อีกตำแหน่งของกรมการค้าภายใน ข้อสอบเก่าตำแหน่งนักวิชาการชั่งตวงวัด

หน้าแรก » หนังสือ และ การศึกษา » เรียนพิเศษ

อีกตำแหน่งของกรมการค้าภายใน ข้อสอบเก่าตำแหน่งนักวิชาการชั่งตวงวัด
อีกตำแหน่งของกรมการค้าภายใน ข้อสอบเก่าตำแหน่งนักวิชาการชั่งตวงวัด

แนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ กรมการค้าภายใน


1. กรมการค้าภายในจัดตั้งขึ้นเป็น เมื่อใด


ก. พ.ศ. 2473 ข. พ.ศ. 2499


ค. พ.ศ. 2502 ง. พ.ศ. 2485


2. หน่วยงานใดไม่ได้สังกัดกรมการค้าภายใน


ก. สำนักชั่ง ตวง วัด ข. สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร


ค. สำนักสารสนเทศการค้าในประเทศ ง. สำนักพัฒนาอุตสาหกรรม


3. กรมการค้าภายในสังกัดกระทรวงใด


ก. กระทรวงคมนาคม


ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ค. กระทรวงพาณิชย์


ง. กระทรวงมหาดไทย


4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบันคือใคร


ก. ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม ข. กิตติรัตน์ ณ ระนอง


ค. ภูมิ สาระผล ง. จุติ ไกรฤกษ์


5. อธิบดีกรมการค้าภายในคนปัจจุบัน คือใคร


ก. นายฤทธิรงค์ จัยสิน ข. ผุสดี กำปั่นทอง


ค. นายวัชรี วิมุกตายน ง. วิชัย โภชนกิจ,
6. กรมการค้าภายในทำหน้าที่ดูแลงานเกี่ยวกับ


ก. ราคาสินค้าภายในประเทศ ข. การค้าระหว่างประเทศ


ค. ตรวจสอบคุณภาพสินค้าภายในประเทศ ง. ดูแลการค้าภายในประเทศ


7. กรมการค้าภายในมีชื่อภาษาอังกฤษว่า


ก. Department of Internal ข. Internal Trade of Thailand


ค. Department of Internal Trade of Thailand ง. Meteorological Trade of Thailand


8. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของกรมการค้าภายใน


ก. พัฒนาและส่งเสริมระบบตลาด การตลาด และตลาด ให้เกิดประสิทธิภาพ


ข. ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและมีธรรมาภิบาลทางการค้า


ค. ดูแลการค้าสินค้าและบริการ และการชั่งตวงวัด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อขาย
ง. พัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


9. ปลัดกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบันคือใคร


ก. นายยรรยง พวงราช


ข. นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์


ค. พล.อ.อ. สุกำพล สุวรรณทัต


ง. นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์


10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมการค้าภายใน


ก.ให้บริการสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านการค้าในประเทศ


ข. มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ


ค. ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจในราคาสินค้า


ง. เป็นองค์กรนำในการเสริมสร้างประสิทธิภาพกลไกการตลาดและความเป็นธรรมทางการค้า
11. เว็บไซต์ของกรมการค้าภายใน มีชื่อว่าอะไร


ก. [url]www.tmd.ac.th[/url]


ข. [url]www.ddit.com[/url]

ค. [url]www.dit.go.th[/url]


ง. [url]www.tmd.org[/url]


12. เว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์มีชื่อว่าอะไร


ก. [url]www.mict[/url] thai.go.th


ข. [url]www.mock.go.th[/url]


ค.[url]www.mcot.org[/url]


ง. www.moc.go.th


13. สินค้าประเภทใดที่ได้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม


ก. วัสดุก่อสร้าง ข. อุปกรณ์รถยนต์


ค. สินค้าอุปโภคบริโภค ง. สินค้าการเกษตร


14. สินค้ากลุ่มใดต่อไปนี้มีการควบคุมราคาโดยกรมการค้าภายใน


ก. อาหารสัตว์


ข. ยารักษาโรค


ค. เครื่องใช้ไฟฟ้า


ง. ปุ๋ยเคมี
15. จากนโยบายช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม ประชาชนจะได้คูปอง ส่วนลด 2,000 บาท ใช้เป็นส่วนลดสินค้ากลุ่มใด


ก. อุปโภคบริโภค ข. อุปกรณ์ก่อสร้าง


ค. เฟอร์นิเจอร์ ง. เครื่องใช้ไฟฟ้า
16. กรมการค้าภายในได้มีการกำหนดราคาน้ำดื่มบรรจุขวดใส ขนาด 500-600 ซีซี ไม่เกินกี่บาท


ก. 5 บาท


ข. 6 บาท


ค.7 บาท


ง. 8 บาท


17 . ผู้ประกอบการสินค้าและบริการต้องติดป้ายแสดงราคาให้ประชาชนตัดสินใจ ถ้าผ่าฝืนโดนปรับไม่เกินเท่ากี่บาท


ก. 5,000 บาท ข. 10,000 บาท


ค. 15,000 บาท ง. 25,000 บาท


18. เบอร์โทรศูนย์รับร้องเรียนเกี่ยวกับราคาสินค้าการเกษตรคือหมายเลขใด


ก. 1661 ข. 1569


ค. 1456 ง. 1122


19. ปี 2554 กรมการค้าภายในได้รับรางวัลดีเด่นในเรื่องใด
ก. การประหยัดพลังงาน ข. การทำงานที่มีประสิทธิผล


ค. การให้บริการประชาชน ง. การบริหารองค์กร20. สินค้าใดต่อไปนี้ไม่อยู่ในรายการสินค้าควบคุมของกรมการค้าภายใน


ก. น้ำมันพืช


ข. น้ำตาลทราย


ค. ปุ๋ยเคมี


ง. ผงซักฟอก

21. คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มีชื่อย่อว่า
ก. คกส.
ข. คกร.
ค. กกร.
ง. กกส.


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ ปริญญา สุโพธิ์ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046คุณปริญญา
www.caithai1.com


ราคา: 399 บาทต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: parinya suphoอีเมล์: 
โทรศัพย์: รมณียาคอนโดทาวน์ สะพานใหม่ดอนเมือง พหลโยธิน 10220IP Address: 58.8.131.2ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]