ซื้อ SKKT253/16 SCR MODULE 250A 1600V ยี่ห้อ SEMIKRON ของใหม่มือหนึ่งรับประกัน 30 วันคะ สินค้ามีจำนวนจำนวนจำกัดสายตรงได้ที่ 085-153-3591 คุณ นิด คะ เรายินดีให้บริการคะสินค้ามีในสต็อกพร้อมส่งคะ

หน้าแรก » เครื่องมือ และ อุตสาหกรรม » เครื่องมือ

ซื้อ SKKT253/16 SCR MODULE 250A 1600V ยี่ห้อ SEMIKRON ของใหม่มือหนึ่งรับประกัน 30 วันคะ สินค้ามีจำนวนจำนวนจำกัดสายตรงได้ที่ 085-153-3591 คุณ นิด คะ เรายินดีให้บริการคะสินค้ามีในสต็อกพร้อมส่งคะ
Rich Trad And Best Supply Co.,Ltd จัดจำหน่ายอะไหล่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับงาน ซ่อม งานผลิต งานวิจัยพัฒนา งานเพื่อการศึกษา หรืองานซื้อมาขายไป สินค้าดีรับประกันคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็น Power Module Thyristors Triacs IGBT Relay IC Capacitor Resistor Transistor Mosfet LED และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จำหน่ายสินค้าในราคาที่เหมาะสม พอใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขายโทร 02-1724273 สายตรงได้ที่ 085-153-3591 คุณ นิด สินค้ารับประกันนาน 30 วันจร้าเรายินดีให้บริการจร้า
AD400AA160 DFA50BA160 PD55FG80 PK25GB80
AD400AA80 DFA50BA80 PD55GB40 PK25HB120
AK25GB40 DFA75BA160 PD55GB80 PK25HB160
AK25GB80 DFA75BA80 PD55HB120 PK40F120
AK25HB120 DG20AA60M PD55HB160 PK40F160
AK25HB160 FA57SA50 PD70F120 PK40F40
AK55GB40 FBA40AA50 PD70F160 PK40F80
AK55GB80 FBA50BA45 PD70F40 PK40FG120
AK55HB120 FBA50BA50 PD70F80 PK40FG160
AK55HB160 FBA50CA45 PD70FG120 PK40FG40
AK90GB40 FBA50CA50 PD70FG160 PK40FG80
AK90GB80 FBA75BA45 PD70FG40 PK55F120
AK90HB120 FBA75BA50 PD70FG80 PK55F160
AK90HB160 FBA75CA45 PD90F120 PK55F40
CLF150AA60 FBA75CA50 PD90F160 PK55F80
CVM100BB160 FCA50BC50 PD90F40 PK55FG120
CVM100BB80 FCA50CC50 PD90F80 PK55FG160
CVM25CC160 FCA75BC50 PD90FG120 PK55FG40
CVM40BB160 FCA75CC50 PD90FG160 PK55FG80
CVM50BB160 FDF25CA100 PD90FG40 PK55GB40
CVM75BB80 FDF25CA120 PD90FG80 PK55GB80
DD100GB40 FDF60BA40 PD90GB40 PK55HB120
DD100GB80 FDF60BA60 PD90GB80 PK55HB160
DD100HB120 FDS100AA40 PE110F120 PK70F120
DD100HB160 FDS100AA60 PE110F160 PK70F160
DD100KB160 FDS100BA60 PE110F40 PK70F40
DD100KB80 FDS100CA100 PE110F80 PK70F80
DD110F120 FDS100CA120 PE110FG120 PK70FG120
DD110F160 FRD100AA40 PE110FG160 PK70FG160
DD110F80 FRD100AA60 PE110FG40 PK70FG40
DD130F120 FRD100BA60 PE110FG80 PK70FG80
DD130F160 FRD100CA100 PE130F120 PK90F120
DD130F80 FRD100CA120 PE130F160 PK90F160
DD160F120 FRG150BA50 PE130F40 PK90F40
DD160F160 FRG25AA60 PE130F80 PK90F80
DD160F80 FRG25BA60 PE130FG120 PK90FG120
DD160KB160 FRG25CA120 PE130FG40 PK90FG160
DD160KB80 FRN300BB20 PE130FG80 PK90FG40
DD200GB40 FRS200AA40 PE130FGG160 PK90FG80
DD200GB80 FRS200AA60 PE160F120 PK90GB40
DD200HB120 FRS200AA60 PE160F160 PK90GB80
DD200HB160 FRS200BA60 PE160F40 PK90HB120
DD200KB160 FRS200CA100 PE160F80 PK90HB160
DD200KB160S FRS200CA120 PE200GB40 PWB100A30
DD200KB80 FRS300BA50 PE200GB80 PWB100A40
DD200KB80S FRS300BA60 PE200HB120 PWB130A30
DD240KB160 FRS300CA50 PE200HB160 PWB130A40
DD240KB80 FRS400BA50 PE250GB40 PWB200A30
DD250GB40 FRS400BA60 PE250GB80 PWB200A40
DD250GB80 FRS400CA120 PE250HB120 PWB60A30
DD250HB120 FRS400DA100 PE250HB160 PWB60A40
DD250HB160 FRS400DA120 PE25F120 PWB80A30
DD25F120 FRS400EA180 PE25F160 PWB80A40
DD25F160 FRS400EA200 PE25F40 QAE100AA100
DD25F80 KD100GB40 PE25F80 QBB150A60
DD300HB160 KD100GB80 PE25FG120 QCA100A60
DD300KB80 KD100HB120 PE25FG160 QCA100AA100
DD30HB120 KD100HB160 PE25FG40 QCA100BA60
DD30HB160 KD110F120 PE25FG80 QCA150A60
DD40F120 KD110F160 PE25GB40 QCA150AA100
DD40F160 KD60GB40 PE25GB80 QCA150AA120
DD40F80 KD60GB80 PE25HB120 QCA150BA60
DD55F120 KD60HB120 PE25HB160 QCA200A60
DD55F160 KD60HB160 PE40F120 QCA200AA100
DD55F80 KD90F120 PE40F160 QCA200AA120
DD60GB40 KD90F160 PE40F40 QCA200BA60
DD60GB80 MDF100A30 PE40F80 QCA300BA60
DD60HB120 MDF100A40 PE40FG120 QCA30B40
DD60HB160 MDF100A50 PE40FG160 QCA30B60
DD60KB160 MDF150A20L/M PE40FG40 QCA50AA100
DD60KB80 MDF150A30L/M PE40FG80 QCA50AA120
DD70F120 MDF150A40L/M PE55F120 QCA50B40
DD70F160 MDF250A20L/M PE55F160 QCA50B60
DD70F80 MDF250A30L/M PE55F40 QCA75A40
DD90F120 MDF250A40L/M PE55F80 QCA75A60
DD90F160 MDR100A30 PE55FG120 QCA75AA100
DD90F80 MDR100A40 PE55FG160 QCA75AA120
DF100AA120 MDR100A50 PE55FG40 QCA75BA60
DF100AA160 MDR150A20L/M PE55FG80 QCB30A40
DF100BA40 MDR150A30L/M PE55GB40 QCB30A60
DF100BA80 MDR150A40L/M PE55GB80 QCB50A40
DF100LA160 MDR250A20L/M PE55HB120 QCB50A60
DF100LA80 MDR250A30L/M PE55HB160 QCB75A40
DF100LB160 MDR250A40L/M PE70F120 QCB75A60
DF100LB80 PD110F120 PE70F160 QF15AA60
DF150AA120 PD110F160 PE70F40 QF20AA60
DF150AA160 PD110F40 PE70F80 QF30A60
DF150BA80 PD110F80 PE70FG120 QF50A60
DF200AA120 PD110FG120 PE70FG160 SBA500AA80
DF200AA160 PD110FG160 PE70FG40 SF100AA20
DF200BA80 PD110FG40 PE70FG80 SF100AA50
DF200FA80 PD110FG80 PE90F120 SF100BA50
DF20AA120 PD130F120 PE90F160 SF100CB100
DF20AA160 PD130F160 PE90F40 SF150AA20
DF20BA40 PD130F40 PE90F80 SF150AA50
DF20BA80 PD130F80 PE90FG120 SF150BA50
DF20CA120 PD130FG120 PE90FG160 SF200AA10
DF20CA160 PD130FG160 PE90FG40 SF200AA20
DF20CA80 PD130FG40 PE90FG80 SF200BA10
DF20DB40 PD130FG80 PE90GB40 SKCH28/12
DF20DB80 PD160F120 PE90GB80 SKCH28/16
DF30AA120 PD160F160 PK110F120 SQA250AA80
DF30AA160 PD160F40 PK110F160 SQD200A40
DF30BA40 PD160F80 PK110F40 SQD200A60
DF30BA80 PD200GB40 PK110F80 SQD300A40
DF30CA120 PD200GB80 PK110FG120 SQD300A60
DF30CA160 PD200HB120 PK110FG160 SQD300AA100
DF30CA80 PD200HB160 PK110FG40 SQD300AA120
DF30DB40 PD250GB40 PK110FG80 SQD300BA60
DF30DB80 PD250GB80 PK130F120 SQD35JA140
DF40AA120 PD250HB120 PK130F160 SQD35JA160
DF40AA160 PD250HB160 PK130F40 SQD400AA100
DF40BA40 PD25F120 PK130F80 SQD400AA120
DF40BA80 PD25F160 PK130FG120 SQD400BA60
DF50AA120 PD25F40 PK130FG160 SQD50AB100
DF50AA160 PD25F80 PK130FG40 SQD65BB75
DF50BA80 PD25FG120 PK130FG80 SQD70BB90
DF60AA120 PD25FG160 PK160F120 MDF100A30
DF60AA160 PD25FG40 PK160F160 MDF100A40
DF60BA40 PD25FG80 PK160F40 MDF100A50
DF60BA80 PD25GB40 PK160F80 MDF150A20L/M
DF60LA160 PD25GB80 PK160FG160 MDF150A30L/M
DF60LA80 PD25HB120 PK200GB40 MDF150A40L/M
DF60LB160 PD25HB160 PK200GB80 MDF250A20L/M
DF60LB80 PD40F120 PK200HB120 MDF250A30L/M
DF75AA120 PD40F160 PK200HB160 MDF250A40L/M
DF75AA160 PD40F40 PK250GB40 MDR100A30
DF75BA40 PD40F80 PK250GB80 MDR100A40
DF75BA80 PD40FG120 PK250HB120 MDR100A50
DF75LA160 PD40FG160 PK250HB160 MDR150A20L/M
DF75LA80 PD40FG40 PK25F120 MDR150A30L/M
DF75LB160 PD40FG80 PK25F160 MDR150A40L/M
DF75LB80 PD55F120 PK25F40 MDR250A20L/M
DFA100BA160 PD55F160 PK25F80 MDR250A30L/M
DFA100BA80 PD55F40 PK25FG120 MDR250A40L/M
DFA150AA160 PD55F80 PK25FG160 KD224503
DFA150AA80 PD55FG120 PK25FG80 KD224575
DFA200AA160 PD55FG160 PK25FGG40 PK25GB40
DFA200AA80 PD55FG40
MBB100AS6A MBM200BS6 MBM400GS6A MBM400GR6
MBB100BS6A MBM200GR12 MBM400HR6G MBN600C33A
MBB100GS12A MBM200GR6 MBM400HS6 MBN600D20
MBB200GS6A MBM200GS6A MBM400HS6A MBN600GR12
MBB50A6 MBM200HS12A MBM400HS6G MBN800GR12
MBL800D33B MBM200HS6A MBM400JS6AW MBN800GR17
MBM100A6 MBM200HS6B MBM50BS6 MDN1200C33
MBM100BS6 MBM200HS6H MBM50JS6AW MDN325C20
MBM100GR12 MBM200HT12 MBM75BS6 MDN400C20
MBM100HT120 MBM200HT12H MBM75JS6AW MDN600C20
MBM100HT12H MBM200JS12A MBN1200D25B PM45502C
MBM100JS6A MBM200JS6AW MBN1200D33A PM4550C
MBM100JS6AW MBM300BS6 MBN1200GR12 PM50502C
MBM150BS6 MBM300GR12 MBN1200GR17 A50L-0001-0293
MBM150F12A MBM300GR6 MBN1800D17C A50L-0001-0294
MBM150GR12 MBM300GS12AW MBN300F12 A50L-0001-0303
MBM150GR6 MBM300GS6A MBN300GS12 A50L-0001-0303/L
MBM150GS6A MBM300HR6 MBN300GS12AW A50L-0001-0355
MBM150HS12A MBM300HR6HY MBN400C20 A50L-0001-0284
MBM150HT12 MBM300HS6A MBN400C33A A50L-0001-0293
MBM150HT12H MBM300HS6B MBN400GR12 A50L-0001-0294
MBM150JS6AW MBM300HS6H MBN400GS12 A50L-0001-0303
MBM200A6 MBM300JS6AW MBN400GS12BW A50L-0001-0303/L
MBM200BS6 MBM400BS6 MBN600C20 A50L-0001-0355
สอบถามรายละเอียดได้ที่
Rich Trad And Best Supply Co.,Ltd
90/935 หมู่ที่ 6 ตำลบ บางบัวทอง อำเภอ บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110
โทร$แฟกซ์ 02-172-4273 ติดต่อคุณ นิด , คุณ เบลล์
E mail:ohomodule@gmail.com
http://www.buy-electronic.net
http://ohomodule.tarad.com
เรายินดีรับใช้คุณตลอดจนเสร็จสิ้นกระบวนการต่าง ๆ ของคุณ
เพราะเราหวังเสมอว่าคุณจะใด้รับการตอบรับจากคุณเป็นอย่างดี
เพียงแค่คุณให้โอกาสเราได้รับใช้คุณ รับรองคุณจะไม่ผิดหวังจร้า


   
   


ราคา: สินค้ามีจำนวนจำกัดต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: nittaya chimsangeamอีเมล์: 
โทรศัพย์: 02-1724273 สายตรงที่ 085-153-3591 คุณ นิดIP Address: 125.25.170.187ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]