สอนพิเศษ/อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม excel word powerpoint ฯลฯ สถานที่อบรมใกล้ bts และรับสอนนอกสถานที่ กรุงเทพและปริมณฑล และทั่วราชอาณาจักร

หน้าแรก » หนังสือ และ การศึกษา » เรียนพิเศษ

สอนพิเศษ/อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม excel word powerpoint ฯลฯ สถานที่อบรมใกล้ bts และรับสอนนอกสถานที่ กรุงเทพและปริมณฑล และทั่วราชอาณาจักร
ให้บริการสอน/อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่าง ๆ ทั้งในสถานที่อบรม เดินทางสะดวก ใกล้ bts และรับสอนนอกสถานที่ ถึงที่บ้านและที่่ทำงานหรือสถานที่ที่ท่านสะดวก โดยผู้สอนที่มีประสบการณ์ ทั้งในการสอนและการใช้งานจริง


ท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัวในการเรียนคอมพิวเตอร์ ต้องการสอนตัวต่อตัว หรือจ้างไปสอนที่บ้านของท่าน เรายินดีให้บริการ

เราสอนท่านให้ใช้คอมพิวเตอร์ได้ตามที่ท่านต้องการ ยินดีรับสอนกับทุกวัย เช่น เด็ก (เตรียมความพร้อมให้ลูกหลานท่าน), ทั้งวัยเรียน ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม, ผู้สูงอายุหรือแม่บ้านหรือพ่อบ้าน (ต้องการเรียนเพื่อไว้ทำงานหรือไว้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนไร้พรมแดน ในเวลาว่าง), พนักงาน เจ้าของกิจการ ที่ต้องการเพิ่มความรู้ ทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ให้เป็นที่ประทับใจของนายจ้าง และผู้มาติดต่อกิจการ
ยินดีสอนเสริมให้แก่ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ

สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องออกจากบ้าน (หากท่านไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สามารถใช้โน๊ตบุคของผู้สอนในการเรียนได้)

รับสอนกลุ่มองค์กร ที่ต้องการเพิ่มทักษะ ความรู้ให้พนักงาน รับสอนเป็นกลุ่ม ตามหน่วยงานต่าง ๆ

เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้เมนู คำสั่งใน windows การแก้ปัญหา บำรุงรักษาระบบเบื้องต้น การป้องกันไวรัส

เรียนรู้การใช้ อินเตอร์เน็ต การใช้งานเครือข่ายมีสาย ไร้สาย บลูทูธ

เรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรมเพื่อพิมพ์งานเอกสาร เช่น word ทั้งการพิมพ์เอกสาร การทำตารางในเอกสาร การตกแต่งเอกสาร

เรียนรู้โปรแกรมคำนวณ เช่น excel พื้นฐานการทำตาราง ตกแต่งตาราง การใช้ฟังก์ชันอย่างง่าย

เรียนรู้โปรแกรมตกแต่งภาพ รีทัช แต่งท้องฟ้า สีสะท้อน

โปรแกรมข้างต้นถือเป็นโปรแกรมโดยทั่วไป สามารถเรียนรู้ใช้งานได้ภายใน 1 วัน


โปรแกรมตกแต่งภาพ แบบ advance อย่างต่ำ 3 วัน (เลือกวันหรือช่วงเวลาเรียนตามที่ท่านต้องการ)


โปรแกรม excel เรียนเพิ่มนอกเหนือจากเขียนตาราง เพิ่มการคำนวณ การใช้ฟังก์ชัน สอนการเขียนสูตร การประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน เช่นการคิดเกรดนักเรียน อย่างต่ำเรียน 3 วัน
(เลือกวันหรือช่วงเวลาเรียนตามที่ท่านต้องการ)
>หรือต้องการเรียนเน้นบางคำสั่งเพื่อเพิ่มทักษะเฉพาะอย่าง ไปประยุกต์ใช้กับงานของท่าน เช่น เรียนคำสั่งการจัดการสต๊อกสินค้า, เรียนคำสั่งการจัดการฐานข้อมูลงานบุคลากร, เรียนคำสั่งการสรุปข้อมูลยอดขายจากเครื่องอ่านบาร์โคด ในรูปแบบไฟล์ CSV, การทำใบเสนอราคา, การทำใบรับสมัครงาน, ฯลฯ
สามารถแจ้งระบุมาได้ เพื่อการสอนให้ตรงตามความต้องการและไปใช้งานได้จริง (ที่รับสอนส่วนใหญ่ลูกค้าต้องการรู้เพียงบางคำสั่งเพื่อใช้งานจริงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพราะสูตรอื่น ๆ อีกมากมายใน excel รู้ไปก็ไม่ได้ใช้)

การใช้งานโปรแกรมทางสถิติ spss อย่างต่ำ 3 วัน (เลือกวันหรือช่วงเวลาเรียนตามที่ท่านต้องการ) ในการเรียนรู้เมนู ฟังชันเบื้องต้น และคำนวณที่ไม่ซับซ้อน

การพิมพ์สัมผัส ทั้งไทย อังกฤษ ภาษาละ 5 วัน (เลือกวันหรือช่วงเวลาเรียนตามที่ท่านต้องการ)


หรือระยะเวลาตามที่ท่านสะดวก มีเวลา 2 ชั่วโมง เราก็สามารถสอนท่านได้ ในขั้นพื้นฐาน ใช้งานได้แน่นอน

อบรม/สอนการใช้งานโปรแกรมเอกสาร : word excel powerpoint , การตกแต่งตัดต่อภาพ : gimP และ PhotoScape สถานที่อบรมเดินทางสะดวก และรับสอนนอกสถานที่

การอบรมเน้นสอนให้ใช้งานได้จริง เนื้อล้วน ๆ เพื่อประหยัดเวลาและทรัพยากรในกระเป่าของท่าน

#รหัสหลักสูตร ddd1 โปรแกรม word เบื้องต้น ผู้เรียนสามารถเรียนขั้นต่ำ 2 ชั่วโมงเพื่อรู้พื้นฐาน การใช้คีย์ลัดช่วยในการทำงานทั่วไป

#รหัสหลักสูตร ddd2-1 โปรแกรม excel เบื้องต้น ผู้เรียนสามารถเรียนขั้นต่ำ 2 ชั่วโมงเพื่อรู้พื้นฐานการใช้คีย์ลัดช่วยในการทำงานทั่วไป

#รหัสหลักสูตร ddd2-2 โปรแกรม excel การใช้สูตร ฟังก์ชัน ระดับก้าวหน้า เป็นการเรียนรู้หลักการเบื้องต้นของสูตร excel
และฟังก์ชันที่ไม่ซับซ้อนและเป็นที่นิยมใช้ในชี่วิตประจำวัน ผู้เรียนทีมีพื้นฐาน excel บ้างแล้วเรียน 3 - 4 ชั่วโมง
หากยังไม่มีพื้นฐานจำเป็นต้องให้ผู้เรียนได้เรียนพื้นฐานก่อน

#รหัสหลักสูตร ddd2-3 โปรแกรม excel advance
เจาะลึกในฟังก์ชันที่ผู้เรียนระบุความต้องการทราบเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
เช่น vlookup , hlookup , pivot table เป็นต้น ระยะเวลาเรียนฟังก์ชันหนึ่ง ๆ ประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง
(กรณีผู้เรียนประสงค์จะเรียนหลักสูตร ddd2 และ ddd3 สามารถแจ้งอาจารย์เพื่อกำหนดแผนการสอนควบคู่กับ
หลักสูตรddd2-1 เพื่อให้ระยะเวลาเรียนกระชับลงได้)

#รหัสหลักสูตร ddd3 โปรแกรม powerpoint เบื้องต้น ผู้เรียนสามารถเรียนขั้นต่ำ 2 ชั่วโมงเพื่อรู้พื้นฐาน การใช้คีย์ลัดช่วยในการทำงานทั่วไป

#รหัสหลักสูตร ddd4-1 โปรแกรมตกแต่ง ตัดภาพ PhotoScape ซึ่งเป็นฟรีแวร์ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์
แต่มีเครื่องมือให้ตกแต่งภาพได้สวยงามไม่แพ้โปรแกรมมีลิขสิทธิ์ และเครื่องมือตกแต่งภาพใช้งานง่าย
เหมาะกับการตกแต่งภาพถ่าย เพียงไม่กี่คลิก ภาพของคุณก็พร้อมแชร์เข้าโลกไซเบอร์อย่างสวยงาม ภาพสวย
คมชัด ไม่อายใคร ไม่ว่าภาพของคุณจะได้มาจากกล้องถ่ายรูป หรือกล้องโทรศัพท์ หรือกล้องเว็บแคม
คุณก็สามารถแต่งภาพให้สวยได้
ระยะเวลาเรียนหลักสูตร ddd4-1 = 4 ชั่วโมง ในการเรียนรู้ปุ่มเครื่องมือที่ใช้งานบ่อยในชีวิตประจำวัน

#รหัสหลักสูตร ddd4-2 โปรแกรมตกแต่ง ตัดภาพ PhotoScape เพิ่มเติมการแต่งภาพด้วยปุ่มเครื่องมือนอกเหนือจาก
หลักสูตร ddd4-1
ระยะเวลาเรียนหลักสูตร ddd4-2 = 2 ชั่วโมง

#รหัสหลักสูตร ddd5 โปรแกรมตกแต่ง ตัดต่อ รีทัชภาพ GimP ซึ่งเป็นฟรีแวร์ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์
แต่มีเครื่องมือให้ตกแต่ง ตัดต่อ รีทัชภาพได้สวยงามไม่แพ้โปรแกรมมีลิขสิทธิ์
จุดเด่นที่ไม่เหมือนกับ PhotoScape คือ GimP สามารถตัดภาพเฉพาะบางส่วน และมีแถบเครื่องมือที่มีความ
สามารถคล้ายกับโปรแกรมยอดฮิตอย่าง Photoshop
>>GimP มีเครื่องมือสำเร็จรูปในการสร้างโลโก้แบบต่าง ๆ
>>ยกตัวอย่างภาพถ่ายบุคคล ซึ่งมีฉากหลังรกรุงรัง อาจต้องตกแต่งภาพด้วยการเลือกเพียงภาพบุคคลและตัดฉาก
รกรุงรังนั้นออก แล้ววางภาพบุคคลไว้บนฉากหลังสีพื้นที่เราสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่รองรับภาพที่ได้ตัดไปนี้
>>ยกตัวอย่างการรีทัชภาพใบหน้าของบุคคลให้ดูเกลี้ยงเกลา
ไม่ว่าภาพของคุณจะได้มาจากกล้องถ่ายรูป หรือกล้องโทรศัพท์ หรือกล้องเว็บแคม คุณก็สามารถแต่งภาพให้สวยได้
ระยะเวลาเรียนหลักสูตร ddd5 3-8 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับผู้เรียนต้องการเรียนรู้การใช้โปรแกรมทำอะไรบ้าง)

#รหัสหลักสูตร ddd6 การสมัครเป็นสมาชิกและการใช้เว็บไซต์ฟรีพื้นที่ประกาศขายของ E-commerce
การโพสต์ข้อความและรูปภาพเข้าสู่เว็บไซต์ขายของออนไลน์ E-commerce
การตั้งค่าในเว็บไซต์ ฯลฯ
การตกแต่งรูปภาพเพื่อใส่ในเว็บไซต์ขายของออนไลน์
การโปรโมทเว็บไซต์ ด้วยการทำ seo adword การฝากลิงค์ การทำให้ google ค้นพบเว็บไซต์ของเราเป็นอันดับต้น ๆ
ระยะเวลาเรียนหลักสูตร ddd6 4 - 8 ชั่วโมงหรืออาจถึง 24 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับผู้เรียนต้องการเรียนรู้การใช้โปรแกรมทำอะไรบ้าง และเรียนการใช้งานเว็บไซต์อะไร)

#รหัสหลักสูตร ddd7 ท่องโลกอินเตอร์เน็ต
>>เรียนรู้การใช้งานบราวเซอร์ในการท่องโลกไซเบอร์ จุดเด่นจุดด้อย และบราวเซอร์ที่เป็นที่นิยม (เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของนักเรียน การสอนอาจสอนเฉพาะที่นักเรียนต้องใช้ ไม่ว่าจะเป็น IE, Chrome, Opera, Maxtron, World, Boat ,etc. )
>>วิธีการเข้าสู่วงสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์ค Facebook, Twitter, Sanook , Pantip, LinkedIn, Skype , Google, Yahoo, etc. วิธีการโพสต์ภาพ การตกแต่งภาพให้ได้ขนาดและสวยงามก่อนโพสต์ สำหรับหลักสูตรนี้ เป็นที่นิยมมากในกลุ่มผู้สูงอายุ ที่ลูกหลานโตและแยกครอบครัวไปแล้ว เมื่ออยู่บ้านเหงา ๆ จึงสนใจเข้าสู่สังคมออนไลน์ มีเพื่อนคุยผ่านหน้าจอแก้เหงา ระยะเวลาการเรียน ประมาณ 2 - 4 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับพื้นฐานการใช้งานคอมและอายุของผู้เรียน)

#รหัสหลักสูตร ddd8 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้เมนู คำสั่งใน windows การแก้ปัญหา บำรุงรักษาระบบเบื้องต้น การป้องกันไวรัส

การเรียนตามหลักสูตรข้างต้นเหมาะกับใคร :
- นักเรียน นักศึกษา,
- ผู้หางานทำที่ต้องการเพิ่มทักษะเพื่อใช้ในการสอบเข้าทำงาน ,
- ผู้ที่มีงานทำแล้วต้องการเพิ่มทักษะการทำงานให้ทำได้รวดเร็ว สวยงาม ประทับใจเจ้านายมากขึ้น ,
- ผู้ประกอบการ เพื่อสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการไว้ตรวจงานหรือสั่งงานลูกน้องได้เต็มที่กว่าเคย,
- ผู้ที่ต้องการหารายได้ทางอินเตอร์เน็ต ด้วย e-commerce ,
- ผู้สูงอายุ แม่บ้าน คนว่างงาน ผู้อยู่บ้านเฉย ๆ คนขี้เหงา เสริมความรู้ไว้ท่องโลกไซเบอร์ โซเชียลมีเดีย
คุยกับลูกหลาน คนรู้จัก ที่อยู่ห่างไกลกัน
สถานที่เรียน : ตึกดวงทิพย์ สีลม ใกล้ทางลงรถไฟฟ้าสถานีศาลาแดง (ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลสีลม)
วัน เวลา เรียน : แล้วแต่นัดหมาย ระหว่างเวลา 09.00 - 18.00 น. ของทุกวัน
(กรุณาจองวันเวลาล่วงหน้า เพื่อไม่ชนคิวกับท่านอื่น) โดยไม่จำเป็นต้องเรียนติดต่อกันจนจบหลักสูตร
ในคราวเดียว แต่การเรียนในครั้งหนึ่งไม่ควรน้อยกว่า 2 ชั่วโมง เพื่อความต่อเนื่องของเนื้อหาหลักสูตร
อัตราค่าเรียน : โปรโมชั่นเปิดทำการใหม่ คิดค่าเรียนอัตราพิเศษ ชั่วโมงละ 250 บาทต่อคน
การชำระเงิน : ชำระเงินในวันเรียนตามจำนวนชั่วโมงที่เรียน


สอบถามเพิ่มเติม : ครูน้อย โทร: 0843620912 E-mail: nariza@live.com

https://www.facebook.com/pages/Narisaprogrammernet/225722654221324หมายเหตุ: นอกจากการอบรมตามหลักสูตรข้างต้นแล้ว ยังรับงานการทำPowerpoint การหาข้อมูลทำโครงงาน วิทยานิพนธ์ทางอินเตอร์เน็ต การตกแต่งรูปภาพเข้าเว็บไซต์ ให้คำปรึกษาการใช้โปรแกรม excel ในการคำนวณหรือทำเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ออกแบบโลโก้ ออกแบบสติ๊กเกอร์ และอื่น ๆ โดยอัตราค่าบริการไม่แพงค่ะ


  


ราคา: 250 บาทต้องการ: รับจ้าง/บริการ
ติดต่อ: น้อยอีเมล์: 
โทรศัพย์: 0843620912IP Address: 49.228.174.254

คำค้น:  สถานที่สอนการโพสต์รูปในคอมพิวเตอร์ | สมาคมอังกฤษ สีลมมีสอนพิเศษไหม |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]