แผ่นทองแดง, แผ่นทองเหลือง, ทองแดงแผ่น, ทองเหลืองแผ่น, ขาย จำหน่าย ทองเหลือง ทองแดง แผ่น ทองเหลือง ทองแดง ,จำหน่ายเพลาทองแดง, จำหน่ายเพลาทองเหลือง ,ตัด แบ่งขาย ตามขนาด ,ขายเพลาทองแดง ,ขายเพลาทองเหลือง

หน้าแรก » เครื่องมือ และ อุตสาหกรรม » วัสดุ / เคมีภัณฑ์

แผ่นทองแดง, แผ่นทองเหลือง, ทองแดงแผ่น, ทองเหลืองแผ่น, ขาย จำหน่าย ทองเหลือง ทองแดง แผ่น ทองเหลือง ทองแดง ,จำหน่ายเพลาทองแดง, จำหน่ายเพลาทองเหลือง ,ตัด แบ่งขาย ตามขนาด ,ขายเพลาทองแดง ,ขายเพลาทองเหลือง
ขาย แผ่นทองแดง, ขาย แผ่น ทองแดง แผ่น ,จำหน่ายแผ่นทองแดง, จำหน่ายแผ่นทองเหลือง, จำหน่ายทองแดง, ขายแผ่นทองเหลือง, ขาย แผ่น ทองเหลือง ,ขายเพลาทองแดง, ขายเพลาทองเหลือง,
จำหน่าย แผ่น เพลา ทองแดง ทองเหลือง ขาย เพลา ทองแดง ขาย เพลา ทองเหลือง
แผ่นทองเหลือง แผ่น ทองเหลือง แผ่น จำหน่ายทองเหลือง ทองแดง ตัด แบ่ง ขาย ตามขนาด
เพลา ทองแดง เพลา ทองเหลือง เพลาทองแดง เพลาทองเหลือง แบ่ง ขาย จำหน่าย เพลา ทองแดง เพลา ทองเหลืองแผ่น ทองแดง เพลา ทองแดง แผ่น ทองเหลือง ตัด ขาย จำหน่าย เพลา ทองเหลือง ทองแดงแผ่น ทองเหลืองแผ่น ขาย แผ่น เพลา แบน ทองแดง ทองเหลือง รับ รับจ้าง ตัด แบ่ง ขาย ตาม ขนาด ที่ ต้องการ
จำหน่ายเพลาทองเหลือง จำหน่ายเพลาทองแดง จำหน่ายทองเหลือง จำหน่ายทองแดง เพลาทองเหลือง

บจก. เอเชี่ยนพลัส ซัพพลาย จ.สมุทรปราการ
Tel.087-6039752 02-1863711 02-1863713 Fax.02-1863712
E-mail :asianplussupply@hotmail.com

http://asianplus.plazathai.com
http://www.asianplussupply.com

High Conductivity Coppers (Electrical)

Wrought high conductivity copper has excellent ductility and, as a result, is available in forms such as wire, tube, extrusions, bar and sheet.

The main grade of copper used for electrical applications such as building wire, motor windings, cables and busbars is electrolytic tough pitch copper CW004A (was C101) which is at least 99.90% pure and has an electrical conductivity of at least 101% IACS minimum. Tough pitch copper contains a small % of oxygen (0.02 to 0.04%) so if the high conductivity copper is to be welded or brazed or used in a reducing atmosphere, then the more expensive oxygen free high conductivity copper CW008A (was C103) may be used.

Wrought high conductivity coppers (CW004A and CW008A) can only be strengthened and hardened by cold working such as occurs on cold drawing or bending (typically tensile strength 250N/mm2 with 12% elongation). They cannot be strengthened by heat treatment so if a stronger grade of high conductivity copper is required then small amounts (less than 1%) of alloying elements such as silver, cadmium, magnesium or tin are used. These additions give solid solution hardening and contribute to work hardening when the alloys are cold drawn into wires or tubes or rolled into sheet. However, there is a small loss of conductivity. These alloys, with 90 to 100% IACS values are typically used for overhead conducting and catenary wires on railway and tram systems to transmit electric current to the electric motors of trains and trams.

หน่าย แผ่น เพลา ทองเหลือง ทองแดง แผ่น เพลา
จำหน่าย ทองเหลือง ทองแดง แผ่น เพลา โรงงาน นำเข้า เพลา แผ่น ทองเหลือง ทองแดง
นำเข้า และ จำหน่าย แผ่น เพลา ทองเหลือง ทองแดง แผ่น เพลา

ทองเหลืองลายเืสือ ทองเหลือง สแตนเลสแผ่น อลูมิเนียม แผ่น แผ่น ทองแดง เพลา ทองแดง แผ่น ทองเหลือง เพลาทองเหลือง ทองเหลืองลายเสือ ขาย ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม สแตนเลส แผ่น เพลา แบน ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม สแตนเลส ตัด แบ่ง ขาย ตาม ขนาด ที่ ต้องการ ร้าน รับ จ้าง ตัด
ขาย เพลา ทองแดง ขาย เพลา ทองเหลือง


เพลา ทองแดง แผ่น ทองแดง ทองแดง ตัด ทองแดง ตัด ตามขนาด แผ่น เพลา ทองแดง ตัด แบ่งขายทองแดง ตามขนาด ตัดแผ่นทองแดงขาย ทองเหลืองลายเืสือ รับ รับจ้าง รับตัด แผ่น เพลา แบนน ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม สแตนเลส
เพลา ทองเหลือง แผ่น ทองเหลือง ทองเหลืองตัด ทองเหลืองตัดตามขนาด แผ่น เพลา ทองเหลือง ตัด แบ่งขายทองเหลือง ตามขนาด จำหน่าย ขาย แผ่น เพลา ทองแดง คอยทองแดง คอยล์ทองแดง Coil ทองแดง จำหน่าย ขาย แผ่น เพลา ทองเหลือง คอยทองเหลือง คอยล์ทองเหลือง Coil ทองเหลือง

The copper most commonly used for sheet and strip applications complies with ASTM B370. It consists of 99.9 percent copper, and is available in six tempers designated by ASTM B370 as: 060 (soft), H00 (cold rolled), H01 (cold rolled, high yield), H02 (half hard), H03 (three quarter hard), and H04 (hard).

Soft temper copper is extremely malleable and best suited for applications such as intricate ornamental work. It was historically used in building construction. Because of its low strength, heavy gauge material was required. As a result, the use of soft temper copper is not recommended for most building applications.

สแตนเลสตัด สแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง เหล็ก
แผ่นทองแดง แผ่นทองเหลือง แผ่นสแตนเลส แผ่นอลูมิเนียม แผ่น ทองเหลืองลายเืสือ
ทองแดง ทองเหลือง สแตนเลส อลูมิเนียม ตัด ขนาด size
เพลาทองแดง เพลาทองแดงเหลือง เพลาสแตนเลส เพลาอลูมิเนียม ทองเหลืองลายเืสือ
แผ่นทองแดง เพลาทองแดง แผ่นทองเหลือง เพลาทองเหลือง ขาย แผ่น เพลา แบน ทองแดง ทองเหลือง ตัด แบ่ง ขาย ตาม ขนาด ที่ ต้องการ กว้าง ยาว หนา ความหนา ขนาด ยาว ทองเหลืองลายเืสือ ID OD
แผ่น เพลา ฉาก ท่อ หนา ตัด ขาย ตาม แบ่ง ขนาด ความหนา หนา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 mm cm มิล มม มิลลิเมตร เซน เซนติเมตร นิ้ว ฟุต เมตร x * ' ม้วนสแตนเลส คอยล์สแตนเลส ม้วนทองแดง คอยล์ทองแดง ม้วนอลูมิเนียม คอยล์อลูมิเนียม coil สแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง ยาว ขนาด 2ฟุต x 4ฟุต 4ฟุต x 8ฟุต 5ฟุต x 10ฟุต 5ฟุตx20ฟุต
1 เมตร x 2เมตร 2' x4' 4'x8' 5'x10' 5'x20'


The yield strength of cold-rolled high yield (H01) copper is significantly higher than standard cold rolled (H00) copper, up to 33,000 p.s.i. This allows the use of 12 ounce high yield copper in many applications where 16 ounce cold rolled copper is normally used.

The major use for high yield copper is flashing products, where malleability and strength are both important.

Another variation of copper is lead coated copper sheet and strip. The base metal is usually cold rolled copper, onto which lead has been applied. The lead coating is applied by dipping the sheet or strip into a bath of molten lead.

Good resistance to corrosion, good electrical and thermal conductivity, ease of fabrication coupled with strength and resistance to fatigue are criteria by which copper or one of its alloys is selected.

Corrosion Resistance: Copper is a noble metal able to resist attack quite well under most corrosive environmental conditions. In the presence of moisture, salt and high sulfur pollution, copper quickly begins to oxidize and progress through the weathering cycle. Its high resistance to corrosion is due to its ability to react to its environment and reach weathering equilibrium.

Electrical and Thermal Conductivity: Copper and its alloys are excellent conductors of electricity and heat. In fact, copper is used for these purposes more often than any other metal. Alloying invariably decreases electrical conductivity and to a lesser extent, thermal conductivity. Coppers and high-copper alloys are preferred over copper alloys containing more than a few percent total alloy content when high electrical or thermal conductivity is required.

Ease of Fabrication: Copper and its alloys are generally capable of being shaped to the required form and dimensions by any of the common fabricating processes. They are routinely rolled, stamped, drawn and headed cold; they are rolled, extruded, forged and formed at elevated temperature.

Copper and its alloys are readily assembled by any of the various mechanical or bonding processes commonly used to join metal components. Crimping, staking, riveting, and bolting are mechanical means of maintaining joint integrity. Soldering, brazing and welding are the most widely used processes for bonding copper metals. Selection of the best joining process is governed by service requirements, joint configuration, thickness of the components, and alloy composition(s).ทองแดง คือธาตุที่มีเลขอะตอม 29 และสัญลักษณ์คือ Cu นิกเกิลอยู่ในตารางธาตุหมู่ 29 เป็นที่ทราบกันว่ามนุษย์ใช้ประโยชน์จากทองแดงมาไม่น้อยกว่า 10,000 ปี พบหลักฐานว่ามนุษย์สามารถหลอมสกัดทองแดงให้บริสุทธิ์ได้เมื่อประมาณ 5000 ปีก่อนคริศตกาล ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่มนุษย์จะรู้จักกับทองคำ โดยมนุษย์รู้จักทองคำ เมื่อประมาณ 4000 ปีก่อนคริศตกาล
[แก้] การ ถลุงทองแดง
ทองแดง

การถลุงทองแดงจากแร่ ขั้นแรกคือการแยกแร่ที่ต้องการออกจากสิ่งเจือปนหรือ กากแร่ อาจใช้วิธีการลอยตัว โดยนำแร่ที่บดละเอียดแล้วผสมเข้ากับน้ำ น้ำมันและสารซักล้างในถึงผสม จากนั้นกวนและผ่านอากาศเข้าไปในของเหลวที่อยู่ในถึงผสมตลอดเวลา เพื่อทำให้มีฟองเกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลให้ฟองอากาศ และน้ำมันไปเกาะอยู่กับอนุภาคของแร่และลอยตัวอยู่ด้านบน ส่วนกากแร่จะจมลงอยู่ด้านล่าง เมื่อตักฟองที่ลอยอยู่ด้านบนออกและทำให้แห้ง จะได้ผลแร่ที่มีปริมาณทองแดงเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15 โดยมวล ขั้นต่อไปน้ำแร่มาเผาในอากาศ เรียกกระบวนการนี้ว่า การย่างแร่ ไอร์ออน(II)ซึลเฟด์บางส่วนจะถูกออกซิไดส์เป็นไอร์ออน(II)ออกไซด์ ดังสมการ

ทองแดงสามารถดัดได้ง่าย จึงใช้แพร่หลายในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น

* สายลวดทองแดง
* ท่อน้ำทองแดง
* ลูกบิด และของอื่น ๆ ที่ติดตั้งในบ้าน
* รูปปั้น เช่นเทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ซึ่งมีทองแดงถึง 81.3 ตัน
* หลังคา รางน้ำ และท่อระบายน้ำฝน
* แม่เหล็กไฟฟ้า
* เครื่องจักรไฟฟ้า โดยเฉพาะมอเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
* เครื่องยนต์ไอน้ำ ของ เจมส์ วัตต์
* รีเลย์ไฟฟ้า และสวิตช์ไฟฟ้า
* รางน้ำบนหลังคาและท่อระบายน้ำ
* หลอดสูญญากาศ หลอดรังสีคาโทด (cathode ray tube) และแมกนีตรอนในเตาอบไมโครเวฟ
* หลอดนำคลื่นไฟฟ้า (Waveguide) สำหรับรังสีไมโครเวฟ
* มีการใช้ทองแดงเพิ่มขึ้นในวงจรไอซีแทนอะลูมิเนียมเนื่องจากนำไฟฟ้าได้ดีกว่า
* ผสมกับนิกเกิล เช่นคิวโปรนิกเกิล (cupronickel) and โมเนล (Monel) ใช้เป็นวัสดุที่ไม่กร่อนสำหรับสร้างเรือ
* เป็นเหรียญกษาปณ์ ในรูปของโลหะคิวโปรนิกเกิลส่วนใหญ่
* ในอุปกรณ์ทำครัว เช่นกระทะ
* อุปกรณ์ที่ใช้บนโต๊ะอาหารส่วนใหญ่ (มีด ส้อม ช้อน) มีทองแดงบางส่วน (นิกเกิล ซิลเวอร์)
* เงินสเตอร์ลิงจะ ต้องผสมทองแดงเล็กน้อย ถ้าทำเป็นภาชนะสำหรับอาหาร
* เป็นส่วนประกอบของสารเคลือบเงาสำหรับเครื่องเซรามิก และเป็นสีสำหรับกระจก
* เครื่องดนตรี โดยเฉพาะเครื่องดนตรี ประเภทแตร
* เป็นพื้นผิวไบโอสแตทิก (biostatic) ในโรงพยาบาล และใช้บุชิ้นส่วนเรือเพื่อป้องกันเพรียงและหอยมาเกาะ เดิมใช้บริสุทธิ์ ปัจจุบันใช้โลหะมันตส์ (Muntz Metal: ทองแดง 60% + สังกะสี 40%) แทน แบคทีเรียจะไม่เตริญเติบโตบนพื้นผิวทองแดงเนื่อง ด้วยตุณสมบัติไบโอสแตทิก ลูกบิดทองแดงใช้ในโรงพยาบาล เพื่อลดการแพร่กระจายของโรค และโรคลีเจียนแนร์ (Legionnaire's Disease) สามารถหยุดได้ด้วยท่อทองแดงในระบบเครื่องปรับอากาศ
* สารประกอบ เช่น สารละลายเฟห์ลิง (Fehling's solution) มีประโยชน์ใช้ในด้านเคมี
* คอปเปอร์ (II) ซัลเฟต ใช้เป็นสารพิษและสารทำให้น้ำบริสุทธิ์ และใช้ในผลและสเปรย์ฆ่าโรคราน้ำค้าง (mildew)
* เป็นวัสดุในการผลิตฮีตซิงก์สำหรัยคอมพิวเตอร์ เนื่องจากระบายความร้อนได้ดีกว่า[อะลูมิเนียม]]
* ชาวอินูอิต (Inuit) ใช้ทองแดงเพื่อทำใบมีดสำหรับมีดอูลู (ulu) เป็นครั้งคราว

ทองแดงเกิดขึ้นตามธรรมชาติในรูปของทองแดงบริสุทธิ์หรือสินแร่ โดยรวมตัวอยู่กับหิน ทราย ดิน หรือดินเหนียว สินแร่ทองแดงแบ่งออกเป็นพวกใหญ่ ๆ ๓ พวกด้วยกัน คือ
๑. ทองแดงบริสุทธิ์ตามธรรมชาติซึ่งมีทองแดงอยู่ถึงร้อยละ ๙๙
๒. แร่ซัลไฟด์ (sulfide ores) ทองแดงรวมตัวกับกำมะถันเป็นทองแดงซัลไฟด์ ในแร่บางชนิดอาจมีธาตุอื่น เช่น ดีบุกหรือเหล็กปนอยู่ด้วย สินแร่ทองแดงในรูปของซัลไฟด์ที่สำคัญ ๆ ได้แก่ คาลโคไพไรต์ (chalcopyrite) โคเวลไลต์ (covellite) อีนาร์ไจต์ (enargite) เททราฮีไดรต์ (tetrahedrite) และบอร์ไนต์ (bornite) เป็นต้น แร่เหล่านี้มีทองแดงอยู่ร้อยละ ๔๐-๘๐
๓. แร่ออกไซด์ (oxide ores) ทองแดงรวมตัวกับออกซิเจนอยู่ในรูปของออกไซด์ แร่เหล่านี้ได้แก่ คิวไพรต์ (cuprite) เทนอไรต์ (tenorite) อะซูไรต์ (azurite) บรอคาไนต์ (brochanite) ฯลฯ ซึ่งมีทองแดงอยู่ร้อยละ ๔๕-๘๙
แหล่งแร่ทองแดงที่สำคัญๆ ของโลก ได้แก่ เทือกเขาร็อกกี (Rocky) ในประเทศสหรัฐอเมริกา แนวลาดด้านตะวันตกของภูเขาแอนดีส (Andes) ในประเทศชิลีและเปรู เทือกเขาในทวีปแอฟริกาบริเวณประเทศคองโก ตอนเหนือของประเทศโรดีเซีย และประเทศแคนาดา แหล่งแร่สำคัญเหล่านี้ มีแร่ทองแดงรวมกันประมาณร้อยละ ๙๐ ของทองแดงทั่วโลก แหล่งแร่ทองแดงที่นับว่าใหญ่ที่สุดอยู่ในประเทศชิลี นอกจากนี้ ยังมีในบางแห่งของทวีปยุโรป ประเทศออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้
ประเทศไทยมีแร่ทองแดงอยู่โดยทั่วไป ทั้งทางภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งแร่ทองแดงที่สำคัญ ได้แก่ แหล่งขนงพระและแหล่งจันทึก จังหวัดนครราชสีมา ที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ อำเภอโคกกระเทียม จังหวัดลพบุรี อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และยังมีแหล่งอื่น ๆ ที่กำลังสำรวจอยู่ ไม่ปรากฏว่ามีแหล่งใดมีปริมาณแร่มากพอที่จะตั้งโรงถลุงทองแดงได้
การถลุงแร่ทองแดง ทำโดยเอาสินแร่ที่ขุดได้มาร่อนแยกดินทรายออกก่อนที่จะนำไปถลุงในเตาถลุงแบบนอน (reverberatory furnace) หรือเตาถลุงแบบพ่นลม และตัวเปลี่ยนทองแดง (copper converter) ตามลำดับ แร่ทองแดงชนิดซัลไฟด์จะต้องแยกไปย่างต่างหากเสียก่อน เพื่อลดปริมาณกำมะถันก่อนเอาไปเข้าเตาถลุงแบบนอน กรรมวิธีนี้เรียกว่า การย่างไฟ (roasting)
อุณหภูมิในเตาถลุงแบบนอน อยู่ในช่วง ๘๐๐-๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส ซึ่งตำกว่าที่ใช้ถลุงเหล็กแร่ทองแดงจะเปลี่ยนรูปไปเป็นออกไซด์ของทองแดงและหลอมรวมตัวกัน เรียกว่า แมตที (matte) นำแมตทีหลอมเหลวไปเข้าตัวเปลี่ยน พ่นลมนาน ๔-๒๐ ชั่วโมง (นานกว่าการถลุงเหล็ก) ต่อน้ำหนักของแมตที ๑๒-๒๐๐ ตัน การที่พ่นลมเข้าไปในตัวเปลี่ยน เพื่อให้ออกซิเจนทำปฏิกิริยากับเหล็กและกำมะถัน ซึ่งเป็นสารเจือปนกลายเป็นกาก หรือตะกรันและเพื่อให้ออกไซด์ของทองแดงทำปฏิกิริยากับทองแดงซัลไฟด์เหลือเป็นทองแดงอย่างเดียว
ทองแดงที่ได้จากตัวเปลี่ยนยังไม่บริสุทธิ์นัก คือมีเนื้อทองแดงประมาณร้อยละ ๙๗-๙๘ เนื่องจากยังมีซัลไฟด์และออกไซด์ของทองแดงปนอยู่บ้าง ทองแดงที่ได้จากตัวเปลี่ยนนี้เรียกว่า ทองแดงบลิสเตอร์ (blister copper) ขบวนการต่อไปก็คือต้องนำทองแดงบลิสเตอร์ไปทำให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นอีก ดังนี้
๑. นำทองแดงบลิสเตอร์ไปหลอมใหม่ในเตาถลุงแอโนด ใช้ลมพ่นเข้าไปเพื่อให้ออกซิเจนทำปฏิกิริยากับทองแดงซัลไฟด์ที่ยังเหลือ จนกลายเป็นทองแดงออกไซด์
๒. เมื่อทองแดงซัลไฟด์เปลี่ยนรูปเป็นออกไซด์หมดแล้ว โรยถ่านไม้หรือผงถ่านหินลงบนผิวทองแดงที่กำลังหลอมเหลวอยู่ ใช้ไม้สด ๆ กวน วิธีนี้เรียกว่า โพลิง (poling) หลังจากนั้นเอาทองแดงไปหล่อเป็นแท่ง
ทองแดงที่ได้จะมีความบริสุทธิ์ประมาณร้อยละ ๙๙ ยังมีเงินและทองเจือปนอยู่นำไปทำให้บริสุทธิ์โดยการแยกด้วยไฟฟ้า จะได้ทองแดงบริสุทธิ์ถึงร้อยละ ๙๙.๙๕
ทองแดงเป็นโลหะที่ใช้ประโยชน์และมีความสำคัญในด้านอุตสาหกรรมเป็นที่สองรองจากเหล็ก เนื่องจากเป็นวัสดุที่เป็นตัวนำความร้อนที่ดี จึงใช้ทำอุปกรณ์เครื่องถ่ายเทความร้อน เช่น ทำเครื่องควบแน่น (condenser) หอกลั่น นอกจากนี้ ทองแดงมีสภาพต้านทาน (resistivity) ต่ำเป็นที่สองรองจากเงิน จึงเป็นสื่อไฟฟ้าอย่างดี ปริมาณทองแดงจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งที่ผลิตได้ในโลกใช้ในกิจการอุตสาหกรรมไฟฟ้า เช่น ทำสายไฟฟ้า ลวดที่ใช้ในกิจการไฟฟ้าและใช้เป็นสื่อนำความร้อน ทองแดงเป็นโลหะที่ทนต่อการสึกกร่อนตามธรรมชาติได้ดีมาก คุณสมบัติทางกายภาพของทองแดงมีดังนี้ คือ
น้ำหนักอะตอม ๖๓.๕๗
ความถ่วงจำเพาะ ๘.๙๔
จุดหลอมเหลว ๑,๐๘๓.๐๐ องศาเซลเซียส
จุดกลายเป็นไอ ๒,๓๒๕,๐๐ องศาเซลเซียส

ตัด สแตนเลส ตัด ตาม แบบ สเตนเลส ตัด ขาย แผ่น เพลา สแตนเลส ตัด ตามขนาด ขาย จำหน่าย รับ จ้าง ตัด แผ่น เพลา สแตนเลส แผ่น เพลา ตัด แบ่ง ขาย ตาม แบบ ขนาด

สแตนเลส ตัด เกรด Stainless SUS 304 304L 316 316L 431 416 630 420J2 440C 2205

ขาย แผ่น เพลา ตัด สแตนเลส ตัด แผ่น เพลา ตัด ขาย ตาม แบบ ขนาด ขาย เหล็ก ตัด เหล็ก ตัด แก๊ส ตัด เลเซอร์ พลาสม่า

ร้าน รับ ตัด เหล็ก ขาย เหล็ก ตัด เหล็ก ตัด laser เลเซอร์ ตัด พลาสม่า รับ ตัด laser สแตนเลส ตาม แบบ ร้าน รับ จ้าง ตัด สแตนเลส

ขาย จำหน่าย แผ่น เพลา สแตนเลส สแตนเลส ตัด สแตนเลส เหล็ก ตัด ขาย ตาม แบบ ตาม กว้าง ยาว หนา ตาม ขนาด ที่ ต้องการ
สแตนเลส ตัด สเตนเลส ตัด สแตนเลส ตัด ตาม ขนาด จำหน่าย ขาย แผ่น เพลา สแตนเลส ตัด แบ่ง ขาย ตาม แบบ ความ ยาว ขนาด ที่ ต้องการ สแตนเลส ตัด ตามแบบ สแตนเลส ตัด ตาม Drawing ตามแบบ ร้าน รับ ตัด สแตนเลส เหล็ก

http://www.facebook.com/pages/บริษัท-เอเชี่ยนพลัส-ซัพพลาย-จำกัด/296429650394494?sk=photos

สแตนเลส ตัด สแตนเลส ตัด ตาม ความยาว สแตนเลส ตัด ตามขนาด สแตนเส ตัด ตาม ต้องการ สแตนเลส ตัด แผ่น เพลา สแตนเลส ตัด พลาสม่า สแตนเลส ตัด เลเซอร์ สแตนเลส ตัด เลื่อย สแตนเลส ตัด กรรไกร แผ่น ม้วน slit coil คอย คอยล์ เพลา แผ่น สแตนเลส ตัด เพลาสแตนเลส ตัด ม้วน สแตนเลส ตัด คอยล์สแตนเลสตัด คอยสแตนเลสตัด แผ่นสแตนเลสตัดตามขนาด แผ่นสแตนเลสตัดตามต้องการ เพลาสแตนเลสตัดตามต้องการ เพลาสแตนเลสตัดตามยาว เพลาสแตนเลส ตัด ตาม ความ ยาว ตัด แผ่น สแตนเลส ตามขนาด สเตนเลสตัด สแตนเลส ตัด ขาย ตามแบบ สแตนเลส ตัด ขาย ตามขนาด ตัด ขาย ตาม แบบ สแตนเลสตัดตามแบบ
สแตนเลส แบ่ง ขาย แผ่น สแตนเลส แบ่ง ขาย เพลา สแตนเลส แบ่งขาย แบ่งขาย
รับ ตัด สแตนเลส ตามแบบ ตาม Drawing ตัด แผ่น สแตนเลสขาย ตามแบบ ตาม Drawing
ตัด แผ่น สแตนเลส ขาย ตัดเพลาสแตนเลสขาย ตัด ขาย แผ่น เพลา สแตนเลส ขาย เพลา แผ่น สแตนเลส
แบ่ง ตัด ขาย ตาม ขนาด กว้าง ยาว หนา ที่ ต้องการ สแตนเลสตัดตามแบบ
แผ่น สแตนเลส เพลาสแตนเลส แผ่น เพลาแบน สแตนเลส สเตนลส Stainless Steel
เกรด SUS 304 304L 316 316L 630 17-4PH 431 440C 430

อลูมิเนียม 7075 5083 6061 อะลูมิเนียมบริสุทธิ์มีแรงต้านการดึงต่ำ แต่สามารถนำไปผสมกับธาตุต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น ทองแดง สังกะสี แมกนีเซียม แมงกานีส และซิลิกอน (เช่น duralumin) ในปัจจุบันวัสดุเกือบทั้งหมดที่เรียกว่าอะลูมิเนียมเป็นโลหะผสมของอะลูมิเนียม อะลูมิเนียมบริสุทธิ์พบเฉพาะเมื่อต้องการความทนต่อการกัดกร่อนมากกว่าความแข็งแรงและความแข็ง

เมื่อรวมกับกระบวนการทางความร้อนและกลการ (thermo-mechanical processing) โลหะผสมของอะลูมิเนียมมีคุณสมบัติทางกลศาสตร์ที่ดีขึ้น โลหะผสมอะลูมิเนียมเป็นส่วนสำคัญของเครื่องบินและจรวดเนื่องจากมีอัตราความแข็งแรงต่อน้ำหนักสูง

อะลูมิเนียมสามารถสะท้อนแสงที่มองเห็นได้ดีเยี่ยม (~99%) และสามารถสะท้อนแสงอินฟราเรดได้ดี (~95%) อะลูมิเนียมชั้นบาง ๆ สามารถสร้างบนพื้นผิวเรียบด้วยวิธีการควบแน่นของไอสารเคมี (chemical vapor deposition) หรือวิธีการทางเคมี เพื่อสร้างผิวเคลือบออปติคัล (optical coating) และกระจกเงา ผิวเคลือบเหล่านี้จะเกิดชั้นอะลูมิเนียมออกไซด์ที่บางยิ่งกว่า ที่ไม่สึกกร่อนเหมือนผิวเคลือบเงิน กระจกเงาเกือบทั้งหมดสร้างโดยใช้อะลูมิเนียมชั้นบางบนผิวหลังของแผ่นกระจกลอย (float glass). กระจกเงาในกล้องโทรทรรศน์สร้างด้วยอะลูมิเนียมเช่นกัน แต่เคลือบข้างหน้าเพื่อป้องกันการสะท้อนภายใน การหักเห และการสูญเสียจากความใส กระจกเหล่านี้เรียกว่า first surface mirrors และเกิดความเสียหายได้ง่ายกว่ากระจกเงาตามบ้านทั่วไปที่เคลือบข้างหลัง

อลูมิเนียม 7075 5083 6061 ตัวอย่างการนำเอาอะลูมิเนียมไปใช้งาน เช่น
การขนส่ง (รถยนต์ เครื่องบิน รถบรรทุก ตู้รถไฟ เรือทะเล จักรยาน ฯลฯ)
ภาชนะ (กระป๋อง, ฟอยล์ ฯลฯ)
การบำบัดน้ำ
การรักษาปรสิตของปลา เช่น Gyrodactylus salaris
งานก่อสร้าง (หน้าต่าง ประตู รางข้าง ลวด ฯลฯ)
สินค้าสำหรับผู้บริโภคที่มีความคงทน (เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ครัว ฯลฯ)
ไฟฟ้าไฟฟ้า (ชิ้นส่วนและลวดอะลูมิเนียมมีความหนาแน่นน้อยกว่าทองแดง และราคาถูกกว่าด้วย [1] แต่มีความต้านทานไฟฟ้ามากกว่าด้วย มีหลายพื้นที่ ที่ห้ามใช้ลวดอะลูมิเนียมสำหรับสายไฟตามบ้าน เนื่องจากความหนาแน่นสูงกว่าและขยายในความร้อนมากกว่า)
เครื่องจักรกล
แม่เหล็กที่ทำจากเหล็กกล้าเอ็มเคเอ็ม (MKM steel) แอลไนโก (Alnico) แม้ว่าตัวอะลูมิเนียมเองจะใช้วัตถุแม่เหล็กก็ตาม
อะลูมิเนียมความบริสุทธิ์สูง (SPA ย่อจาก Super purity aluminium, 99.980% to 99.999% Al) ใช้ในอิเล็กทรอนิกส์และซีดี.
อะลูมิเนียมผง ใช้เป็นตัวเคลือบเงินในสี เกล็ดอะลูมิเนียมมีอยู่ในสีพื้น เช่น สีเคลือบเนื้อไม้ (primer) ? เมื่อแห้ง เกล็ดจะซ้อนทับกันเป็นชั้นกันน้ำ

อลูมิเนียม AA AL 7075 5083 6061 7022 7075 5052 6063 ตัด แบ่ง ขาย ตาม ขนาด ยาว ความยาว ที่ต้องการ
อลูมิเนียมอัลลอย AA5083 AA6061 AA7022 AA7075 AL 5052 AL 6063 AL 1100
ขาย จำหน่าย ตัด แผ่น เพลา อลูมิเนียม แผ่น เพลา ตัด แบ่ง ขาย ตาม ขนาด ยาว ความยาว ที่ต้องการอลูมิเนียม 7075 5083 6061 อะลูมิเนียมแอโนไดส์ (anodised) คงทนต่อการออกแซิเดชั่นเพิ่มเติม และใช้ในการก่อสร้างในด้านต่าง ๆ รวมถึงการทำฮีตซิงก์ ด้วย
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ที่ต้องทำความเย็นของชิ้นส่วนภายใน (เช่น ทรานซิสเตอร์ ซีพียู - สารกึ่งตัวนำโดยทั่วไป) มีฮีตซิงก์ที่ทำจากอะลูมิเนียม เนื่องจากผลิตง่าย และนำความร้อนได้ดี ฮีตซิงก์ทองแดงเล็กกว่า แต่แพงกว่าและผลิตยากกว่าด้วย
อะลูมิเนียมออกไซด์ หรือ อะลูมินา, พบในธรรมชาติในรูปของแร่กะรุน (ทับทิม และนิล), และใช้ในการผลิตกระจก ทับทิมและนิลสังเคราะห์ใช้ในเครื่องเลเซอร์ เพื่อผลิตแสงความถี่เดียว (coherent light)
อะลูมิเนียมออกซิไดส์ด้วยพลังงานสูง ทำให้ใช้ในเชื้อเพลิงแข็งสำหรับจรวด เธอร์ไมต์ (thermite) และสารประกอบอื่น ๆ สำหรับทำดอกไม้ไฟ
นอกจากนี้ อะลูมิเนียมยังเป็นตัวนำยิ่งยวด ที่อุณหภูมิวิกฤต 1.2 องศาเคลวิน


ติดต่อ ...................


บจก. เอเชี่ยนพลัส ซัพพลาย จ.สมุทรปราการ
Tel.087-6039752 02-1863711 02-1863713 Fax.02-1863712
E-mail :asianplussupply@hotmail.com

http://asianplus.plazathai.com
http://www.asianplussupply.com


   
   


ราคา: ตามตกลงต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: บจก. เอเชี่ยนพลัส ซัพพลาย จ.สมุทรปราการอีเมล์: 
โทรศัพย์: Tel.087-6039752 02-1863711 02-1863713 Fax.02-1863712IP Address: 180.183.138.158

คำค้น:  แผ่นทองเหลืองซื้อได้ที่ไหน | แผ่น ทองแดง | ร้านขายทองเหลือง จ ลำปาง | ราคาแผ่นคอยทองเหลือง | แผ่นทองเหลือง ซื้อที่ไหน | ทองแดงแผ่น ซื้อที่ไหน | โรงงานทำแผ่นคอย ทองเหลือง | อุตสาหกรรมแผ่นคอยทองเหลือง | ร้านระฆังทองเหลืองจลำปาง | แผ่นทองเหลือง ตัดตามขนาด |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]