โครงการเมืองไทย วัยเก๋าเอ็กซ์ตร้า ไม่ต้องตรวจสุขภาพ อายุประกัน 40-75 ปี โทร 0842180148

หน้าแรก » ขายส่ง ขายตรง การเงิน และ ประกัน » ประกันชีวิต

โครงการเมืองไทย วัยเก๋าเอ็กซ์ตร้า ไม่ต้องตรวจสุขภาพ อายุประกัน 40-75 ปี โทร 0842180148




โครงการเมืองไทย วัยเก๋า





จุดเด่นของโครงการ
• มั่นใจได้ง่ายๆๆ...ด้วยเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา
• ไม่เป็นภาระแก่คนข้างหลังได้ง่ายๆๆ...ด้วยความคุ้มครองการเสียชีวิตสูงสุดถึง 200,000 บาท*
• อุ่นใจได้ง่ายๆๆ...กับความคุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะสูงถึง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
• สบายใจได้ง่ายๆๆ...ด้วยการรับประกันภัยแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่มีคำถามสุขภาพถามให้กังวลใจ

* กรณีเลือกแผนความคุ้มครองแผน 200,000



เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ระยะเวลาของสัญญาประกันภัย : แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90
- ระยะเวลาเอาประกันภัย ครบอายุ 90 ปี
- ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ครบอายุ 90 ปี
3. อายุของผู้เอาประกันภัย : 50 – 75 ปี
4. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี และรายเดือน (เป็นไปตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัย)
5. ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ แนบท้ายโครงการได้
6. ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่มีคำถามสุขภาพ
7. ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อโครงการเมืองไทย วัยเก๋า ได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยรวม
สูงสุดของโครงการเมืองไทย วัยเก๋า ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละคน และเมื่อรวม
จำนวนเงินเอาประกันภัยของโครงการเมืองไทย วัยเก๋ากับโครงการเมืองไทย สูงวัย ยิ้ม ยิ้ม แล้วสูงสุดไม่เกิน
400,000 บาทต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละคน







กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือ
วันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
2. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความเป็นจริงและบริษัทฯพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญา
ประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่ นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ข้อยกเว้นความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ มีทั้งหมด 14 ข้อ เช่น
1. การถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
2. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ
การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน
การปฎิบัติการของผู้ก่อการร้าย เป็นต้น

หมายเหตุ : เฉพาะเบี้ยประกันภัยของความคุ้มครองชีวิตเท่านั้นที่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้
ภาษีบุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ
ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51


 


ราคา: ไม่ระบุต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: superlife.lerd@gmail.comอีเมล์: 
โทรศัพย์: 0842180148IP Address: 58.11.224.98

คำค้น:  เมืองไทยวัยเก๋า | ตารางอัตราเบี้ยประกันวัยเก๋า | ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยโครงการเมืองไทยสูงวัยยิ้มยิ้ม |



ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]