แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายและระเบียบ (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) ปี 55 ใหม่ล่าสุด

หน้าแรก » หนังสือ และ การศึกษา » หนังสือเรียน

แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายและระเบียบ (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) ปี 55 ใหม่ล่าสุด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_936446_th_4985936

ผู้แต่ง: ติวเตอร์เดียว
รูปแบบ : ปกอ่อน
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2555

สารบัญ

สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ 1,200 ข้อ กฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ปี 55
- หลักการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
- กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ.ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
- พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552
- พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
- พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
- พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
- พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
- พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518
- พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
- พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2538
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
- พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_936446_th_4985936

เว็บไซต์ http://www.Attorney285.com
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law
อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน 10.00-19.30 น.)
มือถือ Dtac 086-774-8337 (24 ชม.ทุกวัน) Line มาสอบถามข้อมูลได้เลย
มือถือ Ais 087-999-3997 (24 ชม.ทุกวัน)
โทรสาร 02-903-0080 ต่อ 1555

ร้านตั้งอยู่ เลขที่ 2100/24 ซ.รามคำแหง 24/2 (หมู่บ้านพนาสิน ตึกเก่า) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
จากปากซอย 30 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)


 


ราคา: 200 บาทต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: Attorney285.com, หนังสือกฎหมาย.comอีเมล์: 
โทรศัพย์: 086-7748337, 087-9993997, 02-7183517IP Address: 124.120.24.103

คำค้น:  ข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ 2545 | สรุปเนื้อหาระเบียบงานพัสดุของการบริหารส่วนท้องถิ่น | แนวข้อสอบ พรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พศ2539 | แนวข้อสอบกฏหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นงานสารบรร | ระเบียบสอบ กรมส่งเสริม | สรุประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พศ 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | บละเมิด กรมส่งการปกครองส่วนท้องถิ่น | แนวข้อสอบ พรบองค์การบริหารส่วนจังหวัด พศ2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | แนวข้อสอบ พรบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พศ2539 พร้อมเฉลย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ข้อสอบ กฎหมายละเมิด |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]