รับซ่อม LCD TOUCH SCREEN PRO-FACE Repair LCD PRO-FACE TOUCH SCREEN

หน้าแรก » เครื่องมือ และ อุตสาหกรรม » เครื่องมือ

รับซ่อม LCD TOUCH SCREEN PRO-FACE Repair LCD PRO-FACE TOUCH SCREEN
รับซ่อม จอ LCD TOUCH SCREEN ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในอุตสาหกรรมปั่นด้าย
รับซ่อม LCD TOUCH SCREEN ทุกอาการ เช่น
อาการ จอมืด
อาการ จอไหม้
อาการ จอแตก
อาการ จอลาย
อาการ จอเป็นเส้น
อาการ Touch Screen แตก
อาการ กดปุ่ม Touch Screen ไม่ได้
อาการ ปุ่มกดไม่ตรงตำแหน่ง
เปลี่ยนจอใหม่
ซ่อม ชุดแสดงผลหน้าจอ

http://www.ideservice.com รับซ่อม LCD TOUCH SCREEN ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ และเครื่องมือ เครื่องจักรอุตสาหกรรม ที่มี Power Electronics เป็นส่วนประกอบ
บริการซ่อม ซ่อม LCD จอLCD ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
บริษัท ไอดี อิเล็กทรอนิกส์ เซอร์วิส จำกัด โทรศัพท์ติดต่อ 0-2174-4730
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณเอกสิทธิ์08-6329-2303
Web: http://www.ideservice.com ให้บริการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้บริษัทเรายังบริการซ่อม ดัดแปลง แก้ไข อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์
บริษัท ไอดี อิเล็กทรอนิกส์ เซอร์วิส จำกัด โทรศัพท์ติดต่อ 0-2174-4730 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณเอกสิทธิ์ 08-6329-2303
หลักการและวัตถุประสงค์
เนื่อง จากอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศไทย ส่วนใหญ่จำเป็นต้องสั่งซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศ หากเครื่องจักรเกิดปัญหาซึ่งต้องมีการซ่อมบำรุงก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงในการ ซ่อมบำรุง ซึ่งอุปกรณ์ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการควบคุม เครื่องจักรหากซื้อใหม่ราคาจะสูง หรือส่งไปซ่อมต่างประเทศจะเสียค่าใช้จ่ายที่แพงและใช้ระยะเวลาในการซ่อมค่อน ข้างนาน
บริษัท ไอดี อิเล็กทรอนิกส์ เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับบริการซ่อมบำรุงสำหรับเครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื่องมือแพทย์ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 70 % ทางบริษัทมีทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เป็นผู้ดูแล
และซ่อมงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ในระบบอุตสาหกรรมโดยตรง
www.ideservice.com เรารับซ่อม,ซ่อม
รับซ่อม LCD SHARP
รับซ่อม LCD OPTREX
รับซ่อม LCD MORI SEIKI
รับซ่อม LCD KYOCERA
รับซ่อม LCD HITACHI
รับซ่อม LCD MITSUBISHI
รับซ่อม LCD SANYO
รับซ่อม LCD OKUMA
รับซ่อม LCD MATSUSHITA
รับซ่อม LCD MAZAX
รับซ่อม LCD SIEMENS
รับซ่อม LCD NEC
รับซ่อม LCD HOSIDEN
รับซ่อม LCD ARIMA
รับซ่อม LCD EPSON
รับซ่อม LCD TOSHIBA
รับซ่อม LCD LG-PHILIPS
รับซ่อม LCD KOYO
รับซ่อม LCD KEYENCE
รับซ่อม LCD PLANAR
รับซ่อม LCD OMRON
รับซ่อม LCD FUJI
รับซ่อม LCD Pro-face

รับซ่อม Inverter (อินเวอร์เตอร์) ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
รับซ่อม Temperature Controller ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
รับซ่อม CPU Board ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
รับซ่อม Sensor Control ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
รับซ่อม I/O Module ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
รับซ่อม UPS ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
รับซ่อม PLC Control System ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
รับซ่อม CNC Machine ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
รับซ่อม AC Servo Drive และ DC Servo Drive ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
รับซ่อม เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
รับซ่อม B.P. Monitor.
รับซ่อม Defibrillator.
รับซ่อม Fetal Monitor.
รับซ่อม Infant Warmer.
รับซ่อม GAS Monitor.
รับซ่อม Infusion Pump.
รับซ่อม Infant Incubator.
รับซ่อม Ventilator.
รับซ่อม Syringe Pump.
รับซ่อม EKG.
รับซ่อม Electrosurgical Unit.
รับซ่อม Cardio Line.
รับซ่อม Oxygen Sat Monitor
สนใจติดต่อได้ที่ คุณเอกสิทธิ์
รายละเอียดเพิ่มเติมที่: http://www.ideservice.com
E-mail: pekaew@gmail.com
โทรศัพท์ :0-2174-4730 แฟกซ์: 0-2174-4731 มือถือ: 08-6329-2303
รับซ่อม Touch Screen Pro-face
รับซ่อม Pro-face GP370-LG11-24V
รับซ่อม Pro-face GP37W2-BG41-24V
รับซ่อม Pro-face GP570-LG11
รับซ่อม Pro-face GP-37W2B
รับซ่อม Pro-face GP-2000 Series
รับซ่อม Pro-face GP-2600T
รับซ่อม Pro-face GP-2500T
รับซ่อม Pro-face GP-2500S
รับซ่อม Pro-face GP-2500L
รับซ่อม Pro-face GP-2300S
รับซ่อม Pro-face GP-2400T
รับซ่อม Pro-face GP-2300T
รับซ่อม Pro-face GP-2301L
รับซ่อม Pro-face GP-2300L
รับซ่อม Pro-face GP-2301T
รับซ่อม Pro-face GP-2301S
รับซ่อม Pro-face GP-77 Series
รับซ่อม Pro-face GP-477RE
รับซ่อม Pro-face GP-2000H Series
รับซ่อม Pro-face GP-2401HT
รับซ่อม Pro-face GP-2301HL
รับซ่อม Pro-face GP-2301HS
รับซ่อม Pro-face GP2500-LG41-24V
รับซ่อม Pro-face GP2500-SC41-24V
รับซ่อม Pro-face GP2600-TC11
รับซ่อม Pro-face GP250-LG11
รับซ่อม Pro-face GP2500-TC11
รับซ่อม Pro-face GP2501-LG41-24V
รับซ่อม Pro-face GP2501-SC11
รับซ่อม Pro-face GP250-BGM1
รับซ่อม Pro-face 4117-T
รับซ่อม Pro-face 5017T
รับซ่อม Pro-face AGP3302-B1-D24
รับซ่อม Pro-face AGP3500-T1-D24
รับซ่อม Pro-face FP2600-T41-24V
รับซ่อม Pro-face FP-775-S42
รับซ่อม Pro-face GLC100-FN41
รับซ่อม Pro-face GLC2300-LG41-24V
รับซ่อม Pro-face GLC2300-TC41-24V
รับซ่อม Pro-face GLC2400-TC41-24V
รับซ่อม Pro-face GP077-MLTE41
รับซ่อม Pro-face GP2301H-SC41-24V
รับซ่อม Pro-face GP2301-SC41-24V
รับซ่อม Pro-face GP2301-TC41-24V
รับซ่อม Pro-face GP2401H-TC41-24V
รับซ่อม Pro-face GP377-LG41-24V
รับซ่อม Pro-face GP377R-LG41-24V
รับซ่อม Pro-face GP377R-SC41-24V
รับซ่อม Pro-face GP377R-TC11-24V
รับซ่อม Pro-face GP377R-TC41-24V
รับซ่อม Pro-face GP37W2-BG41-24V
รับซ่อม Pro-face GP430-EG11
รับซ่อม Pro-face GP270-LG11-24V
รับซ่อม Pro-face GP270-LG21-24VP
รับซ่อม Pro-face GP270-LG31-24V
รับซ่อม Pro-face GP270-SC31-24V
รับซ่อม Pro-face GP370-LG11-24V
รับซ่อม Pro-face GP370-LG21-24VP
รับซ่อม Pro-face GP370-SC11-24V
รับซ่อม Pro-face GP370-SC41-24VP
รับซ่อม Pro-face GP430-XY21
รับซ่อม Pro-face GP470-EG11
รับซ่อม Pro-face GP477R-EG11
รับซ่อม Pro-face GP477R-EG41-24VP
รับซ่อม Pro-face GP530-TC11
รับซ่อม Pro-face GP570-LG21-24V
รับซ่อม Pro-face GP570-TC31-24V
รับซ่อม Pro-face GP577R-SC41-24VP
รับซ่อม Pro-face GP577R-TC11
รับซ่อม Pro-face GP577R-TC41-24VP
รับซ่อม Pro-face GPH70-SC11-24V
รับซ่อม Pro-face ST3000
รับซ่อม Pro-face AGP3000
รับซ่อม Pro-face AST3000
รับซ่อม Pro-face LT3000
รับซ่อม Pro-face GP4100 Series
รับซ่อม Pro-face PL3000
รับซ่อม Pro-face PS3000
รับซ่อม Pro-face FP3000
รับซ่อม Pro-face LT3300S
รับซ่อม Pro-face LT-3300L
รับซ่อม Pro-face LT-3301L
รับซ่อม Pro-face LT-3301A
รับซ่อม Pro-face ST3501T
รับซ่อม Pro-face AST3501-T1-AF
รับซ่อม Pro-face AST3501-T1-D24
รับซ่อม Pro-face SC-3501C
รับซ่อม Pro-face AST3501-C1-AF
รับซ่อม Pro-face AST3501-C1-D24
รับซ่อม Pro-face ST-3401T
รับซ่อม Pro-face AST3401-T1-D24
รับซ่อม Pro-face ST-3201A
รับซ่อม Pro-face AST3201-A1-D24
รับซ่อม Pro-face ST-3211A
รับซ่อม Pro-face AST3211-A1-D24
รับซ่อม Pro-face ST-3301T
รับซ่อม Pro-face AST3301-T1-D24
รับซ่อม Pro-face ST-3301S
รับซ่อม Pro-face AST3301-S1-D24
รับซ่อม Pro-face ST-3302B
รับซ่อม Pro-face AST3302-B1-D24
รับซ่อม Pro-face ST-3301B
รับซ่อม Pro-face AST3301-B1-D24
รับซ่อม Pro-face GP3000
รับซ่อม Pro-face AGP3300-U1-D24
รับซ่อม Pro-face GP-3750T
รับซ่อม Pro-face GP-3650T
รับซ่อม Pro-face GP-3560T
รับซ่อม Pro-face GP-3550T
รับซ่อม Pro-face GP-3600T
รับซ่อม Pro-face GP-3500T
รับซ่อม Pro-face GP-3500S
รับซ่อม Pro-face GP-3500L
รับซ่อม Pro-face GP-3600T
รับซ่อม Pro-face GP-3510T
รับซ่อม Pro-face GP-3500T
รับซ่อม Pro-face GP-3500S
รับซ่อม Pro-face GP-3450T
รับซ่อม Pro-face GP-3360T
รับซ่อม Pro-face GP-3400T
รับซ่อม Pro-face GP-3400S
รับซ่อม Pro-face GP--3300T
รับซ่อม Pro-face GP-3300S
รับซ่อม Pro-face GP-3300L
รับซ่อม Pro-face GP-3400T
รับซ่อม Pro-face GP-3400S
รับซ่อม Pro-face GP-3300T
รับซ่อม Pro-face GP-3300L
รับซ่อม Pro-face GP-3300U
รับซ่อม Pro-face GP-3300
รับซ่อม Pro-face GP-3310T
รับซ่อม Pro-face GP-3300T
รับซ่อม Pro-face GP-3301S
รับซ่อม Pro-face GP-3301L
รับซ่อม Pro-face GP-3302B
รับซ่อม Pro-face GP-3200T
รับซ่อม Pro-face GP-3200A
รับซ่อม Pro-face GP-3310HT
รับซ่อม Pro-face GP-3300HS
รับซ่อม Pro-face GP-3300HL
รับซ่อม Pro-face GP-3750T
รับซ่อม Pro-face AGP3750-T1-D24-M
รับซ่อม Pro-face AGP3750-T1-AF-M
รับซ่อม Pro-face GP-3650T
รับซ่อม Pro-face AGP3650-T1-D24-M
รับซ่อม Pro-face AGP3650-T1-AF-M
รับซ่อม Pro-face GP-3650T
รับซ่อม Pro-face AGP3650-T1-AF-M
รับซ่อม Pro-face GP-3550T
รับซ่อม Pro-face AGP3550-T1-AF-M
รับซ่อม Pro-face GP-3450T
รับซ่อม Pro-face AGP3450-T1-D24-M
รับซ่อม Pro-face GP-3600T
รับซ่อม Pro-face AGP3600-T1-D24-M
รับซ่อม Pro-face AGP3600-T1-AF-M
รับซ่อม Pro-face GP-3500T
รับซ่อม Pro-face AGP3500-T1-D24-M
รับซ่อม Pro-face AGP3500-T1-AF-M
รับซ่อม Pro-face GP-3500S
รับซ่อม Pro-face AGP3500-S1-D24-M
รับซ่อม Pro-face GP-3400T
รับซ่อม Pro-face AGP3400-T1-D24-M
รับซ่อม Pro-face GP-3300T
รับซ่อม Pro-face AGP3300-T1-D24-M
รับซ่อม Pro-face GP-3300L
รับซ่อม Pro-face AGP3300-L1-D24-M
รับซ่อม Pro-face GP-3301L
รับซ่อม Pro-face AGP3301-L1-D24-M
รับซ่อม Pro-face GP-3200T
รับซ่อม Pro-faceAGP3200-T1-D24-M
รับซ่อม Pro-face GP-2000
รับซ่อม Pro-face GP77R
รับซ่อม Pro-face GP-3650T
รับซ่อม Pro-face GP-3510T
รับซ่อม Pro-face GP-3500T
รับซ่อม Pro-face GP-3450T
รับซ่อม Pro-face GP-3360T
รับซ่อม Pro-face 3180021-04
รับซ่อม Pro-face GP2600-TC11
รับซ่อม Pro-face GP477R-EG11
รับซ่อม Pro-face GP470-EG11
รับซ่อม Pro-face GP2500-TC11
รับซ่อม Pro-face GP577R-TC11
รับซ่อม Pro-face GP450-EG12 DC24V
รับซ่อม Pro-face GP570-LG21-24V


   
   


ราคา: ไม่ระบุต้องการ: รับจ้าง/บริการ
ติดต่อ: ID ELECTRONICS SERVICEอีเมล์: 
โทรศัพย์: 759/8 หมู่ 1 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 1IP Address: 180.183.111.135

คำค้น:  บ ะนีแ้หแพำำืยพนดฟแำ | จอ touch screen proface gp377sc11 มือสอง | จอ touch screen proface gp450 | รับซ่อมจอ อุตสาหกรรม ของมือสอง |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]