ตัวอย่างข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

หน้าแรก » หนังสือ และ การศึกษา » หนังสือเรียน

ตัวอย่างข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ตัวอย่างข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
1. จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมนั้น
มีขอบเขตการใช้เพียงใด
ก. ใช้กับผู้ตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อตรวจสอบมาตรฐานของข้าราชการ
ทั่วประเทศ
ข. ใช้กับข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการทำงานของคณะรัฐมนตรี
ค. ใช้กับเจ้าหน้าที่และข้าราชการทุกคน ทุกคณะที่เกี่ยวข้องของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เพื่อประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ง. ใช้กับเจ้าหน้าที่และข้าราชการทุกคน ทุกคณะที่เกี่ยวข้องของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานของคณะรัฐบาล
ตอบ ค.
2. คำว่า “ธรรมัตตาภิบาล” หมายถึงอะไร
ก. การควบคุมและปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของระบบบริหารปกครองและสังคมที่ดี ตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี
ข. การควบคุมและปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของระบบบริหารปกครองและสังคมที่ดีตามหลักคำสอนทาง
พระพุทธศาสนา
ค. การควบคุมดูแลกรอบการบริหารประเทศและสังคมอย่างมีความเป็นธรรม
ง. การบริหารบ้านเมืองและประเทศชาติโดยใช้หลักนิติรัฐ
ตอบ ก.
จำหน่ายเอกสารข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบการตรวจสอบการคลังภาครัฐ
- ความหมายของการคลังภาครัฐ
- แนวข้อสอบจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพ การตรวจเงินแผ่นดิน และมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม
- แนวข้อสอบมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบเรื่องการตรวจสอบภายใน
- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
- สรุปการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบฉบับเต็มครอบคลุมทุกเนื้อหา ราคา 399 บาท
ขั้นตอนที่ 1 สอบถามการสั่งซื้อ
สอบถามว่าจะมีข้อสอบของหน่วยงานและตำแหน่งที่ท่านจะสอบหรือไม่
โทร 083-1514162 หรือ pizzapizza2521@hotmail.com
ถ้าเห็นแนวข้อสอบที่โพสไว้แสดงว่ามีข้อสอบนั้น ไม่ต้องถามให้ชำระเงินได้เลย


ราคา: 399 บาทต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: นวพรรษ พิมวิเศษอีเมล์: 
โทรศัพย์: 0831514162IP Address: 223.206.222.225

คำค้น:  แนวข้อสอบตรวจสอบภายใน | หลักการออกข้อสอบนักตรวจสอบภายใน | สํานักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี | ข้อสอบ ตรวจสอบภายใน | แนวข้อสอบการตรวจสอบภายใน ประ | แนวข้อสอบการตรวจสอบภายใน | แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี | ถามตอบวิชาตรวจสอบภายใน | แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี | ตัวอย่างข้อสอบวิชาตรวจสอบภายใน |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]