ขาย VCD ติววิชา ฟิสิกส์ + เคมี + ชีววิทยา + คณิต + อังกฤษ ถือว่าเป็น ชุดติว ที่ดีที่สุด ของแต่ละวิชาครับ

หน้าแรก » หนังสือ และ การศึกษา » หนังสือเรียน

ขาย VCD ติววิชา ฟิสิกส์ + เคมี + ชีววิทยา + คณิต + อังกฤษ ถือว่าเป็น ชุดติว ที่ดีที่สุด ของแต่ละวิชาครับ
ขาย VCD ติว วิชา ฟิสิกส์ + เคมี + ชีววิทยา + คณิต + อังกฤษ

ชุดแรก วิชา ฟิสิกส์ เป็น VCD 62 แผ่น [เนื้อหา ม.4-ม.6]
[ฉบับสมบูรณ์ ] เป็น ชุดติวเข้ม ฟิสิกส์ 70 ชม. 17 ชุด
เหมาะสำหรับ เพิ่มเกรดเตรียมสอบ O-NET, A-NET เพิ่มความเข้าใจด้วยโจทย์ที่หลากหลาย
น้องชายซื้อมา 17 ชุดๆ ละ 200 บาท รวม 3,400 บาท ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วเลยนำมาขาย
สามารถ ซื้อ แยกชุด ได้นะคับ ในราคาชุดละ 100 บาท
แต่ถ้าซื้อทั้ง 17 ชุดเลย ลด ให้จาก 1,700 บาท เหลือ 1,500 บาท ถ้วนนะคับ จัดส่งฟรีนะคับ
ใครสนใจก็ โทรมาที่ เบอร์ 089-156-8985 โอ หรือ msn : ohayo2u@hotmail.com แอดมาคุยกัน

รายละเอียดของ VCD ติว วิชา ฟิสิกส์
ชุดที่ 1. สมดุล
ชุดที่ 2. การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิค
ชุดที่ 3. ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
ชุดที่ 4. มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่
ชุดที่ 5. การเคลื่อนที่แนวตรง
ชุดที่ 6. ไฟฟ้ากระแสสลับ และสมบัติของแสงชิงฟิสิกส์
ชุดที่ 7. การเคลื่อนที่วงกลม และโปรเจคไตน์
ชุดที่ 8. นิวเคลียร์
ชุดที่ 9. อะตอม
ชุดที่ 10. งานและพลังงาน
ชุดที่ 11. สมบัติเชิงกลของสาร
ชุดที่ 12. เสียง
ชุดที่ 13. คลื่น
ชุดที่ 14. ไฟฟ้าแม่เหล็ก
ชุดที่ 15. การชนและโมเมนตัม
ชุดที่ 16. แสง
ชุดที่ 17. ไฟฟ้าสถิต

ชุด 2 วิชา เคมี เป็น DVD 17 แผ่น [เนื้อหา ม.4-ม.6]
เหมาะสำหรับ เพิ่มเกรดเตรียมสอบ O-NET, A-NET เพิ่มความเข้าใจด้วยโจทย์ที่หลากหลาย
น้องชายซื้อมา เป็น DVD 17 แผ่น รวม 9 ชุด ราคายกชุด 1,800 บาท
ไม่ได้ใช้แล้วเลยนำมาขาย สามารถซื้อ แยกชุด ได้นะคับ ตามจำนวนแผ่นๆ ละ 100 บาท
แต่ถ้าซื้อยกชุดเลย 17 แผ่น ลดให้เหลือ 1,000 บาท ถ้วนนะคับ จัดส่งฟรีนะคับ
ใครสนใจก็ โทรมาที่ เบอร์ 089-156-8985 โอ หรือ msn : ohayo2u@hotmail.com แอดมาคุยกัน

รายละเอียด ของ DVD ติว วิชา เคมี
ชุดที่ 1. อะตอมและตารางธาตุ 1 แผ่น
ชุดที่ 2. พันธะเคมี 2 แผ่น
ชุดที่ 3. สมบัติของธาตุและสารประกอบ 1 แผ่น
ชุดที่ 4. ปริมาณสัมพันธ์ 4 แผ่น
ชุดที่ 5. ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 2 แผ่น
ชุดที่ 6. แนวข้อสอบเคมี A-Net 1 แผ่น
ชุดที่ 7. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 2 แผ่น
ชุดที่ 8. สมดุลเคมี 3 แผ่น
ชุดที่ 9. เคมี 1 แผ่น

ชุด 3 วิชา ชีววิทยา เป็น VCD 26 แผ่น [เนื้อหา ม.4-ม.6]
เหมาะ สำหรับ เพิ่มเกรดเตรียมสอบ O-NET, A-NET เพิ่มความเข้าใจด้วยโจทย์ที่หลากหลาย
น้องชายซื้อมา 26 แผ่น 3 ชุด ม.4 ม.5 ม.6 อย่างละชุด รวม 3,000 บาท
ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วเลยนำมาขาย สามารถซื้อ แยกชุด ได้นะคับ ม.4 ม.5 ม.6 ในราคาชุดละ 500 บาท
หรือจะซื้อทั้ง 3 ชุดเลย ก็ซื้อได้ในราคา 1,500 บาท ถ้วนนะคับ จัดส่งฟรีนะคับ
ใครสนใจก็ โทรมาที่ เบอร์ 089-156-8985 โอ หรือ msn : ohayo2u@hotmail.com แอดมาคุยกัน

ชุด 4 วิชา คณิตศาสตร์ เป็น VCD 45 แผ่น [เนื้อหา ม.4 -ม.6]
เหมาะสำหรับ เพิ่มเกรดเตรียมสอบ O-NET, A-NET เพิ่มความเข้าใจด้วยโจทย์ที่หลากหลาย
ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วเลยนำมาขาย สามารถซื้อ แยกชุด ได้นะคับ ในราคาชุดละ 150 บาท
หรือจะซื้อทั้ง 14 ชุดเลย ก็ซื้อได้ในราคา 1,500 บาท ถ้วนนะคับ จัดส่งฟรีนะคับ
ใครสนใจก็ โทรมาที่ เบอร์ 089-156-8985 โอ หรือ msn : ohayo2u@hotmail.com แอดมาคุยกัน

รายละเอียด VCD ติว วิชา คณิตศาสตร์
ชุดที่ 1. ความน่าจะเป็น และการเรียงสับเปลี่ยน
ชุดที่ 2. แคลคูลัส 1 (อนุพันธ์)
ชุดที่ 3. แคลคูลัส 2 (ปฏิยานุพันธ์)
ชุดที่ 4. จำนวนเชิงซ้อน
ชุดที่ 5. เซตและจำนวนจริง
ชุดที่ 6. ดัชนี
ชุดที่ 7. ตรรกศาสตร์และความสัมพันธ์
ชุดที่ 8. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
ชุดที่ 9. ฟังก์ชันเอกโฟเนนเชียล และลอการิธึม
ชุดที่ 10. เมตริกซ์
ชุดที่ 11. เรขาคณิตวิเคราะห์
ชุดที่ 12. ลำดับอนุกรม
ชุดที่ 13. เวกเตอร์
ชุดที่ 14. สถิติ

ชุด 5 วิชา อังกฤษ เป็น VCD 22 แผ่น + DVD อีก 4 แผ่น [เนื้อหา ม.4-6]
เหมาะ สำหรับ เพิ่มเกรดเตรียมสอบ O-NET, A-NET เพิ่มความเข้าใจด้วยโจทย์ที่หลากหลาย
น้องชายซื้อมา 22 แผ่น ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วเลยนำมาขาย สามารถซื้อ แยกชุด ได้นะคับ
ในราคาชุดละ 200 บาท จาก 9 ชุด
หรือจะซื้อทั้ง 9 ชุดเลย ก็ซื้อได้ในราคา 1,500 บาท ถ้วนนะคับ จัดส่งฟรีนะคับ
ใครสนใจก็ โทรมาที่ เบอร์ 089-156-8985 โอ หรือ msn : ohayo2u@hotmail.com แอดมาคุยกัน

รายละเอียด VCD ติว วิชา อังกฤษ
ชุดที่ 1. Conversation
ชุดที่ 2. Grammar
ชุดที่ 3. Nouns and Pronouns
ชุดที่ 4. Sentence and Structure
ชุดที่ 5. Sentence Forms
ชุดที่ 6. Sentence Order
ชุดที่ 7. Unseen Passage
ชุดที่ 8. Vocabulary
ชุดที่ 9. DVD English Structure

UPDATE ล่าสุด !!
เพิ่ม วิชา คณิตศาสตร์ ม.ต้น 17 แผ่น ราคา 1,000 บาท
และ วิชา คณิตศาสตร์ ม.ปลาย (สำหรับติวก่อนสอบโดยเฉพาะ) 8 แผ่น ราคา 1,000 บาท


ราคา: 1,000-1,500ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: โออีเมล์: 
โทรศัพย์: 089-156-8985IP Address: 115.87.33.106

คำค้น:  รวมvcd ติว มปลาย | vcd มปลาย | ติว ชีวะ ออนไลน์ vcd | cd ติวมปลาย |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]