+++ เ ว ส ป้ า คุ ง ช็ อ ป รั บ สั่ ง ป ร ะ ก อ บ เ ว ส ป้ า ต า ม โ ป ร โ ม ชั่ น เ ริ่ ม ต้ น ที่ 2 9 ,9 0 0 บ า ท +++

หน้าแรก » ยานพาหนะ » รถจักรยานยนต์

+++ เ ว ส ป้ า คุ ง ช็ อ ป รั บ สั่ ง ป ร ะ ก อ บ เ ว ส ป้ า ต า ม โ ป ร โ ม ชั่ น เ ริ่ ม ต้ น ที่ 2 9 ,9 0 0 บ า ท +++
++ เ ว ส ป้ า คุ ง ช็ อ ป รั บ สั่ ง ป ร ะ ก อ บ เ ว ส ป้ า ต า ม โ ป ร โ ม ชั่ น เ ริ่ ม ต้ น ที่ 2 9 9 0 0 บ า ท ++


+++ ร้านเวสป้าคุงช็อป ร้านเวสป้าออนไลน์ รับสั่งประกอบเวสป้าราคาย่อมเยาเริ่มต้นที่ 29,900 บาท +++

http://www.vespakung.com เปิดให้บริการแล้วจ้า <<<< เวปของพวกเราชาวเวสป้าคุง ตัวอย่างมากมาย คลิ้กเลย

* เ จ้ า เ ดี ย ว เ จ้ า แ ร ก ใน ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ที่ มี ร า ย ล ะเ อี ย ด รู ป ถ่ า ย ตั้ ง แ ต่ เ ริ่ ม ตั้ น จ อ ง มั ด จำ ทำ สั ญ ญ า จ น ถึ ง จั ด ส่ ง ร ถ เ ว ส ป้ า ส ว ย ๆ ข อ ง ท่ า น ถึ ง บ้ า น *


!! ตอนนี้ทางร้านเวสป้าคุงช็อป รับบริการดูแลเวสป้า ตรวจเช็คซ่อมแซม เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ครับ !!

โปรดสั่งเกตุ :: เวสป้าคุงช็อป สั่งรถแล้วได้รถที่ดีและมีคุณภาพชัวร์

ทางร้านไม่มีนโยบายขายรถราคาถูก.. จากการลดสเปค ลดคุณภาพเพื่อขายถูกแต่ไม่มีคุณภาพ เวสป้าจากทางร้านทุกคันผ่านการตรวจเช็คจากทีมช่างที่มีคุณภาพ ทุกขั้นตอน มีผลงานรับประกันกว่า 500 คันทั่วประเทศ จึงกล้ายืนยันว่า รถทุกคันสมบูรณ์พร้อมใช้งาน พร้อมคู่มือ อธิบายการใช้งานการดูแลเวสป้า สำหรับมือใหม่เวสป้า หายห่วงได้เลย ผู้ชายผู้หญิง ใช้งานได้ขับได้ทุกเพศทุกวัย

oooo มี ขุ น แ ผ น เ ต็ ม ต ร ะ ก ร้ า ห รื อ จ ะ เ ท่ า มี เ ว ส ป้ า แ ค่ คั น เ ดี ย ว oooo

ถ้ า คุ ณ กำ ลั ง ม อ ง ห า ร ถ เ วส ป้ า ดี ๆ สั ก คั น เ ลื อ ก เ ร า---->>> ม า ที่ นี่ เ ว ส ป้ า คุ ง ช็ อ ป

รถเวสป้าสวยๆ เหมาะแก่การสะสมหรือเป็นของขวัญสำหรับคนพิเศษ ของขวัญวันรับปริญญา ของขวัญสอบเข้าเรียนต่อมหาลัย

รักคลาสสิค หลงไหลในเสน่ห์ความคลาสสิค ชอบการเดินทาง คำตอบของคุณคือ << เ ว ส ป้ า >>

หน้าที่ของคุณคือ เลือกสี เลือกเสปค เสร็จแล้วมอบหมายหน้าที่ต่อให้เรา # ที ม ง า น เ ว ส ป้ า คุ ง #

> เ ว ส ป้ า คุ ง ช็ อ ป <

ร้ า น เ ว ส ป้ า อ อ น ไล น์ 24 ชั่ ว โ ม ง


===================================

* โ ป ร โ ม ชั่ น เ ว ส ป้ า * หมดล้อตนี้ขออนุญาติปรับราคาขึ้นนะครับ !!

- เวสป้า 1964 ประกอบดิบ 29,900 บาท <<< NEW สำหรับราคาประหยัด

- เวสป้า 1964 สีกระป๋อง 39,900 บาท

- เวสป้า 1964 สี 2K 49,900 บาท

- เวสป้า 1964 สี 2K อุปกรณ์ชุบโครเมี่ยม 59,900 บาท << HOT !!<< HOT ! ขายดีเป็นอันดับหนึ่ง

- เวสป้า 1964 สี 2K ทะเบียน 99,900 บาท


--------------------------------------------------------


รถทุกคันจาก เวสป้าคุงช็อป ตรวจสอบคุณภาพโดย วิศวกรคุณภาพประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี เวสป้าทุกคัน มาตรฐานระดับโลก

===================================


ด่วนๆ ! ทุกโปรโมชั่นแถมสติกเกอร์รับประกันและคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเวสป้า ฟรี


โปรดสั่งเกตุ :: เวสป้าคุงช็อป สั่งรถแล้วได้รถที่ดีและมีคุณภาพชัวร์
ทางร้านไม่มีนโยบายขายรถราคาถูก.. จากการลดสเปค ลดคุณภาพเพื่อขายถูกแต่ไม่มีคุณภาพ เวสป้าจากทางร้านทุกคันผ่านการตรวจเช็คจากทีมช่างที่มีคุณภาพ ทุกขั้นตอน มีผลงานรับประกันกว่า 500 คันทั่วประเทศ จึงกล้ายืนยันว่า รถทุกคันสมบูรณ์พร้อมใช้งาน พร้อมคู่มือ อธิบายการใช้งานการดูแลเวสป้า สำหรับมือใหม่เวสป้า หายห่วงได้เลย ผู้ชายผู้หญิง ใช้งานได้ขับได้ทุกเพศทุกวัย

ในการที่ได้มีโอกาสได้ครอบครองเป็นเจ้าของ เ ว ส ป้ า สักคันในชีวิต...บางครั้ง.มัน มีความรู้ สึก ดีๆ...ที่ไม่สามารถ บอกเป็น คำพูด ได้เจ้าเก่า เวสป้าคุงช็อป ร้านเวสป้าออนไลน์ 24 ชั่วโมง(ขอบคุณทุกๆท่านที่ไว้วางใจให้เรารับใช้)
ผลงานการันตีมากกว่า 500 คันทั่วประเทศ

.. บริการของเวสป้าคุง ..
บริการ : รับสั่งประกอบรถเวสป้าตามโปรโมชั่น
บริการ : รับสั่งอะไหล่ทุกชิ้นของเวสป้า - จัดส่งทั่วประเทศครับ
บริการ : ซ่อม - รื้อประกอบทำสีสำหรับ เวสป้า
บริการ : ทำไซด์คาร์สำหรับ เวสป้า
บริการ : จัดส่ง เวสป้า ของท่านทั่วประเทศไทย ราคาคิดตามระยะทางครับ
บริหารงานโดย คุณปุ้มเวสป้าคุง TEL. 081-5565851

" มี ขุ น แ ผ น เ ป็ น ต ะ ก ร้ า ไ ม่ เ ท่ า มี เ ว ส ป้ า คั น เ ดี ย ว "

มองหารถเวสป้าเอาไว้คู่กายสักคันต้องที่นี่ + เ ว ส ป้ า คุ ง ช็ อ ป +
เรามีให้ท่านได้เลือกตามใจต้องการ ซื้อรถที่นี่สบายใจว่าได้รับรถชัวร์มีบริการอัพเดทรูปขั้นตอนการทำงานครบถ้วน จนถึงการส่งของ ค้าขายจริงใจต้องที่นี่ เวสป้าคุง ไม่ต้องรอลุ้นของก็อปของโนเนมอีกต่อไปสบายใจใช้บริการเวสป้าคุงวิ ธี ก า ร สั่ ง ซื้ อ เ ว ส ป้ า แ บ บ อ อ น ไ ล น์ ที่ >> เ ว ส ป้ า คุ ง ช็ อ ป <<

1.เลือกโปรโมชั่นราคา และเลือกสีรถ จากตัวอย่างในเวปไซด์หรือ สีที่คิดว่าชอบที่สุด ทางร้านสามารถทำได้ทุกสี ในกรณีสี 2k ของแต่งมีทุกชิ้น

2.โทรมาสอบถาม ทางเวสป้าคุงช็อป เพื่อสรุป สเปค สี อุปกรณ์ตกแต่ง ราคา และ สรุปวันเวลาในการประกอบของตัวรถเวสป้า TEL 081-5565851 พี่ปุ้ม

3.หากตกลงซื้อให้โอนเงินเข้าบัญชี มัดจำขั้นต่ำ 10,000 บาท แล้วทำการส่ง ชื่อ-ที่อยู่ ทาง SMS มาที่ 081-5565851 หรือส่งทาง E-MAIL: vaspakung_shop@hotmail.com

4.หลังจากนั้นทางเวสป้าคุงจะจัดส่ง เอกสารสัญญา 2 ฉบับ เอกสารสรุปสเปครถเวสป้า 1 ฉบับ และเอกสารคู่มือการใช้งานเวสป้า 1 ชุดให้อ่านศึกษาการดูแลและใช้งานเวสป้าก่อนวันรับรถ ทางไปรษณีย์ EMS ภายในวันถัดไป

5.รอรับข้อมูลอัพเดทรูปภาพขั้นตอนการประกอบรถเวสป้าของท่าน ทางเมลล์หรือเวปไซด์ จนกว่ารถเวสป้าจะเสร็จตามที่ระบุไว้ในสัญญา

6.เมื่อประกอบรถเสร็จจะโทรไปแจ้งและส่งรูปอัพเดทให้ลูกค้าดู ถ้าต้องการเพิ่มของแต่งก็สามารถเพิ่มเติมได้ หลังจากนั้นลูกค้าสามารถมารับรถเองพร้อมกับชำระเงินที่เหลือ หรือจะให้จัดส่งให้ก็ได้ทุกจังหวัด แล้วแต่ลูกค้าสะดวกครับ

= = เ ว ส ป้ า เ ป็ น ข อ ง ท่ า น บ ริ ก า ร เ ป็ น ข อ ง เ ร า = =

++++++++++++++++++++

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี เสถียร บุญวิเศษ

เลขที่บัญชี 604-2-18579-3

สาขาเซลทรัลบางนา

++++++++++++++++++++

เวสป้าสวยๆหลากหลายโปรโมชั่น สั่งประกอบได้อยากได้แบบไหนว่ากันมา มีทุกอย่างทุกแบบ ตามใจเจ้าของรถเลย หารถคลาสสิกสวยดีมีสไตล์ต้อง ++ เ ว ส ป้ า ++

เวสป้าอินเดียแท้ๆ แต่ใส่หัวใจอิตาลี่ทุกระเบียดนิ้ว

- ตัวรถเป็นบอดี้เวสป้าอินเดียแท้ๆ สวิทช์ มือเบรค ครัช ของใหม่
- โปรโมชั่น แถมยางขอบขาวให้ด้วย ทุกคัน
- เบาะอานม้า ใหม่ๆ หน้า หลัง เลือกสีได้ตามใจชอบ เช่น สีครีม สีดำ สีแดง สีน้ำตาล สีเทา เลือกไว้เลย
- เครื่องยนต์เช็คทำมาใหม่ อันไหนไม่ดีเปลี่ยนใหม่ พร้อมซิ่ง จะให้ทำใหม่หรือ เดิมๆก็ได้หมด
- สีตัวรถเลือกได้ตามชอบใจ
- มีรางพื้นใหม่และยางรางพื้นพร้อมใช้ เลือกสีได้ เช่น สีครีม สีดำ สีแดง สีเทา

เ ว ส ป้ า คุ ง ช็ อ ป เรามีตัวอย่างแคตตาล็อกให้ดูเยอะครับ มาดูรถ มาเลือกอุปกรณ์ มาสั่งจอง มัดจำได้ที่โชว์รูปสำโรง เทพารักษ์ หรือโทรมาสั่งก็ได้นะตามสะดวกเลย ทำสัญญาให้เรียบร้อย
สั่งทำได้ประกอบใหม่ที่โรงงานเลยครับประมาณ 2-7 อาทิตย์พร้อมส่งเลยครับค่าส่งคิดตามจริง ตามระยะทางนะ เพิ่มเติมโทรมาคุยได้ครับ เลือกโปรโมชั่นสั่งจองได้เลย
หลังจากวางมัดจำทำสัญญาแล้วทางร้านจะมีการระบุสัญญาและเอกสารชัดเจน เพื่อความพึงพอใจ พร้อมกับส่งเมลล์รูปลายละเอียดในการทำส่งให้ลูกค้าดูทุกขั้นตอน โดยทีมงานผู้ชำนาญการในเรื่องรถ vespa

และขอขอบคุณสำหรับลูกค้าที่ได้รถไปแล้วขอให้มีความสุขในการขับเวสป้านะครับ ยังไงช่วยบอกต่อๆกันด้วยเน้อๆ เจอกันทักทายกันด้วยนะ ด้วยมีปัญหาอะไรยังไงโทรมาหาได้ตลอดเวลานะครับ เรามีทีมงานรองรับบริการลูกค้า


* ป ร ะ ก า ศ เ วส ป้า คุ ง ช็ อ ป เ ปิ ดโ ช ว์ รู ม ให ม่ *

ประกาศตอนนี้ทางร้านเวสป้าคุงช็อปจัดทำโฮมออฟฟิสเสร็จเรียบร้อยแล้ว
(คาดว่าจะสมบูรณ์ 100% ในเร็วๆนี้)
เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง มาจองมัดจำทำสัญญา ดูตัวอย่าง รถเวสป้า เป็นโชว์รูมสำหรับโชว์รถเวสป้า
รวมถึงอะไหล่ตกแต่งรถเวสป้า หมวกกันน็อค ลูกค้าสามารถเดินทางมาทำสัญญามัดจำได้ที่โฮมออฟฟิส
ที่ตั้งโฮมออฟฟิส + เ ว ส ป้ า คุ ง ช็ อ ป + เดินทางมาได้ที่สะดวกสบาย อยู่ใกล้กันกับห้างอิมพีเรียลสำโรง
การเดินทางสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานี้สุดท้ายแบริ่ง พิเศษเดินทางฟรีจนถึงสิ้นปีนี้ สะดวกมากมาย หรือขึ้นรถโดยสารประจำทางได้หลายสาย เช่น 2,23,545,544 ลงป้ายอิมพีเรียลสำโรง ต่อรถเมลล์สาย 545,544,116
หรือ นั่งรถสองแถวสีส้ม บางนา สำโรง หนามแดง บางพลี เพียง 5 นาทีผ่านหน้าอิมพีเรียลสำโรง รถจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเทพารักษ์ลงป้ายรถเมลล์ป้ายที่ 2 สะพานลอยหน้าที่ทำการ เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
ติดถนนเทพารักษ์ สะดวกและง่ายต่อการเดินทางกว่าเดิม

ที่ตั้งโฮมออฟฟิส + เ ว ส ป้ า คุ ง ช็ อ ป + อยู่ในหมู่บ้าน มายโฮมทาวน์ เทพารักษ์ (ติดถนนเทพารักษ์)บ้านเลขที่ 2129/127 ซอย 8 หมู่ที่ 4
ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 (กรุณาโทรนัดหมายก่อนเดินทาง)

สามารถโทรสอบถามเส้นทางได้ 081-5565851 พี่ปุ้ม

อัพเดทตอนนี้รถไฟฟ้าเปิดให้บริการแล้ว สามารถใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสุดท้ายสถานีแบริ่ง
สามารถต่อรถเมลล์สาย 544,116 หรือ นั่งรถสองแถวสีส้ม บางนา สำโรง หนามแดง บางพลี ได้

-------------------------------------------

เวสป้าคุงช็อป โชว์รูม
โฮมออฟฟิส สาขาใหญ่ หมู่บ้าน มายโฮมทาวน์ เทพารักษ์
เลขที่ 2129/127 ซอย 8 หมู่ที่ 4 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270


--------------------------------------------
ชื่อร้าน : เวสป้าคุงช็อป โชว์รูม โฮมออฟฟิส สาขาใหญ่
โดย : Mr.Pum Vespa
Phone Mobile : 081-556-5851
Phone Office : 02-7581188
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท

เปิด-ปิด
วันธรรมดา :18.00-22.00 น.(กรุณาโทรนัดหมายก่อนเดินทาง)
วันเสาร์อาทิตย์ :08.00-22.00 น.
สถานที่จอดรถ : หน้าร้านเวสป้าคุงช็อป
การเดินทาง : ลงรถไฟฟ้าสถานีแบริ่งแล้วต่อรถสองแถวหรือรถเมลล์ ปอ 545 มาเข้าถนนเทพารักษ์ กม.1 หมู่บ้าน มายโฮมทาวน์ เทพารักษ์ ซอย 8 (ใช้เวลาไม่ถึง 30 นาที)
แนะนำ : ก่อนจะเดินทางโทรสอบถามก่อนเพื่อนัดทางร้านเพื่อนัดก่อน
--------------------------------------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

9 เหตุผลของคนรักเวสป้า มาดูเหตุผลที่เราต้องเลือกเวสป้า กับที่นี่ เวสป้าคุงช็อป


1. รถเวสป้าเป็นรถเก่า แต่ทางเวสป้าคุงช้อปเอามาบิ้วใหม่ให้พร้อมใช้งานดีในบ้านเรา รับได้มั้ย รับได้ซื้อ
2. รถเวสป้า วิ่งไม่เร็วมาก ระบบกันสะเทือนกระด้างเด้งๆ แต่ขับไปไหนได้หมด คนชอบคนมอง เวลาเราขับก็เหมือนบนความสุข รับได้มั้ย รับได้ซื้อ
3. รถเวสป้า ไม่มีผ่อนกับไฟแนนท์ มีแต่ผ่อนประกอบ ต้องมัดจำแล้วจ่ายส่วนที่เหลือวันรับรถ รับได้มั้ย รับได้ซื้อ
4. รถเวสป้า ไปไหนมาไหนไม่เป็นส่วนตัว ขับไปไหนคนรู้จักหมด แอบพากิ๊กไปเที่ยวไม่ได้แน่ๆ (แฟนจับได้ชัวร์ หรือไม่ก็เพื่อนแฟนเห็น) รับได้มั้ย รับได้ซื้อ
5. รถเวสป้า อะไหล่ในบ้านเราหายากกว่ารถตลาดทั่วไป แต่ก็ยังมีในประเทศไทยและที่เวสป้าคุงมีทุกชิ้นทุกอย่าง พร้อมบริการหลังการขาย รับได้มั้ย รับได้ซื้อ
6. รถเวสป้า ช่างต่างจังหวัดกลัว ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม ทั้งๆที่ดูแลง่ายและเทคโนโลยีไม่เยอะ ใครๆก็ซ่อมได้ แต่ไปที่ไหนชอบกลัวไม่มีอะไหล่ รับได้มั้ย รับได้ซื้อ
7. รถเวสป้า เป็นรถเก่าหลายปีเทคโนโลยีเก่าๆ ถามว่าเสียแล้วทำไง ซ่อมเองได้ไหม ซ่อมเองได้ครับเรามืคุ่มือให้ทุกคัน รับได้มั้ย รับได้ซื้อ
8. รถเวสป้า เป็นรถคลาสสิกที่นับวันยิ่ง คุณค่าและราคาจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จนไม่สามารถคาดเดาได้ ราคาในอนาคตขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ซื้อผู้ขาย รับได้มั้ย รับได้ซื้อ
9. รถเวสป้า จาก + ร้ า น เ ว ส ป้า คุ ง ช็ อ ป + มีสัญญาการ ซื้อ ขายชัดเจน มีเอกสารประกอบพร้อม เป็นร้านเวสป้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทย มีการรับประกัน ที่สำคัญมีลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศ กว่า 500 คันแล้วเป็นหลักประกันว่าที่นี่ คือ ที่หนึ่ง --> รับได้มั้ย รับได้ซื้อ


*** สำคัญถ้าใจเรารักเวสป้า ใจเราชอบเวสป้า ซื้อเลยครับ ***

### ขั บ เ ว ส ป้ า ไ ม่ มี เ ห ตุ ผ ล อ า ร ม ณ์ อ ย่ า ง เ ดี ย ว ###

เวสป้าคุงช็อป
-----------------------------------------------


http://vaspakungshop.hi5.com เข้าไปชมรูปตัวอย่างได้มากกว่า 1,000 รูป

http://www.vespakung.com เปิดให้บริการแล้วจ้า


เข้าไปดูผลงานที่ผ่านมาได้ครับ รวบรวมรูปไว้เยอะมากมายกว่า 1,000 รูป

อ่านรายละเอียดแล้วโทรจองได้เลยครับ แต่ขอคนที่สนใจจริงๆนะครับ เพราะรายละเอียดมีให้หมดแล้ว อ่านรายละเอียดจบก่อนแล้วค่อยโทรนะ จะเอาจริงๆ ก็โทรจองได้เลยครับ คุยง่ายๆสบายๆ

ลูกค้าต่างจังหวัดท่านที่จองรถโอนเงินแล้ว จัดส่งสัญญาเอกสารการซื้อขาย คู่มือการใช้งานเวสป้า ไปทาง EMS ครับ และจัดส่งรถไปตามเมื่อประกอบเสร็จ พร้อมส่งรูปให้ดูทุกๆขั้นตอนในระหว่างการรอรถเพื่อความสบายใจของท่าน ไม่ต้องกลัวครับ คติ ของทางทีมงานเวสป้าคุงคือ ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน การันตีได้จากผลงานกว่า 300 คันที่ผ่านมาทั่วประเทศไทยครับ

ลูกค้ากรุงเทพปริมลฑลมัดจำจองรถได้ที่ เวสป้าคุงช็อป โชว์รูม สาขาใหญ่ หมู่บ้าน มายโฮมทาวน์ เทพารักษ์ ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ และ สาขาตลาดไทรังสิตด้วย ครับผม

ลูกค้าต่างจังหวัดสามารถโทรมาจองมามัดจำได้ มีบริการจัดส่งรถเวสป้าทั่วไทยครับ ครับผม

==== เวสป้าเป็นของท่าน บริการเป็นของเรา เวสป้าคุงช็อป ====Hot!! Greeting!!! Vespa 1964 full new assemble & good painting with great condition
in the reasonable price.Make to order start price at 4 Promotion starting 39,900 -. baht.

===================================

* Promotion *
- Vespa 1964 color not complete 39,900 baht.
- Vespa 1964 2K color complete 49,900 baht.
- Vespa 1964 2K color complete 59,900 baht.<< HOT !
- Vespa 1964 2K color complete with book 99,900 baht.

===================================

If feel interested please ask all informatiom as contact as above.With the excellent experience in doing Vespa.


มือถือ : 081-5565851

อีเมล์ : vaspakung_shop@hotmail.com

เวสป้าคุงช็อป
รับสั่งประกอบเวสป้าตามโปรโมชั่น
Mobile : 081-5565851
Website : http://www.vespakung.com
บริการ : รับสั่งประกอบรถเวสป้าตามโปรโมชั่น
บริการ : รับสั่งอะไหล่ทุกชิ้นของเวสป้า - จัดส่งทั่วประเทศครับ


เวปลิ้งค์ คลิ้กเลยจ้า :

http://vaspakungshop.hi5.com เข้าไปชมรูปตัวอย่างได้มากกว่า 1,000 รูป

http://www.vespakung.com เปิดให้บริการแล้วจ้า


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


   
   


ราคา: 29,900ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: ปุ้มเวสป้าคุงช็อปอีเมล์: 
โทรศัพย์: 081-5565851IP Address: 124.120.13.214ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]