สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้คนที่องค์กรต้องการ อบรมวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 Please Call us : 089-773-7091, 090-645-0992

หน้าแรก » หนังสือ และ การศึกษา » อบรม / สัมมนา

สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้คนที่องค์กรต้องการ อบรมวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 Please Call us : 089-773-7091, 090-645-0992
สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้คนที่องค์กรต้องการ”
( The Effective Interview Technique)

หลักการและเหตุผล

การสัมภาษณ์เป็นองค์ประกอบที่จำเป็นและสำคัญอย่างหนึ่ง
สำหรับองค์กรสมัยใหม่ที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสรรหา
บุคลากร และพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถดำเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง การสัมภาษณ์ผู้
สมัครงานยังเป็นวิธีการสรรหาพนักงานที่ทรงประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม หลักการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ประสิทธิผลจึงเป็น
ทักษะที่ผู้บริหารทุกระดับ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงาน
ฝ่ายบุคลากรจำเป็นต้องเรียนรู้ และพัฒนา เพื่อให้สามารถ
คัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่องค์กรต้องการ
อย่างแท้จริง ซึ่งบ่อยครั้งที่การคัดเลือก โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ประสบความล้มเหลวไม่ได้คนที่มีคุณสมบัติ
ตามที่องค์กรต้องการได้ เหตุเพราะไม่ทราบถึงวิธีการที่
สามารถล่วงรู้ได้ถึงความรู้ ความสามารถที่พึงประสงค์ที่
เป็นอยู่และส่งผลถึงอนาคต ที่เรียกกันว่าเป็นสมรรถนะ
(Competency) ของคนๆนั้นได้ และเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องมีเครื่องมือในการประเมิน และค้นหา
ดังนั้นการสัมภาษณ์ที่สามารถค้นหา ด้วยวิธีการใช้แบบประเมินที่มีประสิทธิภาพที่ได้กำหนดขึ้นผนวกกับเทคนิคการตั้งคำถามการสัมภาษณ์ที่เป็นระบบและมีแบบแผนก็สามารถตอบโจทย์ในการค้นหาCompetency ได้ ด้วยเหตุนี้จึงสมควรที่จะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจถึงเทคนิคในการสัมภาษณ์สำหรับงานบริหารต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการนำไปปรับใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ อีกหลายด้านเช่นกัน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. ผู้เข้าฝึกอบรมได้เพิ่มความรู้ทางด้านมานุษยวิทยาให้สูงขึ้น
2. ผู้เข้าฝึกอบรมได้เพิ่มความรู้ในการสื่อความหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้เข้าฝึกอบรมได้เพิ่มความรู้ในประเด็นหลักของการสัมภาษณ์โดยการตั้งคำถาม
4. ผู้เข้าฝึกอบรมได้เพิ่มทักษะในการสัมภาษณ์ที่ได้ประสิทธิผล และได้พนักงานที่มีคุณภาพ
5. ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ในเรื่องภาษากายเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ และศึกษาผู้รับการสัมภาษณ์
6. ให้หัวหน้างานในแผนกต่างๆที่มีหน้าที่สัมภาษณ์งานทราบถึงหลักการและแนวทางในการสัมภาษณ์งานเพื่อให้ได้พนักงานที่ดี และเหมาะสมกับงาน และหน่วยงานของตนเองมากที่สุด

เหมาะสำหรับ : ผู้มีหน้าที่สัมภาษณ์คัดเลือกพนักงานใหม่ของแต่ละแผนก Senior


หัวข้อการอบรม (Course Outline

หลักมานุษยวิทยาสมัยใหม่
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
การเตรียมการเพื่อการสัมภาษณ์
การกำหนดจุดมุ่งหมาย และการออกแบบ การตั้งคำถาม
09.00 – 12.00 น.
 ทำไมต้องสัมภาษณ์ ความหมายและความสำคัญของการสัมภาษณ์
 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพที่ช่วยทำให้การสัมภาษณ์ประสบผลสำเร็จ
 ประเภทหรือรูปแบบของการสัมภาษณ์ที่ใช้กันอยู่และได้ผล
 ปัญหาที่พบจากการสัมภาษณ์และผลเสียจากการสัมภาษณ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ
พร้อมด้วยการระดมความคิดลง Workshop เพื่อสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
 หลักมานุษยวิทยาสมัยใหม่ ใช้เป็นพื้นฐานร่วมประกอบในการคัดเลือกคุณสมบัติ
 เทคนิคการคัดเลือกพนักงานทั่วไป และเพิ่มเติมโดยการใช้แบบประเมินที่สร้างขึ้น
 การกำหนดจุดมุ่งหมายและการออกแบบคำถามการสัมภาษณ์
13.00 – 16.30 น.
 เทคนิค และจิตวิทยาในการอ่านคนด้วยภาษากาย
- อ่านด้วยการแต่งกาย และบุคลิกภาพ
- อ่านด้วยลายมือ
- อ่านด้วยลายเซ็น
- อ่านด้วยวิธีอื่นๆ
- ฝึกปฏิบัติ(Workshop) รายบุคคล ฝึกอ่านคนจากแบบประเมินที่สร้างขึ้น
 การเตรียมการสัมภาษณ์และเทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อลดความผิดพลาด
 เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อการจ้างงาน สังเกตปฏิกิริยาตอบโต้ของผู้รับการสัมภาษณ์
 เทคนิคการสัมภาษณ์ เพื่อการจ้างงานด้วยการสัมภาษณ์ในเชิงคุณสมบัติ (Competency)
 ฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop) ----> การออกแบบ การตั้งคำถาม
 เทคนิคการสัมภาษณ์ เพื่อการจ้างงานด้วยการสัมภาษณ์ในเชิงพฤติกรรม (Behavior)
 ฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop) ----> การออกแบบ การตั้งคำถาม
 เทคนิคการสัมภาษณ์โดยทั่วไปและการประเมินผลการสัมภาษณ์

วิทยากร อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หากองค์กรของท่านมีความประสงค์จัดอบรมหลักสูตรทั้งแบบPublic / In-house Training หรือขอปฏิทินสัมมนาปีหน้า
กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
เบอร์โทร 089-773-7091 090-645-099 ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือเข้าเยี่ยมชม website www.hrdzenter.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 


ราคา: ไม่ระบุต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: HRD ZENTERอีเมล์: 
โทรศัพย์: 0897737091IP Address: 101.108.19.67

คำค้น:  อบรม การสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม 56 |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]