คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล ทั่วประเทศ ล่าสุด

หน้าแรก » หนังสือ และ การศึกษา » เรียนพิเศษ

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล ทั่วประเทศ ล่าสุด
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วยเทศบาลตำบล
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ http://www.thaionline1.com/thread.php?fid=11

ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป _ภาค ก
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษา
- แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
- แนวข้อสอบสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
- แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
- แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา
- แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพตรู
- แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบเจตคติต่อวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
- แนวข้อสอบเรื่องการปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
- แนวข้อสอบเรื่องการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- แนวข้อสอบ ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ
- แนวข้อสอบ ความเป็นพลเมืองดี
- แนวข้อสอบ การการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
- แนวข้อสอบ การจัดการความรู้

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-3-98830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. นครพนม
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. สกลนคร
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. มุกดาหาร
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. อุบลราชธานี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. หนองคาย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. อำนาจเจริญ
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. หนองบัวลำภู
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. ศรีสะเกษ
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. อุดรธานี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. ยโสธร
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. เลย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. กาฬสินธุ์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. ร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. มหาสารคาม
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. สุรินทร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. ขอนแก่น
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. บุรีรัมย์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. เพชรบูรณ์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. ชัยภูมิ
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. นครราชสีมา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. เชียงใหม่
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. -เชียงราย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. แม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. พะเยา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. ลำพูน
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. น่าน
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. ลำปาง
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. แพร่
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. อุตรดิตถ์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. ตาก
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. พิษณุโลก
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. กำแพงเพชร
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. พิจิตร
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. นครสวรรค์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. อุทัยธานี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. ชัยนาท
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. ลพบุรี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. สิงห์บุรี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. ปราจีนบุรี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. สระบุรี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. นครนายก
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. อ่างทอง
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. ราชบุรี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. สุพรรณบุรี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. อยุธยา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. สมุทรสงคราม
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. สมุทรสาคร
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. สระแก้ว
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. ตราด
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. จันทบุรี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. ระยอง
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. ชลบุรี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. ฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. เพชรบุรี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. ชุมพร
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. ระนอง
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. สุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. นครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. พังงา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. กระบี่
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. ตรัง
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. พัทลุง
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. ภูเก็ต
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล จ. สงขลา


ราคา: 399 บาทต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: สุมาลีอีเมล์: 
โทรศัพย์: 083-067-4168IP Address: 223.27.234.186

คำค้น:  ข้อสอบเตียมเข้า ม1 ศรีสะเกษวิทยาลัย | เตรียมเข้า ม1 ศรีสะเกษวิทยาลัย | ติวสอบเข้า ม1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย | ข้อสอบเข้า ราชภัฏศรีสะเกษ | ติวเข้าราชภัฏศรีสะเกษ | แนวข้อสอบเข้า มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | cerbung chelgas a thousand promise |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]