มาใหม่ เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง จ.ภูเก็ต ปี พ.ศ. 2524 บล็อคนิยม สังฆาฏิขีด เนื้อทองแดง สวยแชมป์ หายากค่ะ

หน้าแรก » พระเครื่อง » เหรียญหล่อ

มาใหม่ เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง จ.ภูเก็ต ปี พ.ศ. 2524 บล็อคนิยม สังฆาฏิขีด เนื้อทองแดง สวยแชมป์ หายากค่ะ
มาใหม่ เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง จ.ภูเก็ต ปี พ.ศ. 2524 บล็อคนิยม สังฆาฏิขีด เนื้อทองแดง สวยแชมป์ หายากค่ะ

"หลวงพ่อแช่ม" วัดฉลอง ภูเก็ต ท่านเกิดที่ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เมื่อปีกุน พุทธศักราช 2370 ในรัชสมัยของ
"พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 นามโยมบิดา-มารดา ไม่ปรากฏในประวัติแม้แต่ "หลวงพ่อช่วง" ศิษย์เอกของท่าน
ก็ไม่สามารถให้รายละเอียดได้

ตั้งแต่เล็ก พ่อแม่ส่งให้อยู่ ณ วัดฉลอง เป็นศิษย์ของพ่อท่านเฒ่า เมื่อมีอายุพอจะบวชได้ก็บวชเป็นสามเณร และ ต่อมาเมื่ออายุถึง
ที่จะบวชเป็นพระภิกษุก็บวช จำพรรษาอยู่ ณ วัดฉลอง หลวงพ่อแช่มได้ศึกษาวิปัสนาธุระจากพ่อท่านเฒ่าจนเชี่ยวชาญทางวิปัสนาธุระ
"เป็นอย่างสูง ความมีชื่อเสียงของหลวงพ่อแช่มปรากฏชัดในคราวที่หลวงพ่อแช่มเป็นหัวหน้าปราบอั้งยี่ ชาวบ้านเอาผ้าประเจียดซึ่งหลวงพ่อ
"
แช่มทำให้โพกศีรษะเป็นเครื่องหมายต่อต้านพวกอั้งยี่ พวกอั้งยี่ให้ฉายาคนไทยชาวบ้านฉลองว่า พวกหัวขาว ยกพวกมาโจมตีคนไทย
ชาวบ้านฉลองหลายครั้ง ชาวบ้านถือเอากำแพงพระอุโบสถเป็นแนวป้องกัน อั้งยี่ไม่สามารถตีฝ่าเข้ามาได้ หัวหน้าอั้งยี่ประกาศให้สินบน
ใครสามารถจับตัวหลวงพ่อแช่มวัดฉลองไปมอบตัวให้จะให้เงินถึง 5,000 เหรียญ เล่าลือกันทั่วไปในวงการอั้งยี่ว่า คนไทยชาวบ้านฉลอง
ซึ่งได้รับผ้าประเจียดของหลวงพ่อแช่มโพกศีรษะ ล้วนแต่เป็นยักษ์มารคงทนต่ออาวุธ ไม่สามารถทำร้ายได้ ยกทัพมาตีกี่ครั้งๆ ก็ถูกตีโต้
กลับไปทุกครั้ง จนต้องเจรจาขอหย่าศึกยอมแพ้แก่ชาวบ้านศิษย์หลวงพ่อแช่มโดยไม่มีเงื่อนไข คณะกรรมการเมืองภูเก็ตได้ทำรายงาน
กราบทูลไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะกรรมการเมืองนิมนต์หลวงพ่อแช่ม
ให้เดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร มีพระประสงค์ทรงปฏิสันฐานกับหลวงพ่อแช่มด้วยพระองค์เอง หลวงพ่อแช่มและคณะเดินทางถึงกรุงเทพ
"มหานคร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานสมฌศักดิ์หลวงพ่อแช่ม เป็นพระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญานมุนี ให้มีตำแหน่งเป็น


"สังฆปาโมกข์ เมืองภูเก็ต อันเป็นตำแหน่งสุงสุด ซึ่งบรรพชิตจักพึงมีในสมัยนั้น ในโอกาสเดียวกันทรงพระราชทานนาม วัดฉลอง เป็น
วัดไชยาธาราราม

เมื่อพวกอั้งยี่แพ้ศึกแล้วก็หันมาเลื่อมใสให้ความเคารพนับถือต่อหลวงพ่อแช่มเป็นอย่างมาก แม้แต่ผู้ซึ่งนับถือศาสนาอื่นก็มีความเคารพ
เลื่อมใสต่อหลวงพ่อแช่ม เกิดเหตุอาเพศต่างๆในครัวเรือนต่างก็บนบานหลวงพ่อแช่มให้ช่วยขจัดปัดเป่าให้

ชาวเรือพวกหนึ่งลงเรือพายออกไปหาปลาในทะเลถูกคลื่น และพายุกระหน่ำจนเรือจวนล่มต่างก็บนบานสิ่งศักดิ์ต่างๆ ให้คลื่นลมสงบ
แต่คลื่นลมกลับรุนแรงขึ้น ชาวบ้านคนหนึ่งนึกถึงหลวงพ่อแช่มได้ ก็บนหลวงพ่อแช่มว่าขอให้หลวงพ่อแช่มบันดาลให้คลื่นลมสงบเถิด
รอดตายกลับถึงบ้านจะติดทองที่ตัวหลวงพ่อแช่ม คลื่นลมก็สงบ มาถึงบ้านก็นำทองคำเปลวไปหาหลวงพ่อแช่ม เล่าให้หลวงพ่อแช่มทราบ
และขอปิดทองที่ตัวท่าน หลวงพ่อแช่มบอกว่าท่านยังมีชีวิตอยู่จะปิดทองยังไง ให้ไปปิดทองที่พระพุทธรูป ชาวบ้านกลุ่มนั้นก็บอกว่าถ้าหาก
หลวงพ่อไม่ให้ปิด หากแรงบนทำให้เกิดอาเพศอีก จะแก้อย่างไร ในที่สุดหลวงพ่อแช่มก็จำต้องยอมให้ชาวบ้านปิดทองที่ตัวท่านโดยให้ปิดที่
แขนและเท้า ชาวบ้านอื่นๆ ก็บนตามอย่างด้วยเป็นอันมาก พอหลวงพ่อแช่มออกจากวัดไปทำธุระในเมือง ชาวบ้านต่างก็นำทองคำเปลว
รอคอยปิดที่หน้าแขนของหลวงพ่อแทบทุกบ้านเรือน จนถือเป็นธรรมเนียม

หลวงพ่อแช่ม ชาตะ พ.ศ.2370 มรณภาพ พ.ศ.2451 เมื่อมรณภาพ บรรดาศิษย์ได้ตรวจหาทรัพย์สินของหลวงพ่อแช่มปรากฏว่า หลวงพ่อ
แช่มมีเงินเหลือเพียง 50 เหรียญเท่านั้น ความทราบถึงบรรดาชาวบ้านปีนังและจังหวัดอื่นในมาเลเซีย ต่างก็นำเงิน เอาเครื่องอุปโภคบริโภค
ที่จำเป็น มีข้าวสาร มีคนมาช่วยเหลือหลายเรือสำเภา งานศพของหลวงพ่อแช่มจัดได้ใหญ่โตมโหฬารที่สุดในจังหวัดภูเก็ต
บารมีของ หลวงพ่อแช่ม ก็มีมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้

หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง เป็นที่เคารพนับถืออย่างมากของชาวใต้ รวมถึงชาวมาเลเซีย และ สิงคโปร์ โดยเฉพาะพระคาถาเมตตา
เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มาก มีประสบการณ์เล่าขานกันสืบมา ก่อนสวดให้ตั้ง นะโม 3 จบก่อน แล้วว่าดังนี้
"พระอรหัง สุคะโต ภะคะวา นะเมตตาจิต" หมั่นทำบุญ ถือศีล ภาวนา

สำหรับเหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง องค์นี้ สภาพสวยแชมป์ ไม่ผ่านการใช้ คมชัดเหมือนองค์จริงท่านมากๆ หายาก

พุทธคุณเด่นในด้านเมตตามหานิยม แคล้วคลาด ปลอดภัย
บริการส่งฟรีทั่วประเทศ
รับประกันแท้ 100 % ตลอดอายุการใช้บูชาค่ะ
086-845-2266
โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย ย่อยสรงประภา 4222429957 ค่ะ


  


ราคา: บูชาแล้ว จัดส่งเรียบร้อยค่ะต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: พรโสธรอีเมล์: 
โทรศัพย์: 086-845-2266IP Address: 27.130.116.133

คำค้น:  หลวงพ่อแช่มวัดฉลอง2524 | เหรียญหลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อช่วงภูเก็จ2519 | หลวงปู่ทวด 2524 | พระเนื้อเงินขัดทรายหลวงพ่อโสธรสีดำทำไงดี | เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง ปี2532 | พระกริ่งหลวงพ่อแช่มวัดฉลองจภูเก็ต๒๕๓๘ | รูปหล่อหลวงพ่อแช่มเนื้อทองเหลืองหลังพัดยศ มีกริ่ง จภูเก็ต | หลวงพ่อแช่มวัดฉลองรุ่น105ปี | หลวงพ่อแช่มรุ่น105 | เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง 105 ปี |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]