บริการให้คำปรึกษาฟรี

หน้าแรก » การบริการ » บัญชี

บริการให้คำปรึกษาฟรี
ให้คำปรึกษาอรรถคดีและว่าความทั่วราชอาณาจักร
คดีแพ่งและคดีอาญา คดีแรงงาน คดีภาษีอากร คดีที่ดิน คดีล้มละลาย คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ คดีปกครอง คดีสิทธิมนุษยชน คดีจราจร ฯลฯ
และปรึกษาในชั้นอนุญาโตตุลาการ นิติกรรมสัญญาต่าง รวมตลอดถึงเป็นที่ปรึกษาให้นิติบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ฯลฯ ร่างและจัดทำพินัยกรรม รวมถึงร่างสัญญา เจรจา ให้คำปรึกษาวิเคราะห์และตรวจร่างสัญญาต่างๆให้คำปรึกษาด้านอาชีพและวิชาชีพต่างๆ ปรึกษา บริหาร จัดการ
ให้คำปรึกษาด้านอาชีพและวิชาชีพต่างๆตั้งแต่วางแผน ไปสู่แหล่งทุน
ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน ด้านการตลาด
วิเคราะห์การเงิน การธนาคารเพื่อพิจารณาประกอบการขอสินเชื่อ
วิจัยตลาด วิเคราะห์และ วางแผนทางธุรกิจ
การวิจัยและสำรวจข้อมูลแนะนำและปรับโครงสร้างขององค์กร ทั้งหน่วยงาน ของรัฐและเอกชน นิติบุคคล คณะบุคคล และบุคคลธรรมดา

ให้คำปรึกษา แนะนำ วางแผนหรือวางระบบภาษี
- ขอมีเลข บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
- ขอเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
-แก้ปัญหาและฝึกอบรมด้านภาษี
-ให้บริการจัดทำและยื่นภาษีทั้งผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและยื่นตามปกติ ทั้งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินเดือน ภาษีโรงเรือน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
-ภาษียานพาหนะ
-ภาษีป้าย
-ภาษีบำรุงท้องที่ รวมถึงเป็นตัวแทนเข้าพบเจ้าหน้าที่
บริการให้คำปรึกษา แนะนำ วางแผน แก้ปัญหา และรับฝึกอบรมด้านบัญชี
ให้กับบุคคลทั่วไปโดยนักบัญชีมืออาชีพ รับวางระบบ บัญชี
รับทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รับทำงบการเงิน และ
ตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
รวมถึงเป็นตัวแทนเข้าพบเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากรให้คำปรึกษา บริการจดทะเบียน รถทุกประเภท
จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงแก้ไข ทะเบียน สี เครื่อง และป้ายทะเบียนรถทุกประเภท
ขอใบประกอบขนส่งการรถทุกประเภท
พร้อมให้คำปรึกษาก่อนดำเนินการ

ให้คำปรึกษาบริการจดทะเบียน ที่ดิน ใบประกอบการค้าและจัดสรรในที่ดิน
จดทะเบียนกระทำนิติกรรม และทำสัญญาในที่ดิน
บริการให้คำปรึกษา การขอสินเชื่อ ทำโครงการเพื่อทำกู้จากสถาบันการเงิน
ทางทีมงานให้คำปรึกษา มีประสบการณ์ และความสามารถรับงานเฉพาะทาง เท่านั้น !
โดยมุ่งเน้นงาน การันตี ! ผลงาน


ให้คำปรึกษาบริการให้คำปรึกษา สืบหา ค้นหลักฐาน
แหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
ตรวจสอบประวัติหรือตรวจสอบความน่าเชื่อถือของหุ้นส่วนหรือพนักงาน
สืบหาข้อมูลการทำธุรกิจของคู่แข่งขัน
ความเคลื่อนไหวหรือยุทธวิธีของคู่แข่ง
ตรวจสอบเบื้องหลังหรือความน่าเชื่อถือของคู่ค้าหรือผู้ร่วมทุน
ตรวจสอบทรัพย์สินหรือหลักฐานกรรมสิทธิ์ของบุคคลและนิติบุคคล
พิสูจน์ทราบผู้ปองร้าย ผู้ส่งบัตรสนเท่ห์ การข่มขู่ทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย
สืบหาติดตามจับกุมบุคคลผู้กระทำผิดกฎหมาย หรือติดตามค้นหาทรัพย์สินสูญหาย
สืบหาหลักฐานพยานเพื่อฟ้องคดีหรือสู้คดี
ตรวจสอบพฤติกรรมของคนรัก คู่สมรสหรือบุคคลในปกครอง
พิสูจน์ทราบข้อเท็จจริง อาชีพ วันเกิด ฐานะ สถานะภาพการสมรส ข้อมูลครอบครัว ฯลฯ
สืบหาที่อยู่ ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ ยานพาหนะ
ตรวจสอบประวัติส่วนตัว หรือประวัติการทำงาน
สืบเบื้องหลังบุคคล ถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ บุคคลหรือสถานที่ หรือยานพาหนะ
สืบหาบุคคลสูญหายหรือหลบหนี
สืบหาทรัพย์สิน ตรวจสอบพฤติกรรมนักการเมือง และข้าราชการ
สืบหาข้อมูลและหลักฐานการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง
สืบหาข้อมูลและหลักฐานการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ รับประกาศแจ้งคนหาย ของหาย สัตว์เลี้ยง
หาย ทางอินเตอร์เน็ต รับจัดหาจัดทำหรือติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์การสืบสวนทุกชนิด
สืบสวนกรณีอื่นตามความประสงค์
ติดต่อสอบถาม โทร. Tel : 0905499674


ราคา: ไม่ระบุต้องการ: รับจ้าง/บริการ
ติดต่อ: กฤตินอีเมล์: 
โทรศัพย์: 0905499674IP Address: 110.168.150.181ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]