โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ดีสนีย์แลนด์ เกาะลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ ราคาพิเศษ

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ดีสนีย์แลนด์ เกาะลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ ราคาพิเศษ
โปรโมชั่น ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า

 

Hongkong FD1 : ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน [3วัน 2คืน] บินFD

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เข้าสู่ที่พัก/ อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน / อาหารค่ำ
วันที่ 2 : ฮ่องกง - CITY TOUR(จุดชมวิวเขาวิคตอเรีย/ อ่าวรีพลัสเบย์/วัดแชกงหมิว/จิวเวอรี่) -มาเก๊า - ชมเดอะ เวเนเชี่ยน
วันที่ 3 : มาเก๊า - CITY TOUR (นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง/โบสถ์เซ็นต์ปอล/เซนาโด้ สแควร์)/ - ชม CITY OF DREAM - สนามบินฮ่องกง - กลับกรุงเทพฯ


เดินทาง : 5-7 , 19-21 ม.ค. / 2-4 ก.พ. / 2-4 มี.ค. 2556
ราคา ท่านละ : 18500บาท(รวมทุกอย่างแล้ว)


เดินทาง : 23-25 ก.พ. 2556
ราคา ท่านละ : 19900บาท(รวมทุกอย่างแล้ว)


..........................................................

Hongkong FD3 : ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น จูไห่ เกาะลันเตา [4วัน 3คืน] บินFD

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - มาเก๊า CITY TOUR (นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นมือง/โบสถ์เซนพอลล์/เซนาโด้ สแควร์) - ชมเดอะเวเนเชี่ยน
วันที่ 2 : มาเก๊า - จูไห่ - ชมถนนคู่รัก/จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล /สวนสาธารณะดอกบัวขาว /ศูนย์สมุนไพรจีน - อาหารกลางวัน/ เซินเจิ้น - ช้อปปิ้ง LOWU CENTER/ อาหารค่ำ/ชมโชว์ Splendid Of China
วันที่ 3 : เซินเจิ้น - ฮ่องกง - เที่ยวดิสนีย์แลนด์ หรือเลือกไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา
วันที่ 4 : ฮ่องกง - CITY TOUR (เขาวิคตอเรีย /อ่าวรีพลัสเบย์/จิวเวอรี่)- เดินทางสู่สนามบินมาเก๊า - กลับกรุงเทพ


เดินทาง : 22-25 ก.พ. 2556
ราคา ท่านละ : 21500บาท(รวมทุกอย่างแล้ว)


..........................................................

Hongkong HX1 : ฮ่องกง เกาะลันเตา ดีสนีย์แลนด์ [3วัน 2คืน] บินHX

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - ไหว้พระเกาะลันเตา - นั่งกระเช้าลอยฟ้า 360 องศา
วันที่ 2 : ฮ่องกง ซิตี้ทัวร์ (จุดชมวิว วิคตอเรีย / อ่าวรีพลัสเบย์) / เที่ยวสวนสนุก ดีสนีย์แลนด์
วันที่ 3 : ฮ่องกง อิสระตามอัธยาศัย - เดินทางสู่สนามบิน กลับกรุงเทพฯ


เดินทาง : 5-7 , 18-20 ม.ค. / 2-4 , 16-18 ก.พ. / 2-4 มี.ค. 2556
ราคา ท่านละ : 18500บาท(รวมทุกอย่างแล้ว)


..........................................................

Hongkong HX3 : ฮ่องกง เกาะลันเตา มาเก๊า จูไห่ [4วัน 3คืน] บินHX

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ -ฮ่องกง - นั่งเรือสู่มาเก๊า - ชมเดอะเวเนเชี่ยน
วันที่ 2 : มาเก๊า - CITY TOUR (นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นมือง/โบสถ์เซนพอลล์/เซนาโด้ สแควร์)- จูไห่ - ถนนคู่รัก/จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล/ศูนย์สมุนไพรจีน/สวนสาธารณะดอกบัวขาว/ชมโชว์หยวนหมิงชิงหยวน
วันที่ 3 : จูไห่ - ฮ่องกง เที่ยวเกาะลันเตา ไหว้พระใหญ่ นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา
วันที่ 4 : ฮ่องกง - CITY TOUR(เขาวิคตอเรีย /อ่าวรีพลัสเบย์/จิวเวอรี่) -เดินทางสู่สนามบิน - กลับกรุงเทพฯ


เดินทาง : 3-6 , 17-20 ม.ค. / 31ม.ค. - 3ก.พ. / 21-24 ก.พ. / 28ก.พ. - 3มี.ค. 2556
ราคา ท่านละ : 19900บาท(รวมทุกอย่างแล้ว)


เดินทาง : 22-25 ก.พ. 2556
ราคา ท่านละ : 21500บาท(รวมทุกอย่างแล้ว)


..........................................................

Hongkong HX5 : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น ซัวเถา [4วัน 3คืน] บินHX

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เหมารถไปเซินเจิ้น - สวนหงส์ซูหลิง / ชมโชว์ SPLENDID OF CHINA
วันที่ 2 : เซินเจิ้น - แวะชมสินค้าพื้นเมืองเซินเจิ้น - เฮียงบู๋ซัว (ศาลเจ้าพ่อเสือ) - ไต่ฮงกง - ซัวเถา
วันที่ 3 : ซัวเถา - เกาะมาหยู - นั่งรถกลับเซินเจิ้น - แวะชมศูนย์วิจัยยาจีน / ช้อปปิ้ง LOWU CENTER
วันที่ 4 : เซินเจิ้น - ฮ่องกง (นั่งรถเหมา) - CITY TOUR [จุดชมวิวเขาวิคตอเรีย(พ้อยท์)/ อ่าวรีพลัสเบย์ /จิวเวอรี่] - อิสระช้อปปิ้งย่านนาธาน - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ


เดินทาง : 4-7 , 19-22 ม.ค. / 1-4 , 15-18 ก.พ. / 1-4 มี.ค. 2556
ราคา ท่านละ : 16900บาท(รวมทุกอย่างแล้ว)


..........................................................

Hongkong HX6 : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า [4วัน 3คืน] บินHX

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เหมารถไปเซินเจิ้น - สวนหงส์ซูหลิง - ช้อปปิ้ง LOWU CENTER / ชมโชว์ SPLENDID OF CHINA
วันที่ 2 : เซินเจิ้น - จูไห่ - ชมถนนคู่รัก /จูไห่ฟิชเชอเกิร์ล/แวะชมร้านสมุนไพรจีน /ร้านผ้าไหม/ สวนดอกบัวขาว / ชมโชว์หยวนหมิงชิงหยวน
วันที่ 3 : จูไห่ - มาเก๊า - CITY TOUR (นมัสการเจ้าแม่กวนอิม /ชิมขนมพื้นเมือง /โบสถ์เซ็นต์ปอล /เซนาโด้ สแควร์)- ชมเดอะเวเนเชี่ยน / อาหารกลางวัน - ฮ่องกง - เข้าที่พัก
วันที่ 4 : ฮ่องกง - CITY TOUR (เขาวิคตอเรีย พ้อยท์ /อ่าวรีพลัสเบย์/วัดแชกงหมิว /จิวเวอรี่) -อาหารกลางวัน /อิสระช้อปปิ้งย่านนาธาน - กรุงเทพฯ


เดินทาง : 12-15 , 19-22 ม.ค. / 2-5 , 16-19 ก.พ. / 2-5 มี.ค. 2556
ราคา ท่านละ : 18900บาท(รวมทุกอย่างแล้ว)


เดินทาง : 23-26 ก.พ. 2556
ราคา ท่านละ : 20500บาท(รวมทุกอย่างแล้ว)


..........................................................

Hongkong EK1 : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ [4วัน 3คืน] บินEK

วันที่ 1 : กรุงเทพ - ฮ่องกง - เซินเจิ้น
วันที่ 2 : เซินเจิ้น - จูไห่ - วัดไปหลิน - ช้อปปิ้งก๊กเป๋ย - โชว์หยวนหมิง
วันที่ 3 : จูไห่ - เซินเจิ้น - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งมาบุณครองเซินเจิ้น (หลอวู่ ซิตี้) - หมู่บ้านวัฒนธรรม โชว์
วันที่ 4 : เซินเจิ้น - ฮ่องกง - ซิตี้ทัวร์ - ช้อปปิ้งนานธาน - กรุงเทพฯ


เดินทาง : 19-22 , 26-29 ม.ค. 2556
ราคา ท่านละ : 15999บาท(รวมทุกอย่างแล้ว)


..........................................................

Hongkong EK2 : ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า [4วัน 3คืน] บินEK

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น
วันที่ 2 : เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน จูไห่- สวนหยวนหมิงหยวน โชว์
วันที่ 3 : จูไห่-ถนนคู่รัก-หวีหนี่-มาเก๊า-เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่
วันที่ 4 : จูไห่-ฮ่องกง-ซิตี้ทัวร์-ไหว้เจ้าแม่กวนอิม-Repulse bay-Victoria Peak-ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ


เดินทาง : 11-14 , 18-21 ม.ค. / 1-4 , 8-11 , 15-18 , 16-19 มี.ค. 2556
ราคา ท่านละ : 16900บาท(รวมทุกอย่างแล้ว)


เดินทาง : 25-28 ม.ค. / 1-4 ก.พ. / 21-24 , 22-25 , 23-26 มี.ค. 2556
ราคา ท่านละ : 17900บาท(รวมทุกอย่างแล้ว)


เดินทาง : 11-14 ก.พ. 2556
ราคา ท่านละ : 18900บาท(รวมทุกอย่างแล้ว)


เดินทาง : 22-25 ก.พ. 2556
ราคา ท่านละ : 19900บาท(รวมทุกอย่างแล้ว)


..........................................................

Hongkong EK3 : ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ [4วัน 3คืน] บินEK

วันที่ 1 : กรุงเทพ - ฮ่องกง - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
วันที่ 2 : วิคทอเรีย - อ่าวน้ำตื้น - วัดแชกงหมิว - จูไห่
วันที่ 3 : วัดไป๋หลิน (วัดดอกบัวขาว) - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย - อลังการโชว์หยวนหมิง
วันที่ 4 : จูไห่ - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมโปรตุเกส - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้ - เวเนเชี่ยน - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ


เดินทาง : 17-20 , 24-27 ม.ค. 2556
ราคา ท่านละ : 17999บาท(รวมทุกอย่างแล้ว)


..........................................................

Hongkong EK4 : ฮ่องกง มาเก๊า(พักเวเนเชี่ยน) ดีสนีย์แลนด์ เกาะลันเตา [4วัน 3คืน] บินEK

วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง- Avenue of Star - A Symphony of Lights
วันที่ 2 : นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน - ดิสนีย์แลนด์ - ชมพลุไฟสุดอลังการ
วันที่ 3 : วัดแชกงหมิว - วิคตอเรียพีค - รีพัลส์เบย์ - Shopping Tsim sha tsui - มาเก๊า- เวเนเชี่ยน
วันที่ 4 : วัดเจ้าแม่กวนอิม -เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซนต์ปอล - ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ - ฮ่องกง - กรุงเทพ


เดินทาง : 11-14 , 18-21 , 25-28 ม.ค. / 1-4 ก.พ. / 1-4 , 8-11 มี.ค. 2556
ราคา ท่านละ : 25900บาท(รวมทุกอย่างแล้ว)


เดินทาง : 15-18 , 16-19 มี.ค. / 30 มี.ค.- 2 เม.ย. 2556
ราคา ท่านละ : 26900บาท(รวมทุกอย่างแล้ว)


เดินทาง : 22-25 ก.พ. / 22-25 , 23-26 มี.ค. / 29 มี.ค.- 1 เม.ย. 2556
ราคา ท่านละ : 27900บาท(รวมทุกอย่างแล้ว)


..........................................................

Hongkong EK5 : ฮ่องกง มาเก๊า เซิ่นเจิ้น ดีสนีย์แลนด์ [4วัน 3คืน] บินEK

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - มาเก๊า
วันที่ 2 : มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซ็นพอลล์ - เซนาโด้สแควร์ -The Venetian Macao Resort - เซินเจิ้น
วันที่ 3 : เซินเจิ้น-ช้อปปิ้ง Lowu - หมู่บ้านวัฒนธรรม-ชมโชว์
วันที่ 4 : เซินเจิ้น - ฮ่องกง - วิคทอเรียพีค-รีพัสเบย์ -ดิสนีย์แลนด์- กรุงเทพฯ


เดินทาง : 10-13 , 17-20 , 24-27 ม.ค. / 31ม.ค. - 3ก.พ. / 7-10 , 14-17 , 21-24 ก.พ. / 28ก.พ. - 3มี.ค. / 7-10 , 14-17 มี.ค. 2556
ราคา ท่านละ : 19900บาท(รวมทุกอย่างแล้ว)


เดินทาง : 21-24 , 28-31 มี.ค. 2556
ราคา ท่านละ : 20900บาท(รวมทุกอย่างแล้ว)


..........................................................

Hongkong EK7 : ฮ่องกง เซินเจิ้น [3วัน 2คืน] บินEK

วันที่ 1 : กรุงเทพ - ฮ่องกง - เซินเจิ้น
วันที่ 2 : พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งมาบุณครองเซินเจิ้น (หลอวู่ ซิตี้) - อลังการโชว์หน้าต่างโลก
วันที่ 3 : เซินเจิ้น - ฮ่องกง - ซิตี้ทัวร์ - ช้อปปิ้งนานธาน - กรุงเทพฯ


เดินทาง : 19-21 , 26-28 ม.ค. / 10-12 , 17-19, 24-26 มี.ค. / 30มี.ค. - 1เม.ย. 2556
ราคา ท่านละ : 13999บาท(รวมทุกอย่างแล้ว)


..........................................................

Hongkong EK8 : ฮ่องกง เซินเจิ้น โอเวอร์ซีไชนีสทาวน์ [3วัน 2คืน] บินEK

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น
วันที่ 2 : เซินเจิ้น-โอเว่อร์ซีไชนีสทาวน์ (ไม่รวมดูโชว์)-ช้อปปิ้งหลอวู่ซิตี้
วันที่ 3 : เซินเจิ้น-ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน-กรุงเทพฯ


เดินทาง : 19-21 , 26-28 ม.ค. / 2-4 , 16-18 , 23-25 ก.พ. / 2-4 , 9-11 , 23-25 มี.ค. / 30มี.ค. - 1เม.ย. 2556
ราคา ท่านละ : 14900บาท(รวมทุกอย่างแล้ว)


..........................................................

Hongkong EK9 : ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ [3วัน 2คืน] บินEK

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-Avenue Of Star Symphony of Light
วันที่ 2 : ฮ่องกง - สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
วันที่ 3 : ฮ่องกง-วิคตอเรียพีค-หาดรีพัลส์เบย์-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน-กรุงเทพฯ


เดินทาง : 19-21 , 26-28 ม.ค. / 2-4 , 16-18 , 23-25 ก.พ. / 2-4 , 9-11 , 23-25 มี.ค. / 30มี.ค. - 1เม.ย. 2556
ราคา ท่านละ : 18900บาท(รวมทุกอย่างแล้ว)


..........................................................

Hongkong KQ2 : ฮ่องกง เกาะลันเตา กระเช้านองปิง ไหว้พระ 5วัด [3วัน 2คืน] บินKQ

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง
วันที่ 2 : ฮ่องกง- วัดหวังต้าเซียน- วัดชีหลิน- วัดแชกงหมิว- พระใหญ่ลันเตา กระเช้านองปิง - วัดโปหลิน - อิสระช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET MALL
วันที่ 3 : ฮ่องกง-วิคตอเรียพีค-รีพัลส์เบย์-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-กรุงเทพ


เดินทาง : 10-12 , 17-19 , 24-26 ม.ค. / 21-23 ก.พ. / 7-9 , 14-16 , 28-30 มี.ค. 2556
ราคา ท่านละ : 16900บาท(รวมทุกอย่างแล้ว)


..........................................................

Hongkong KQ3 : ฮ่องกง เกาะลันเตา หมู่บ้านไท่โอ(เวนิสฮ่องกง) [3วัน 2คืน] บินKQ

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-ฮ่องกง
วันที่ 2 : ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-กระเช้านองปิง-หมู่บ้านไท่โอ-ช้อปปิ้ง Outlet mall-Open top bus
วันที่ 3 : ฮ่องกง-วิคตอเรียพีค-รีพัลส์เบย์-ช้อปปิ้งนาธาน-กรุงเทพฯ


เดินทาง : 10-12 , 17-19 , 24-26 ม.ค. / 31ม.ค. - 2ก.พ. / 21-23 , 28-30 ก.พ. / 7-9 , 14-16 , 28-30 มี.ค. 2556
ราคา ท่านละ : 17900บาท(รวมทุกอย่างแล้ว)


..........................................................

Hongkong KQ4 : ฮ่องกง มาเก๊า เซิ่นเจิ้น จูไห่ [4วัน 3คืน] บินKQ

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - จูไห่
วันที่ 2 : จูไห่ - มาเก๊า - CITY TOUR - THE VENETIAN -จูไห่ -สวนสาธารณะหยวนหมิงชิงหยวน - โชว์สมัยราชวงศ์ชิง
วันที่ 3 : รูปปั้นปลาคน - ถนนคู่รัก - ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย - เซินเจิ้น - หล่อหวูเซ็นเตอร์
วันที่ 4 : ฮ่องกง - CITY TOUR - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ


เดินทาง : 10-13 ม.ค. / 31 ม.ค. - 3ก.พ. 2556
ราคา ท่านละ : 17900บาท(รวมทุกอย่างแล้ว)


..........................................................

Hongkong KQ5 : ฮ่องกง มาเก๊า ดีสนีย์แลนด์ เกาะลันเตา [4วัน 3คืน] บินKQ

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง
วันที่ 2 : ฮ่องกง - ชายหาดน้ำตื้น - อ่าววิคทอเรีย - DISNEYLAND - มาเก๊า
วันที่ 3 : มาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - SENADO SQUARE - THE VENETIAN - CITY OF DREAM
วันที่ 4 : มาเก๊า - ฮ่องกง - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - เกาะลันเตา - กรุงเทพฯ


เดินทาง : 10-13 ม.ค. / 31ม.ค. - 3ก.พ. 2556
ราคา ท่านละ : 22900บาท(รวมทุกอย่างแล้ว)


..........................................................

Hongkong KQ6 : ฮ่องกง เกาะลันเตา ดีสนีย์แลนด์ มาเก๊า กวางเจา [4วัน 3คืน] บินKQ

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง
วันที่ 2 : ฮ่องกง - เกาะลันเตา -DISNEYLAND
วันที่ 3 : ฮ่องกง-มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-วิหารเซนต์พอล- SENADO SQUARE-THE VENETIAN-จูไห่
วันที่ 4 : จูไห่ - เขาเหลียนหัวซาน - อนุสาวรีย์ห้าแพะ - กวางเจา - ห้างไป๋หยิน - กรุงเทพฯ


เดินทาง : 23-26 ก.พ. 2556
ราคา ท่านละ : 22900บาท(รวมทุกอย่างแล้ว)


..........................................................

Macau NX1 : มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ [3วัน 2คืน] บินNX

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - มาเก๊า - จูไห่
วันที่ 2 : วัดไป๋หลิน - สัญลักษณ์เมืองจูไห่ หวี่หนี่ - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป่ย - โชว์หยวนหมิง
วันที่ 3 : จูไห่ - ซิตี้ทัวร์มาเก๊า - เวเนเชี่ยน - กรุงเทพฯ


เดินทาง : 2-4 , 5-7 , 9-11 , 12-14 , 16-18 , 19-21 , 23-25 , 26-28 ม.ค. / 30ม.ค. - 1 ก.พ. 2556
ราคา ท่านละ : 9999บาท(รวมทุกอย่างแล้ว)


..........................................................

Macau NX2 : มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ [3วัน 2คืน] บินNX

วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - มาเก๊า
วันที่ 2 : หวีหนี่ - ร้านบัวหิมะ - วัดไป๋เหลียน - โรงงานผ้าไหม - ร้านหยก - พระราชวังหยวนหมิง โชว์
วันที่ 3 : จูไห่ - มาเก๊า - THE VENETIAN - กรุงเทพฯ


เดินทาง : 2-4 ก.พ. / 2-4 , 9-11 , 16-18 , 23-25 มี.ค. / 30มี.ค. - 1เม.ย. 2556
ราคา ท่านละ : 10999บาท(รวมทุกอย่างแล้ว)


เดินทาง : 9-11 ก.พ. 2556
ราคา ท่านละ : 11500บาท(รวมทุกอย่างแล้ว)


เดินทาง : 23-25 ก.พ. 2556
ราคา ท่านละ : 14900บาท(รวมทุกอย่างแล้ว)


..........................................................

Macau FD1 : มาเก๊า เดอะเวเนเชี่ยน เซินเจิ้น จูไห่ [3วัน 2คืน] บินFD

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - มาเก๊า - จูไห่ - ชมถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ทานอาหารค่ำพร้อมชมโชว์ราชวงศ์ถัง - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน(ก๊กเป๋ย)
วันที่ 2 : จูไห่ - สวนสาธารณะดอกบัวขาว /แวะชมสมุนไพรจีน /อาหารกลางวัน (เมนูซีฟู๊ด) - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้ง LOWU CENTER / อาหารค่ำ /ชมโชว์ SPLENDID OF CHINA
วันที่ 3 : เซินเจิ้น - ผ่านด่านจูไห่ - เข้ามาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซ็นต์ปอล - ช้อปปิ้งเซนาโด้ สแควร์ - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - กลับกรุงเทพฯ


เดินทาง : 5-7 , 19-21 ม.ค. / 2-4 , 16-18 ก.พ. / 2-4 มี.ค. 2556
ราคา ท่านละ : 14500บาท(รวมทุกอย่างแล้ว)


เดินทาง : 23-25 ก.พ. 2556
ราคา ท่านละ : 15900บาท(รวมทุกอย่างแล้ว)


..........................................................


 ดูรายละเอียด โปรแกรมอื่นๆ ได้ที่ http://www.2utravel.com

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :

บริษัท ทูยูทราเวล จำกัด (ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 11/5219)

 

โทร. 02-6934100 , 086-9449440

 

email: toyoutravel@hotmail.com
   
  


ราคา: 9,999ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: บริษัท ทูยูทราเวล จำกัดอีเมล์: 
โทรศัพย์: 02-6934100 , 086-9449440IP Address: 58.8.102.18

คำค้น:  ทูยู ทราเวล พรีวิว | โปรแกรมทัวร์ 2830 มีนาคม 2556 |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]