จำหน่าย,ขายต้นไม้ดอกหอม,ต้นไม้ให้ร่มเงา,ใบสวย,พันธุ์ไม้หายาก ,เช่น,ไม้ดอกหอม,จำปีดอกขาว,จำปีดอกนวน จำปีสิรินธร พยอม บุนนาค ลำดวล ปีบ โมกหลวง คำมอกหลวง โมกป่า สารภี และต้นไม้ให้ร่มเงา ดอกสีสวย เช่น แคนา ทองกวาง จิกน้ำ กระพี้จั่น แดงพยุง ประดู่แดง โพธิ์ ไทร

หน้าแรก » บ้าน ที่ดิน สวน และ การตกแต่ง » ต้นไม้

จำหน่าย,ขายต้นไม้ดอกหอม,ต้นไม้ให้ร่มเงา,ใบสวย,พันธุ์ไม้หายาก ,เช่น,ไม้ดอกหอม,จำปีดอกขาว,จำปีดอกนวน จำปีสิรินธร พยอม บุนนาค ลำดวล ปีบ โมกหลวง คำมอกหลวง โมกป่า สารภี และต้นไม้ให้ร่มเงา ดอกสีสวย เช่น แคนา ทองกวาง จิกน้ำ กระพี้จั่น แดงพยุง ประดู่แดง โพธิ์ ไทร
SD พันธุ์ไม้
จำหน่ายไม้ล้อม ไม้ป่า ไม้จัดสวน ไม้มงคล ไม้สวนน้ำ เราคัดไม้เต็มฟอร์มทุกต้น
สนใจติดต่อคุณจอห์น 083-197-8105 คุณเหมียว 02-585-7516 แฟกซ์ 02-912-8772 ออฟฟิศเลขที่ 126/23 ซ.ไสวสุวรรณ ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
สวนไม้ล้อมอยู่จังหวัดสระบุรี

แคนา
4นิ้ว ราคาต้นละ 1,200.-
5นิ้ว ราคาต้นละ 1,800.-
6นิ้ว ราคาต้นละ 2,000.-
7นิ้ว ราคาต้นละ 2,500.-
8นิ้ว ราคาต้นละ 3,500.-
9นิ้ว ราคาต้นละ 4,000.-
10-11นิ้ว ราคาต้นละ 5,000.-
12-14นิ้ว ราคาต้นละ 7,000.-
15-16นิ้ว ราคาต้นละ 8,500.-
17-18นิ้ว ราคาต้นละ 12,000.-
กระพี้จั่น
4นิ้ว ราคาต้นละ 1,500.-
5นิ้ว ราคาต้นละ 2,500.-
6นิ้ว ราคาต้นละ 3,000.-
7นิ้ว ราคาต้นละ 3,500.-
8นิ้ว ราคาต้นละ 5,000.-
9นิ้ว ราคาต้นละ 6,000.-
10-11นิ้ว ราคาต้นละ 8,500.-
12-14นิ้ว ราคาต้นละ 12,000.-
15-16นิ้ว ราคาต้นละ 15,000.-
17-18นิ้ว ราคาต้นละ 18,800.-
จิกน้ำ
4นิ้ว ราคาต้นละ 1,200.-
5นิ้ว ราคาต้นละ 1,600.-
6นิ้ว ราคาต้นละ 2,000.-
7นิ้ว ราคาต้นละ 3,000.-
8นิ้ว ราคาต้นละ 4,500.-
9นิ้ว ราคาต้นละ 5,000.-
10-11นิ้ว ราคาต้นละ 7,500.-
12-14นิ้ว ราคาต้นละ 9,000.-
15-16นิ้ว ราคาต้นละ 12,000.-
17-18นิ้ว ราคาต้นละ 15,000.-
ทองกวาว
4นิ้ว ราคาต้นละ 1,400.-
5นิ้ว ราคาต้นละ 2,000.-
6นิ้ว ราคาต้นละ 2,500.-
7นิ้ว ราคาต้นละ 3,500.-
8นิ้ว ราคาต้นละ 4,500.-
9นิ้ว ราคาต้นละ 6,000.-
10-11นิ้ว ราคาต้นละ 8,500.-
12-14นิ้ว ราคาต้นละ 12,000.-
15-16นิ้ว ราคาต้นละ 14,000.-
17-18นิ้ว ราคาต้นละ 18,000.-
ประดู่ป่า
4นิ้ว ราคาต้นละ 700.-
5นิ้ว ราคาต้นละ 1,000.-
6นิ้ว ราคาต้นละ 1,500.-
7นิ้ว ราคาต้นละ 2,000.-
8นิ้ว ราคาต้นละ 3,000.-
9นิ้ว ราคาต้นละ 3,500.-
10-11นิ้ว ราคาต้นละ 4,000.-
ประดู่แดง
4นิ้ว ราคาต้นละ 2,500.-
5นิ้ว ราคาต้นละ 3,000.-
6นิ้ว ราคาต้นละ 4,500.-
7นิ้ว ราคาต้นละ8,000.-
8นิ้ว ราคาต้นละ 12,000.-
9นิ้ว ราคาต้นละ 14,000.-
10-11นิ้ว ราคาต้นละ 15,000.-
12-14นิ้ว ราคาต้นลัละ22,000.-
แดงพยุง
4นิ้ว ราคาต้นละ 2.000.-
5นิ้ว ราคาต้นละ 4,500.-
6นิ้ว ราคาต้นละ 6,000.-
7นิ้ว ราคาต้นละ 7,500.-
8นิ้ว ราคาต้นละ 12,000.-
9นิ้ว ราคาต้นละ 14,000.-
10-11นิ้ว ราคาต้นละ 16,000.-
12-14นิ้ว ราคาต้นละ 20,000.-
15-16นิ้ว ราคาต้นละ 35,000.-
อินทนิน
4นิ้ว ราคาต้นละ 700.-
5นิ้ว ราคาต้นละ 1,200.-
6นิ้ว ราคาต้นละ 1,800.-
8นิ้ว ราคาต้นละ 4,500.-
10นิ้ว ราคาต้นละ 7,000.-
คูณ
4นิ้ว ราคาต้นละ 1,000.-
5นิ้ว ราคาต้นละ 1,500.-
6นิ้ว ราคาต้นละ 2,000.-
7นิ้ว ราคาต้นละ 3,000.-
8นิ้ว ราคาต้นละ 4,500.-
10-11นิ้ว ราคาต้นละ 8,000.-
ปีป
4นิ้ว ราคาต้นละ 800.-
5นิ้ว ราคาต้นละ 1,500.-
6นิ้ว ราคาต้นละ 2,500.-
7นิ้ว ราคาต้นละ 3,500.-
8นิ้ว ราคาต้นละ 3,500.-
10-11นิ้ว ราคาต้นละ 7,000.-
12-14นิ้ว ราคาต้นละ 12,000.-
15-16นิ้ว ราคาต้นละ 15,000.-
17-18นิ้ว ราคาต้นละ 20,000.-
ปีปทอง
4นิ้ว ราคาต้นละ 3,500.-
5นิ้ว ราคาต้นละ 4,500.-
6นิ้ว ราคาต้นละ 6,500.-
มะฮอกกานี
4นิ้ว ราคาต้นละ 750.-
5นิ้ว ราคาต้นละ 1,400.-
6นิ้ว ราคาต้นละ 2,000.-
7นิ้ว ราคาต้นละ 3,000.-
8นิ้ว ราคาต้นละ 4,500.-
10-11นิ้ว ราคาต้นละ 7,000.-
เฉลา
4นิ้ว ราคาต้นละ 1,200.-
5นิ้ว ราคาต้นละ 1,800.-
6นิ้ว ราคาต้นละ 2,500.-
7นิ้ว ราคาต้นละ 3,500.-
8นิ้ว ราคาต้นละ 4,500.-
10-11นิ้ว ราคาต้นละ 7,500.-
12-14นิ้ว ราคาต้นละ 8,500.-
15-16นิ้ว ราคาต้นละ 12,000.-
กันเกรา
4นิ้ว ราคาต้นละ 2,500.-
5นิ้ว ราคาต้นละ 4,000.-
6นิ้ว ราคาต้นละ 6,000.-
8นิ้ว ราคาต้นละ 12,000.-
10-11นิ้ว ราคาต้นละ 18,000.-
12-14นิ้ว ราคาต้นละ 25,000.-
หูกระจง
4นิ้ว ราคาต้นละ 2,500.-
5นิ้ว ราคาต้นละ 3,500.-
6นิ้ว ราคาต้นละ 6,500.-
7นิ้ว ราคาต้นละ 7,500.-
8นิ้ว ราคาต้นละ 10,000.-
9นิ้ว ราคาต้นละ 14,000.-
กัลปพฤกษ์
4นิ้ว ราคาต้นละ 4,000.-
5นิ้ว ราคาต้นละ 5,500.-
6นิ้ว ราคาต้นละ 7,500.-
8-9นิ้ว ราคาต้นละ 12,000.-
10นิ้ว ราคาต้นละ 15,000.-
ชัยพฤกษ์
4นิ้ว ราคาต้นละ 4,000.-
5นิ้ว ราคาต้นละ 5,500.-
6นิ้ว ราคาต้นละ 7,500.-
8-9นิ้ว ราคาต้นละ 12,000.-
10-11นิ้ว ราคาต้นละ 15,000.-
พยอม
4นิ้ว ราคาต้นละ 2,000.-
5นิ้ว ราคาต้นละ 3,000.-
6นิ้ว ราคาต้นละ 5,000.-
7นิ้ว ราคาต้นละ 6,500.-
8นิ้ว ราคาต้นละ 8,000.-
10-11นิ้ว ราคาต้นละ 12,000.-
12-14นิ้ว ราคาต้นละ 16,000.-
15-16นิ้ว ราคาต้นละ 18,000.-
17-18นิ้ว ราคาต้นละ 20,000.-
ชุมแสง
10-11นิ้ว ราคาต้นละ 6,500.-
15-16นิ้ว ราคาต้นละ 10,000.-
จำปีดอกขาว
4นิ้ว ราคาต้นละ 2,500.-
5นิ้ว ราคาต้นละ 4,000.-
6นิ้ว ราคาต้นละ 6,500.-
7นิ้ว ราคาต้นละ 8,500.-
8นิ้ว ราคาต้นละ 12,000.-
10-11นิ้ว ราคาต้นละ 18,000.-
จำปีดอกนวล
4นิ้ว ราคาต้นละ 2,500.-
5นิ้ว ราคาต้นละ 4,000.-
6นิ้ว ราคาต้นละ 6,500.-
7นิ้ว ราคาต้นละ 8,500.-
8นิ้ว ราคาต้นละ 12,000.-
10-11นิ้ว ราคาต้นละ 18,000.-
จำปีสิรินธร
5นิ้ว ราคาต้นละ 12,000.-
6นิ้ว ราคาต้นละ 15,000.-
ลำดวล
4นิ้ว ราคาต้นละ 3,000.-
5นิ้ว ราคาต้นละ 3,500.-
6นิ้ว ราคาต้นละ 5,500.-
8นิ้ว ราคาต้นละ 12,000.-
10-11นิ้ว ราคาต้นละ 15,000.-
โมกหลวง
4นิ้ว ราคาต้นละ 2,500.-
5นิ้ว ราคาต้นละ 3,500.-
6นิ้ว ราคาต้นละ 4,500.-
8นิ้ว ราคาต้นละ 8,000.-
10-11นิ้ว ราคาต้นละ 15,000.-
คำมอกหลวง
4นิ้ว ราคาต้นละ 2,500.-
5นิ้ว ราคาต้นละ 4,500.-
6นิ้ว ราคาต้นละ 7,500.-
8นิ้ว ราคาต้นละ 15,000.-
สาระ
4นิ้ว ราคาต้นละ 1,000.-
5นิ้ว ราคาต้นละ 2,000.-
6นิ้ว ราคาต้นละ 3,000.
7นิ้ว ราคาต้นละ 4,000.-
8นิ้ว ราคาต้นละ 6,000.-
9นิ้ว ราคาต้นละ 8,000.-
10-11นิ้ว ราคาต้นละ 12,000.-
12-14นิ้ว ราคาต้นละ 18,000.-
สาระภี
4นิ้ว ราคาต้นละ 2,500.-
5นิ้ว ราคาต้นละ 3,500.-
6นิ้ว ราคาต้นละ 4,500.-
12-14นิ้ว ราคาต้นละ 35,000.-
15-16นิ้ว ราคาต้นละ 60,000.-
บุหงาสาลี่
4นิ้ว ราคาต้นละ 2,500.-
5นิ้ว ราคาต้นละ 3,500.-
6นิ้ว ราคาต้นละ 4,500.-
8นิ้ว ราคาต้นละ 8,000.-
10-11นิ้ว ราคาต้นละ 14,000.-
บุญนาค
4นิ้ว ราคาต้นละ 6,000.-
5นื้ว ราคาต้นละ 12,000.-
6นิ้ว ราคาต้นละ 15,000.-
น้ำเต้า
4นิ้ว ราคาต้นละ 2,000.-
5นิ้ว ราคาต้นละ 3,000.-
6นิ้ว ราคาต้นละ 4,000.-
7นิ้ว ราคาต้นละ 6,000.-
8นิ้ว ราคาต้นละ 12,000.-

สนใจติดต่อได้ที่ คุณจอห์น โทร.02-5857516 หรือ มือถือ. 083-1978105


   
   


ราคา: 0 บาทต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: 0831978105อีเมล์: 
โทรศัพย์: 025857516IP Address: 124.121.5.220

คำค้น:  ไม้ไทยดอกหอม ฟอร์มสวย | ต้นไม้หายาก | โมกหลวง ราคา | คำมอกหลวง | ไม้ยืนต้นดอกหอมสีขาวให้ร่มเงา | ขาย ต้นไม้ หายาก | ต้นไม้ยืนต้นดอกหอม | ต้นมะขวิดซื้อที่ไหน สระบุรี | ไม้ประดับ ให้ร่ม | ต้นไม้ให้ร่มเงา |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]