เรียนต่อนิวซีแแลนด์ ปริญญาตรี โท เอก เรียนและทำงาน ที่นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ อเมริกา ทุนเรียนอังกฤษ - IQ Groups

หน้าแรก » หนังสือ และ การศึกษา » เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อนิวซีแแลนด์ ปริญญาตรี โท เอก เรียนและทำงาน ที่นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ อเมริกา ทุนเรียนอังกฤษ - IQ Groups
เรียนต่อนิวซีแแลนด์ ปริญญาตรี โท เอก เรียนและทำงาน ที่นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ อเมริกา - IQ Groups

New Zealand University
- Auckland University of Technology (AUT)
- Massy University
- Lincoln University
- University of Waikato
- Victoria University of Wellington
เว็บไซต์ http://www.iqgroups.com/university.html

Netherlands University
- The Hague University of Applied Sciences
- Van Hall Larenstein (part of Wageningen University)
- Wageningen University
- Stenden University
เว็บไซต์ http://www.iqgroups.com/education-board/netherlandsuniversity.html

UK University
- City University (London)
- Middlesex University (London)
- Newcastle University (Newcastle upon Tyne)
- Plymouth University (Plymouth)
- Queen's University Belfast (Belfast)
- Swansea University (Swansea)
- York St John University (York)
- University of East Anglia (Norwich)
- University of Essex (Essex)
- University of Sunderland (Sunderland)
- Hult International Business (London)
- London School of Business and Finance (LSBF) (London)
เว็บไซต์ http://www.iqgroups.com/education-board/ukuniversity.html

USA University
- University of New Haven
- University of Findlay
- City University
- National University
- Johnson & Wales University
- Avila University
- University of Massachusett
- Western Kentucky Universtiy
- University of New Hampshire
- University of South Florida
- Oregon State University
- Hult International Business
- Whatcom Community College
เว็บไซต์ http://www.iqgroups.com/education-board/usauniversity.html

*****************************************************************************************

เรียนต่อปริญญาตรีที่อเมริกา ไม่ต้องมี TOEFL/IELTS ค่าเรียนไม่แพง เริ่มต้นปีละ 300,000 บาท

- Tacoma Community College, Tacoma, Washington, USA
- Whatcom Community College, Bellingham, Washington, USA

จบแล้วสามารถโอนหน่วยกิตไปยังยูดังๆได้

University of Washington (Tacoma)
Washington State University
University of Oregon
Indiana University of South Bend
Central Washington Unviersity
Portland State University
Montana State University
Concordia College
Pacific Lutheran University
Brandman University
Saint Martin's University
Arizona State University
Indiana University - Bloomington
University of Maryland
California State University
New York University
University of Minnesota
City University of Seattle
Pacific Lutheran University
University of Oregon
Cornell University
Southern Utah University
University of Utah
Eastern Oregon University
Strayer University
University of Washington - Seattle
Georgia Institute of Tech.
The Ohio State University
University of Washington - Tacoma
Hodges University
University of Florida
Washington State University
Illinois State University
University of illinois

*****************************************************************************************

London School of Business & Finance (LSBF) สถาบันการศึกษาเอกชนที่เปิดสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ, ดิปโพลม่า, ปริญญาตรี และโท มีแคมปัสที่ London, Manchester และ Birmingham สถาบันมีตึกเรียนที่ ทันสมัย มีห้องอาหาร, ห้องสมุด, ห้องคอมพิวเตอร์ และม อินเตอร์เน็ตไว้บริการนักศึกษา สถาบันเปิดรับนักศึกษาใหม่ 3 ภาคการศึกษาต่อปี คือ ในเทอม กุมภาพันธ์, มิถุนายนและ ตุลาคม มีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลากหลายเน้นไปทาง บริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน กฏหมาย เอ็มบีเอ เป็นต้น

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับปริญญาโทหลักสูตร MBA

MBA หลักสูตร 2 ปี เป็นโครงการร่วมกับ Grenoble Graduate School of Business (GGSB) โดยรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรี ที่มี IELTS 6.5 (no band lower 6.0) และมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี

- IELTS 5.0 เรียน MBA + 9 months English เพียง £10,450
- IELTS 5.5 เรียน MBA + 6 months English เพียง £9,750

เมื่อเรียนภาษาจบแล้ว ต้องสอบ IELTS ให้ได้ IELTS 6.5 (no band lower 6.0) เพื่อยื่นขอต่อวีซ่าใหม่

ทุนการศึกษาพิเศษสำหรับปริญญาตรีทุกหลักสูตร

MBA หลักสูตร 2 ปี เป็นโครงการร่วมกับ Grenoble Graduate School of Business (GGSB) โดยรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรี ที่มี IELTS 6.5 (no band lower 6.0) และมีประกบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี

ทุนฟรี จำนวน 10 ทุน ในหลักสูตรฟาวเดชั่น (10 Full Scholarship for the Foundation Programme)

* ทุนฟรี 100% สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน Foundation Programme
o International Foundation Programme (IFP): สำหรับ IELTS 5.0-5.5 เรียน 2 เทอม ค่าเรียน £9,500
o Advanced Foundation Programme (IFP): สำหรับ IELTS 6.0-6.5 เรียน 1 เทอม ค่าเรียน £6,750
* ค่าเล่าเรียน ปริญญาตรีปีที่ 1, 2 และ 3 จ่ายเพียง £6,950 ต่อปี (รวม 20,850 ปอนด์/3 ปี)

· เงื่อนไข

* ชำระเงินมัดจำ จำนวน £3,000 สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีปีที่ 1 ก่อนเริ่มเรียน Foundation Programme
* ไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมทุนการศึกษา Career Advantage Scholarship ได้

Career Advantage Scholarship

* ชำระค่าเรียนหลักสูตร Foundation Programme จำนวน £4,950
* ค่าเล่าเรียน ปริญญาตรีปีที่ 1, 2 และ 3 จ่ายเพียง £6,950 ต่อปี (รวม 20,850 ปอนด์/3 ปี)
* ฟรี หลักสูตร Academic & Business English จำนวน 3 เดือน ก่อนเริ่มเรียน Foundation Programme
* ทุนเรียนฟรี 100% สำหรับโปรแกรม Master สาขาใดก็ได้ ยกเว้น MBA หรือ ACCA14 หรือ CFA Level1 (ราคานี้ไม่รวมค่าสอบ)
o Master of International Business
o MSC in Finance
o Msc in Investment Banking & Securities
o MSc in Finance & International Banking
o MSc in Finance & Risk Management
o Msc in Finance & Mergers and Acquisitions
o MSc in Finance & Accounting
o MSc in Islamic Finance and Banking
o MSc in Marketing
o MSc in Digital Marketing
o MSc in Global Marketing
o MSc in Marketing & Public Relations
o MSc in Marketing & Advertising
o MSc in Marketing & Sales Management
o LLM in International Business Law

*****************************************************************************************

เรียนต่อนิวซีแลนด์ ปริญญาตรี โท และเอก เรียนจบพร้อม ทำงานที่นิวซีแลนด์

เรียนต่อนิวซีแลนด์ ในระดับปริญญาตรี โท และเอก ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำ สามารถทำงานพิเศษได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในระหว่างเรียน และเมื่อจบแล้วนักเรียนสามารถต่อวีซ่า ทำงานนิวซีแลนด์ ได้อีก 1 ปี

หลังจากทาง อิมมิเกรชั่นนิวซีแลนด์ ได้มีการประชุมเกี่ยวกับกฏระเบียบ สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะมาศึกษาต่อ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. 54 เป็นต้นไป ซึ่งมีข้อสรุปดังนี้

1. นักเรียนภาษาอังกฤษที่มีลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษอย่างน้อย 24 อาทิตย์ พร้อมมีผล IELTS 5.0 ณ วันยื่นขอวีซ่า สามารถทำงานพิเศษได้ 20 ชั่วโมง/อาทิตย์ (ถ้าหากไม่มีผลไอเอล ไม่สามารถทำงานพิเศษได้)
2. นักเรียนในหลักสูตรดิปโพลม่า ปริญญาตรี โท และ เอก สามารถทำงานพิเศษได้ 20 ชั่วโมง/อาทิตย์
3. นักเรียนในหลักสูตรดิปโพลม่า Level 5 (1 ปี) หากลงทะเบียนและเริ่มเรียนก่อนวันที่ 1 เม.ย. 2555 สามารถขอ Graduate Job Search Visa ได้ 1 ปี หลังจากจบการศึกษา (หากลงทะเบียนและเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 2 เมย 2555 เป็นต้นไป ไม่สามารถขอ Graduate Job Search Visa นักเรียนจะต้องลงหลักสูตร 2 ปี)
4. นักเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี โท และ เอก สามารถขอ Graduate Job Search Visa ได้ 1 ปี หลังจากจบการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ http://www.iqgroups.com/education-board/promotion.html*****************************************************************************************

มหาวิทยาลัยเมสซี่ (Massey University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1879 ที่มีถึง 3 วิทยาเขตการศึกษา คือ โอ๊คแลนด์ (Albany - Auckland) ปาล์มเมอร์ตัน นอร์ธ (Manawatu – Palmerston North) เวลลิงตัน (Wellington) และจำนวนนักศึกษามากกว่า 36,000 คน แบ่งเป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 4,000 คน จาก 100 ประเทศ ทั่วทุกมุมโลก ที่เดินทางมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ในแต่ละปี

มหาวิทยาลัยเมสซี่ เปิดสอนในตั้งแต่หลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร (Certificate) อนุปริญญา (Diploma) ไปจนถึงระดับปริญญาตรี (Bachelor) โท (Master) และ ปริญญาเอก (PhD) ในหลายสาขาวิชา เช่น English Language Centre, Management, Accountancy, Aviation, Communication, Journalism and Marketing, Economics and Finance, Fine Arts, Photography, History and Theory, Design (Advertising, Animation, Digital Video, Fashion, Furniture, Gaming, Graphics, Illustration, Industrial, Integrated, Interactive and Web, Interiors, Marketing and Communications, Spatial, Textiles, Transport, Typography), Arts, Development and Health Education, Curriculum and Pedagogy, Social Foundations (history, philosophy, sociology), Policy Studies, Adult Education, Educational Administration and Leadership, Literacy Education, English / Media Education, Social Studies, TESOL / Multicultural, English and Media Studies, Health and Social Services, History, Philosophy and Classics, Language Studies, Māori Studies, People, Environment and Planning, Psychology, Public Health, Social and Cultural Studies, Food, Nutrition and Human Health, Fundamental Science, Information and Mathematical science, Molecular BioSciences, Natural Resource, Veterinary, Animal and Biomedical Sciences, Engineering and Advanced Technology


*****************************************************************************************

มหาวิทยาลัยลินคอล์น (Lincoln University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลของนิวซีแลนด์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1878 ตั้งอยู่ห่างจากเมือง Christchurch ประมาณ 30 นาที และจำนวนนักศึกษามากกว่า 20,000 คน แบ่งเป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 2,500 คน จาก 60 ประเทศ ทั่วทุกมุมโลก ที่เดินทางมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ในแต่ละปี โดยมีความโดดเด่นในด้าน การเกษตร อุตสาหกรรม

โดยเปิดสอนในตั้งแต่หลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร (Certificate) อนุปริญญา (Diploma) ไปจนถึงระดับปริญญาตรี (Bachelor) โท (Master) และ ปริญญาเอก (PhD) ในหลายสาขาวิชา เช่น English Language Centre, Agriculture, Applied Science, Commerce, Farm Management, Horticulture, Horticultural Management, Natural Resources, Social Science, Software and Information Technology, Agriculture Science, Commerce (Agriculture), Commerce (Food Industry), Commerce (Valuation and Property Management), Environmental Management and Planning, Landscape Architecture, Science, Social Science, Sport and Recreation Management, Tourism Management, Viticulture and Oenology,


*****************************************************************************************

มหาวิทยาลัย เอยูที (Auckland University of Technology - AUT) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลของนิวซีแลนด์ ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของนิวซีแลนด์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1885 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ ประมาณ 30 นาที และจำนวนนักศึกษามากกว่า 30,000 คน แบ่งเป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 4,000 คน จาก 85 ประเทศ ทั่วทุกมุมโลก ที่เดินทางมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ในแต่ละปี โดยมีความโดดเด่นในด้าน คอมพิวเตอร์ ไอที การโรงแรม

โดยเปิดสอนในตั้งแต่ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร (Certificate) อนุปริญญา (Diploma) ไปจนถึงระดับปริญญาตรี (Bachelor) โท (Master) และ ปริญญาเอก (PhD) ในหลายสาขาวิชา เช่น English Language Centre, Art and design, Business, Communications, Computing + Mathematical Sciences, Creative technologies , Education, Engineering, Health sciences, Hospitality, tourism and events, Languages + Social Sciences, Language and Cultures, Law, Social Sciences, Sport and recreation

*****************************************************************************************

Academic Colleges Group (ACG) เป็นผู้นำแห่งสถาบันการศึกษาเอกชน โรงเรียนแห่งแรกในเครือ ACG ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538 ด้วยแนวทางใหม่ในการศึกษาเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับอนาคตของคนรุ่นใหม่ การดูแล เอาใจใส่นักเรียนแต่ละคนอย่างใกล้ชิดของโรงเรียนในเครือ ACG ทำให้สถาบันของเราเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากนักเรียนและครอบครัวของนัก เรียนในมาตรฐานการศึกษาชั้นสูง เด็กรุ่นใหม่ที่แสวงหาความสำเร็จในชีวิต ที่พร้อมรับการท้าทายและแสวงหาความเป็นเลิศทางการศึกษา สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการศึกษาและการดูแลเอาใจใส่จากโรงเรียนในเครือ ACG

ACG New Zealand International College หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ (University of Auckland) เปิดสอนเพียงแห่งเดียวที่ ACG New Zealand International College ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 ปัจจุบันนักเรียนกว่า 12,000 คนได้ใช้ประกาศนีบัตรหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาเป็นเส้นทางในการเรียนต่อในมหาวิทยาลัย

ACG Norton College หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย AUT เปิดสอนเพียงแห่งเดียวที่ ACG Norton College ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2546 หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนนานาชาติที่ต้องการเข้า ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย AUT โดยสอนทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย AUT ได้รับการอนุมัติและรับรองจากทบวงมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ (New Zealand Vice Chancellors' Committee) ให้สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ ได้ นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรนี้ด้วยคะแนนถึงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะได้รับประกันการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย AUT ในสาขาวิชาที่ต้องการ


*****************************************************************************************

หากท่านสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ทุกระดับชั้น สามารถติดต่อได้ที่
โทร 02-2780787-8, 082-777 0099, 082-777 2299, 085-257 0123 และเบอร์ฉุกเฉิน 085-257 0123 ตลอด 24 ชั่วโมง
อีเมล์ info@iqgroups.com เว็บไซต์ http://www.iqgroups.com

เรียนต่อนิวซีแลนด์ อย่างมั่นใจ เลือกไปกับ IQ GROUPS

เรา เป็นศูนย์แนะแนวศึกษาต่อนิวซีแลนด์ ให้คำปรึกษาแนะนำหลักสูตร และสถาบันการศึกษา พร้อมดำเนินการสมัคร จัดหาที่พัก รถไปรับที่สนามบิน ขอวีซ่า และปฐมนิเทศก่อนเดินทาง ฟรี ไม่คิดค่าดำเนินการ หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

- หลักสูตรซัมเมอร์ระยะสั้น (Summer Courses/Study Tour) สำหรับน้องๆ ที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษในช่วงปิดเทอม พร้อมทัศนศึกษาและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน http://www.iqgroups.com/summer.html

- หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Courses) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลจริงๆ สำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน หรือ สมัครงาน สมัครเรียนต่อ นิวซีแลนด์ ศึกษาต่อปริญญาโท ปริญญาเอกในต่างประเทศ หรือ หลักสูตรอินเตอร์ในเมืองไทย http://www.iqgroups.com/promotion.html

- หลักสูตรมัธยมศึกษา (High School) เรียนมัธยมศึกษาร่วมกับนักเรียนชาวกีวี ทั้งระยะสั้นตั้งแต่ 2 อาทิตย์ขึ้นไป จนจบหลักสูตร http://www.iqgroups.com/highlist.html

- หลักสูตรวิชาชีพดิปโพลม่า (Diploma) เช่น บริหารธุรกิจ ไอที การท่องเที่ยว การโรงเรียน ทำอาหาร คอมพิวเตอร์กราฟฟิค ฯลฯ http://www.iqgroups.com/diploma.html


- หลักสูตรปริญญาตรี โท และ เอก (Bachelor, Master and PhD) http://www.iqgroups.com/university.html

ข่าว ทุนการศึกษาจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ ทุนการศึกษาจาก IQ GROUPS สนใจโปรโมชั่นพิเศษ ติดตามได้ที่ http://www.iqgroups.com/scholarships.html

----------------------------------------------------------------------------


กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของ IQ Groups

ฟรี สอนอบรมฟรี (พร้อมอาหาร, เครื่องดื่ม และอาหารว่าง) เรื่องการทำเว็บ (และเรื่องอื่นๆที่สนใจ) ที่ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ โดยสมาคมศิษย์เก่าครุ www.tea-kmutnbalumni.org ถ้ามีผู้บริจาคสนับสนุน จะมอบให้องค์กรการกุศล


ดูรูปผู้เข้าอบรมครั้งก่อนหน้าได้ที่ http://www.iqgroups.com คลิก ติดตามข่าวสารใหม่ๆ เกี่ยวกับ เรียนต่อนิวซีแลนด์ ได้ที่นี่ (What's NEW... ?)

ครั้งที่ 2 จัดที่ รร. มัธยมด่านสำโรง

ครั้งถัดไป ที่ไหนมีความพร้อม ก็จะจัดให้ค่ะ (หรือจัดหัวข้อเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ)


ราคา: บริการฟรีทุกขั้นตอน ตลอด 24 One stop free servicesต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: IQ Groups:อีเมล์: 
โทรศัพย์: 02-2780787-8, 082-777 0099, 082-777 2299, 085-257 0123, 089-IP Address: 58.8.189.58

คำค้น:  Pacific States University ตึกแถว | lsbf ดีไหม เรียน mba |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]