คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน้าแรก » หนังสือ และ การศึกษา » หนังสือทั่วไป

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
แบบสรุปและแนวข้อสอบ(พร้อมเฉลย) ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่าง 5 อัตรา

รวมความรู้ที่ใช้สอบภาค ข. ดังนี้ (อัพเดทล่าสุด)
1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551
- ประกาศกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องกำหนดและแบ่งเขตท้องที่ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551
- ความรู้เกี่ยวกับด้านนโยบายและแผนงาน เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ นโยบายรัฐบาล
- การจัดทำแผนและบริหารแผน นโยบาย โครงการ
- การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา วิเคราะห์สถานการณ์เชิงเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อสนับสนุนการวางแผนนโยบายและการแปลงนโยบาย สู่การปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
- การวิเคราะห์เกี่ยวกับการวางแผนการตลาดและข้อมูลสถิติด้านท่องเที่ยวและกีฬา
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

หนังสือเล่มล่ะ 349 บาท
ไฟล์เอกสารชุดล่ะ 249 บาท
ส่งเอกสารเตรียมสอบและแนวข้อสอบทาง E-mail
ให้โอนเงินเข้าที่ 568-0-23243-5 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี อัครภา จิตประเสริฐ
การแจ้งรายละเอียด
1. เวลาในการโอนเงิน
2. ตำแหน่งที่สั่งซื้อ
3. E-mail ให้ส่งเอกสารกลับ
แจ้งมาที่ e-mail: recommend_2010@hotmail.com หรือที่เบอร์ 08-1302-6950 ขิงค่ะ
เอกสารเป็นไฟล์ PDF สามารถเปิดดู และสั่งปริ้นได้เลย หากไม่สะดวกเป็นไฟล์ PDF แจ้งเปลี่ยนเป็นสกุลอื่นได้
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: recommend_2010@hotmail.com หรือที่เบอร์ 08-1302-6950 ขิงค่ะ
แนวข้อสอบทุกตำแหน่งอัพเดทล่าสุด จัดทำโดยละเอียด ตรงแน่นอน!


 


ราคา: 249 บาทต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: ขิงอีเมล์: 
โทรศัพย์: 0813026950IP Address: 115.67.36.149ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]