ทัวร์อังกฤษ - เวลส์ - สก๊อตแลนด์ 9 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย TG เดินทาง 19-27 ม.ค. , 16-24 ก.พ. , 17-25 มี.ค. 2556

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

ทัวร์อังกฤษ - เวลส์ - สก๊อตแลนด์ 9 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย TG เดินทาง 19-27 ม.ค. , 16-24 ก.พ. , 17-25 มี.ค. 2556
ยู. แทรเวล วาเคชั่นส์ http://www.utravel.in.th
อังกฤษ - เวลส์ - สก๊อตแลนด์ 9 วัน 7 คืน เดินทางด้วยเที่ยวบินกลางวัน ถึงอังกฤษแล้วเข้าพักที่โรงแรม ตื่นเช้าออกเที่ยวด้วยความสดชื่น - มหานครลอนดอน–สโตนเฮ้นจ์–บาธ–คาร์ดิฟฟ์–เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์
สตร้าทฟอร์ด–แมนเชสเตอร์–ลิเวอร์พูล–ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์-เอดินเบอร์ระ
รถไฟด่วนอีสท์โคสท์เรลเวย์-เมืองโบราณยอร์ค-พระราชวังวินเซอร์
จุดเด่นของทัวร์
1. โดยการบินไทย สายการบินแห่งชาติ บริการด้วยเครื่องบินรุ่นใหม่ นุ่มนวลดุจใยไหม
2. โรงแรมที่พัก 3-4 ดาว เครือมาตรฐานสากล
3. รถโค้ชใหม่ สะอาด ปลอดภัย พนักงานขับรถเต็มใจให้บริการ ทัวร์รวมค่าทิปคนขับให้แล้ว
4. อาหารพิเศษ เป็ดย่าง โฟร์ซีซั่น เสิร์ฟพร้อมกุ้งมังกรและหอยเซลล์ สลับอาหารพื้นเมือง,จีน, ไทย และอาหารเช้าบุฟเฟ่ต์ที่โรงแรม
5. มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม
หมายเหตุ
โปรแกรมนี้มุ่งเน้นให้ท่านได้เที่ยว 3 ประเทศในสหราชอาณาจักร หรือ UNITED KINGDOM
อย่างทั่วถึง โดยคำนึงถึงสถานที่สำคัญ ๆ ที่ท่านไม่ควรพลาด เรารวมค่าตั๋วเข้าชมมากที่สุดดังนี้
1. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุซโซ่ด์ รวมภาพยนตร์ 4 มิติ
2. ลอนดอนอาย รวมภาพยนตร์ 4 มิติ
3. ล่องเรือชมความงามสองฟากฝั่งแม่น้ำเทมส์
4. ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน
5. วงหินปริศนา สโตนเฮ้นจ์
6. พิพิธภัณฑ์ บ่อน้ำแร่ โรมันบาธ
7. สนามฟุตบอล โอลด์แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
8. ล่องเรือในทะเลสาบวินเดอร์เมียร์
9. ปราสาทแห่งเอดินเบอร์ระ
10. มหาวิหารยอร์ค มินส์เตอร์
11. พระราชวังวินเซอร์
12. นั่งรถไฟด่วน อีสท์ โคสท์ เรลเวย์ จากเอดินเบอร์ระ ถึง ยอร์ค
13. ช้อปปิ้งจุใจ ที่ Bicester Outlet

***** รวมค่าทิปพนักงานขับรถ 2 ปอนด์ ต่อท่าน ต่อวัน ไว้เรียบร้อยแล้ว *****

TOUR CODE : EU171101MF
http://www.utravel.in.th/ยุโรป/ทัวร์อังกฤษ.html
กำหนดการเดินทาง 19-27 ม.ค. , 16-24 ก.พ. , 17-25 มี.ค. 2556

วันแรก กรุงเทพฯ – ลอนดอน
10.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบินไทยแผนกกรุ๊ป ประตู 3 เคาน์เตอร์ D โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับท่านเพื่อตรวจเอกสารการเดินทาง
12.25 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 916 บินตรงสู่นคร ลอนดอน
18.55 น. ถึงสนามบินฮีทโทรว ลอนดอน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้วแล้ว
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง มาดามทูซโซ่ด์ – ลอนดอนอาย – ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ – ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวชมมหานครลอนดอนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ที่งามสง่า เข้าชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง มาดามทูซโซ่ด์ แห่งแรกของโลก ชมหุ่นขี้ผึ้งที่ปั้นได้เหมือนจริงของเหล่าบรรดาบุคคลที่มีชื่อเสียงของโลกทั่วทุกวงการ อาทิ นักแสดง นักร้อง, นักการเมือง, นักกีฬา รวมถึงผู้นำของประเทศต่าง ๆและราชวงศ์อังกฤษ ทั้งยังได้นังรถแท็กซี่จำลองผ่านชมฉากความเป็นมาของมหานครลอนดอน จากอดีตจวบจนปัจจุบัน จากนั้นท่านจะได้รับประสบการณ์อันยอดเยี่ยมด้วยการชมภาพยนตร์ 4 มิติ เรื่องซุปเปอร์ฮีโร่ เป็นเรื่องราวของเหล่าบรรดาฮีโร่ทั้งหลาย ร่วมแรงกันปกป้องโลกของเราจากเหล่าวายร้าย ในบรรยากาศเสมือนจริง บางครั้งท่านอาจจะถูกหอกแหลมทิ่มแทงขณะนั่งดูก็ได้ รวมถึงกลิ่นสัมผัส แรงสั่นสะเทือนและความประทับใจอื่น ๆ อีกมาก
กลางวัน บริการอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน ในย่านไชน่าทาวน์
บ่าย นำท่านไปนั่งชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ หรือ ลอนดอนอาย ซึ่งเป็นสถานที่ที่นัก
ท่องเที่ยวจากทั่วโลก ที่มาลอนดอนแล้ว จะต้องหาโอกาสมาที่นี่ทุกคน ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของมหานครลอนจากมุมสูงประดุจหนึ่งท่านเป็นนกกำลังร่อนบินแล้วมองลงมา บนความสูงถึง 135 เมตร ในแต่ละวันสามารถบริการนักท่องเที่ยวได้ถึง 10,000 คน และถ้าอากาศดีก็สามารถมองไกลได้ถึง 40 กิโลเมตรแต่ก่อนที่ทุกท่านจะเข้าสู่ตัวแคปซูลนั้น ท่านจะได้ชมภาพยนตร์ 4 มิติ เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหญิงตัวน้อยที่มาเที่ยวลอนดอนกับคุณพ่อ และเธอได้จินตนาการว่าอยากจะเห็นมหานครลอนดอนจากมุมเบื้องสูง ซึ่งท่านก็จะได้ซึมซับกับภาพเหตุการณ์ของเธออย่างน่าตื่นเต้นและเร้าใจ จากนั้น นำท่าน ล่องเรือชมสองฟากฝั่งของแม่น้ำเทมส์ ผ่านหอนาฬิกาบิ๊กเบน อาคารรัฐสภาอังกฤษ มหาวิหารเซ็นต์ปอล มีโดมใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลก สะพานหอคอยลอนดอน ขึ้นฝั่งที่ลอนดอนบริจด์ แล้วนำท่านเข้าชม ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน ป้อมปราการและปราสาทเก่าแก่ ที่มีเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัว ทั้งยังเคยเป็นสถานที่กักขังและประหารชีวิตบุคคลสำคัญไว้มากมาย ปัจจุบันจัดให้เป็นพิพิธภัณ์ที่แสดงสิ่งของสำคัญต่าง ๆ ไว้มากมาย โดยเฉพาะเครื่องประดับล้ำค่าของราชวงศ์อังกฤษอาทิคฑาเพชร มหามงกุฎเพชรราชินี ซึ่งล้วนแต่ให้เพชรมาประดับหลายร้อยกะรัต สร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวไม่น้อยเลยทีเดียว
ค่ำ บริการอาหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร โฟร์ ซีซั่น เมนูเป็ดย่าง,กุ้งมังกร, หอยเชล
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เวสต์ มินส์เตอร์ – จตุรัสทราฟัลก้า – บั้กกิ้งแฮม – บริทิช มิวเซียม – แฮร์รอด
เช้า บริการอาหารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ถ่ายรูปภายนอก มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ (WESTMINSTER CATHEDRAL) เป็นมหาวิหารหลักของชาวคริสต์ นิกายโรมันคอทอลิก ในอังกฤษและเวลส์ แล้วนั่งรถเที่ยวชมลอนดอนผ่านอาคาร
ที่ทำการสก๊อตแลนด์ยาร์ด, บ้านเลขที่ 10
ถนนดาวนิ่ง ของนายกรัฐมนตรี รถแวะส่งคณะที่จตุรัสทราฟัลก้า แล้วหัวหน้าทัวร์พาท่านเดินไปยังพระราชวังบักกิ้งแฮม เพื่อไปชมการผลัดเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาพระองค์ โดยระหว่างทางแวะถ่ายรูปกับเหล่าทหารม้าที่แต่งตัวอย่างงดงามสมชายชาติทหาร
กลางวัน บริการอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
บ่าย นำท่านไปชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกฤษ (BRITISH MUSUEM) กล่าวกันว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียว เพราะรวบรวมสมบัติค่าของโลกที่ควรค่าแก่การศึกษาจำนวนหลายล้านชิ้น มาให้ผู้คนได้ชม อาทิ วัตถุโบราณจากลุ่มแม่น้ำไนล์ มัมมี่, ของโบราณจากชาติตะวันตก จากเอเชีย มีเวลาให้ท่านเดินชมอย่างเต็มที่ จากนั้น นำท่านไปยังห้างสรรพสินค้าแฮร์รอด ของบรรดาเหล่านักช้อปปิ้งไฮโซทั้งหลาย ได้ชื่อว่ามีราคาสินค้าแพงมาก ๆ ตัวอาคารสร้างได้อย่างสวยงาม มีเวลาให้ท่านหาซื้อกระเป๋าเก๋ ๆ ฝากคนที่รักพอสมควร
ค่ำ บริการอาหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม เป็นเมนูอาหาร ตะวันตก ปลาแซลมอน นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOLIDAY INN
EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ลอนดอน – สโตนเฮ้นจ์ – บาธ – คาร์ดิฟฟ์ (เวลส์)
เช้า บริการอาหารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่สโตนเฮ้นจ์ (STONE HENGE)
เสาหินโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ลือกันว่ามนุษย์ต่างดาวเป็นผู้สร้างขึ้น นับเป็นสิ่งอัศจรรย์เหลือเชื่อว่าหินก้อนมหึมาเหล่านั้นถูกนำมาเรียงกันได้อย่างไรโดยสมัยก่อนไม่มีเครื่องทุ่นแรงคณะของเราจะได้สัมผัสก้อนหินประหลาดนี้อย่างใกล้ชิด โดยรวมค่าตั๋วไว้ให้แล้วจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองบาธ (BATH) ตั้งอยู่ในหุบเขาเอวอน ได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองแห่งน้ำแร่ ได้รับรองให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1987
กลางวัน บริการอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย นำท่านชมย่านเมืองเก่า หรือชุมชนโบราณของบาธ นำท่านเข้าชมภายในโรมันบาธ ซึ่งเป็นสถานที่อาบแร่ของกษัตริย์โรมันสมัยเรืองอำนาจ ชาวโรมันสร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาก็เพื่อจุดประสงค์ 2 ประการ ก็คือเพื่อเป็นสถานที่บูชาต่อเทพธิดา SULIS MINERVA และอีกอย่างก็เพื่อเป็นแหล่งเก็บน้ำร้อนไว้ใช้กันในเมือง ซึ่งในแต่ละวันสามารถปั้มน้ำร้อนจากใต้พื้นดินได้ถึง 1,250,000 ลิตร แล้วนำท่านไปชมหมู่อาคารรูปโค้งครึ่งวงกลมซึ่งเรียกว่า รอยัล เครสเซ่น เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่าท่านได้มาถึงเมืองบาธแล้ว จากนั้น นำท่านเดินทางโดยใช้สะพานเซเวิร์นข้ามช่องแคบบริสทอลสู่ ประเทศเวลส์ (WALES) เครือจักรภพอังกฤษ สู่เมืองหลวงคาร์ดิฟฟ์ อันเป็นเมืองตากอากาศริมทะเล มีทิวทัศน์สวยงามริมหน้าผาสูงเกาะแก่งมากมาย นั่งรถชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ มิลเลนเนียมสเตเดียม ศาลาว่าการกลางเมือง อาคารรัฐสภา มีเวลาให้ ท่านเดินชมตัวเมืองในย่านควีนส์สตรีท
ค่ำ บริการอาหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ในโรงแรม แบบตะวันตก เมนู หมู หรือ ไก่ หรือ เนื้อวัว นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า คาร์ดิฟฟ์–เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์–สตร้าทฟอร์ด-สนามฟุตบอล โอลแทรฟ ฟอร์ด แมนเชสเตอร์ – ลิเวอร์พูล
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางอำลาคาร์ดิฟฟ์ แวะถ่ายรูปสวยของหมู่บ้าน เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ ที่เงียบสงบริมฝั่งแม่น้ำเล็กๆ ที่ชื่อว่าวินด์รัช แล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองสตร้าทฟอร์ด (STRATFORD UPON AVON) ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน ดินแดนบ้านเกิดของ วิลเลียมด์ เชคสเปียส์ (WILLIAM SHAKESPEARE) นักประพันธ์ผู้โด่งดังในผลงานเรื่อง โรมิโอ แอนด์ จูเลียต และอีกมากมายเดินเล่นบนถนนเฮนเล่ย์ ในเมืองเล็กๆ ที่น่ารักแห่งนี้ ตึกรามบ้านช่องสวยงามในสไตล์ทิวดอร์ ถ่ายรูปสวยอย่างมิรู้เบื่อ ของที่ระลึกเก๋ไก๋น่ารัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองนอตติ้งแฮม
กลางวัน บริการอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ นั่งรถชมรอบตัวเมือง จากนั้น นำท่าน เข้าชมภายในสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ทั้งยังมีเวลาให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายในร้านเมกาสโตร์
ของทีม ซึ่งมีสินค้าให้เลือกมากมาย (หากวันที่ไปถึงมีการแข่งขัน และไม่อาจเข้าชมภายในสนามได้ ทางทัวร์คืนเงินให้ท่านละ 10 ปอนด์) จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองลิเวอร์พูลถิ่นกำเนิดวงดนตรี 4 เต่าทอง นำท่านไปถ่ายรูปภายนอกของสนาม เอฟเวอร์ตัน และ สนามของสโมสรดังลิเวอร์พูล เจ้าของคำขวัญ YOU WILL NEVER WALK ALONE ทั้งยังมีเวลาให้ซื้อของจากร้านของทางสโมสรนี้อีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีหก ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ – เอดินเบอร์ระ ( สก๊อตแลนด์ )
เช้า บริการอาหารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางตามเส้นทางสายด่วน มอเตอร์เวย์ ในเขตประเทศอังกฤษ มุ่งหน้าสู่ดินแดนที่ชื่อว่าเลค ดิสทริคถือได้ว่าเป็นแหล่งที่มีทิวทัศน์สวยงามเกินบรรยาย และเป็นแหล่งตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดนำท่าน ล่องเรือในทะเลสาบ วินเดอร์เมียร์ (WINDERMERE) ชมบรรยากาศของอุทยานเลคดิสทริค ที่กว้างขวาง ล้อมรอบด้วยด้วยทะเลสาบถึง 16 แห่ง ตระการตาด้วยทิวเขา และน้ำตกต่างระดับความสูง 180 – 3,200 ฟิต สูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด
กลางวัน บริการอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง บรรยากาศริม ทะเลสาบ
บ่าย นำท่านเดินทางขึ้นสู่ทางตอนเหนือของอังกฤษข้ามพรมแดนสู่ประเทศสก๊อตแลนด์ เมืองหลวงและศูนย์กลางวัฒนธรรมของสก๊อตแลนด์ ซึ่งมีสภาพบ้านเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ได้รับการขนานนามว่า ATHENS OF THE NORTH ทิวทัศน์ช่วงนี้เป็นเขตรอยต่อทางธรรมชาติที่สวยงามของทั้งสองประเทศ นำท่านขึ้นสู่เนินเขาแคลตัน มองลงมาก็จะเห็นเมืองเอดินเบอร์ระทั้งฝั่งเมืองใหม่อันทันสมัย และฝั่งเมืองเก่าซึ่งเหมือนกับเมืองตุ๊กตา จากนั้นมีเวลาช้อปปิ้งสินค้าสก๊อต อาทิ ผ้าแคชเมียร์ และผลิตภัณฑ์จากแคชเมียร์ในราคาถูก และของที่ระลึกในย่านปริ้นเซส สตรีท
ค่ำ บริการอาหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด ปราสาทเอดินเบอร์ระ – นั่งรถไฟด่วน – ยอร์ค – แบร็ดฟอร์ด
เช้า บริการอาหารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่านเที่ยวชมเมืองเอดินเบอร์ระ ชมสถานที่สำคัญบนถนน เดอะ รอยัล ไมล์ ซึ่งจะมีร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองมากมายรวมถึงร้านขายสก๊อตวิสกี้ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ปลายสุดของถนนเป็นที่ตั้งของพระราชวังโฮลี่รู้ดเฮ้าส์ สถานที่แปรพระราชฐานของราชวงศ์อังกฤษยามเสด็จมาเยือนสก๊อตแลนด์ จากนั้น นำท่านเข้าชม ปราสาทเอดินเบอร์ระ (EDINBURGH CASTLE) เก่าแก่ที่สุดในสก๊อตแลนด์ ซึ่งใช้เป็นโรงสวดของพระราชินีมากาเร็ต ชมภายในตัวปราสาทที่รวบรวมของล้ำค่าไว้มากมาย อาทิ คฑาเพชร มงกุฎเพชร และดาบประจำรัฐแสดงถึงราชวงศ์ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป พร้อมชมทิวทัศน์ของตัวเมืองจากเนินปราสาท
กลางวัน บริการอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย นำท่าน นั่งรถไฟด่วนมุ่งหน้าสู่เมืองยอร์ค ระยะทาง 300 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงเศษก็นำท่านมาถึงยอร์ค (YORK) เมืองเล็กน่ารักที่เก่าแก่ในราว 800 ปีมาแล้ว สถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนดูมีมนต์ขลัง มีนักท่องเที่ยวมาเยือนในแต่ละปีนับล้านคน นำท่านชม มหาวิหารYORK MINSTER ทีมีสถาปัตยกรรมโดดเด่นติดอันดับโลก สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ.1220-1470 ปัจจุบันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญ หากใครมาที่ยอร์คก็จะไม่พลาดชมมหาวิหารแห่งนี้ อิสระให้ท่านเดินชมเมืองในย่านเมืองเก่า ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหาซื้อของฝากที่ไม่เหมือนใคร จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองแบร็ดฟอร์ด (BRADFORD) เมืองที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่น ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ตึกรามบ้านช่องสวยงามในแบบวิคตอเรีย ได้รับการยกย่องว่าเป็น CITY OF FILM
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่แปด BICESTER OUTLET – พระราชวังวินเซอร์ – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านไปช้อปปิ้งที่ BICESTER OUTLET ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมดังของโลกมากมายกว่า 200 ยี่ห้อ โดยเฉพาะยี่ห้อดังๆ เกือบทุกยี่ห้อก็มาเปิดร้านขายที่นี่ บางร้านลดราคา 50–70 เปอร์เซ็นต์ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าอย่างจุใจ
กลางวัน บริการอาหารอาหารกลางวัน จัดเป็นแบบปิกนิก พร้อมขนม และ เครื่องดื่มท่านละ 1 SET
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองวินเซอร์ เข้าชมภายในพระราชวังวินเซอร์ อีกหนึ่งพระราชวังอันเป็นที่แปรพระราชฐานของราชวงศ์อังกฤษมากว่า 900 ปี โดยกษัตริย์วิลเลียมผู้พิชิต ชมห้องที่สำคัญต่าง ๆ ที่ประดับประดาได้อย่างสวยงามอลังการณ์โดยเฉพาะ STATE APARTMENTที่รวบรวมสมบัติล้ำค่าไว้มากมาย และ KING ‘ S CHAMBER ที่เก็บภาพเขียนอันทรงคุณค่าตลอดจนอุทยานภายนอกบนเนื้อที่กว้างขวางตกแต่งด้วยพรรณไม้นานาชนิดอย่างสวยงาม
ได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโทรว ลอนดอน
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
21.30 น. ออกเดินทางจากลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917 บินตรง กลับกรุงเทพฯ
วันที่เก้า กรุงเทพมหานคร
15.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

TOUR CODE : EU171101MF
กำหนดการเดินทางวันที่19-27 ม.ค. , 16-24 ก.พ. , 17-25 มี.ค. 2556

อัตราค่าบริการ.........................ราคารวมตั๋วเครื่องบิน.....................ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่............................99,900.- บาท.............................60,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง................89,900.-บาท..............................50,900.-บาท
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง............79,900.-บาท..............................40,900.-บาท
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ..................18,000.- บาท.............................18,000.- บาท


*** ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ***

อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินตามที่ระบุในรายการ
ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าเข้าสโตนเฮ้นจ์ / พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ / ค่ารถไฟ 2nd จากยอร์คสู่เอดินเบิร์ก / ค่าเข้าปราสาทเอดินเบิร์ก / ค่าเข้าสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด (กรณีไม่ได้เข้าชม ทางบริษัทฯคืนเงินท่านละ 10 ปอนด์) / ค่าขึ้นลอนดอนอาย / ค่าล่องเรือแม่น้ำเทมส์ / ค่าเข้าพระราชวังวินด์เซอร์ / ค่าเข้าทาวเวอร์ออฟลอนดอน / ค่าเข้าหุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ่ด์
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่าทิปคนขับรถ

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศอังกฤษ ใช้เวลายื่นประมาณ 20 วันทำการ
(การขอวีซ่าประเทศอังกฤษผู้เดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิ้วมือ ด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ที่ 183 อาคารรีเจ้นท์ เฮาส์ ชั้น 2 (ติดกับ AUA) ถนน ราชดำริ แขวง ลุมพินี เขตประทุมวัน กทม. 10330)
1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือไม่ก็ตามควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ หน้าตรงพื้นหลังเป็นสีขาวหรือสีอ่อนเท่านั้นควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกันทั้ง 2 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล / สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า / สำเนาสูติบัตร (ในกรณีที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปและยังศึกษาอยู่ ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้วทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วย)
4. หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท ที่ท่านทำงานอยู่ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ ช่วงเวลาลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป จากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา
5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวหรือสมุดบัญชีเงินฝากประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน (อัพเดทการเงินเดือนปัจจุบันด้วย) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย *** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ***
7. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 8 แล้วทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณีที่เป็นนักเรียน / นักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษาด้วย
9. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา / มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางอำเภอ โดยที่ บิดา มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง และสถานทูตไม่รับพิจารณาการขอวีซ่าในกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี มิได้มีบิดาหรือมารดา ฝ่ายหนึ่งหรือฝ่ายใดร่วมเดินทางด้วย
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร แม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว หากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
11. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
13. เมื่อท่านได้ ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การถูกปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน
การจองทัวร์ ส่งหน้าพาสปอร์ต พร้อมเงินมัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
ในกรณีที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัด ให้แจ้งกับทางบริษัทตั้งแต่ทำการจอง
กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ ให้ทางบริษัทฯ เพื่อทำวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษ ก่อน 30 วันทำงาน หรือก่อน
1 เดือน (เนื่องจากการยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ ต้องใช้เวลาในการยื่นวีซ่า 15 วันทำการ)
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ หรือก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ และไม่คืนเงินมัดจำ

กรณีวีซ่าไม่ผ่าน
ถ้าหากผลวีซ่าของท่านไม่ได้รับการอนุมัติ ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายตามความจริงบางส่วนที่ทางบริษัทได้จ่ายไปและไม่สามารถยกเลิกได้ทัน ส่วนค่าตั๋วเครื่องบินทางบริษัทจะดำเนินการทำเรื่องคืนเงินให้ตามจริงที่สายการบินทำการคืนให้ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน (การทำเรื่องคืนเงินค่าตั๋วขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละสายการบิน)
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด ในกรณีที่วีซ่าของท่านไม่ได้รับการอนุมัติ
การยกเลิก
-กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
-กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บ 50% ของอัตราค่าบริการทั้งหมด
-กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
-กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน จะไม่เก็บค่ามัดจำ
หมายเหตุ
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้า
ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้า
เมืองพิจารณาแล้ว
ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานฑูตงด ออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ
คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
************************************************************

ยู. แทรเวล วาเคชั่นส์ Website : http://www.utravel.in.th
เปิดประตูสู่โลกกว้าง อบอุ่นทุกเส้นทาง ไปกับ ยู แทรเวล วาเคชั่นส์
เราสรรหารายการท่องเที่ยว เพื่อวันหยุดอันมีค่าของท่าน
TAT License Number 11/3487 TTAA License Number 836
ในเครือ ยู. กรุ๊ป Hot Line : 081-816 4332
โทร. 02-4282114 , 02-8720522 แฟกซ์ 02-4282125
Email : u.travel@hotmail.com , u_travel@hotmail.com


ราคา: ราคาเริ่มต้น 99,900ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: ยู. แทรเวล วาเคชั่นส์อีเมล์: 
โทรศัพย์: โทร. 02-428-2114 แฟกต์. 02-428-2125IP Address: 101.108.81.175ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]