รับทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน วางแผนภาษี จดทะเบียน ปรึกษาฟรี โดยสำนักงานบัญชี โทรหาเราก่อนตัดสินใจนะค่ะ

หน้าแรก » การบริการ » บัญชี

รับทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน วางแผนภาษี จดทะเบียน ปรึกษาฟรี โดยสำนักงานบัญชี โทรหาเราก่อนตัดสินใจนะค่ะ
สำนักงานบัญชี เออาร์พี แอ็ดไวซอรี่ มีความยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านเกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากร โดยเรามีบริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี วางแผนภาษี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วน, จดทะเบียนแก้ไขบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
ด้วยประสบการณ์และจรรยาบรรณ คำนึงถึงความถูกต้อง พร้อมทั้งความเต็มใจและจริงในการให้บริการคำปรึกษาตลอดเวลาทั้งในและนอกเวลาทำการเมื่อคุณมีปัญหา เรามั่นใจว่าเราสามารถนำเสนอสิ่งที่ดีและราคายุติธรรมแก่คุณ สำนักงานเรามีที่ตั้งที่แน่นอนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆที่สำนักงานได้ด้วยความยินดีค่ะ

บริการงานด้านบัญชี
*** ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลทุกที่ต้องจัดให้มี"ผู้ทำบัญชี"
*** ให้คำปรึกษาการวางระบบเอกสารและบัญชี การควบคุมภายใน และการจัดเก็บเอกสารแก่กิจการ
*** วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และปรับปรุงบัญชี
*** บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรอง
*** ทำสมุดบัญชีต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำ
*** ติดต่องานและประสานงานกับผู้สอบบัญชี เก็บรายละเอียดประกอบงบการเงินให้ผู้สอบ
*** จัดทำรายงานต่างๆ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารต่อการยื่นงบกลางปี
*** จัดทำสปช.3 ฟอร์มในการยื่นงบการเงิน และจัดเตรียมเอกสารในการยื่นงบการเงิน

บริการการงานด้านภาษีอากร
จัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี (ถ้ามี) ได้แก่
*** จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้พนักงาน หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน (ภงด.1)
*** จัดทำและคำนวณภงด. 91 พนักงาน
*** จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
*** จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
*** จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย(ภพ.30, ภพ.36)
*** จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบ (ภงด.51) ต่อกรมสรรพากร
*** คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบ (ภงด.50) ต่อกรมสรรพากร
*** จัดทำรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี (ภงด.1ก) และยื่นต่อกรมสรรพากร

บริการงานด้านวางระบบบัญชีและภาษีอากร
การวางระบบบัญชีมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับเจ้าของธุรกิจ เนื่องจากการทำธุรกิจต้องเกี่ยวข้องกับภาษีอากรและต้องเกี่ยวข้องกับ ระบบมาตรฐานการบัญชีและการวางระบบบัญชีทำให้ผู้ประกอบการสามารถ สามารถกำหนดทิศทางและมีการวางแผนภาษีและระบบเอกสารได้อย่างถูกต้อง
*** วางแผนภาษีและจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นต้องใช้
*** วางแผนระบบรายงานและระบบการตรวจสอบภายในกิจการ
*** กำหนดวิธีการและการออกแบบเอกสารให้ใช้เพื่อเหมาะกับธุรกิจ
*** จัดทำรายงานและการวางแผนการควบคุมให้ผู้บริหารได้ตรวจสอบ
*** แนะนำการเลือกใช้โปรแกรมบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจ

บริการงานด้านประกันสังคม
*** จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
*** แบบแจ้งพนักงานเข้า-ออก
*** แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
*** การยื่นกองทุนทดแทนประจำปี
*** บริการ รับ-ส่ง เอกสารประกันสังคม

บริการด้านปิดงบการเงินสิ้นปี
*** ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีรายปี
*** จัดทำงบแยกประเภทรายปี/งบทดลอง พร้อมปิดงบสิ้นปี
*** จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด. 51) พร้อมนำส่งสรรพากร
*** จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด. 50) พร้อมนำส่งสรรพากร
*** จัดทำ (สบช. 3) และ บอจ. 5 ยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์

บริการด้านจดทะเบียนบริษัท
*** บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด
*** บริการรับจดทะเบียนเลิกกิจการ ร้านค้า คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด
*** บริการจดทะเบียน เพิ่ม-ลดทุน
*** จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลกิจการต่างๆ เช่น การเปลี่ยนกรรมการที่อยู่ หรือวัตถุประสงค์ ฯลฯ
*** จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและขอเลขผู้เสียภาษีอากร

!!! สำนักงานมีระบบการควบคุมเอกสาร การเก็บเอกสารและสถานที่เก็บเอกสารอย่างพอเพียง ลูกค้าสามารถขอตรวจสอบได้ตลอดเวลาเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเอกสารของลูกค้าจะถูกจัดเก็บอย่างดีไม่สูญหาย

!!! พิเศษรับทำบัญชีรายเดือน ราคาไม่แพง ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี รวมถึงให้คำปรึกษาเรื่องบัญชีและภาษีทุกวันด้วยความจริงใจ

!!! สำนักงานมีการทำประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ถูกต้องตามเงื่อนไขของสภาวิชาชีพบัญชี

!!! ยินดีให้คำปรึกษา แนะนำด้วยความเต็มใจและจริงใจ โทรมาปรึกษาเราก่อนตัดสินใจนะค่ะ

สำนักงานฯ ขอขอบพระคุณท่านที่สนใจเปิดเข้ามาชมอ่านรายละเอียด และสำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่าน ให้สำนักงานของเราได้มีโอกาสบริการท่านค่ะ

สนใจติดต่อ บริษัท เออาร์พี แอ็ดไวซอรี่ จำกัด
205/4 ซอยรามคำแหง21 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.30 วันเสาร์ เวลา 8.00 – 14.00
โทรศัพท์ : 085-041-9941
E-Mail : info@arpadvisory.co.th, info.arpgroup@gmail.com
Website : www.arpadvisory.co.th


ราคา: โทรหาเราก่อนตัดสินใจนะค่ะต้องการ: รับจ้าง/บริการ
ติดต่อ: ARP GROUPอีเมล์: 
โทรศัพย์: 0850419941IP Address: 125.24.97.172ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]