คู่มือเตรียมสบอข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน 2554 โดย Rubook.com

หน้าแรก » หนังสือ และ การศึกษา » หนังสือทั่วไป

คู่มือเตรียมสบอข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน 2554 โดย Rubook.com




คู่มือเตรียมสอบข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
สายงานอำนวยการและสนับสนุน (ประปริญญาตรี) เล่มเดียวครบ
หลักสูตรการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน)
1.คณิตศาสตร์ (20 คะแนน)
2.ภาษาไทย (20 คะแนน)
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (60 คะแนน)
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (15 คะแนน)
2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม (15 คะแนน)
3. พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (10 คะแนน)
4. พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 (10 คะแนน)
5. จริยธรรมและกฏ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 (10 คะแนน)
http://www.rubook.com/search.php

คู่มือเตรียมสอบข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เก็งข้อสอบ
สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม (ประปริญญาตรี) เล่ม 2
หลักสูตรการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน)
1.คณิตศาสตร์ (20 คะแนน)
2.ภาษาไทย (20 คะแนน)
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (60 คะแนน)
1. กฎหมายอาญา (15 คะแนน)
2. กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา (15 คะแนน)
3. กฎหมายลักษณะพยาน (10 คะแนน)
4. พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 (10 คะแนน)
5. จริยธรรมและกฏ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 (10 คะแนน)
http://www.rubook.com/search.php

คู่มือเตรียมสอบข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สรุปเนื้อหา + ข้อสอบ
สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม (ประปริญญาตรี) เล่ม1
หลักสูตรการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน)
1.คณิตศาสตร์ (20 คะแนน)
2.ภาษาไทย (20 คะแนน)
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (60 คะแนน)
1. กฎหมายอาญา (15 คะแนน)
2. กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา (15 คะแนน)
3. กฎหมายลักษณะพยาน (10 คะแนน)
4. พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 (10 คะแนน)
5. จริยธรรมและกฏ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 (10 คะแนน)
http://www.rubook.com/detail.php?cid=3&sid=63&id=4370


 


ราคา: ไม่ระบุต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: อาร์ยูบุ๊คอีเมล์: 
โทรศัพย์: 02-3186514IP Address: 180.183.137.49



ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]