เตรียมสอบและแนวข้อสอบ! เจ้าพนักงานพัสดุ2 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้าแรก » หนังสือ และ การศึกษา » หนังสือเรียน

เตรียมสอบและแนวข้อสอบ! เจ้าพนักงานพัสดุ2 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จำหน่ายคู่มือเตรียมสอบและแนวข้อสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ ๒ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกจังหวัด (มีอีกหลายตำแหน่ง) เพียงราคาชุดละ 299 บาท ว่าง 645 อัตรา


รวมทั้งสองภาค คือ ภาค ก. และ ข.
(๑) ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
(๒) ความรู้ในทางงานระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
(๓) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๖. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๗. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๘. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
๙. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๐. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
๑๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๕. เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)

แนวข้อสอบมีเฉลยและคำอธิบาย
ส่งเป็นไฟล์ราคาชุดละ 299 บาทเท่านั้น ได้รับทันที หลังแจ้งการโอนเงิน
เป็นหนังสือชุดละ 399 บาท 2-3 วันทำการได้รับเอกสารถึงบ้าน
โอนเงินผ่านธนาคาร (โทรขอเลขบัญชีที่เบอร์ 089-8200250 เลยค่ะ)
สนใจสั่งซื้อโทร. 089-8200250 (เบลล์) หรือ e-mail: bell_135bell@hotmail.com
เอกสารพร้อมส่งค่ะ
แนวข้อสอบทั้งหมด มีคณะจัดทำ
***เอกสารไม่ครบตามที่ใช้สอบยินดีคืนเงินค่ะ


ราคา: 299 บาทต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: เบลล์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 0898200250IP Address: 115.67.197.222ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]