โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเรื่อง “เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า” รุ่นที่ 11

หน้าแรก » อาหาร และ สุขภาพ » อาหารหวาน / เครื่องดื่ม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเรื่อง “เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า” รุ่นที่ 11
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเรื่อง “เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า” รุ่นที่ 11
( www.facebook.com/Sasitong )

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
2. เวลาและสถานที่ฝึกอบรม
วันที่ 16-18 มีนาคม 2556 รวมระยะเวลา 3 วัน
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ
3. หลักการและเหตุผล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว์ มีความพร้อมที่จะให้บริการวิชาการในการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า” โดยมีเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนบุคลากรที่มีความชำนาญทางด้านนี้ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างมาก
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่ผู้อื่นเพื่อให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจด้านเทคโนโลยีการแปรรูปนมแพะ
5. การดำเนินงาน
5.1 วิธีการฝึกอบรม
เป็นการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ
5.2 หัวข้อการฝึกอบรม
- หลักทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์น้ำนม
- หลักสุขศาสตร์น้ำนม และระบบ GMP ในโรงงาน
- การตรวจคุณภาพน้ำนมแพะเบื้องต้น
- ผลของความร้อนต่อคุณภาพน้ำนมและการเตรียมนมแพะเพื่อแปรรูป
- การทำไอศครีม เต้าฮวย และโยเกิร์ตนมแพะ
- ปฏิบัติการทำไอศกรีมนมแพะ
- ปฏิบัติการทำโยเกิร์ตนมแพะ
- ปฏิบัติการทำเต้าฮวยนมแพะ
- การทำสบู่นมแพะ
- การทำโลชั่นบำรุงผิวนมแพะ
- ปฏิบัติการทำสบู่นมแพะ
- ปฏิบัติการทำโลชั่นบำรุงผิวนมแพะ
- การทำเค้กนมแพะ/คุกกี้นมแพะ
- ปฏิบัติการทำเค้กนมแพะ/คุกกี้นมแพะ

5.3 วิทยากร
1. ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง
2. ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ ชื่นชม
3. นางอรทัย จินตสถาพร
4. นายสุรชัย เปี่ยมคล้า
5. นางสาวเสาวนิต วุฒิไกรรัตน์
6. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
5.4 กำหนดการฝึกอบรม
ตารางฝึกอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า” (ดังเอกสารแนบ)
5.5 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ข้าราชการ เกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป
6. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะเสียค่าลงทะเบียนคนละ 3,600 บาท ซึ่งค่าลงทะเบียนดังกล่าวรวมค่าอาหารทุกมื้อ ค่าอาหารว่าง ค่าเอกสาร ค่าอุปกรณ์ ค่าบริการห้องฝึกอบรมและค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม (ไม่รวมค่าที่พัก)
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจในงานด้านคุณภาพน้ำนมแพะและการแปรรูปน้ำนมแพะ
เพื่อเพิ่มมูลค่า
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. การชำระเงินค่าลงทะเบียน
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว์
บัญชีเลขที่ 769-221295-0
หมายเหตุ
1. รับสมัครด่วนจำนวนจำกัด 10 ท่าน เท่านั้น
2. สำหรับผู้ที่สนใจให้สมัครและรับชำระเงินก่อนวันที่ 8 มีนาคม 2556 พร้อมส่งแฟกซ์ใบโอนมาที่โทรสาร 034-351964
3. ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว์ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าอบรมหากผู้เข้าอบรมขอยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม

จัดโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
โทรศัพท์ : ติดต่อ ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง โทรศัพท์ : 034-282306
โทรสาร : 034-351964 หรือ นายธนวรรศว์ วุฒิไกรรัตน์ โทรศัพท์ : 088-4580450
หรือที่ www.facebook.com/Sasitong


 


ราคา: 3,600ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: ดลรวีฟาร์มอีเมล์: 
โทรศัพย์: 034-282306IP Address: 115.67.132.82

คำค้น:  การทำนมแพะ |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]