รับ ปรึกษา วิจัย, รับ ปรึกษา วิทยานิพนธ์, รับ ปรึกษา IS, SPSS, รับ เก็บข้อมูลเชิงลึก, รับ คีย์ข้อมูล

หน้าแรก » หนังสือ และ การศึกษา » หนังสือ และ การศึกษาอื่นๆ

รับ ปรึกษา วิจัย, รับ ปรึกษา วิทยานิพนธ์, รับ ปรึกษา IS, SPSS, รับ เก็บข้อมูลเชิงลึก, รับ คีย์ข้อมูล
รับ ปรึกษา วิจัย, รับ ปรึกษาวิทยานิพนธ์, รับ ปรึกษา IS,รับ ปรึกษา ดุษฎีนิพนธ์,รับ ปรึกษา สารนิพนธ์, รับวิเคราะห์ SPSS, รับ เก็บข้อมูลเชิงลึก (In-deep Interview), รับ คีย์ข้อมูล

รับ ปรึกษา วิจัย, รับ ปรึกษา วิทยานิพนธ์,รับ ปรึกษา IS,รับ ปรึกษา ดุษฎีนิพนธ์,รับ ปรึกษา สารนิพนธ์
- วิจัย (Research , Thesis and Dissertation,วิทยานิพนธ์,สารนิพนธ์
- งานวิชาการ เขียนบทความ,รายงาน,การบ้าน
- หาข้อมูล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามฉบับมืออาชีพ
- งานวิจัยในชั้นเรียน,งานวิจัย ที่อ้างอิงทุกบรรณานุกรมของเนื้อหา ตามสไตล์แบบอังกฤษ
- Assignment หรือ IS ( Independent study) ในสาขาต่างๆ
- วิทยานิพนธ์,สาระนิพนธ์ ทั้งเล่มเล็กและเล็กใหญ่ เริ่มตั้งแต่เสนอโครงเรื่องจนกระทั้งปิดรูปเล่ม แบบผู้ช่วยวิจัย
- ดุษฎีนิพนธ์ ในระดับ ป.โท หรือ ป.เอก สาขาที่พร้อมให้บริการ เช่น บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี นิติศาสตร์ สังคมศาตร์ นิเทศศาสตร์ การค้าระหว่างประเทศ บริหารการศึกษา หรือสาขาด้านวิศวกรรม

รับวิเคราะห์ SPSS ประมวลผลทางสถิติ SPSS
- วิเคราะห์ และรับประมวลผล ทางสถิติ ที่เป็นทั้งสถิติ พื้นฐาน หาค่าเฉลี่ย (mean ) หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable)
- ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Regresstion หรืออื่นๆ
- ทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ความเชื่อมั่น (Reliability) ความยากง่าย (Difficulty) อำนาจจำแนก (Discrimination) ความเป็นปรนัย (Objectivity)
- โปรแกรมทางสถิติ อันได้แก่ โปรแกรม รับทำ SPSS และอื่นๆ
- Presentation หรือ PowerPoint เพื่อเสนอผลงานการวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ หรืองานในหน่วยงานรัฐและเอกชน

รับ ปรึกษา วิจัยในชั้นเรียน
- รับปรึกษาวัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัยในชั้นเรียน
- รับปรึกษาแนวคิดและขั้นตอนการทำวิจัยในชั้นเรียน
- รับปรึกษาการเก็บข้อมูลสำหรับวิจัยในชั้นเรียน
- รับปรึกษาการสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลในชั้นเรียน
- รับปรึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคล
- รับปรึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลแบบรายกลุ่มหรือรายชั้นเรียน
- รับปรึกษาการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
- รับปรึกษาเรื่องหรือปัญหาในชั้นเรียนที่ควรจะนำมาพิจารณาทำวิจัย

รับ วิจัยตลาด Marketing Research
- รับสำรวจตลาด สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
- รับสำรวจความต้องการของลูกค้า
- รับสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค

*** บริการงานคุณภาพ ในราคาถูก ***
** ให้คำปรึกษา 24 ชั่วโมง บริการงานด่วน **

ติดต่อ สอบถาม ทีมงานน้ำมนต์
Tel : 086-505-1187
Email : mon_nam0309@hotmail.co.th
Blog : http://loverthesis.blogspot.com/


ราคา: 2,000ต้องการ: รับจ้าง/บริการ
ติดต่อ: ทีมงานน้ำมนต์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 086 505 1187IP Address: 183.89.92.88ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]