อเมริกาตะวันตก 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิค CX 702 / CX 872 เดินทาง 07-15/20-28 มี.ค / 29 มี.ค.–06 เม.ย./24 เม.ย.-02 พ.ค. 2556

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

อเมริกาตะวันตก 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิค CX 702 / CX 872 เดินทาง 07-15/20-28 มี.ค / 29 มี.ค.–06 เม.ย./24 เม.ย.-02 พ.ค. 2556
ยู. แทรเวล วาเคชั่นส์ Website : http://www.utravel.in.th
อเมริกาตะวันตก 9 วัน 6 คืน ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส ลอสแองเจลิส
TOUR CODE : US291102BF
http://www.utravel.in.th/อเมริกา-แคนาดา/ทัวร์อเมริกา.html
ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก ชมสะพานแขวนโกลเด้นเกท และเกาะอัลคาทรัส
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายในราคาขายส่งที่ BARS TOW FACTORY OUTLET ลาสเวกัส"เมืองแห่งบาป" (Sin City) ทัวร์แกรนด์แคนยอนเวสริม และ สกายวอล์ค ออนตาริโอมิลล์ ช้อปปิ้งกับเอ๊าท์เล็ทขนาดใหญ่ ลอสแองเจลิส นครแห่งโลกมายาที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากมาเยือน ดิสนีย์แลนด์ ดินแดนสวนสนุกแห่งจินตนาการ โรงถ่ายยูนิเวอรแซล สัมผัสกับฉากใหญ่โตมโหฬาร ที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่องต่างๆ เช่น คิงคอง จอวส์ ฯลฯ
กำหนดการเดินทาง : 07 - 15 มีนาคม / 20 - 28 มีนาคม 2556..............ท่านละ 75,900 บาท
29 มีนาคม – 06 เมษายน / 24 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2556..............ท่านละ 79,900 บาท

(Day 1) กรุงเทพ ฯ – ซานฟรานซิสโก
1600 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 แถว M เคาน์เตอร์ สายการบินคาเธย์แปซิฟิค เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
1910 ออกจากประเทศไทย สู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 702 ** เวลาที่ ฮ่องกงเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง **
2250 เดินทางถึงฮ่องกง (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
0100 ออกเดินทางสู่เมืองซานฟรานซิสโก(San Francisco) โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 872 [ระยะเวลาบิน 12.30 น]
***บินผ่านข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล ***เวลาช้ากว่าประเทศไทย 15 ชม.
2205 ถึงเมืองซานฟรานซิสโก(San Francisco) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
ที่พัก Holidays Inn San Francisco Intl Airport หรือเทียบเท่า

(Day 2) ซานฟรานซิสโก – ล่องเรือชมอ่าว สะพานโกเด้นเกท – เกาะอัลคาทัส – เฟรสโน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวชมเมือง ซานฟรานซิสโก (San Francisco) นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือนำท่านสู่ซีวิคเซ็นเตอร์ (Civic Center) ศูนย์รวมของหน่วยงานราชการต่างๆ สู่ยอดเขาทวินพีค เพื่อให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของเมืองซานฟรานฯ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ (Fisherman’s Wharf) นำท่านล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก ผ่านชม เกาะอัลคาทรัส (Alcatraz) เกาะที่เคยเป็นที่คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีต และชมสะพานแขวนโกลเด้นเกทผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนาย โยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก.....
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อำลาซานฟรานซิสโก สู่เมืองเฟรสโน (Fresno) เกาะเมืองใหญ่อันดับ 8 ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นศูนย์การธนาคาร ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหม่หมด รถเมล์จอดป้ายตรงเวลาเปี๊ยบอาคารสูงสุด 20 ชั้น จึงไม่บดบังทิวทัศน์ชนบทของที่นี่ ในฐานะเมืองใหม่จึงมีความเป็นเมืองสำหรับ "มนุษย์เดินดิน" มากกว่าหุ่นยนต์ หรือคนบ้า ดาวตลก/นักร้อง แดนนี่ เคย์ เคยกล่าวถึงเฟรสโนไว้ว่า "ฮัลโหล (สวัสดี) เฟรสโน, ลาก่อน เฟรสโน" ในขณะที่ชาวลอสแองเจลีสและชาวซานฟรานซิสโก ซึ่งมองเฟรสโนที่อยู่ระหว่างมหานครทั้ง สองนี้เป็นเรื่องตลก และค่อนข้างดูแคลน "ชาวชานเมือง" เฟรสโนว่า "ร้อนเหมือนนรก ไม่มีอารยธรรมไม่มีชีวิตกลางคืนฯลฯ"
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าพักที่โรงแรม
ที่พัก Four Points by Sheraton Fresno หรือเทียบเท่า

(Day 3) เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
0800 นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาร์สโตร์ เมืองเล็ก ๆ แต่เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุด BARSTOW FACTORY OUTLET อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนม ราคาขายส่ง มากมายโดยตรงจากโรงงานเชิญเลือกซื้อสินค้านานาชนิดอาทิเช่น COACH ลีวายส์ โปโล ผ้าปูที่นอน เครื่องนอน เครื่องครัว ของเด็กเล่น รองเท้ากีฬา รองเท้าหนังทิมเบอร์แลนด์ เนคไท แว่นตาเรย์แบนด์ กระเป๋า SAMSONITE ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทยมากๆๆ ลองเทียบราคากันดู......
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ได้เวลานำท่านสู่ภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและทะเลทรายอันกว้างใหญ่ ของรัฐเนวาด้านำท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลก ให้ฉายาว่า "เมืองแห่งบาป" (Sin City) ลาสเวกัสเป็น สถาณที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนัน เป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา ต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหารห้างสรรพ สินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลก จะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมีบ่อนการพนัน และโรงแรมมารวมตัวกันอย่างแน่นหนาในบริเวณใกล้เคียงกันเหมือนกับเมืองลาสเวกัส….
ค่ำ บริการอาหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Tropicana Las Vegas Hotel หรือเทียบเท่า

(Day 4) ลาสเวกัส – ให้ท่านอิสระทั้งวัน หรือเลือกซื้อทัวร์แกรนด์แคนยอน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย ท่านอาจจะเลือกซื้อทัวร์ไปชมแกรนด์แคนยอนเวสริม และ สกายวอล์ค ซึ่งเป็นปฎิมากรรมอันมหึมามหาศาลที่ธรรมชาติ สร้างขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 2,000 ล้านปี เป็นหุบเขาที่มีความยาวถึง 446 กม. จุดที่กว้าง ที่สุด 29 กม. และลึกเกือบ 2 กม. จึงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 1 ใน 10 ของโลก พิเศษ!! ชมเขื่อน Hoover Dam 7 ในสิ่งมหัศจรรย์ยุคใหม่ (กรุณาจองล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 15 วัน (1.โดยรถโค้ช ท่านละ 5,800 บาท 2.โดย Helicopter ท่านละ 13,500 บาท ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง) หรือให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ศูนย์การค้าภายในเมือง หรือเสี่ยงโชคตามอัธยาศัย และในยามค่ำคืนท่านสามรารถ ท่องราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่นที่ถนน THE STRIP หรือจะเสี่ยงโชคกับเกมส์พนันต่างๆ ในสถานคาสิโน หรือพบกับการแสดงโชว์ของโรงแรมต่างๆ ซึ่งแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ คอนเซ็ปท์ของโรงแรม อาทิเช่น ชมโชว์โจรสลัด โชว์ภูเขาไฟระเบิด โชว์น้ำพุที่สวยงามตระการตา(ท่านสามารถซื้อรายการโชว์พิเศษ JUBILEE SHOW กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
.......อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ.....
พักที่ Tropicana Las Vegas Hotel หรือเทียบเท่า

(Day 5) ลาสเวกัส – ออนตาริโอ-ลอสแองเจอลิส
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
0830 นำท่านเดินทางออกจากเมืองลาสเวกัส นำท่านเดินทางข้ามรัฐเนวาด้าเข้าสู่รัฐแคลิฟอร์เนียไปยังลอสแองเจลีส โดยผ่าน ออนตาริโอ มิลล์ Ontario Mills ให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อสินค้าจากช้อปปิ้งเอ๊าท์เล็ทที่มีขนาดใหญ่กว้างขวางอีกแห่งหนึง เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ที่ลดราคาถูกกว่าเมืองไทย หรือนั่งเล่นพักผ่อนกับร้านค้ากาแฟ ร้านอาหาร (อาหารกลางวันอิสระ)
บ่าย นำท่านเข้าสู่มหานครลอสแองเจลิสนครแห่งโลกมายาที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากมาเยือน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Crowne Plaza Anaheim Resort หรือเทียบเท่า

(Day 6) ลอสแองเจอลิส – ดิสนีย์แลนด์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
0830 จากนั้นนำท่านสู่บริเวณสวนสนุกดิสนีย์แลนด์(DISNEYLAND)...ดินแดนแห่งจินตนาการและเทพนิยายที่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์บรรจงสร้างไว้ ชมหมู่บ้านโจรสลัด (PIRATES OF CARIBBEAN) บ้านผีสิง ล่องเรือในป่าดงดิบหรือจะแวะเข้าไปชมโลก ของเด็กน้อยที่น่ารัก ชมตุ๊กตานานาชาติร้องเพลงและร่ายรำจำลองการแต่งกายชุดประจำชาติจากทั่วทุกมุมโลกในสมอลล์เวิลด์
เที่ยง (อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกในการเที่ยว)
บ่าย ให้ท่านได้อิสระและสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ต่อตามอัธยาศัย เช่น ผจญภัยในอวกาศกับสตาร์ทัวร์ (STAR TOUR) หรือล้อเลื่อนมหาสนุก (MATTERHORN BOBSLED) ตื่นเต้นหวาดเสียวกับการนั่งรถไฟเหาะ (SPACE MOUNTAIN) และช้อปปิ้งเลือกซื้อของที่ระลึกหรือทักทายและถ่ายรูปกับเหล่าตัวการ์ตูนต่างๆอาทิ มิคกี้เม้าส์,กุฟฟี่, โดนัลดั๊ค ,ไลออนส์คิง ,โพคาฮอนทัส ฯลฯ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Crowne Plaza Anaheim Resort หรือเทียบเท่า

(Day 7) UNIVERSAL STUDIO - นครลอสแองเจลิส
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชม นครลอสแองเจลิส เมืองใหญ่อันดับสองของสหรัฐอเมริกัน ผ่านชมย่านธุรกิจสำคัญ ย่านไชน่าทาวน์ ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ สถานที่ใช้มอบรางวัลออสก้า นำท่านสู่ ย่านถนนฮอลลีวู้ด ที่เบเวอร์รี่ฮิลล์ ผ่านถนนโรดิโอไดร์ฟ ถนนที่รวมแหล่งช้อปปิ้งหรูหรา ชมรอยฝ่ามือฝ่าเท้าของดาราดังฮอลลีวู้ด ถ่ายรูปสัญลักษณ์ของดาราที่ท่านชื่นชอบ ณ “ไชนีส เธียร์เตอร์” โรงภาพยนตร์ที่ก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวู้ด
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเยี่ยมชมโรงถ่ายยูนิเวอร์แซล Universal Studios ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ท่านจะได้ชมเบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถ่ายทำภาพยนตร์อย่างละเอียด สัมผัสกับฉากใหญ่โต มโหฬาร ที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่องต่างๆ เช่น คิงคอง จอวส์ฯลฯ ชมอาคารบ้านเรือนที่ใช้ในการ ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังจากฮอลลีวู้ดตื่นเต้นและสนุกสนานผจญภัยเครื่องเล่นทันสมัย BACK TO THE FUTURE, JURASSIC PARK, TERMINATOR–
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
2350 เดินทางจากลอสแองเจลีส สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 883

(Day 8) **บินข้ามผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล **

(Day 9) ประเทศไทย
0540 ถึงสนามบินฮ่องกง (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
0855 ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 713
1035 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ : ทัวร์อเมริกาตะวันตก 9 วัน 6 คืน
คาเธย์แปซิฟิค
วันเดินทาง....................................................ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
TOUR CODE : US291102BF
............................................ผู้ใหญ่ พักห้อง..........เด็ก พักกับผู้ใหญ่..........เด็ก พักกับผู้ใหญ่....พักเดี่ยว
................................................2 ท่าน.................2 ท่าน (มีเตียง)...........2 ท่าน(ไม่มีเตียง)
7-15/20-28 มีนาคม 2556............75,900.-...................69,900.-.....................64,900.-.........11,900.-
29 มีนาคม-6 เมษายน 2556
24 เมษายน-2 พฤษภาคม 2556.....79,900.-...................73,900.-.....................68,900.-.........11,900.-

อัตรานี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิค เส้นทางกรุงเทพฯ-ฮ่องกง-ซานฟราน และ ลอสแองเจลีส-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
2.ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ และ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
4.ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
5.ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6.ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าทิปไกค์,คนขับรถ และอื่นๆ ท่านละ 10 เหรียญต่อวัน/ต่อท่าน
2.ค่าวีซ่า ประเทศสหรัฐอเมริกา(กรณีให้ทางบริษัทดำเนินการ คิดค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่านละ 6,800 บาท)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
4.ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,อาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
5.ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และ สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
6.ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
7.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

การชำระเงิน
ชำระค่ามัดจำ 20,000 บาท ต่อท่าน ในการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด.....

หมายเหตุ
Jบริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
Jบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
Jหากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่า
บริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
Jบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
Jรายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง
และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
Jราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว เครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
Jกรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
Jมัคคุเทศก์พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

ความรับผิดชอบ
บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนผู้ดำเนินการจัดการเดินทางและท่องเที่ยว จัดซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินจากสายการบินฯ และดำเนินการจัดหาจัดซื้อห้องพักโรงแรม อาหารภัตตาคาร พาหนะการเดินทาง กับตัวแทนท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่าง ๆ หากพึ่งเกิดและอยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่และบริษัทฯ อาทิเช่น การสไตรท์นัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเปลี่ยนแปลงของกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ และฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่พึงเกิดขึ้นทั้งทางตรง และ/หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วยการถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า และ/หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ฯลฯ การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมือง/ประเทศของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

เอกสารการขอวีซ่า USA
?หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานำมาแสดงด้วย)
?รูปสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วน หรือ โพราลอยด์) ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งสิ้น พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย ไม่มีลวดลาย ไม่เป็นสี่เหลี่ยม ถ่ายมาแล้วต้องไม่เกิน 6 เดือน
?แบบฟอร์มวีซ่าที่ทำการกรอกข้อมูลแล้ว / ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่า
?สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร )
?สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง ที่มีอายุบัญชีมากกว่า 6 เดือน (หากเล่มปัจจุบันมีอายุไม่ถึง 6 เดือน ต้องถ่ายสำเนาเล่มเก่าทั้งเล่มด้วย)
?หลักฐานทางด้านการทำงาน (เอกสารที่ยื่นวีซ่าทุกอย่าง จะต้องออกไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเดินทาง)
?ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นลูกจ้าง ข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ( ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน)
?ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า
?ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
?สำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่า ขอสำเนาทะเบียนหย่า
?สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล)
?กรณีผู้อยู่ใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงทะเบียนสมรส, หนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนของสามี
?กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรระจำตัวประชาชนของบิดา-มารดาเพิ่มเติม และหนังสือให้ความยินยอมบุตรเดินทางกับบุคคลอื่นได้ ออกโดยอำเภอหรือสำนักงานเขต ถ้าบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องมีสำเนามรณะบัตร
?เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน, ที่ทำงาน, สถานศึกษา, เบอร์มือถือ ( จำเป็นมาก )

ติดต่อสอบถามและจองทัวร์ได้ที่ U.Travel Vacations Tel.02-428 2114, 02-872 0520
************************************************************
ยู. แทรเวล วาเคชั่นส์ Website : http://www.utravel.in.th
เปิดประตูสู่โลกกว้าง อบอุ่นทุกเส้นทาง ไปกับ ยู แทรเวล วาเคชั่นส์
เราสรรหารายการท่องเที่ยว เพื่อวันหยุดอันมีค่าของท่าน
TAT License Number 11/007022 TTAA License Number 836
ในเครือ ยู. กรุ๊ป Hot Line : 081-816 4332
โทร. 02-4282114 , 02-8720522 แฟกซ์ 02-4282125
Email : u.travel@hotmail.com , u_travel@hotmail.com


   
   


ราคา: ราคาเริ่มต้น 75,900ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: ยู. แทรเวล วาเคชั่นส์อีเมล์: 
โทรศัพย์: โทร. 02-428-2114 แฟกต์. 02-428-2125IP Address: 101.109.186.177ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]