รับส่วนลด ตรวจร่างกาย ,ตรวจสุขภาพ, check up, ศูนย์ตรวจสุขภาพ ยันฮี ฟรี! ติดต่อ พลอย 089-6685690

หน้าแรก » อาหาร และ สุขภาพ » บริการด้านสุขภาพ

รับส่วนลด ตรวจร่างกาย ,ตรวจสุขภาพ, check up, ศูนย์ตรวจสุขภาพ ยันฮี ฟรี! ติดต่อ พลอย 089-6685690
รับส่วนลด ตรวจสุขภาพ ( Check up ) ยันฮี ฟรี! ติดต่อ พลอย 089-6685690


โปรแกรมตรวจสุขภาพ " Check up program " .....ตรวจสุขภาพโดย...ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในทุกสาขาโรค


การเตรียมตัวเพื่อตรวจสุขภาพประจำปี

- เพื่อให้ได้ผลการตรวจถูกต้องมากที่สุด ควรงดอาหารและเครื่องดื่ม (จิบน้ำเปล่าได้) ก่อนมารับการตรวจสุขภาพประมาณ 12 ชั่วโมง (ยกเว้นโปรแกรม 5)
- กรณี "ตรวจสายตาโดยจักษุแพทย์" โปรดงดเว้นการใส่คอนแทคเลนส์อย่างน้อย 3 วัน


ตรวจสุขภาพโปรแกรม 1 : ตรวจสุขภาพสำหรับผู้มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. เอกซเรย์ปอดเเละหัวใจ (Chest X-ray)
3. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
4. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
5. ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (Cholesterol,Triglyceride,HDL)
6. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
7. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT,Alk Phosphatase)
8. ตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด (U/A)
9. ตรวจสายตาพื้นฐาน (Visual Acuity)
โปรแกรม 1 * ราคาเหมาจ่าย 1,800 บาทตรวจสุขภาพโปรแกรม 2 : ตรวจสุขภาพสำหรับผู้มีอายุ 30 - 40 ปี
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. เอกซเรย์ปอดเเละหัวใจ (Chest X-ray)
3. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
5. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
6. ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (Cholesterol ,Triglyceride , HDL , LDL)
7. ตรวจการทำงานของไต (BUN , Creatinine)
8. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT , SGPT , Alk Phosphatase)
9. ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด (Uric acid)
10. ตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด (U/A)
11. ตรวจสายตาพื้นฐาน (Visual Acuity)
12. รายการตรวจเฉพาะคุณสุภาพบุรุษ
- ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
- ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen)
13. รายการตรวจเฉพาะคุณสุภาพสตรี
- ตรวจมะเร็งปากมดลูก (PV , Pap Smear)
- ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Lower Abdomen)
โปรแกรม 2 * ราคาเหมาจ่าย ราคา ชาย 4,000 บาท
ราคา หญิง 4,000 บาทตรวจสุขภาพโปรแกรม 3 : ตรวจสุขภาพสำหรับผู้มีอายุ 41 - 50 ปี
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. เอกซเรย์ปอดเเละหัวใจ (Chest X-ray)
3. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
5. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
6. ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (Cholesterol ,Triglyceride , HDL , LDL)
7. ตรวจการทำงานของไต (BUN , Creatinine)
8. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT , SGPT , Alk Phosphatase)
9. ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด (Uric acid)
10. ตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด (U/A)
11. รายการตรวจเฉพาะคุณสุภาพบุรุษ
- ตรวจสมรรถภาพหัวใจ (Exercise stress test)
- ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
- ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen)
12. รายการตรวจเฉพาะคุณสุภาพสตรี
- ตรวจมะเร็งปากมดลูก (PV , Pap Smear)
- ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)
- ตรวจมะเร็งเต้านม (Mammogram)
รายการตรวจเพิ่มสำหรับ : โปรแกรม 3A : ตรวจสายตาขั้นพื้นฐาน (Visual Acuity)
โปรแกรม 3B : ตรวจสายตาโดยจักษุแพทย์
โปรแกรม 3A * ราคาเหมาจ่าย ราคา ชาย 6,500 บาท
ราคา หญิง 7,000 บาท
โปรแกรม 3B * ราคาเหมาจ่าย ราคา ชาย 6,900 บาท
ราคา หญิง 7,400 บาทตรวจสุขภาพโปรแกรม 4 : ตรวจสุขภาพสำหรับผู้มีอายุ 51 ปีขึ้นไป
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. เอกซเรย์ปอดเเละหัวใจ (Chest X-ray)
3. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
5. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
6. ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (Cholesterol ,Triglyceride , HDL , LDL)
7. ตรวจการทำงานของไต (BUN , Creatinine)
8. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT , SGPT , Alk Phosphatase ,Total Bilirubin , Direct Bilirubin , Total Protein , Albumin , Globulin)
9. ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด (Uric acid)
10. ตรวจมะเร็งตับ (AFP)
11. ตรวจมะเร็งลำไส้ (CEA)
12. ตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด (U/A)
13. ตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ (Stool Occult Blood)
14. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)
15. ตรวจความหนาแน่นของกระดูก (Bone Densitometer)
16. ตรวจสมรรถภาพหัวใจ (Exercise stress test)
17. รายการตรวจเฉพาะคุณสุภาพบุรุษ
- ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
18. รายการตรวจเฉพาะคุณสุภาพสตรี
- ตรวจมะเร็งปากมดลูก (PV , Pap Smear)
- ตรวจมะเร็งเต้านม (Mammogram)
รายการตรวจเพิ่มสำหรับ : โปรแกรม 4A : ตรวจสายตาขั้นพื้นฐาน (Visual Acuity)
โปรแกรม 4B : ตรวจสายตาโดยจักษุแพทย์
โปรแกรม 4A * ราคาเหมาจ่าย ราคา ชาย 9,500 บาท
ราคา หญิง 12,000 บาท
โปรแกรม 4B * ราคาเหมาจ่าย ราคา ชาย 9,900 บาท
ราคา หญิง 12,400 บาทCheek up 5 ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
3. ตรวจปัสสาวะ (U/A)
4. ตรวจหาหมู่เลือด (Blood Group ABO , Rh factor)
5. ตรวจหาซิฟิลิส (VDRL)
6. ตรวจหาเชื้อเอดส์ (Anti-HIV)
7. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ (HBs Ag)
8. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ (HBs Ab)
9. ตรวจหาโรคธาลัสซีเมีย (Hb typing)
10. รายการการตรวจเฉพาะคุณสุภาพสตรี
- ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (Rubella IgG)
โปรแกรม 5 * ราคาเหมาจ่าย ราคา ชาย 1,800 บาท
ราคา หญิง 2,500 บาท


สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จองคิวตรวจ พร้อมรับส่วนลดพิเศษและบริการก่อน-หลังการรักษาฟรี!
ติดต่อ พลอย 089-6685690 หรือ E-mail : ploy-beauty@hotmail.com
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ploy-beauty.com

Facebook: http://www.facebook.com/#!/zzPloyzi
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Ploybeauty/249142421858797?ref=hl

นอกเหนือจากศูนย์ตรวจสุขภาพแล้ว ยังมีบริการอื่นๆอีก อาทิเช่น
ศูนย์จักษุ ยันฮี , เลสิค, lasik
ศูนย์ทันตกรรม ยันฮี, จัดฟัน , ฟอกสีฟัน
ศูนย์ล้างลำไส้ หรือ detox
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง ยันฮี, ตัดกราม , ลดโหนกแก้ม
ศูนย์กำจัดขน ยันฮี กำจัดขนรักแร้ , กำจัดขนหน้าแข้ง


ราคา: ฟรี! ส่วนลดยันฮีต้องการ: รับจ้าง/บริการ
ติดต่อ: กฤตยา หิรัญทัศนียกุลอีเมล์: 
โทรศัพย์: 089-6685690IP Address: 110.168.167.59

คำค้น:  โปรแกรมตรวจฟันที่ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลยันฮี2556 |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]