จำหน่าย FOTEK NA-08, NA-04E, NA-12, LC-04, NA-12E, NA-16, LC-12 (AREA SENSOR)

หน้าแรก » เครื่องมือ และ อุตสาหกรรม » เครื่องมือ

จำหน่าย FOTEK NA-08, NA-04E, NA-12, LC-04, NA-12E, NA-16, LC-12 (AREA SENSOR)
บริษัท สมาร์ทเทค ออโตเมชั่น พาร์ท จำกัด เป็นบริษัทฯ
ตัวแทนจำหน่ายสินค้ายี่ห้อ FOTEK พร้อมกันนี้ยังเป็นตัวแทนนำ
เข้าระบบ HOT RUNNER SYSTEMS ที่ใช้ในงานฉีดพลาสติกยี่ห้อ
MOLD POWER สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศไต้หวัน
มีสินค้าบริการแนะนำให้คำปรึกษา พร้อมกับรับประกันสินค้า 1 ปี
มี SOTCK FOTEK สินค้าในประเทศไทย สนใจสินค้าสอบถามราคา
ติดต่อได้ที่ อัญชลี 089 6752658

สินค้า FOTEK ประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน ดังนี้

TEMPERATURE CONTROLLER FOTEK
MT4896, MT20, MT21, MT48, MT72, MT96,
MT4896-L,MT20-R,MT20-V,MT20-V,MT48-R-E,MT48-V-E,
MT48-L,MT72-R,MT72-V,MT72-L,MT96-R,MT96-V,MT96-L,
TC48-AN-R4,TC48-DN-R4,TC48-DD-R3,TC48-DD-R3-AH,
TC4896-DD-R3,TC4896-DD-R3-A,TC4896-DD-R3-AH,
TC4896-DA-R3,TC4896-DA-R3-A,TC1896-DA-R3-AH,
TC72-AN-R4,TC72-AA-R4,TC72-AA-R4-A,TC72-DN-R3,
TC72-DA-R4,TC72-DA-R4-A,TC72-AD-R4,TC72-AD-R4-A,
TC72-DD-R3,TC72-DDR-3-A,TC96-AD-R4,TC96-AD-R4-A,
TC96-AD-R4-AH,TC96-DD-R3,TC96-DD-R3-A,TC96-DA-R3,
TC96-DN-R3-A,TC96-DA-R3-AH,H5-AN-PT-R4-S,
H5-AN-R4,H5-AN-R1,H5-AN-PT-R1-S,TS-1 2M,TS-4K-5M,

SOLID STATE RELAY FOTEK (Single Phase)
SSR-10DA, SSR-10DAH, SSR-25DA, SSR-25DAH, SSR-40DA,
SSR-40DAH, SSR-50DA, SSR-50DAH, SSR-75DA, SSR-75DAH,
SSR-25LA, SSR-40LA, SSR-50LA, SSR-75LA, SSR-25LAH,
SSR-40LAH, SSR-50LAH, SSR-75LAH, SSR-10AA, SSR-25AA,
SSR-40AA, SSR-25AAH, SSR-40AAH, SSR-10VA, SSR-25VA,
SSR-40VA, SSR-05DD, SSR-10DD, SSR-P03DD,
SSR-F-10DA, SSR-F-25DA, SSR-F-40DA, SSR-F-10DAH,
SSR-F-25DAH, SSR-F-40DAH, VR-1M, VR-1K, VR-2K,
VR-5K, VR-10K, VR-20K, VR-250K, VR-500K, HS-50H

SOLID STATE RELAY FOTEK (Single Phase) รุ่นใหม่

HPR-60DA, HPR-80DA, HPR-100DA, HPR-60DAH,
HPR-80DAH, HPR-100DAH, HPR-60AA, HPR-80AA,
HPR-100AA, HPR-60AAH, HPR-80AAH, HPR-100AAH,

SOLID STATE RELAY FOTEK (Three Phase)
TSR-25DA, TSR-40DA, TSR-75DA, TSR-25DAH,
TSR-40DAH, TSR-75DAH, TSR-25AA, TSR-40AA,
TSR-75AA, TSR-25AAH, TSR-40AAH, TSR-75AAH,


SOLID STATE RELAY FOTEK (Three Phase) รุ่นใหม่
ESR-25DA, ESR-40DA, ESR-60DA, ESR-80DA,
ESR-100DA, ESR-25DAH, ESR-40DAH, ESR-60DAH,
ESR-80DAH, ESR-100DAH, HS-ESR-100

PHOTO SENSOR FOTEK
A3R-30X,A3R-1MX,A3R-2MX,A3R-30XB,A3R-1MXP,A3R-2MXP,
A3G-2MR,A3G-2MRS,A3G-4MRE,A3G-4MX,A3G-2MRP,A3G-4MXP,
A3T-3MX,A3T-10MX,A3T-20MX,A3T-3MXP,A3T-10MXP,A3T-20MXP,
E3R-60X,E3R-60XB,M3R-60X,M3R-60XB,E3G-8MX,E3G-8MXB,
M3G-8MX,M3G-8MXB,E3G-6MRE, E3G-6MREB,M3G-6MRE,
M3G-6MREB,E3T-10MX,E3T-10MXB,E3T-30MX,E3T-30MXB,
M3T-30MX,M3T-30MXB,MR-10X,MR-30X,MR-30XP,MR-60X,
MR-60XP,PR-30X,PR-30XP,PR-60X,PR-60XP,MR-60N,
MG-2MX,MG-2MXP,PG-2MX,PG-2MXP,MT-6MX,MT-6MXP,
PT-6MX,PT-6MXP,CDR-10X,CDR-30X,CDM-2MX,CDT-10MX,
CAR-10X,CAM-2MX,T18-30MX,R18-10X,M18-3MX,T18-6MX

MARK & LABEL SENSOR FOTEK
MS-02W,SU-07X,SU-07W,SU-07R,SU-07G,MU-07X,SU-30X

FIBER CABLE & OPTICAL FIBER SENSOR FOTEK
MF-06R,MF-06RT,FF-03R,FF-03X,FF-06R,FF-06X,FR-1MX,
FR-2MX,FPT-01,FPT-02,FPT-03,FPT-04,FPT-05,FPT-06,
FPR-51,FPR-52,FPR-53,FPR-54,FPR-55,FPR-56

SENSOR CONTROLLER FOTEK
C-1,C-2,C-3,C-6,C-10,C-11,C-12,A-8,A-9,
SV-15,SC-10,SC-15,

EXCHANGE RELAY FOTEK
G4Q-K1,G4Q-K2

FLOATLESS LEVEL RELAY FOTEK
FR-1,FR-1L,FR-1H,FR-2

VOLTAGE & PHASE RELAY FOTEK
PVR-3,PR-1

INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR FOTEK
LS-04N,LS-04P,LS-04N-V,LS-04P-V,SP-05N,SP-05P,
BS-02N,BS-02P,BS-04N,BS-04P,PP-05N,PP-05P,
PP-08N,PP-08P,PS-04N-V,PS-04P-V,PS-04N,PS-04P,
PS-05N,PS-05P,PS-08N,PS-08P,PL-05N,PL-05P,
PL-08N,PL-08P,PS-05S,PS-08S,PS-10N,PS-10P,
PS-15NPS-15P,PS-10S,PS-15S,PS-05NE,
PM08-01N,PM08-01NB,PM08-01P,PM08-01PB,
PM08-02N,PM08-02NB,PM08-02P,PM08-02PB,
PM12-02N-S,PM12-02NB-S, PM12-02P-S,
PM12-02P,PM12-04N,PM12-04P,PM12-04N-S,
PM12-04NB-S,PM12-04P-S,PM12-04PB-S,
PM12-02S,PM12-02SB,PM12-04S,PM12-04SB,
PM18-05N,PM18-05NB,PM18-05P,PM18-05PB,
PM18-08N,PM18-08P,PM18-08NB,PM18-08PB,
PM18-05S,PM18-05SB,PM18-08S,PM18-08SB,
PM30-10N,PM30-10P,PM30-10N-S,PM30-10P-S,
PM30-15N,PM30-15P,PM30-10S,PM30-10SB,
PM30-15S,PM30-15SB,TW12-02C,TW12-04C,
TW18-05C,TW18-08C

CAPACITIVE PROXIMITY SENSOR FOTEK
CP18-30N,CP18-30P,CP30-50N,CP30-50P,
CP30-50S,

COUNTER FOTEK
HC-4T,HC-31P,HC-41P,HC-52P,C-340,SC-341,SC-361,
SC-360,SC-362,SC-3616,SC-3626,SC-326,SC-362M,
SC-260,MC-441,MC-442,MC-461,MC-326,MC-260,MC-261,
MC-262,MC48-4D,SK-1D,SK-2D,SK-3D,SK-4D,SC-2D,
SC-3D,SC-4D,H5C-4D,

TACHOMETER & LINE SPEED METER FOTEK
SM-10,SM-20,SM-30,SM-20S,SM-30S

AC/DC VOLTAGE METER FOTEK
AV-24T,AV-25T,DV-24T,AA-24T,DA-24T,DA-25T, DV-25T,DRM-24T,
DRM-25T,ARM-24T,ART-25T,AA-24T-1,DA-24T-1,DA-24T-2

WHEEL TYPE LENGTH ENCODER FOTEK
WE-M1,WE-M2,WE-M3,WE-M2T,WE-M3T,WE-M4T,WE-Y1,
WE-Y2,WE-Y3,

TIMER FOTEK
TM48-4D,TM60-4D,STPN-M3,STPY-M3,H2Y-3S,TM48-M1,
TM48-M6,H3-FK-M3,FR-1,TDVN-M6,PR-1,PVR-3,H3-TRD-30S,
MY-3S-2P,H3-M1,H3-M3,M3-M6,H3Y-30S,SY-2D,SY-3D,SY-4D,
H5T-4D,STP-3D,STP-4D,H5M-4D

SOCKET & ATTACHMENT FOTEK
PF-085A,P2CF-08,8PFA,P3G-08,US-08,PYF-085A,PYF-14A,
PS-3S,Y-40,Y-48

AREA SENSOR FOTEK (LIGHT CURTAIN FOTEK)
LC-04,LC-08,LC-12,LC-16,LC-24,LC-32,LC-40,LC-48,LC-56,LC64,
NA-04,NA-08,NA-12,NA-16,NA-20,NA-24,NA-28,NA-32,NA-36,
LC-04E,LC-08E,LC-12E,LC-16E,LC-24E,LC-32E,LC-40E,
LC-48E,LC-56E,LC64E,NA-04E,NA-08E,NA-12E,NA-16E,NA-20E,
NA-24E,NA-28E,NA-32E,NA-36E, C-1 LCK


MARK SENSOR SUNX
SUNX LX-101,LX-101-Z,

TEMPERATURE YAMATAKE
SDC-15,SDC-25,HP-100

นอกจากรายการสินค้า FOTEK แล้วทางบริษัทฯ ยังเป็น
ตัวแทนจำหน่าย HOT RUNNER ยี่ห้อ MOLD POWER
ในส่วนของ ตู้ Temp, Plug, Heater, Sensor , Thermocouple,
Mainifold, Cable


   
   


ราคา: ไม่ระบุต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: อัญชลี / 089 6752658อีเมล์: 
โทรศัพย์: IP Address: 124.120.252.143

คำค้น:  na12e | na08e |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]