คู่มือสอบ แนวข้อสอบ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จาก sheetram.com

หน้าแรก » หนังสือ และ การศึกษา » หนังสือเรียน

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จาก sheetram.com
คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จาก sheetram.com

มาเตรียมตัว สอบสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ปี 2556,แนวข้อสอบสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน,แนวข้อสอบนโยบายและแผนพลังงาน,ติวสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน,คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,แนวข้อสอบกระทรวงพลังงาน,แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราห์นโยบายและแผน,แนวข้อสอบวิเคราห์นโยบายและแผนกระทรวงพลังงาน,ข้อสอบเก่ากระทรางพลังงาน

ดูรายละเอียด : http://www.sheetram.com/products-p-260-1-172-คู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบ-กระทรวงพลังงาน.html

1. คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รหัส SP468 ราคา 250 บาท
สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน
ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องยุทธศาสตร์
กระทรวงพลังงาน (พ.ศ.2555-2559)
นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ.2535 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2551
โครงสร้างแผนผังองค์กร
ประวัติการพัฒนาพลังงานไทย
ความหมายของตราสัญลักษณ์กระทรวงพลังงาน
กฏหมายพลังงาน พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน
แนวทางพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
ความหมายของการอนุรักษ์พลังงาน
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน
เฉลยคำตอบแนวข้อสอบ-ข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบ-ข้อสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขปัจจุบัน
เฉลยแนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขปัจจุบัน
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
ความเป็นมาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
แนวข้อสอบ ระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535 และระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
เฉลยคำตอบแนวข้อสอบ ระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535 และระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
ตัวอย่างแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ เจ้้าหน้าที่บริหารทั่วไป
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบ-ข้อสอบ เจ้้าหน้าที่บริหารทั่วไป
จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

2. คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราห์นโยบายและแผน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รหัส SP467 ราคา 250 บาท
สารบัญ
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องยุทธศาสตร์
กระทรวงพลังงาน (พ.ศ.2555-2559)
นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฏหมายจัดตั้งหน่วยงานและโครงสร้างของหย่วนงาน
ประงัติการพัฒนาพลังงานไทย
กฏหมายพลังงาน
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลลังาน พ.ศ.2535
พระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวการณ์
ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2516
ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน
เฉลยคำตอบแนวข้อสอบ-ข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบ-ข้อสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขปัจจุบัน
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
แนวข้อสอบ ระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535 และระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

ดูรายละเอียดหนังสือ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เพิ่มเติมที่
http://www.sheetram.com/products-p-260-1-172-คู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบ-กระทรวงพลังงาน.html


สมัครเป็น Fanpage รับข่าวสารงานราชการและหนังสือออกใหม่ที่ : http://www.facebook.com/sheetram

สั่งซื้อได้ ที่ http://www.SheetRam.com หรือ โทร.. 02-7230950 , 02-5141422 , 085-9679080
085-9993722,085-9993740,081-2312242 Fax:0-2718-6528 (ในเวลาทำการร้าน 8.15 น. –21.15)


  


ราคา: 250 บาทต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: sheetramอีเมล์: 
โทรศัพย์: 02-723-0950,02-514-1422,085-9679080IP Address: 110.168.112.230

คำค้น:  ความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ กระทรวงพลังงาน | ใครเคยสอบพนักงานราชการกระทรวงพลังงาน | แนวข้อสอบ พนักงานราชการกระทรวงพลังงาน |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]