โยชิโมโต บานานา,คานธี,เทศภักดิ์,ไตตานิค,อาเธอร์ ซี คลาร์ก,COMA,ไอแซค อาซิมอฟ,สตาร์ วอร์ส,เล็ก วงศ์สว่าง,I.S. Song hits ,ยอร์ช ลูคัส,ณัฐ ศาสตร์ส่องวิทย์,บินหลา สันกาลาคีรี,หนึ่งในร้อย,กรุณา กุศลาสัย

หน้าแรก » หนังสือ และ การศึกษา » หนังสือทั่วไป

โยชิโมโต บานานา,คานธี,เทศภักดิ์,ไตตานิค,อาเธอร์ ซี คลาร์ก,COMA,ไอแซค อาซิมอฟ,สตาร์ วอร์ส,เล็ก วงศ์สว่าง,I.S. Song hits ,ยอร์ช ลูคัส,ณัฐ ศาสตร์ส่องวิทย์,บินหลา สันกาลาคีรี,หนึ่งในร้อย,กรุณา กุศลาสัย
ขายหนังสือมือสอง และหนังสือเก่าหายากครับ

1) หนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน และรางวัลต่างๆ
-นิทานโบราณคดี /กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ปกแข็ง สภาพ 100% 200 บาท
-แผ่นดินนี้ของใคร /ศรีรัตน์ สถาปนวัฒน์ ปี2518 312 หน้า สภาพ 100% 100 บาท
-กามนิต - เสฐียรโกเศศ,นาคะประทีป ปกแข็ง สภาพ 100% 200 บาท
-หนึ่งในร้อย - ดอกไม้สด ปกแข็ง สภาพ 100% 250 บาท กระดาษปอนด์
-แม่สายสะอื้น / อ.ไชยวรศิลป์ ปี 2543 เคล็ดไทย 369 หน้า สภาพ 100% 200 บาท
-ละครแห่งชีวิต / ม.จ.อากาศดำเกิง ครั้งที่ 28 ปี 2526 สนพ.แพร่พิทยา 411 หน้า สภาพ 80% 150 บาท

2) หนังสือเก่า ทุกเล่มสภาพ 100%

มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ปกแข็ง พิมพ์ช่วงปี 2516-2522
-ประชาธิปไตยเพื่อประชาชน 150 บาท
-สงครามเวียดนาม 150 บาท
-พระพุทธศาสนากับคึกฤทธิ์ 150 บาท
-ส.ส.คึกฤทธิ์ 150 บาท
-เมืองใน เมืองนอก 150 บาท
-โลกใหม่ 150 บาท

เสฐียรโกเศศ นาคะประทีป ปกแข็ง พิมพ์ช่วงปี 2516-2522
-นิยายเบงคลี สนพ.ศิลปาบรรณาคาร ปี 2512 456 หน้า สภาพ 85% ขาย 300 บาท
-กามนิต 200 บาท
-หิโตปเทศ 200 บาท
-โลกยุคดึกดำบรรพ์ 200 บาท
-ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม 200 บาท
-พงศาวดารธรรมชาติของสัตว์ 200 บาท
-ไทย-จีน 200 บาท
-นิยายเอกของปาชา 250 บาท
-แหลมอืนโดจีนสมัยโบราณ 200 บาท
-ประวัติราชทินนาม 200 บาท
-ลัทธิ ศาสนา 150 บาท
-ชีวิตชาวไทยสมัยก่อน 150 บาท
-อุปกรณ์รามเกียรติ์ 150 บาท
-ประชุมเรื่องพระราม และแง่คิดจากวรรณคดี 150 บาท
-ไทย-จีน 200 บาท
-นิยายเอกของปาชา 250 บาท
-ทศมนตรี 200 บาท
-โปแลนด์ราชย์ 200 บาท
-ฟอลคอน เผชิญภัยเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ 200 บาท

กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
-ประวัติบุคคลสำคัญ ปกแข็ง 200 บาท
-นิทานโบราณคดี ปกแข็ง 200 บาท
-นิทานโบราณคดี ปกอ่อน กระดาษปอนด์ 250 บาท
-ตำนานพระพุทธเจดีย์ ปี 2544 150 บาท
-ไทยรบพม่า ปกแข็ง 250 บาท
-ไทยรบพม่า ปกอ่อน กระดาษปอนด์ 300 บาท
-พระราชประวัติพระนเรศวรมหาราช ปกอ่อน กระดาษปอนด์ 200 บาท
-ความทรงจำ ปี 2514 ปกแข็ง 150 บาท
-นิราศนครวัด ปกแข็ง 250 บาท
-ชีวิตและงานของสุนทรภู่ ปกแข็ง 300 บาท
-เที่ยวเมืองพม่า ปกแข็ง 300 บาท

ท่านผู้หญิงพูนพิศมัย ดิศกุล ปกแข็ง
-ชีวิตและงานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ปี 2515 150 บาท
-สารคดีที่น่ารู้ 170 บาท
-ตอบปัญหาธรรม 170 บาท

พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ปกแข็ง
-เกิดวังปารุสก์ เล่ม 2 สมัยประชาธิปไตย สนพ.คลังวิทยา พ.ศ. 2514 600 บาท
-คัทรินมหาราชินี 300 บาท
-เนลสันแม่ทัพเรืออังกฤษ 300 บาท
-ฮานนิบาล 300 บาท
-เฟรเดริคมหาราช 300 บาท
-ไทยชนะ 150 บาท
-ต้นรัชกาลเอลิซะเบธ 150 บาท
-ชุมนุมจุลจักรสาร 3 เล่ม ปี 2516 1,000 บาท

อ.สนิทวงศ์ ปกแข็ง
-เทพนิยายกริมม์ 2 เล่มจบ 400 บาท
-นิทานแสนสุข 250 บาท
-เทพนิยายเอก 50 เรื่อง 160 บาท
-นิทานประทับใจ (ปกอ่อน) 100 บาท
-กระท่อมน้อยของลุงทอม (ปกอ่อน) 280 บาท
-บอมบาจ้าวไพร (ปกอ่อน) 150 บาท
-ขวัญใจของคุณปู่ (ปกอ่อน) 150 บาท

พ.ต.ต.ประชา พูนวิวัฒน์ ปกแข็ง
-เมา เซ ตุง 150 บาท
-อยาก 150 บาท
-เพราะมันเงียบ เหยียบมันซะ 150 บาท

จินตวีร์ วิวัธน์ ปกอ่อน
-คัมภีร์ภูติ 330 บาท
-ภูติพระจันทร์ 2เล่ม 450 บาท
-ม่อนมนต์ดำ 2เล่ม 430 บาท
-ศตวรรษสวาท 2เล่ม 430 บาท
-ศีรษะมาร 2เล่ม 500 บาท
-สาปนรสิงห์ 2เล่ม 600 บาท

สุชีพ ปุญญานุภาพ
-กองทัพธรรม 2 เล่มจบ ขาย 300 บาท
-ใต้ร่มกาสาวพัสตร์ ขาย 120 บาท
-ลีลาชีวิต ขาย 130 บาท
-เชิงผาหิมพานต์ (ปกอ่อน) ขาย 120 บาท
-คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา ขาย 200 บาท

ทวี วรคุณ
-หลวงพ่อทอง-วัดโบสถ์ ขาย 160 บาท
-แสงธรรม ขาย 130 บาท
-ธารธรรม ขาย 130 บาท
-นิทานชีวิต ขาย 130 บาท

เสถียร โพธินันทะ
-เมธีตะวันออก ขาย 200 บาท
-ภูมิประวัติพระพุทธศาสนา ขาย 150 บาท
-ปรัชญามหายาน ขาย 180 บาท
-ชุมนุมพระสูตรมหายาน ขาย 160 บาท
-คดีโลก คดีธรรม ขาย 200 บาท

วศิน อินทสระ
-พระอานนท์พุทธอนุชา ปกแข็ง กระดาษปรู๊ฟ 200 บาท
-พระอานนท์พุทธอนุชา กระดาษปอนด์ 250 บาท
-จอมจักรพรรดิ์อโศก 2 เล่มจบ 300 บาท
-ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ขาย 160 บาท
-พ่อผมเป็นมหา 2 เล่มจบ 240 บาท
-มิลินทปัญหา ขาย 120 บาท
-ผู้สละโลก ขาย 220 บาท
-ความสุขของชีวิต ขาย 140 บาท
-จริยาบถ 2 เล่มจบ 400 บาท
-ธัมโมชปัญญา 3 เล่มจบ 400 บาท
-ทางแห่งความดี (ธรรมบท) 5 เล่มจบ 700 บาท
-แนวธรรมแห่งสุตตันตะ 2 เล่มจบ 320 บาท
-แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2 เล่มจบ 240 บาท
-อนุทิน ทรรศนะชีวิต 120 บาท
-ปัญญารัตนะ 180 บาท
-ร่มธรรม 120 บาท
-หลักคำสอนสำคัญในพระพุทธศาสนา (พุทธปรัชญาเถรวาท) 200 บาท
-แสงเทียน 160 บาท
-จริยศาสตร์ 160 บาท
-สาระสำคัญแห่งพุทธปรัชญามหายาน 140 บาท
-อันความกรุณาปราณี 200 บาท
-จากวราถึงนภาพร 120 บาท
-บทเรียนชีวิต 180 บาท
-สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค 150 บาท
-อันชนกชนนีนี้รักเจ้า 150 บาท
-ธรรมปฏิสันถาร 150 บาท
-เพื่อชีวิตที่ดี 120 บาท

นิทานต่างๆ-เยาวชน
-บอมบาจ้าวไพร / อ.สนิทวงศ์ แปล เรื่องแปลดีเด่นสำหรับเยาวชน สนพ.บำรุงสาส์น 264 หน้า 100% 150 บาท
-เจ้าชายน้อย / พงาพันธุ์ แปล ปี 2542 สนพ.ศรีสารา ปกอ่อน กระดาษอาร์ตมัน 194 หน้า สภาพ 100% 150 บาท
-จดหมายจางวางหร่ำ (ฉบับสมบูรณ์)/ น.ม.ส. สนพ.บรรณกิจ ปกอ่อน 128 หน้า สภาพ 100% 70 บาท
-ศรีธนญชัย /ประยูร พิศนาคะ ปกแข็ง 300 บาท
-นิยายฝรั่งเศสสมัยกลาง / ช่อเชอรี่ แปล 150 บาท

หนังสือเก่าอื่นๆ
-สี่เจ้าฟ้า ฉบับสมบูรณ์ (ปกแข็ง)/ ลาวัณย์ โชตามระ สนพ.บรรณาคาร ปี 2511 527 หน้า สภาพ 100% 600 บาท
-พ.27 สายลับพระปกเกล้า / อ.ก.รุ่งแสง ครั้งที่ 1 ปี 2521 340 หน้า สภาพ 95% 270 บาท
-มหาภารตยุทธ์/ ร.อ. หลวงบวรบรรณรักษ์ (นิยม รักไทย) แปล สนพ.คลังวิทยา ปี 2514 ปกแข็ง / 290 หน้า สภาพ 100% 250 บาท
-อุดมธรรม กับ ผลงานชุดพุทธศาสนา ของ 'ศรีบูรพา' สนพ.ดอกหญ้า 276 หน้า สภาพ 85% 120 บาท
-กรุงเทพฯในอดีต / เทพชู ทับทอง ปี 2518 สนพ.อักษรบัณฑิต ปกแข็ง 245 หน้า สภาพ 90% ขาย 800 บาท
-มหาสงครามโลกครั้งที่ 3 / ประดิษฐ ไกรว่อง สนพ.ประมวลสาส์นผ่านฟ้า ปี 2508 596 หน้า มีภาพประกอบ สภาพ 95% ขาย 700 บาท
-ฮิตเลอร์บุก ฉบับสังคายนาครั้งมโหฬารใหญ่ / วิเทศกรณีย์ ศิลปาบรรณาคาร พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2512 926 หน้า สภาพ 95% ขาย 800 บาท
-เปา บุ้น จิ้น ฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่เกิดจนชำระสะสางกว่า 70 คดี ปกแข็ง ปี 2509 628 หน้า สภาพ 95% ขาย 700 บาท
-เจ้าฟ้าจุฑามณี / โสมทัต เทเวศร์ สนพ.แพร่พิทยา ครั้งแรก ปี 2513 ปกแข็ง 379 หน้า สภาพ 95% ขาย 700 บาท
-ประมวลนิทาน ร.6 / รัชกาลที่ 6 พระราชนิพนธ์ ศิลปาบรรณาคาร ปกแข็ง 552 หน้า สภาพ 95% ขาย 600 บาท
-จดหมายจางวางหร่ำ (ฉบับสมบูรณ์)/ น.ม.ส. สนพ.บรรณกิจ ปกอ่อน 128 หน้า สภาพ 100% 70 บาท
-สุโขทัย เมืองเก่าของเรา / หวน พินธุพันธ์ สนพ.โอเดียนสโตร์ ปี 2520 ปกแข็ง 181 หน้า สภาพ 100% ขาย 120 บาท
-เขมรแตก (สงครามชายแดน) / ชลิต ณ.นคร สนพ.โอเดียนสโตร์ ปี 2522 191 หน้า สภาพ 100% ขาย 80 บาท
-ศึกคอร์รัปชั่นในเวียตนามใต้ / วิลเลียม เจ.ลีเดอเรอร์ ประกาย สุประดิษฐ์ แปล สนพ.โอเดียนสโตร์ ปี 2529 532 หน้า สภาพ 100% ขาย 120 บาท
-รวมเรื่องเอก โนเบลไพร้ซ์ ชุด 3 เรื่องสั้นของWilliam Faulkner, John Steinbeck พิชัย รัตนประทีป แปล พิมพ์ปี 2512 สนพ.โอเดียนสโตร์ 144 หน้า สภาพ 80% ขาย 120 บาท
-รีเบคคา (Rebecca) / Daphne Du Maurier แปลโดย ประเวศ ศรีพิพัฒน์ ปกแข็ง ปี 2517 265 หน้า สภาพ 100% ขาย 70 บาท
-กรุงเทพเจ้าชู้ / ตุ๊ยตุ่ย หัสนิยายเคล้าคาวโลกีย์ สนพ.โอเดียนสโตร์ ปี 2509 288 หน้า สภาพ 100% ขาย 60 บาท
-มาแต่กระยาหงัน (Little Lord Fauntleroy) / แปลโดย ฉุน ประภาวิวัฒน พ.ศ.2511 ปกแข็ง 440 หน้า ขาย 250 บาท
-เรื่องหลายรส / ว.ณ.ประมวลมารค ปกแข็ง 250 บาท
-ชุมนุมนิพนธ์ อ.น.ก. / พระยาอุปกิตศิลปสาร ปกแข็ง 200 บาท
-สงครามภารตะคำกลอน / พระยาอุปกิตศิลปสาร ปกแข็ง 150 บาท
-ไตรภูมิพระร่วง / พระยาลิไทย ปกแข็ง 180 บาท
-วรรณคดีเจ้าพระยาพระคลัง / เจ้าพระยาพระคลัง(หน) ปกแข็ง 120 บาท
-หัวใจนักรบ / รัชกาลที่6 ปกอ่อน 60 บาท
-เทศนาเสือป่า / รัชกาลที่6 ปกอ่อน 60 บาท
-ผู้ดี /ดอกไม้สด ปกแข็ง 250 บาท
-ตะวันออก-ตะวันตก / ธรรมโฆษ ปกแข็ง สนพ. บรรณาคาร 479 หน้า สภาพ 100% ขาย 160 บาท
-ชุมนุมเรื่องสั้น /พุทธทาสภิกขุ ปกแข็ง 100 บาท
-ชุมนุมข้อคิดอิสระ /พุทธทาสภิกขุ ปกแข็ง 100 บาท
-ฝรั่งอยู่เมืองไทย เล่มพิเศษ /กมล เกตุสิริ พิมพ์ปี 2511 180 บาท
-เงาหลังภาพ / ลาวัณย์ โชตามระ สนพ.โอเดียนสโตร์ ปี 2529 ปกอ่อน 70 บาท
-ในรั้วในวัง / ลาวัณย์ โชตามระ ปี 2529 สนพ.โอเดียนสโตร์ ปกอ่อน 60 บาท
-จดหมายจางวางหร่ำ / น.ม.ส. ปี 2514 ปกแข็ง 80 บาท
-นิยายรักแม่ม่ายเคนเนดี้กับมหาเศรษฐีกรีก / สายัณห์ ปี 2516 491 หน้า ปกแข็ง 120 บาท
-สี่จังหวัดภาคใต้ / ปราโมทย์ ทัศนาสุวรรณ ปี2517 287 หน้า 50 บาท
-กรุงเทพฯร.ศ.194 / ปราโมทย์ ทัศนาสุวรรณ ปี2518 200 หน้า 50 บาท
-ภูมิหลังของคณิกา / กุศล สุจรรยา 120 บาท
-ลิลิตยวนพ่าย / มหาราชเจ้านิพนธ์ ปกแข็ง 150 บาท
-รุไบยาต /ฉบับหอสมุดแห่งชาติ ปกแข็ง 200 บาท
-นิราศลอนดอนและจดหมายเหตุของหม่อมราโชทัย / หม่อมราโชทัย ปกแข็ง 300 บาท
-มูลบทบรรพกิจ / พระยาศรีสุนทรโวหาร ปกแข็ง 300 บาท
-โรเมโอและจูเลียต / รัชกาลที่ 1 ปกแข็ง 120 บาท
-การต่อสู้ของข้าพเจ้า ฮิตเล่อร์ /ศ.ป.แปล ปกแข็ง 250 บาท
-สุนทรภู่สอนหญิง / เชื้อชื่น ศรียาภัย ปกแข็ง 250 บาท
-แลไปข้างหน้า (ภาคปฐมวัย) / ศรีบูรพา ปกแข็ง 250 บาท
-สาวเอยจะบอกให้ / นเรศ นโรปกรณ์ เล่ม1-3 เล่มละ 60 บาท
-ร.5กับกรุงสยาม / ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์ 60 บาท
-เรื่องสั้นบันลือโลก / ช่อเชอรี่ แปล รวมงานคัดสรรของ กีเดอ โมปัสซังค์ ,ออสการ์ ไวลด์ , เอช.จี.เวลส์ 150 บาท
-เรื่องสั้นร่วมสมัย / ป.มหาขันธ์ 120 บาท

3) หนังสือมือสองและหนังสือใหม่
สารคดี/ท่องเที่ยว/บทความ/ประวัติศาสตร์/ฮาวทู/หุ้น/ธรรมะ
-หัวใช้เท้า / วชิรา สนพ.วงกลม ปี 2548 220 หน้า สภาพ 90% ปก 160 ขาย 120
-ชีวิตคู่(ไม่รู้กัน) / อรสม สุทธิสาคร สนพ.สารคดี ปี2546 400หน้า สภาพ 90% ปก 220 ขาย 120
-สาวสวย ความบังเอิญและไฮเออร์เซ็กซ์ / นพ.ต.ตันตริกา อีโรติกนิยายเพื่อเข้าใจเซ็กซ์ในวิถีตะวันออก สนพ.กอไผ่ ปี2550 278 หน้า สภาพ 100% ปก 200 ขาย 140-
-คนเป็นของฟ้าและเวลาเรามีน้อย / ปลาอ้วน สนพ.เคล็ดไทย ปี2547 214หน้า สภาพ 100% ปก135 ขาย 100-
-ไร้ฟอร์ม / บิลลี่ โอแกน ,ม.ล. ศักดิ์สิน เกษมสันต์ ปี 2546 ,สนพ.วันอังคาร 160 หน้า สภาพ 100% ขาย 150
-คู่มือ ANDROID + 100 APPLICATION แท็บเล็ต+สมาร์ตโฟน / กิตติ ภูวนิธิธนา ปี 2554 , 280 หน้า สภาพ 90% ปก 169 ขาย 90
-เนื้อ ตัว หัวใจ 1/ เอกชยา ปี 2545 ,สนพ.กายมารุต 206 หน้า สภาพ 100% ปก 190 ขาย 150
-วิธีปรุงชีวิตให้สดใส...ด้วยการใส่ใจในตัวเอง / โสภาพรรณ รัตนัย ปี 2547 172 หน้า สภาพ 100% ปก 145 ขาย 120
-อะตอมเพื่อนรัก / ชมรมการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2517 ,สนพ.กราฟิกอาร์ต 170 หน้า สภาพ 90% ขาย 150
-ATOM เพื่อนรัก / ชัยคุปต์ ปี 2527 ,ทวพ. 261หน้า สภาพ 90% ขาย 170
-วิธีคลายความเครียดที่ถูกต้องทางธรรมและทางแพทย์ ปี 2537 ,สนพ.ก.ไก่ 143 หน้า สภาพ 90% ขาย 80
-พล.ต.อ.อดุล อดุลเดชจรัส พูดถึงข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับนาย ปรีดีและจอมพล ป./สุพจน์ ด่านตระกูล รวบรวมพิมพ์ ปี 2522 240 หน้า สภาพ 85% ขาย 170
-หัวกว๋อเฟิงกับเติ้งเสี่ยวผิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน / จำลอง พิศนาคะเรียบเรียง ปี 2521 ,สนพ.บันดาลสาส์น 428 หน้า สภาพ 90% ขาย 350
-ประมวลบทสัมภาษณ์และบันทึกของอดีตนายทหารเสรีไทยสายอเมริกา /นาวาอากาศเอกวิมล วิริยะวิทย์ ปี 2536 ,สนพ.รวมสาส์น 196 หน้า สภาพ 90% ขาย 150
-ตื่นรู้อยู่ด้วยรัก DHAMMA TALK / ว.วชิรเมธี,โอเด็ต,กฤตธีรา ปี 2549 ,สนพ.เนชั่นบุ๊ค 187 หน้า สภาพ 90% ปก 160 ขาย 90
-ลูกชายช่างพูด / ผุสชา โทณะวณิก ปี 2544 ,สุดสัปดาห์สนพ. 272หน้า สภาพ 100% ปก 198 ขาย 160
-Note from the editor/วันชัย ตัน บท บก.นิตรสารสารคดี ปี 2553 358 หน้า สภาพ 85% ปก 220 ขาย 170
-วัฒนธรรมคนอย่างทักษิณ / นิธิ เอียวศรีวงศ์ ปี 2549,มติชน 240 หน้า สภาพ 100% ปก 160 ขาย 140
-Healthy/วันชัย ตัน บทสัมภาษณ์คัดสรร 20 ปี นิตรสารสารคดี ปี 2548,Openbooks159หน้า สภาพ100% ปก 135 ขาย 100
-ONE STAND UP COMEDY อุดมโชว์ห่วย / อุดม แต้พานิช ครั้ง 4 ปี 2539 189 หน้า แพรวสำนักพิมพ์ สภาพ 100% 350 บาท
-รวมมิตรแต้พานิช / อุดม แต้พานิช แพรวสำนักพิมพ์ ครั้งที่ 14 ปี 2543 182 หน้า สภาพ 90% 200 บาท
-ชีวิตดีงาม / ระวี ภาวิไล สนพ.ผีเสื้อ ครั้งที่ 4 ปี 2541 232 หน้า สภาพ 100% ราคา 132 ขาย 120 บาท
-คุณค่าชีวิต / ระวี ภาวิไล สนพ.ผีเสื้อ ครั้งที่ 7 ปี 2538 196 หน้า สภาพ 90% ราคา 87 ขาย 80 บาท
-ความเกี่ยวข้องของคนอื่นไกล / อธิคม คุณาวุฒิ สนพ.ไชน์ ปี 2548 ครั้งที่ 1 239 หน้า สภาพ 100% ราคา 180 ขาย150 บาท
-พัฒนาตนเองแบบเซน / สมจิตร ฟูสกุล แปล สนพ.ดอกหญ้า ปี 2535 128 หน้า สภาพ 95 % ขาย 80 บาท
-สวนโมกข์ทำไม? ทำไมสวนโมกข์? / รัญจวน อินทรกำแหง ครั้งที่ 5 ปี 2544 174 หน้า สภาพ 95% 120 บาท
-ใบไม้แห่งชมภูทวีป ตอนที่ 2 บรมครูผู้ชี้ทาง / บันทึกเทศนาธรรมของหลวงปู่พุทธะอิสระ ครั้ง 2 ก.ย.2554 สภาพ 100% ขาย 80 บาท
-เล่าเท่าที่เห็น 2 / ดร.พงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ สนพ.โกเมนเอก ปี 2550 144 หน้า สภาพ 90% ปกติ 120 ขาย 60 บาท
-โคตรโกงสุวรรณภูมิ / ดร.คเณส ฉมารักษ์กุล 117 หน้า สภาพ 100% ปกติ 120 ขาย 70 บาท
-RICH DAD'S WHO TOOK MY MONEY ? (ใครเอาเงินของฉันไป) / Robert T. Kiyosaki สนพ.ซีเอ็ดยูเคชั่น ปี 2548 320 หน้า สภาพ 90% ปกติ 195 ขาย 110 บาท
-ทีเด็ดรวยหุ้นพันล้าน / ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ต้นธารคอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 8 ปี 2547 160 หน้า สภาพ 100% 150 บาท
-รู้เก็บ รู้ใช้ ระดับประชาชนทั่วไป/ 10 เรื่องสั้นรางวัลเกี่ยวกับการออมของ ตลท. ปี 2548 191 หน้า สภาพ 100% ขาย 100 บาท
-อยากรวยต้องรู้ เล่ม 4 รู้จังหวะลงทุน / ของ ตลท. (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ปี 2547 180 หน้า สภาพ 85% ปก 120 ขาย 90 บาท
-สุดยอดนักวิเคราะห์หุ้นไทย / หลายผู้เรียบเรียง ปี 2552 กระดาษสีทั้งเล่ม 370 หน้า สภาพ 100% ปก 235 บาท ขาย 200 บาท
-เงินพาไป / นวพร เรืองสกุล สนพ.มติชน 235 หน้า สภาพ 95% ปก 140 ขาย 110 บาท นวนิยายเศรษฐศาสตร์
-กิ่งไผ่และดวงโคม / เรืองรอง รุ่งรัศมี ครั้งที่ 1 ปี 2537 สนพ.ผู้จัดการ 239 หน้า สภาพ 85% 150 บาท
-ห้วงน้ำ / พจนา จันทรสันติ ครั้งที่1 ปี 2538 สนพ.๒๒๒ 141 หน้า สภาพ 100% 150 บาท
-คว้างหล่นบนแผ่นดิน / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ครั้งที่2 ปี 2534 199 หน้า สภาพ 100% 120 บาท
-กรุงเทพฯ 2544 ฉบับสมบูรณ์/ ธวัชชัย คิดอ่าน ครั้งที่4 ปี 2545 กระดาษปอนด์ 319 หน้า สภาพ 95% 100 บาท
-อัตชีวประวัติของพระยาอนุมานราชธน / เสฐียรโกเศศ สนพ.ไทยวัฒนาพานิช ครั้งที่6 ปี 2537 170 หน้า สภาพ 95% 150 บาท
-สร้างสรรค์สันติประชาธรรมให้เป็นจริง / ปาฐกถาป๋วย อึ้งภากรณ์ โดยส.ศิวรักษ์ ปี 2545 สนพ.สวนเงินมีมา 144หน้า สภาพ 100% 120 บาท
-ปณิธานหิ่งห้อย / รวมงานเขียนและบทรำลึก วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ ปี2551 สนพ.สารคดี 395 หน้า สภาพ 100% ปก 200 ขาย 170 บาท
-อยู่อย่างรักธรรมชาติ / ศจ.มล.ตุ้ย ชุมสาย สนพ.ดอกหญ้า พิมพ์ครั้งที่ 2 2535 223 หน้า สภาพ 90% ขาย 80 บาท
-ถ้าท่านไม่เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา ท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา /ชาญวิทย์ เกษตรศิริ สนพ.ประพันธ์สาส์น พ.ศ. 2518 สภาพ 90% ขาย 100 บาท
-CEO โลกตะวันออก ฉบับรวยอย่างไรให้ยั่งยืน /ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ สนพ.บุ๊คสไมล์ ปี 2548 สภาพ 90% ปก 185 ขาย 100 บาท
-VESPA DIARY / เฮ้า สนพ.A BOOK พิมพ์ครั้งที่ 1 ปี 2549 สภาพ 100% ปก 145 ขาย 100 บาท
-เนี่ยะ...อิสตรี / วิทวัส สุนทรวิเนตร์ สนพ.ดอกหญ้า พิมพ์ครั้งที่ 2 ปี 2532 160 หน้า สภาพ 80% ขาย 50 บาท
-หมื่นถ้อยร้อยพันไมล์ / นุสบา วาณิชอังกูร สนพ.อมรินทร์ พิมพ์ครั้งที่ 3 ปี 2543 สภาพ 80% ปก 160 ขาย 80 บาท
-เด็กพันธุ์ใหม่วัย X / อรสม สุทธิสาคร สนพ.สารคดี พิมพ์ครั้งที่ 1 ปี 2544 สภาพ 95% ปก 190 ขาย 90 บาท
-งดออกอากาศ / เพลงดาบแม่น้ำร้อยสาย สนพ.มติชน พิมพ์ครั้งที่ 2 ปี 2546 สภาพ 100% ปก 110 ขาย 70 บาท
-ลบลายคาสโนว่า / ชญาดา มัสยวาณิช สนพ.สุดสัปดาห์ ครั้งที่ 1 ปี 2548 สภาพ 100% ปก 150 ขาย 120 บาท
-เปิดฟ้าประวัติศาสตร์โลก / ไดโนเสาร์(เด็ก) ต่วย'ตูน สนพ.พี.วาทิน ปี2525 240หน้า สภาพ 100% 90 บาท
-วิ่งหาก็หนีหาย / สุทธิชัย หยุ่น คำนำโดย ปราบดา หยุ่น สนพ.อมรินทร์ ครั้งที่ 2 ปี 2545 สภาพ 95% ปก 115 ขาย 70 บาท
-เล่าหลังไมค์ไล่หลัง 'แม้ว' / อัญชลี ไพรีรัก สนพ.บานชื่น พิมพ์ครั้งที่ 3 ปี 2549 สภาพ 100% ปก 160 ขาย 130 บาท
-บันทึกในแสงแห่งตะวัน / นิรมล เมธีสุวกุล สนพ.สามสี ครั้งที่ 2 ปี 2538 สภาพ 95% ขาย 70 บาท
-บินตามตะวัน / นิรมล เมธีสุวกุล สนพ.ดอกหญ้า ครั้งที่ 3 ปี 2534 183 หน้า สภาพ 90% ขาย 70 บาท
-เซ็กส์เซอร์ไซส์ เล่ม 1 / พล.ต.ต.นพ.ม.ร.ว.สุรวรรณ วรวรรณ สนพ.กายเป็นเอก ปี 2540 191 หน้า สภาพ 95% ปก 120 ขาย 60 บาท
-มองอย่างตะวันออก เล่ม 1 โลกทัศน์และชีวทัศน์ของโฮโม-เอ็กเซลเลนส์ / ดร.สุวินัย ภรณวลัย สนพ.ผู้จัดการ พิมพ์ครั้งที่ 1 ปี 2537 471 หน้า สภาพ 85% ปก 175 ขาย 150 บาท
-โกเปนฮาเก้นฟรีเซ็กซ์ / ปราโมทย์ ทัศนาสุวรรณ ปี 2518 237หน้า สภาพ 85% ตัวเล่มแข็งแรง ขาย 70 บาท
-ที่นี่ขัดข้องหนอ / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ปี 2521 สภาพ 85% ตัวเล่มแข็งแรง ขาย 100 บาท
-หยดหนึ่งของกาลเวลา /เสนีย์ เสาวพงศ์ ปี 2521 หนังสือเก่าหายาก สภาพแข็งแรงดี ขาย 100 บาท
-นิพพานศตวรรษที่ 20 ของพิษณุ ศุภ ปี 2521 หนังสือเก่าหายาก สภาพแข็งแรงดี ขาย 100 บาท
-รัก/โลก/ฤดู / นวรัตน์ รุ่งอรุณ ปี พ.ศ. 2546 240 หน้า สภาพ 100 % ปก 199 ขาย 100 บาท
-พิษทักษิณ /ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา บก. OPENBOOKS ปี 47 สภาพ 100% ปก 165 ขาย 120 บาท
-ผมรวยแล้ว ผมพอแล้ว / วันชัย ตัน OPENBOOKS ปี 51 สภาพ 100% ปก 180 ขาย 130 บาท
-มองโลกด้วยตานก (BIRD EYE VIEW) / เสี้ยวจันทร์ แรมไพร สภาพ 100 % ปก 120 ขาย 60 บาท
-ไปตามเส้นทางของเรา /วรพจน์ พันธุ์พงศ์ ปี 2551 สภาพเหมือนใหม่ ปก 175 ขาย 130 บาท
-ประเทศของเราเหมือนสวนดอกไม้ / หนุ่ม หนังสือเดินทาง ปี 2548 สภาพ 100% ปก 175 ขาย 120
-ทุ่งทองของน้องหมวย / เริงฤดี ปี 2545 สภาพ 95% ปก 119 ขาย 60
-Diet diary / เชาวฤทธิ์ ตั้งโชคประเสริฐ ปี 2545 สารคดีรอบสุดท้ายนายอินทร์ ปี 2545 สภาพ 90% ปก 170 ขาย 80บาท
-มะริกันหงุดหงิด / สุทธิชัย หยุ่น ปี 2547 สภาพ 95% ปกติ 100 ขาย 70 บาท
-เดินข้ามปีที่เขมร / อภิญญา ตะวันออก ปึ 2545 160 หน้า สภาพ 100% ปกติ 120 ขาย 60 บาท
-ริมฝีปาก / หลายคนเขียน ปี 2546 150 หน้า สภาพ 100% ปกติ 160 ขาย 80 บาท
-ไม่ร้ายไม่ใช่หญิง / ดวงหทัย ศรัทธาทิพย์ ปี 2540 133 หน้า สภาพ 85% ปกติ 80 ขาย 50 บาท
-แหงนหน้าเล่า / สิริยากร พุกกะเวส ปี 2545 200 หน้า สภาพ 90% ปกติ 170 ขาย 100 บาท
-เรื่องของสะมะ / ดีเจสมพล ปี 2541 175 หน้า สภาพ 90% ปกติ 130 ขาย 70 บาท
-เปิดฟ้าส่องโลก เล่ม 6 / นิติภูมิ นวรัตน์ ปี 2544 335 หน้า สภาพ 100% ปกติ 250 ขาย 150 บาท
-เรื่องวุ่นๆของคนกับหมา เล่ม 2 / พชร สมุทวณิช ปี 2544 115 หน้า สภาพ 95% ปกติ 110 ขาย 60 บาท
-Lydia Here I am 1 ปีหลังการปฏิวัติทักษิณ ชินวัตร / ปี 2550 204 หน้า สภาพ 90% ปกติ 195 ขาย 100 บาท
-ทักษิณ Where are you ?/ สุณิสา เลิศภควัต ปี 2550 235 หน้า สภาพ 100% ปกติ 185 ขาย 120 บาท
-คู่มือ windows vista ฉบับสมบูรณ์ พร้อม VCD อธิบายวิธีใช้งาน สภาพ 99% ปก 199 ขาย 80 บาท

นิยาย/เรื่องสั้น/บทกวี
-ผมจะเป็นคนดี "ไฟฝัน...วันเยาว์" / วิกรม กรมดิษฐ์ ปี 2549 ครั้งที่ 1 367 หน้า สภาพ 90% ปก 100 ขาย 80
-พลับพลาแห่งเนื้อนานาง / ฉลิบไร 14 เรื่องสั้นอีโรติกชั้ยครู สนพ.กายมารุต 175 หน้า สภาพ 100% ปก 160 ขาย 100
-น้ำใส่กะโหลก / ปราบดา หยุ่น ,สุดสัปดาห์สำนักพิมพ์ ปี 2545 239 หน้า สภาพ 95% ขาย 100
-พลับพลาแห่งเนื้อนานาง / ฉลิบไร 14 เรื่องสั้นอีโรติกชั้ยครู สนพ.กายมารุต 175 หน้า สภาพ 100% ปก 160 ขาย 100
-ผู้หญิงยิ่งกว่าแมว / ชาติ ภิรมย์กุล สนพ.ลอดช่อง ปี 2546 166 หน้า สภาพ 100% ปก 125 ขาย 100
-แวนกร๊วก / 'ธราธิป สนพ.แมงทับ ปี2534 136หน้า สภาพ 95% ขาย 70
-ความคิดเห็นสีขาวกับคนสีเทา / เชตวัน เตือประโคน 10 เรื่องสั้นทดลอง ปี 2551 ,มติชน 112หน้า สภาพ 100% ปก 90 ขาย 80
-กะล่อนคูณสอง /วรางค์ สภาพ 100% ปก 175 บาท ขาย 90 บาท
-เทวทัณฑ์ นิยายภาพวิจิตร 55 เรื่องจนวาระสุดท้ายของจุก เบี้ยวสกุล ปี 2547,สนพ.ธรรมชาติ 184 หน้า สภาพ 100% ขาย 250
-รักโต้คลื่น / ไมตรี ลิมปิชาติ ครั้งที่ 1 ,สนพ.ทอฝัน 316 หน้า สภาพ 90% ขาย 170
-บินทีละหลา / บินหลา สันกาลาคีรี ปี 2543,มติชน 223 หน้า สภาพ 80% ปก 155 ขาย 100
-อมตะนิยายรัก จากหยาดหมึกบนกระดาษสีชมพูของยาขอบ รวมเรื่องสั้นที่หาอ่านยาก (ครบชุด 3 เล่ม) สนพ.ดอกหญ้า ปี 2530-2531 190+223+215 หน้า สภาพ 80% 400 บาท
-จดหมายรักในชีวิตจริงของ ยาขอบ สนพ.ดอกหญ้า ครั้งแรกปี 2532 252 หน้า สภาพ 100% 300บาท
-อยู่เพื่อความรัก / ยาขอบ สนพ.ดอกหญ้า ครั้งแรกปี 2531 176 หน้า สภาพ 85% 150 บาท
-ผกานุช บุรีรำ / 'รงค์ วงษ์สวรรค์ สนพ.บ้านหนังสือ ครั้งที่ 2 ปี 2537 271 หน้า สภาพ 100% 350 บาท
-ความหิวที่รัก / 'รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม) ภาคสมบูรณ์ของน้ำตาสองเม็ด สนพ.บรรณกิจ ครั้งที่ 1 ปี 2518 152 หน้า สภาพ 100% 300 บาท
-น้ำตาสองเม็ด / 'รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม) สนพ.บรรณกิจ ครั้งที่ 1 ปี 2518 192 หน้า สภาพ 100% 300 บาท
-จากโคนต้นไม้ริมคลอง / 'รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม) สนพ.บรรณกิจ ครั้งที่ 1 ปี 2519 215 หน้า สภาพ 100% 350 บาท
-นักเลงโกเมน 3 (เล่มจบ) / 'รงค์ วงษ์สวรรค์ ครั้ง2 ปี 2546 สนพ.มติชน 375 หน้า สภาพ 100% ขาย 350 บาท
-นกขมิ้นในป่าคอนกรีต รวมเรื่องสั้นอีโรติก / เฉลิม รงคผลิน สนพ.บางหลวง ปี 2537 159 หน้า สภาพ 95% 150 บาท
-กาลครั้งหนึ่งนานมา / ปินดา โพสยะ สนพ.อารมณ์ดี ครั้ง 4 ปี 2535 182 หน้า สภาพ 80% 90 บาท
-บานไม่รู้โรย / ปินดา โพสยะ สนพ.อารมณ์ดี 224 หน้า สภาพ 90% 90 บาท
-กว่าจะถึง (ท่า) พระจันทร์ / ปินดา โพสยะ สนพ.อารมณ์ดี 230 หน้า สภาพ 90% 90 บาท
-กับแกล้มเอาไหน /ปินดา โพสยะ สนพ.ณ บ้านวรรณกรรม 154 หน้า สภาพ 90% 90 บาท
-กุศโลบาย / หลวงวิจิตรวาทการ ปี 2549 115 หน้า สนพ.สร้างสรรค์บุ๊คส์ สภาพ 100% ปกติ 115 ขาย 100 บาท
-มหาบุรุษ / หลวงวิจิตรวาทการ ปี 2549 148 หน้า สนพ.สร้างสรรค์บุ๊คส์ สภาพ 100% ปกติ 140 ขาย 120 บาท
-จิปาถะ / วสิษฐ เดชกุญชร เรื่องหรรษาชิ้นเยี่ยม ปี 2526 สนพ.พี.วาทิน 247 หน้า สภาพ 85% ขาย 80 บาท
-สนามหลวง /สนพ.นักเขียน รวม 24 เรื่องสั้นของนักเขียนไทยทุกรุ่น (อาจินต์,ลาว คำหอม,วินทร์,วาณิช,มาลา คำจันทร์,ชาติ,กนกพงศ์,ประชาคม,อัญชัน ฯลฯ) ปี 2540 414 หน้า สภาพ 95% 300 บาท
-ยิ้มไม่ยาก / เฉลิมศักดิ์ รงคผลิน/มรว.คึกฤทธิ์/นพพร บุณยฤทธิ์/โก้ บางกอก/คำพูน บุญทวี/สังคีต/หยก บูรพา ฯลฯ สนพ.วี.พี. 168 หน้า ปี-ไม่ระบุ สภาพ 85% 120 บาท
-ขุนช้างขุนแผน ฉบับอ่านใหม่ / มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมช สนพ.ดอกหญ้า ปี 2543 413 หน้า *หนังสือมีรอยปลวกแทะ ตัวเล่มแข็งแรง สนใจติดต่อขอดูรูปเพิ่มเติมได้* ปก 260 เหลือ 100 บาท
-ละครแห่งชีวิต / มจ.อากาศดำเกิง สนพ.ดอกหญ้า ปี 2541 587 หน้า สภาพ 85% 250 บาท
-ละครแห่งชีวิต / ม.จ.อากาศดำเกิง ครั้งที่28 ปี 2526 สนพ.แพร่พิทยา 411 หน้า สภาพ 80% 250 บาท
-เชิงผาหิมพานต์ / สุชีพ ปุญญานุภาพ ปี 2538 สนพ.บรรณกิจ 216 หน้า สภาพ 90% 120 บาท
-เพลงรักช่อดอกไม้ / พิบูลศักดิ์ ละครพล ครั้งที่ 2 สนพ.กำแพง ปี 2533 94 หน้า สภาพ 90% 80 บาท
-นิทานเวตาล / น.ม.ส. ครั้งที่ 2 สนพ.ลายกนก 168 หน้า สภาพ 95% 170 บาท
-กัดฟันสู้ / นิมตร ภูมิถาวร ปกแข็ง ปี 2520 สนพ.บรรณกิจ 272 หน้า สภาพ 90% 200 บาท
-ถึงหนูลูกรักของพ่อ / ปรวีร์ ครั้งที่1 ปี 2530 สนพ.แก้วประกาย 221 หน้า สภาพ 90% 120 บาท
-ลับสุดยอด / ประภัสสร เสวิกุล ครั้งที่ 8 ปี 2538 268 หน้า สภาพ 90% 105 บาท ขาย 80 บาท
-โบแดงบนระเบียง / อีแร้ง พิมพ์ครั้งที่ 1 ปี 2539 สนพ.คำสมัย 126 หน้า สภาพ 90 % ปกยับ ตัวเล่มสภาพดี ขาย 70 บาท
-ประโลมโลกย์ / นที สีทันดร ครั้งที่1 ปี 2538 สนพ.กำแพง 192 หน้า สภาพ 100% 120 บาท
-รัตนาวดี / ว.ณ ประมวลมารค สนพ.บรรณกิจ ปี 2531 254 หน้า ปกอ่อน กระดาษปอนด์ สภาพ 90 % ตัวเล่มแข็งแรง ขาย 300 บาท
-นิกกับพิม / ว.ณ ประมวลมารค สนพ.ต้นอ้อ ปี2538 กระดาษปอนด์ 347 หน้า สภาพ 100% 250 บาท
-ตะแคงคุยเรื่องร้อนในเมืองใหญ่ / วีร์วิศ สนพ.เม่นวรรณกรรม ปี 2547 สภาพ 95% ปก 159 ขาย 100 บาท
-คนแซ่หลี เล่ม 1 / สุกิจ นิมมานเหมินท์ (ปกแข็ง) กระดาษปอนด์ สนพ.ประพันธ์สาส์น ปี 2516 392 หน้า สภาพ 90% ขาย 250 บาท
-ช้างประสานงา / ขรรค์ชัย บุนปาน สนพ.ประพันธ์สาส์น พิมพ์ครั้งที่ 1 ปี 2513 192 หน้า สภาพ 90% ขาย 120 บาท
-หยิบเงามาชักเงา / ขรรค์ชัย บุนปาน,สุจิตต์ วงษ์เทศ สนพ.ประพันธ์สาส์น พิมพ์ครั้งที่ 1 ปี 2517 276 หน้า สภาพ 85% ขาย 120 บาท
-ผู้หญิงคืนวันพุธ / "ต๊ะ ท่าอิฐ" สนพ.บงกช ปี 2525 192 หน้า สภาพ 90% ขาย 100 บาท
-นายฮ้อยทมิฬ (ภาคสมบูรณ์) / คำพูน บุญทวี สนพ.อนงค์ศิลป์ ครั้งที่ 1 ปี 2524 232 หน้า สภาพ 80% ขาย 150 บาท
-ม้วน/หน้า/หาเรื่อง - เสี้ยวจันทร์ แรมไพร ปี 2547 สภาพ 100% ปก 150 บาท ขาย 80 บาท
-นางฟ้ากับหมาตัวผู้ / ฮ.นิกฮูกี้ ปี 2546 สนพ.เลมอนที สภาพ 100% ปก 130 บาท ขาย 70 บาท
-สายลม เสียงซอ /นิมิตร ภูมิถาวร ปี 2525 สนพ.บรรณกิจ สภาพ 80% ปกหลังหลุดซ่อมแล้ว ตัวเล่มสภาพดีไม่หลุด ขาย 60 บาท
-ทัวร์แห่งแรกในศยาม / กรกฎ อลงกรณ ณ อยุธยา สนพ.โอเดียนสโตร์ ปี 2523 138 หน้า สภาพ 100% 50 บาท
-นักเลงนุ่งผ้าม่วง พฤติการณ์ตอนตัดหัวเสือเปีย / กรกฎ อลงกรณ ณ อยุธยา สนพ.โอเดียนสโตร์ 230 หน้า สภาพ 100% 50 บาท
-ดอกไม้ในสายธาร /ไพลิน รุ้งรัตน์ ปี 2543 สภาพ 90% ปก 70 ขาย 40 บาท
-เสน่หาจากเพลงทราย /คาซี (ปราณธร) ปี 2551 สภาพ 95% ปก 179 ขาย 80 บาท
-MEGALODON เขี้ยวมหึ...สึนามิ /ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ปี 2548 สภาพ 95% ปก 165 ขาย 100 บาท
-เรื่อง ของเรา / แทนคุณ จิตต์อิสระ ปี 2546 สภาพ 100% (มีปก) ปก 120 ขาย 80 บาท
-หัวใจแสวงหา / นัน บางนรา ปี2537 208 หน้า 100 บาท
-รักสามขา / วีร์วิศ ปี 2546 135 หน้า สภาพ 95% ปกติ 110 ขาย 70 บาท

เรื่องแปล
-รหัสคดี Mystery รวมเรื่องสั้นแนวสืบสวนและสยองขวัญ เล่ม 2 3 4 5 9 10 รวม 6 เล่ม / เรืองเดช จันทรคีรี บก. ปี 2543-2545 สภาพ 95% ปก 795 ขาย 650
-THE READER / เบิร์นฮาร์ด ชลิงค์ เขียน ,สมชัย วิพิศมากูล แปล สนพ.มติชน ปี2543 271หน้า สภาพ 95% ปก175 ขาย 150
-น้ำวน (SHARK RIVER) / Richard Powell,เทศภักดิ์ นิยมเหตุ แปล ปี 2540 ,มติชน 270หน้า สภาพ 85% ปก 160 ขาย 120
-ลาก่อนท์ซึกุมิ / โยชิโมโต บานานา เพลงดาบแม่น้ำร้อยสาย แปล , JBOOK ครั้ง 2 ปี 2550 211 หน้า สภาพ 100% ปก 160 ขาย 120
-Tiffany Trott (ทิฟฟานี่ ทร็อตต์ เดทอย่างไรให้หายโสด) / Isabel Wolff,จิราพร โนโตดะ แปล ปี 2547,มติชน 467 หน้า สภาพ 100% ปก 330 ขาย 200
-ช่วยด้วย!คนไข้ข่มขืนผม (CONFESSION OF A SEX DOCTOR) / โรเบิร์ต ชาร์ธัม,โรจนา นาเจริญ แปล สนพ.เอส.เอ.บุ๊ค ปี 2527 176 หน้า สภาพ 70% ขาย 100 บาท
-จากต้นสู่ปลาย ขนบแห่งชีวิต / โรเบิร์ต ฟูลกัม สนพ.มติชน ครั้ง 2 ปี 2543 301 หน้า สภาพ 95% ราคา 190 ขาย 150 บาท
-รักแท้ (True Love) / โรเบิร์ต ฟูลกัม ปี 2543 ครั้งที่ 11 สนพ. มติชน 224 หน้า สภาพ 100% ปกติ 155 ขาย 100 บาท
-หลับ / โยชิโมโต บานานา เขียน,เพลงดาบแม่น้ำร้อยสาย (มีลายเซ็นต์ผู้แปล) แปล สนพ.JBOOK ครั้งที่ 2 ปี 2545 171 หน้า สภาพ 100% ราคา 150 บาท
-รอสฮัลด์ (เฮอร์มาน เฮสเส-นักเขียนรางวัลโนเบล) สดใส แปล สนพ.เคล็ดไทย ครั้งที่ 2 ปี 2536 184 หน้า สภาพ 90% 80 บาท
-บอมบาจ้าวไพร / อ.สนิทวงศ์ แปล เรื่องแปลดีเด่นสำหรับเยาวชน สนพ.บำรุงสาส์น 264 หน้า 100% 150 บาท
-จินตนาการไม่รู้จบ (The Neverending Story) / มิฆาเอ็ล เอ็นเด้ เขียน รัตนา แปล ปี 2539 458 หน้า สนพ.เรไร สภาพ 90% ปกติ 215 ขาย 170 บาท
-หรรษาเกย์ปารีส / เบอร์นัวต์ ดูเติร์ด,ผู้แปล ณัฐปคัลภ์ ทองสวัสดิ์ สนพ.อนิศ อติกานต์ ปี 2548 220 หน้า นวนิยายเกย์ขายดีอันดับหนึ่งของฝรั่งเศส สภาพ 90% ปกติ 195 ขาย 120 บาท
-ความเรียบง่ายไร้กาลเวลา /จอห์น เลน /สดใส ขันติวรพงศ์ แปล ปี 2547 สนพ.สวนเงินมีมา 200 หน้า สภาพ 100% ปกติ 180 ขาย 120 บาท
-ความเงียบ /จอห์น เลน /สดใส ขันติวรพงศ์ แปล ครั้งที่ 1 ปี 2550 สนพ.สวนเงินมีมา 183 หน้า สภาพ 100% ปกติ 185 ขาย 120 บาท
-เดอะคีย์ / JUNICHIRO TANIZAKI / สุจินดา แปล ปี 2546 สนพ.บ้านหนังสือ นักเขียนรางวัล IMPERIAL AWARD สภาพ 95% ขาย 170 บาท
-ผีเสื้อ / พระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 สนพ.ผีเสื้อ ปี 2537 191หน้า สภาพ 90% 170 บาท
-ชีวประวัติของข้าพเจ้า / มหาตมา คานธี เขียน กรุณา กุศลาสัย แปล ครั้งที่4 ปี 2518 สนพ.กมลากร 537 หน้า สภาพ 90% 250 บาท
-ลอร์ดน้อยฟอนเติ้ลรอย (Little Lord Fauntleroy) / เนื่องน้อย แปล ครั้งที่6 สนพ.ดอกหญ้า 302 หน้า สภาพ 90% 200 บาท
-เซนอย่างมูซาชิ / สุวินัย ภรณวลัย ครั้งที่1 ปี 2549 Openbooks 356 หน้า สภาพ 100% 250 บาท
-อาถรรพ์คำสาป / คอสมอส ปี 2542 สนพ.ฉัตรรพี 112 หน้า สภาพ 85% 79 บาท ขาย 70 บาท
-ชีวิตรักของโดบี้ / บุญญรัตน์ แปล 340 หน้า สภาพ 100% 150 บาท
-เจ้าชายน้อย / พงาพันธุ์ แปล ปี 2542 สนพ.ศรีสารา ปกอ่อน กระดาษอาร์ตมัน 194 หน้า สภาพ 90% 150 บาท
-หายนะภัยไตตานิค / ธวัชชัย ดุลยสุจริต เรียบเรียง ครั้งที่1 ปี 2539 สนพ.น้องใหม่ 183 หน้า สภาพ 95% 150 บาท
-หักปีกพิราบ / ทวีป วรดิลก สนพ.มติชน ปี 2538 พิมพ์ครั้งแรก 196 หน้า สภาพ 90% ขาย 120 บาท
-โมโม่ / มิฆาเอ็ล เอ็นเด้ เรื่องและภาพ ชินนรงค์ เนียวกุล แปล สนพ.แพรวเยาวชน ครั้งที่ 4 ปี 2538 สภาพ 90% ขาย 180 บาท
-โอ้ อลิซ / โรจนา นาเจริญ แปล สนพ.มติชน พิมพ์ครั้งที่ 10 ปี 2542 สภาพ 90% ปก 130 ขาย 80 บาท
-สิ้นชาติ / เหงียน เกา กี พงษ์ พินิจ แปล สนพ.การเวก ครั้งที่ 3 ปี 2520 490 หน้า สภาพ 85% ขาย 200 บาท
-Forgetting Places (สุสานใต้ดวงดาว) / S.P.SOMTOW สมเถา สุจริตกุล ปี 2545 สภาพ 100% ปก 185 ขาย 130 บาท
-หมาเหลือง /จอร์จ ซิเมอนง ,ดร.สอางค์ มะลิกุล แปล ปี 2537 147 หน้า สภาพ 85% ปกติ 80 ขาย 60 บาท

สารคดี/วิทยาศาสตร์แปล
-สู่สวรรค์ (The fountains of paradise)/ อาเธอร์ ซี คลาร์ก ,คมสันติ์ แปล รางวัลฮิวโกและเนบิวลา นพ.วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 ปี 2528 400 หน้า สภาพ 85% 200 บาท
-COMA / Robin Cook , สนชัย นกพลับ แปล สนพ.อาณาจักร ปี 2532 524 หน้า สภาพ 85% ขาย 250 บาท
-สถาบันสถาปนาและจักรวรรดิ (Foundation and Empire) / ไอแซค อาซิมอฟ บรรยงค์ แปล สนพ.สร้างสรรค์ ปี 2539 344 หน้า สภาพ 85% ขาย 200 บาท
-T.V.2000 / ไอแซค อาซิมอฟ บ.ก. กุลติ แปล ณัฐ ศาสตร์ส่องวิทย์ บ.ก. สนพ.ดอกหญ้า ปี 2540 600 หน้า สภาพ 95% ขาย 300 บาท
-โคลัมบัส ผู้ท้าสวรรค์ (Columbus the conquest of paradise) / Robert Thurston วรกานต์ แปล สนพ.เรือนบุญ ครั้งที่ 1 ปี 2535 429 หน้า สภาพ 85% ขาย 200 บาท
-จากโลกสู่ดาวอังคาร / ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล รวมบทความจากต่วย'ตูนพิเศษ บริษัทต้นอ้อ จำกัด พิมพ์ครั้งที่ 1 ปี 2532 224 หน้า สภาพ 90% ขาย 120 บาท
-สตาร์ วอร์ส (Star wars)/ ยอร์ช ลูคัส ประสิทธิ์ แม้นสุวรรณ แปล สนพ.พีจี 338 หน้า 85% ขาย 250 บาท

-CD 2 แผ่น (เพลงดี สปอตดัง+เพลงประทับใจ) + หนังสือGolden Hits เป็นงานของเล็ก วงศ์สว่างจาก I.S. Song hits รวมเพลงปลุกใจเก่าแก่หาฟังยาก และเพลงยุคสงครามเผ่าพันธุ์ของอเมริกา สภาพ 100% ขายรวม 400 บาทครับ
-หนังสือรวมเพลงฮิตฉบับพิเศษ จาก I.S. Song hits vol.16 ปก 95 ขาย 50 บาท

สนใจ เล่มไหน mail มาได้ครับ จะบอกหมายเลขบัญชีโอนเงิน และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ครับ
ค่าส่ง 30 บาท มากกว่า 3เล่มคิด 40บาทครับ (ส่งแบบธรรมดา)
natasawachatroj@yahoo.com

ดูต่อได้ที่ http://nobitabook.plazathai.com/

ขอบคุณครับ


ราคา: 40-400ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: นัทอีเมล์: 
โทรศัพย์: 0850600211 (คุณนัท)IP Address: 58.9.56.41ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]