คู่มือเตรียมสอบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ล่าสุด

หน้าแรก » หนังสือ และ การศึกษา » เรียนพิเศษ

คู่มือเตรียมสอบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ล่าสุด
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12904

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
- ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านเลขานุการนายกรัฐมนตรี)
- ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านสุนทรพจน์)
- ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ)
- ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
- ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
- ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
- ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
- ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10775

ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ระดับปวส. ป. ตรี โท รวม 10 อัตรา <รับออนไลน์>(1-23 พ.ค.55)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ระดับปวส. ป. ตรี โท รวม 10 อัตรา <รับออนไลน์>(1-23 พ.ค.55)

ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านเลขานุการนายกรัฐมนตรี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,680 - 12,850 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ และต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ในระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร
2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านสุนทรพจน์) จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,680 - 12,850 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์
หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาการจัดการ และต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับปริญญาตรีของ ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร
3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,300 - 16,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทางการระหว่างประเทศและการฑูต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ และต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ในระดับปริญญาโท ของ ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร
4. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านประสานงานรัฐสภา) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,680 - 12,850 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ในระดับปริญญาตรีของ ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร
5. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,680 - 12,850 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
และต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับปริญญาตรีของ ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร
6. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,680 - 12,850 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ และต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับปริญญาตรีของ ก.พ.
ภายในวันปิดรับสมัคร
7. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,680 - 12,850 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
หรือสาขาวิชาใดสาขา วิชาหนึ่งทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หรือทางจิตวิทยา และต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับปริญญาตรีของ ก.พ.
ภายในวันปิดรับสมัคร
8. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,680 - 12,850 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดี และต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ในระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร
9. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,300 - 10,230 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ ก.พ.
ภายในวันปิดรับสมัคร
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครสอบ สมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 พฤษภาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่เว็บไซต์ http://job.thaigov.go.th
เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร ( ขนาด 737.4 KB )


ราคา: 399 บาทต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: pisitchaiอีเมล์: 
โทรศัพย์: 083-067-4168IP Address: 223.205.236.210

คำค้น:  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีขันเงินเดือน |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]