รับสมัครงาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) พนักงานทำบัญชี ระดับ ปวส ขึ้นไป เงินเดือน 8,500-20,000 บาท รับฝึกงาน สำหรับสอบ CPA จำนวน 3000 ชั่วโมง รับจำนวนจำกัด

หน้าแรก » งาน » บัญชี

รับสมัครงาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) พนักงานทำบัญชี ระดับ ปวส ขึ้นไป เงินเดือน 8,500-20,000 บาท รับฝึกงาน สำหรับสอบ CPA จำนวน 3000 ชั่วโมง รับจำนวนจำกัด
รับสมัครงาน พนักงานทำบัญชี ไม่จำกัด อายุ ระดับ ปวส ขึ้นไป เงินเดือน 8,500-20,000 บาท
รับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) เงินเดือน 40,000-60,000 บาท
รับฝึกงาน สำหรับสอบ CPA จำนวน 3000 ชั่วโมง รับจำนวนจำกัด
ติดต่อได้ที่
Email chonlatee.th@hotmail.com
โทร. 0-2540-5997-8 โทรสาร. 0-2540-5509
มือถือ 089-785-8153

---------------------------------------------------------------------------------------------------
ควิกแอคเคาท์ติ้ง
โทร. 0-2540-5997-8 โทรสาร. 0-2540-5509
ติดต่อ มือถือ ด่วน ทุกระบบ
ระบบ DTAC 089-785-8153
รับฝึกงาน สำหรับสอบ CPA จำนวน 3000 ชั่วโมง รับจำนวนจำกัด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ควิกแอคเคาท์ติ้ง One Stop Service บริการทั่วประเทศ
ยินดีที่จะให้คำปรึกษา ทุกเรื่อง ทุกปัญหา ตั้งแต่ เริ่มจัดตั้งกิจการ จนสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงราบรื่น อาทิ เช่น
1.ให้คำปรึกษา ด้านการตลาดทั่วไปและตลาดออนไลน์ วิเคราะห์คู่แข่งทางการค้า
2.ให้คำปรึกษา ด้านแหล่งเงินทุน การเขียนโครงการเพื่อยื่นกู้
3.ให้คำปรึกษา ด้านทำเล จัดหาที่จดตั้งบริษัท รับแฟ็ก ส่งเอกสาร วางบิล เก็บเช็ค
4.ให้คำปรึกษา ด้านจัดหาแรงงานและพนักงานให้
5.ให้คำปรึกษา เรื่องเอกสารการออกบิล การทำสต๊อกสินค้า การจัดเก็บเอกสาร
6. ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการ วางระบบบัญชี การใช้โปรแกรมบัญชี
7. ให้คำปรึกษา ปัญหาด้านกฎหมาย
8. ให้บริการ จัดทำเว็บไซต์ เขียนโปรแกรม ออกแบบกราฟิกให้เหมาะสมกับธุรกิจ
9. ลูกค้าจะได้รับ บริการ จาก บริษัทในเครือของ บริษัท ควิกแอคเคาท์ติ้ง จำกัด
10.ลูกค้าจะได้ รับบริการ หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น จากธุรกิจที่เกื้อหนุนกัน ในกลุ่มลูกค้าของ บริษัท ควิกแอคเคาท์ติ้ง จำกัด อีกทาง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รับจดสมาคมและจัดตั้งมูลนิธิ ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน (หลังจากเอกสารครบพร้อมลงนาม)
รับจดทะเบียนบริษัท ใช้เวลาประมาณ 2 วัน (หลังจากเอกสารครบพร้อมลงนาม)
รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ใช้เวลาประมาณ 2 วัน (หลังจากเอกสารครบพร้อมลงนาม)
รับจดทะเบียนร้านค้า 1 วัน (หลังจากเอกสารครบพร้อมลงนาม)
รับขึ้นทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว 1 วัน (หลังจากเอกสารครบพร้อมลงนาม)
รับจดเครื่องหมายการค้า โลโก้ ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน (หลังจากเอกสารครบพร้อมลงนาม)
รับจดทะเบียน บัตรผู้ส่งออก 1 วัน (หลังจากเอกสารครบพร้อมลงนาม)
รับแปลเอกสาร พร้อมรับรองกรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศ 1 วัน (หลังจากเอกสารครบพร้อมลงนาม)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มีบริการเพิ่มเติมดังนี้
1. ฟรี!!! ตรายาง 1 อัน (ปกติราคาขั้นต่ำอันละ 350 บาท)
2. ขอเลขประจำตัวผู้เสีย ภาษีอากรของบริษัทและห้างหุ้นส่วน
3. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (สามารถออกใบกำกับภาษีได้ทันที)
4. ทำบัญชีฟรี 1 เดือน (ปกติเริ่มต้น 2,000 บาท)
5. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม (ปกติ 1,500 บาท)
รับรองราคาประหยัด อยู่ในงบประมาณที่เหมาะสม เพราะบริษัท มีที่ตั้งแน่นอน มีพนักงานประจำบริษัท มีบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทาง คอยให้คำปรึกษา ก่อนการตัดสินใจ ทำธุรกิจด้านต่างๆไว้บริการ เช่น
1.ด้านบัญชี
2.ด้านการตลาด
3.ด้านการบริหารทั่วไป
4.ด้านกฎหมาย
5.ด้านวิศวกรรม

ไม่ต้องกลัวเรื่องเอกสารหาย ทำงานรวดเร็ว เพราะเราตระหนักดีว่าความรวดเร็วและแม่นยำของเอกสารจะทำให้ธุรกิจของลูกค้าดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

-บริการจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัทและห้างหุ้นส่วนต่างๆ เช่น เพิ่มทุน ลดทุน เปลี่ยนแปลงกรรมการ กรรมการเข้า และ กรรมการออก เพิ่มวัตถุประสงค์ ย้ายที่ตั้งฯลฯ
-ขอ และ ต่ออายุ WORKPERMIT
-จดทะเบียนเลิกบริษัท และ ชำระบัญชี รวมถึง ประกาศหนังสือพิมพ์ ทำงบเลิกและตรวจสอบ
-รับขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้างและลูกจ้าง
-ขอใบอนุญาตเปิดร้านอาหาร
-ปิดงบการเงิน และ รับตรวจสอบบัญชี
-รับปรึกษาปัญหาด้านบัญชี ภาษีอากร ฟรี!!!
-รับทำบัญชี บริการทำบัญชี รายปี รายเดือน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายเดือน
- ยื่นแบบ ภ.พ.30 และ จัดทำแบบรายงานภาษีซื้อ ขาย ประจำเดือน
- ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ( ภาษีเงินเดือนของพนักงาน )
- ยื่นแบบ ภ.ง.ด.3,53 ( ภาษีค่าจ้างต่างๆ)
- ยื่นแบบ ประกันสังคมประจำเดือน
- ถ้ามีจดหมายจากสรรพากร ทางบริษัท จะจัดพนักงานไปพบสรรพากรให้ ฟรี!
- จัดทำงบการเงินรายเดือนให้เจ้าของกิจการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจในการคำนวณต้นทุนและ ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อประโยชน์ในด้านการวางแผนงานบัญชีและภาษีอากรของบริษัท
- ถ้าเป็นลูกค้าสำนักงานฯ สิ้นปี ปิดงบการเงินฟรี! มีแต่ค่าสอบบัญชีสิ้นปีเท่านั้น
- ทางสำนักงานฯ มีบริการพนักงานวิ่งรับส่งเอกสารไว้คอยบริการลูกค้า เพื่อความสะดวกรวดเร็วของงาน และประหยัดเวลาของลูกค้า
- บริษัท ทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อความถูกต้องและแน่นอนของเอกสาร
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ควิกแอคเคาท์ติ้ง
โทร. 0-2540-5997-8 โทรสาร. 0-2540-5509
ติดต่อ มือถือ ด่วน ทุกระบบ
ระบบ DTAC 089-785-8153

Website http://www.thaiquickaccounting.com
E-mail support@thaiquickaccounting.com
รับฝึกงาน สำหรับสอบ CPA จำนวน 3000 ชั่วโมง รับจำนวนจำกัด

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ให้บริการทั่ว กรุงเทพฯและเขตปริมณฑล ต่างจังหวัดให้ ติดต่อสอบถาม ทางบริษัท
( เขตพระนคร เขตดุสิต เขตหนองจอก เขตบางรัก เขตบางเขน เขตบางกะปิ เขตปทุมวัน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตพระโขนง เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง เขตยานนาวา เขตสัมพันธวงศ์ เขตพญาไท เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ เขตห้วยขวาง เขตคลองสาน เขตตลิ่งชัน เขตบางกอกน้อย เขตบางขุนเทียน เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม เขตราษฎร์บูรณะ เขตบางพลัด เขตดินแดง เขตบึงกุ่ม เขตสาทร เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตบางคอแหลม เขตประเวศ เขตคลองเตย เขตสวนหลวง เขตจอมทอง เขตดอนเมือง เขตราชเทวี เขตลาดพร้าว เขตวัฒนา เขตบางแค เขตหลักสี่ เขตสายไหม เขตคันนายาว เขตสะพานสูง เขตวังทองหลาง เขตคลองสามวา เขตบางนา เขตทวีวัฒนา เขตทุ่งครุ เขตบางบอน นนทบุรี บางกรวย ปทุมธานี สามโคก รังสิต ธัญบุรี สมุทราปราการ พระประแดง พระสมุทรเจดีย์ บางเสาธง ไทรน้อย)
tag จดทะเบียน,รับจดทะเบียน,จดทะเบียนบริษัท,ทำบัญชี,รับทำบัญชี,จดเครื่องหมายการค้า,แปลเอกสาร,วางระบบบัญชี,ยื่นภาษี


   
   


ราคา: ไม่ระบุต้องการ: 
ติดต่อ: ควิกแอคเคาท์ติ้งอีเมล์: 
โทรศัพย์: 089-785-8153IP Address: 124.122.102.62

คำค้น:  สมัครงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นนทบุรี | เงินเดือนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | cpa เงินเดือน | อยากรู้รายได้ผู้สอบบัญชีภาษีอากร | บริษัทรับฝึกงานcpa | บริษัทสำนักงาน cpaจำกัด | รับบัญชี ปวส 20000 | สมุทรปราการ ฝึกงานcpa | ฝึกงาน cpa พ | รับนักศึกษาฝึกงาน cpa สมุทรปราการ |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]