ทัวร์อลาสก้า ล่องเรือสำราญ อลาสก้า 8 วัน 7 คืน (นอร์ธบราวด์) โดยสารการบินอีวีเอ แอร์เวย์ เดินทาง (24 พ.ค.- 3 มิ.ย)..(21 มิ.ย.-1 ก.ค.56 )..(19–29 ก.ค.)..(16–26 ส.ค.)..(13-23 ก.ย.56)

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

ทัวร์อลาสก้า ล่องเรือสำราญ อลาสก้า 8 วัน 7 คืน (นอร์ธบราวด์) โดยสารการบินอีวีเอ แอร์เวย์ เดินทาง (24 พ.ค.- 3 มิ.ย)..(21 มิ.ย.-1 ก.ค.56 )..(19–29 ก.ค.)..(16–26 ส.ค.)..(13-23 ก.ย.56)
ยู. แทรเวล วาเคชั่นส์ http://www.utravel.in.th
ครั้งหนึ่งในชีวิต กับดินแดนในฝัน มหัศจรรย์แห่งขั้วโลกเหนือ
Alaska Inside Passage Roundtrip SEATTLE with the Best Cruise Line in Alaska
“Princess Cruises” TOUR CODE : CR261901MZ
http://www.utravel.in.th/ทัวร์เรือสำราญ/princess-cruise.html

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพ – ไทเป – ซีแอ็ตเติล
13.00 น. พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มาคอยต้อนรับท่าน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินอีวีเอ แอร์เวย์ประตูทางเข้าหมายเลข 8 แถว Q
16.25 น. นำท่าน เหินฟ้าสู่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสารการบินอีวีเอ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ BR068
21.00 น. ถึงไทเป ประเทศไต้หวัน เชิญท่านปรับเปลี่ยนอิริยาบถ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
23.00 น. นำท่าน ออกเดินทางต่อสู่เมืองซีแอ็ตเติล รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสายการบินอีวีเอ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ BR026
.บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วันที่ไม่เปลี่ยน
18.50 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติทาโคม่า เมืองซีแอ็ตเติล รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง และพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว Welcome to Seattle, Washington D.C - United State of America ขอต้อนรับท่านสู่นครซีแอ็ตเติล ที่ได้รับสมญานามหลากหลายไม่ว่าจะเป็น “The Queen City” หรือแม้แต่ “The Emerald City” เพราะความสวยงามของเมืองที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก โดยมีเมาท์เรนเนียร์ Puget Soun และท่าเรือที่สวยสง่า เป็นฉากประกอบที่ผสมผสานได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงว่าเป็นเมืองแห่งการค้า และธุรกิจที่คึกคัก โดยเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทชื่อดังต่างๆ อาทิเช่น บริษัท Microsoft ของบิล เกทส์, บริษัท Boeing หรือแม้กระทั่ง Starbucks และอื่นๆ อีกมากมาย
20.15 น. เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารค่ำ นำท่านเช็คอิน เข้าโรงแรมที่พัก จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนอิริยาบถได้ตามอัธยาศัย พักค้างคืน ณ โรงแรม Mariott Airport Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง ซีแอ็ตเติล – เรือสำราญ Star Princess
เช้า เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม เช้านี้ เชิญท่านพักผ่อนกับเช้าอันสดใสที่แสนสบายโดยไม่ต้องเร่งรีบแต่อย่างใด จนกระทั่งได้เวลาพอสมคร เช็ค-เอาท์ออกจากที่พัก และนำท่าเดินทางสู่ท่าเรือ
ถึงท่าเรือ Pier 91. Smith Cove Cruise Terminal. ขอเรียนทุกท่านเตรียมความพร้อมสำหรับการลงทะเบียน
Cruise Check – In โปรดเตรียมเอกสารดังนี้ :-1. Passport 2. E-Ticket Boarding Pass 3. บัตรเครดิต 4. Public Health Questionnaire (ที่เซ็นต์ชื่อเรียบร้อย)
จากนั้นผ่านขั้นตอนการตรวจ X-RAY ก่อนขึ้นเรือ หลังจากขึ้นสู่เรือและจัดเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
ขอเชิญท่านสู่ห้องอาหาร Horizon Court (อยู่ชั้น 14 หัวเรือ)
13.00 น. ขอเชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องบุปเฟ่ต์ Horizon Court
หลังอาหาร ขอนำท่านสู่รายการสำรวจเรือตามชั้นต่าง ๆ เพื่อทำความคุ้นเคยกับห้องอาหารต่าง ๆ และห้องกิจกรรมอันมากมายสำหรับการบริการตลอด 7 คืน
หมายเหตุ !!! ทางเรือจะประกาศเวลาที่แน่นอนในการทำ Emergency Drill (การสาธิตระบบความปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน) เมื่อได้รับการประกาศขอให้ทุกท่านนำเสื้อชูชีพภายในห้องพักของท่านมาร่วมฟังการสาธิตระบบรักษาความปลอดภัย
16.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือ เชิญร่วมนับถอยหลัง ฉลองการออกเดินทาง “BON VOYAGE COUNTDOWN”
17.30 น. เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรือ
เชิญท่านพักผ่อนบนเรือรักเรือสำราญที่ล่องไปตามสายน้ำ และสนุกสนานกับวันเวลาที่สุดแสนอิสระ ซึ่งจะเริ่มต้น ณ ราตรีนี้ บนเรือรักเรือสำราญ Princess Cruises
พักค้างแรมบนเรือสำราญ Star Princess ในแต่ละวันท่านสามารถศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ได้จากจดหมายข่าวรายวัน “Princess Patter” ที่ทางเรือจะส่งมาให้ท่านได้อ่านล่วงหน้าทุกคืน โดยจะนำส่งไว้ที่ห้องนอนของท่าน ซึ่งรายละเอียดทุกอย่างจะแนะนำไว้ในจดหมายข่าวรายวัน เช่น ค่ำนี้ควรแต่งตัวอย่างไร กิจกรรมตั้งแต่เช้าจรดเย็น รายการการบันเทิงต่าง ๆ เป็นต้น เพราะทุกไมล์ทะเลที่เรือแล่นไปนั้น กิจกรรมต่าง ๆ ที่วางไว้อย่างเต็มที่ก็จะดำเนินไปจนทำให้แต่ละวันผ่านไปอย่างรวดเร็ว

วันที่สามของการเดินทาง ล่องมหาสมุทรแปซิฟิค
เช้า เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
วันนี้เรือสำราญจะล่องไปตามสายน้ำ ในวันนี้ท่านจะได้พักผ่อนกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมายบนเรือ เริ่มต้นด้วยการวิ่งจ๊อกกิ้งรอบเรือ หรือออกกำลังที่ห้องออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกลางแจ้งอื่น ๆ อีกเช่น ปิงปอง พัตกอล์ฟ หรือจะช้อปปิ้งส่งท้ายกับร้านขายของที่ระลึก หรือร้านบูติกเก๋ไก๋บนเรือ
เที่ยง เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวันกับเมนูอันหลากหลายบนเรือหลังอาหารสำหรับท่านที่พลาดกิจกรรมช่วงเช้า อาจเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงบ่ายกันต่อ เช่น ดูสาธิตการทำอาหาร การแกะสลักน้ำแข็ง หรือจะแวะทานพิซซา หรือแฮมเบอร์เกอร์ บริเวณสระว่ายน้ำชั้น 14 ก็เพลิดเพลินไปอีกแบบ
17.30 น. เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรือ
พักค้างแรมบนเรือสำราญ Star Princess

วันที่สี่ของการเดินทาง จูโน (Juneau)
เรือเทียบท่า จูโน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 22.00 น.
เช้า เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
หลังอาหารเชิญท่าน สนุกสนานกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมายบนเรือที่จะมีให้ท่านได้ร่วมสนุกตลอดวัน อาทิเช่น :-
อิ่มอร่อยกับห้องอาหารใหญ่ หรือ ห้องบุปเฟต์นานาชาติ Horizon Court เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง , บาร์เครื่องดื่ม บาร์ไอศครีม ห้องฟังเพลง ห้องเลาจน์บาร์กริล แฮมเบอร์เกอร์ ฮอทด็อก พิซซ่า,ห้องโชว์ ที่พรั่งพร้อมไปด้วยแสง สี เสียง, โรงภาพยนตร์, ทีวีจอยักษ์ริมสระว่ายน้ำ,ห้องคาสิโน , ห้องเกมส์ เครื่องเล่น Simulator , สโมสรสำหรับเด็ก, ห้องสมุด, สระว่ายน้ำ, สระน้ำวน, เซาว์น่า, ห้องออกกำลัง, สนามเทนนิส, สนามพัตกอล์ฟ และกอล์ฟคอมพิวเตอร์, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านขายของที่ระลึก, ห้องแสดงภาพเขียนศิลปะ
11.00 น. เรือเทียบท่าเมืองจูโน เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า เมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขา และมหาสมุทรแปซิฟิคอันงดงาม จึงทำให้เป็นเมืองที่เข้าถึงได้ยากในทางบก ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการค้าทองอันมั่งคั่ง
11.20 น. เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล้อบบี้เรือ เพื่อเตรียมตัวขึ้นสู่ฝั่งMendenhall Glacier Tour & Whale Quest (11.30-16.45 น.)
นำท่านสู่รถโค้ชเพื่อชมทัศนียภาพของธารน้ำแข็ง Mendenhall ในระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติและไม้นานาพันธุ์ที่รายรอบธารน้ำแข็ง Mendenhall เป็นธารน้ำแข็งที่เกิดก่อนยุคน้ำแข็งราว 3,000 ปี และเป็นธารน้ำแข็งที่มีอายุยืนยาวกว่าธารน้ำแข็งอื่นในอเมริกาเหนือ หลังจากชมธารน้ำแข็งเรียบร้อยแล้ว นำพาท่านไปยังศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวเพื่อฟังเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ป่านานาชนิดและท่านยังสามารถมองทิวทัศน์รอบๆได้ในศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวแห่งนี้ หลังจากนั้นนำท่านสู่เรือ Catamaran เพื่อเดินทางเข้าไปในอ่าว Auke ชมชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ป่านานชนิดและปลาวาฬที่โผล่พ้นน้ำได้อีกด้วย ในระหว่างล่องเรือนี้ท่านสามารถตระเตรียมกล้องส่องทางไกลหรือกล้องถ่ายรูปเพื่อชมหรือถ่ายภาพความเป็นอยู่ของสัตว์นานชนิด เช่น สิงโตทะเล แมวน้ำ หรือนกอินทรีหัวขาว เป็นต้น
17.30 น. เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรือ
หลังอาหาร ท่านสามารถกลับลงไปเดินเล่นบนฝั่งเพื่อช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกฝากคนที่ท่านรักหรือจะเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมยามค่ำต่าง ๆ บนเรือ สำหรับท่านที่กลับขึ้นไปเดินเล่นบนฝั่งท่านจะต้องกลับขึ้นเรืออย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกจากท่า
22.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่เมืองสแก๊กเวย์พักค้างแรมบนเรือสำราญ Star Princess

วันที่ห้าของการเดินทาง สแก๊กเวย์ ( Skagway )
เรือเทียบท่า สแก๊กเวย์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 20.15 น.
เช้า เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
06.00 น. เรือเทียบท่าเมืองสแก๊กเวย์ เมืองที่มีบรรยากาศแบบหนังคาวบอยตะวันตก เนื่องจากในสมัยก่อนเมืองนี้ครั้งหนึ่งได้เคยมีนักตื่นทองมาแสวงหาทองคำที่นี่กว่า 1,000 คน
08.00 น. เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล้อบบี้เรือ เพื่อเตรียมตัวขึ้นสู่ฝั่ง White Pass Scenic Railway (08.10 – 11.40 น.)
08.10 น. นำท่านขึ้นสู่ฝั่งเพื่อออกเดินทางโดยรถไฟสายไว้ท์พาส ที่เทียบท่าอยู่บริเวณท่าเรือ ซึ่งจะพาท่านย้อนยุคศึกษาประวัติเส้นทางรถไฟโบราณสายนี้ที่ตัดข้ามขุนเขา และหุบเหว เพื่อพานักแสวงโชคเดินทางเข้าสู่มณฑลยูคอนของแคนาดาเพื่อแสวงหาทอง แทนการใช้ม้า หรือเดินเท้าผ่านธรรมชาติอันทุรกันดาร และโหดร้ายทารุณ โดยรถไฟจะวิ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดที่เกือบ 3,292 ฟิต ซึ่งตลอดสองข้างทางที่ท่านจะได้พบคือความงดงามแห่งธรรมชาติที่เหนือคำบรรยาย
เที่ยง เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ
หลังอาหาร ท่านสามารถกลับลงไปเดินเล่นบนฝั่งเพื่อช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกฝากคนที่ท่านรักหรือจะเลือสนุกสนานกับกิจกรรมต่าง ๆ บนเรือ เช่น แช่อ่างจากูซซี่ ดูสาธิตการจัดดอกไม้ การแกะสลักน้ำแข็ง สาธิตการทำอาหาร ซึ่งจะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละวัน โดยท่านสามารถติดตามรายการต่าง ๆ ได้จาก Princess Patter สำหรับท่านที่กลับขึ้นไปเดินเล่นบนฝั่งท่านจะต้องกลับขึ้นเรืออย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกจากท่า
17.30 น. เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรือ
หลังอาหารท่านสามารถเพลิดเพลินต่อกับรายการโชว์ที่ห้อง Princess Theater หรือนั่งจิบเครื่องดื่มที่เลาจน์ และสำหรับท่านที่รักการเสี่ยงโชคขอให้ท่านโชคดีที่ The Princess Casino นะครับ
20.15 น. เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติกลาเซียเบย์พักค้างแรมบนเรือสำราญ Star Princess

วันที่หกของการเดินทาง อุทยานแห่งชาติกลาเซียร์ เบย์
เรือล่องเข้าสู่ กลาเซียร์ เบย์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 15.00 น.
เช้า เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารเช้าแล้ว ยังมีกีฬาโปรดให้ไปเล่นเป็นการย่อยอาหารด้วย อย่างสนามกอล์ฟเล็กเหมาะสำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่นไปลองพัตดูเดินเข้าไปเล่นเมื่อไหร่ก็ได้ หรือจะเลือกกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง อื่นๆ เช่น ปิงปอง กอล์ฟไซเบอร์(มีค่าบริการ) หมารุกสนาม หรือไปเรียนเต้นรำเพื่อเตรียมตัวเป็นดาราเท้าไฟในยามค่ำคืน สำหรับท่าน ที่ไม่อยากออกแรง ก็อาจไปนั่งดูข่าว CNN หรือชมภาพยนตร์ในห้อง Princess Theater สำหรับท่านที่ไม่ชอบออกกำลังกาย สามารถไปช้อปปิ้งของที่ระลึก หรือบูติกเก๋ไก๋ โดยเฉพาะแต่ละวันจะมีรายการลดราคาของ แต่ละประเภท สำหรับท่านที่ชอบงานศิลปะ ก็ไปดูเขาประมูลภาพเขียนก็เพลินไปอีกแบบ
06.00 น. เรือเริ่มล่องเข้าสู่อุทยานแห่งชาติกลาเซีย เบย์
วันนี้เป็นอีกวันที่ท่านจะได้สัมผัสกับความงดงาม ความมหัศจรรย์ของภูเขาน้ำแข็งที่งดงาม และยิ่งใหญ่ที่สุดใน
อลาสก้า หากโชคดีท่านจะได้ยินเสียงการแยกตัวเป็นแผ่นตกลงสู่พื้นน้ำ เป็นเสียงอันกึกก้องราวเสียงฟ้าร้องคำราม และเป็นช่วงเวลาที่จะสะกดทุกท่านไว้กับก้อนน้ำแข้งมหึหาที่พังถล่มลงสู่พื้นน้ำเสียงดังกังวาล อันเป็นปรากฎการณ์ ที่ธรรมชาติได้ปั้น แต่งขึ้นมาให้ท่านได้ชม และจะหาที่ใดเปรียบมิได้อีกแล้วในโลก
17.30 น. เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรือพักค้างแรมบนเรือสำราญ Star Princess

วันที่เจ็ดของการเดินทาง เค็ทชิแกน ( KETCHIKAN )
เรือเทียบท่า เค็ทชิแกน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 12.30 น.
เช้า เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
07.00 น. เรือเข้าเทียบท่าเค็ทชิแกนวันนี้เชิญท่านพักตามอัธยาศัย ท่านสามารถชมเมืองเค็ทชิเกน ถนนครีก ถนนโคมแดงของเหล่านางโชว์ในอดีต ปิดท้ายด้วยย่านดาวน์ทาวน์ที่คลาคล่ำไปด้วยร้านค้า น่าเดินเล่นหาของฝากญาติมิตรและคนที่ท่านรัก แวะชมร้านค้าจำหน่ายงานศิลปะ ของที่ระลึก
12.30 น. เรือออกเดินทางสู่วิคตอเรีย
17.30 น. เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรือ ? ค่ำนี้ กัปตันเรือขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติด้วยงานเลี้ยงแชมเปญ ( Champagne Waterfall ) ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับกัปตัน และรื่นรมณ์กับบรรยากาศ และดนตรีที่บรรเลง ณ บริเวณล้อบบี้เรือ
***วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จาก Princess Patter*** พักค้างแรมบนเรือสำราญ Star Princess

วันที่แปดของการเดินทาง วิคตอเรีย ( VICTORIA )
เรือเทียบท่า วิคตอเรีย ตั้งแต่เวลา 19.00 น. – 24.00 น.
เช้า เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ ? วันนี้จะเป็นวันพักผ่อนสบาย ๆ ตามสไตล์ของท่าน ขอต้อนรับเช้าวันใหม่อันสดใสด้วยอาหารเช้าที่มีให้เลือกมากมาย หรือเดินเล่นออกกำลังกายบนดาดฟ้าเรือ สูดอากาศสดชื่นเย็นสบาย เพิ่มพลังให้กับชีวิตหรือจะร่วมเต้นแอโรบิคกับครูฝึกแสนร่าเริง และมีอัธยาศัย วันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านจะได้พักผ่อนอย่างอิสระเลือกทำในสิ่งที่ปรารถนา และพบกับกิจกรรมอันแสนสนุกสนาน และน่าสนใจตามสไตล์ที่คุณถนัด เช่น การเต้นบอลรูม การทำอาหาร การจัดดอกไม้ การแข่งขันกีฬา และเกมส์ต่าง ๆ การประมูลภาพงานศิลปะ การแข่งขันร้องเพลงคาราโอเกะ เป็นต้น
17.30 น. เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรือ
19.00 น. เรือเข้าเทียบท่าวิคตอเรีย Enchanting Butchart Gardens (19.15 – 22.45 น.)
ท่านจะได้สัมผัสกับนครหลวงวิคตอเรีย เมืองหลวงของรัฐ บริติช โคลัมเบีย ประเทศแคนาดา เมืองที่มี
สวนพฤกษชาติไม้ดอกที่ได้ชื่อว่าเป็นสวนที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นั่นคือ BUTCHART GARDEN นอกจากนั้นยังมีสถานที่สำคัญ และงดงามน่าชมอีกมากมาย
24.00 น. เรือออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองซีแอ็ตเติลพักค้างแรมบนเรือสำราญ Star Princess
*** คืนนี้ก่อนเวลา 24.00 น. **** ขอให้ทุกท่านจัดกระเป๋าสัมภาระใบใหญ่ และวางไว้หน้าห้องพักของท่าน เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รวบรวมไปเก็บไว้ที่ห้องสโตร์และนำลงจากเรือในวันรุ่งขึ้น โดยเรือจะแจ้งเวลาให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งขอให้ทุกท่านแยกของใช้จำเป็นเช่นเสื้อผ้า หนังสือเดินทาง (Passport) เอกสารต่างๆ รวมถึงยาประจำตัวใส่กระเป๋าเดินทางใบเล็ก

วันที่เก้าของการเดินทาง ซีแอ็ตเติล – ไทเป – กรุงเทพ
07.00 น. เรือเทียบท่าที่เมือง ซีแอ็ตเติล รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
เช้า เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
08.00 น. หลังอาหาร เชิญท่านรอประกาศจากเจ้าหน้าที่เรือเกี่ยวกับเวลาขึ้นเรือ
08.45 น. เมื่อขึ้นเรือแล้วทุกท่านจะต้องผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเดินทางเข้าเมืองซีแอ็ตเติล ณ บริเวณท่าเรือ และรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกท่านจะต้องมายืนยันระบุรับด้วยตนเอง ณ บริเวณห้องโถงของท่าเรือจากนั้น ออกเดินทางสู่เมือง ซีแอ็ตเติล นำท่านสู่ตลาดภายในเมือง”Pipe Place Market” ชมตลาดผลไม้ ตลาดปลา ตลาด ดอกไม้ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ
13.00 น. เชิญรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟต์
หลังอาหาร นำท่านเพลิดเพลินกับการชม และเลือกซื้อสินค้า รวมทั้งของฝากหรือของที่ระลึกติดมือกลับบ้าน
18.30 น. ค่ำคืนนี้ ขอต้อนรับท่านด้วยรายการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
หลังอาหาร นำท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองซีแอ็ตเติล
นำท่านเข้าสู่ระบบขั้นตอนของสายการบินอีวีเอ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ BR025 ตรวจลงตราหนังสือเดินทาง และผ่านระบบรักษาความปลอดภัย X-RAY หมายเหตุ ผู้โดยสารที่เดินทางออกจากสนามบินซีแอ็ตเติลและต้องแวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ทางประเทศไต้หวัน ห้าม นำของเหลวเกิน 100 ml ทั้งนี้รวมไปถึงเครื่องดื่ม น้ำหอม หรือของเหลวทุกชนิดที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free) ที่เมืองซีแอ็ตเติล ผ่านหรือขึ้นเครื่องได้

วันที่สิบของการเดินทาง ซีแอ็ตเติล – ไทเป
02.10 น. นำท่าน เหินฟ้าสู่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินอีวีเอ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ BR025
บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วันที่เปลี่ยน

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง ไทเป - กรุงเทพ
05.30 น. ถึงไทเป ประเทศไต้หวัน เชิญท่านปรับเปลี่ยนอิริยาบถ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
07.10 น. นำท่าน ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพ โดยสายการบินอีวีเอ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ BR069
09.45 น. ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
………………………………………….

อัตราค่าบริการ
รายการล่องเรือสำราญ Star Princess
Group Alaska Inside Passage Round trip Seattle

วันเดินทาง ปี 2556
กรุ๊ป 1................................กรุ๊ป 2.......................กรุ๊ป 3.....................กรุ๊ป 4...................กรุ๊ป 5
24 พ.ค.- 3 มิ.ย.56........21 มิ.ย.-1 ก.ค.56.......19–29 ก.ค.56..........16–26 ส.ค.56.........13-23 ก.ย.56

อัตราค่าบริการ

? ท่านที่ 1 – 2 (ห้องพักคู่)......................................ท่านละ...139,000.- บาท
? ท่านที่ 3 – 4 (ห้องพัก 3-4 ท่าน)...........................ท่านละ...124,000.- บาท
? ห้องพักแบบมีระเบียงส่วนตัว.............................เพิ่มท่านละ....27,000.- บาท
? ห้องพักเดี่ยว.................................................เพิ่มท่านละ ...38,000.- บาท
? Upgrade Business Class ผู้ใหญ่......................เพิ่มท่านละ....70,000 - 80,000.- บาท
? Upgrade Business Class เด็กต่ำกว่า 12 ปี.........เพิ่มท่านละ....48,500 - 60,000.- บาท
? Upgrade Deluxe Economy ผู้ใหญ่...................เพิ่มท่านละ....13,500 - 29,000.- บาท
? Upgrade Deluxe Economy เด็กต่ำกว่า 12 ปี......เพิ่มท่านละ......8,000 - 18,500.- บาท

หมายเหตุ เงื่อนไขของสายการบิน : ตั๋วเดินทางเป็นหมู่คณะ (Group) จะไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ตลอดเส้นทางสายการบินจะเป็นผู้ดำเนินการเลือกที่นั่งให้หลังจากทำการออกตั๋วแล้ว

ค่าบริการรวม

? ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ/(ไทเป)/ซีแอ็ตเติล/(ไทเป)/กรุงเทพฯ ชั้นประหยัดสายการบินอีวีเอ แอร์เวย์
? โรงแรมที่พักก่อน ลงเรือตามที่ระบุไว้ หรือโรงแรมในระดับเดียวกัน ( พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง / 1 คืน )
? ห้องพักบนเรือแบบไม่มีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง / 7 คืน)
? ภาษีสนามบิน
? ภาษีท่าเรือ
? ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่าตามที่ระบุในรายการ
? ทิปบนเรือ
? วีซ่าแคนาดา
? ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ
? มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญการจากเมืองไทย ดูแลตลอดการเดินทาง

ค่าบริการไม่รวม

? วีซ่าอเมริกา
? ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
? ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3


เงื่อนไขการจองและชำระเงิน
รายการล่องเรือสำราญ Star Princess
Group Alaska Inside Passage Round trip Seattle

การสำรองที่นั่ง
• ส่งแฟกซ์ หรือ Email แบบฟอร์มการจอง มาได้ที่
U.Travel Vacations.
แฟกซ์ : 02 428 2125 E-mail: u.travel@hotmail.com

เงื่อนไขการชำระเงิน (เมื่อทำการจอง)
? ชำระมัดจำท่านละ 25,000.- บาท ภายใน 1-3 วัน หลังจากที่ท่านได้ทำการจอง
? ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดภายใน 65 วันก่อนออกเดินทาง
*** หากระยะเวลาในการจองน้อยกว่า 65 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ ใคร่ขอเรียกเก็บยอดทั้งหมดทันทีทำการจอง***

วิธีการชำระเงิน
ท่านสามารถชำระเงินได้โดยการโอนเข้าบัญชี
? ธนาคาร : กสิกรไทย สาขาบิ๊กซีบางปะกอก ชื่อบัญชี : นายสิทธิชัย อุดมกิจธนกุล / นายกำแหง ตันกำแหง
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ : 636-2-05000-4
? ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขาถนนสุขสวัสดิ์ ชื่อบัญชี : นายสิทธิชัย อุดมกิจธนกุล / นายกำแหง ตันกำแหง
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ : 086-2-06668-2

เงื่อนไขการยกเลิก
? ยกเลิกมากกว่า 61 วันขึ้นไป ชำระค่าดำเนินการ 3,500.- บาท
? ยกเลิกภายใน 60 – 45 วันก่อนเดินทาง ไม่คืนเงินค่ามัดจำ
? ยกเลิกภายใน 44 – 29 วันก่อนเดินทาง ชำระ 50% ของราคาเต็ม
? ยกเลิกภายใน 28 – 15 วันก่อนเดินทาง ชำระ 75% ของราคาเต็ม
? ยกเลิกภายใน 14 วันก่อนเดินทาง ชำระ 100 % เต็ม

ความรับผิดชอบ
? บริษัทฯ ในฐานะเป็นตัวแทนของสายการบินและยานพาหนะอื่นๆ พร้อมทั้งโรงแรมและสำนักงานจัดนำ
เที่ยวเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวจะไม่รับผิดชอบต่อการได้รับบาดเจ็บ สูญหาย หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งอาจจะเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน อุบัติเหตุร้ายแรงทางธรรมชาติ และปัญหาด้านการเมือง
? บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย การบิน การยกเลิกเที่ยวบิน อุบัติเหตุร้ายแรงทางธรรมชาติ และปัญหาด้านการเมือง ทั้งนี้บริษัทฯ จะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลักใหญ่
? เนื่องจากการเดินทางเป็นลักษณะแบบเหมาจ่าย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินในกรณีที่ท่านไม่ใช้บริการที่ทางบริษัทฯได้จัดให้
? ในกรณีที่ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศ บริษัทฯ สามารถเตรียมเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ให้กับท่าน แต่การพิจารณาอนุมัติให้วีซ่าเข้าประเทศที่ท่านจะเดินทางนั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ ดังนั้น บริษัท ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า หรือค่ายกเลิกการเดินทาง หากการพิจารณายื่นคำร้องขอวีซ่าของท่าน “ไม่ผ่าน”
? บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง

************************************************************
ยู. แทรเวล วาเคชั่นส์ Website : http://www.utravel.in.th
เปิดประตูสู่โลกกว้าง อบอุ่นทุกเส้นทาง ไปกับ ยู แทรเวล วาเคชั่นส์
เราสรรหารายการท่องเที่ยว เพื่อวันหยุดอันมีค่าของท่าน
TAT License Number 11/007022 TTAA License Number 836
ในเครือ ยู. กรุ๊ป Hot Line : 081-816 4332
โทร. 02-4282114 , 02-8720522 แฟกซ์ 02-4282125
Email : u.travel@hotmail.com , u_travel@hotmail.com


   
   


ราคา: ราคาเริ่มต้น 139,000ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: ยู. แทรเวล วาเคชั่นส์อีเมล์: 
โทรศัพย์: โทร. 02-428-2114 แฟกต์. 02-428-2125IP Address: 125.25.104.140

คำค้น:  star princess review alaska พันทิพย์ | เรือสำราญอลาสกา | ใบรับรองแพทย์ โรงพยาบาลบางปะกอก |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]