ทัวร์ เกาหลี :Beautiful Snow in Korea 5 Days 3 Nts โดยสายการบินเจจู แอร์ไลน์ (7C) เดินทาง 17 - 21 มีนาคม 2556

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

ทัวร์ เกาหลี :Beautiful Snow in Korea 5 Days 3 Nts โดยสายการบินเจจู แอร์ไลน์ (7C) เดินทาง 17 - 21 มีนาคม 2556
HMT-BEAUTIFUL SNOW IN KOREA 5D3N/7C


Beautiful Snow in Korea
Winter Love Song เกาะนามิ - ภาพวาดลวงตา 3 มิติ – วนอุนทยานแห่งชาติโซรัคซาน
เล่นสกีสโนว์ หรือ นั่งกระเช้ากอนดอลล่า - วัดชินฮึงซา - Teddy Bear Farm
สวนผลไม้ (หากอยู่ในฤดูกาล) - เทศกาลสโนว์สเลดที่สนุกเอเวอร์แลนด์
พระราชวังชังดก - ภูเขานัมซาน - ถ่ายรูปคู่ N Tower (ไม่รวมค่าเข้าเท็ดดี้แบร์)
คล้องกุญแจคู่รัก - แวะศูนย์โสม - ดิวตรี้ฟรี - Cosmetic - ช้อปปิ้งเมียงดง

กำหนดการเดินทาง: วันที่ 17 – 21 มีนาคม 2556

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ S ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข 9-10 สายการบิน Jeju Air (7C) โดยมีหัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
ข้อแนะนำ เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลีจะมีบริกรน้อยมาก ต่างจังหวัดไม่มีบริกร ของเหลวนำขึ้นเครื่อง ทั้งหมดที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ของสด ที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ

วันที่สอง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - ย้อนรอยละครดัง Winter Love Song @ เกาะนามิ
ภูเขาหิมะ สี่ฤดู “วนอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน” – วัดชินฮึงซา – ฟาร์มหมี Teddy Bear Farm
00.45 น. บินลัดฟ้าสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน Jeju Air (7C) เที่ยวบินที่ 7C 2202 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน สนามบินสุวรรณภูมิ “ไม่มีการประกาศเรียกลูกค้าขึ้นเครื่อง” กรุณารอที่ประตูขึ้นเครื่องอย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาเครื่องออก
08.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วรถโค้ช พาท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42 กิโลเมตร มียอดโดมสูง 107 พาท่านเดินทางไปยังท่าเรือเฟอร์รี่เพื่อข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลี Winter Love Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว สถานที่โรแมนติกอีกแห่งหนึ่งสำหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อนๆ เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่ ณ ที่แห่งนี้ ท่านสามารถเช่าจักรยานหรือมอเตอร์ไบท์หรือแท็กซี่เที่ยวรอบเกาะเดินเล่นชมสวนเกาหลีคาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้าเพื่อสุขภาพ ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งข้างชายฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูพันธุ์สัตว์ต่างๆ เช่นนกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ได้เวลาสมควร นั่งเรือกลับมายังฝั่ง
เที่ยง ลิ้มลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบี “ หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี (1)
บ่าย พาท่านเดินทางไปพักผ่อนแบบธรรมชาติอย่างแท้จริงเพลิดเพลินกับดินแดนที่ปกคลุมด้วยป่าทึบซึ่งมีความงดงามของทิวทัศน์ไม่ว่าจะเป็นความงามอย่างมหัศจรรย์ของภูเขา ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้สุดลูกหูลูกตา หุบเขาและเมืองเล็กๆ ชายฝั่ง เดินทางเข้าสู่ วนอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์หมีเสี้ยวพระจันทร์ เดินชมความงามของวนอุทยานแห่งชาติภูเขาโซรัคที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นภูเขาสี่ฤดูภูเขาโซรัคหรือภูเขาหิมะตั้งอยู่ใจกลางภูเขาแทแบค ซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือมีเทือกเขา ป่าไม้ หุบเขา สายน้ำ ทะเลสาบ หินรูปร่างต่างๆ ที่สวยงามซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่หาดูได้ยากยิ่ง พร้อมนมัสการพระพุทธรูปปางสมาธิองค์มหึมาตั้งอยู่กลางแจ้งสร้างขึ้นเพื่อสวดอ้อนวอนให้คาบสมุทรเกาหลีได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน และเดินข้ามสะพานชำระจิตใจเพื่อไปยังวัดชินฮันซาวัดเก่าแก่กว่าพันปี สร้างในสมัยอาณาจักรชิลล่าและยังมีระฆังอันเก่าแก่ 1400 ปี ตั้งอยู่ภายใน (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้าไปสู่จุดชมวิว เนื่องจากลมอาจจะแรง หรือ อุณหภูมิติดลบกระเช้ามักหยุดการให้บริการ)
เย็น พาท่านเพลิดเพลินกับความน่ารักของ ฟาร์มพิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้ แหล่งรวมเรื่องราวหมีเท็ดดี้ของโลกและหมีเท็ดดี้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่สำคัญของจังหวัดคังวังโด โดยจัดแบ่งเรื่องราวเป็นทีมต่างๆ ในโซนนิ่งที่จัดได้อย่างกิ๊ฟเก๋ ทุกท่านจะได้ถ่ายรูปและยังได้รับทั้งความรู้อีกด้วย ท่านสามารถซื้อกาแฟหรือเครื่องดื่มร้อนหรือเลือกซื้อตุ๊กตาหมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ไว้เป็นที่ระลึก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2) เมนูบิบิมพับ หรือข้าวคลุกแบบสูตรคุณเอง เวลารับประทานชาวเกาหลีจะคลุกส่วนผสมทั้งหมดที่อยู่ในหม้อให้เข้ากัน เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ โภชนาการยอดนิยมของชาวเกาหลี เพราะความเชื่อและความหมาย พร้อมบริการเครื่องเคียงและซีฟู้ดหม้อไฟ
หลังอาหารค่ำ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Deamyung, Hanwha, I-Park (Resort) หรือ เทียบเท่า (ค่าอาบน้ำแร่ทุกชนิดมีค่าใช้จ่ายโดยได้รับส่วนลดเป็นพิเศษสุด) ห้องพักคืนนี้ อาจจะบริการเป็นแบบออนดอล (ออน คือ ความอบอุ่น ดอล คือ ก้อนหิน) หรือ ห้องนอนแบบนอนบนพื้นสไตล์เกาหลีชาวเกาหลีนิยมนอนหลับบนพื้นมากและจะนำผ้าปูที่นอนที่เรียกว่า “โย” และผ้าห่มที่เรียกว่า “อีบูล” พร้อมหมอนสุขภาพหรือหมอนตามชอบใจ เพียงสามชิ้นเพื่อการพักผ่อนยามค่ำคืน

การอาบน้ำแร่รวมสไตล์เกาหลี จะต้องเตรียมใจเรื่องการแก้ผ้าออกหมด ไม่มีการนุ่งผ้าเช็ดตัว (ต้องตัดความอายออกไป) เมื่ออาบน้ำแร่ธรรมชาติแล้วท่านจะรู้สึกผ่อนคลาย ตัวเบาสบาย นอกจากส่วนที่เป็นน้ำแร่ในร่ม ยังมีสวนน้ำในร่ม และกลางแจ้งที่ให้ได้สนุกกับบ่อแช่น้ำแร่หลายๆ แบบ โดยสามารถสวมใส่ชุดว่ายน้ำลงไปได้

วันที่สาม เล่นสกี หรือ นั่งกระเช้ากอนดอลล่าชมวิว – ฟรี!! สวนผลไม้ (หากอยู่ในฤดูกาล) – สนุกเต็มอิ่มกับบัตร Special Pass @ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (ช่วงบ่ายถึงค่ำ จะมีการแสดงและโชว์ต่างๆ)
เช้า อาหารเช้าแบบอเมริกันชุดหรือเซมิบุฟเฟ่ต์ ที่ ห้องอาหารโรงแรม (3)
พาท่านอิสระและสนุกเพลิดเพลินกับการ เล่นสกี หรือ นั่งกระเช้ากอนดอลล่าชมวิว บรรยากาศการเล่นสกี ข้อมูลสกีรีสอร์ท จังหวัดคังวังโด ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บริเวณหุบเขาโดยมีส่วนใหญ่จะอยู่ที่ความสูงมากกว่า 700 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เช่น Phoenix หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลีเรื่องรักนี้ชั่วนิรันดร์ “Autumn in My Heart“ มี 12 สโลป 8 สกีกระเช้าลิฟท์ และกอนดอลล่าชมวิว Yongpyeong สถานที่ถ่ายละครเรื่อง “ เพลงรักในสายลมหนาว หรือ Winter Love Song ” มี 31 สโลป 15 สกีกระเช้าลิฟท์ และ กอนดอลล่าชมวิว Hyundai แหล่งสุดฮิปของชาว Snowboarding หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลี “ลิขิตรัก...ละลายใจ” (THE SNOW QUEEN) มี 20 สโลป กระเช้าลิฟท์ โดยทุกรีสอร์ทยังมีบริการกีฬาในร่มชนิดอื่น ร้านอาหาร คอฟฟี่ช้อป ซุปเปอร์มาเก็ตไว้คอยบริการ (ค่าเช่าอุปกรณ์สกีหรือสโนว์บอร์ด ประมาณ 40,000 วอนต่อเชต สโนสเลคประมาณ 12,000 วอนต่อเชต กระเช้าลิฟท์สำหรับท่านที่เล่นสกี ครึ่งวัน ประมาณ 50,000 วอนต่อท่าน ค่ากอนดอลล่าประมาณ 12,000 วอนต่อท่าน ท่านสามารถฝากไกด์ท้องถิ่นซื้อบัตร) เตรียมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ๊คเก็ตกันน้ำหรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป ขอคำแนะนำและฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริงเพื่อความปลอดภัยของท่านเองเป็นสำคัญ (หมายเหตุ : ปริมาณของหิมะและการเปิดให้บริการชองลานสกีขึ้นอยู่กับความเอื้ออำนวยของอากาศหากไม่มีหิมะเพียงพอลานสกีอาจจะปิดให้บริการ)
เที่ยง เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ (4) เนื้อไก่สไลด์หมักซอสคันจังและเครื่องปรุงรสต่างๆ หรือ เมนูโอซัมหรือปลาหมึกบาร์บีคิวหมักซอสพริกเกาหลีซี่งคนต่างประเทศนิยมรับประทาน เพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย
บ่าย สวนผลไม้ (หากอยู่ในฤดูกาล) สตอเบอร์รี่โสมในกรีนเฮาส์ให้ท่านได้เก็บผลไม้สดๆ เรายังได้ความรู้ว่าชาวเกาหลีมีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลผลิตดีและหวานหอมชวนน่ารับ ประทาน (จำนวนตามที่ชาวเกษตรกำหนดขึ้นอยู่กับผลิตผลในแต่ละสัปดาห์ไม่สามารถนำออกมารับประทานภายนอกไร่ได้)

จากนั้นพาทุกท่านเต็มอิ่มด้วยบัตร Special Pass Ticket กับการเที่ยว เอเวอร์แลนด์ “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” สวนเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure และ Equatorial Adventure ท่านสามารถปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุขของท่านด้วยบัตร Special Pass Ticket สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ซึ่งท่านสามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ ไม่ว่าจะเป็นทีเอ๊กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมุน ตีลังกาสองตลบ ป่าซาฟารี ชม ไลเกอร์ แฝดคู่แรกของโลกที่นี่ ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดี นอกจากนี้ท่านยังสามารถช้อปปิ้งในร้านค้าของที่ระลึก และสุดท้ายเดินชมและถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล เช่นฤดูร้อนจะเป็นดอกกุหลาบและดอกลิลลี่บาน ฤดูใบไม้ผลิจะเป็นดอกทิวลิปบาน ฤดูใบไม้ร่วงจะเป็นดอกเบญจมาศบาน ฤดูหนาวร่วมฉลองเทศกาลหิมะสนุกแบบไม่รู้ลืมกับการเล่นสโนว์สเลดแบบไม่จำกัดรอบ หรือ ลองความท้าทายกับการนั่งสโนว์บัสเตอร์
อิสระอาหารค่ำ เพื่อความคุ้มค่า และ มีช่วงเวลาพิเศษของคุณที่เอเวอร์แลนด์
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Landmark, Amour (First+) หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ กรุงโซล- ศูนย์โสมเกาหลี- Cosmetic Outlet- Duty Free- พระราชวังชังดก- ผ่านชมบลูเฮ้าส์
ภาพวาดลวงตา 3 มิติ- ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง – ชม !! NANTA SHOW
เช้า อาหารเช้าแบบอเมริกันชุดหรือเซมิบุฟเฟ่ต์ ที่ห้องอาหารของโรงแรม (5)
เดินทางเข้าเมืองหลวงกรุงโซลที่มีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ มีตึก 63 ชั้น ตึกที่สูงที่สุดมีแม่น้ำฮันไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงของกรุงโซล พาท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูกนำมาใช้เพื่อสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตำรายาแผนโบราณจีนระบุว่าโสมเป็นสมุนไพร ที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร และปอดช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศลดและป้องกันมะเร็ง และเร็วๆ นี้โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โสมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ที่คำนึงถึงสุขภาพในปัจจุบัน จากนั้นให้ท่านเลือกซื้อ คอสเมติก หลากยี่ห้อคุณภาพ ที่ผู้หญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาวแล้ว ให้ความสำคัญกับเรื่องผิวหน้าค่อนข้างมากโดยเฉพาะในกลุ่มบำรุงผิวพื้นฐาน Skin Care และ เครื่องสำอางค์ผสมสมุนไพร ที่ศูนย์เวชสำอางค์เครื่องสำอางค์ แบรนด์ราคาปลอดภาษี และให้ท่าน เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ ห้างปลอดภาษีชิลล่า หรือดงฮวาดิวตี้ฟรี ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมนำเข้าจากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้งสินค้าแบรนด์เกาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลีและชาวญี่ปุ่นนิยมมาเลือกซื้อหากันมากมาย
เที่ยง เมนูเปิปพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม (6) อาหารวังในสมัยก่อน เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัวในหม้อดินร้อน
บ่าย เยี่ยมชม พระราชวังชังดก สมบัติแห่งชาติที่ถูกจดทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกถูกกล่าวขานว่าเป็นพระราชวังแบบอย่างทางสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมทางภูมิประเทศที่สวยงามไร้ที่ติในช่วงเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะกษัตริย์โกจอง ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์โชซอนซึ่งต่อมาทรงถูกบังคับให้สละราชสมบัติโดยญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1907 แต่พระองค์เองก็ทรงประทับอยู่ที่พระราชวังแห่งนี้จนสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1919 นั่งรถผ่านถนนสายสำคัญที่มีการเปิดปิดเป็นเวลาสถานที่ตั้งทำเนียบและบลูเฮาท์หรือบ้านประจำตำแหน่งประธานาธิบดี ช้อปปิ้งสินค้า ณ แหล่งรวมความฮิปของกรุงโซล @ เมียงดอง ถูกขนานนามว่า "ถนนแฟชั่นของเกาหลี" สินค้ามีราคาระดับกลางถึงสูง เมื่อเทียบกับตลาดทงแดมุน ห้างบูติคหลากยี่ห้อตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลีร้านเสื้อผ้ามีสไตล์ห้องเล็กๆ ร้าน Creative Lifestyle ร้านรองเท้า ร้านทำผม ร้านเครื่องประดับ ร้านคอสเมติก ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม และร้านอาหาร
จากนั้นนำท่านอิสระชม TRICK ART MUSEUM ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ "ภาพวาดลวงตาสามมิติ" โดยท่านจะได้สนุกสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชั่นท่าทางต่างๆ กับภาพแนวมิติที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติ ที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริงโดยให้ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เมื่อผ่านเข้าไปในภาพนั้นๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหนึ่ง เหมือนจริงในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามันเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนภาพวาดและของจริง โดยผลงานของท่านจะสวยงามและสามมิติสมคำร่ำลือหรือไม่ก็ต้องให้เพื่อนติดชมกันเอง
ค่ำ บุฟเฟ่ต์อร่อยล้ำ! (7) เมนูบาบีคิวปิ้งย่างคาลบีสไตล์เกาหลี กับหลากหลายสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นแบบหมักเผ็ด แบบหมักหวาน แบบสดไม่มีการหมัก แบบเบอร์เกอร์ เป็นต้น มีบริการข้าวสวย และเครื่องเคียงต่างๆ ให้ลิ้มลอง
พิเศษ+++ ได้เวลานำทุกท่านชมโชว์ Nanta Show เปิดหัวใจทุกดวงกับการตามไปชม Nanta นันทา หรือ แปลว่า “ครัวกระจุย เคาะ ตี หั่น สับ" การแสดง กึ่งละคร กึ่งดนตรี ประเภทเครื่องเคาะ ที่ดัดแปลงเอาการแสดงดนตรีพื้นเมือง ประเภทเครื่องเคาะของเกาหลี มาสร้างจังหวะจะโคนผสม ผสานกับการแสดงในรูปแบบตะวันตก จังหวะอันสนุกสนาน น่าทึ่ง และให้อารมณ์ขบขันแก่ผู้ชม
หลังจบการแสดง นำท่านเดินทางเข้าที่พัก Dong Seoul, Mate Hotel หรือเทียบเท่า
(สำหรับท่านที่ไม่อยากอำลาค่ำคืน ท่านสามารถนั่งรถแท็กซี่ไปชมสีสันตลาดเปิด 24 ชั่วโมง ที่ตลาดทงแดมุน)

วันที่ห้า ฮ๊อกเก็ตนามู- ชมวิว 360 องศา บนหอคอย N- ภูเขานัมซาน- คล้องกุญแจคู่รัก- ละลายเงินวอน
สนามบินนานาชาติอินชอน กรุงเทพฯ
เช้า อาหารเช้าแบบอเมริกันชุดหรือเซมิบุฟเฟ่ต์ ที่ห้องอาหารของโรงแรม (8)
นำทุกท่านแวะชม “ฮ๊อกเก็ตนามู” ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50 - 800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ ฮ๊อกเก็ตนี้ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทาน เพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรงป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา จากนั้นพาท่านขึ้น ภูเขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N เป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ณ เขานัมซานใจกลางเมืองหลวง สถานที่ละครหนังเกาหลีหรือหนังไทยสไตล์เกาหลีมาถ่ายทำกันและท่านยังสามารถเลือกซื้อตุ๊กตาหมี Alfred ของละคร “เจ้าหญิงวุ่นวาย เจ้าชายเย็นชา“ หรือแบบอื่นๆ เพื่อการสะสมได้อีกด้วย ณ Teddy Bear Shop (ไม่รวมค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์หมี) (ความเชื่อ: เตรียมแม่กุญแจลูกกุญแจเพื่อไปล็อคกุญแจคู่รัก ณ Love Rock Cable ซี่งเชื่อกันว่า ถ้าใครขึ้นมาคล้องกุญแจและโยนลูกกุญแจทิ้งไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพื่อน คู่พี่น้อง คู่มิตรนั้นจะมีความรักที่ยั่งยืนหรือไม่มีใครมาพรากจากกันได้)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) เมนูชาบูอินเตอร์ซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์แบบชาวเกาหลี ที่มีให้เลือกทั้งเนื้อไก่ เนื้อวัว อีกทั้ง เมนูอาหารสไตล์ฝรั่ง ญี่ปุ่น เกาหลี จีน พร้อมของหวาน ของอร่อยประจำวันและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เป็นต้น
บ่าย ก่อนอำลาเกาหลี แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโก กระดูกม้าเจจูโด ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูปขนมโสม ชาโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น หมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) ตุ๊กตา Ddung เป็นต้น
19.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Jeju Air (7C) เที่ยวบินที่ 7C 2201
(บริการอาหารค่ำและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

เดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน หากเดินทางต่ำกว่า มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม **ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม
หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอัตรา ณ วันที่ 1/11/12**
*** เงื่อนไข และ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***


อัตราค่าบริการ (เด็ก 2-7 ปี : ห้องพัก = ผู้ใหญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตียง/ เด็ก 8-12 ปี เตียงเสริมหรือห้องครอบครัว) ออกเดินทาง(เดือน/วัน) สกุลเงิน ไทย
ราคาท่านละ พักห้องเดี่ยวเพิ่ม
คืนพุธ (กุมภาพันธ์ 2556)
วันที่ 17 – 21 มีนาคม 2556 20,900 5,900

*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ หรือทำการจองโรงแรมใดๆ เองนอกเหนือรายการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***

อัตราค่าบริการรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – โซล – กรุงเทพฯ ไปกลับแบบหมู่คณะ สายการบิน Jeju Air (7C)
2. ค่าที่พัก 3 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
3. ค่าอาหารเช้า กลางวัน และ เย็นหรือค่ำ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ)
4. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ + ค่ารถนำเที่ยว
5. ค่าผู้นำทัวร์ (มัคคุเทศน์) อำนวยความสะดวก
6. ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. (ไม่เกินท่านละ 2 ชิ้น)
7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท)
8. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมันของสายการบิน

อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าซักรีด
2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ วันละ 5000 วอน หัวหน้าทัวร์วันละ 50 บาท (น้อยหรือมากเท่าที่ท่านประทับใจ)
4. ค่าสัมภาระที่เกินชิ้นหรือน้ำหนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
5. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าวหรือต่างชาติ
6. ค่าภาษีการบริการ 3% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เนื่องจากการทำรายการทัวร์ล่วงหน้า อาจมีการเพิ่ม/ลด รายการเดินทาง หรือ เมนูอาหาร โปรดตรวจสอบโปรแกรมการเดินทางที่แน่นอนอีกครั้ง ก่อนทำการจองและมัดจำ ซึ่งถือเป็นการรับทราบรายการทัวร์ตามที่ต้องการแล้ว และหากผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวน เพื่อให้ทัวร์สามารถเดินทางได้อาจมีการรวมทัวร์กับบริษัทคู่ค้า เพื่อเดินทางร่วมกัน ทั้งนี้มาตรฐานและการดูแลลูกค้า จะถือปฏิบัติเป็นอย่างดีร่วมกัน รวมถึงเงื่อนไขการยกเลิก ระยะเวลาที่กำหนดไว้เป็นเพียงมาตรฐานเบื้องต้น ซึ่งหากกรุ๊ปนั้นๆ เป็นช่วงเทศกาลสำคัญ หรือ เป็นกรุ๊ปที่มีการวางมัดจำให้แก่สายการบิน และ/หรือ โรงแรม ค่าใช้จ่ายดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง บริษัทฯ มีสิทธิในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรวมถึงค่าดำเนินการต่างๆ ตามเหมาะสมโดยไม่ขึ้นกับระยะเวลาในการแจ้งการยกเลิก

เงื่อนไขในการจอง
1. จองพร้อมชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท หรือ มัดจำท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน (ช่วงวันหยุดหรือวันเทศกาลหรือเที่ยวบินเหมาลำ) พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้า (การชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

การยกเลิกการจอง
1. การยกเลิกการจองนั้น จะต้องแฟ็กซ์หรืออีเมลล์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการก่อนการเดินทางหรือก่อนหน้านั้น โดยจะยึดเงินมัดจำ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-25 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางวันเดินทาง หรือ 1-14 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100% (การเดินทางที่ต้องซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขกับทางสายการบิน หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมทั้งการการันตีค่าห้องพัก การการันตึแพกเกตททัวร์ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด) โดยเฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่องหรือฤดูกาลท่องเที่ยว การคืนเงินทุกกรณี ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ทำการของผู้จัดอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน

หมายเหตุ
1. ผู้จัดมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางบินของสายการบิน
2. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่านผู้ใหญ่ และหากทางผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์
3. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ หรือการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน
4. หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง เช่น ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากสายการบิน (ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า ยกเลิก เปลี่ยนแปลง ของสายการบิน) การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ อุบัติเหตุ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผู้จัด หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
7. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
8. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ **ผู้ร่วมเดินทางตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเดินทางนี้ทุกประการ และในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของผู้จัดเป็นที่สิ้นสุด**

หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้า
หรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง

ข้อมูลสำหรับผู้เดินทาง
1. คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง
2. เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม) เพื่อยื่น ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง เนื่องจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน
3. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว (3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (4) สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) (5)รูปถ่ายสี 2 นิ้วท่านละ1รูป ผู้จัดจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวผู้เป็นเจ้าของหนังสือเดินทางจะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) สิทธิ์การออกวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น 4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่มิได้ส่งหน้าสำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมทั้งหน้าเปลี่ยนชื่อนามสกุล ถ้ามี) ให้กับทางผู้จัด

ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม
หากท่านคิดว่าการทำประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่มอบให้นั้น ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท่านสามารถที่จะซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมจากบริษัทประกันภัยที่ท่านรู้จัก ซึ่งไม่จำเป็นว่าต้องเป็นบริษัทเดียวกันกับประกันภัยที่ทางผู้จัดจัดให้และแนะนำสำหรับท่านไม่มีประกันสุขภาพ ควรซื้อประกันภัยสุขภาพเพิ่มเติม เพื่อแสดงความมั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได้ เนื่องจากหากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นในต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต้ จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก

************************************************************************************
www.happymailtravel.com


 


ราคา: 20,900ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: Sales & Reservationอีเมล์: 
โทรศัพย์: 02-9549577-79 , 02-9549800 (Auto)/ F.02-5891705IP Address: 124.121.177.122ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]