเกษม 58 แยก 14 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม 10160  
       TEL-02-805-1337-02-805-1338 FAX  02-455-5847  
       โทร 02-802-3852,02-455-5801,089-227-8408-086-993-7165 
  www.watertech.co.th   www.wttmachinery.com  
PA series:Single Stage Centrifugal Pump    
VN series:Single Stage Centrifugal Pump    
XA series:Single Stage Centrifugal Pump    
KDW series:Horizontal Multistage Pump    
KPS series:Double Suction Split Casing Water Pump  
 WATERFLOW-Hot Water Centrifugal Pump    
Submersible Non-Clog Sewage Pump    
ISO series:High efficiency Centrifugal Pump    
FSR - 200 / WPST-815 series:Self-Priming Pump  
VMS/CDLF-Vertical Multistage Stainless Pump    
         ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอเตอร์เทค เฃลล์แอนด์เฃอร์วิส    
213 เพชรเกษม 58 แยก 14 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม 10160  
       TEL-02-805-1337-02-805-1338 FAX  02-455-5847  
       โทร 02-802-3852,02-455-5801,089-227-8408-086-993-7165 
  www.watertech.co.th   www.wttmachinery.com  
PA series:Single Stage Centrifugal Pump    
VN series:Single Stage Centrifugal Pump    
XA series:Single Stage Centrifugal Pump    
KDW series:Horizontal Multistage Pump    
KPS series:Double Suction Split Casing Water Pump  
 WATERFLOW-Hot Water Centrifugal Pump    
Submersible Non-Clog Sewage Pump    
ISO series:High efficiency Centrifugal Pump    
FSR - 200 / WPST-815 series:Self-Priming Pump  
VMS/CDLF-Vertical Multistage Stainless Pump    
         ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอเตอร์เทค เฃลล์แอนด์เฃอร์วิส    
213 เพชรเกษม 58 แยก 14 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม 10160  
       TEL-02-805-1337-02-805-1338 FAX  02-455-5847  
       โทร 02-802-3852,02-455-5801,089-227-8408-086-993-7165 
  www.watertech.co.th   www.wttmachinery.com  


   
   


ยี่ห้อ: waterflow pumpรุ่น: W
ราคา: 10,000 บาทต้องการ: ขาย
ติดต่อ: สุรเดช อีเมล์: 
โทรศัพย์: 02-805-1337-8IP Address: 110.168.186.219
มือถือ: 086-993-7165 จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
เลขบัตรประชาชน: 3102200413XXX
ที่อยู่: 213

คำค้น:  WATERFLOW-PUMP | REGENT | AJAX | MONOFLO | FORAS | KSB-PUMP | PENTEX | ELEKTROKOVINA | KENFLO | ELECTRA |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]