ไทย รีซอร์สเซส แอนด์ รีพิวเทชั่น ศูนย์จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเบิร์นเนอร์-บอยเลอร์ ทุกชนิด....Antunes Controls....ตัวแทนจำหน่ายผู้เดียวในประเทศไทย

หน้าแรก » เครื่องมือ และ อุตสาหกรรม » เครื่องมือ และ อุตสาหกรรมอื่นๆ

ไทย รีซอร์สเซส แอนด์ รีพิวเทชั่น ศูนย์จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเบิร์นเนอร์-บอยเลอร์ ทุกชนิด....Antunes Controls....ตัวแทนจำหน่ายผู้เดียวในประเทศไทย
DIGITAL INDICATING CONTROLLER SERA DIAPHRAGM MATERIAL PUMP EWOO HOSE POLYURETHAN CLEVELAND CONTROL ASCO COSMOS PORTABLE GAS DETECTOR SAUTER ITOKOKI FRATELLI Y-STRAINER KATSURA AMPY EMAIL NITROGEN REGULATOR PRECIMAN PRESSURE GAUGE EMERGENCY SHUT OFF VALVE NUOVA FIMA AIRTAC COCHRAN COFI PISTON DIAPHRAGM PUMP DONKIN VALVE PROVING SYSTEM LEAK TEST ANTUNES MCDONNELL LANDIS&GYR LANDIS STEFA SIEMENS LANDIS GAUGE GLASS TUBE PROTECTOR RELAY AUTOMATIC CHANGE OVER REGULATOR ELECTRODE AZBIL PROTECT GROW AZBIL AUMP AZBIL HEGWEIN STUTTGART GAS IGNITOR PROVING PROBE PILOT REGULATOR INSULATOR NEEDLE VALVE CALIVRATE GAS DETECTOR ADJUSTABLE OORIFIC GAS COCK REPAIR KIT KITZ IGNITION PROBE FLAME IGNITION&DETECTION SYSTEM FRAMATOME IONISATION PROBE CONTROL BOX TEMPERATURE GAUGE BIMETAL ULTRAVIOLET ELECTRODE IGNITION DOUBLE SOLINOID VALVE ELEKTROGAS AIR DIFFENTIAL SWITCH AIR WING AIR HEAT BURNER ECLIPSE COMBUSTION THERMOCOUPLE TEMP CONTROLLER AICHI TURBINE GAS METER GAS APPLIANCE PRESSRUE REGULATOR FLAME SIGNAL AMPLIFIER SPARK PLUG PHOTOCELLS SHUT OFF VALVE NOZZLE TRANSFORMER MODUTROL MOTOR THERMOMETER GIULIANI ANELLLO OIL FILTER VALVE SOLENOID SINGLE STAGE PROTECTIVE TUBE
“FISHER” High Pressure Regulator
Model: 67CH/743 , 64/33,64/35,627-7710,627-497,627-577,630-104/78,
“FISHER” Single Stage Regulator
Model: 912/104,912H/108,R623-JFF
“FISHER” Low Pressure Regulator
Model: R312-10,R622-BCF,R622-CFF,R622-DFF,HSRL-BFC,HSRL-CFC
“FISHER” Commercial Regulator
Model: S302G-FMC,S302G-KMC,S302G-SMC,S202G-BNC,S202G-CNC
“FISHER” Industrial Regulator
Model: 299h-MAK,299H-MBK,133L,133h,99-5
“FISHER” Relief Valve
Model: H110-250,H110-312,H135-250,H160-312,H282-250,H282-275,H722-250,H722-275,H732-250,H732-275
“FISHER” Excess Flow Valve
Model: F101,F107,F191
“FISHER” Emergency Shut Off Valve
Model: N550-10,N550-16,N550-24
“ITO KOKI” Pressure Regulator
Model: C-10A-1,C-10A-2,GL-50-2,GL-70-2,CM-100-H2,CM-100,CM-100-H1,GM-16A-H1
“ITO KOKI” Automatic Change Over Regulator
Model: AX-81-10H,AX-120A-100,AX-30A-0(SP),AX-50A-0(SP)
“ITO KOKI” Automatic Liquid Change Over Regulator
Model: LAX-20C,LAX-20B
“CEWAL” Pressure Gauge (High)
Range: 0-2 bar,0-4 bar , 0-30 bar
“KUSABA” Pressure Gauge (Low)
Range: 0-500 mmaq , 0-1000 mmaq, 0-3000 mmaq, 0-5000 mmaq
“ITO KOKI” Pressure Guage (Low)
Range: 0-10 kpa , 0-20 kpa, 0-50 kpa
“HANKOOK” Gas Leak Detector
Model: AB-370 220VAC , AB-365R 12 VAC
“EWOO” Gas Leak Detector(Explosion-Proof)
Model: EW-401
“MIYAIRI” Ball Mall Valve
Model: MSC-15L, MSC-15M,SSB-15L,SSB-15H
“FRATELLI” Ball Valve G-51
Size : ¼”, 3/8”, ½” ,3/4” , 1” , 1.1/4” ,1.1/2” , 2”
“FRATELLI” Ball Valve G-205
Size: ½” , ¾”
“MIYAIRI” Internal Relief Valve
Model: LS0311N
“MIYAIRI”Emergency Shut Off Valve
Model: ISC-L
“MIYAIRI” Ball Valve
Model: DB-280-15A, DB-280-20A, DB0280-25A, DB-280-40A, DB-280-50A, DB-280-80A,DB-280-100A,DB-280-150A
“MIYAIRI”Globe Valve
Model: DG206-15A, DG-206-20A, DG-206-25A, DG-206-40A,DG-206-50A,DG-206-8-A,DG-206-100,DG-206-150A
“MS ENG”Y Strainer
Model: WST-3121-15 A(1/2”),WST-3121-20A(3/4”),WST-3121-25A(1”),WST-3121-40A(1.1/2”),WST-3121-50A(1/2”)
“AMERICAN METER” Inline Filter
Size: ¾” NPT, 1”NPT, 1.1/2”NPT,2”NPT
“ITO KOKI” Strainer Valve
Model: D7-15,D7-20,D7-25
“ITO KOKI” Vaporizer
Model: F-100,F-200,F-300
“ELSTER” Turbine Gas Meter
Model: QA-10:1.6-16m3/hr, QA-16:2-25 m3/hr, QA-25:2.5-40 m3/hr,QA-40”3.3-65 m3/hr,QA-65:6-100 m3/hr,QA-100:10-160 m3/hr,QA-160:13-250 m3/hr,QA-250:32-650 m3/hr
“AICHI”Turbine Gas Meter
Model: TBX-30:4-30 m3/hr,TBX-100:10-100 m3/hr
“DUNGS” FRS Gas Pressure Regulator
“DUNGS” FRNG Gas Pressure Regulator
“DUNGS” FRN Zero Pressure Regulator
“DUNGS” FRU Gas Pressure Regulator
“DUNGS” FRSBV Safety Blow-Off Valve
“DUNGS” GW A2 Pressure Switch
“DUNGS” GW A4 Pressure Switch
“DUNGS” GW A5 Pressure Switch
“DUNGS” GW A6 Pressure Switch
“DUNGS” GGW Pressure Switch
“DUNGS” GGW Pressure Switch ATEX
“DUNGS” LGW A2 Pressure Switch
“DUNGS” LGW A4 Pressure Switch
“DUNGS” LGW C2 Pressure Switch
“DUNGS” UB/NB Pressure Limiters
“DUNGS” Pressure Switch –Accessories
“DUNGS” SV Solenoid Valve, one –stage
“DUNGS” SV-D Solenoid Valve,one-stage
“DUNGS’ SV-DLE Solenoid Valve ,one-stage
“DUNGS” SV Accessories
“DUNGS” MV/4 Solenoid Valve,one-stage
“DUNGS” MV Solenoid Valve,one-stage
“DUNGS” MVD 2xx Solenoid Valve,one-stage
“DUNGS” MVDLE 2xx Solenoid Valve,one-stage
“DUNGS” MVD 5xx Solenoid Valve,one-stage
“DUNGS” MVDLE 5xx Solenoid Valve,one-stage
“DUNGS” MVD Solenoid Valves,one-stage ATEX
“DUNGS” ZRD Solenoid Valve,two-stage
“DUNGS” HSAV Manual Shut-Off Valve
“DUNGS” LGV Vent Valve
“DUNGS” MBC GasMultiBloc-Multifuntional Gas Control
“DUNGS” DMV/12 Double Solenoid Valve
“DUNGS” DMV-D Double Solenoid Valve
“DUNGS” DMV Double Solenoid Valve eco
“DUNGS” MB/DMV Flanges-Valve Accessories
“DUNGS” Accessories
“DUNGS” VPS 504 Valve Proving System
“DUNGS” VPS 504 Valve Proving System Accessories
“DUNGS” VDK 200V Valve Proving System
“DUNGS” DSLC Valve Proving Ssystem
“DUNGS” LK2F Controller Gas Line Leakage Tester
“DUNGS” KH Ball Valve
“DUNGS” GF Gas Filter
“DUNGS” DMK Motor Butterfly Valve
“DUNGS” DMA Actuator for DMK/DML
“DUNGS” Manometer
“DUNGS” Test Burner


LANDIS & GYR SIEMENS LANDIS&GYR SIEMENS SATRONIC HONEYWELL

Photocells & U.v Cells:Photocell: Landis & GYR, Petercem 8209, 8205, Satronic FZ/711S, L.D.R Type Indigenous.
* UV Cell: QRA-2, QRA-10C, UVZ-780.

Landis & Gyr: Qrb-1a/b, Qrb-3, Rar-7, Rar-8, U.v Cell: Qra-2, Qra-10c, Qra-53, Qra-55 Etc.

Satronic: Fz/711s, Fz/770 Etc.

Petercem: 8205, 8209 Etc.

Brahma: Fc-7, Fc-8, Fc-11, Fc-13 Etc.

Complete Range Of Riello Photocells.
Oil & Gas Burners & Spares
Solenoid Valves & Coils: of make Brahma, Parker and Delta
Pressure Switches: Dungs, Kromschroder and Honeywell
Ignition Transformers: of make FIDA, COFI, Danfoss and Brahma etc.
Nozzles: of make Monarch, Danfoss, Hago and Delavan
Oil Pumps: of make Suntec and Danfoss
Ignition Cable, Cable Lugs, 4 & 7 Pin Cable Connectors
Diffuser Disc, Blower Fan, Coupling, Oil Line
Simel Make Burner Motors
Landis & GYR Photocells
Sequence Controllers
Oil & Gas Filters
Ignition Electrodes.
Oil & Gas Boilers & Spares
Photocells: of make Landis & GYR, Petercem and Satronic
Sequence Controllers: of make Petercem, Raj, Murugan, LAL, LFI (Landis), LDU, LEC, TMO, and TMG (Satronic)
Solenoid Valves & Coils: of make Lucifer, Flocon and Avcon
Pressure Switches: of make Danfoss, Trafag, Orion and Honeywell Pressuretrol
Oil Filters: of make Duplex, Simplex and Autoclean
Ignition Electrodes: of make Ivalox and Lodge
Ignition Transformers: of make Nec, Danfoss and Brahma
Nozzles: of make Monarch, Danfoss and Berganzo
Oil Pumps: of make Suntec, Prakash, and Safag
UV Cells
Ignition Cables, Caps & Cable Lugs
Diffuser Discs, Burner Guns and Wagman Cones
Mobery Switches, Magnet with Rods & S.S & Monal Floats
Stork Combistats.
> Oil pump: suntec , danfoss.
> Simel make burner motors. > PHOTOCELL: LANDIS & GYR, PETERCEM 8209, 8205, SATRONIC FZ/711S, L.D.R TYPE INDIGENOUS.
> UV CELL: QRA-2, QRA-10C, UVZ-780.
> SEQUENCE CONTROLLER: PETERCEM MA-810, MA-55, MA-150.01, RAJ, MURUGAN, LAL, LFL,(LANDIS), LDU, LEC TMO, TMG (SATRONIC).
> SOLENOID VALVES & COILS: LUCIFER, FLOCON, AVCON.
> PRESSURE SWITCHES :, DANFOSS, TRAFAG, ORION, HONEYWELL PRESSURETROL L91B1241
> OIL FILTER: DUPLEX, SIMPLEX, AUTOCLEAN.
> IGNITION ELECTRODE: IVALOX, LODGE.
> IGNITION TRANSFORMER: NEC 14.5 KV, DANFOSS, BRAHMA ETC.
> NOZZLE: MONARCH, DANFOSS, BERGANZO 350/400/450/500/550/650.45 DEGREE, M14.
> IGNITION CABLE, CAP, CABLE LUGS.
> DIFFUSER DISC , BURNER GUN, WAGMAN CONE.
> OIL PUMP: SUNTEC , PRAKASH, SAFAG. MECHANICAL SEAL FOR SUNTEC OIL PUMPS.
> MOBERY SWITCH, MAGNET WITH ROD & S.S & MONAL FLOAT.
> STORK COMBISTAT: 50 TO 150, 50 TO 350. 3MTRS. 5 MTRS. ALUMINIUM AIR REGULATOR, HYDROLIC RAM, CUT OFF VALVE, DRAFT TUBE, BURNER INNER ASSEMBLY, S.S QUAREL ETC. COIL FOR BURNER ROD, VARIOUS TYPE OF COILS FOR SOLENOID VALVES. BOILER COIL ETC.Control Box Loa Danfoss EBI Dungs Pressure Switches H type Electrodes Ignition Transformer Fida Photocell Reillo Pump Coupling Qra - 2 Qrb - 1 Solenoid Valves Parker Suntec Oil Pump Oil Filter Aluminium Housing Photocell Control Box Lal Iginition Transformer Picture Ivalox Ignition Electrodes Mobrey Air Break Switch Nozzles Monarch Qra - 10 Qra - 2 Qrb - 3 S.S. Diffuser Disc S.S. Float For Mobrey Solenoid valve lucifer A8N-1 to A50N-1 A20N-2 to A50N-2 A40N-11 to A75N-11 AH40N-11 AH50N-11 AH75N-11 C13N-005-1AICHI TURBINE GAS FLOW METER FISHER REGULATOR AMERICAN REGULATOR NATURAL GAS ANTUNES GAS PRESSURE SWITCH ASCO DIAPHARGM GAS SOLINOID VALVE FLAME ROD IGNITION PLUG BALL VALVE KITZ VENT VALVE BRAHMA CONTROL BOX GAS SOKNOID VALVE CKD GAS SOLIN AICHI GAS METER FISHER REGULATOR ELSTER DUNGS KROMSCHRODER SIEMENS SATRONIC YAMATAKE LANDIS&GYR COFI AICHI TURBINE GAS FLOW METER REGULATOR -AMERICAN REGULATOR OPSO NATURAL GAS - ANTUNES GAS PRESSUSRE SWITCH - ASCO DIAPHRAGM GAS SOLINOID VALVE - AUBURN FLAME ROD IGNITION PLUG - BALL VALVE KITZ VENT VALVE - BRAHMA CONTROL BOX GAS SOLINODI VALVE - CKD GAS SOLINOID VALVE AND GAS EQUIPMENTS -CLEVELAND AIR FLOW SWITCH - COFI IGNITION TRANSFORMER - DUNGS MULTIBLOCK GAS PRESSURE SWITCH - ECLIPSE BUTTERFLY VALVE GAS CONTROL VALVE - ECLIPSE GAS SHUT OFF VALVE ECLIPSE NG LPG OIL BURNER - ELSTER TURBINE GAS METER - EMAIL GAS DIAPHRAGM GAS METER - EQUIPMETER NATURAL GAS REGULATOR - FIREYE UV SENSOR BURNER CONTROL -FISHER LPG REGULATOR RELIEF VALVE -HONEYWELL FLAME SAFEGUARD - ITO KOKI LP GAS VAPORIZER - LANDIS & GYR GAS LEAK PROVING SYSTEM - LUCIFER OIL SOLINOID VALVE - MAXITROL RATIO REGULATOR FILER - PRESSURE GAUGE KUSABA PICO - REGO REGULATOR RELIEF VALVE -RIELLO OIL AND GAS BURNER - SATRONIC BURNER CONTROL PHOTO CELL - SAFAG GAS FILTER - SIEMENS LANDIS & STAEFA SERVO MOTOR - SRYCH BLOWER COMBUSTIN EQUIPMENT -SUNTEC OIL PUMP OIL NOZZLE MONARCH STEINEN - TOKA GAS LEAK DETECTOR COSMOS - YAMATAKE MODUTORL MOTOR 67CH/743 ; 64/33 ; 64/35 ; 627-7710 ; 627-497 ; 627-577 ; 630-104/78 ; 912/104 ; 912H/108 ; R632-JFF ; R312-10 ; R622-BCF ; R622-CFF ; R622-DFF ; HSRL-BFC ; HSRL-CFC ; S302 ; S302G-FMC ; S302G-KMC ; S302G-SMC ; S202G-BNC ; S202G-CNC ; 299H-MAK ; 299H-MBK QA65DN50 TMG LFL LDU LEC TMO TMG TBX100 QRA2 QRA10C UVZ780 OIL PUMP: SUNTEC LGW150A4 LGW10A2 GW150 Control Box Loa Danfoss EBI Dungs Pressure Switches H type Electrodes Ignition Transformer Fida Photocell Reillo Pump Coupling Qra - 2 Qrb - 1 Solenoid Valves Parker Suntec Oil Pump Oil Filter Aluminium Housing Photocell Control Box Lal Iginition Transformer Picture Ivalox Ignition Electrodes Mobrey Air Break Switch Nozzles Monarch Qra - 10 Qra - 2 Qrb - 3 S.S. Diffuser Disc S.S. Float For Mobrey Solenoid valve
DUNGS YAMATAKE SUNTEC SIEMENS HONEYWELL FISHER AICHII TOKEI ASCO REGO ELSTER


FISHER-HIGH PRESSURE REGULATOR FISHER-SINGLE STAGE REGULATOR EWOO-GAS LEAK DETECTOR (EXPLOSION-PROOF
MODEL : 67CH/743 MODEL : 912/104 MODEL : EW-401
MODEL : 64/33 MODEL : 912H/108 MODEL : EW-402
MODEL : 64/35 MODEL : R632-JFF EMAIL : DIAPHRAGM GAS METER
MODEL : 627-7710 FISHER-COMMERCIAL REGULATOR MODEL : 750
MODEL : 627-497 MODEL : S302G-FMC ELSTER - TURBINE GAS METER
MODEL : 627-577 MODEL : S302G-KMC MODEL :QA-10 : 1.6-16 M3/HR
MODEL : 630-104/78 MODEL : S302G-SMC MODEL :QA-16 : 2-25 M3/HR
FISHER-LOW PRESSURE REGULATOR MODEL : S202G-BNC MODEL : QA-25 : 2.5-40 M3/HR
MODEL : R312-10 MODEL : S202G-CNC MODEL : QA-40 : 3.3-65 M3/HR
MODEL : R622-BCF FISHER-INDUSTRIAL REGULATOR MODEL : QA-65 : 6-100 M3/HR
MODEL : R622-CFF MODEL : 299H-MAK MODEL : QA-100 : 10-160 M3/HR
MODEL : R622-DFF MODEL : 299H-MBK MODEL : QA-160 : 13-250 M3/HR
MODEL : HSRL-DFC MODEL : 133L MODEL : QA-250 : 32-650 M3/HR
MODEL : HSRL-CFC MODEL : 133H
MODEL : 99-5 AICHI
FISHER - RELIEF VALVE FISHER-EXCESS FLOW VALVE Turbine Meter TBX100L 2"
MODEL : H110-250 MODEL : F101 Turbine Meter TBX100F 2"
MODEL : H110-312 MODEL : F107 Turbine Meter TBX150F
MODEL : H135-250 MODEL : F191 Turbine Meter TBX30L 1 1/2"
MODEL : H160-312 FISHER-EMERGENCY SHUT OFF VALVE Turbine Meter TBX30R 1 1/2"
MODEL : H282-250 MODEL : N550-10 REMOTE DISPLAY TBX-SC
MODEL : H282-275 MODEL : N550-16 REMOTE DISPLAY ZX-562
MODEL : H722-250 MODEL : N550-24 Governor A8N-1
MODEL : H722-275 ITO KOKI-AUTOMAIC CHANGE OVER REGULATOR Governor A10N-1
MODEL : H732-250 MODEL : AX-81-10H Governor A13N-1
MODEL : H732-275 MODEL : AX-120A-100 Governor A20N-1
ITO KOKI-PRESSURE REGULATOR MODEL : AX-30A-0(SP) Governor A25N-1
MODEL : C-10A-1 MODEL : AX-50A-0(SP) Governor A30N-1
MODEL : C-10A-2 ITO KOKI-AUTOMAIC LIQUID OVER REGULATOR Governor A40N-1
MODEL : GL-50-2 MODEL : LAX-20C Governor A50N-1
MODEL : GL-70-2 MODEL : LAX-20B Governor A20N-2
MODEL : CM-100-H2 CEWAL-PRESSURE GAUGE Governor A25N-2
MODEL : CM-100 RANGE : 0-2 BAR Governor A30N-2
MODEL : CM-100-H1 RANGE : 0-4 BAR Governor A40N-2
MODEL : GM-16A-H1 RANGE : 0-30 BAR Governor A50N-2
KUSABA-PRESSURE GAUGE ITO KOKI-PRESSURE GAUGE Governor A40N-11
RANGE : 0-500 MMAQ RANGE : 0-10 KPA Governor A50N-11
RANGE : 0-1000 MMAQ RANGE : 0-20 KPA Governor A75N-11
RANGE : 0-3000 MMAQ RANGE : 0-50 KPA Governor A40N-21
RANGE : 0-5000 MMAQ PICO-PRESSURE GAUGE Governor A50N-21
WINTERS-PRESSURE GAUGE RANGE : 0-500mBar / MM H20 Governor A75N-21
RANGE : 1000 / 3000 MMH 20 RANGE : 0-100mBar / MM H20 Governor A13N-1NP
TEKLAND-PRESSURE GAUGE RANGE : 0-10 BAR / 0-150 PSI Governor A20N-1NP
RANGE : 0-500mmAQ PLEACLMAN-PRESSUGER GAUGE Governor A25N-1NP
RANGE : -100mmAQ-300mm RANGE : 0-600 mbar (0-6000 mmH2O) Governor A30N-1NP
RANGE : 2000mmAQ / 20 KPA RANGE : 0-100 mbar ( 0-1000 mmH2O ) Governor A40N-1NP
RANGE : 5000mmAQ / 50 KPA RANGE : 0-250 mbar ( 0-2500 mmH2O ) Governor A50N-1NP
RANGE : 1000mmAQ /10 KPA RANGE : 0-10 bar ( 0-1 mpa ) Governor A20N-2NP
RANGE : -1000mmAQ-+3000mmaq RANGE : 0-2.5 bar ( 0-0.25 mpa ) Governor A25N-2NP
RANGE : 3000mmAQ/KPA / 30 KPA RANGE : 0-25 bar ( 0-2.5 mpa ) Governor A30N-2NP
RANGE : 1500 mmAQ / 15KPA RANGE : 0-1 bar ( 0-0.1 mpa ) Governor A40N-2NP
MIYAIRI-BALL MALL VALVE HANKOOK-GAS LEAK DETECTOR (HOUSEHOLD) Governor A50N-2NP
MODEL : MSC-15L MODEL : AB-370 Governor A8Z-1
MODEL : MSC-15M MODEL : AB-365R Governor A10Z-1
MODEL : SSB-15L EWOO-GAS LEAK DETECTOR (EXPLOSION-PROOF Governor A13Z-1
MODEL : SSB-15H MODEL : EW-401 Governor A20Z-1
FRATRLLI -BALL VALVE G-205 MODEL : EW-402 Governor A25Z-1
SIZE : 1/2" ITO KOKI-BALL CHECK VALVE Governor A30Z-1
SIZE : 3/4" MODEL : BVC-06 Governor A40Z-1
KITZ : BALL VALVE FRATRLLI -BALL VALVE G-51 Governor A50Z-1
SIZE : 1/4" SIZE : 1/4" Governor A20Z-2
SIZE : 3/8" SIZE : 3/8" Governor A25Z-2
SIZE : 1/2" SIZE : 1/2" Governor A30Z-2
SIZE : 3/4" SIZE : 3/4" Governor A40Z-2
SIZE : 1" SIZE : 1" Governor A50Z-2
SIZE : 1.1/4" SIZE : 1.1/4" Governor A40Z-11
SIZE : 1.1/2" SIZE : 1.1/2" Governor A50Z-11
SIZE : 2" SIZE : 2" Governor A75Z-11
AICHI AICHI AICHI
A20P-2 Governor A25N-6D BR50-1
A25P-2 Governor A30N-6D BG40-3S
A40P-2 Governor A40N-6D BG50-3S
A50P-2 Governor A50N-5D A25N-6DCO
A13N-3 Governor A50N-6D A40Z-6DCO
A20N-3 Governor A40N-51D Filter YS40
A25N-3 Governor A50N-51D Filter YS 50
A30N-3 Governor A75N-51D Filter YS 25
A40N-3 Governor A25Z-6D TBX-SS-B Signal Wire Unit
A50N-3 Governor A30Z-6D TBZ60-0
A20N-4 Governor A40Z-6D TBZ60-3.5
A25N-4 Governor A50Z-5D TBZ60-9.9
A30N-4 Governor A50Z-6D TBZ150-0
A40N-4 Governor A40Z-51D TBZ150-3.5
A50N-4 Governor A50Z-51D TBZ150-9.9
A40N-31 Governor A75Z-51D TBZ300-0
A50N-31 Governor C13N-005-1 TBZ300-3.5
A75N-31 Governor C20N-005-1 TBZ300-9.9
A13Z-3 Governor C20N-015-1 REMOTE DISPLAY ZX-562
A20Z-3 Governor C25N-050-1 SIGNAL WIRE UNIT TBZ-SS-B
A25Z-3 Governor C40N-100-1 DUNGS
A30Z-3 Governor C50N-200-1 GW 10A4
A40Z-3 Governor CH25N-050-1 GW 150 A4
A50Z-3 Governor C20N-6D GW 10A6
A20Z-4 Governor C25N-6D GW 500 A6
A25Z-4 Governor C40N-6D GW 3A6
A30Z-4 Governor C50N-6D GW 50 A6
A40Z-4 Governor AH40N-11 LGW 3A4
A50Z-4 Governor AH50N-11 LGW 3A2
A40Z-31 Governor AH75N-11 LGW 10A4
A50Z-31 Governor CD50N-SV-5DR LGW 50 A2
A75Z-31 Governor CD75N-SV-5DR LGW 150 A2
A50R-3 Governor A25R-1 LGW 150 A4
A50R-31 Governor A50R-1 LGW 10 A2
A75R-31 Governor A50R-11 LGW 50 A4
A20N-2C Governor A75R-11 VPS 504 S02
A25N-2C Governor A13P-2 VPS 504 S04
A40N-2C A50Z-11C FRS-515
A50N-2C A75Z-11C FRS 510
A50N-11C A25N-6DC ASCO : SOLENOID VALVE
A75N-11C A30N-6DC 8215G020
A20Z-2C A40N-6DC 8215G030
A25Z-2C A50N-6DC 8215G050
A30Z-2C A25Z-6DC 8215G070
A40Z-2C A30Z-6DC 8215G080
A50Z-2C A40Z-6DC 8040H008
VR20-1 A50Z-6DC 8040H007
VR25-1 AD50N-1C 8215G033 แบบ N/O
VR40-1 AD50N-1C 8215G050
VR50-1 C13N-005-1NP 8040H008
VR75-1 C20N-005-1NP 8040H007
BR25-1 C20N-015-1NP 8215G033
BR40-1 A25N-40 8215G020
CLEVELAND - PRESSURE SWITCH ANTUNES - PRESSURE SWITCH 8215G070
MODEL : AFS-145 MODEL : 801111301 JD-2B .07-1.7" 8215G030
MODEL : 801111302 JD-2B 1"- 4" 8215G080
MODEL : 801111303 JD-2B .1" - 24"
MODEL : 801111310 JD-2B .1"- 10
MODEL : 801111315 JD-2B .5" - 35"
MODEL : 8102111203 RHGP-G 2-20
MODEL : 8021204002 SMD-12C133 W/2 017-6.0 wc
MODEL : 803112502 LGP-A 2-14 10 PSI
MODEL : 804112102 RHLGP-A 5-28/1-6
MODEL : 8021204007 SMD 0.17-6.0 wc 1/8" NPT
MODEL : 8021204014 SMD 0.17-6.0 wc 1/4" Hose barb
MODEL : 8221210003 SML 0.05-1" wc 1.25-25mm/wc
MODEL : 8221210034 SML
MODEL : 8021210041 SML
MODEL : 8221210002 SML
MODEL : 8221212022 SML
MODEL : 8221212040 SML
MODEL :" 8621204001SMR
MODEL : 8621204002SMR
MODEL :" 8621204003SMR
Landys / Siemens LFE1/8853 LAE 1.355 LFE 10 LAL 1.25 Podstawka do sterownika Landis & Gyr LAL LAL 1.25 ,LAL 2.65, LAL 2.14 LAL2.25 LDU11.523A27 LFL1.122, LFL 1.148 LFL 1.322 LFL 1.333 LFL 1.335 LFL 1.622 LFL 1.635 LGB AGK 11 LANDIS&GYR SIEMENS LANDIS SIEMENS LGB 21.330 LGB 21.330 LGB 22.330A27 LGB 21.130A27 LGB 22.130A27 LGB 22.230B27 LGB 21.230A27 LGK 16.122A LGK 16.133 LGK 16.322A27 LGK 16.333 LGK 16.335A27 LGK 16.622 LGK 16.635A27 LMG LANDIS SIEMENS BURNER CONTROL SIEMENS BURNER CONTOR LANDIS&GYR LMG 21.130*27 LMG 21.230*27 LMG 21.330B27 LMG 22.130*27 LMG 22.330*27 BURNER CONTROL CONTROL BOX LANDIS&GYR SIEMENS LMO 14.111B2 LMO24.011B2 LMO 44.255B2 BURNER CONTROL LOA 24.171B27 LOA 36.171A27 LOA44.252A27 LOA24.173A27 LOA 24.171B27 RIELLO BURNER CONTROL REILLO 503SE 479SE 508SE 509SE 525SE 530SE 353SE 550SE 569SE BURNER CONTROL SATRONIC HONEYWELL BURNER CONTROL DKG972 MOD.03 DKG 972 MOD.05 DKG 972 MOD.10 SATRONIC DKO 907MOD.05 DKW 976MOD.05 DMG 970MOD.01 DMG970MOD.01 DMG 972MOD.01 SATRONIC HONEYWELL BURNER CONTROL SATRONIC MMG 810.1MOD.32 MMG810.1MOD.33 MMG810.1MOD.43 MMG810.1MOD.45 BURNER CONTROL SATRONIC MMI 810MOD.33 MMI 962.1MOD23 BURNER CONTROL CONTORL BOX SATRONIC HONEYWELL SATRONIC TF 801 TF832 TF 832.3 TF834 TF834.3 TF836 TF836.3 TF840 TF802.1 TF830 TF830.3 TFI812MOD.10 TFI812MOD5 TFI 812MOD.5 TMG 740-3MOD.1 TMG740-3MOD3 TMG 740-3MOD4 TMG740-3MOD.5 TMG740-3MOD6 TMO 720-4MOD.15 TMO 720-4MOD35 Landis & Gyr LFL1.335 flame monitoring control Landis & Gyr Flame UV detector Satronic ultra violet flame detector model UVZ 780 Landis & Gyr LDU 11.523 240 volt gas Satronic TMG 740-3 Mod 43-35 240volt Satronic TMG740-3 110volt Satronic TMG 740-3 240 volt Mod 13-53 Satronic MMI 810 Mod 43 240 volt Landis & Gyr LFL1.335 110 volt flame monitoring control… Satronic DKG972 MOD 10 240V Control Box Satronic DKG972 MOD 5 240V Control Box Satronic DKO972 MOD 5 240V Control Box Satronic DMG970 MOD 3 110V Control Box Satronic MMG810 MOD 43 240V Control Box Satronic MMG810.1 MOD 45 240V Control Box Satronic MMI810.1 MOD 43 240V Control Box Satronic TMG740-3 MOD 43-35 110V Control Box Satronic TMG740-3 MOD 43-35 240V Control Box Satronic ZT812 Ignition Transformer 240V 1.5M Lead Satronic UVZ 780 UV Detector (Red) spares for :
> bentone, baltur, blowtherm, cuenood, de unigas, ecoflam, elco klockner, f.b.r, ilka, lamborgini, nuway, oilon, riello, weishaupt, etc.
> Landis & gyr photocell: qrb-1, qrb-3, rar-7/8 & indigenous.· uv cell: qra-2, qra-10c, uvz-780.
> Sequence controller: satronic, honeywell, loa-24, lgb-21,22, lmg, lmo, lal 1.25/2.25, lfl 1.122/1.333/1.335/1.635.
> Solenoid valves & coils: brahma, parker, delta.
> Pressure swithces: dungs, kromschroder, honeywell.
> Oil & gas filter: ¼",3/8", ½",1".· ignition electrode: 8mm, 10mm, h types etc.
> Ignition transformer: fida, cofi, danfoss, brahma etc.· nozzle: monarch, danfoss, hago, delavan.
> Ignition cable, cable lugs, 4 & 7 pin cable connectors. · diffuser disc , blower fan, coupling, oil line.
> Oil pump: suntec , danfoss.
> Simel make burner motors. > PHOTOCELL: LANDIS & GYR, PETERCEM 8209, 8205, SATRONIC FZ/711S, L.D.R TYPE INDIGENOUS.
> UV CELL: QRA-2, QRA-10C, UVZ-780.
> SEQUENCE CONTROLLER: PETERCEM MA-810, MA-55, MA-150.01, RAJ, MURUGAN, LAL, LFL,(LANDIS), LDU, LEC TMO, TMG (SATRONIC).
> SOLENOID VALVES & COILS: LUCIFER, FLOCON, AVCON.
> PRESSURE SWITCHES :, DANFOSS, TRAFAG, ORION, HONEYWELL PRESSURETROL L91B1241
> OIL FILTER: DUPLEX, SIMPLEX, AUTOCLEAN.
> IGNITION ELECTRODE: IVALOX, LODGE.
> IGNITION TRANSFORMER: NEC 14.5 KV, DANFOSS, BRAHMA ETC.
> NOZZLE: MONARCH, DANFOSS, BERGANZO 350/400/450/500/550/650.45 DEGREE, M14.
> IGNITION CABLE, CAP, CABLE LUGS.
> DIFFUSER DISC , BURNER GUN, WAGMAN CONE.
> OIL PUMP: SUNTEC , PRAKASH, SAFAG. MECHANICAL SEAL FOR SUNTEC OIL PUMPS.
> MOBERY SWITCH, MAGNET WITH ROD & S.S & MONAL FLOAT.
> STORK COMBISTAT: 50 TO 150, 50 TO 350. 3MTRS. 5 MTRS. ALUMINIUM AIR REGULATOR, HYDROLIC RAM, CUT OFF VALVE, DRAFT TUBE, BURNER INNER ASSEMBLY, S.S QUAREL ETC. COIL FOR BURNER ROD, VARIOUS TYPE OF COILS FOR SOLENOID VALVES. BOILER COIL ETC.Control Box Loa Danfoss EBI Dungs Pressure Switches H type Electrodes Ignition Transformer Fida Photocell Reillo Pump Coupling Qra - 2 Qrb - 1 Solenoid Valves Parker Suntec Oil Pump Oil Filter Aluminium Housing Photocell Control Box Lal Iginition Transformer Picture Ivalox Ignition Electrodes Mobrey Air Break Switch Nozzles Monarch Qra - 10 Qra - 2 Qrb - 3 S.S. Diffuser Disc S.S. Float For Mobrey Solenoid valve lucifer A8N-1 to A50N-1 A20N-2 to A50N-2 A40N-11 to A75N-11 AH40N-11 AH50N-11 AH75N-11 C13N-005-1AICHI TURBINE GAS FLOW METER FISHER REGULATOR AMERICAN REGULATOR NATURAL GAS ANTUNES GAS PRESSURE SWITCH ASCO DIAPHARGM GAS SOLINOID VALVE FLAME ROD IGNITION PLUG BALL VALVE KITZ VENT VALVE BRAHMA CONTROL BOX GAS SOKNOID VALVE CKD GAS SOLIN AICHI GAS METER FISHER REGULATOR ELSTER DUNGS KROMSCHRODER SIEMENS SATRONIC YAMATAKE LANDIS&GYR COFI AICHI TURBINE GAS FLOW METER REGULATOR -AMERICAN REGULATOR OPSO NATURAL GAS - ANTUNES GAS PRESSUSRE SWITCH - ASCO DIAPHRAGM GAS SOLINOID VALVE - AUBURN FLAME ROD IGNITION PLUG - BALL VALVE KITZ VENT VALVE - BRAHMA CONTROL BOX GAS SOLINODI VALVE - CKD GAS SOLINOID VALVE AND GAS EQUIPMENTS -CLEVELAND AIR FLOW SWITCH - COFI IGNITION TRANSFORMER - DUNGS MULTIBLOCK GAS PRESSURE SWITCH - ECLIPSE BUTTERFLY VALVE GAS CONTROL VALVE - ECLIPSE GAS SHUT OFF VALVE ECLIPSE NG LPG OIL BURNER - ELSTER TURBINE GAS METER - EMAIL GAS DIAPHRAGM GAS METER - EQUIPMETER NATURAL GAS REGULATOR - FIREYE UV SENSOR BURNER CONTROL -FISHER LPG REGULATOR RELIEF VALVE -HONEYWELL FLAME SAFEGUARD - ITO KOKI LP GAS VAPORIZER - LANDIS & GYR GAS LEAK PROVING SYSTEM - LUCIFER OIL SOLINOID VALVE - MAXITROL RATIO REGULATOR FILER - PRESSURE GAUGE KUSABA PICO - REGO REGULATOR RELIEF VALVE -RIELLO OIL AND GAS BURNER - SATRONIC BURNER CONTROL PHOTO CELL - SAFAG GAS FILTER - SIEMENS LANDIS & STAEFA SERVO MOTOR - SRYCH BLOWER COMBUSTIN EQUIPMENT -SUNTEC OIL PUMP OIL NOZZLE MONARCH STEINEN - TOKA GAS LEAK DETECTOR COSMOS - YAMATAKE MODUTORL MOTOR 67CH/743 ; 64/33 ; 64/35 ; 627-7710 ; 627-497 ; 627-577 ; 630-104/78 ; 912/104 ; 912H/108 ; R632-JFF ; R312-10 ; R622-BCF ; R622-CFF ; R622-DFF ; HSRL-BFC ; HSRL-CFC ; S302 ; S302G-FMC ; S302G-KMC ; S302G-SMC ; S202G-BNC ; S202G-CNC ; 299H-MAK ; 299H-MBK QA65DN50 TMG LFL LDU LEC TMO TMG TBX100 QRA2 QRA10C UVZ780 OIL PUMP: SUNTEC LGW150A4 LGW10A2 GW150 Control Box Loa Danfoss EBI Dungs Pressure Switches H type Electrodes Ignition Transformer Fida Photocell Reillo Pump Coupling Qra - 2 Qrb - 1 Solenoid Valves Parker Suntec Oil Pump Oil Filter Aluminium Housing Photocell Control Box Lal Iginition Transformer Picture Ivalox Ignition Electrodes Mobrey Air Break Switch Nozzles Monarch Qra - 10 Qra - 2 Qrb - 3 S.S. Diffuser Disc S.S. Float For Mobrey Solenoid valve lucifer,Tomasetto,Satronic,Monarch,Asahi,Blower,Asbil,Miyairi,Water Meter Elster,Suntec,Herion,Gas Filter,Zero Regulator,Oxygen Analyzer,Lodge,IEG/14R,Dwyer,Email,Pressure Gauge,Belimo,Programmable Controller,Giuliani Anello,Sense,Lecip,CKD,KITZ,Rego,Kromschroder,Pilot,RMG,Bellimo,Spare Parts for All Burners,Oil&Gas Burner,Steam Boiler
สินค้าคุณภาพดี จัดส่งรวดเร็ว ราคาถูก
บริษัท ไทย รีซอร์สเซส แอนด์ รีพิวเทชั่น จำกัด
90/112 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
02-948-1381, 02-9498473 , 086-3519603
E-mail : info@burnerparts.co.th


   
   


ราคา: ติดต่อสอบถามต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: บริษัท ไทย รีซอร์สเซส แอนด์ รีพิวเทชั่น จำกัดอีเมล์: 
โทรศัพย์: 086-3519603 , 02-9498473 , 02-9481381IP Address: 124.120.169.9

คำค้น:  giuliani anello ประเทศไทย | จำหน่าย giuliani anello | giuliani anello | TBZ6099 | ตัวแทนขาย anello filter | pressure regulator maxitrol | จำหน่าย techrite | จำหน่าย maxitrol | ขายregulator maxitrol | ขาย maxitrol |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]