ติวTOEICเรียนTOEICสอนTOEICติวIELTSเรียนIELTSสอนIELTSติวTU-GETโทอิคไอเอลที่ไหนดีราคาถูกรับรองผล750+ลงลึกตัวต่อตัวที่krugrienktutor.comนรพื้นฐานอ่อนสอบได้ก้าวกระโดดทุกครึ่งเดือนให้ความรู้ทุกวัน@07-Feb-56เร่งเรียนเร่งสอบสมัครเรียนทันทีส่วนลดช่วยนร

หน้าแรก » หนังสือ และ การศึกษา » เรียนภาษา

ติวTOEICเรียนTOEICสอนTOEICติวIELTSเรียนIELTSสอนIELTSติวTU-GETโทอิคไอเอลที่ไหนดีราคาถูกรับรองผล750+ลงลึกตัวต่อตัวที่krugrienktutor.comนรพื้นฐานอ่อนสอบได้ก้าวกระโดดทุกครึ่งเดือนให้ความรู้ทุกวัน@07-Feb-56เร่งเรียนเร่งสอบสมัครเรียนทันทีส่วนลดช่วยนร
ที่แรกสถิติทำให้นักเรียนพื้นฐานอ่อนสอบคะแนนเพิ่มได้มากสุดทุกครึ่งเดือนต่อเนื่องโดยนับจากสถิติตัวเลขจริง และ

กล้าเปิดเผย รายชื่อ นร พื้นฐานอ่อน ของสถาบันที่สอบได้คะแนน ทุกเดือน บนเว็ป เป็น นร สถาบัน มีสังกัด มีตัวตน และ ติดต่อได้

เขียนอยู่ที่ หน้าแรกที่ www.pantipmarket.com/items/7075195 หรือ ที่เว็ปบอร์ด krugrienktutor.com พร้อมใบหลักฐานคะแนน

ระบบเรียนลงลึกตัวต่อตัว ซ้อมและสอบทุก 2 ชั่วโมง เพื่อ ทำลาย Error นักเรียน แตกต่างจาก ระบบเรียนที่เรียนไปเรื่อยๆ แต่นักเรียนไม่กล้าสอบ

อัพเดทความรู้เทคนิคการสอบ TOEIC , IELTS ทุกวัน ตอนล่าสุด ที่ www.pantipmarket.com/items/7075195 หลังรายชื่อ นร ที่สอบได้คะแนนก้าวกระโดด

เรียนTOEICสถาับันสอนTOEICติวIELTSเรียนIELTSสถาับันสอนIELTSติวTU-GETเรียนTU-GETสถาบันสอนTU-GET

TOEIC , IELTS , TU-GET ราคา5499 , 7499, 9999, 12000มีส่วนลด

#####

กรุณา ดู อัพเดทรายชื่อ นร พื้นฐานอ่อน สอบได้คะแนนก้าวกระโดดทุกครึ่งเดือน หน้าแรกที่ www.pantipmarket.com/items/7075195

กรุณา ดู อัพเดทความรู้ทุกวัน ที่ หน้าแรกที่ www.pantipmarket.com/items/7075195 หรือ ไล่หลังหนึ่งวันที่หน้าแรก www.krugrienktutor.com

กรุณา ดู อัพเดทคอร์ส และ เวลาเรียน ข้างล่าง
กรุณา ดู อัพเดทเอกสารประกอบการเรียน ซีดี ไฟล์คอมพิวเตอร์ ฟรี ... ไม่จ่ายเพิ่ม
กรุณา ดู ระบบการสอน ทบทวน ซ้อมทำลาย Error และ สอบทุกสองชั่วโมง ของ TOEIC , IELTS , TU-GET

ดูรายละเอียดข้างล่าง ....


ติดต่อสอบถาม อาจารย์ผู้สอนที่ 0863086859 โดยตรง หรือ grienksak@yahoo.com หรือ มาคุยเบื้องต้น Overview กับอาจารย์ที่โรงเรียนได้

.... หรือ ... รวมทั้ง นั่ง SIT IN ในคลาสเรียน กับ นร เก่าได้ .... เป็นที่แรกที่เดียวในประเทศไทย

( รบกวน นร ช่วยอ่านเรียนละเอียดข้างล่างทั้งหมดก่อนโทรมาหาอาจารย์เพื่อความเข้าใจตรงกัน )

#####


เนื่องจากข้อสอบ TOEIC ปรับยากขึ้น แต่ IELTS ยากในระดับมาตรฐานเดิม โดยจำนวนข้อ TOEIC ที่เป็นไวยากรณ์ในส่วนศัพท์ยากเพิ่มขึ้นแทนที่ไวยากรณ์ การฟังภาษาอังกฤษเร็วมาก บทความการอ่านยาวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่ำ 1 หน้า A4 การสอบ TOEIC จึงเป็นการทดสอบความรู้ที่ลงลึกและตรงกับการสอบ รวมทั้ง ข้อสอบ TOEIC ยังทดสอบระบบคิดเป็นขั้นตอนของผู้สอบ เพื่อนายจ้างองค์กรใหญ่จะได้คัดเลือกบุคลากรผ่านการสอบ TOEIC ในคะแนนระดับสูงได้ การสอบที่ไม่ใช้ความรู้ หรือ ใช้ความรู้ไม่ตรง เช่น การสอบฟัง TOEIC , IELTS ฟังรอบเดียว แต่ระบบสอนที่วนเทปให้ฟังหลายครั้ง ผู้สอบจะสอบฟังภาษาอังกฤษ TOEIC จริงที่เร็วและเป็นรอบเดียวไม่ได้ เป็นต้น ผู้สอบจะสอบคะแนน TOEIC , IELTS ขึ้นยากมาก รวมทั้ง นร ผู้สอบที่ไม่มีความแตกต่างจากผู้สอบคนอื่นในรอบสอบนั้น คะแนนจะขึ้นยาก โดยเฉพาะไม่มีคนแก้ Earing เพี้ยนให้ผู้สอบ หรือ ผู้สอบอ่านช้ามาก ผู้สอบจะคะแนนTOEIC ขึ้นยาก เช่นกัน

โีรงเรียนเลี่ยงการประชาสัมพันธ์ที่เกินจริง เลี่ยงการใช้คำว่า อันดับหนึ่ง เพราะ การประชาสัมพันธ์เกินจริง เชื่อว่า มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลย และ มันไม่ได้ช่วยให้ นร พื้นฐานอ่อนสามารถทำข้อสอบ TOEIC ที่ถูกปรับยากขึ้นเพื่อให้คะแนนขึ้นจากเดิมได้ นอกจากนั้น การที่คะแนนขึ้นได้ยาก เพราะ ผู้สอบไม่มีความรู้ที่แตกต่างจากคนอื่นในห้องสอบในรอบเดียวกัน ทำให้คะแนนขึ้นยาก และ คะแนนจะเกาะกลุ่มที่ต่ำกว่า Mean ในระบบการจัดอันดับตามระบบ Percentile Rank หรือ Z Score ของการคิดคะแนน TOEIC ในปัจจุบัน

สถาบันสอนความรู้เรื่องเสียงของภาษาอังกฤษ อุปสรรคสำเนียงฝรั่ง และ แก้ Earing เพี้ยนของผู้สอบ เพื่อรับมือการฟังเร็วของข้อสอบ TOEIC ที่ปรับยากขึ้น ที่เดียวในประเทศไทย สอนเทคนิคการผ่าชิ้นส่วนคำเทียบราก และ การเทียบ KeyWord ตัดตัวเ่ลือกปรนัยทิ้ง และ คลังข้อสอบไวยากรณ์ที่ปรับจาก TOEFL Paper Based มีระดับความยากเทียบกับข้อสอบไวยากรณ์ของ TOEIC ปัจจุบัน และ Step การอ่านเพื่อตอบคำถามการอ่านแบบข้อมูลดิบและแบบถามเนื้อเรื่องกับตัวชี้วัดการอ่าน 30 ตัว ที่เดียวในประเ่ทศไทย มีการซ้อมและสอบจริงทุกสองชั่วโมงและสถาบันมีสูตรพยากรณ์คะแนน TOEIC ล่วงหน้าในระบบการคิดคะแนน TOEIC แบบจัดอันดับระบบ Percentile Rank บวกลบ 15 คะแนนที่เดียวในประเทศไทย และ ซ้อมกับสอบในการติว IELTS เช่นกัน

ด้วยระบบการสอนไม่จำกัดชั่วโมง ยืดหยุ่นเวลาเรียน เร่งเรียนเร่งสอบ นร ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม มีส่วนลดค่าเรียน ลดภาระให้ นร ปูพื้นฐานให้ นร ฟรี ไม่มีสอนแต่แบบฝึกหัดอย่างเดียว และ ปูพื้นฐานไม่เกิน 15 ชั่วโมง แล้วลุยซ้อมลุยสอบทุกสองชั่วโมง รวมแล้วไม่เกิน 40 ชั่วโมง ตามสถิติเิดิมทั้งหมด ที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า สี่ปี จะสามารถผลักดันให้ นร พื้นฐานอ่อน หรือ พื้นฐานปานกลาง สามารถสอบได้จริง โดยคะแนนเพิ่มขึ้นมาก หรือ คะแนนก้าวกระโดด ได้ในทุก 15 - 30 วัน ขึ้นรายชื่อผลการสอบ ขึ้นบนเว็ปทุก 15 วัน พร้อมหลักฐานใบคะแนน ที่เว็ปบอร์ด www.krugrienktutor.com

การผลักดันให้ นร สอบได้ และ ขึ้นรายชื่อคะแนนพร้อมหลักฐาน บนเว็ป อย่างต่อเนื่อง เป็นการแสดงถึง การสอนแล้วตั้งใจรับผิดชอบผลการสอบ นร อย่างตรงไปตรงมา เป็นการประกันผลสอบ ที่เกิดประโยชน์ มากกว่า การสอนที่สอนอย่างไรก็ได้ เพราะว่า ไม่ต้องรับผิดชอบขึ้นรายชื่อคะแนน นร พร้อมหลักฐาน บนเว็ป อย่างต่อเนื่อง ตามระยะเวลาที่กำหนด

สถาับันรับประกันผล TOEIC 750+ สำหรับ นร พื้นฐานแข็งอยู่แล้ว และ รับประกันผล นร พื้นฐานอ่่อน มีคะแนนก้าวกระโดด เพราะ จากหลักฐานที่ สถาบันทำให้ นร สอบได้มากกว่า 700 จำนวนมาก และ นร พื้นฐานอ่อน สอบผ่านเกณฑ์ ได้ไม่ยาก รวมถึง การรับประกันผล IELTS 6.5 และ TU-GET > 501 เป็นต้นไป


การรับประกันผล TOEIC , IELTS , TU-GET ที่ตรงไปตรงมาที่สุด คือ สถาบันจำเป็นต้องให้ นร พื้นฐานอ่อน แนะนำ ให้ปูพื้นฐานให้มีความรู้ที่ไม่ต้องเรียนเยอะ และ เรียนแค่ อย่างน้อยที่สุดที่ใช้สอบ TOEIC , IETLS , TU-GET แล้วทำให้คะแนนเพิ่มขึ้นได้มาก โดยเป็นการสอนภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่สอนยัดให้จำ หรือ บังคับให้จำ ที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับ นร ทั้งสิ้น เป็นการสอนปูพื้นทักษะระดับประโยค โครงสร้างประโยค แบบเดียวที่ นร อินเดียเรียน ด้วยการสอนภาษาอัีงกฤษทุกเรื่อง เป็นแผนผัง ไดอะแกรม อธิบายการเชื่อมโยง ลากเส้น ทุกเรื่องเป็น Step ขั้นตอน ทำให้ โดยสถิติทั้งหมด นร พื้นฐานอ่อน หรือ พื้นฐานแข็ง เข้าใจเรื่องยากที่ใช้สอบ TOEIC ได้เร็วมาก เช่น Active , Passive Voice ผสม Tense ที่ซับซ้อน หรือ Active , Passive in Meaning ทำให้ นร พื้นฐานอ่อนมีความรู้แน่นมาก

หลังจากนั้น พร้อมลุยซ้อมลงลึก นร แต่ละคน ทำลาย Error ของ การฟัง การอ่าน ไวยากรณ์ และ ศัพท์ ตามตัวชี้วัดที่มากกว่า 100 ร้อยตัว พร้อมทั้ง สอบทุก 2 ชั่วโมง กับ ข้อสอบในระดับความยากเดียวกันกับข้อสอบ TOEIC IELTS TU-GET ที่สอบจริง ทำให้ สถาบัน สามารถ เก็บข้อมูลการซ้อมการสอบ ของ นร แต่ละคน เข้าสู่สูตรพยากรณ์คะแนน TOEIC ล่วงหน้า ( สถาบันเป็นที่เีดียวในประเทศไทย ) พยากรณ์คะแนนที่แม่นยำบวกลบสิบแต้มเป็นการลดความเสี่ยงของ นร ก่อนสอบจริง รวมถึง การพยากรณ์คะแนน IELTS และ TOEIC ได้

กรณี นร ที่สอบทุกสองชั่วโมงกับสถาบัน แล้วคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ ทำให้พยากรณ์คะแนนล่วงหน้า ออกมาน้อย ตามสถิติทั้งหมดที่ผ่านมา นร พื้นฐานอ่อนสอบได้และขึ้นรายชื่อจำนวนมาก สถาบันมีวิธีเร่ง นร พื้นฐานอ่อนให้คะแนนสอบผ่านเกณฑ์กับสถาบัน ไม่เกิน 40 ชั่วโมง ( นร ควรมาเรียนต่อเนื่องหรือเรียนเกือบทุกวัน ถ้าไม่ต่อเนื่องสถาบันมีวิธีช่วย นร )

เมื่อพัฒนาตัวเองสอบทุก 2 ชั่วโมง กับสถาบันได้คะแนนแค่ใกล้เคียงกับเกณฑ์ ไม่ต้องผ่านเกณฑ์ จากสถิติที่ผ่านมา นร พื้นฐานอ่อนก็สามารถสอบจริง TOEIC , IELTS , TU-GET แล้วคะแนนเพิ่มขึ้นมากหรือก้าวกระโดดได้ ทำให้ นร พื้นฐานอ่อนที่ผ่านระบบการซ้อมทำลาย Error ตามตัวชี้วัด และสอบทุกสองชั่วโมง สามารถคะแนนก้าวกระโดด ดังรายชื่อที่อยู่ที่เว็ปบอร์ด www.krugrienktutor.com

ส่วน นร พื้นฐานแข็ง จะไม่ปูพื้นฐาน แล้ว ลุยสอบกับสถาบันได้เลย สามารถทำได้ ซึ่งราคาคอร์สจะแตกต่างกับคอร์สที่ต้องปูพื้นฐานด้วย

และ เมื่อ นร สอบจริงไปแล้ว สามารถกลับมาทบทวน ลุยสอบ ลุยซ้อม กับสถาบันได้ทุกเมื่อ โดยไม่จ่ายเพิ่ม

การรับประกันผลดังกล่าว เหมาะกับ นร พื้นฐานอ่อนที่คาดหวังคะแนนระดับสูงขึ้น แต่ต้องการความรู้ลงลึกทำลาย Error ตัวต่อตัว เป็นช่วยให้ ผู้สอบที่พื้นฐานอ่อนพัฒนาได้เร็ว ปรับศัีกยภาพตัวเองให้สอดคล้องกับข้อสอบที่ปรับยากขึ้นได้ แตกต่างจาก การรับประกันผลที่อ้างคะแนนสูงมาก แต่สอนเสร็จ นร สอบแล้ว ไม่ขึ้นรายชื่อ นร พื้นฐานอ่อน แล้วให้ นร พื้นฐานอ่อน กลับมาเรียนซ้ำ ในระบบเดิมที่ทำให้สอบได้คะแนนน้อย และ จ่ายเพิ่ม ซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไร กับ นร ทั้งสิ้น

นร ที่ขึ้นรายชื่อที่คะแนนเพิ่ม ที่เว็ปบอร์ด www.krugrienktutor.com เป็น นร ที่พื้นฐานอ่อนทั้งหมด

เพราะ สถาบันเข้าใจ นร ที่ เรียนหลายที่ สอบหลายครั้ง แต่สอบแล้ว คะแนนยังห่างไกลกับเกณฑ์คะแนน TOEIC , IELTS เพื่อสมัครงานหรือยี่นจบการศึกษา จะมีภาระมากกว่าปกติ โดยที่ นร มาพบกับผู้สอนที่โรงเรียน เมื่อสมัครเรียนแล้ว เรียนได้ทันที สถาบันจะไม่ใช้วิธีให้ นร โอนเงินมาก่อน แต่ยังไม่เริ่มสอน

ผู้สอบอ่านเพียงแบบฝึกหัดขายตามท้องตลาดที่ง่ายกว่าข้อสอบจริง โดยไม่ปูพื้นฐาน จะสอบลำบาก เพราะ การสอบ TOEIC , IELTS , TU-GET สมัยใหม่ ต้องใช้ความรู้ที่ไม่มาก แต่ต้องเรียนลงลึก ข้อสอบ TOEIC ปรับเป็นชุดยาก ตั้งแต่ ตค 54 ที่ไม่ซ้ำกับชุดเดิม และ IELTS มาตรฐานระดับสากล สถาบันจำเป็นต้องปูพื้นฐานทักษะระดับประโยคที่ใช้ในหลักสูตรที่อินเดียทำให้รับมือการฟังเร็วอ่านเร็วเขียนพูดได้ ความรู้เรื่องเสียงภาษาอังกฤษ การทำลาย Error ลงลึกการฟังอ่านพูดเขียน และ สอนไวยากรณ์ที่จำเป็น รวมถึง ปรับแบบฝึกหัดถอดมาจากข้อสอบ TOEFL ทำให้แบบฝึกหัด TOEIC ใกล้เคียงข้อสอบจริงที่ศูนย์สอบปรับให้ยากขึ้น รวมถึง การเขียนรูปแบบ For Example,Graph,Cause Reason,Comparison Contrast ให้ นร ไปสอบเขียน IELTS ได้ทันที

สถาบันให้เรียน ปูพื้น ซ้อมทำลาย Error การฟัง การอ่าน ศัพท์ ไวยากรณ์ และ สอบกับข้อสอบจับเวลาจริง ของ TOEIC ทุกสองชั่วโมง สถาบันมีตัวชี้วัดและสูตรพยากรณ์คะแนน TOEIC ล่วงหน้า สถาบันไม่ปล่อยให้ นร ไปสอบจริงตามยถากรรม สถาบันเรียน ซ้อมทำลาย Error การพูดฟังอ่านเขียน และ สอบกับข้อสอบจับเวลาจริง ทุกสองชั่วโมง ของ IELTS สถาบันไม่ปล่อยให้ นร ไปสอบจริงตามยถากรรม

เนื่องจาก ผู้สอนทุกรายไม่เหมือนกัน และไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน มันแตกต่างกันที่ระบบสอน ผู้สอบจะมีความมั่นใจในการสอบจริงๆ จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับระบบสอนลงลึุก และ ระบบการสอนทำให้ผู้สอบเกิดประโยชน์มากกว่าการประชาสัมพันธ์แต่คุณวุฒิผู้สอนเพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่เกิดประโยชน์อันใดมาก

ดูระบบการสอน และ หัวข้อปูพื้นฐาน สำหรับ IELTS TOEIC TU-GET เพิ่มเติมข้างล่าง หลัง รายชื่อ นร ที่คะแนนก้าวกระโดด หรือ หน้า Page หลัก หรือ เว็ปบอร์ด www.krugrienktutor.com


##################

เนื่องจาก สถาบันจำเป็นต้องสอน นักเรียนพื้นฐานอ่อนที่สอบ IELTS สถาบันจำเป็นต้องเขียน โครง การเขียน ย่อหน้า เชิง การยกตัวอย่าง การเขียนเชิงเหตุผล การเขียนเชิงต่อเนื่อง ให้กับ นักเรียนเพื่อไปสอบการเขียนในส่วน Writing Part 2 ส่วนการเขียนเชิงกราฟ และ การเขียนเชิงข้อสอบอื่นที่ไม่ใช่กราฟ เช่น Diagram ที่เป็นการเขียน Writing Part 1 สถาบันจะเขียนตัวอย่างให้ไปสอบเลย แต่ว่า ต้องมีการปูพื้นฐานให้มีความรู้เรื่องทักษะระดับประโยคและ Connecting Words ก่อนที่จะซ้อมและสอบการเขียนกับสถาบัน นอกจากนั้น สถาบันจะมีไฟล์ที่ Download ที่เป็น Template ทั้งหมดใน Internet ที่เกี่ยวกับ การสอบ IELTS ทั้งพูดฟังอ่านเขียน เป็น Content หลายค่าย นอกเหนือจากได้ตำราของสถาบัน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ฝึกการฟัง และ ไฟล์โครงสร้างประโยคและศัพท์ ที่ใช้สอบ IELTS หกพันคำ

โดยเฉพาะการเขียนเชิงกราฟ ใน Part 1 สถาบันต้องเขียนรูปแบบทั้งแบบการเขียนจับประเด็นจากกราฟทั้งกราฟแท่ง กราฟวงกลม กราฟเส้น มาเปรียบเทียบ เป็นการเขียนโครงเชิงเปรียบเทียบเรื่องจำนวน และ เรื่อง Trend ของกราฟ ซึ่งทำให้ นักเรียนไม่ต้องเขียนผิดเวลาสอบ และ จะได้จำนวนคำที่มากกว่า 150 แบบไม่เครียด มีรูปแบบประโยคมากกว่า 20 รูปแบบ
รวมทั้ง การเขียนเชิงบรรยายตารางที่เป็นลักษณะ Discretion Explanation ที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลที่มากที่สุด น้อยสุด และ สัดส่วน เช่น Percent เป็นต้น
นอกจากนั้น การเขียน IELTS ที่เป็น Part สอง ที่เป็นโจทย์การเขียนเชิงเหตุผล สถาบันมีตัวอย่างการเขียนที่ทำให้ซื้อจำนวนคำได้ไปก่อนประมาณ 180 คำ เป็นคำกลางๆ ที่ใช้ได้กับทุกโจทย์ และ การเขียนเชิงแจกแจงประเด็น ซึ่ง สถาบันจะฝึกให้ นักเรียนพื้นฐานอ่อน ไม่ควรเปลี่ยนจากเนื้อหาภาษาไทยที่ยากไปเป็นภาษาอังกฤษ เพราะจะทำให้นักเรียนเขียนไม่ออก มีการฝึกและสอบให้เขียนในรูปแบบภาษาไทยที่ง่ายแปลงเป็นภาษาอังกฤษที่ไม่ยาก แต่เป็นรูปแบบโครงสร้างประโยคที่ฝรั่งนิยมใช้

การเขียนโครงให้ทั้งหมด ให้ นร จำ เพื่อไปสอบเพื่อช่วย นร พื้นฐานอ่อน เป็นการประกันให้ นักเรียนสถาบันควรจะได้การเขียนมากกว่า 5.5 เป็นต้นไปไปก่อน

ส่วนการพูด ผู้สอบจำเป็นต้องฝึกแบบโมเดลที่ นักเรียนต้องปูพื้นฐานทักษะระดับประโยค หลังจากนั้น สถาบันจะมีโครงรูปแบบย่อหน้าเชิง For Example ทำให้ใช้ในการพูดตอบโจทย์ทุกข้อของ IELTS ฝึกให้ นักเรียนพูดส่วนต้นของโครงสร้างประโยคก่อน มันจะทำให้พูดทั้งประโยคได้ และ ฝึกและสอบกับสถาบันตามรูปแบบโจทย์ที่สอบ
และ สถาบันจะเขียน Script ให้ผู้สอบพื้นฐานอ่อนสามารถจำได้ทันทีเพื่อไปสอบกับโจทย์การพูดที่นิยมออกสอบ อาทิเช่น เีี่กี่ยวกับ บุคคลสำคัญ สถานที่ ความรู้สึก รสนิยม สิ่งของ เพลง หนัง เป็นต้น

ส่วนการฟัง ผู้สอบต้องเรียนความรู้เรื่องเสียงภาษาอังกฤษ ทั้งเสียง Great Britain English กับ American English อุปสรรคสำเนียงฝรั่ง ทั้งหมด สถาบันสอนที่เดียวในประเทศไทย และ การฝึกทำลาย Error การฟัง เช่น Earing เพี้ยน การฟังแล้วแปะคำเพิ่ม และ การฟังแล้วหยุดคิดแช่คำ สถาบันมี How To ทำลาย Error

ส่วนการอ่าน ผู้สอบต้องเรียนรู้ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการอ่านทั้งหมด การโยงจาก Key Word คำถามมายังประเด็นของบทความเพื่อหาคำตอบ และ สถาบันสอนเทคนิคเอา Key Word ศัพท์ง่ายมาใช้เดาศัพท์ยากในบทความ และ เทคนิคการผ่าชิ้นส่วนคำเทียบราก เพื่อใช้เดาศัพท์ยากที่อยู่แบบ Stand Alone ในคำถามการอ่าน

สถาบันต้องกำหนด นักเรียนสถาบัน หลังจากปูพื้นฐานเสร็จก่อน โดยไม่ต้องจ่ายเพิ่ม นักเรียนสถาบันต้องซ้อมและสอบ พูดฟังอ่านเขียน ทุกสองชั่วโมง

นักเรียนสามารถโทรหาอาจารย์ ที่เบอร์ข้างล่าง หลังการประกาศรายชื่อ นร หรือ เข้ามานั่ง Observe ในคลาส IELTS กับ นักเรียนเก่า ได้ ค่าเรียนของสถาบันแบบไม่ต้องจ่ายเพิ่มและได้ Material ทุกอย่าง ในราคาเดียวที่มีส่วนลด ยืดหยุ่นระบุเวลาที่สะดวกเรียนกับอาจารย์ และ เรียนได้เรื่อยๆ สถาบันต้องเน้นให้ นักเรียนสอบให้ได้ เพื่อขึ้นรายชื่อ และ เข้ามาสมัครเรียนแล้วเรียนได้เลย

#####

สถาบันช่วย นร เรื่องค่าเรียน มีส่วนลด เพื่อช่วย นร ที่กำลังสมัครงาน กับ ยื่นผลสอบเพื่อสำเร็จการศึกษาทั้งปริญญาตรีและโท เป็นประกาศส่วนลด ภายใต้ระบบการเรียนไม่จำกัดชั่วโมง ไม่จ่ายเพิ่ม และ เป็นส่วนลดที่มากกว่าส่วนลดที่ประกาศก่อน 30 เมษายนที่ผ่านมา

สถาบันมี การ Rebate เงินคืนเป็นรางวัลให้ นร ที่หลังสอบ IELTS ผ่านเกณฑ์ รวมถึง การ Rebate เงินคืนให้กับ นร สอบ TOEIC , และ TU-GET ผ่านเกณฑ์ ด้วย

สถาบันช่วย นร TOEIC ด้วยการทำบัตร นร เป็นส่วนลดการสอบ TOEIC แบบ Unlimit ในฐานะที่สถาบันเป็น Exclusive Partner กับ ศูนย์สอบ TOEIC ประเทศไทย และ สถาบัน Rebate เงินให้กับ นร TOEIC ที่สอบผ่านเกณฑ์เช่นเดียวกัน

#####

สถาบันครูเกรียง ติวเตอร์

ที่ตั้ง : Room E06/2 , 198 U Center Building , Soi Chula 4 Chula 42 Road , Wangmai , Patumwan , Bangkok , 10330 Thailand.
( เดินทางสะดวกใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสามย่าน อยู่ที่ ชั้น1 อาคารยูเซ็นเตอร์
ตลาดสามย่านเก่าติดคณะนิติจุฬาฯ ซอยจุฬา 42 )
บริหารงานและสอนสดทุกคาบ โดย อ. เกรียงศักดิ์
ติดต่อ โดยตรงที่เบอร์ 0863086859 ปัจจุบัน อาจารย์เกรียงศักดิ์ เป็นอาจารย์ประจำ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ( ลาศึกษาต่อ )

#####

สถาบันติวภาษาอังกฤษช่วยเหลือ นร .......

( Socially Tutoring Institute )

สถาบันครูเกรียงติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มคะแนนสอบ TOEIC ต่อยอดสู่ความเชี่ยวชาญ เพิ่มคะแนนสอบ IELTS ซึ่งใช้เทคนิคการเพิ่มคะแนนสอบแบบเดียวกันได้

และ

อ. ที่จบสาขาวิศวะติวภาษาอังกฤษแบบลงลึกด้วยนวตกรรมสามารถทำให้ นร สายศิลป์ และ คณะบริหารสอบโทอิคได้คะแนน แบบก้าวกระโดด ดังนั้น น่าจะย่อมเข้าใจ ระบบความคิด ที่เป็นอุปสรรค ของ นร สายวิทย์ หรือ วิศวะ ที่ทำให้สอบโทอิคไม่ได้ มากกว่า

##### เวลาการเรียนการสอน #######


เวลาทำการเรียนการสอนปกติ ระบบการเรียนต่อเนื่อง ตลอดเจ็ดวัน

( ช่วงเวลา นร เก่า ตะลุยแนวสอบ ซ้อมลุยแนวข้อสอบลงลึกการฟัง การอ่าน ไวยากรณ์ เพื่อสอบจับเวลาจริงทุกสองชั่วโมง หรือ เก็บตก นร ใหม่ให้ทัน นร เก่า )

จันทร์ ถึง ศุกร์ เก้าโมงเช้า ถึง สองทุ่มครึ่ง

เสาร์ ถึง อาทิตย์ แปดโมงเช้า ถึง บ่ายห้าโมงเย็น

เวลาทำการเรียนการสอนนอกช่วง ( กรณีพิเศษ ปูพื้นฐานหรือเก็บตกให้ นร ใหม่ ให้ทัน นร เก่า )

จันทร์ ถึง ศุกร์ เช้า ถึง ห้าโมงเย็น และ สองทุ่มครึ่ง ถึง สี่ทุ่ม

เสาร์ ถึง อาทิตย์ แปดโมงเช้า ถึง สิบโมงเช้า และ บ่ายสาม ถึง เย็น#####


...

มีคอร์ส TOEIC ฟังกับอ่าน ตะลุยสอบ 5499 B และ คอร์สตะลุยสอบบวกปูพื้นฐาน 7499 B และ คอร์ส ไพรเวท 12000 B ทั้งหมด รวมถึง คอร์ส IELTS 12000

คอร์สทั้งหมด ไม่จ่ายเพิ่ม สมัครแล้วเรียนทันที ระบบไม่จำกัดชั่วโมง เร่งเรียนเร่งสอบได้

!!!! รวมถึง คอร์สปูพื้นฐานรวมเรียนคอร์สการฟังแบบ Private เพื่อทำลาย Error การฟังแบบลงลึก 9999 บาท

.... สำหรับ คอร์สปูพื้นฐานบวกตะลุยข้อสอบ นอกจากมีส่วนลดตามที่กำหนดแล้ว ... สถาบันมีนโยบายผ่อนเป็นงวดให้ และ ดอกเบี้ยเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ ...


#####


!@ การประกาศเบอร์มือถือ นร สถาบัน ที่สอบได้ และ การประกาศผลใบคะแนน นร สถาบัน จากศูนย์สอบ TOEIC แบบ Confidential ที่มีตรารับรองจากศูนย์สอบ ที่เว็ปบอร์ด www.krugrienktutor.com เพื่อการันตีแสดงใบคะแนน นร พื้นฐานอ่อนทั้งหมดที่พัฒนาสู่คะแนนระดับสูง ไม่มีการใช้ใบคะแนนของ นร พื้นฐานแข็งมาประชาสัมพันธ์


########### เกณฑ์ของสถาบันที่ใช้ซ้อมก่อนและสอบทุกสองชั่วโมงที่สถาบัน การันตีคะแนนก้าวกระโดด ตามสถิติของ นร สถาบันที่สอบผ่านได้ คะแนนการฟัง > 400 จาก 495 หรือ > 360 จาก 495 #######

สถาบันมีเทคนิคการแยกเสียงสำเนียงฝรั่งที่ฟังยาก ( อมเสียง หดเสียง ลากเสียง ฯลฯ ) เพื่อรับมือการฟังเร็วที่สุดของ โทอิคชุดยาก Redesigned Test และ ข้อสอบ IELTS ที่พัฒนายากขึ้น ซึ่งเป็นสำเนียง ของ Great Britain English

โดยที่ สถาบันมีเทคนิคแยกสำเนียงฝรั่งเทียบเสียงภาษาไทย ให้ นร พัฒนาทักษะการฟังเพื่อเพิ่มประสบการณ์กับการรับมือการฟังเร็ว เช่น เสียงสำเนียงฝรั่งพื้นฐาน กับ คำ Participle ความหมาย Passive ที่ขึ้นเสียงสูงเทียบกับเสียงภาษาไทย หรือ คำที่ลงท้ายด้วยตัว T ที่ไม่ใช่เสียง ต เต่า อย่างที่ นร เข้าใจ และ อื่นๆ อีกมากมาย

รูปแบบประโยคที่อุปสรรคสำเนียงฝรั่ง ที่มีการอมเสียงหดเสียงลากเสียงเสียงเหมือนเสียงคล้ายเสียงหลอน มากกว่า 1000 รูปแบบประโยค ทำให้ นร สถาบันมีคะแนนก้าวกระโดดการฟังและถึงจะสอบในภายหลัง คะแนนการฟังจะถอยหลังยาก .... : )

การที่ นร ฝึกถูกวิธีและเรียนลงลึก ทำให้ นร เกิดความมั่นใจ โดยเฉพาะการรับมือข้อสอบการฟังที่เร็วที่สุดในโลกแบบ TOEIC โดยที่ สถาบันเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่แยกสำเนียงฝรั่งเทียบเสียงภาษาไทย และ ประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะระดับประโยคทำลาย Noise การฟัง อันเกิดจาก นร ปรุงแต่งเสียงไปเอง หรือ อุปสรรคสำเนียงฝรั่ง 8 แบบ รวมถึง เกณฑ์ที่ต้องฝึกให้ผ่านการซ้อมเพื่อทำให้คะแนนก้าวกระโดดดังนี้

1. ถ้า นร สามารถผ่านเกณฑ์ ในการถอดรูปประโยค Short Talk ได้สอง Short Talk โดยที่อาจารย์เขียนบนกระดาน ภายในการเรียนหนึ่งคาบ นั่นคือ มาตรฐานของ นร สถาบันที่ได้คะแนนการฟังเกิน 360 แน่นอน ( แต่ นร กลับไปบ้านฝึกเองห้ามเขียนลงในกระดาษเพราะทำให้สอบจริงทำไม่ได้ )

2. การสอบข้อสอบนิวโทอิค Part การฟัง ในPart ใด ทุกสองชั่วโมงที่สถาบัน นร คนใดที่สามารถทำคะแนนเกาะได้ 20 ข้อ จาก 30 ข้อ นั่นคือ คะแนนมาตรฐานแค่ครึ่งหนึ่ง ที่สถาบันกำหนดในสูตรพยากรณ์คะแนนโทอิคล่วงหน้า แต่ถ้าใครสามารถทำได้เกาะอยู่ที่ 20 ถึง 25 ข้อ แสดงว่า เป็นเกณฑ์ของ นร สถาบันที่ผ่านมาที่ทำให้ได้คะแนนการฟังมากกว่า 360 ถ้าเกาะที่ 25 ข้อจาก 30 ข้อในการสอบนิวโทอิคจริงในแต่ละ Part การฟัง ติดกันมากกว่า 4 ครั้ง นั่นคือ คะแนนของ นร สถาบันที่ได้เกิน 400 แต้ม

3. นร สถาบัน คนใดที่ ทำลาย Halo Effect และ สามารถถอดรูปประโยคได้อย่างต่ำ 70 % ภายใน 4 วินาที จากการสอนที่มีการแยกสำเนียงฝรั่งแบบอมเสียงหดเสียงลากเสียงเสียงเหมือนเสียงคล้าย เทียบเสียงภาษาไทย กับประโยคระดับความยาวมาก ภายในครั้งแรกที่แยกสำเนียง ถ้า ...ภายในครั้งแรก นั่นคือ นร สถาบันคนนั้น จะได้คะแนนเกิน 400 แต้มแน่นอน ไม่ช้าก็เร็ว

4. นร สถาบันคนใดที่สามารถทำคะแนนสอบ Reading โดยใช้ เทคนิค Reverse Keyword มาช่วยเดา Unseen Vocabulary ได้อย่างคล่องแคล่วและเร็ว รวมถึง การแบ่งตำแหน่งประโยคช่วงอ่าน Skimming และ จิ้มคำระบุ Part of speech ในช่วง Scanning ได้ และ ทำสอบการอ่านนิวโทอิคจับเวลาจริงได้คะแนนเลยครึ่งหนึ่งโดยเฉลี่ยทุกครั้งที่สอบ มีโอกาสได้คะแนนเลย 300 จาก 495 แน่นอน จากประจักษ์พยาน นร สถาบันที่เว็ปบอร์ด www.krugrienktutor.com

5. นร สถาบันคนใดที่สามารถทำคะแนนสอบส่วน Text Completion และ Sentence Completion ที่เป็น การถาม Unseen Vocab มากกว่าจำนวนข้อครึ่งหนึ่งที่นิวโทอิคมีในชุดนั้น ก็สามารถมีโอกาสได้คะแนนเลย 300 จาก 495 แน่นอน จากประจักษ์พยาน นร สถาบันที่เว็ปบอร์ด www.krugrienktutor.com

หมายเหตุ : สถาบันจะทำการแยกสำเนียงฝรั่ง อมเสียง หดเสียง ลากเสียง เสียงเหมือน เสียงคล้าย เสียงหลอน เทียบเสียงภาษาไทย กับรูปแบบประโยคสำเนียงฝรั่ง ระดับพันแบบ รับมือการฟังเร็ว ถอดรูปประโยคอย่างน้อยสุด 70 % ทำลาย Halo Effect การฟัง ก่อน 4 วินาที แปลไทยได้อัตโนมัติไม่ผิดเพี้ยน ตามเทคนิค ที่ นร ต่างชาติใช้

ดังนั้น สถาบันจะเร่ง นร ที่มาเรียนต่อเนื่อง ให้เรียนไวยากรณ์ผ่านรูปประโยคที่ใช้สอบ TOEIC , IELTS , CU-TEP TU-GET ทุกหัวข้อ ลงลึกศัพท์ ลงลึกทำลายอุปสรรคฟังอ่าน ภายใน 6 - 15 วัน เพื่อได้ความรู้มากพอทำข้อสอบจริง TOEIC , IELTS ทุก 2 ชั่วโมง จับเวลาจริง เพื่อดูค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์

( การันตี TOEIC การฟัง มากกว่า 360 และ 400 รวม TOEIC > 700 ตามการผ่านเกณฑ์ของ นร ของสถาบันที่เรียนอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จมาแล้ว )


#####ระบบการสอน ทบทวน ซ้อมทำลาย Error และ สอบทุกสองชั่วโมง ของ TOEIC ( สอบอ่าน สอบฟัง สอบไวยากรณ์ สอบศัีพท์ ) , TU-GET ( สอบอ่านสอบไวยากรณ์สอบศัพท์ )

การสอบ TOEIC , TU-GET เพื่อผ่านเกณฑ์คะแนน สถาบันพัฒนาระบบการสอนดังนี้

1. การสอบการอ่าน ของ TOEIC , TU-GET โดยที่สถาบันอธิบายตัวชี้วัดมากกว่า 10 ตัว และ ขั้นตอนเก้าขั้น

เพื่อทำให้ นร สามารถหาประเด็น และ ตอบคำถามด้วยการเทียบ Key Word ของโจทย์โยงกลับไปที่เนื้อเรื่องที่อ่าน รวมถึง สถาบันเป็นที่เดียวที่สอนเทคนิค การนำ Key Word ของศัพท์ง่ายมาช่วยเดาศัพท์ยาก หกขั้นตอน เื่พื่อช่วยทำให้ นร สรุปหาประเด็นง่ายขึ้น

2 ประการที่สอง คือ การฟัง ของ TOEIC ซึ่งสถาบันเป็นผู้เีชี่ยวชาญที่แรกในประเทศไทย ที่นำเสนอความรู้เรื่องเสียงภาษาอังกฤษ และ มีตัวชี้วัดเกี่ยวกับการฟังมากกว่า ห้าสิบตัว

ด้วยการอธิบายแยกแตกต่างระหว่างสำเนียง Great Britain English กับ American English

การเทียบเสียงภาษาอังกฤษเป็นเสียงคำภาษาำไทย การเทียบเสียงภาษาไทยเทียบกลับเป็นเสียงภาษาอังกฤษ

การอธิบายอุปสรรคสำเนียงฝรั่ง ลากเสียง ที่ผู้สอบเจอมากที่สุด และ อมเสียง หดเสียง เสียงคล้าย เสียงเหมือนระหว่างคำ หรือทีเ่รียกว่า Homophone

ทำลาย Earing เพี้ยนของ คำที่มีเสียงคล้ายหรือเสียงเหมือน ด้วยการเทียบเสียงภาษาอังกฤษให้ฟัง

การสอนที่ไม่ได้อธิบายความรู้เรื่องเสียง เพียงแต่นำแบบฝึกหัดการฟังที่ง่ายที่ขายในท้องตลาด และเป็นการฟังที่ช้าทั้งหมดที่ขายในท้องตลาด มาวนเทปหลายสิบรอบ ถอดทีละคำ นร จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย

และ การอ่านเทปสคริปได้ด้วยและฟังไปด้วยพร้อมกัน ยิ่งทำให้ ผุ้สอบมีปัญหา เพราะ การสอบจริงไม่มีเทปสคริปให้ นร อ่าน สถาบันต้องอธิบายความรู้เรื่องเสียงภาษาอังกฤษ ผู้สอบถึงรับมือการฟังเร็วได้

การสอบฟัง IELTS , TOEIC ของจริงจะเป็นการฟังที่เร็วมากและไม่มีการวนเทป การฝึกวนเทปที่มาก และ เป็นการฟังที่ช้า นร จะไม่มีความมั่นใจในการสอบ เพราะฝึกมาจากการวนเทปหลายครั้งและไม่สามารถแปลงเสียงเป็นคำได้

สถาบันต้องอธิบายความรู้เรื่องเสียงภาษาอังกฤษ ผู้สอบถึงรับมือการฟังเร็วได้

การฝึกฟังผิดวิธีจะทำให้ นร ใช้ความรู้สึกแปลเป็นภาษาไทยไปเลย ทั้งที่ฟังประโยคภาษาอังกฤษ แต่เปลี่ยนเสียงเป็นคำภาษาอังกฤษไม่ได้ ข้อมูลที่ นร ได้จะผิดเกือบหมดและตีกับคำถามเพราะแปลคนละประเด็น ยิ่งสอบคะแนนการฟังก็ไม่ขึ้น

เพราะ ผู้สอบไม่ทราบความรู้เรื่องเสียงภาษาอังกฤษจึงรับมือการฟังเร็วได้ยาก

สถาบันอธิบายความแตกต่างระหว่าง สำเนียง American English และ Great Britain English และ อุปสรรคสำเนียงฝรั่ง โดยเฉพาะ การลากเสียง หดเสียง และ อมเสียง ถ้าผู้สอบไม่คิดจะเรียนรู้เรื่องด้งกล่าว มีผลต่อการฟังที่ไม่สามารถแก้ Earing เพี้ยนได้ สถาบันมีการให้ความรู้ของเรื่องเสียงดังกล่าว และ สถาบัน โปรแกรมฝึกการฟังที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฝึกการฟังสำเนียง American English และ Great Britain English

หมายเหตุ : โดยเฉพาะข้อสอบการฟังมัน TOEIC จะวัดผลแตกต่างจาก IELTS เนื่องจาก ผู้สอบที่ไม่ได้สนใจหลักวิชาการเกี่ยวกับการฟังจริงๆ จะใช้วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการสอบ TOEIC คือ การฟังแล้วใช้ความรู้สึกแปลเป็นภาษาไทยไปเลย มันอาจจะใช้กาข้อสอบปรนัยได้ ( แต่คะแนนอาจจะไม่มาก) แต่ถ้าเป็นสอบการฟัง IELTS มันต้องเติมคำที่ฟังได้ลงในช่องว่าง การใช้ความรู้สึกแปลเป็นภาษาไทยไปเลยขณะฟัง มันเป็น Error ที่ นร ไทย หลายคนเขาไม่สนใจ โดยไม่ใช้หลักการ Listening เปลี่ยนเสียงเป็นคำ นอกจากจะเสียเปรียบในการสอบ TOEIC หลายครั้ง คะแนนการฟังก็ไม่ขึ้น ซ้ำร้าย มันจะสอบการฟัง IELTS ไม่ได้

สิ่งที่ นร ได้ :

สถาบันมีไฟล์คอมพิวเตอร์รวบรวมรูปแบบประโยคในเชิงสำนวน หรือ Idiom รวมถึง แยกไฟล์คอมพิวเตอร์เป็นรูปแบบแต่ละประเภทคำในภาษาอังกฤษ เช่น Noun , Adjective , Adverb , Verb , Noun Idiom , Adjective Idiom , Verb Idiom , Clause , Gerund , Participle , That Clause เป็นต้น เพื่อให้ นร พัฒนารูปแบบการพูดกับประโยคที่หลากหลาย สำหรับ นร IELTS หรือ นร TOEIC ที่สอบพูดกับเขียน

แต่ นร TOEIC ที่สอบเพียงการฟังกับอ่าน , นร IELTS จะได้ ร่วมกัน คือ การปูพื้นฐานทักษะระดับประโยค จะไม่มีการจ่ายเพิ่ม, ตำรา Basic Brammer, Advance Grammer , โปรแกรมซีดีการฟังสองแผ่น ที่เขา Claim ว่า ดีที่สุดในโลก กับ การฝึกฟังทั้ง American และ Great Britain ทั้งสองโปรแกรม ไฟล์ศัพท์ 6000 คำ กับการท่องศัพท์เทคนิคระบบสมอง ไฟล์ Checklist ตัวชี้วัดการอ่านและการฟัง


#####


โดยมีการปูพื้นและเก็บตกหัวข้อ ดังต่อไปนี้ เืพื่อสอบ ไวยากรณ์ ศัพท์ ของ TOEIC , TU-GET , IELTS บางส่วน เพื่อประกอบการเรียนการสอน.... ( โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม ... )

// การปูพื้นทักษะระดับประโยค ตำแหน่งคำในประโยค ประเภทคำในประโยค และไวยากรณ์ประเภทอธิบายโครงสร้างประโยค เป็นพื้นฐานที่ระบบการศึกษาของอินเดีย บังคลาเทศ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ใช้อยู่ เพื่อเปิดสู่ลงลึกการฟังเพื่อรับมือการฟังเร็วกับถอดรูปประโยคยาวได้ และ เทคนิคลงลึกการอ่าน ด้วยการ Skimming & Scanning เพื่อสอบ TOEIC , IELTS , CU-TEP , TU-GET

// ลงลึกการเขียน ด้วยการลงลึก กลุ่มคำสำนวนภาษาอังกฤษที่ฝรั่งใช้และนิยมออกสอบ เช่น Verb + Preposition , Noun + Preposition และ กลุ่มคำ Prepositoin ที่เก็งสอบมากกว่า 2000 รูปแบบ เพียงมาต่อจิ๊กซอว์รูปประโยค เพื่อลงลึกการฟัง การอ่าน และ การเขียนย่อหน้า หรือ Paragraph ทั้งหมด 8 เชิงความหมาย เพื่อสอบ IELTS และ เปิดสู่เทคนิค Paraphrase Testing ทำให้พูดประโยคยาวได้ต่ำกว่า 10 วินาที ผ่านเกณฑ์ IELTS

// ลงลึกการฟัง เช่น การแก้ Earing ที่เพี้ยนของ นร คำต่อคำ ,การแยกสำเนียงฝรั่งในข้อสอบเทียบเสียงภาษาไทย ทั้ง American English , Great Britain English เพื่อให้ นร รับมือการฟังประโยคยาวที่เร็วได้ , และการถอดรูปประโยคให้โดน Key Word กับประโยคสั้น กลาง ยาว เพื่อรับมือการฟังเร็ว ของ IELTS , TOEIC , CU-TEP

// การเดาศัพท์ยาก สำหรับการสอบ TOEIC , TU-GET ด้วยวิธีผ่าชิ้นส่วนคำ เทียบราก ทีี่เดียวในประเทศไทย

// การลงลึกวิเคราะห์ผ่าชิ้นส่วนของศัพท์เพื่อลง Code จำศัพท์ด้วยทฤษฏีสมอง , การผ่าชิ้นส่วนคำเทียบรากของศัพท์เพื่อใช้เทียบ Key Word และตัด Choice กับข้อที่ทดสอบศัพท์ยากใน Sentence Completion , Text Completion , การเจาะลึก Suffix ของศัพท์มากกว่า 30 ตัว

// เทคนิคเทียบ Key Word เทียบราก ตัด Choice แบบลงลึก กับข้อสอบทุก Part ของการฟัง การอ่าน ไวยากรณ์ ซึ่งแต่ละ Part ใช้เทคนิคลงลึกไม่เหมือนกัน

// เทคนิควิเคราะห์หลุมพรางสอบ ส่วนใหญ่อยู่ใน Part การฟังและไวยากรณ์

// การลงลึกทำลายอุปสรรคการอ่าน ที่เป็นทักษะระดับประโยค หรือ ศัพท์ยากในบทความ การอ่านแบบลงลึก Skimming & Scanning พร้อมการหาประโยคที่อธิบายประเด็นในย่อหน้า การประโยคในบทความเพื่อสรุป Main Idea , และ การเทียบ Key Word ของคำถาม Reading และ เกณฑ์การตัด Choice กับการเทียบ Key Word ทุกแบบเพื่อกลับสู่การค้นหาข้อมูลในเนื้อความ และ สุดท้าย คือ การลงลึกเทคนิค Reverse Key Word ( ที่ต่างประเทศใช้ ) เพื่อหาศัพท์ง่าย หรือ Key Word ใน Topic Sentence และ Supporting Detail เพื่อนำมาประกอบการเดาศัพท์ยากในบทความได้อย่างรวดเร็ว สอนในประเทศไทยที่แรกที่เดียว ....

และ ไวยากรณ์ที่ต้องใช้สอบ TOEIC , IELTS , TU-GET ...

// ลงลึก Preposition อย่างต่ำเรียน ต้องเรียน 40 ตัว เจาะลึกในทุก Part of speech ของ preposition แต่ละตัว เพื่อสอบไวยากรณ์ TOEIC

// ลงลึก Connecting Words เรียนให้ครบ เพื่อสอบไวยากรณ์ TOEIC การเชื่อมประโยค ใน หก ประเภท เช่น เชื่อมโยงเชิงเหตุผล เชิงขัดแย้ง และ อื่นๆ

// การปูพื้นฐานไวยากรณ์ที่สำคัญที่ใช้สอบ ได้แก่ Noun Determiner , Pronoun , Adverb , Adjective Clause , Participial Phrase , Adjective Formation , Active & Passive Voice , Active & Passive in Meaning รวมถึง Adjective order

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

เนื่องจาก เกณฑ์สำคัญที่ทำให้สอบการพูดการเขียนของ TOEIC , IELTS ให้ผ่าน คือ Grammatical Usage , Idiomatic Usage , Lexicon Resource , และ การเข้าใจทักษะระดับประโยค หรือ Sentence Skill , Structural Written โดยเฉพาะโครงสร้าง Clause ลดรูป และ Noun Clause การที่จะผ่านสอบการพูดของ TOEIC , IELTS ต้องพูดประโยคยาว หรือ ประโยคประกอบให้ได้ใช้เวลาต่ำกว่า 10 วินาที มิฉะนั้น จะทำข้อสอบลำบาก กับข้อสอบประเภทพูด อธิบาย หรือ Describing the picture และ แสดงความคิดเห็น

สถาบันรวบรวมรูปแบบโครงสร้างประโยคที่ต้องแยกแยะให้ นร เลือกใช้ทันที เพื่อมิให้ นร พูดภาษาอังกฤษแบบแปลจากภาษาไทยหนึ่งคำเป็นภาษาอังกฤษหนึ่งคำ ทำให้พูดภาษาอังกฤษได้ช้ามากและสอบไม่ผ่าน รูปแบบโครงสร้างประโยคไล่ตั้งแต่

1. แต่ละ Part of Speech ที่สำคัญ ที่ทำให้การสอบได้คะแนนขึ้น เพราะ ภาษาอังกฤษต้องมีการขยายความ การสื่อสารต้องใช้ประโยคเป็นสำคัญ เช่น รูปแบบ Verb ที่เหมาะสม รูปแบบ Adjective หรือ Adjective Formation อะไรที่ขยายความแล้วคะแนนการพูดการเขียนเพิ่มขึ้น รูปแบบการใช้ Adverb เพื่อขยายความ รวมถึง เกณฑ์ Lexicon Resource ที่เลือกรูปแบบคำศัพท์ที่เป็นคำนามเลือกใช้ให้สัมพันธ์กับกริยา และ สุดท้าย การสะสมรูปแบบสำนวน หรือ Idiom ที่ใช้สอบ TOEIC , IELTS ตั้งแต่ Verb + Preposition , Noun + Preposition , Adjective + Preposition + กลุ่มคำ Preposition

2. รูปแบบประโยค ที่มีการใช้ Verb , สำนวน , Connecting Word ที่ใช้ในการพูดการเขียน กับ การสอบ TOEIC , IELTS ในเชิง อธิบาย เช่น เชิง ยกตัวอย่าง หรือ For Example , เชิงการแสดงเหตุผล หรือ Cause and Reason , เชิงการแสดงอธิบายต่อเนื่อง หรือ Process , เชิงการเปรียบเทียบ หรือ Comparison Contrast , เชิงขัดแย้ง หรือ Contradiction

3. การพูดซึ่งสถาบันจะมีการซ้อมการพูดประโยคยาวให้ได้เร็วกว่า สิบวินาที ด้วยเทคนิค paraphrase testing และ มีการซ้อมการอธิบายยาวคิดประเด็นล่วงหน้า ทั้งหมด นร ต้องเลี่ยงการแปลคำไทยหนึ่งคำเป็นภาษาอังกฤษหนึ่งคำ และ มีการสอบทุกสองชั่วโมง

และการพัฒนานักเรียนให้สามารถอธิบายยาวๆ เป็นภาษาอังกฤษได้ ด้วยการฝึกเปลี่ยน Key Word ภาษาไทยบางคำ เป็น ภาษาอังกฤษ และ เลือกรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อพูดหนึ่งประโยคได้เร็วกว่าสิบวินาที มิฉะนั้น ถ้าพูดหนึ่งประโยคช้ากว่าสิบวินาทีจะสอบ IELTS การพูดได้คะแนนน้อย รวมถึง การอธิบายความรู้รูปแบบประโยคของอาจารย์นอกเหนือจากรูปแบบประโยคที่ให้ในไฟล์คอมพิวเตอร์ที่ให้อยู่แล้วมากกว่าสามพันรูปแบบ

4. การเขียนนั้น สถาบันมีรูปแบบประโยคที่ใช้เขียนตอบคำถามเรื่องกราฟโดยเฉพาะ สำหรับการเขียนที่เป็น Academic Writing IELTS เป็นคำถามข้อที่หนึ่ง รวมถึง การตอบคำถามข้อที่สอง คือ การรับมือการเขียนที่อธิบายความคิดเห็น ซึ่งต้องเขียนเชิง For Example และ Cause and Reason และ การเขียนเชิงอื่นๆ เพื่อรับมือ นร ไม่ควรเขียนผิดไวยากรณ์ในทุกประโยค และ การใช้ Part of speech ต้องหลากหลาย โดยเฉพาะ การใช้ Adjecitve , Adverb ที่ต้องใช้ในประโยคเพื่อเพิ่มคะแนนการเขียน

นร สถาบันต้องมีการปูพื้นฐานกับสถาบัน ในส่วน ทักษะระดับประโยคแบบที่ระบบการศึกษาของ นร อินเดีย และ นร ฟิลิปปินส์ และ บังคลาเทศ ในช่วงก่อนเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อทำให้ นร มีการยกระดับพื้นฐานที่สูงขึ้นก่อนการฝึกรับมือการฟังเร็ว อ่านเร็ว การพูดเร็ว และ การเขียนสอบข้อสอบให้ทันตามเวลากำหนด เมื่อ นร มีพื้นฐานแล้ว ทำให้ นร สามารถใช้ material ที่เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ของสถาบันที่แยกแยะรูปแบบประโยค และ รูปแบบ Part of Speech รวมถึง รูปแบบ ของ สำนวน Idiom ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น

๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒

ระบบการสอน ทบทวน ซ้อมทำลาย Error และ สอบทุกสองชั่วโมง ของ IELTS

การสอบ IELTS เพื่อผ่านเกณฑ์คะแนน Band ที่สูงมากกว่า 6.0 จาก ฺBand 0- 9 สถาบันพัฒนาระบบการสอนดังนี้

1. ประะการแรก คือ การเขียนสอบแบบ Academic Writing ที่ต้องผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป เพื่อสามารถศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาภาค International Curriculum ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท โดยเฉพาะ ภาค Inter ของ มหิดล

สถาบันมีรูปแบบประโยคเป็นพันประโยคเพื่อใช้ในการเขียน Paragraph เพื่อใช้สอบการเขียน IELTS และ TOEIC ตั้งแต่ การเขียนเชิงยกตัวอย่างหรือแจกแจงตัวอย่าง การเขียนเชิงอธิบายความคิดเห็นเชิงเหตุผล การเขียนเชิงเปรียบเทียบ การเขียนเชิงขัดแย้ง สถาบันมีรูปแบบประโยคให้ นร เป็นไฟล์ Computer พร้อมเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างหลายรูปแบบ

สำหรับการตอบคำถาม ข้อสอบข้อแรกของ IELTS คือ การอธิืบาย Graph หรือ Charts สถาบันมีรูปแบบให้ นร เขียนอธิบายแจกแจงยกตัวอย่างประเด็น อธิบายถึงประเด็น หรือ Main Feature หลักที่อธิบายความแตกต่างของข้อมูลในกราฟ และ อธิบายเชิงเปรียบเทียบ และ อธิบายเชิงแตกต่างหรือขัดแย้ง ในลักษณะ การสองกราฟระบุสองจำนวน ช่วงของกราฟที่เป็นแนวโน้มทั้งขาขึ้นและขาลงรวมถึง แนวโน้มคงที่ เปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ระบุในกราฟ สถาบันเีขียนเป็นตัวอย่างให้ นร เพื่อสอบมากกว่า หกประเด็น เพียงพอกับการเขียนจำนวน 150 Word ในเวลา 20 นาีที

สถาบันมีููรูปแบบการเขียนและเขียนเป็นตัวอย่าง ให้ นร เป็นเชิงยกตัวอย่างผสมกับอธิบายเชิงเหตุผล กับ การทำข้อสอบข้อที่สองของ IELTS ที่ให้แสดงความคิดเห็นกับ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ซึ่ง นร เขียนเป็น Free Bodies ได้ตั้งแต่ การเขียนแบบ Essay ที่มีการเกริ่นนำ เนื้อเรื่อง และ สรุป แต่เนื้อหาต้องประกอบด้วยประเด็นความเห็นที่มากกว่า 6 ประเด็นรวมถึงขยายความประเด็นไม่ต่ำกว่าสามประโยค สถาบันมีรูปแบบให้ นร สอบอธิบายเชิงยกตัวอย่าง และ เชิงเหตุผล และ เชิงเปรียบเทียบ สามเชิงหลักสำหรับการสอบเขียนของ TOEIC ที่ยากกว่า IELTS

2. ประการที่สอง คือ การสอบการอ่าน ของ IELTS โดยที่สถาบันอธิบายตัวชี้วัด 9 ตัว และ ขั้นตอนเก้าขั้น

เพื่อทำให้ นร สามารถหาประเด็น และ ตอบคำถามด้วยการเทียบ Key Word ของโจทย์โยงกลับไปที่เนื้อเรื่องที่อ่าน รวมถึง สถาบันเป็นที่เดียวที่สอนเทคนิค การนำ Key Word ของศัพท์ง่ายมาช่วยเดาศัพท์ยาก หกขั้นตอน เื่พื่อช่วยทำให้ นร สรุปหาประเด็นง่ายขึ้น

3. ประะการที่สาม คือ สถา่บันใช้วิธีสากลฝึกพูดเพื่อตอบคำถามสามระดับของ IELTS แต่คำถามของ TOEIC ยากกว่าสำหรับการพูด เริ่มต้นพัฒนา นร ให้พูดประโยคยาวที่มีคำเชื่อมประโยคได้ต่ำกว่า 10 วินาที ด้วยการเลี่ยงการคิดไทยหนึ่งคำเรียงแปลเป็นภาษาอังกฤษหนึ่งคำ ทำให้พูดช้า เทคนิค Paraphrase Testing ช่วยให้ นร หา Key Word ในประโยคภาษาไทยก่อนที่จะพูดภาษาอังกฤษ ด้วยการใช้ความรู้ทักษะระดับประโยคทำให้พูดประโยคภาษาอังกฤษจบหนึ่งประโยคทีเดียว

สถาบันมีไฟล์คอมพิวเตอร์รวบรวมรูปแบบประโยคในเชิงสำนวน หรือ Idiom รวมถึง แยกไฟล์คอมพิวเตอร์เป็นรูปแบบแต่ละประเภทคำในภาษาอังกฤษ เช่น Noun , Adjective , Adverb , Verb , Noun Idiom , Adjective Idiom , Verb Idiom , Clause , Gerund , Participle , That Clause เป็นต้น เพื่อให้ นร พัฒนารูปแบบการพูดกับประโยคที่หลากหลาย

หลังจากนั้น สถาบันจะให้ผู้สอบฝึก และ ซ้อม และ สอบกับสถาบัน กับการพูดประโยคยาวอย่างต่อเนื่อง หรือ Describing สถาบันมีึการฝึกให้ผู้สอบคิดประเด็นล่วงหน้า เป็นภาษาไทย ให้แปลงภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการเลี่ยงการแปลไทยหนึ่งคำเป็นภาษาอังกฤษหนึ่งคำ ด้วยการใช้ความรู้ทักษะระดับประโยค

4 ประการที่สี่ คือ การฟัง ซึ่งสถาบันเป็นผู้เีชี่ยวชาญที่แรกในประเทศไทย ที่นำเสนอความรู้เรื่องเสียงภาษาอังกฤษ

ด้วยการอธิบายแยกแตกต่างระหว่างสำเนียง Great Britain English กับ American English

การเทียบเสียงภาษาอังกฤษเป็นเสียงคำภาษาำไทย การเทียบเสียงภาษาไทยเทียบกลับเป็นเสียงภาษาอังกฤษ

การอธิบายอุปสรรคสำเนียงฝรั่ง ลากเสียง ที่ผู้สอบเจอมากที่สุด และ อมเสียง หดเสียง เสียงคล้าย เสียงเหมือนระหว่างคำ หรือทีเ่รียกว่า Homophone

ทำลาย Earing เพี้ยนของ คำที่มีเสียงคล้ายหรือเสียงเหมือน ด้วยการเทียบเสียงภาษาอังกฤษให้ฟัง

การสอนที่ไม่ได้อธิบายความรู้เรื่องเสียง เพียงแต่นำแบบฝึกหัดการฟังที่ง่ายที่ขายในท้องตลาด และเป็นการฟังที่ช้าทั้งหมดที่ขายในท้องตลาด มาวนเทปหลายสิบรอบ ถอดทีละคำ นร จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย

และ การอ่านเทปสคริปได้ด้วยและฟังไปด้วยพร้อมกัน ยิ่งทำให้ ผุ้สอบมีปัญหา เพราะ การสอบจริงไม่มีเทปสคริปให้ นร อ่าน สถาบันต้องอธิบายความรู้เรื่องเสียงภาษาอังกฤษ ผู้สอบถึงรับมือการฟังเร็วได้

การสอบฟัง IELTS , TOEIC ของจริงจะเป็นการฟังที่เร็วมากและไม่มีการวนเทป การฝึกวนเทปที่มาก และ เป็นการฟังที่ช้า นร จะไม่มีความมั่นใจในการสอบ เพราะฝึกมาจากการวนเทปหลายครั้งและไม่สามารถแปลงเสียงเป็นคำได้

สถาบันต้องอธิบายความรู้เรื่องเสียงภาษาอังกฤษ ผู้สอบถึงรับมือการฟังเร็วได้

การฝึกฟังผิดวิธีจะทำให้ นร ใช้ความรู้สึกแปลเป็นภาษาไทยไปเลย ทั้งที่ฟังประโยคภาษาอังกฤษ แต่เปลี่ยนเสียงเป็นคำภาษาอังกฤษไม่ได้ ข้อมูลที่ นร ได้จะผิดเกือบหมดและตีกับคำถามเพราะแปลคนละประเด็น ยิ่งสอบคะแนนการฟังก็ไม่ขึ้น

เพราะ ผู้สอบไม่ทราบความรู้เรื่องเสียงภาษาอังกฤษจึงรับมือการฟังเร็วได้ยาก

สถาบันอธิบายความแตกต่างระหว่าง สำเนียง American English และ Great Britain English และ อุปสรรคสำเนียงฝรั่ง โดยเฉพาะ การลากเสียง หดเสียง และ อมเสียง ถ้าผู้สอบไม่คิดจะเรียนรู้เรื่องด้งกล่าว มีผลต่อการฟังที่ไม่สามารถแก้ Earing เพี้ยนได้ สถาบันมีการให้ความรู้ของเรื่องเสียงดังกล่าว และ สถาบัน โปรแกรมฝึกการฟังที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฝึกการฟังสำเนียง American English และ Great Britain English

หมายเหตุ : โดยเฉพาะข้อสอบการฟังมัน TOEIC จะวัดผลแตกต่างจาก IELTS เนื่องจาก ผู้สอบที่ไม่ได้สนใจหลักวิชาการเกี่ยวกับการฟังจริงๆ จะใช้วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการสอบ TOEIC คือ การฟังแล้วใช้ความรู้สึกแปลเป็นภาษาไทยไปเลย มันอาจจะใช้กาข้อสอบปรนัยได้ ( แต่คะแนนอาจจะไม่มาก) แต่ถ้าเป็นสอบการฟัง IELTS มันต้องเติมคำที่ฟังได้ลงในช่องว่าง การใช้ความรู้สึกแปลเป็นภาษาไทยไปเลยขณะฟัง มันเป็น Error ที่ นร ไทย หลายคนเขาไม่สนใจ โดยไม่ใช้หลักการ Listening เปลี่ยนเสียงเป็นคำ นอกจากจะเสียเปรียบในการสอบ TOEIC หลายครั้ง คะแนนการฟังก็ไม่ขึ้น ซ้ำร้าย มันจะสอบการฟัง IELTS ไม่ได้


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

เพื่อช่วยเหลือ นร ผลักดันให้สอบได้ นอกจากระบบการเรียนการสอนเป็นแบบไม่จำกัดชั่วโมง

นร สามารถปูพื้นฐานทักษะระดับประโยคเบื้องต้นลงลึกการฟังได้ ก่อนสมัครเรียนจริงได้ สองชั่วโมง

และ นร ได้ปูพื้นฐานไวยากรณ์ทุกบทที่สอบกับ TOEIC , IELTS , TU-GET โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม นร จะได้สิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ ฟรี ....

/ ซีดีโปรแกรมสองแผ่นเป็นข้อสอบโทอิค ที่ นร ทั่วโลก เคลมว่า เป็นโปรแกรมที่ดีที่สุดในโลกที่มาจาก Internet โดยที่ นร ต้องใช้เทคนิคการซ้อมลงลึกไม่ใช่เพียงสอบสุ่มอย่างเดียว

/ หนังสืออย่างดีอย่างหนาสามเล่ม Basic Grammar , Advance Grammar และ เรียนไวยากรณ์ผ่านทักษะระดับประโยคแบบที่ นร ต่างประเทศใช้เป็นพื้นฐานพัฒนาพูดฟังอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เร็ว

/ ไฟล์รวบรวม Error ของการฟังและการอ่านแบบลงลึกและ CheckList พร้อมวิธีแก้ , อัพเดทให้ นร ตลอด

/ ไฟล์รวบรวมคำศัพท์ที่เก็งออก TOEIC และ IELTS และ TU-GET มากกว่า 5000 คำ ที่เขียนเป็นระบบ Word Form มากที่สุดในประเทศไทย เพื่อท่องศัพท์โดยใช้ทฤษฏีสมอง

/ นร IELTS ที่สอบพูดฟังอ่านเขียน หรือ นร TOEIC ที่สอบพูดกับเขียน ได้ไฟล์รวบรวมรูปแบบกลุ่มคำที่นำมาประกอบประโยคใช้ในการพูดและเขียน

โดยใช้พัฒนา Speaking ให้พูดประโยคยาวได้ต่ำกว่า 10 วินาที และ พัฒนาสอบ Writing สองข้อของ IELTS โดยเฉพาะข้อแรกที่เป็นกราฟและเปอร์เซ็นต์ และ ข้อที่สอง ที่เป็นการเขียนย่อหน้าเชิงเหตุผล มีมากกว่า 3000 รูปแบบ มากที่สุดในประเทศไทย

อัพเดทตลอด แยกเป็น กลุ่มคำ Noun , Verb , Adj , Connecting Words , กลุ่ม Preposition ที่เป็นสำนวน , Noun + Preposition , Verb + Preposition , Adj + Preposition โดยนำมาใช้ซ้อมลุยแนวข้อสอบ แล้วสอบทันที แตกต่างจาก การกางอ่านหนังสือสอนเพียงอย่างเดียว

##########################################

สถาบันรับรองผล TOEIC 750+ , IELTS 6.5+ , TU-GET 500+ ถ้าไม่ผ่านเรียนซ้ำฟรีไม่จำกัดชั่วโมงและไม่จ่ายเพิ่ม ....

สำหรับการปูพื้นฐานให้ฟรี สำหรับ นร TOEIC , IELTS

ปูพื้นฐานไวยากรณ์ที่ TOEIC สอบทุกบท ปูพื้นการอ่านการฟัง และ การปูพื้นฐาน นร IELTS

และ ... เทคนิคการผ่ารากศัพท์เพื่อเดาศัพท์ เป็นทางรอดสำหรับคนท่องศัพท์น้อย

โดยไม่จ่ายเพิ่ม ....


แตกต่างจาก ระบบให้ นร เรียนแต่แบบฝึกหัด ไม่มีการปูพื้นฐาน

เพราะ แบบฝึกหัดไม่สามารถให้ความรู้ครบ แบบฝีกหัดตามท้องตลาดไม่เหมือนกับข้อสอบจริง TOEIC

หลังจากปูพื้นฐาน .... นร ....

ร่วมกับ การซ้อมทำลาย Error ลงลึกการฟัง แก้ Earing เพี้ยน ซ้อมเสร็จสอบการฟังทุกสองชั่วโมง

ร่วมกับ การเรียนและทบทวนการอ่านเสร็จ สอบการอ่าน ย่อเวลาจากการสอบจริงในปริมาณที่เท่ากัน มีการสอบระดับธรรมดา และ Advance

ร่วมกับ การสอบข้อสอบไวยากรณ์ทุกเรื่อง การสอบศัพท์ยาก Word Choice

สถาบันต้องปรับข้อสอบให้ยากระดับเดียวกับการสอบ TOEIC จริงของ ETS

แตกต่างจาก นร ที่ทำแบบฝึกห้ดตามท้องตลาดที่ง่ายกว่าข้อสอบจริงมาก

การสอบทุกสองชั่วโมงทั้งหมดเป็นการเก็บสถิติของ นร รายบุคคล เพื่อผ่านเกณฑ์พยากรณ์คะแนน TOEIC ล่วงหน้าแบบพับฐาน

สูตรพยากรณ์คะแนน TOEIC เทียบระบบการคิดคะแนน Percentile Rank

พยากรณ์คะแนน TOEIC ล่วงหน้า ให้ นร ทราบก่อน ก่อนที่ นร สอบ TOEIC จริง

แตกต่างจากระบบสอบที่ให้ นร สอบน้อยครั้งมาก ก่อนสอบจริง นร จะมีความพร้อมน้อย

รวมถึง .....

ระบบการสอน ทบทวน ซ้อม และสอบทุกสองชั่วโมง ของ IELTS กรุณาดูที่เว็ปบอร์ดของ www.krugrienktutor.com ....

##################

ระบบการผลักดันให้ผู้เรียนสอบได้เปิดเผยรายชื่อทุกครึ่งเดือนอย่างต่อเนื่อง ลงลึกทำลาย Error ที่ทำให้คะแนนไม่ขึ้นของ นร เป็นรายบุคคล และ ไม่ให้ นร จ่ายเพิ่ม

แตกต่างจาก ...

1. ระบบเวียนผู้สอนไปเรื่อยๆ ขาดความต่อเนื่องในการลงลึก ไม่สามารถลงลึกรายบุคคลได้ คะแนนผู้เรียน มีแนวโน้มขึ้นยากมาก
2. ระบบรับประกันผล ภายหลังที่เรียนแล้ว ผู้เรียนสอบได้คะแนนต่ำมาก แล้วมีการบังคับให้ผู้เรียนกลับมาเรียนซ้ำแล้วให้จ่ายเพิ่ม รวมถึง ไม่เปิดเผยรายชื่อ นร คนอื่นที่สอบได้คะแนนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเวลานั้น

##################


เนื่องจาก ข้อสอบ TOEIC ได้ปรับยากขึ้นทั้งไวยากรณ์ ศัพท์ และ การอ่าน รวมถึงการฟังปรับให้เร็วขึ้น ครั้งแรก หลัง 1 ตค 54 และ ครั้งที่สอง หลัง 1 มค 55 ... ทำให้ สถาบัน ...

... สถาบันพัฒนาตัวชี้วัดในการซ้อมลงลึกการฟัง นับเป็นหลักร้อยตัวชี้วัดตามหลักวิชาการซึ่งละเอียดมาก รวมถึง ตัวชี้วัดด้านการอ่าน ไวยากรณ์ และ ศัพท์ ใช้เป็นเครื่องมือระบุทันทีว่า คะแนนที่ไม่ขึ้นของ นร ใน การสอบ TOEIC คือ การฟัง การอ่าน ไวยากรณ์ และ ศัพท์ยาก มาจากสาเหตุใด และ ปัจจัยอะไร .....

##################


ปัจจัยที่ทำให้ นร สอบผ่าน TOEIC เพื่อยื่นสมัครงานได้ทันหรือสำเร็จการศึกษาได้ทัน เป็นระบบการเรียนลงลึกทำลาย Error นร ตัวต่อตัว และขึ้นสถิติคะแนน นร อย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดมากกว่าปัจจัยอื่น

สถาบันกำหนดผู้สอนต้องเป็นระดับอาจารย์มหาวิทยาลัยเท่านั้น และ ต้องเป็นระบบลงลึกทำลาย Error ตัวต่อตัวทั้งหมด และ ขึ้นสถิติ นร ภายใต้ระบบเรียนไม่จำกัดชั่วโมง กำหนดนโยบายไม่จ่ายเพิ่ม เพื่อช่วยเหลือ นร

ระบบเรียนไม่จำกัดชั่วโมง ใช้เวลา ...

.. ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ในการปูพื้นฐานรวมถึงเก็บตก ทักษะระดับประโยค ( พื้นฐานเดียวที่ระบบการศึกษาอินเดียปูพื้น ) และ ไวยากรณ์ทุกบทที่เกี่ยวข้องกับการสอบ TOEIC , IELTS , TUGET กรุณาดูหัวข้อปูพื้นอยู๋ข้างล่าง ( กรณี นร มาเรียนต่อเนื่อง )

.. ไม่เกิน 15 วัน หรือ ทุกครึ่งเดือน ( กรณี นร มาเรียนทุกวัน ) สำหรับ ...
ในการซ้อมและสอบจริงจับเวลา กับ ข้อ TOEIC ส่วนไวยากรณ์ที่ปรับจาก TOEFL Paper Based ที่ใกล้เคียงข้อสอบจริงที่ปรับยากขึ้น , รับมือการฟั้งเร็ว ทำลาย Error การฟัง เช่น Earing เพี้ยน , การแช่คำขณะฟัง , การฟังถอดรูปประโยค , เทคนิคเดาศัพท์ยากส่วนข้อสอบ Word Choice ด้วยการผ่าชื้นส่วนคำเทียบราก , และ เทคนิคการอ่านลงลึก รับมือการอ่านยาว และ อื้นๆ

ผลักดันให้ นร สอบได้ ทั้ง นร สอบได้คะแนนก้าวกระโดด หรือ กำลังพัฒนาคะแนนอยู๋


##################

กรุณา ดู สิทธิประโยชน์ที่สถาบันช่วย นร ภายหลังวิกฤตน้ำท่วม ปี 54 จนถึงการเปิดเสรีแรงงานอาเซียน ที่มีสภาพตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงไป มีการแข่งขันหางานที่รุนแรงมากขึ้น ท่ามกลาง
ข้อสอบ TOEIC ปรับยากขึ้น ระดับใกล้เคียงกับ TOEFL Paper Based แต่ไม่เหมือน ( TOEFL Paper Based เป็นระบบที่ศูนย์สอบยกเลิกแล้ว แตกต่างจากระบบ TOEFL ibt ที่สอบในปัจจุบัน ) และ ราคาสอบ TOEIC ปกติเป็น 1500 บาท หลัง 1 มค 55

กรุณา ดู ข้างล่างสุด .....

##################

กรุณา ดู เทคนิคที่สถาบันแนะนำ นร รับมือกับ ข้อสอบ TOEIC ที่ปรับการฟังเร็วขึ้นมาก ครั้งแรก หลัง 1 ตค 54 และ ครั้งที่สอง หลัง 1 มค 55

เนื่องจากแบบฝึกหัดหรือหนังสือที่ขายในท้องตลาดของ TOEIC เป็นแบบทดสอบ Listening ที่มี Speed การฟังช้า แตกต่างจากข้อสอบ TOEIC ที่ปรับยากขึ้น มี Speed การฟัง ที่เร็วหรือเร็วมาก สถาบันเป็นที่แรกที่มี Source การฝึกฟังเร็ว โดยใช้ เทคนิคสากลฟังถอดรูปประโยค เทคนิคทำลายการฟังแช่คำ เทคนิคทำลายอุปสรรคสำเนียงฝรั่ง โดยเฉพาะการลากเสียง ทำให้ นร สถาบันมีความได้เปรียบสูงกับการสอบ TOEIC ยุคปัจจุบัน

กรุณา ดู ข้างล่าง ......

##################

สถาบันออกใบเสร็จและ ใบประกาศนียบัตร Certificate ในฐานะนิติบุคคลเพื่อให้ นร ที่เป็นคนทำงานสามารถนำใบเสร็จไปเบิกเป็นงบเรียนพัฒนาทักษะภาษาได้ แตกต่าง จากใบเสร็จในนามบุคคลธรรมดาหรือในนามโรงเรียน

กรุณา ดูข้างล่าง ...

################.. การช่วย นร นอกเหนือจาก สถาบันมีปูพื้นฐานลงลึกการฟังและทักษะระดับประโยคเบื้องต้นก่อนสมัคร โดยคิดเพียง 2 ชั่วโมง และ รวมไปกับค่าสมัครด้วย และ ภายใต้ระบบไม่จำกัดชั่วโมง ถ้ารอบไหน นร คนอื่นไม่ว่าง นร ที่เรียนมีโอกาสเรียนเป็น Private ทันที และ ไม่มีการจ่ายเพิ่ม

.... และ สิทธิพิเศษ ได้ส่วนลด 300 บาทจากค่าสอบ TOEIC ปกติ ไม่จำกัดครั้ง สำหรับผู้สอบหรือนรที่ต้องการสอบถี่หลายครั้งติดกันนร โทรมาหาอาจารย์โดยตรง แม้สอนในคลาสก็สามารถรับสายได้

.. สถาบัน ต้องเปิดเผยรายชื่อ นร พื้นฐานอ่อนหรือปานกลาง สอบได้คะแนนก้าวกระโดด ทุกครึ่งเดือน
ต้องตรงไปตรงมากับ นร และ ผู้สอบ จึงทำให้ยกระดับการศึกษาไทยได้


$$$ .... เพิ่มเติมด้วย
นร มาสมัครสามคน จ่ายเพียงสองคน คอร์ส TOEIC และ IELTS

โดยปกติ นร มาคู่บัดดี้ได้ส่วนลดอยู่แล้ว ทั้ง TOEIC , IELTS
โดยปกติ นร IELTS สามารถลุยคอร์ส TOEIC ของสถาบันได้อยู่แล้ว

โดยไม่เสียเงินเพิ่ม ภายใต้ระบบไม่จำกัดชั่วโมง ปูพื้นฐานไวยากรณ์สอบโทอิคทั้งหมด โดยทำให้ซ้อมผ่านเกณฑ์ ฟัง อ่าน ไวยากรณ์

โดยเฉพาะสถาบันปรับข้อสอบไวยากรณ์จากระบบ TOEFL Paper Based
มาอัพเดทให้ นร ซ้อม ตามแนวโน้มใหม่ที่ศูนย์สอบปรับข้อสอบไวยากรณ์ให้ยากขึ้น ที่เดียวในไทย

รวมทั้ง สอบจริงทุกสองชั่วโมง เทียบเป็นคะแนนจริง เข้าสูตรพยากรณ์คะแนน TOEIC ล่วงหน้า

เพราะศูนย์สอบโทอิค ETS รวบรวมคลังข้อมูลข้อสอบทั้งข้อสอบ TOEIC , TOEFL Paper Based ภาคไวยากรณ์ทั้งหมด

!!!!!!!!!!!! ศูนย์สอบโทอิค ETS ได้มีการปรับข้อสอบให้ยากขึ้น ปี 2011 โดยเฉพาะกลางปี 2011
!!!!!!!!!!!! ทำให้ ผู้สอบที่เตรียมตัวน้อย หรือ ไม่เตรียมตัว สอบถี่ๆติดกัน คะแนนจะขึ้นยาก ยิ่งคะแนนขึ้นยาก ผู้สอบยิ่งสอบถี่ๆติดกันมาก ก็ยิ่งเสียเงินมาก


################################

รวมทั้ง เทคนิค Reverse Key Word ที่เดียวในไทย ใช้เดาศัพท์ยากใน Reading โดยการหา Key Word ตามตำแหน่งต่างๆ มาช่วยประกอบการเดาความหมาย
ทำให้ไม่เครียดกับการต้องเดาความหมายแบบไม่มีหลักวิชาการ

รวมทั้ง เทคนิคเทียบเสียงภาษาอังกฤษเป็นเสียงภาษาไทย แก้ไข Earing เพี้ยน ฟังถอดรูปประโยค ฟังให้โดนคำ Key Word และ ทำลายอุปสรรคสำเนียงฝรั่ง 8 แบบ ที่เดียวในไทย

รวมทั้ง เทคนิคการผ่าชิ้นส่วนคำเทียบรากคำศัพท์อื่น ที่เดียวในไทย เป็นทางเลือก ที่ทำให้ นร ที่ไม่ต้องท่องศัพท์ หรือ รู้ศัพท์น้อย ทำข้อสอบศัพท์ Word Choice ในส่วนไวยากรณ์ได้


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

$$$ สถาบันใช้ระบบเรียนลงลึกตัวต่อตัวและระบบไม่จำกัดชั่วโมง ทำให้ นร ที่มีพื้นฐานอ่อนพัฒนาตัวเองสอบได้คะแนนก้าวกระโดด และ สถาบันเปิดเผยคะแนนก้าวกระโดดของทั้ง นร ที่มีพื้นฐานอ่อน หรือ นร พื้นฐานดีอยู่แล้ว แบบเดือนต่อเดือน โดยสถาบันจะไม่ใช้วิธี การโชว์แต่คะแนนของ นร ที่มีพื้นฐานดี ที่เป็นรายชื่อที่ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ปกปิดคะแนนสอบที่เพิ่มขึ้นของ นร พื้นฐานอ่อน ภายหลังเรียนจบ


สถาบันใช้ระบบไม่จำกัดชั่วโมงเร่งเรียนเร่งสอบ สมัครเรียนได้เรียนทันที ยืดหยุ่นเวลาเรียน เรียนได้เจ็ดวัน โดยเฉพาะระบบไม่จำกัดชั่วโมง บางครั้งเป็นไพรเวทราคาถูกในตัวเอง โดยช่วงเวลาพิเศษ นร ได้เรียนแบบ ไพรเวทได้ เพื่อ ผลักดันให้ นร คะแนนก้าวกระโดดระยะเวลาไม่นาน จำนวนมาก แบบ เดือนต่อเดือน แตกต่างจากคอร์สไพรเวทที่เก็บเงิน นร พื้นฐานอ่อนในราคาแพงมาก แต่ไม่สามารถทำให้ นร พื้นฐานอ่อนสอบได้ หรือ ทำให้ นร พื้นฐานอ่อนได้คะแนน TOEIC IELTS TU-GET CU-TEP ต่ำมาก

แตกต่างจาก ระบบประกันผลประเภท รอเรียน 1 สัปดาห์ หนึ่งหรือสองครั้ง หรือ รอเปิดคลาส และ ใช้เวลาเรียนนาน เมื่อสอบไม่ได้ รับประกันผล ให้กลับมาเรียนซ้ำลากยาว ทำให้ นร ไม่สามารถได้คะแนนก้าวกระโดดในระยะเวลาอันสั้นได้


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

สถาบันสอนลงลึกพูดฟังอ่านเขียน ทักษะระดับประโยค และ ไวยากรณ์ + ซ้อมลุยแนวข้อสอบ จับเวลาการฟังถอดรูปประโยคก่อน 4 วินาที , ซ้อมลุยแนวสอบการอ่าน , ซ้อมลุยแนวสอบข้อไวยากรณ์ + การสอบจริงทุกสองชั่วโมงในทุก Part + การตรวจสอบการซ้อมที่บ้านของ นร ว่าผิดหรือไม่ผิดวิธี

สถาบันทำให้ นร หลายรุ่น สามารถทำลาย Error ของการฟ้ง , ทำลาย Error การอ่าน และ ทำลาย Error ที่มาจากการกาข้อทันทีกับข้อไวยากรณ์ พร้อมกับการปูพื้นและลงลึกทักษะระดับประโยคกับไวยากรณ์และศัพท์ ทำให้ นร เกิดความมั่นใจ เมื่อ Error ลดลง ความมั่นใจในการสอบจึงมากขึ้น ทำให้ นร สถาบันไปสอบด้วยตัวเองด้วยความเตรียมพร้อม เมื่อ นร สถาบันที่ลด Error ตัวเองลงได้ เมื่อ นร สถาบันออกจากห้องสอบ จะแยกแยะข้อที่ทำได้ ข้อที่ยาก ออกมาได้ และ รู้ระดับคะแนนตัวเอง แตกต่างจาก ผู้สอบที่ต้องการคะแนนสูงแต่ความพร้อมการสอบมีน้อย

######################################

สถาบันที่แรกในประเทศไทย ที่ อาจารย์สอนด้วยตัวเอง มิใช่ใช้วิดิโอที่สื่อสารทางเดียว นร ถามไม่ได้ อาจารย์ผู้สอนโทรตามด้วยตัวเอง ให้นักเรียน มาเรียนทุกวัน ซ้อมลุยแนวข้อสอบแบบลงลึก และ สอบวัดผลทุกสองชั่วโมง

####################


หลักสูตรที่ทำการเรียนการสอนปัจจุบัน ...


11. คอร์ส CU-TEP แถม TU-GET รับรองผล CU-TEP > 550 , TU-GET > 600 ลงลึกทั้งส่วนการอ่าน การฟัง และ Sentence Completion , Error Recognition สอน,ซ้อมลุยแนวข้อสอบ, และ สอบ ทุกสองชั่วโมง

ราคาคอร์ส : หลักสูตรราคา 7499 บาท หรือ บัดดี้มีส่วนลด หรือ นร เก่ามีส่วนลด
( ถ้า นร หรือ ไม่ใช่ นร สถาบัน แนะนำผู้มาเรียนคอร์สกับสถาบัน จะได้เรียนคอร์สพูดฟรี ภายใน 2 เดือน )

ลักษณะ : ระบบเรียนไม่จำำกัดชั่วโมง

----

10. คอร์ส Speaking ลงลึกใช้เทคนิค Paraphrase Testing ที่ทำให้ นร ผ่านเกณฑ์สอบ IELTS พูดประโยคยาวได้ < 10 วินาที โดยไม่ต้องแปลภาษาไทยหนึ่งคำเป็นอังกฤษหนึ่งคำ และพูดได้ตามอธิบายเนื้อหา Paragraph เป็นลักษณะ 8 เชิงได้


ราคาคอร์ส : หลักสูตรราคา 5499 บาท หรือ บัดดี้มีส่วนลด หรือ นร เก่ามีส่วนลด
( ถ้า นร หรือ ไม่ใช่ นร สถาบัน แนะนำผู้มาเรียนคอร์สกับสถาบัน จะได้เรียนคอร์สพูดฟรี ภายใน 2 เดือน )

ลักษณะ : ระบบเรียนไม่จำำกัดชั่วโมง

----

9. คอร์สลงลึกเฉพาะการเขียน Writing เป็นการเขียน Paragraph 8 แบบ ที่ใช้สอบ TOEIC , IELTS ด้วยเทคนิค ที่ นร อินเดีย บังคลาเทศ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ใช้สำนวนกลุ่มคำพันกว่ารูปแบบพัฒนาการเขียนรูปแบบประโยคลงลึก ทำลายอุปสรรคที่ นร ไทย แปลภาษาไทยหนึ่งคำเป็นอังกฤษหนึ่งคำ


ราคาคอร์ส : หลักสูตรราคา 7499 บาท หรือ บัดดี้มีส่วนลด หรือ นร เก่ามีส่วนลด
ลักษณะ : ระบบเรียนไม่จำำกัดชั่วโมง

----

ุ8. คอร์สเฉพาะลงลึกการฟัง เพื่อพิชิตข้อสอบ TOEIC และ IELTS คอร์ฺส Advance ต่อยอดการปรับ Earing ที่เพี้ยน สู่การ ถอดรูปประโยคขนาดยาว ขณะฟัง ให้โดน Key Word ในประโยค ด้วยเทคนิคการเดาตำแหน่งคำและโครงสร้างประโยคล่วงหน้าขณะฟัง

ราคาคอร์ส : หลักสูตรราคา 5499 บาท หรือ บัดดี้มีส่วนลด หรือ นร เก่ามีส่วนลด
ลักษณะ : ระบบเรียนไม่จำำกัดชั่วโมง

ุ----

7. คอร์สเฉพาะลงลึกการฟัง เพื่อพิชิตข้อสอบ TOEIC คอร์ฺสพื้นฐาน แก้ไข Earing ที่เพี้ยน และ ทำลายอุปสรรคการฟังสำเนียงฝรั่งแบบ Great Britain English และ ถอดรูปประโยคขนาดสั้นและกลางขณะฟังให้โดน Key Word ในประโยค

ราคาคอร์ส : หลักสูตรราคา 5499 บาท หรือ บัดดี้มีส่วนลด หรือ นร เก่ามีส่วนลด
ลักษณะ : ระบบเรียนไม่จำำกัดชั่วโมง

----

ุ6. คอร์สเรียน TOEIC คอร์สไพรเวท ไม่จำกัดชั่วโมง สมัครแล้วเรียนทันที เร่งเรียนเร่งสอบ อ โทรตาม นร มาเรียน( จากข้อมูลคอร์สที่ 4 )

ราคาคอร์ส : หลักสูตรราคา 11,999 บาท ( ถ้าเป็นบัดดี้มีส่วนลด )
ลักษณะ : ระบบเรียนไม่จำำกัดชั่วโมง ไพรเวทตัวต่อตัว หรือ บัดดี้มีส่วนลด

----

5. คอร์สเรียน TOEIC รายชั่วโมง ไพรเวท ( จากข้อมูลคอร์สที่ 4 ) และ มีการลงลึกเรียนการฟัง การอ่าน ซ้อมลุยแนวข้อสอบ และ สอบในทุกชั่วโมง

ราคาคอร์สรายชั่วโมง : 300 บาทต่อชั่วโมง
ลักษณะ : ระบบรายชั่วโมง ( ถ้าเป็นบัดดี้มีส่วนลด )

----

4. คอร์สเรียน TOEIC คอร์สรวมไม่จำกัดชั่วโมง สมัครแล้วเรียนทันที เร่งเรียนเร่งสอบ อ โทรตาม นร มาเรียน
พร้อมลงลึกการฟังถอดรูปประโยค แก้ Earing ที่เพี้ยน ลงลึกเทคนิควิเคราะห์หลุมพรางสอบ เทคนิคลงลึก Suffix ผ่าชิ้นส่วนคำเทียบราก เดา Unseen Vocab และ เก็บตกไวยากรณ์ 8 บทที่ใช้สอบ TOEIC รวมถึง ลงลึกการอ่าน Skimming Scanning ด้วยทักษะระดับประโยค กับ เทคนิคหา Key Word ใน Topic เดาศัพย์ยากในบทความ เพื่อ เทียบ Key Word ตอบคำถาม และ มีการลงลึกเรียนการฟัง การอ่าน ซ้อมลุยแนวข้อสอบ และ สอบในทุกสองชั่วโมง

ราคาคอร์ส : 7,499
ลักษณะ : คอร์สรวมระบบไม่จำกัดชั่วโมง สมัครแล้วเรียนทันที เร่งเรียนเร่งสอบ อ โทรตาม นร มาเรียน ( ถ้าเป็นบัดดี้มีส่วนลด )

----

3. หลักสูตรเพิ่มคะแนนสอบ TOEIC เร่งรัด แบบไม่จำกัดชั่วโมง สมัครแล้วเรียนทันที เร่งเรียนเร่งสอบ อ โทรตาม นร มาเรียน โดยเพียงซ้อมลุยแนวข้อสอบ ลงลึกการฟังการอ่าน เฉลยแนวข้อสอบไวยากรณ์ และ ศัพท์ โดยไม่ได้เก็บตกไวยากรณ์ 8 บทที่ใช้สอบ TOEIC

ราคาคอร์ส : 5499 บาท
ลักษณะ : คอร์ส รวม แบบ ไม่จำกัดชั่วโมง สมัครแล้วเรียนทันที เร่งเรียนเร่งสอบ อ โทรตาม นร มาเรียน( ถ้าเป็นบัดดี้มีส่วนลด )

----

2. ( ปรับปรุง ) หลักสูตรของเพิ่มคะแนนสอบ IELTS นร. เรียนไพรเวทตัวต่อตัว ปูพื้น Basic & Advance Grammar ฟรี และ บวกคอร์สลงลึก นวตกรรมพัฒนาการ ฟัง + อ่าน ฟรี แบบ ไม่จำกัดชั่วโมง สมัครแล้วเรียนทันที เร่งเรียนเร่งสอบ อ โทรตาม นร มาเรียน

ราคาคอร์ส : หลักสูตรราคา 11,999 บาท
ลักษณะ : ระบบเรียนไม่จำกัดชั่วโมง สมัครแล้วเรียนทันที เร่งเรียนเร่งสอบ อ โทรตาม นร มาเรียน ไพรเวทตัวต่อตัว หรือ บัดดี้มีส่วนลด

----

1. หลักสูตร เรียนไวยากรณ์ Basic Grammar , Advance Grammar ผ่านทักษะระดับประโยค ทุกบท เพื่อสอบภาษาอังกฤษ ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น

ราคาคอร์ส : หลักสูตรราคา 5499 บาท หรือ บัดดี้มีส่วนลด หรือ นร เก่ามีส่วนลด
ลักษณะ : คอร์สรวม แบบไม่้จำกัดชั่วโมง ภายใน 3 เดือน

########################################


*** สถาบันใช้ระบบไม่จำกัดชั่วโมงเร่งเรียนเร่งสอบ สมัครเรียนได้เรียนทันที ยืดหยุ่นเวลาเรียน เรียนได้เจ็ดวัน ช่วงเวลาพิเศษได้เรียนแบบ ไพรเวท เพื่อ ผลักดันให้ นร คะแนนก้าวกระโดดระยะเวลาไม่นาน จำนวนมาก แบบ เดือนต่อเดือน แตกต่างจาก ระบบประกันผลประเภท รอเรียน 1 สัปดาห์ หนึ่งหรือสองครั้ง หรือ รอเปิดคลาส และ ใช้เวลาเรียนนาน เมื่อสอบไม่ได้ รับประกันผล ให้กลับมาเรียนซ้ำลากยาว ทำให้ นร ไม่สามารถได้คะแนนก้าวกระโดดในระยะเวลาอันสั้นได้


!!! ด้วยระบบสถาบันที่ทำให้ นร ลงลึกได้คะแนนก้าวกระโดดจำนวนมากเดือนต่อเดือน จึงไม่ต้องใช้วิธีการตัดราคาหาลูกค้าใหม่มากๆ เพราะสถาบันกำหนดราคาเรียนไม่แพงและเป็นระบบไม่จำกัดชั่วโมง และ สถาบันไม่ได้มอง และไม่เคยมอง นร เป็นลูกค้า แต่สถาบันมอง นร เป็นทรัพยากรของประเทศไทยที่พัฒนาได้ ไม่แพ้ นร อินเดีย บังคลาเทศ สิงคโปร์ และ ฟิลิปปินส์ ผู้สอนถึงมีกำลังใจที่ผลักดัน นร เพราะ สอนช่วย นร ช่วยสังคม แตกต่างจากการสอนเน้นหาลูกค้ามากๆ แต่ผลลัพธ์ที่สอบได้มีจำนวนน้อย

ดังนั้น สถาบันจึงตัดปัญหาไปเลย จึงจัดเป็นระบบไม่จำกัดชั่วโมงเร่งเรียนเร่งสอบ ซึ่งดำเนินการมาหลายปี สถาบันจะไม่เหมือนที่อื่น และ ไม่ถูกบังคับให้เหมือนที่อื่น ทำให้ นร สอบได้คะแนนก้าวกระโดดจำนวนมาก ตามประจักษ์พยานที่ผ่านระบบไม่จำกัดชั่วโมงข้างล่าง นร เข้ามาพบ อ. ที่สถาบันได้

ภายใต้ระบบไม่จำกัดชั่วโมง สมัครแล้วเรียนทันที เร่งเรียนเร่งสอบ ในลักษณะเดือนต่อเดือน และ อ โทรตาม นร มาเรียน เรียนจนผลักดันให้ นร สอบได้ รวมถึง ถ้า นร มุ่งมั่นจริง นร สามารถมาเรียนได้เจ็ดวัน เป็นการเรียนแบบสอนสดแก้ไขจุดอ่อนของ นร โดยที่ไม่มีการสอนแบบวิดิโอ เพราะ วิดิโอไม่สามารถทำให้ นร ถามกลับเพื่อแก้ไขจุดอ่อนลงลึกการฟังการอ่านไวยากรณ์ให้ นร ได้

รวมถึง นร ใหม่ สามารถเรียนเก็บตกให้ทัน นร เก่า ได้ ยิ่งกว่านั้น ในช่วงเวลาพิเศษ นร ทุกคนสามารถเรียนแบบไพรเวทเพื่อเก็บตกให้ทัน นร คนอื่นได้ โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม โดยจ่ายในราคาคอร์สปกติ

( แตกต่างจาก ระบบเรียนที่ไม่มีการปูพื้นก่อนสมัครเรียน และ แตกต่างจากระบบเรียนที่ นร สมัครแล้ว นร ต้องรอเปิดคลาส แล้ว เรียนคลาส ลากยาว นาน ๆ แล้วถ้า นร สอบได้คะแนนต่ำ หรือ สอบไม่ผ่าน ก็รับประกันผลให้กลับมาเรียนซ้ำลากยาว ซึ่งสถาบันทำแบบดังกล่าวไม่ได้ เพราะ สถาบันต้องเร่งสอนเร่งสอบ นร เพื่อนำรายชื่อผู้ที่สอบได้ เดือนต่อเดือน ขึ้นบนเว็ป เพื่อประโยชน์ต่อการสมัครงานหรือศึกษาต่อของ นร )

( สถาบันจะลงลึกแก้ไขจุดอ่อน นร ได้ โดย สามารถสอนเพิ่มเติมสอนไวยากรณ์ 8 บท เทคนิควิเคราะห์หลุมพรางสอบ เทียบ Key Word ตัด Choice เชิงลึก เทคนิคผ่าชิ้นส่วนคำเทียบราก เทคนิค Reverse Key Word ลงลึกการฟังแก้ Earing เพี้ยนและถอดรูปประโยคการฟัง เพื่อ นร มีความรู้ไปสอบข้อสอบชุดยาก TOEIC และ ข้อสอบ Unseen IELTS หรือ CU-TEP รวมถึง การตะลุยแนวข้อสอบทุก Part เข้มข้นลงลึก สอบทุกสองชั่วโมง กับ ข้อสอบที่ใกล้เคียงศูนย์สอบ โดย นร ไม่เสียเงินเพิ่ม....

แตกต่างจาก การตะลุยแค่แบบฝึกหัดขายตามท้องตลาด หรือ ตะลุยแบบฝึกหัดในInternet อย่างเดียว โดย นร ไม่เติมความรู้เพิ่ม นร จะขาดความรู้ลงลึกทำข้อสอบ Unseen ทำให้ สอบหลายครั้ง คะแนนจะขึ้นยาก เนื่องจากศูนย์สอบเชิงการค้าทุกราย ไม่นิยมเอาแบบฝึกหัดข้อสอบตามท้องตลาด หรือ แบบฝึกหัดใน Internet มาออกสอบจริงซ้ำ ทำให้เขาเสียผลประโยชน์ ...

และ แบบฝึกหัด Listening ในท้องตลาดเป็นแบบช้าหมด ตรงข้ามกับข้อสอบจริงที่เป็นการฟังที่เร็วมาก ทำให้ศูนย์สอบไม่เสียผลประโยชน์ สถาบันจึงต้องให้ นร เรียนลงลึกทำให้รับมือการฟังเร็ว และ นร สถาบันจะได้เปรียบกับการสอบการฟังของข้อสอบชุดยาก TOEIC ทำให้ได้คะแนนเพิ่มจาก Percentile Rank เทียบกับคนที่ฟังเร็วไม่ได้ในห้องสอบเดียวกัน )

*** ภายใต้ระบบเรียนไม่จำกัดชั่วโมง พิเศษกว่า คือ มี นร หลายคน ที่สอบ TOEIC ผ่าน 550 , 600 , 700 ไปแล้ว หรือ ผ่าน IELTS 6.0 หรือ ผ่าน CU-TEP ,TU-GET ไปแล้ว นร ดังกล่าว ก็ยังกลับมาเรียนที่สถาบันได้ ไม่มีปัญหาอะไร


*** ภายใต้ระบบไม่จำกัดชั่วโมง รับประกันผลการสอบก้าวกระโดด TOEIC , IELTS , CU-TEP TU-GET จากเกณฑ์การผ่านการซ้อมการฟังการอ่านลงลึก ตามสถิติ นร เก่า ที่ผ่านเกณฑ์ สอบ การฟัง TOEIC > 400 แต้ม และ สอบทุกสองชั่วโมง ทำให้ นร ได้คะแนนก้าวกระโดด ดังรายชื่อข้างล่าง

???? รบกวน นร ช่วยทบทวนคอร์สอัพเดท เดือนมีนาคม 2554 และ เวลาทำการเรียนการสอน เขียนข้างล่าง
( สำหรับผู้สนใจสอบเฉพาะ TOEIC ดูคอร์ส 3 และ 4 )


#### ข้อมูลเนื้อหาหลักความรู้ที่ นร ไทยได้ #####

@ หัวข้อนวตกรรม ระบบการสอน ต่างๆ ได้แก่

1. CheckList 8 ข้อ ที่ระบุจุดอ่อนและอุปสรรคการฟังภาษาอังกฤษ โดยที่ สถาบันปรับจากเทคนิค นร ต่างชาติ ( อินเดีย บังคลาเทศ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ) ลงลึกการฟังตรวจสอบจุดอ่อนอุปสรรคการฟังของ นร ไทย รวมถึง ประยุกต์ทฤษฏีสมอง บวก เทคนิคเข้าสติสู่การพัฒนา Earing การฟังได้เร็ว ด้วยวิธีกลั้นหายใจ ปล่อยลมหายใจ

เนื่องจากศูนย์สอบโทอิค ETS เป็นศูนย์สอบเชิงการค้า จะมีข้อสอบ Listening ที่เร็วที่สุดในโลกตอนนี้แล้ว ดังนั้น ตำราหรือเอกสารที่ขายตามท้องตลาดเกือบทั้งหมด ไม่น่าจะมีความเร็ว Listening ในแบบฝึกหัดเท่ากับข้อสอบจริงในศูนย์สอบ ด้วยเหตุผลการจัดศูนย์สอบเชิงการค้า

นวตกรรมการที่ อ. แยกเสียงสำเนียงฝรั่งให้ฟัง ทำลายอุปสรรคสำเนียงฝรั่งที่เป็น Noise การฟังด้วยทักษะระดับประโยค จึงเป็นเทคนิคที่ปรับจาก เทคนิค นร ต่างชาติ เพื่อรับมือการฟังที่เร็วที่สุดในโลกโดยเฉพาะ

2. ระบบการพัฒนาการฟังลงลึกด้วยการทำลาย Halo Effect ก่อน 4 วินาที และ ทำลาย Noise การฟัง ด้วยการใช้ทักษะระดับประโยคและไวยากรณ์บางเรื่อง ( Halo Effect คือ การฟังแล้วไม่สามารถแปลภาษาไทยตามอัตโนมัติได้อย่างครอบคลุม หรือ ฟังแล้วสมองว่าง หรือ จับคำได้เป็นหย่อมๆ หรือได้คำสุดท้าย แต่ไม่สามารถสรุปความหมายของประโยคที่ฟังได้ )

แตกต่างจากระบบการสอนการฟังที่ติวแบบสบายคนติว เช่น แตกต่างจากการกางตำราหรือกางเฉลยอ่านให้ นร ฟัง ซึ่ง นร กางอ่านเองที่บ้านก็ได้

หรือ การโยน Tape Script การฟังให้กับ นร อ่านไปพร้อมๆกับฟัง ซึ่งตอนสอบ IELTS หรือ TOEIC ไม่มี Tape Script ให้ นร อ่าน คนที่ฝึกแบบนี้ จะถูกทำลายความมั่นใจในการฟังในตอนสอบจริงมากกว่า 90 % และจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อเริ่มสอบจริงๆไปแล้ว ....

หรือ การบอกให้ นร จิกคำที่ฟังตามความพอใจ ตามความคุ้น คุ้นคำไหนก็จิกคำนั้น แต่ปริมาณคำที่จิกได้ต่อหนึ่งประโยคมีน้อยมาก อาจแค่หนึ่งสองหรือสามคำ เมื่อเทียบกับหนึ่งประโยคที่มีโอกาสยาวถึง 25 ถึง 40 คำ แล้วบอกให้ นร สรุปความหมายไปเอง หรือ มั่วความหมายไปเลย

โดยที่ นร ที่ขาดประสบการณ์และชั่วโมงบินการฟัง จะไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคำที่จิกได้เป็นหย่อมๆ ไม่รู้ว่าคำที่จับเป็นหย่อมๆ เป็นตำแหน่งใดของประโยคและคำประเภทใด และ สัมพันธ์กับคำอื่นๆ อย่างไร แล้วม้นจะแปลภาษาไทยตามโดยอัตโนมัติอย่างครอบคลุม Keyword ได้อย่างไร

ถ้าระบบการเรียนการฟังที่แค่สรุปความหมายไปเอง ประมาณความหมายไปเอง มั่วความหมายไปเลย ผิดก็ช่างมัน จะทำให้มีผลต่อการยากต่อการพัฒนาการฟัง และ จะทำลายความน่าเชื่อถือตัวเอง ต่อ นายจ้าง นายจ้างจะไม่กล้าเชิญเข้าห้องประชุม มาจดข้อมูลจากการฟังฝรั่งที่เข้ามาร่วมประชุม

3. ขั้นตอน How To ลงลึก การฟัง การอ่าน และ การทำสอบไวยากรณ์ และ ศัพท์ ของข้อสอบ รีดีไซน์ TOEIC หรือ IELTS และ เทคนิคช่วยลดความเสี่ยงการทำสอบ ลดการกามั่วลง ยกระดับ การเทียบ Key Word และ ตัด Choice แบบลงลึก รับมือข้อสอบ TOEIC ที่ต้องวิเคราะสองชั้น และ ตัวอย่างวิเคราะห์หลุมพรางสอบมากสุดในประเทศไทย อัพเดทเรื่อยๆ

4. เทคนิคการเดาศัพท์ Unseen สำหรับ สอบใน Part Sentence Completion และ Text Completion ด้วยการใช้เทคนิคการเทียบรากที่ นร ต่างชาติใช้ และ การใช้เทคนิค Reverse Keyword หา Key Word ในบทความ Reading เพื่อช่วยเดา Unseen Vocab ได้ดียิ่งขึ้น

5. นวตกรรมการทำลายอุปสรรคการอ่าน เดาศัพท์ Unseen ด้วยเทคนิคใช้ Key Word ย้อนกลับในประเด็น หรือ Reverse Keywords มันเป็นทักษะที่ นร ต้องฝึกอย่างคล่องแคล่วในบทความที่หลากหลายทั้ง Single และ Double Passage


6. นวตกรรมลงลึกการผ่าโครงสร้างคำศัพท์ ด้วยทฤษฏีสมอง หรือ One-on-One Testing Vocabulary Technique แล้วเข้ามาสู่การทดสอบ One-on-one Testing กับ ศัพท์ นับร้อยข้อในรูป Word Form บนกระดาน ก็จะมีโอกาสพัฒนาคะแนนในการสอบจริงทุก 2 ชั่วโมงที่สถาบันได้

7. นวตกรรมลงลึกการฟังภาษาอังกฤษด้วยทฤษฏีสมองฟังแล้วถอดเป็นประโยค หรือ Prediction in Advance Technique


8. นวตกรรมเรียนไวยากรณ์ผ่านรูปแบบและทักษะระดับประโยค ที่เป็นพื้นฐานการศึกษาตัวภาษาอังกฤษของ นร อินเดีย บังคลาเทศ สิงคโปร์ และ ฟิลิปปินส์


9. สถาบันพัฒนาสูตรพยากรณ์คะแนนโทอิคล่วงหน้าโดยเก็บคะแนนจากการสอบจริงรีดีไซน์ของ นร สถาบัน ทุกชั่วโมง อาจารย์จะมีสูตรคำนวณ 4,3,2,1 / 250 - 445 ซึ่งคำนวณพยากรณ์คะแนนสอบโทอิคของนร. ให้ผลได้ใกล้เคียงกับ สูตรคิดคะแนนถ่วงน้ำหนักข้อสอบโทอิคของศูนย์สอบโทอิค ETS ในปัจจุบัน

10. นวตกรรม Sentence-To-Sentence พัฒนาคะแนนการเขียน ด้วยวิธี มีรูปแบบประโยคสำเร็จรูปเพียงมาต่อจิ๊กซอว์รูปประโยคบวกกับ เรียนไวยากรณ์ ผ่านรูปประโยคเพียงบางเรื่อง เช่น Connecting Words , Preposition , Participial , Adjective Order , Adjective Formation , Active in Meaning , Passive in Meaning ,Pronoun , Noun Determiner และ อีกบางเรื่อง ก็เพียงพอ กับการพัฒนาการเขียน ตามเกณฑ์ของ โทอิค และ IELTS เพื่อพัฒนาการเขียนย่อหน้า หรือ Paragraph ทั้งหมด 8 เชิงความหมาย ได้แก่

การเขียนเชิงยกตัวอย่าง , การเขียนแสดงเหตุผล , การเขียนอธิบายกระบวนการ , การเขียนแสดงเปรียบเหมือนเปรียบต่าง , การเขียนให้คำจำกัดความ , การเขียนแบบจัดประเภทหรือจัดกลุ่ม , การเขียนเชิงบรรยาย , การเขียนเชิงเล่าเรื่อง , การเขียนเชิงโต้แย้ง

11. นวตกรรม Sentence-To-Sentence พัฒนาคะแนนการเขียน ด้วยวิธี มีรูปแบบประโยคสำเร็จรูป หรือ กลุ่มคำสำนวนภาษาอังกฤษที่ฝรั่งใช้และนิยมออกสอบ TOEIC , IELTS ที่เป็น Verb + Preposition , Noun + Preposition และ กลุ่มคำ Prepositoin ที่เก็งสอบมากกว่า 2000 รูปแบบ เพียงมาต่อจิ๊กซอว์รูปประโยคบวกกับ เรียนไวยากรณ์ ผ่านรูปประโยคเพียงบางเรื่อง ก็เพียงพอ กับการพัฒนาการเขียน ตามเกณฑ์ของ โทอิค และ IELTS เพื่อพัฒนาการเขียนย่อหน้า หรือ Paragraph ทั้งหมด 8 เชิงความหมาย และ พูดประโยคยาวได้ต่ำกว่า 10 วินาที

การเลือกรูปประโยค&ไวยากรณ์ที่สั้นกระชับให้สอดคล้องเข้ากับตำแหน่งคำในประโยค 4ตำแหน่ง โดยที่ สถาบันมีรูปแบบประโยคที่ฝรั่งนิยมใช้พูดเป็นรูปแบบที่กระชับและไม่เยิ่นเย้อ ทั้งภาษาที่ฝรั่งนิยมใช้ หรือ ภาษาเขียน หรือ ภาษา Business English เป็นระดับพันรูปแบบ เลือกมาใช้เจาะลึกลงในแต่ละตำแหน่งคำในประโยค ตั้งแต่ ประธาน ภาคแสดง ส่วนเติมเต็ม กรรม ส่วนขยายประโยค ผสมผสานการเลือกไวยากรณ์และทักษะระดับประโยค

ส่งผลให้ นร สามารถฝึกการเขียนด้วยวิธีพัฒนาการเขียนให้มี Grammatical Accuracy มากขึ้น ด้วยการใช้ชิ้นส่วนประโยคระดับเป็นพันรูปแบบที่ลงลึกกว่ารูปแบบประโยคเจาะลึกไปที่ตำแหน่งในประโยค ใช้ในการฝึกพูด จนเกิดทักษะการเลือกใช้รูปแบบประโยคได้เร็วและมีประสิทธิภาพ การเขียนจะพัฒนาขึ้นแบบก้าวกระโดดตามมา

12. เทคนิค Paraphrase Testing พัฒนาการพูดภาษาอังกฤษ ที่ใช้ทำลาย Halo Effect การพูด ทำลายความเคยชินของ นร ไทย ที่ชอบแปลไทยหนึ่งคำเป็นอังกฤษหนึ่งคำ ทำให้ความหมายเพี้ยนหรือพูดช้ากว่า 10 วินาที เป็นวิธีที่ทำให้ นร ที่มีพื้นฐานพูดภาษาอังกฤษในรูปแบบประโยคที่หลากหลายได้ในระยะเวลาอันสั้น และ ผ่านการทดสอบแบบ Paraphrase Testing ได้อย่างก้าวกระโดดและรวดเร็ว เพื่อใช้สอบ TOEIC , IELTS

ทำให้ทำลายอุปสรรคการพูด หรือ Halo Effect การพูด ก่อน 4 วินาที ได้แก่ เปลี่ยนการแปลไทยหนึ่งคำเป็นอังกฤษหนึ่งคำแบบคำต่อคำ เป็นการเลือกรูปประโยค ทักษะระดับประโยค ไวยากรณ์ มาใช้ได้เลยก่อน 4 วินาที

( เทคนิค Paraphrase คือ การแปลภาษาไทยจากประโยคสั้น กลาง ยาว ให้กลายเป็นประโยคภาษาอังกฤษ โดยเลี่ยงการแปลไทยคำเป็นอังกฤษหนึ่งคำ และ เลี่ยงแนวคิด Perfectionist ต้องแปลให้เหมือนภาษาไทยโดยยังบีบตัวเองจำกัดทางเลือกในรูปประโยคภาษาอังกฤษที่ตัวเองใช้อยู่ )

################################


!!! ด่วน สถาบันมีคอร์สพัฒนาการพูดกับการเขียนเพื่อสอบ TOEIC , IELTS พร้อมกัน พร้อมทั้งมีต้นแบบการแต่ง Resume พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมกับการสัมภาษณ์งานบริษัทนายหน้าหางานระดับอาเซียน ที่ให้ผู้สัมภาษณ์งาน สอบเขียนภาษาอังกฤษ 15 นาที กระทันหัน กับหัวข้อที่กำหนด และ สัมภาษณ์ด้วยการพูดเป็นภาษาอังกฤษ

การสอบพูดกับเขียนไม่ขึ้นกับคะแนนสอบฟังกับอ่าน สอบแยกต่างหาก โดยผู้สอบที่ต้องการผ่านเกณฑ์ทำงานประเทศอังกฤษต้องได้เกิน 80 จากเต็ม 100 และ ผ่านเกณฑ์ทำงานระดับเปิดเสรีแรงงานอาเซียนได้เกิน 70 จากเต็ม 100 รวมถึง เกณฑ์สมัครงานในประเทศไทย ควรเกิน 60 จาก 100

ราคาคอร์สพูดเขียน TOEIC เท่ากับ ฟังอ่าน เท่ากัน และ ไม่ให้ นร จ่ายเพิ่ม

################################


ราคา: 5,500ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: Grienksak Ouaypornjaroenchaiอีเมล์: 
โทรศัพย์: 0863086859IP Address: 110.171.62.126ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]