เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ นครปฐม ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เนื้อทองแดง ตอกโค๊ต สวยค่ะ

หน้าแรก » พระเครื่อง » พระเครื่อง / วัตถุมงคล

เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ นครปฐม ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เนื้อทองแดง ตอกโค๊ต สวยค่ะ
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ นครปฐม ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เนื้อทองแดง ตอกโค๊ตสวยค่ะ

หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ นครปฐม อาจารย์ของท่าน หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด, หลวงพ่อแดง วัดทุ่งคอก เป็นต้น ชาตะ วันที่ 12 สิงหาคม 2466 มรณะ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 พุทธคุณ คงกระพัน-มหาอุด วิชาที่ท่านถนัด สัก เสก เลขยันต์ ราคาพระเครื่อง หลักร้อย-หลักหมื่น หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ (๑๑) โดย อ.เล็ก พลูโต หลวงพ่อเปิ่นได้ดำเนินการ ก่อสร้างโรงพยาบาล เพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โดยงบประมาณที่ต้องใช้ในการนี้ ประมาณการเอาไว้กว่า ๒๐๐ ล้านบาท ซึ่งโรงพยาบาลดังกล่าว ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมตตาบารมีอันหาที่เปรียบมิได้ของหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ ดังที่ได้เรียบเรียงประวัติของท่านพอสังเขปตั้งแต่ต้นจนมาถึงบัดนี้ จึงมิใช่เป็นคำป้อยอที่เกินเลยความเป็นจริง ที่สาธุชนทั้งหลายให้ความเคารพยกย่องท่านเสมือนหนึ่ง “เทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำนครชัยศรี” อนึ่งในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๓๗ สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานสมณศักดิ์พระเถรานุเถระ ผู้รับภารธุระพระพุทธศาสนา เป็นคุณประโยชน์ทั้งในฝ่ายพุทธจักร และราชอาณาจักรตามประเพณีนิยม ที่ได้ทรงปฏิบัติเป็นลำดับมา ในอภิลักขิตสมัยอันเป็นมงคลยิ่งนี้ พระเดชพระคุณ พระครูฐาปนกิจสุนทร (หลวงพ่อเปิ่น) ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ “พระอุดมพระชานาถ”อันนำมาซึ่งความปลาบ ลิ้มปีติยินดีแก่คณะสงฆ์ และพุทธบริษัทวัดบางพระ และคณะศิษยานุศิษย์เป็นล้นพ้น การสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อเปิ่น วัตถุมงคลของหลวงพ่อเปิ่น หากเอามานับรวมกันทั้งที่ท่านสร้าง และปลุกเสกแล้ว ปัจจุบันมีออกมามากมายหลายรุ่นหลายคณะสร้าง จนจำกันไม่หวาดไม่ไหวว่าเป็นของใครต่อของใครกันบ้าง ทั้งนี้เพราะหลวงพ่อเปิ่น ท่านมีเมตตาต่อทุกคนไม่เลือกหน้า ใครมาขอจัดสร้างในนามท่าน หลวงพ่อก็อนุญาต ด้วยเหตุนี้การสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อเปิ่นจึงไม่อาจนับรุ่นได้ ที่นับได้ก็เห็นมีเพียงแต่ว่า วัตถุมงคลแบบนี้ ชนิดนี้สร้างครั้งแรกเมื่อไร ที่ไหน ปีใด เท่านั้น ซึ่งเราสามารถแบ่งแยกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้ ๑. คณะศิษย์สร้างถวายโดยขออนุญาตหลวงพ่อสร้างขึ้น เนื่องในโอกาสใดโอกาสหนึ่ง จากนั้นก็นำมาให้ท่านปลุกเสก แล้วขอแบ่งจำนวนหนึ่งเพื่อไปแจกให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูง บางคณะจัดสร้างขึ้นเป็นการส่วนตัว โดยไม่ได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ แต่บางคณะสร้างถวายเพื่อหารายได้ไปบำรุงสาธารณประโยชน์ ก็อาจมีการโฆษณาเผยแพร่ ๒. สร้างนอกวัด มีทั้งที่วัดอื่นขออนุญาตสร้างขึ้นเองในนามหลวงพ่อ แล้วนำมาให้ท่านปลุกเสกเพื่อนำไปหารายได้ และที่ไม่ได้ขออนุญาตหลวงพ่อเลยก็มี รวมทั้งบุคคลที่ทำเลียนแบบขึ้นมา ๓. วัดบางพระจัดสร้างขึ้นเอง

วัตถุมงคลเฉพาะที่วัดบางพระจัดสร้างขึ้นนั้น ถ้าจะว่าไปแล้วมีอยู่ไม่กี่รุ่น หรือคิดเป็นสัดส่วนกับวัตถุมงคลในนามของหลวงพ่อเปิ่นทั้งหมด มีแค่ประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง วัตถุมงคลวัดบางพระไปโผล่ที่วัดนก เนื่องจากมีผู้ขออนุญาตหลวงพ่อเปิ่น สร้างวัตถุมงคลในนามของท่านมากมายหลายคณะ จนเป็นที่สับสนของนักสะสมพระเครื่อง ที่ต้องการวัตถุมงคลที่หลวงพ่อสร้างขึ้นเอง หรืออีกนัยหนึ่งวัตถุมงคลของทางวัดบางพระโดยตรง อย่างไรก็ตาม นักสะสมพระเครื่องหลายต่อหลายราย ต่างตั้งข้อสงสัยขึ้นมาว่า เหตุใดวัตถุมงคลของวัดบางพระ จึงมีให้เช่าบูชาที่วัดนก ซึ่งตั้งอยู่ในซอยพณิชยการธนบุรี (จรัญสนิทวงศ์ ๑๓) กรุงเทพฯ แทบทุกรุ่น ทุกพิมพ์ก็ว่าได้ ไม่นับส่วนที่วัดนกจัดสร้างขึ้นเองในนามหลวงพ่อเปิ่น ซึ่งมีอยู่แค่ ๓ พิมพ์ คือ พระสมเด็จเนื้อผงขาโต๊ะ พิมพ์ใหญ่, พิมพ์เล็ก และพระพิมพ์นางพญาเนื้อผง เกี่ยวกับเรื่องนี้ ท่านพระครูสุจิตตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดนกองค์ปัจจุบัน ได้กรุณาชี้แจงว่า ท่านได้รู้จักชอบพอกับหลวงพ่อเปิ่นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้มีการไปมาหาสู่กันเป็นประจำ เวลาที่วัดนกมีงาน หลวงพ่อเปิ่นก็จะมาร่วมด้วย และถึงคราวที่วัดบางพระจัดงาน ท่านเจ้าอาวาสวัดนกก็จะไปช่วยเสมอมิได้ขาด เป็นความผูกพันต่อกันฉันญาติธรรมมานานปี ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ เมื่อทางวัดบางพระจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นมา ท่านเจ้าอาวาสวัดนกจึงช่วยรับนำวัตถุมงคลดังกล่าวส่วนหนึ่งมาให้เช่าบูชาที่วัด สำหรับท่านที่ไม่มีเวลาเดินทางไปที่วัดบางพระ ซึ่งอยู่ถึงนครชัยศรี เป็นการช่วยเผยแพร่วัตถุมงคลของหลวงพ่อเปิ่นทางหนึ่ง และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ต้องการเช่าบูชาที่อยู่ในกรุงเทพฯ วัตถุมงคลที่หลวงพ่อเปิ่นสร้างเอง และสร้างที่วัดบางพระนั้น หลังจากทำขึ้นได้เท่าจำนวนที่ต้องการแล้ว แม่พิมพ์หรือบล็อคต่าง ๆ จะถูกทำลายหมด เพื่อไม่ให้มีการทำเพิ่มขึ้นมาอีกในภายหลัง อันเป็นเจตนารมณ์ของหลวงพ่อเปิ่นเอง ท่านสั่งกำชับไว้ว่า “เมื่อหมดแล้วก็ให้หมดไป ถ้าจะทำอีกก็ทำรุ่นใหม่ไปเลย”โดยมีเป้าหมายในการสร้างที่ชัดเจน เช่น เพื่อหาทุนสร้างถาวรวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้น วัตถุมงคลรุ่นแรกของหลวงพ่อเปิ่น จัดสร้างขึ้นที่วัดโคกเขมา (โคก-ขะ-เหมา) ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ เมื่อท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสที่นั่น เพื่อหาเงินในการสร้าง และทำนุบำรุงถาวรวัตถุภายในวัด มีด้วยกัน ๓ รูปแบบ คือ สมเด็จสามชั้น, รูปเหมือนลอยองค์ ขนาดห้อยคอ และ เหรียญเสมา เป็นรูปหลวงพ่อนั่งเต็มองค์ด้านหน้า ใต้องค์หลวงพ่อเขียนว่า “พระอธิการเปิ่น”ด้านหลังมีอักขระขอมเรียงกัน ๖ แถวในแนวนอน วัตถุมงคลที่สร้างชื่อเสียงให้หลวงพ่อมากที่สุด จัดสร้างขึ้นที่วัดบางพระ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ จะถือเป็นรุ่นแรกของวัดบางพระก็เป็นได้ วงการเรียกว่า “รุ่นพิเศษหลังเสือหมอบ”ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่ ด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อนั่งเต็มองค์ ด้านล่างหลวงพ่อเขียนว่า “หลวงพ่อเปิ่น”มีคำว่า “รุ่น-พิเศษ”อยู่ตรงข้อศอกขวา และซ้ายด้านละหนึ่งคำ ด้านหลังบนสุดมีตัวอุณาโลมอักษรของ ยอดอุณาโลมเกือบชนขอบ แล้วตามด้วยอักขระขอมเรียงกัน ๕ แถว แนวนอน ใต้อักขระของเป็นรูปเสือหมอบพิมพ์นูน ด้านล่างเสือหมอบเขียนเลข ๒๕๑๙ อันเป็นปีที่สร้าง พระผงของขวัญ ๕ เสาร์พระเครื่องที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมากที่สุด วงการพระเครื่องจะต้องจารึกไว้เป็นประวัติการณ์ว่า พระผงของขวัญ ๕ เสาร์ ของหลวงพ่อเปิ่นซึ่งสร้างขึ้นที่วัดบางพระเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนั่งเสือ รุ่น ๕ เสาร์ ที่สร้างขึ้นจำนวนถึง ๘๔,๐๐๐ องค์ ได้หมดไปจากวัดในเวลาอันรวดเร็ว ๘๐ เปอร์เซ็นต์ อยู่ในครอบครองของประชาชนทั่วไป อีก ๒๐ เปอร์เซ็นต์ อยู่ตามศูนย์พระเครื่อง หรือ วัดต่าง ๆ เหตุที่วัตถุมงคลรุ่นนี้โด่งดังพลิกประวัติศาสตร์วงการพระเครื่อง พอจะจับเค้าได้ดังนี้ ๑. พระชุดนี้จัดสร้างขึ้นที่วัดบางพระ โดยหลวงพ่อเปิ่นเป็นประธานในการจัดสร้าง และกดพิมพ์เป็นปฐมฤกษ์ และมีพระภิกษุ สามเณร ตลอดจนลูกศิษย์วัดบางพระ ช่วยในการสร้างจนได้ครบตามจำนวน ประชาชนที่ไปกราบนมัสการหลวงพ่อเปิ่น ต่างก็เห็นเป็นประจักษ์พยาน

บริการส่งฟรีทั่วประเทศ
รับประกันแท้ 100 % ตลอดอายุการใช้บูชาค่ะ

หาพระแท้ คุ้มค่า น่าบูชา มาพรโสธรซิคะ
โทร 086-845-2266
โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย ย่อยสรงประภา 4222429957 ค่ะ


  


ราคา: 1,000 ลดเหลือ 599 เท่านั้นค่ะต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: พรโสธรอีเมล์: 
โทรศัพย์: 086-845-2266IP Address: 171.7.153.34

คำค้น:  เหรียญหลวงพ่อเปิ่น ออกวัดนก | เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ นครปฐม | หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อผง ปี 2549 | เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ ครบรอบอายุ 71ปี | เหรียญหลวงพ่อเปิ่น ม ค | เหรียญบูชาหลวงพ่อเปิ่นปี2556 | หลวงพ่อเปิ่น สร้างโรงพยาบาลเนื้อทองแดง | ดูเหรียญหลวงพ่อเปิ่น พศ2556 | รอยตำหนิ พระหลวงพ่อเปิ่น พศ2549 | ของขึ้น วัดบางพระ ปี พศ2556 |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]