ติดตาม ป้องกัน รถหาย รู้ทันที สั่งงานผ่านมือถือ พร้อมสั่งดับเครื่อง ใช้งานกัยมือถือทุกรุ่น ไม่เกี่ยงระยะทาง ไม่มีภาระรายเดือน

หน้าแรก » ยานพาหนะ » GPS

ติดตาม ป้องกัน รถหาย รู้ทันที สั่งงานผ่านมือถือ พร้อมสั่งดับเครื่อง ใช้งานกัยมือถือทุกรุ่น ไม่เกี่ยงระยะทาง ไม่มีภาระรายเดือน
POPLINK
ติดตาม 2 ระบบ
GPS + LBS
ปกป้อง ติดตามยานพาหนะได้ มั่นใจกว่า GPS ทั่วไปอย่างไร
รถยนต์ที่่ติดตั้ง GPS ทั่วไป ยังหายได้เพราะเหตุใด

GPS เป็นระบบการติดตามด้วยสัญญาณจากดาวเทียม ซึ่งมีความแม่นยำสูง
แบ่งการแสดงผลเป็น 2 รูปแบบ ทุกรูปแบบต้องใส่ซิมมือถือเพ่ื่อส่งข้อมูล
คือ
(1)
SMS
แสดงการติดตามบนหน้าจอมือถือ
โดยซิมมือถือที่อยู่ในอุปกรณ์ จะทำการส่ง ค่าพิกัด ละติจูด ลองจิจูด เป็นข้อความ sms เข้ามือถือ
จากนั้น นำค่าพิกัด ละติจูด ลองจิจูด ป้อนลงในโปรแกรมแผนที่ หรือ Maps Google
ซึ่งระบบ sms จะมีค่าใช้จ่ายเฉพาะค่า sms เพียงอย่างเดียว ประมาณข้อความละ 64 สตารงค์
(เป็นระบบที่เหมาะกับ กิจการขนาดย่อม หรือ ใช้กับรถเช่า รถส่วนตัว)
(2)
Online Realtime
แสดงการติดตาม บนหน้าจอคอมพิวเตอร์
คือการใช้ซิมมือถือที่มีอยู่ในอุปกรณ์ ส่งข้อมูลเป็น GPRS ไปยัง SERVER ของผู้ให้บริการ
การเข้าดู จะต้องทำการ LOGIN USERNAME และ PASSWORD เข้าสู่ระบบ
เมื่อทำการ LOGIN ผ่าน จะเห็นตำแหน่ง และ การเคลื่อนที่ของยานพาหนะ ทุกๆ 10 วินาที บนแผนที่ GOOGLE
ในระบบ Online RealTime จะต้องขึ้นอินเตอร์เน๊ต ทุกครั้ง และ มีภาระค่าใช้จ่ายเป็นค่า SERVER ทุกปี
เมื่อใดที่หยุดชำระค่า SERVER ผู้ให้บริการจะตัดการติดต่อกับ SERVER ทำให้อุปกรณ์ติดตามไม่สามารถใช้งานได้
ทำให้มีภาระ รายปี ตามแต่ผู้ให้บริการแต่ละรายจะกำหนด
(เป็นระบบที่เหมาะกับกิจการ เพื่อควบคุมพนักงาน ในการใช้งานยานพาหนะ)

การเลือกใช้ระบบ sms หรือ Online มีความแม่นยำเหมือนกันได้ตำแหน่งยานพาหนะ ที่เป็นปัจจุบันเช่นเดียวกัน
เพียงแตกต่างในวัตถุประสงค์ เพื่อ ติดตามยานพาหนะ หรือ ควบคุมพนักงานในการใช้งานยานพาหนะ
การเลือกใช้อุปกรณ์ ติดตาม GPS จึงต้องมองที่วัตถุประสงค์หลัก เพราะมีข้อดี ข้อด้อยไปคนละแบบ
เช่น
Online RealTime
(ไทย)
วัตถุประสงค์ ต้องการใช้ควบคุมพนักงาน ในการใช้งานยานพาหนะ เก็บประวัติต่างๆ
มีพนักงานเฝ้าหน้าจอคอมฯ ตลอดเวลา เพื่อ Online ดูการเดินทางของยานพาหนะ
มีภาระค่า SERVER รายปี คุ้มกับการลงทุน หรือ คุ้มกับความจำเป็น หรือไม่
เพราะหากเมื่อใดที่หยุดชำระค่า SERVER อุปกรณ์ จะเป็นเพียงเศษเหล็ก ชิ้นหนึ่งเท่านั้น
เป็นระบบที่ดูแล้ว Hi Tech แต่ไม่เหมาะกับการใช้ป้องกัน การโจรกรรมยานพาหนะ
ไม่สะดวก
ในการติดตามยานพาหนะ เป็นครั้งคราว ที่ต้องการรู้
เนื่องจากมีความล่าช้าในการ Login และ ข้อกำหนดในการขึ้นอินเตอร์เน๊ต
ไม่เหมาะสมที่จะใช้กับงานในภาวะฉุกเฉิน นอกจากเพื่อควบคุมพนักงานในกิจการขนส่ง

Online RealTime
(จีน)
ฟรี ค่า SERVER กับ อุปกรณ์จากจีน
การใช้ SERVER ฟรี จุดเสียที่พบบ่อยสุด คือ ระบบล่ม เนื่องจาก แย่งกันใช้ SERVER
เนื่องจากสินค้าจีนจำหน่ายไปทั่วโลกปริมาณการใช้ SERVER ฟรีมีมากจนเกินระบบ SERVER จะรองรับ
หากจะใช้ Online ที่ล่มประจำหวังของฟรี ราคาถูก ก็ต้องทำใจ กับการใช้งานในระบบ ฟรี SERVER
GPS จีน ต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ 2 พันบาท ผู้นำเข้าจะทำการติดยี่ห้อใหม่ เป็นของตนเอง
จำหน่ายในราคาประมาณ 3 - 8 พันบาท
(จุดสังเกตุ รูปร่างตัวอุปกรณ์ จะเหมือนๆกัน แตกต่างตรงยี่ห้อทีี่สกรีนใหม่ และ การทำตลาด)

จุดเด่นของระบบ
GPS
มีความแม่นยำสูง

จุดด้อยของระบบ
GPS
ใช้งานได้เฉพาะที่โล่ง สัญญาณอ่อนเมื่อฝนตก เมฆหนาทึบ สัญญาณขาดหายง่าย
เมื่อเข้าไปในตัวอาคาร หรือ ใต้หลังคาที่เป็นโลหะ จะไม่สามารถรับสัญญาณจากดาวเทียมได้
หรือ
ถูกตัดสัญญาณดาวเทียม ด้วยอุปกรณ์ ตัดสัญญาณ ที่เรียกว่า GPS Jammer
เจ้าของรถฯ หรือ ผู้ควบคุมพนักงานในการใช้งานยานพาหนะ จะไม่สามารถล่วงรู้ได้
เนื่องจากอุปกรณ์ GPS ทั่วไป ไม่มีระบบตรวจสอบ สถานะของสัญญาณจากดาวเทียม
อุปกรณ์ GPS Jammer มีขนาดเท่ามือถือ หาซื้อได้ทั่วไปในราคาเครื่องละไม่เกิน 1,000 บาท
เมื่อเปิดสวิชท์ GPS Jammer สัญญาณดาวเทียม GPS จะถูกตัดขาดหายใน 30 วินาที
เมื่อสัญญาณจากดาวเทียมล่มจะส่งค่าพิกัดที่ค้างมาให้ ตำแหน่งบนหน้าจอจะค้าง ในขณะที่ยานพาหนะอยู่ที่อื่น
ทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ว่า ยานพาหนะยังอยู่ที่เดิม


จากจุดอ่อนของ GPS เพียงระบบเดียว ดังข้อมูลข้างต้น
ไม่ว่าจะเป็น GPS ยี่ห้อใด ล้วนเหมือนกันหมด
POPLINK
จึงได้พัฒนาการ ให้มีความสามารถติดตามได้เหนือกว่า GPS ทั่วไป
โดยติดตามเป็น 2 ระบบ GPS + LBS ทำงานควบคู่ ในการติดตาม แต่เป็นอิสระต่อกัน
อีกทั้ง
ตรวจสอบสถานะสัญญาณดาวเทียม GPS ว่ารับได้ หรือ สัญญาณดาวเทียม"ล่ม"
เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด ซึ่งอุปกรณ์ GPS ทั่วไปเมื่อสัญญาณ "ล่ม" จะนำค่าพิกัด ค้าง เก่า ส่งมาให้
ในขณะที่ POPLINK รู้สถานะสัญญาณดาวเทียม และ ยังสามารถติดตาม ต่อเนื่องได้ด้วยระบบ LBS

POPLINK
อุปกรณ์ิติดตาม 2 ระบบ GPS + LBS ติดตามได้ทั้งที่โล่ง และ อับทึบ
ระบบ
GPS
มีความแม่นยำสูง เช่น อุปกรณ์ระบบ GPS ทั่วไป
เมื่อได้รับข้อความ SMS แสดงค่าพิกัด ละติจูด - ลองจิจูด ให้ทำการใส่ค่าพิกัดที่ได้
ลงในแผนที่ Maps.google จะเห็นตำแหน่งยานพาหนะ บนแผนที่ Google อย่างแม่นยำ
หากสัญญาณดาวเทียม GPS "ล่ม" จะส่งข้อความ SMS ว่า LOW GPS SIGNAL
เพื่อให้รู้ได้ว่า สถานะของสัญญาณดาวเทียม "ล่ม" จะได้ไม่หลงผิด เช่น อุปกรณ์ GPS ทั่วไป
แม้สัญญาณดาวเทียม GPS "ล่ม" หรือถููกอุปกรณ์ GPS JAMMER ตัดสัญญาณดาวเทียม
POPLINK
ยังสามารถ ติดตามต่อได้ด้วยระบบ LBS โดยดูชื่อสถานที่ ที่ยานพาหนะเคลื่อนที่ไปตามแนวถนน
ระบบ
LBS
LBS มาจาก คำว่า Location Base Service
(สถานีสัญญาณมือถือ)
เสาสัญญาณมือถือ ติดตั้งกระจายสัญญาณครอบคลุม ให้บริการผู้ใช้มือถือ สามารถใช้มือถือในพื้นที่ต่างๆได้
โดยเสาสัญญาณมือถือ (Base Station) จะกระจายสัญญาณ ออกเป็นวงกว้าง
ทับซ้อนเชื่อมต่อกันเป็นช่วงๆ ที่เรียกว่า เซลลูล่า โดยแต่ละเสาสัญญาณมือถือ จะมีชื่อเสาตามสถานที่นั้นๆ
ในคดีอาชญากรรม ติดตามคนร้าย ตำรวจชุดสืบสวนจะใช้ ข้อมูลตำแหน่งเสาสถานีสัญญาณมือถือ
ในการติดตามหาตัวคนร้าย ที่ติดต่อถึงกัน ตามหมายเลขซิม ดังที่พบได้บ่อยๆ ในหน้าข่าวทั่วไป
แต่ประชาชน ธรรมดาทั่วไป การจะรู้ว่า ซิมหมายเลขใด อยู่ที่ไหน เป็นเรื่องที่ผู้ให้บริการ จะไม่ให้ข้อมูล
เนื่องจากเป็นการเสี่ยง ต่อการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และ นอกเหนืออำนาจของ Call Center จะล่วงรู้
นอกจากที่เป็นคดีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจขอความร่วมมือ ประสานไปยังศูนย์ผู้ให้บริการในเครือข่าย
ซึ่งข้อมูลดังกล่าว จะต้องใช้เวลาหลายวัน จึงจะสามารถได้รับข้อมูลจากศูนย์ผู้ให้บริการ
ในขณะที่ POPLINK รู้ได้ทันที โดยไม่ต้องรอสอบถามจากศูนย์บริการ

POPLINK
ป้องกันการโจรกรรมยานพาหนะ - ติดตาม ได้เหนือกว่า อุปกรณ์ติดตามทั่วไป
อีกทั้งใช้ในการติดตาม ดูแล บุตร - หลาน เพื่อความสบายใจ ของท่านได้ทันที
ติดตาม ได้ทุกเวลาที่ต้องการ เพียงใช้มือถือ ที่ท่านถือใช้งานอยู่ตามปกติทั่วไป
ใช้ได้กับ มือถือ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกระบบซิม ที่ท่านใช้งาน แม้ในขณะอยู่ต่างประเทศ
นอกจากความสามารถในการติดตามที่เหนือกว่า GPS ทั่วไป
ยังมีฟังค์ชั่น ในการใช้งาน อื่นๆ อีกกว่า 15 รายการ


POPLINK
ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา อนุสิทธิบัตร ติดตามยานพาหนะชนิดไร้สายสัญญาณมือถือ
ในระบบ LBS จาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
แต่เพียงรายเดียวในประเทศไทย

การใช้งาน
สามารถใช้งาน จากมือถือทั่วไป ครอบคลุมการส่ง sms ทั่วโลก แม้ในขณะท่านอยู่ต่างประเทศ
การใช้งาน POPLINK เป็นระบบป้องกันการโจรกรรม ที่ทำงานติดตามแบบเงียบๆ ไม่เผชิญหน้าคนร้าย
จึงควรมีระบบ ล๊อกเสริม หรือ ระบบป้องกันการโจรกรรมที่ติดมากับรถยนต์ของท่าน
การเสริมระบบล๊อก เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของคนร้าย ไม่ให้เกิดความสงสัย
(ไม่มีระบบล๊อกใด ที่คนร้ายทำลายไม่ได้ หรือ แม้แต่ระบบกุญแจฝังชิป)
ไม่มีระบบใดที่สามารถคุ้มครองได้ 100 % เพียงแต่ POPLINK คุ้มครองได้ดีกว่า GPS ทั่วไปเท่านั้น

ค่าใช้จ่าย
ขึ้นอยู่กับการกำหนด ฟังค์ชั่นการใช้งาน ของท่านเอง ซึ่งท่านสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
หากสมัคร sms เป็นแพกเกจ จะมีค่าใช้จ่าย sms ละประมาณ 64 สตางค์
โดยเพียงการโทรขอสมัครกับศูนย์ D-Tac 1678
(สำหรับมือถือของท่าน จะใช้ซิมเครือข่ายใดก็ได้ ไม่เกี่ยงแม้ซิมต่างประเทศ)

POPLINK
คำนึงถึงการติดตั้ง ที่สะดวก ง่าย ไม่กระทบระบบไฟรถยนต์ หรือ การรับประกันจากศูนย์
ติดตั้งได้ กับรถยนต์ทุกเกรด ทุกระดับ ในเวลาประมาณ 1 ชม.
สามารถนำไปติดตั้งได้ ตามร้านประดับยนต์ทั่วไป ทุกจังหวัด ในราคาประมาณ 1 พันบาท
(สามารถโหลด ดูคู่มือการติดตั้ง และ การใช้งานได้จากหน้าเวป)


ตัวอย่าง
การติดตามรถ ที่ติดตั้ง POPLINK ให้ท่านทดสอบ
ใช้มือถือของท่าน โทรไปที่หมายเลข
081-566-9013
ให้มีเสียงเรียกสาย 2 ครั้ง แล้วตัดวางสายทันที
ใน 10 วินาที ท่านจะรู้ว่า รถทดสอบ อยู่ไหน

ลูกค้าต่างจังหวัด จัดส่งฟรี
ในราคา 9,500
(ติดตั้งง่ายๆ ตามร้านประดับยนต์ทั่วไป)

หากติดตั้งกับ บริษัทฯ พร้อมใช้งาน
=12,000=
(การติดตั้งกับบริษัทฯ กรุณาแจ้งล่วงหน้าประมาณ 1 วัน)

www.GURUIUNG.com
081-483-7667....083-188-6424


   
   


ราคา: 9,500ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: POPLINKอีเมล์: 
โทรศัพย์: 081-483-7667---083-188-6424IP Address: 110.168.196.21ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]