ขาย SKM75GB124D SKM75GD123D 75A/1200V/IGBT/6U SKKT27/08E SKM75GB121D 75A/1200V/IGBT/2U SKKT20/08E SKM75GAL121D โทร 02-1724273 สายตรงที่ 085-153-3591 คุณ นิด จร้า

หน้าแรก » เครื่องมือ และ อุตสาหกรรม » เครื่องมือ

ขาย SKM75GB124D SKM75GD123D 75A/1200V/IGBT/6U SKKT27/08E SKM75GB121D 75A/1200V/IGBT/2U SKKT20/08E SKM75GAL121D โทร 02-1724273 สายตรงที่ 085-153-3591 คุณ นิด จร้า
Rich Trad And Best Supply Co.,Ltdดำเนินธุรกิจจำหน่ายอะไหล่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ของเครื่องจักรต่างๆ ทางด้านอุตสาหกรรม รวมถึงงานวิจัย เพื่อพัฒนา งานด้านการศึกษา โดยร้าน
Rich Trad And Best Supply Co.,Ltdเปิดขึ้นเพื่อรองรับเครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานค่อนข้างนาน
หรือผ่านการผลิตมาในระยะเวลาหนึ่ง จนทำให้อะไหล่หรืออุปกรณ์บางชนิดเกิดการชำรุด สึกหรอ
และหมดอายุในที่สุด และด้วยประสบการณ์ของเรา เราจึงขออาสาค้นหาอะไหล่ และอุปกรณ์อิเล็ก
ทรอนิกส์ที่ท่านต้องการ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่หายากหรือหาไม่ได้ในประเทศโทร 02-1724273
สายตรง 085-153-3591 คุณ นิด
BSM150GAL120D 150A/1200V/IGBT+DIODE/2U SK55D12 55A/1200V/DIODE/6U
SK100DA060D 100A/600V/GTR/1U SK55D16 55A/1600V/DIODE/6U
SK100DA100D 100A/1000V/GTR/1U SK55DGL126
SK100DA120D 100A/1200V/GTR/1U SK70D08 70A/800V/DIODE/6U
SK100DAL100D 100A/1000V/GTR+DIODE/2U SK70D12 70A/1200V/DIODE/6U
SK100DAL120D 100A/1200V/GTR+DIODE/2U SK70D16 70A/1600V/DIODE/6U
SK100DB060D 100A/600V/GTR/2U SK70DH08 68A/800V/SCR+DIODE/6U
SK100DB100D 100A/1000V/GTR/2U SK70DH12 68A/1200V/SCR+DIODE/6U
SK100DB120D 100A/1200V/GTR/2U SK70DH16 68A/1600V/SCR+DIODE/6U
SK150DA100D 150A/1000V/GTR/1U SK70DT08 68A/800V/SCR/6U
SK150DA120D 150A/1200V/GTR/1U SK70DT12 68A/1200V/SCR/6U
SK150DAL100D 150A/1000V/GTR+DIODE/2U SK70DT16 68A/1600V/SCR/6U
SK150DAL120D 150A/1200V/GTR+DIODE/2U SK74DGL063
SK150DAR100D 150A/1000V/GTR+DIODE/2U SK75DAL100D 75A/1000V/GTR+DIODE/2U
SK150DAR120D 150A/1200V/GTR+DIODE/2U SK75DAL120D 75A/1200V/GTR+DIODE/2U
SK150DB060 150A/600V/GTR/2U SK75DB060D 75A/600V/GTR/2U
SK150DB100D 150A/1000V/GTR/2U SK75DB100D 75A/1000V/GTR/2U
SK150DB120D 150A/1200V/GTR/2U SK75DB120D 75A/1200V/GTR/2U
SK200DA060D 200A/600V/GTR/1U SK80D12F 80A/1200V/DIODE/6U
SK200DA100D 200A/1000V/GTR/1U SK95D08 95A/800V/DIODE/6U
SK200DA120D 200A/1200V/GTR/1U SK95D12 95A/1200V/DIODE/6U
SK300DA060D 300A/600V/GTR/1U SK95D16 95A/1600V/DIODE/6U
SK300DA100D 300A/1000V/GTR/1U SKB25/02 25A/200V/DIODE/4U
SK300DA120D 300A/1200V/GTR/1U SKB25/04 25A/400V/DIODE/4U
SK30DAL100D 30A/1000V/GTR+DIODE/2U SKB25/06 25A/600V/DIODE/4U
SK30DAL120D 30A/1200V/GTR+DIODE/2U SKB25/08 25A/800V/DIODE/4U
SK30DB060D 30A/600V/GTR/2U SKB25/12 25A/1200V/DIODE/4U
SK30DB120D 30A/1200V/GTR/2U SKB25/16 25A/1600V/DIODE/4U
SK30DG100D 30A/1000V/GTR/2U SKB30/02A1 30A/200V/DIODE/4U
SK50DA100D 50A/1000V/GTR/1U SKB30/04A1 30A/400V/DIODE/4U
SK50DA120D 50A/1200V/GTR/1U SKB30/08A1 30A/800V/DIODE/4U
SK50DAL100D 50A/1000V/GTR+DIODE/2U SKB30/12A1 30A/1200V/DIODE/4U
SK50DAL120D 50A/1200V/GTR+DIODE/2U SKB30/16A1 30A/1600V/DIODE/4U
SK50DB060D 50A/600V/GTR/2U SKB33/02 33A/200V/DIODE+SCR/5U
SK50DB100D 50A/1000V/GTR/2U SKB33/04 33A/400V/DIODE+SCR/5U
SK50DB120D 50A/1200V/GTR/2U SKB33/06 33A/600V/DIODE+SCR/5U
SK75DAL100D 75A/1000V/GTR+DIODE/2U SKB33/08 33A/800V/DIODE+SCR/5U
SK75DAL120D 75A/1200V/GTR+DIODE/2U SKB33/10 33A/1000V/DIODE+SCR/5U
SK75DB060D 75A/600V/GTR/2U SKB33/12 33A/1200V/DIODE+SCR/5U
SK75DB100D 75A/1000V/GTR/2U SKB50/02A3 50A/200V/DIODE/4U
SK75DB120D 75A/1200V/GTR/2U SKB50/04A3 50A/400V/DIODE/4U
SKB25/02 25A/200V/DIODE/4U SKB50/08A3 50A/800V/DIODE/4U
SKB25/04 25A/400V/DIODE/4U SKB50/12A3 50A/1200V/DIODE/4U
SKB25/06 25A/600V/DIODE/4U SKB50/16A3 50A/1600V/DIODE/4U
SKB25/08 25A/800V/DIODE/4U SKB60/04 60A/400V/DIODE/4U
SKB25/12 25A/1200V/DIODE/4U SKB60/08 60A/800V/DIODE/4U
SKB25/16 25A/1600V/DIODE/4U SKB60/12 60A/1200V/DIODE/4U
SKB30/02A1 30A/200V/DIODE/4U SKB60/16 60A/1600V/DIODE/4U
SKB30/04A1 30A/400V/DIODE/4U SKBH28/06 28A/600V/DIODE+SCR/4U
SKB30/08A1 30A/800V/DIODE/4U SKBH28/08 28A/600V/DIODE+SCR/4U
SKB30/12A1 30A/1200V/DIODE/4U SKBH28/12 28A/600V/DIODE+SCR/4U
SKB30/16A1 30A/1600V/DIODE/4U SKBH28/14 28A/600V/DIODE+SCR/4U
SKB33/02 33A/200V/DIODE+SCR/5U SKBT28/06 28A/600V/SCR/4U
SKB33/04 33A/400V/DIODE+SCR/5U SKBT28/08 28A/600V/SCR/4U
SKB33/06 33A/600V/DIODE+SCR/5U SKBT28/12 28A/600V/SCR/4U
SKB33/08 33A/800V/DIODE+SCR/5U SKBT28/14 28A/600V/SCR/4U
SKB33/10 33A/1000V/DIODE+SCR/5U SKBT40/04 28A/600V/SCR/4U
SKB33/12 33A/1200V/DIODE+SCR/5U SKBT40/08 28A/600V/SCR/4U
SKB50/02A3 50A/200V/DIODE/4U SKBT40/12 28A/600V/SCR/4U
SKB50/04A3 50A/400V/DIODE/4U SKBT40/14 28A/600V/SCR/4U
SKB50/08A3 50A/800V/DIODE/4U SKBZ28/04 28A/400V/DIODE+SCR/4U
SKB50/12A3 50A/1200V/DIODE/4U SKBZ28/06 28A/400V/DIODE+SCR/4U
SKB50/16A3 50A/1600V/DIODE/4U SKBZ28/08 28A/400V/DIODE+SCR/4U
SKB60/04 60A/400V/DIODE/4U SKBZ28/12 28A/400V/DIODE+SCR/4U
SKB60/08 60A/800V/DIODE/4U SKBZ28/14 28A/400V/DIODE+SCR/4U
SKB60/12 60A/1200V/DIODE/4U SKCH28/04 28A/600V/DIODE+SCR/5U
SKB60/16 60A/1600V/DIODE/4U SKCH28/06 28A/800V/DIODE+SCR/5U
SKBT40/04 40A/400V/SCR/4U SKCH28/08 28A/1400V/DIODE+SCR/5U
SKBT40/08 40A/800V/SCR/4U SKCH28/14 40A/400V/DIODE+SCR/5U
SKBT40/12 40A/1200V/SCR/4U SKCH40/04 40A/800V/DIODE+SCR/5U
SKBT40/14 40A/1400V/SCR/4U SKCH40/08 40A/1200V/SCR+DIODE/5U
SKCH28/04 28A/400V/DIODE+SCR/5U SKCH40/12 40A/1400V/DIODE+SCR/5U
SKCH28/06 28A/600V/DIODE+SCR/5U SKCH40/14 40A/1600V/SCR+DIODE/5U
SKCH28/08 28A/800V/DIODE+SCR/5U SKCH40/16 100A/400V/DIODE/6U
SKCH28/14 28A/1400V/DIODE+SCR/5U SKD100/04 100A/800V/DIODE/6U
SKCH40/04 40A/400V/DIODE+SCR/5U SKD100/08 100A/1200V/DIODE/6U
SKCH40/08 40A/800V/DIODE+SCR/5U SKD100/12 100A/1400V/DIODE/6U
SKCH40/12 40A/1200V/SCR+DIODE SKD100/14 100A/1600V/DIODE/6U
SKCH40/14 40A/1400V/DIODE+SCR/5U SKD100/16 110A/400V/DIODE/6U
SKCH40/16 40A/1600V/SCR+DIODE/6U SKD110/04 110A/800V/DIODE/6U
SKD100/04 100A/400V/DIODE/6U SKD110/08 110A/1200V/DIODE/6U
SKD100/08 100A/800V/DIODE/6U SKD110/12 110A/1400V/DIODE/6U
SKD100/12 100A/1200V/DIODE/6U SKD110/14 110A/1600V/DIODE/6U
SKD100/16 100A/1600V/DIODE/6U SKD110/16 110A/1800V/DIODE/6U
SKD110/08 110A/800V/DIODE/6U SKD110/18 110A/1200V/DIODE/6U
SKD110/12 110A/1200V/DIODE/6U SKD115/12 110A/1600V/DIODE/6U
SKD110/14 110A/1400V/DIODE/6U SKD115/16 110A/1800V/DIODE/6U
SKD110/16 110A/1600V/DIODE/6U SKD115/18 110A/1200V/DIODE/6U
SKD145/16 SKD116/12-L100 110A/1200V/DIODE/6U
SKD160/08 160A/800V/DIODE/6U SKD116/12-L75 110A/1600V/DIODE/6U
SKD160/12 160A/1200V/DIODE/6U SKD116/16-L100 110A/1600V/DIODE/6U
SKD160/14 160A/1400V/DIODE/6U SKD116/16-L75 140A/1200V/DIODE/6U
SKD160/16 160A/1600V/DIODE/6U SKD145/12 140A/1600V/DIODE/6U
SKD25/02 25A/200V/DIODE/6U SKD145/16 140A/1800V/DIODE/6U
SKD25/04 25A/400V/DIODE/6U SKD145/18 140A/1200V/DIODE/6U
SKD25/08 25A/800V/DIODE/6U SKD146/12-L100 140A/1200V/DIODE/6U
SKD25/12 25A/1200V/DIODE/6U SKD146/12-L75 140A/1600V/DIODE/6U
SKD25/14 25A/1400V/DIODE/6U SKD146/16-L100 140A/1600V/DIODE/6U
SKD25/16 25A/1600V/DIODE/6U SKD146/16-L75 160A/800V/DIODE/6U
SKD30/02A1 30A/200V/DIODE/6U SKD160/08 160A/1200V/DIODE/6U
SKD30/04A1 30A/400V/DIODE/6U SKD160/12 160A/1400V/DIODE/6U
SKD30/08A1 30A/800V/DIODE/6U SKD160/14 160A/1600V/DIODE/6U
SKD30/12A1 30A/1200V/DIODE/6U SKD160/16 160A/1800V/DIODE/6U
SKD30/16A1 30A/1600V/DIODE/6U SKD160/18 210A/800V/DIODE/6U
SKD31/02 30A/200V/DIODE/6U SKD210/08 210A/1200V/DIODE/6U
SKD31/04 30A/400V/DIODE/6U SKD210/12 210A/1600V/DIODE/6U
SKD31/08 30A/800V/DIODE/6U SKD210/16 210A/1800V/DIODE/6U
SKD31/12 30A/1200V/DIODE/6U SKD210/18 25A/200V/DIODE/6U
SKD31/14 30A/1400V/DIODE/6U SKD25/02 20A/200V/DIODE/6U
SKD31/16 30A/1600V/DIODE/6U SKD25/02 25A/400V/DIODE/6U
SKD31F/12 30A/1200V/DIODE/6U SKD25/04 20A/400V/DIODE/6U
SKD31F/16 30A/1600V/DIODE/6U SKD25/04 25A/800V/DIODE/6U
SKD50/02A3 50A/200V/DIODE/6U SKD25/08 20A/800V/DIODE/6U
SKD50/04A3 50A/400V/DIODE/6U SKD25/08 25A/1200V/DIODE/6U
SKD50/08A3 50A/800V/DIODE/6U SKD25/12 20A/1200V/DIODE/6U
SKD50/12A3 50A/1200V/DIODE/6U SKD25/12 25A/1400V/DIODE/6U
SKD50/16A3 50A/1600V/DIODE/6U SKD25/14 20A/1400V/DIODE/6U
SKD53/16 SKD25/14 25A/1600V/DIODE/6U
SKD60/04 60A/400V/DIODE/6U SKD25/16 25A/1600V/DIODE/6U
SKD60/08 60A/800V/DIODE/6U SKD25/16 30A/200V/DIODE/6U
SKD60/12 60A/1200V/DIODE/6U SKD30/02A1 30A/400V/DIODE/6U
SKD60/16 60A/1600V/DIODE/6U SKD30/04A1 30A/800V/DIODE/6U
SKD62/08 60A/800V/DIODE/6U SKD30/08A1 30A/1200V/DIODE/6U
SKD62/12 60A/1200V/DIODE/6U SKD30/12A1 30A/1600V/DIODE/6U
SKD62/16 60A/1600V/DIODE/6U SKD30/16A1 30A/200V/DIODE/6U
SKD82/08 80A/800V/DIODE/6U SKD31/02 30A/400V/DIODE/6U
SKD82/12 80A/1200V/DIODE/6U SKD31/04 30A/800V/DIODE/6U
SKD82/16 80A/1600V/DIODE/6U SKD31/08 30A/1200V/DIODE/6U
SKD82/18 80A/1800V/DIODE/6U SKD31/12 30A/1400V/DIODE/6U
SKDT100/04 100A/400V/SCR/6U SKD31/14 30A/1600V/DIODE/6U
SKDT100/08 100A/800V/SCR/6U SKD31/16 30A/1200V/DIODE/6U
SKDT100/12 100A/1200V/SCR/6U SKD31F/12 30A/1600V/DIODE/6U
SKDT100/14 100A/1400V/SCR/6U SKD31F/16 33A/400V/DIODE/6U
SKDT60/04 60A/400V/SCR/6U SKD33/04 33A/800V/DIODE/6U
SKDT60/08 60A/800V/SCR/6U SKD33/08 33A/1200V/DIODE/6U
SKDT60/12 60A/1200V/SCR/6U SKD33/12 33A/1600V/DIODE/6U
SKDT60/14 60A/1400V/SCR/6U SKD33/16 33A/1800V/DIODE/6U
SKET330/08 380A/800V/SCR/1U SKD33/18 50A/200V/DIODE/6U
SKET330/12E 380A/1200V/SCR/1U SKD50/02A3 50A/400V/DIODE/6U
SKET330/16E 330A/1600V/SCR/1U SKD50/04A3 50A/800V/DIODE/6U
SKET330/18E 380A/1800V/SCR/1U SKD50/08A3 50A/1200V/DIODE/6U
SKET330/20E 380A/2000V/SCR/1U SKD50/12A3 50A/1400V/DIODE/6U
SKET330/22E 380A/2200V/SCR/1U SKD50/14A3 50A/1600V/DIODE/6U
SKET400/08D 400A/800V/SCR/1U SKD50/16A3 50A/400V/DIODE/6U
SKET400/12E 400A/1200V/SCR/1U SKD51/04 50A/800V/DIODE/6U
SKET400/14E 440A/1400V/SCR/1U SKD51/08 50A/1200V/DIODE/6U
SKET400/16E 440A/1600V/SCR/1U SKD51/12 50A/1400V/DIODE/6U
SKET400/18E 440A/1800V/SCR/1U SKD51/14 50A/1600V/DIODE/6U
SKFH150/08DS 150A/800V/DIODE+SCR/2U SKD51/16 50A/1800V/DIODE/6U
SKFH150/08DT 150A/800V/DIODE+SCR/2U SKD51/18 53A/400V/DIODE/6U
SKFH150/09DS 150A/900V/SCR/2U SKD53/04 53A/800V/DIODE/6U
SKFH150/16E 150A/1600V/SCR+DIODE/2U SKD53/08 53A/1200V/DIODE/6U
SKFT150/08DS 150A/800V/SCR/2U SKD53/12 53A/1400V/DIODE/6U
SKFT150/10DS 150A/1000V/SCR/2U SKD53/14 53A/1600V/DIODE/6U
SKFT150/12DT 150A/1200V/SCR/2U SKD53/16 53A/1800V/DIODE/6U
SKKD100/08 100A/800V/DIODE/2U SKD53/18 60A/400V/DIODE/6U
SKKD100/12 100A/1200V/DIODE/2U SKD60/04 60A/800V/DIODE/6U
SKKD100/16 100A/1600V/DIODE/2U SKD60/08 60A/1200V/DIODE/6U
SKKD160/08 160A/800V/DIODE/2U SKD60/12 60A/1400V/DIODE/6U
SKKD160/12 160A/1200V/DIODE/2U SKD60/14 60A/1600V/DIODE/6U
SKKD160/16 160A/1600V/DIODE/2U SKD60/16 60A/400V/DIODE/6U
SKKD160M/12 160A/1200V/DIODE/2U SKD62/04 60A/800V/DIODE/6U
SKKD201/08 200A/800V/DIODE/2U SKD62/08 60A/1200V/DIODE/6U
SKKD201/12 200A/1200V/DIODE/2U SKD62/12 60A/1400V/DIODE/6U
SKKD201/14 200A/1400V/DIODE/2U SKD62/14 60A/1600V/DIODE/6U
SKKD201/16 200A/1600V/DIODE/2U SKD62/16 60A/1800V/DIODE/6U
SKKD250/16 250A/1600V/DIODE/2U SKD62/18 80A/400V/DIODE/6U
SKKD260/08 260A/800V/DIODE/2U SKD82/04 80A/800V/DIODE/6U
SKKD260/12 260A/1200V/DIODE/2U SKD82/08 80A/1200V/DIODE/6U
SKKD260/14 260A/1400V/DIODE/2U SKD82/12 80A/1400V/DIODE/6U
SKKD260/16 260A/1600V/DIODE/2U SKD82/14 80A/1600V/DIODE/6U
SKKD46/12 46A/1200V/DIODE/2U SKD82/16 80A/1800V/DIODE/6U
SKKD81/08 80A/800V/DIODE/2U SKD82/18 83A/400V/DIODE/6U
SKKD81/12 80A/1200V/DIODE/2U SKD83/04 83A/800V/DIODE/6U
SKKD81/16 80A/1600V/DIODE/2U SKD83/08 83A/1200V/DIODE/6U
SKKE600F12 600A/1200V/HIGH SPEED DIODE SKD83/12 83A/1400V/DIODE/6U
SKKH106/16E 110A/1600V/SCR/2U SKD83/14 83A/1600V/DIODE/6U
SKKH106/18E SKD83/16 83A/1800V/DIODE/6U
SKKH42/16E 42A/1600V/SCR/2U SKD83/18 100A/800V/DIODE+SCR/6U
SKKH72/08D 72A/800V/SCR+DIODE/2U SKDH100/08 100A/1200V/DIODE+SCR/6U
SKKH162-16E SKDH100/12 100A/1400V/DIODE+SCR/6U
SKKH92/16E 92A/1600V/SCR+DIODE/2U SKDH100/14 100A/1400V/DIODE+SCR/6U
SKKT106/12E 110A/1200V/SCR/2U SKDH115/12 100A/1400V/DIODE+SCR/6U
SKKT106/16E 110A/1600V/SCR/2U SKDH115/16 100A/1400V/DIODE+SCR/6U
SKKT106-18E SKDH116/12-L75 100A/1400V/DIODE+SCR/6U
SKKT161/12D 160A/1200V/SCR/2U SKDH116/16-L75 100A/1400V/DIODE+SCR/6U
SKKT162/12E 160A/1200V/SCR/2U SKDH146/12-L100 100A/1400V/DIODE+SCR/6U
SKKT162/16E 160A/1600V/SCR/2U SKDH146/16-L100 100A/800V/SCR/6U
SKKT210/12E 220A/1200V/SCR/2U SKDT100/08 100A/1200V/SCR/6U
SKKT210/16E 220A/1600V/SCR/2U SKDT100/12 100A/1400V/SCR/6U
SKKT210/18E 220A/1800V/SCR/2U SKDT100/14 110A/1200V/SCR/6U
SKKT250/12E 250A/1200V/SCR/2U SKDT115/12 110A/1600V/SCR/6U
SKKT250/16E 250A/1600V/SCR/2U SKDT115/16 140A/1200V/SCR/6U
SKKT250/18E 250A/1800V/SCR/2U SKDT145/12 140A/1600V/SCR/6U
SKKT253/12E 250A/1200V/SCR/2U SKDT145/16 60A/400V/SCR/6U
SKKT253/16E 250A/1600V/SCR/2U SKDT60/04 60A/800V/SCR/6U
SKKT253/18E 250A/1800V/SCR/2U SKDT60/08 60A/1200V/SCR/6U
SKKT24B-16E SKDT60/12 60A/1400V/SCR/6U
SKKT26-12E SKDT60/14 380A/800V/SCR/1U
SKKT27/12E 27A/1200V/SCR/2U SKET330/08 380A/1200V/SCR/1U
SKKT27-14E SKET330/12E 330A/1600V/SCR/1U
SKKT27/16E 27A/1600V/SCR/2U SKET330/16E 380A/1800V/SCR/1U
SKKT56/12D 56A/1200V/CSR/2U SKET330/18E 380A/2000V/SCR/1U
TM25CZ-H 25A/800V SKET330/20E 380A/2200V/SCR/1U
TM55CZ-H 55A/800V SKET330/22E 400A/800V/SCR/1U
SKKT57B16E SKET400/08D 400A/1200V/SCR/1U
SKKT71/12 71A/1200V/SCR/2U SKET400/12E 440A/1400V/SCR/1U
SKKT91-12E SKET400/14E 440A/1600V/SCR/1U
SKKT92/16 92A/1600V/SCR/2U SKET400/16E 440A/1800V/SCR/1U
SKKT92-16E SKET400/18E 150A/800V/DIODE+SCR/2U
SKKT92B12E SKFH150/08DS 150A/800V/DIODE+SCR/2U
SKM100GA121D 100A/1200V/IGBT/1U SKFH150/08DT 150A/900V/SCR+DIODE/2U
SKM100GAL12D SKFH150/09DS 150A/1600V/SCR+DIODE/2U
SKM100GAL101D 100A/1000V/IGBT+DIODE/2U SKFH150/16E 150A/800V/SCR/2U
SKM100GAL121D 100A/1200V/IGBT+DIODE/2U SKFT150/08DS 150A/1000V/SCR/2U
SKM100GAL123D 100A/1200V/IGBT+DIODE/2U SKFT150/10DS 150A/1200V/SCR/2U
SKM100GAR101D 100A/1000V/IGBT+DIODE/2U SKFT150/12DT 15A/600V/DIODE/1U
SKM100GAR121D 100A/1200V/IGBT+DIODE/2U SKKE15/06 15A/800V/DIODE/1U
SKM100GAR123D 100A/1200V/IGBT+DIODE/2U SKKE15/08 15A/1000V/DIODE/1U
SKM100GB101D 100A/1000V/IGBT/2U SKKE15/10 15A/1200V/DIODE/1U
SKM100GB121D 100A/1200V/IGBT/2U SKKE15/12 15A/1400V/DIODE/1U
SKM100GB123D 100A/1200V/IGBT/2U SKKE15/14 15A/1600V/DIODE/1U
SKM100GB124D 100A/1200V/IGBT/2U SKKE15/16 160A/800V/DIODE/1U
SKM100GB128D 100A/1200V/IGBT/2U SKKE162/08 160A/1000V/DIODE/1U
SKM100GB128DN2 SKKE162/10 160A/1200V.DIODE/1U
SKM101AR SKKE162/12 160A/1400V/DIODE/1U
SKM101RZR SKKE162/14 160A/1600V/DIODE/1U
SKM111AR SKKE162/16 160A/1800V/DIODE/1U
SKM111RZR SKKE162/18 160A/2000V/DIODE/1U
SKM121AR SKKE162/20H4 160A/2200V/DIODE/1U
SKM121RZR SKKE162/22H4 380A/1200V/DIODE/1U
SKM141 SKKE380/12 380A/1600V/DIODE/1U
SKM150GAL101D 150A/1000V/IGBT+DIODE/2U SKKE380/16 600A/1200V/DIODE/1U
SKM150GAL121D 150A/1200V/IGBT+DIODE/2U SKKE600/12 600A/1600V/DIODE/1U
SKM150GAL123D 150A/1200V/IGBT+DIODE/2U SKKE600/16 600A/2000V/DIODE/1U
SKM150GAL124D 150A/1200V/IGBT+DIODE/2U SKKE600/20H4 600A/2200V/DIODE/1U
SKM150GAR101D 150A/1000V/IGBT+DIODE/2U SKKE600/22H4 600A/1200V/HIGH SPEED DIODE
SKM150GAR121D 150A/1200V/IGBT+DIODE/2U SKKE600F12 80A/400V/DIODE/1U
SKM150GAR123D 150A/1200V/IGBT+DIODE/2U SKKE81/04 80A/600V/DIODE/1U
SKM150GAR124D 150A/1200V/IGBT+DIODE/2U SKKE81/06 80A/800V/DIODE/1U
SKM150GB101D 150A/1000V/IGBT/2U SKKE81/08 80A/1200V/DIODE/1U
SKM150GB121D 150A/1200V/IGBT/2U SKKE81/12 80A/1600V/DIODE/1U
SKM150GB123D 150A/1200V/IGBT/2U SKKE81/16 80A/1800V/DIODE/1U
SKM150GB124D 150A/1200V/IGBT/2U SKKE81/18 80A/2000V/DIODE/1U
SKM150GB128D 150A/1200V/IGBT/2U SKKE81/20H4 80A/2200V/DIODE/1U
SKM151 SKKT132/20EH4 132A/2000V/SCR/2U
SKM151F SKKT132/22EH4 132A/2200V/SCR/2U
SKM181 SKKT162/20EH4 160A/2000V/SCR/2U
SKM181F SKKT162/22EH4 160A/2200V/SCR/2U
SKM191 SKKT330/18E 330A/1800V/SCR/2U
SKM191F SKKH330/08E 330A/800V/SCR+DIODE/2U
SKM200GA102D 200A/1000V/IGBT/1U SKKH330/12E 330A/1200V/SCR+DIODE/2U
SKM200GA122D 200A/1200V/IGBT/1U SKKH330/14E 330A/1400V/SCR+DIODE/2U
SKM200GAL101D 200A/1000V/IGBT+DIODE/2U SKKH330/16E 330A/1600V/SCR+DIODE/2U
SKM200GAL102D 200A/1000V/IGBT+DIODE/2U SKKH330/18E 330A/1800V/SCR+DIODE/2U
SKM200GAL121D 200A/1200V/IGBT+DIODE/2U SKKT500/08E 500A/800V/SCR/2U
SKM200GAL122D 200A/1200V/IGBT+DIODE/2U SKKT500/12E 500A/1200V/SCR/2U
SKM200GAL123D 200A/1200V/IGBT+DIODE/2U SKKT500/14E 500A/1400V/SCR/2U
SKM200GAL124D 200A/1200V/IGBT+DIODE/2U SKKT500/16E 500A/1600V/SCR/2U
SKM200GAR101D 200A/1000V/IGBT+DIODE/2U SKKT500/18E 500A/1800V/SCR/2U
SKM200GAR121D 200A/1200V/IGBT+DIODE/2U SKKH500/08E 500A/800V/SCR+DIODE/2U
SKM200GAR122D 200A/1200V/IGBT+DIODE/2U SKKH500/12E 500A/1200V/SCR+DIODE/2U
SKM200GAR123D 200A/1200V/IGBT+DIODE/2U SKKH500/14E 500A/1400V/SCR+DIODE/2U
SKM200GAR124D 200A/1200V/IGBT+DIODE/2U SKKH500/16E 500A/1600V/SCR+DIODE/2U
SKM200GB101D 200A/1000V/IGBT/2U SKKH500/18E 500A/1800V/SCR+DIODE/2U
SKM200GB102D 200A/1000V/IGBT/2U SKKT430/16E 430A/1600V/SCR/2U
SKM200GB121D 200A/1200V/IGBT/2U SKKT430/18E 430A/1800V/SCR/2U
SKM200GB122D 200A/1200V/IGBT/2U SKKT430/20EH4 430A/2000V/SCR/2U
SKM200GB123D 200A/1200V/IGBT/2U SKKT430/22EH4 430A/2200V/SCR/2U
SKM200GB124D 200A/1200V/IGBT/2U SKKH162/16E 162A/1600V/SCR+DIODE/2U
SKM200GB128D 200A/1200V/IGBT/2U SKKH162/18E 162A/1800V/SCR+DIODE/2U
SKM204A SKKT213/08E 213A/800V/SCR/2U
SKM214A SKKT213/12E 213A/1200V/SCR/2U
SKM224A SKKT213/14E 213A/1400V/SCR/2U
SKM22GD101D 22A/1000V/IGBT/6U SKKT213/16E 213A/1600V/SCR/2U
SKM22GD121D 22A/1200V/IGBT/6U SKKT213/18E 213A/1800V/SCR/2U
SKM22GD123D 22A/1200V/IGBT/6U SKKH213/08E 213A/800V/SCR+DIODE/2U
SKM254F SKKH213/12E 213A/1200V/SCR+DIODE/2U
SKM284F SKKH213/14E 213A/1400V/SCR+DIODE/2U
SKM294F SKKH213/16E 213A/1600V/SCR+DIODE/2U
SKM300GA102D 300A/1000V/IGBT/1U SKKH213/18E 213A/1800V/SCR+DIODE/2U
SKM300GA122D 300A/1200V/IGBT/1U SKKT250/08E 250A/800V/SCR/2U
SKM300GAL123D 300A/1200V/IGBT+DIODE/2U SKKT250/12E 250A/1200V/SCR/2U
SKM300GAL124D 300A/1200V/IGBT+DIODE/2U SKKT250/14E 250A/1400V/SCR/2U
SKM300GAR123D 300A/1200V/IGBT+DIODE/2U SKKT250/16E 250A/1600V/SCR/2U
SKM300GAR124D 300A/1200V/IGBT+DIODE/2U SKKT250/18E 250A/1800V/SCR/2U
SKM300GB063D 300A/600V/IGBT/2U SKKH250/08E 250A/800V/SCR+DIODE/2U
SKM300GB123D 300A/1200V/IGBT/2U SKKH250/12E 250A/1200V/SCR+DIODE/2U
SKM300GB124D 300A/1200V/IGBT/2U SKKH122/16E 122A/1600V/SCR+DIODE/2U
SKM300GB128D 300A/1200V/IGBT/2U SKKH122/18E 122A/1800V/SCR+DIODE/2U
SKM400GA102D 400A/1000V/IGBT/1U SKKT132/08E 132A/800V/SCR/2U
SKM400GA122D 400A/1200V/IGBT/1U SKKT132/12E 132A/1200V/SCR/2U
SKM400GA123D 400A/1200V/IGBT/1U SKKT132/14E 132A/1400V/SCR/2U
SKM400GA124D 400A/1200V/IGBT/1U SKKT132/16E 132A/1600V/SCR/2U
SKM400GA128D SKKT132/18E 132A/1800V/SCR/2U
SKM400GAL124D 400A/1200V/IGBT+DIODE/2U SKKH132/08E 132A/800V/SCR+DIODE/2U
SKM400GAR124D 400A/1200V/IGBT+DIODE/2U SKKH132/12E 132A/1200V/SCR+DIODE/2U
SKM400GB123D 400A/1200V/IGBT/2U SKKH132/14E 132A/1400V/SCR+DIODE/2U
SKM400GB124D 400A/1200V/IGBT/2U SKKH132/16E 132A/1600V/SCR+DIODE/2U
SKM400GB128D 400A/1200V/IGBT/2U SKKH132/18E 132A/1800V/SCR+DIODE/2U
SKM40GAL101D 40A/1000V/IGBT+DIODE/2U SKKT162/08E 162A/800V/SCR/2U
SKM40GAL121D 40A/1200V/IGBT+DIODE/2U SKKT162/12E 162A/1200V/SCR/2U
SKM40GAR101D 40A/1000V/IGBT+DIODE/2U SKKT162/14E 162A/1400V/SCR/2U
SKM40GAR121D 40A/1200V/IGBT+DIODE/2U SKKT162/16E 162A/1600V/SCR/2U
SKM40GB101D 40A/1000V/IGBT/2U SKKT162/18E 162A/1800V/SCR/2U
SKM40GB121D 40A/1200V/IGBT/2U SKKH162/08E 162A/800V/SCR+DIODE/2U
SKM40GD101D 40A/1000V/IGBT/6U SKKH162/12E 162A/1200V/SCR+DIODE/2U
SKM40GD121D 40A/1200V/IGBT/6U SKKH162/14E 162A/1400V/SCR+DIODE/2U
SKM40GD123D 40A/1200V/IGBT/6U SKKT92/16E 92A/1600V/SCR/2U
SKM500GA123D 500A/1200V/IGBT/1U SKKT92/18E 92A/1800V/SCR/2U
SKM500GA124D 500A/1200V/IGBT/1U SKKT106/08E 106A/800V/SCR/2U
SKM50GA121D 50A/1200V/IGBT/1U SKKT106/12E 106A/1200V/SCR/2U
SKM50GA121D 50A/1200V/IGBT/1U SKKT106/14E 106A/1400V/SCR/2U
SKM50GAL101D 50A/1000V/IGBT+DIODE/2U SKKT106/16E 106A/1600V/SCR/2U
SKM50GAL121D 50A/1200V/IGBT+DIODE/2U SKKT106/18E 106A/1800V/SCR/2U
SKM50GAR121D 50A/1200V/IGBT+DIODE/2U SKKH106/08E 106A/800V/SCR+DIODE/2U
SKM50GB101D 50A/1000V/IGBT/2U SKKH106/12E 106A/1200V/SCR+DIODE/2U
SKM50GB121D 50A/1200V/IGBT/2U SKKH106/14E 106A/1400V/SCR+DIODE/2U
SKM50GD123D 50A/1200V/IGBT/6U SKKH106/16E 106A/1600V/SCR+DIODE/2U
SKM75GA121D 75A/1200V/IGBT/1U SKKH106/18E 106A/1800V/SCR+DIODE/2U
SKM75GA161D 75A/1600V/IGBT/1U SKKT122/08E 122A/800V/SCR/2U
SKM75GAL101D 75A/1000V/IGBT+DIODE/2U SKKT122/12E 122A/1200V/SCR/2U
SKM75GAL121D 75A/1200V/IGBT+DIODE/2U SKKT122/14E 122A/1400V/SCR/2U
SKM75GAL123D 75A/1200V/IGBT+DIODE/2U SKKT122/16E 122A/1600V/SCR/2U
SKM75GAL063D SKKT122/18E 122A/1800V/SCR/2U
SKM75GAR101D 75A/1000V/IGBT+DIODE/2U SKKH122/08E 122A/800V/SCR+DIODE/2U
SKM75GAR121D 75A/1200V/IGBT+DIODE/2U SKKH122/12E 122A/1200V/SCR+DIODE/2U
SKM75GAR123D 75A/1200V/IGBT+DIODE/2U SKKH122/14E 122A/1400V/SCR+DIODE/2U
SKM75GB101D 75A/1000V/IGBT/2U SKKH15/16E 15A/1600V/SCR+DIODE/2U
SKM75GB121D 75A/1200V/IGBT/2U SKKT20/08E 20A/800V/SCR/2U
SKM75GB123D 75A/1200V/IGBT/2U SKKT20/12E 20A/1200V/SCR/2U
SKM75GB124D 75A/1200V/IGBT/2U SKKT20/14E 20A/1400V/SCR/2U
SKM75GB128D 75A/1200V/IGBT/2U SKKT20/16E 20A/1600V/SCR/2U
SKM75GD123D 75A/1200V/IGBT/6U SKKT27/08E 27A/800V/SCR/2U
VHF28-16 28A/1600V/SCR+DIODE/6U SKKT27/12E 27A/1200V/SCR/2U
BSM150GAL120D 150A/1200V/IGBT+DIODE/2U SKKT27/14E 27A/1400V/SCR/2U
DB15-04 15A/400V/DIODE/6U SKKT27/16E 27A/1600V/SCR/2U
DB15-06 15A/600V/DIODE/6U SKKH27/08E 27A/800V/SCR+DIODE/2U
DB15-08 15A/800V/DIODE/6U SKKH27/12E 27A/1200V/SCR+DIODE/2U
DB15-10 15A/1000V/DIODE/6U SKKH27/14E 27A/1400V/SCR+DIODE/2U
DB15-12 15A/1200V/DIODE/6U SKKH27/16E 27A/1600V/SCR+DIODE/2U
DB15-14 15A/1400V/DIODE/6U SKKH27/18E 27A/1800V/SCR+DIODE/2U
DB15-16 15A/1600V/DIODE/6U SKKH42/08E 42A/800V/SCR+DIODE/2U
DB25-04 25A/400V/DIODE/6U SKKH42/12E 42A/1200V/SCR+DIODE/2U
DB25-06 25A/600V/DIODE/6U SKKH42/14E 42A/1400V/SCR+DIODE/2U
DB25-08 25A/800V/DIODE/6U SKKH42/16E 42A/1600V/SCR+DIODE/2U
DB25-10 25A/1000V/DIODE/6U SKKH42/18E 42A/1800V/SCR+DIODE/2U
DB25-12 25A/1200V/DIODE/6U SKKT42/08E 42A/800V/SCR/2U
DB25-14 25A/1400V/DIODE/6U SKKE162/14 160A/1400V/DIODE/1U
DB25-16 25A/1600V/DIODE/6U SKKE162/16 160A/1600V/DIODE/1U
DB35-04 35A/400V/DIODE/6U SKKE162/18 160A/1800V/DIODE/1U
DB35-06 35A/600V/DIODE/6U SKKE162/20H4 160A/2000V/DIODE/1U
DB35-08 35A/800V/DIODE/6U SKKE162/22H4 160A/2200V/DIODE/1U
DB35-10 35A/1000V/DIODE/6U SKKE380/12 380A/1200V/DIODE/1U
DB35-12 35A/1200V/DIODE/6U SKKE380/16 380A/1600V/DIODE/1U
DB35-14 35A/1400V/DIODE/6U SKKE600/12 600A/1200V/DIODE/1U
DB35-16 35A/1600V/DIODE/6U SKKE600/16 600A/1600V/DIODE/1U
SK100DA060D 100A/600V/GTR/1U SKKE600/20H4 600A/2000V/DIODE/1U
SK100DA100D 100A/1000V/GTR/1U SKKE600/22H4 600A/2200V/DIODE/1U
SK100DA120D 100A/1200V/GTR/1U SKKT15/06E 15A/600V/SCR/2U
SK100DAL100D 100A/1000V/GTR+DIODE/2U SKKT15/08E 15A/800V/SCR/2U
SK100DAL120D 100A/1200V/GTR+DIODE/2U SKKT15/12E 15A/1200V/SCR/2U
SK100DB060D 100A/600V/GTR/2U SKKT15/14E 15A/1400V/SCR/2U
SK100DB100D 100A/1000V/GTR/2U SKKT15/16E 15A/1600V/SCR/2U
SK100DB120D 100A/1200V/GTR/2U SKKH15/06E 15A/600V/SCR+DIODE/2U
SK150DA100D 150A/1000V/GTR/1U SKKH15/08E 15A/800V/SCR+DIODE/2U
SK150DA120D 150A/1200V/GTR/1U SKKH15/12E 15A/1200V/SCR+DIODE/2U
SK150DAL100D 150A/1000V/GTR+DIODE/2U SKKH15/14E 15A/1400V/SCR+DIODE/2U
SK150DAL120D 150A/1200V/GTR+DIODE/2U SKKE81/04 80A/400V/DIODE/1U
SK150DAR100D 150A/1000V/GTR+DIODE/2U SKKE81/06 80A/600V/DIODE/1U
SK150DAR120D 150A/1200V/GTR+DIODE/2U SKKE81/08 80A/800V/DIODE/1U
SK150DB060 150A/600V/GTR/2U SKKE81/12 80A/1200V/DIODE/1U
SK150DB100D 150A/1000V/GTR/2U SKKE81/16 80A/1600V/DIODE/1U
SK150DB120D 150A/1200V/GTR/2U SKKE81/18 80A/1800V/DIODE/1U
SK200DA060D 200A/600V/GTR/1U SKKE81/20H4 80A/2000V/DIODE/1U
SK200DA100D 200A/1000V/GTR/1U SKKE81/22H4 80A/2200V/DIODE/1U
SK200DA120D 200A/1200V/GTR/1U SKKE162/08 160A/800V/DIODE/1U
SK300DA060D 300A/600V/GTR/1U SKKE162/10 160A/1000V/DIODE/1U
SK300DA100D 300A/1000V/GTR/1U SKKE162/12 160A/1200V.DIODE/1U
SK300DA120D 300A/1200V/GTR/1U TM90CZ-H 90A/800V
SK30DAL100D 30A/1000V/GTR+DIODE/2U TM200CZ-H 200A/800V
SK30DAL120D 30A/1200V/GTR+DIODE/2U TM200DA-H 20A/800V
SK30DB060D 30A/600V/GTR/2U TM25DZ-H 25A/800V/2U
SK30DB120D 30A/1200V/GTR/2U TM25DZ-24(2H) 25A/1200V(1600V)/2U
SK30DG100D 30A/1000V/GTR/2U TM55EZ-H/24 -
SK40DH08 42A/800V/SCR+DIODE/6U TM55DZ-H 55A800V/2U
SK40DH12 42A/1200V/SCR+DIODE/6U TM55DZ-24(2H) 55A1200V(1600V)/2U
SK40DH16 42A/1600V/SCR+DIODE/6U TM55TA-H -
SK40DT08 42A/800V/SCR/6U TM90EZ-H/24 -
SK40DT12 42A/1200V/SCR/6U TM90DZ-H 90A/800V/2U
SK40DT16 42A/1600V/SCR/6U TM90DZ-24(2H) 90A/1200V(1600V)/2U
SK50DA100D 50A/1000V/GTR/1U TM130DZ-H 130A/800V/2U
SK50DA120D 50A/1200V/GTR/1U TM30DZ-24(2H) 130A/1200V(1600V)/2U
SK50DAL100D 50A/1000V/GTR+DIODE/2U TM200DZ-H 200A/800V/2U
SK50DAL120D 50A/1200V/GTR+DIODE/2U TM200DZ-24(2H) 200A/1200V(1600V)/2U
SK50DB060D 50A/600V/GTR/2U TM400DZ-H 400A/800V/2U
SK50DB100D 50A/1000V/GTR/2U TM400DZ-24(2H) 400A/1200V(1600V)/2U
SK50DB120D 50A/1200V/GTR/2U TM400HA-H 400A/800V/2U
SK55D08 55A/800V/DIODE/6U TM400HA-24(2H) 400A/1200V(1600V)/2U
TM20RA-H 20A/800V/1 TM60SZ-M 60A/400V
TM25RZ-H 25A/800V/2U TM100SZ-M 100A/400V
TM25RZ-24(2H) 25A/1200V(1600V)2U TM60SA-6 60A/300V
TM55RZ-H 55A/800V/2U TM90SA-6 90A/300V
TM55RZ-24(2H) 55A/1200V(1600V)2U TM-7399 90A/300V
TM90RZ-H 90A/800V/2U TM150SA-6 150A/300V
TM90RZ-24(2H) 90A/1200V(1600V)/2U TM200SA-6 200A/300V
TM130RZ-H 130A/800V/2U BCR10CM8L 10A/800V
TM130RZ-24(2H) 130A/1200(1600V)/2 BCR116HM 16A/800V
TM200RZ-H 200A/800V/2U BCR30GMG12L 30A/800V/1U
TM200RZ-24(2H) 200A/1200(1600V)/2U BCR50GMG -
TM10T3B-H 20A/800V/ GB2025BA -
TM15T3A-H 15A/800V/ TM25T3A-H 60A/800V/
สอบถามรายละเอียดได้ที่
Rich Trad And Best Supply Co.,Ltd
90/935 หมู่ที่ 6 ตำลบ บางบัวทอง อำเภอ บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110
โทร$แฟกซ์ 02-172-4273 ติดต่อคุณ นิด , คุณ เบลล์
E mail:ohomodule@gmail.com
http://www.buy-electronic.net
http://ohomodule.tarad.com
เรายินดีรับใช้คุณตลอดจนเสร็จสิ้นกระบวนการต่าง ๆ ของคุณ
เพราะเราหวังเสมอว่าคุณจะใด้รับการตอบรับจากคุณเป็นอย่างดี
เพียงแค่คุณให้โอกาสเราได้รับใช้คุณ รับรองคุณจะไม่ผิดหวังจร้า


   
   


ราคา: สินค้ารับประกัน 30 วันคะต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: nittaya chimsangeamอีเมล์: 
โทรศัพย์: 02-1724273 สายตรงที่ 085-153-3591 คุณ นิดIP Address: 125.25.167.112

คำค้น:  SK75DAL100D 75A1000VGTRDIODE2U SKB3308 33A800VDIODESCR5U | igbt |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]