พ่องั่งอันศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อกอย วัดเขาดินใต้

หน้าแรก » พระเครื่อง » เครื่องรางของขลัง

พ่องั่งอันศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อกอย วัดเขาดินใต้
ประวัติ และ ตำนานพระงั่ง

ใน ครั้งอินเดียโบราณมนุษย์มักแบ่งชั้นวรรณะ เป็นวรรณะต่างๆห้ามสมสู่กันในคนต่างวรรณะหากมีการฝ่าฝืน ลูกที่เกิดในพ่อแม่ต่างวรรณะนั้นจะถูกขับไล่และถูกรังเกียติเหมือนไม่ใช่คน ดูถูกเหยียดหยาบขับไล่ออกจากเมืองมีความเป็นอยู่เยี่ยงสัตว์ไม่มีภาษาไม่มี วัฒนธรรมต้องเที่ยวเก็บเศษอาหารกินเพื่อประทังชีวิตนานวันเข้าคนนอกวรรณะนี้ มีจำนวนมากขึ้นอยู่ตามทั่วไป ถูกตัดสิทธิ์ริดรินทุกๆอย่างที่จะพึงมีหากใครแอบดูคนวรรณะอื่นกราบไหว้รูป เคารพขององค์เทพเหล่าใดหรือลัทธิใด ก็จะถูกควักลูกตาหากใครแอบฟังคนวรรณะอื่นสาทะยายมนต์ก็จะถูกเหล็กแหลมแทงหู ให้หูหนวก หากใครได้พูดหรือกล่าวพาดพึงถึงการเซ่นสรวงบูชาก็จะถูกตัดลิ้น เพราะคนส่วนมากถือว่าคนพวกนี้ไม่ใช่คนฆ่าได้ไม่บาป ทั้งจิตใจและความคิดของคนนอกวรรณะจึงไม่มีความศรีวิลัยและความงดงามเลยถูก หล่อหลอมไว้ด้วยความทุกข์ แต่ก็อยากมีสิ่งยึดเหนี่ยว ผ่านไปรุ่นแล้วรุ่นเล่าจึงได้ประชุมกันว่าเราอยากจะมีพระเจ้าของเรา เราจะขออ้อนวอนต่อพระเจ้าของเราจึงพยายามอ้วนวอนในสิ่งที่ตนไม่รู้จัก คำสวดอ้อนวอนนั้นดังไปถึงเหล่าทวยเทพทั้งหมดแต่ไม่มีเทพองค์ใดที่จะเมตตาเลย ด้วยแรงอธิฐานส่งไปถึงพระศิวะในขณะที่ท่านบังเกิดความกำหนัดขึ้นมาท่านเลย สะดุ้งแล้วก็เล็งเห็นทั้งหมด เลยรำพึงว่าเรานี้ก็ไม่ต่างจากคนพวกนั้น เพราะท่านเองก็มักโดนเหยียดหยามจากยะสะเทพบิดรว่าท่านเป็นเทพนอกรีด ทำตัวไม่สมเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นเทพท่านจึงแก้เผ็ดโดยการไปเอาลูก สาวพระเทพบิดรมาเป็นชายาเพื่อระบายกำหนัดและได้ตัดหัวยะสะเทพบิดรและเอาหัว แพะมาต่อเพื่อให้อับอายจนไม่มีใครกล้าดูถูกและยอมรับท่านในที่สุด ท่านจึงเกิดความเห็นใจและเวทนาจึงใช้ใครตัวเองบริเวณในที่ลับทิ้งลงมายังโลก บังเกิกดเป้นผู้มีบุญเกิดในวรรรณะนอกรีดแต่มีความเฉลียวฉลาดสามารถรวบรวมฝูง ชนนอกรีดให้เป็นกลุ่มให้เป็นหัวหน้าผู้นำสั่งสอนศิลปะวิทยาต่างๆโดยไม่ให้ กระทบกระเทือนวรรณะอื่น และท่านยังมอบพระเวทย์ต่างๆให้ส่งผลให้มีลูกสาวกษัตริย์เกิดมาหลงรักและได้ สมรสกันโดยที่กษัตริย์ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามีลูกสาวคนเดียวเลยต้องจำใจจำยอม ให้ลูกแต่งกับคนนอกวรรณะ และเหตุการณ์คล้ายกันก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งจนกลืนวรรณะทั้งหมดไม่มีวรรณะ นอกรีดครั้งชายผู้มีบุญเสียชีวิตลงการเหยียดวรรณะก็กลับคืนมาอีก จึงได้คิดมีการสร้างรูปเคารพของคนชายคนนี้ที่เป็นองค์แทนของพระผู้มาโปรด โดยการสร้างนั้นคิดประดิษให้ผิดแผกแปลกไปจากรูปเคารพอื่นๆเช่นทำเหมือนงั่ง เศียรโล้นเปรียบเหมือนผู้มีบุญที่ยังไม่ได้เป็นกษัตริย์ ทำเป็นเศรียรแหลมทรงเครื่องเปรียบเหมือนดั่งว่าได้เป็นกษัตริย์แล้วเพราะ ด้วยความไม่มีวัฒนธรรมรูปร่างจึงไม่ค่อยสวยงามนัก แต่พอสร้างมาทีไรคนวรรณะอื่นก็จะมาทำลายตัดหัวทิ้งบ้างทุบทำลายบ้างทำให้น่า บิดเบี้ยวปูดโปนบ้างเลยคิดทำกันเป็นขนาดเล็กเพื่อใช้พกติดตัว ครั้งจะแขวนไว้ข้างบนก็กลัวคนจะเห็นก็เลยแขวนไว้ข้างล่างในร่มผ้าในที่ต่ำ เลยเป็นที่นิยมทำกันแพ่หลายในกลุ่มและได้แยกย้ายกระจัดกระจายไปยังบ้านอื่น เมืองอื่นเครื่องรางเหล่านี้บังเกิดอาณุภาพแปลกๆ ผู้ญ พกมักจะได้สามีเป็นวรรณะที่สูง ผช พกมักจะได้แบบเดียวกันบังเกิดโชคลาภเงินทองรวมถึงเสน่ห์ข้าวของต่างๆจนกลาย เป็นที่นิยมและแพร่หลายในบุคคลชั้นสูงสืบต่อกันมาแต่ก็ยังเป็นที่ปิดบังและ หวงห้ามไม่ค่อยสืบทอดสรรพวิชาต่อกันจึงสร้างเรื่องสร้างราวในทางไม่ดีว่า เครื่องรางแบบนี้เป็นของต่ำใครใช้แลวมักเดือดร้อนเป็นไปต่างๆนาๆและกล่าวหา ว่าเป็นเครื่องรางที่สกปรกเพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นได้ใช้สงวนไว้แต่กลุ่ม ของตนแท้ที่จิงแล้วงั่งนี้จะเป็นเครื่องรางของคนชั้นสูงก็ว่าได้เพราะเหตุ ที่ว่าชายใช้ได้หญิงสูงศักดิ์ หญิงใช้ได้ชายสูงศักดิ์พกไว้กับตัวมักจะมีบุคคลที่สูงกว่าเข้ามาในชีวิตเสมอ และเป็นเครื่องรางที่ไม่มีเสื่อมแม้จะตกอยู่ในที่เช่นใดเหมือนดั่งครั้ง กำเนิดเกิดจากคนนอกวรรณะโดนดูถูกเหยียดหยามก็กลับไปเป็นใหญ่ในแว่นแคว้น คือก้าวล่วงพ้นความเสื่อมเป็นเครื่องรางที่อยู่นอกเหนือกฎเกณและกฎระเบียบ ใดๆที่มนุษย์สมมุติขึ้นเพราะเป็นเครื่องรางที่ก่อเกิดด้วยจิตที่เป็นวิมุต ด้วยจิตที่เป็นปรมัถ(ขอขอบคุณข้อมูลจาก มหาเวทย์หกสิบสาม)

หลวงพ่อกอย ธัมมปาโล วัดเขาดินไต้ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ พระเกจิอาจารย์ผู้สืบสานพุทธาคม เขมรโบราณขนานแท้และดั้งเดิม ประวัติโดยย่อ
-หลวงพ่อกอย มีชื่อในทะเบียนบ้านว่า สงาม นามสกุล รมประโคน เกิดที่บ้านตาอี อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ บิดาเป็นชาวกัมพูชา ชื่อ นายคูณ มารดาชื่อ นางเทียว(ปัจจุบันบิดามารดาได้ถึงแก่กรรมแล้ว) มีพี่น้องรวมกัน 3 คน 1.หลวงพ่อกอย 2.นายสตม รมประโคน3.นางเพียบ เมื่ออุปสมบทท่านได้ไปอยู่ในประเทศกัมพูชาได้ศึกษาพระเวทอาถรรพณ์จากหลวงปู่สุเวือน และวิชาอาบน้ำมนต์ ถอนคุณถอนของ,วิชามหาเสน่ห์,วิชาปลุกเสกหุ่นพยนต์,วิชาปลุกเสกขุนแผนแบบมหาเสน่ห์,วิชาปลุกเสกพ่องั่งฯลฯ พร้อมเรียนกรรมฐานควบคู่กันไป จนหลวงปู่สุเวือนไว้เนื้อเชื่อใจให้ลงตะกรุดแทนท่านแจกจ่ายทหารในประเทศกัมพูชา เมื่อศึกษาวิชาจากหลวงปู่สุเวือนจนหมดแล้ว หลวงพ่อกอยได้รับคำแนะนำจากหลวงปู่สุเวือนว่าให้ออกธุดงค์เข้าป่าหาความวิเวกเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมต่อไป..หลังจากกราบลาหลวงปู่สุเวือน ท่านได้มุ่งหน้าไปยังป่าเมืองเสียมราฐโดยมิได้หวั่นแกรงภยันตรายต่างๆประเทศกัมพูชาหรือเขมร มีป่ามีเขามากมายล้วนแต่เป็นดินแดนอาถรรพณ์ลี้ลับ ที่แฝงไปด้วยความน่าสพรึงกลัวทั้งจาก ภูติผีปีศาจที่ตาเรามองไม่เห็นและภัยจากคนในระหว่างเดินธุดงค์เพราะมีทั้งผู้แก่กล้าในวิชาอาคมทางคุณไสยต่างๆ รวมไปถึงยาเบื่อ ยาสั่ง ที่มีพิษถึงตายก็มีอยู่มาก..ที่เมื่อเห็นพระธุดงค์มักจะลองของ ลองวิชาอยู่เสมอ หลวงพ่อกอยท่านก็สามารถเอาตัวรอดมาได้โดยตลอด ค่ำไหนก็ปักกรดบำเพ็ญสมณธรรมท่านใช้ชีวิตอยู่ในป่าในเขตอาศัยบิณฑบาตจากชาวป่าชาวเขาได้พบฤาษี,ชีปะขาว,และพระธุดงค์ได้แลกเปลี่ยนศึกษาเวทมนต์โองการณ์ต่างๆ วิชาอิ้นทอง,วิชามหาลำอ๊อพ,วิชาตะกั่วเผาะ,วิชาเรียกเจตภูติ,วิชาปลุกกุมาร,วิชาปลุกเสกหุ่นพยนต์,วิชาปลุกเสกขุนแผนแบบมหาเสน่ห์,วิชาปลุกเสกพ่องั่งฯลฯ พระธุดงค์องค์นี้ท่านชื่อว่า หลวงพ่อชู วัดหินเหล็กไฟ จ.สุรินทร์,เมื่อหลวงพ่อกอยเรียนรู้เวทวิชาจากหลวงพ่อชู ท่านก็กราบลาและได้เดินธุดงค์ต่อโดยมีจุดหมายปลายทางเพื่อกลับบ้านตาอีและได้มาจำวัดอยู่ที่วัดเขาดินใต้ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ สืบมาจนถึงปัจจุบัน หลวงพ่อกอยท่านได้นำเอาวิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมาช่วยเหลือญาติโยม บำรุงพัฒนาวัดเขาดินใต้ เมื่อหลวงพ่อกอย ท่านมาอยู่วัดเขาดินใต้ ความที่ท่านเป็นพระที่ชอบศึกษาท่านก็เดินทางไปศึกษากรรมฐาน วิชาอาคมจากครูบาอาจารย์อีกหลายท่านด้วยกัน ครูบาอาจารย์ท่านใดที่หลวงพ่อกอยรับทราบกิตติคุณบารมีและก็มิได้ละเลยที่จะเข้าไปรับการถ่ายทอดชี้แนะจากครูบาอาจารย์ซึ่งก็ได้รับความเมตตาด้วยดี... หลวงปู่เจีย วัดปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ได้ทำการสอนให้ หลวงพ่อกอยรู้จักการกำหนดอารมณ์ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งยังได้ทำการสอนเรียนรู้ตำรับแห่งธาตุทั้ง 4 เพื่อนำไปใช้ในการสร้างวัตถุมงคลของขลังให้ได้ผล หลวงปู่เจียท่านได้กำชับต่อหลวงพ่อกอยไว้ว่า เมื่อจิตสงบสมาธินิ่งดีแล้ว นำจิตเวทมนต์คาถาผสานเข้ากับธาตุทั้ง 4 จะทำการสิ่งใดจัดสร้างของขลังวัตถุมงคลก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมหลวงปู่เจียท่านเป็นพระที่มีสภาวะจิตที่แก่กล้ามาก ผ้ายันต์เมื่อท่านทำเสร็จแล้วจะทำการเผาทันทีผืนไหนที่ไม่ไหม้ไฟจึงจะนำมาแจกจ่ายญาติโยมให้บูชาและวัตถุมงคลชนิดต่างๆ ที่หลวงพ่อกอยท่านอธิฐานปลุกเสกแจกญาติโยมก็ให้บังเกิดเมตาขลัง อีกทั้งรวมพลังของครูบาอาจารย์ด้วยมหานิยมแคล้วคลาดภัยพิบัติและอุบาทว์ทั้งปวงที่เกิดขึ้น ทรงพลังด้วยมนต์ตรารวยตามปรารถนากับผู้ที่บูชาครอบครองทำให้การค้า กิจการเจริญรุ่งเรืองโชคลาภพูนทวีแคล้วคลาดจากคุณไสย มนต์ดำ ศัตรูหมู่มาร พวกพ้องคนพาลทั้งหลาย ผู้ที่ได้ครอบครองวัตถุมงคลที่ผ่านการอธิฐานจิตจากหลวงพ่อกอยจะพบกับการเปลี่ยนแปลงโชคชะตากลับร้ายกลายเป็นดี เพิ่มชะตาราศีให้กับชีวิตถือเป็นสุดยอดเครื่องรางวัตถุมงคลที่น่าเสาะแสวงหาบูชาติดตัวเป็นอย่างยิ่งลูกศิษย์หลวงพ่อกอยหลายๆ ท่านได้บูชาวัตถุมงคลของท่านชีวิตก็เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด จะทำกิจการใดๆก็ราบรื่นซึ่งสวนกระแสเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน มีเงินทองไหลเข้ามา จากกิจการที่ซบเซาก็กลับกลายเป็นเฟื่องฟู กิจการรุ่งเรืองหมดทุกข์บันดาลสุขครอบอยู่เย็นเป็นสุขแก่ผู้บูชา หลังจากทราบประวัติหลวงพ่อแล้วมาพูดถึงเครื่องรางที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยุคนี้ คือ “พ่องั่ง”
**ชนวนอาถรรพณ์อันศักดิ์สิทธิ์ในการสร้างประกอบด้วย**
-เหล็กยอดเจดีย์ เหล็กสังฆวานร ขวานฟ้า ตะกั่วดำ ดีบุก แร่พลวง ทองแดงเถื่อน กำไลสัมฤทธิ์เก่า ระฆังเก่า ขันน้ำมนต์เก่า ฆ้อง โลหะบ้านเชียงและชนวนอันศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายมาหล่อหลอมเข้าด้วยกันมาเป็นรูปพ่องั่งอันศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อกอยได้ทำพิธีปลุกเสกบรรจุพุทธาคมถูกต้องตามพิธีกรรม
**พุทธคุณเน้นในเรื่อง**
-เมตตา โชคลาภ คงกระพันแคล้วคลาดฯลฯ
***ผู้ใดต้องการโชคลาภอธิษฐานขอความสำเร็จขอบารมีเสริมสร้างกิจการค้าให้เจริญรุ่งเรืองปกป้องคุ้มครองอันตรายทั้งปวงอยู่ยงคงกระพัน ให้มีความสุขอย่ามีเคราะห์ อย่ามีทุกข์อย่ามีโศกและโรคภัยไข้เจ็บใต้ฐานบรรจุผงวิเศษมหาจักรพรรดิ์ล้างอาถรรพณ์ฝังอาวุธพระพุทธเจ้ามีพุทธคุณปกป้องคุ้มครองอันตรายทั้งปวงอยู่ยงคงกระพันชาตรีทำให้ครอบครัวมีความสุขความเจริญ
**คาถาบูชา ภาวนา 3 จบ**
-โอม กำมะโปน กำตะเบ็ง เมตตาสุเน พ่องั่งเอ๋ย เจ้าจงมาสู่หา จงเกยทรัพย์ เอาศรีมาให้กู สวาหะ สวาหาย หลังจากนั้นให้อธิฐานขอพ่องั่งได้เลยครับ

ดาวโหลดภาพทั้งหมดได้ที่
http://www.mediafire.com/?77jjqoqx83717yc

หรือ http://www.pra-siam.com


   
   


ราคา: 1,900ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: วัฒนะอีเมล์: 
โทรศัพย์: 0895597111IP Address: 223.204.22.112

คำค้น:  พระงั่ง เก่า โบราณ จาก อินเดีย และเขมร | งั่ง อเพิ่ม พรายดํา | ภาพพระงั่ง | งั่งหลวงพ่อกอยต้องใส่กรอบหรือไม่ | หลวงพ่อแวนกาย | งั่งอาจารย์ เพิ่ม พรายดํา | พ่องั่งอันศักดิ์สิทธิ์ | อเพิ่ม พรายดำ ติดต่อ | งั่ง อาจารย์เพิ่ม | พระ งั่ง เขมร เก่า |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]