พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ แจกงานกฐินยะลา ปี พ.ศ.2513 สวยมาก ไม่แพงค่ะ ร่วมฉลองพุทธชยันตี วัตถุมงคล ลด 10% ทุกรายการ ถึง 15 มิถุนายนนี้นะคะ

หน้าแรก » พระเครื่อง » พระเครื่อง / วัตถุมงคล

พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ แจกงานกฐินยะลา ปี พ.ศ.2513 สวยมาก ไม่แพงค่ะ ร่วมฉลองพุทธชยันตี วัตถุมงคล ลด 10% ทุกรายการ ถึง 15 มิถุนายนนี้นะคะ
ท่านเจ้าคุณนรฯ ถือกำเนิดเมื่อ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๐ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา ตรงกับ วันมาฆะบูชา
เป็นบุตรชายคนหัวปีของเจ้าคุณพระนรนาฏภักดี นายอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ท่านนายอำเภอบางปลาม้าได้ตั้งชื่อบุตรชาย
คนหัวปีของท่านว่า "ตรึก" ท่านเข้าศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่โรงเรียนกฏหมาย ซึ่งยังรวมอยู่กับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นายตรึกเป็นผู้มี
สติปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถเรียกสำเร็จรัฐศาสตร์เป็นรุ่นแรก

นักเรียนรัฐศาสตร์ที่มีหน้าตาและหน่วยก้านดีถูกเกณฑ์ไปช่วยในในพระบรมมหาราชวัง ในครั้งนี้ก็ได้มีนายตรึกรวมอยู่ด้วยผู้หนึ่ง
เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ได้ทอดพระเนตร ทรงไต่ถามถึงเหล่ากอพงศ์พันธุ์ แล้วก็ดำรัสว่า
"เมื่อเรียนจบแล้วมาอยู่กับข้า" พออายุ ๒๕ ปี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงโปรดเกล้าฯ เลื่อนบรรดาศักดิ์
ขึ้นเป็น พระยาพานทอง ราชทินนามว่า "นรรัตนราชมานิต" ซึ่งเป็นพระยาหนุ่มที่สุดในสมัยนั้น

พระยานรรัตนราชมานิต ได้อุปสมบทเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๘ มีอายุครบ ๒๘ ปี ที่ วัดเทพศิรินทราวาส โดยมีท่านเจ้าประคุณ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เป็นอุปัชฌาย์ มีฉายาว่า ธมฺมวิตกโก ท่านศึกษาปฏิบัติธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด กิจวัตรที่ท่านจะขาดเสียมิได้
นั่นก็คือการลงอุโบสถทำวัตร เช้า-เย็น ท่านบอกกับภิกษุสงฆ์ในวัดเสมอว่า "ถ้าท่านขาดทำวัตรครั้งใด นั่นก็หมายความว่า ท่านต้อง
อาพาธหนัก หรือได้มรณภาพไปแล้ว"

และก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านเจ้าคุณนรรัตนฯ ได้ขาดลงอุโบสถ เพราะท่านเดินมาลงโบสถ์และเหยียบถูกงูเห่า งูจึงกัดที่เท้าท่าน ท่านเจ้าคุณ
นรรัตนฯ ก็ยังลงโบสถ์ทำวัตรต่อไป เมื่อเวลาทำวัตรสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ทรงเห็นเข้าจึงได้ขอร้องให้ท่านงดลงทำวัตรจนกว่า
เท้าจะหายบวม ด้วยความเกรงใจและระลึกเคารพต่อผู้มีพระคุณฝังจิตใจ ท่านเจ้าคุณจึงได้งดลงโบสถ์ ๑ วัน รุ่งขึ้นเท้าข้างที่บวมเต่งก็อันตรธาน
หายไปอย่างปลิดทิ้ง เกิดความมหัศจรรย์แก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง "โรคมันเกิดขึ้นมาเอง มันก็ต้องหายไปเองได้เช่นกัน" ท่านเจ้าคุณนรรัตนฯ
พูดอยู่เสมอแก่ผู้ที่ไต่ถามท่าน

ยิ่งนับวันเสียงลือเสียงเล่าอ้างทางด้านอภินิหารต่างๆ ของท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิตก็แพร่สะพัดไปทั่วทุกสารทิศ ล่วงรู้ถึงหูชาวจีนผู้หนึ่ง
ซึ่งยากจนข้นแค้นอยากจะเข้าพบนมัสการ พยายามเพียรมาพบที่พระอุโบสถหลายครั้งแต่ก็เข้าไม่ถึงตัวท่านเจ้าคุณนรรัตนฯเลยสักครั้ง
ท่านจีนผู้นั้นจึงได้ตัดสินใจมาดักพบที่กุฏิตอนเช้าก่อนที่ท่านเจ้าคุณนรรัตนฯจะลงทำวัตรเช้า เมื่อพบท่านเจ้าคุณนรรัตนฯชาวจีนผู้นั้นก็ก้มลง
กราบที่หน้าประตูและกล่าวว่า "อยากจะมาขอพร เพราะยากจนเหลือเกิน ทำมาค้าขายก็มีแต่ขาดทุน" ท่านเจ้าคุณนรรัตนฯได้ฟังชาวจีนพูด
จบลงแล้ว ท่านเจ้าคุณนรรัตนฯ จึงเอากะลาขัด ตักน้ำมาพรมให้ชาวจีน และพูดว่า " ไปได้คราวนี้จะรวยใหญ่"

และก็เป็นจริงอย่างที่ท่านเจ้าคุณนรรัตนฯให้พรทุกประการ เพราะหลังจากนั้นเป็นต้นมาชาวจีนผู้นั้น ก็ทำมาค้าขายเจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับ

เรื่องความศักดิ์สิทธิ์ ของพระเครื่องท่านเจ้าคุณนรรัตนฯก็ได้อธิบายให้ฟังว่า "ความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอยู่กับความศรัทธา อาศัยกำลังจิตเป็นสำคัญ
บางครั้งทหารที่ไปรบเวียดนามเชื่อมั่นคุณพระที่ห้อยคอไป อาจทำให้เกิดนะจังงังก็ได้ ข้าศึกมองไม่เห็นตัวหรือยิงไม่ถูก"

หลังจากได้สนทนาธรรมกับเจ้าคุณนรรัตนฯ เป็นที่พออกพอใจแล้ว ทุกคนต่างก็จะกราบลากลับ ท่านเจ้าคุณนรรัตนฯ มักให้ไปตักน้ำมนต์
ในโอ่งหลังรูปปั้นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ๑ ถ้วย และรินใส่ถ้วยให้ดื่มทีละคนพร้อมกับให้ว่าคาถาตามท่านไปด้วย ดังนี้

"สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ อิทัง พลัง เอตัสสะมิง ระตะนัตตะ ยัสสะมิง สัมประสาทะ นะเจตะโส"

เมื่อทุกคนได้รับประทานน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านเจ้าคุณนรรัตนฯ เสร็จแล้ว ท่านเจ้าคุณนรรัตนฯ ก็ได้กล่าวเป็นประโยชน์สุดท้ายว่า
" จงประกอบแต่ความดีนะ จะได้มีความสุข"

ปัฐวีธาตุที่ท่านเจ้าคุณนรรัตนปลุกเสกให้แก่หลาน ปลัดโกศล ก่อนจะถึงวันมรณกรรมเพียงวันเดียว ปลัดโกศลได้มอบให้นางจำเนียนภรรยา
ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อคราวเสร็จพระราชดำเนินมาเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพเจ้าคุณนรรัตน เมื่อวันที่
๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๔ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้มีกระแสร์รับสั่งว่า "ขอบใจจ๊ะ" เพราะทรงทราบว่าเป็นของที่ท่านเจ้าคุณ
นรรัตนปลุกเสกเอง

พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ แจกงานกฐินยะลา ปี พ.ศ.2513 จัดสร้างประมาณ ๕๐๐๐ องค์ค่ะ

วัตถุมงคลของท่านทุกรุ่น ล้วนมีพุทธคุณเด่นในด้าน เมตตามหานิยม แคล้วคลาด

ร่วมฉลองพุทธชยันตี วัตถุมงคล ลด 10% ทุกรายการ ถึง 15 มิถุนายนนี้นะคะ
บริการส่งฟรีทั่วประเทศ
โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย ย่อยสรงประภา 4222429957 ค่ะ
รับประกันแท้ 100 % ตลอดอายุการใช้บูชาค่ะ
หาพระแท้ คุ้มค่า น่าบูชา มาพรโสธรซิคะ
โทร 086-845-2266


  


ราคา: บูชาแล้ว จัดส่งเรียบร้อยค่ะต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: พรโสธรอีเมล์: 
โทรศัพย์: 086-845-2266IP Address: 183.89.251.117

คำค้น:  ราคาพระนาคปรก เจ้าคุณ นร ฯ | ราคาพระนาคปรกเจ้าคุณนรโค๊ดนะ | นาคปรกเจ้าคุณนร ราคา | พระนาคปรก เจ้าคุณ | สมเด็จเจ้าพระคุณนร | พระนาคปรกเจ้าคุณนร | สมเด็จนาคปรกกฐินยะลา ปี | นาคปรกเจ้าคุณนร 2513 | นาคปรกเจ้าคุณนร กฐินยะลา | ประกาศล่าสุด นาคปรกเจ้าคุณนร กฐินยะลา |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]