ศูนย์รวมรับจองตั๋วรถไฟยุโรปทั้งหมด,อังกฤษ,ญี่ปุ่น

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » ตั๋วรถทัวส์ / รถไฟ

ศูนย์รวมรับจองตั๋วรถไฟยุโรปทั้งหมด,อังกฤษ,ญี่ปุ่น
- รับจองตั๋วรถไฟต่างประเทศ ที่วิ่งในระหว่างยุโรป อาทิเช่น Euro Pass, Euro Star, TGV, Swiss Pass ทุกเมือง ทุกประเทศในยุโรปทั้งหมด ทั้งที่เป็นแบบเหมาจ่าย 3-5 วัน หรือแบบจุดต่อจุด แต่ละที่ ตั๋วโปรโมชั่นรถไฟอัพเดทตลอดปี

Eurail Family Super Family Validity Traveller Category Formula "Child
age" Class Price 2012
Eurail Global Pass Eurail Global Pass 15 days Adult Regular 1st 537 €
Eurail Global Pass Eurail Global Pass 21 days Adult Regular 1st 693 €
Eurail Global Pass Eurail Global Pass 1 month Adult Regular 1st 853 €
Eurail Global Pass Eurail Global Pass 2 months Adult Regular 1st 1,203 €
Eurail Global Pass Eurail Global Pass 3 months Adult Regular 1st 1,483 €
Eurail Global Pass Eurail Global Pass 10 d / 2 m Adult Regular 1st 633 €
Eurail Global Pass Eurail Global Pass 15 d / 2 m Adult Regular 1st 831 €
Eurail Global Pass Eurail Global Pass 15 days Child Regular 4-11 1st 270 €
Eurail Global Pass Eurail Global Pass 21 days Child Regular 4-11 1st 348 €
Eurail Global Pass Eurail Global Pass 1 month Child Regular 4-11 1st 428 €
Eurail Global Pass Eurail Global Pass 2 months Child Regular 4-11 1st 603 €
Eurail Global Pass Eurail Global Pass 3 months Child Regular 4-11 1st 743 €
Eurail Global Pass Eurail Global Pass 10 d / 2 m Child Regular 4-11 1st 318 €
Eurail Global Pass Eurail Global Pass 15 d / 2 m Child Regular 4-11 1st 417 €
Eurail Global Pass Eurail Global Pass 15 days Adult Saver 1st 457 €
Eurail Global Pass Eurail Global Pass 21 days Adult Saver 1st 589 €
Eurail Global Pass Eurail Global Pass 1 month Adult Saver 1st 725 €
Eurail Global Pass Eurail Global Pass 2 months Adult Saver 1st 1,023 €
Eurail Global Pass Eurail Global Pass 3 months Adult Saver 1st 1,262 €
Eurail Global Pass Eurail Global Pass 10 d / 2 m Adult Saver 1st 539 €
Eurail Global Pass Eurail Global Pass 15 d / 2 m Adult Saver 1st 707 €
Eurail Global Pass Eurail Global Pass 15 days Child Saver 4-11 1st 230 €
Eurail Global Pass Eurail Global Pass 21 days Child Saver 4-11 1st 296 €
Eurail Global Pass Eurail Global Pass 1 month Child Saver 4-11 1st 364 €
Eurail Global Pass Eurail Global Pass 2 months Child Saver 4-11 1st 513 €
Eurail Global Pass Eurail Global Pass 3 months Child Saver 4-11 1st 632 €
Eurail Global Pass Eurail Global Pass 10 d / 2 m Child Saver 4-11 1st 271 €
Eurail Global Pass Eurail Global Pass 15 d / 2 m Child Saver 4-11 1st 355 €
Eurail Global Pass Eurail Global Pass 15 days Youth Regular 2nd 350 €
Eurail Global Pass Eurail Global Pass 21 days Youth Regular 2nd 451 €
Eurail Global Pass Eurail Global Pass 1 month Youth Regular 2nd 555 €
Eurail Global Pass Eurail Global Pass 2 months Youth Regular 2nd 783 €
Eurail Global Pass Eurail Global Pass 3 months Youth Regular 2nd 965 €
Eurail Global Pass Eurail Global Pass 10 d / 2 m Youth Regular 2nd 413 €
Eurail Global Pass Eurail Global Pass 15 d / 2 m Youth Regular 2nd 541 €

Eurail Family Super Family Validity Traveller Category Formula "Child
age" Class Prices 2012
Eurail Select Pass Eurail Select Pass 3 countries 5 d / 2 m Adult Regular 1st 340 €
Eurail Select Pass Eurail Select Pass 3 countries 6 d / 2 m Adult Regular 1st 375 €
Eurail Select Pass Eurail Select Pass 3 countries 8 d / 2 m Adult Regular 1st 444 €
Eurail Select Pass Eurail Select Pass 3 countries 10 d / 2 m Adult Regular 1st 514 €
Eurail Select Pass Eurail Select Pass 3 countries 5 d / 2 m Child Regular 4-11 1st 172 €
Eurail Select Pass Eurail Select Pass 3 countries 6 d / 2 m Child Regular 4-11 1st 189 €
Eurail Select Pass Eurail Select Pass 3 countries 8 d / 2 m Child Regular 4-11 1st 223 €
Eurail Select Pass Eurail Select Pass 3 countries 10 d / 2 m Child Regular 4-11 1st 258 €
Eurail Select Pass Eurail Select Pass 3 countries 5 d / 2 m Adult Saver 1st 290 €
Eurail Select Pass Eurail Select Pass 3 countries 6 d / 2 m Adult Saver 1st 320 €
Eurail Select Pass Eurail Select Pass 3 countries 8 d / 2 m Adult Saver 1st 378 €
Eurail Select Pass Eurail Select Pass 3 countries 10 d / 2 m Adult Saver 1st 437 €
Eurail Select Pass Eurail Select Pass 3 countries 5 d / 2 m Child Saver 4-11 1st 146 €
Eurail Select Pass Eurail Select Pass 3 countries 6 d / 2 m Child Saver 4-11 1st 161 €
Eurail Select Pass Eurail Select Pass 3 countries 8 d / 2 m Child Saver 4-11 1st 190 €
Eurail Select Pass Eurail Select Pass 3 countries 10 d / 2 m Child Saver 4-11 1st 220 €
Eurail Select Pass Eurail Select Pass 3 countries 5 d / 2 m Youth Regular 2nd 222 €
Eurail Select Pass Eurail Select Pass 3 countries 6 d / 2 m Youth Regular 2nd 245 €
Eurail Select Pass Eurail Select Pass 3 countries 8 d / 2 m Youth Regular 2nd 289 €
Eurail Select Pass Eurail Select Pass 3 countries 10 d / 2 m Youth Regular 2nd 335 €

Eurail Family Super Family Validity Traveller Category Formula "Child
age" Class Prices 2012
Eurail Select Pass Eurail Select Pass 4 countries 5 d / 2 m Adult Regular 1st 380 €
Eurail Select Pass Eurail Select Pass 4 countries 6 d / 2 m Adult Regular 1st 415 €
Eurail Select Pass Eurail Select Pass 4 countries 8 d / 2 m Adult Regular 1st 483 €
Eurail Select Pass Eurail Select Pass 4 countries 10 d / 2 m Adult Regular 1st 553 €
Eurail Select Pass Eurail Select Pass 4 countries 5 d / 2 m Child Regular 4-11 1st 191 €
Eurail Select Pass Eurail Select Pass 4 countries 6 d / 2 m Child Regular 4-11 1st 209 €
Eurail Select Pass Eurail Select Pass 4 countries 8 d / 2 m Child Regular 4-11 1st 243 €
Eurail Select Pass Eurail Select Pass 4 countries 10 d / 2 m Child Regular 4-11 1st 278 €
Eurail Select Pass Eurail Select Pass 4 countries 5 d / 2 m Adult Saver 1st 324 €
Eurail Select Pass Eurail Select Pass 4 countries 6 d / 2 m Adult Saver 1st 354 €
Eurail Select Pass Eurail Select Pass 4 countries 8 d / 2 m Adult Saver 1st 412 €
Eurail Select Pass Eurail Select Pass 4 countries 10 d / 2 m Adult Saver 1st 470 €
Eurail Select Pass Eurail Select Pass 4 countries 5 d / 2 m Child Saver 4-11 1st 163 €
Eurail Select Pass Eurail Select Pass 4 countries 6 d / 2 m Child Saver 4-11 1st 178 €
Eurail Select Pass Eurail Select Pass 4 countries 8 d / 2 m Child Saver 4-11 1st 207 €
Eurail Select Pass Eurail Select Pass 4 countries 10 d / 2 m Child Saver 4-11 1st 237 €
Eurail Select Pass Eurail Select Pass 4 countries 5 d / 2 m Youth Regular 2nd 248 €
Eurail Select Pass Eurail Select Pass 4 countries 6 d / 2 m Youth Regular 2nd 271 €
Eurail Select Pass Eurail Select Pass 4 countries 8 d / 2 m Youth Regular 2nd 315 €
Eurail Select Pass Eurail Select Pass 4 countries 10 d / 2 m Youth Regular 2nd 360 €

Japan Rail Pass
Type Green Ordinary
Duration Adult Child (Age 6-11) Adult Child (Age 6-11)
7Days \37,800 \18,900 \28,300 \14,150
14Days \61,200 \30,600 \45,100 \22,550
21Days \79,600 \39,800 \57,700 \28,850

JR WEST PASS
SANYO AREA PASS
Duration Adult Child (Age 6-11)
4Days \20,000 \10,000
8Days \30,000 \15,000

KANSAI AREA PASS *Not valid on Shinkansen
Duration Adult Child (Age 6-11)
1Day \2,000 \1,000
2Days \4,000 \2,000
3Days \5,000 \2,500
4Days \6,000 \3,000

JR Kyushu Rail Pass
Duration Adult Child (Age 6-11)
3Days \14,000 \7,000
5Days \17,000 \8,500

JR Kyushu Rail Pass in the northern Kyushu Area http://www.jrkyushu.co.jp/english/kyushu_railpass.html
Duration Adult Child (Age 6-11)
3Days \7,000 \3,500
5Days \9,000 \4,500

JR Hokkaido Rail Pass
Type Green Ordinary
Duration Adult Child (Age 6-11) Adult Child (Age 6-11)
3Days \21,500 \10,750 \15,000 \7,500
Flexi 4 Days within 10 days \27,000 \13,500 \19,500 \9,750
5Days \27,000 \13,500 \19,500 \9,750
7Days \30,000 \15,000 \22,000 \11,000


Family Validity Cl. Specif. Adult Child Youth Senior
BritRail Consecutive Pass 3 days 1 - $299 $149 $239 $255
BritRail Consecutive Pass 4 days 1 - $375 $189 $299 $319
BritRail Consecutive Pass 8 days 1 - $535 $269 $429 $455
BritRail Consecutive Pass 15 days 1 - $799 $399 $639 $679
BritRail Consecutive Pass 22 days 1 - $1,015 $509 $809 $865
BritRail Consecutive Pass 1 month 1 - $1,199 $599 $959 $1,019
BritRail Consecutive Pass 3 days 2 - $199 $99 $159
BritRail Consecutive Pass 4 days 2 - $249 $125 $199
BritRail Consecutive Pass 8 days 2 - $355 $179 $285
BritRail Consecutive Pass 15 days 2 - $535 $269 $429
BritRail Consecutive Pass 22 days 2 - $675 $339 $539
BritRail Consecutive Pass 1 month 2 - $799 $399 $639
BritRail FlexiPass 3 days / 2 months 1 - $375 $189 $299 $319
BritRail FlexiPass 4 days / 2 months 1 - $465 $235 $375 $395
BritRail FlexiPass 8 days / 2 months 1 - $679 $339 $545 $579
BritRail FlexiPass 15 days / 2 months 1 - $1,025 $515 $819 $869
BritRail FlexiPass 3 days / 2 months 2 - $249 $125 $199
BritRail FlexiPass 4 days / 2 months 2 - $315 $159 $249
BritRail FlexiPass 8 days / 2 months 2 - $455 $229 $365
BritRail FlexiPass 15 days / 2 months 2 - $689 $345 $549
BritRail Consecutive Pass 3 days 1 Party* $149
BritRail Consecutive Pass 4 days 1 Party* $189
BritRail Consecutive Pass 8 days 1 Party* $269
BritRail Consecutive Pass 15 days 1 Party* $399
BritRail Consecutive Pass 22 days 1 Party* $509
BritRail Consecutive Pass 1 month 1 Party* $599
BritRail Consecutive Pass 3 days 2 Party* $99
BritRail Consecutive Pass 4 days 2 Party* $125
BritRail Consecutive Pass 8 days 2 Party* $179
BritRail Consecutive Pass 15 days 2 Party* $269
BritRail Consecutive Pass 22 days 2 Party* $339
BritRail Consecutive Pass 1 month 2 Party* $399
BritRail FlexiPass 3 days / 2 months 1 Party* $189
BritRail FlexiPass 4 days / 2 months 1 Party* $235
BritRail FlexiPass 8 days / 2 months 1 Party* $339
BritRail FlexiPass 15 days / 2 months 1 Party* $515
BritRail FlexiPass 3 days / 2 months 2 Party* $125
BritRail FlexiPass 4 days / 2 months 2 Party* $159
BritRail FlexiPass 8 days / 2 months 2 Party* $229
BritRail FlexiPass 15 days / 2 months 2 Party* $345
BritRail Consecutive Pass 3 days 2 Eurail** $99
BritRail Consecutive Pass 4 days 2 Eurail** $125
BritRail Consecutive Pass 8 days 2 Eurail** $179
BritRail Consecutive Pass 15 days 2 Eurail** $269
BritRail Consecutive Pass 22 days 2 Eurail** $339
BritRail Consecutive Pass 1 month 2 Eurail** $399
BritRail FlexiPass 3 days / 2 months 2 Eurail** $125
BritRail FlexiPass 4 days / 2 months 2 Eurail** $159
BritRail FlexiPass 8 days / 2 months 2 Eurail** $229
BritRail FlexiPass 15 days / 2 months 2 Eurail** $345
BritRail Consecutive Pass 3 days 1 Low Season $219 $119
BritRail Consecutive Pass 4 days 1 Low Season $269 $149
BritRail Consecutive Pass 8 days 1 Low Season $389 $215
BritRail Consecutive Pass 15 days 1 Low Season $579 $319
BritRail Consecutive Pass 22 days 1 Low Season $735 $405
BritRail Consecutive Pass 1 month 1 Low Season $869 $479
BritRail Consecutive Pass 3 days 2 Low Season $159 $79
BritRail Consecutive Pass 4 days 2 Low Season $199 $99
BritRail Consecutive Pass 8 days 2 Low Season $285 $145
BritRail Consecutive Pass 15 days 2 Low Season $429 $215
BritRail Consecutive Pass 22 days 2 Low Season $539 $269
BritRail Consecutive Pass 1 month 2 Low Season $639 $319
BritRail FlexiPass 3 days / 2 months 1 Low Season $299 $149
BritRail FlexiPass 4 days / 2 months 1 Low Season $375 $189
BritRail FlexiPass 8 days / 2 months 1 Low Season $545 $275
BritRail FlexiPass 15 days / 2 months 1 Low Season $819 $409
BritRail FlexiPass 3 days / 2 months 2 Low Season $199 $99
BritRail FlexiPass 4 days / 2 months 2 Low Season $249 $125
BritRail FlexiPass 8 days / 2 months 2 Low Season $365 $185
BritRail FlexiPass 15 days / 2 months 2 Low Season $549 $275
BritRail Consecutive Pass 3 days 1 Guest P $225
BritRail Consecutive Pass 4 days 1 Guest P $279
BritRail Consecutive Pass 8 days 1 Guest P $399
BritRail Consecutive Pass 15 days 1 Guest P $599
BritRail Consecutive Pass 22 days 1 Guest P $759
BritRail Consecutive Pass 1 month 1 Guest P $899
BritRail Consecutive Pass 3 days 2 Guest P $149
BritRail Consecutive Pass 4 days 2 Guest P $189
BritRail Consecutive Pass 8 days 2 Guest P $265
BritRail Consecutive Pass 15 days 2 Guest P $399
BritRail Consecutive Pass 22 days 2 Guest P $505
BritRail Consecutive Pass 1 month 2 Guest P $599
BritRail FlexiPass 3 days / 2 months 1 Guest P $279
BritRail FlexiPass 4 days / 2 months 1 Guest P $349
BritRail FlexiPass 8 days / 2 months 1 Guest P $509
BritRail FlexiPass 15 days / 2 months 1 Guest P $769
BritRail FlexiPass 3 days / 2 months 2 Guest P $189
BritRail FlexiPass 4 days / 2 months 2 Guest P $235
BritRail FlexiPass 8 days / 2 months 2 Guest P $339
BritRail FlexiPass 15 days / 2 months 2 Guest P $515
BritRail England Consecutive Pass 3 days 1 - $239 $119 $195 $205
BritRail England Consecutive Pass 4 days 1 - $299 $149 $239 $255
BritRail England Consecutive Pass 8 days 1 - $425 $215 $339 $365
BritRail England Consecutive Pass 15 days 1 - $639 $319 $509 $545
BritRail England Consecutive Pass 22 days 1 - $809 $405 $649 $689
BritRail England Consecutive Pass 1 month 1 - $959 $479 $769 $815
BritRail England Consecutive Pass 3 days 2 - $159 $79 $129
BritRail England Consecutive Pass 4 days 2 - $199 $99 $159
BritRail England Consecutive Pass 8 days 2 - $285 $145 $229
BritRail England Consecutive Pass 15 days 2 - $425 $215 $339
BritRail England Consecutive Pass 22 days 2 - $539 $269 $435
BritRail England Consecutive Pass 1 month 2 - $639 $319 $509
BritRail England FlexiPass 3 days / 2 months 1 - $299 $149 $239 $255
BritRail England FlexiPass 4 days / 2 months 1 - $375 $189 $299 $319
BritRail England FlexiPass 8 days / 2 months 1 - $545 $275 $435 $465
BritRail England FlexiPass 15 days / 2 months 1 - $819 $409 $655 $699
BritRail England FlexiPass 3 days / 2 months 2 - $199 $99 $159
BritRail England FlexiPass 4 days / 2 months 2 - $249 $125 $199
BritRail England FlexiPass 8 days / 2 months 2 - $365 $185 $289
BritRail England FlexiPass 15 days / 2 months 2 - $549 $275 $439
BritRail England Consecutive Pass 3 days 1 Party* $119
BritRail England Consecutive Pass 4 days 1 Party* $149
BritRail England Consecutive Pass 8 days 1 Party* $215
BritRail England Consecutive Pass 15 days 1 Party* $319
BritRail England Consecutive Pass 22 days 1 Party* $405
BritRail England Consecutive Pass 1 month 1 Party* $479
BritRail England Consecutive Pass 3 days 2 Party* $79
BritRail England Consecutive Pass 4 days 2 Party* $99
BritRail England Consecutive Pass 8 days 2 Party* $145
BritRail England Consecutive Pass 15 days 2 Party* $215
BritRail England Consecutive Pass 22 days 2 Party* $269
BritRail England Consecutive Pass 1 month 2 Party* $319
BritRail England FlexiPass 3 days / 2 months 1 Party* $149
BritRail England FlexiPass 4 days / 2 months 1 Party* $189
BritRail England FlexiPass 8 days / 2 months 1 Party* $275
BritRail England FlexiPass 15 days / 2 months 1 Party* $409
BritRail England FlexiPass 3 days / 2 months 2 Party* $99
BritRail England FlexiPass 4 days / 2 months 2 Party* $125
BritRail England FlexiPass 8 days / 2 months 2 Party* $185
BritRail England FlexiPass 15 days / 2 months 2 Party* $275
BritRail England Consecutive Pass 3 days 2 Eurail** $79
BritRail England Consecutive Pass 4 days 2 Eurail** $99
BritRail England Consecutive Pass 8 days 2 Eurail** $145
BritRail England Consecutive Pass 15 days 2 Eurail** $215
BritRail England Consecutive Pass 22 days 2 Eurail** $269
BritRail England Consecutive Pass 1 month 2 Eurail** $319
BritRail England FlexiPass 3 days / 2 months 2 Eurail** $99
BritRail England FlexiPass 4 days / 2 months 2 Eurail** $125
BritRail England FlexiPass 8 days / 2 months 2 Eurail** $185
BritRail England FlexiPass 15 days / 2 months 2 Eurail** $275
BritRail England Consecutive Pass 3 days 1 Low Season $195 $99
BritRail England Consecutive Pass 4 days 1 Low Season $239 $119
BritRail England Consecutive Pass 8 days 1 Low Season $339 $169
BritRail England Consecutive Pass 15 days 1 Low Season $509 $255
BritRail England Consecutive Pass 22 days 1 Low Season $649 $325
BritRail England Consecutive Pass 1 month 1 Low Season $769 $385
BritRail England Consecutive Pass 3 days 2 Low Season $129 $65
BritRail England Consecutive Pass 4 days 2 Low Season $159 $79
BritRail England Consecutive Pass 8 days 2 Low Season $229 $115
BritRail England Consecutive Pass 15 days 2 Low Season $339 $169
BritRail England Consecutive Pass 22 days 2 Low Season $435 $219
BritRail England Consecutive Pass 1 month 2 Low Season $509 $255
BritRail England FlexiPass 3 days / 2 months 1 Low Season $239 $119
BritRail England FlexiPass 4 days / 2 months 1 Low Season $299 $149
BritRail England FlexiPass 8 days / 2 months 1 Low Season $435 $219
BritRail England FlexiPass 15 days / 2 months 1 Low Season $655 $329
BritRail England FlexiPass 3 days / 2 months 2 Low Season $159 $79
BritRail England FlexiPass 4 days / 2 months 2 Low Season $199 $99
BritRail England FlexiPass 8 days / 2 months 2 Low Season $289 $145
BritRail England FlexiPass 15 days / 2 months 2 Low Season $439 $219
BritRail England Consecutive Pass 3 days 1 Guest P $179
BritRail England Consecutive Pass 4 days 1 Guest P $225
BritRail England Consecutive Pass 8 days 1 Guest P $319
BritRail England Consecutive Pass 15 days 1 Guest P $479
BritRail England Consecutive Pass 22 days 1 Guest P $609
BritRail England Consecutive Pass 1 month 1 Guest P $719
BritRail England Consecutive Pass 3 days 2 Guest P $119
BritRail England Consecutive Pass 4 days 2 Guest P $149
BritRail England Consecutive Pass 8 days 2 Guest P $215
BritRail England Consecutive Pass 15 days 2 Guest P $319
BritRail England Consecutive Pass 22 days 2 Guest P $405
BritRail England Consecutive Pass 1 month 2 Guest P $479
BritRail England FlexiPass 3 days / 2 months 1 Guest P $225
BritRail England FlexiPass 4 days / 2 months 1 Guest P $279
BritRail England FlexiPass 8 days / 2 months 1 Guest P $409
BritRail England FlexiPass 15 days / 2 months 1 Guest P $615
BritRail England FlexiPass 3 days / 2 months 2 Guest P $149
BritRail England FlexiPass 4 days / 2 months 2 Guest P $189
BritRail England FlexiPass 8 days / 2 months 2 Guest P $275
BritRail England FlexiPass 15 days / 2 months 2 Guest P $415
BritRail London Plus Pass 2 days / 8 days 1 - $209 $105
BritRail London Plus Pass 4 days / 8 days 1 - $289 $145
BritRail London Plus Pass 7 days / 15 days 1 - $365 $185
BritRail London Plus Pass 2 days / 8 days 2 - $139 $69
BritRail London Plus Pass 4 days / 8 days 2 - $219 $109
BritRail London Plus Pass 7 days / 15 days 2 - $265 $135
BritRail Pass + Ireland *** 5 days / 1 month 1 - $725 $365
BritRail Pass + Ireland *** 10 days / 1 month 1 - $1,299 $649
BritRail Pass + Ireland *** 5 days / 1 month 2 - $489 $245
BritRail Pass + Ireland *** 10 days / 1 month 2 - $875 $439
BritRail Scottish Freedom Pass 4 days / 8 days 2 - $225 $115
BritRail Scottish Freedom Pass 8 days / 15 days 2 - $299 $149
BritRail Irish Sea crossing One Way 2 - $45 $45
BritRail Central Scotland 3 days / 7 days 2 - $65 $35

*Party Pass: for the 3rd to the 9th pax (Adult)
**: for the Eurail PassHolder, Youth, in Standard Class

Prices per pax EUR
Pass Family Name Validity Formula Class Adult Child Senior Youth
Swiss Pass 4 Days Regular 1st 354 177 266
Swiss Pass 4 Days Regular 2nd 221 110.5 166
Swiss Pass 4 Days Saver 1st 300
Swiss Pass 4 Days Saver 2nd 188
Swiss Pass 8 Days Regular 1st 511 255.5 383
Swiss Pass 8 Days Regular 2nd 320 160 240
Swiss Pass 8 Days Saver 1st 434
Swiss Pass 8 Days Saver 2nd 271
Swiss Pass 15 Days Regular 1st 620 310 465
Swiss Pass 15 Days Regular 2nd 387 193.5 290
Swiss Pass 15 Days Saver 1st 526
Swiss Pass 15 Days Saver 2nd 329
Swiss Pass 22 Days Regular 1st 714 357 535
Swiss Pass 22 Days Regular 2nd 446 223 335
Swiss Pass 22 Days Saver 1st 607
Swiss Pass 22 Days Saver 2nd 380
Swiss Pass 1 Month Regular 1st 786 393 590
Swiss Pass 1 Month Regular 2nd 491 245.5 369
Swiss Pass 1 Month Saver 1st 669
Swiss Pass 1 Month Saver 2nd 418

Prices per pax EUR
Pass Family Name Validity Formula Class Adult Child Senior Youth
France Rail Pass (No changes) 3 days within 1 Month Regular 2nd 164 82 121
France Rail Pass (No changes) 3 days within 1 Month Saver 1st 173 86.5
France Rail Pass (No changes) 3 days within 1 Month Saver 2nd 141 70.5
France Rail Pass (No changes) 4 days within 1 Month Regular 1st 234 117 203 164
France Rail Pass (No changes) 4 days within 1 Month Regular 2nd 190 95 140
France Rail Pass (No changes) 4 days within 1 Month Saver 1st 199 99.5
France Rail Pass (No changes) 4 days within 1 Month Saver 2nd 163 81.5
France Rail Pass (No changes) 5 days within 1 Month Regular 1st 263 131.5 229 185
France Rail Pass (No changes) 5 days within 1 Month Regular 2nd 214 107 159
France Rail Pass (No changes) 5 days within 1 Month Saver 1st 224 112
France Rail Pass (No changes) 5 days within 1 Month Saver 2nd 184 92
France Rail Pass (No changes) 6 days within 1 Month Regular 1st 292 146 255 206
France Rail Pass (No changes) 6 days within 1 Month Regular 2nd 237 118.5 176
France Rail Pass (No changes) 6 days within 1 Month Saver 1st 248 124
France Rail Pass (No changes) 6 days within 1 Month Saver 2nd 204 102
France Rail Pass (No changes) 7 days within 1 Month Regular 1st 320 160 279 227
France Rail Pass (No changes) 7 days within 1 Month Regular 2nd 258 129 195
France Rail Pass (No changes) 7 days within 1 Month Saver 1st 272 136
France Rail Pass (No changes) 7 days within 1 Month Saver 2nd 222 111
France Rail Pass (No changes) 8 days within 1 Month Regular 1st 348 174 304 247
France Rail Pass (No changes) 8 days within 1 Month Regular 2nd 280 140 213
France Rail Pass (No changes) 8 days within 1 Month Saver 1st 296 148
France Rail Pass (No changes) 8 days within 1 Month Saver 2nd 241 120.5
France Rail Pass (No changes) 9 days within 1 Month Regular 1st 376 188 329 267
France Rail Pass (No changes) 9 days within 1 Month Regular 2nd 301 150.5 230
France Rail Pass (No changes) 9 days within 1 Month Saver 1st 320 160
France Rail Pass (No changes) 9 days within 1 Month Saver 2nd 259 129.5
France Rail Pass Premium 3 days within 1 Month Regular 1st 255 128
France Rail Pass Premium 3 days within 1 Month Saver 1st 205 103
France Rail Pass Premium 4 days within 1 Month Regular 1st 286 143
France Rail Pass Premium 4 days within 1 Month Saver 1st 231 116
France Rail Pass Premium 5 days within 1 Month Regular 1st 312 156
France Rail Pass Premium 5 days within 1 Month Saver 1st 252 126
France Rail Pass Premium 6 days within 1 Month Regular 1st 332 166
France Rail Pass Premium 6 days within 1 Month Saver 1st 275 138
France Rail Pass Premium 7 days within 1 Month Regular 1st 356 178
France Rail Pass Premium 7 days within 1 Month Saver 1st 297 149
France Rail Pass Premium 8 days within 1 Month Regular 1st 383 192
France Rail Pass Premium 8 days within 1 Month Saver 1st 319 160
France Rail Pass Premium 9 days within 1 Month Regular 1st 411 206
France Rail Pass Premium 9 days within 1 Month Saver 1st 343 172

Prices per pax EUR
Pass Family Name Validity Formula Class Adult Child Senior Youth
Swiss Flexi Pass 3 days within 1 Month Regular 1st 338 169
Swiss Flexi Pass 3 days within 1 Month Regular 2nd 211 105.5
Swiss Flexi Pass 3 days within 1 Month Saver 1st 287
Swiss Flexi Pass 3 days within 1 Month Saver 2nd 180
Swiss Flexi Pass 4 days within 1 Month Regular 1st 410 205
Swiss Flexi Pass 4 days within 1 Month Regular 2nd 256 128
Swiss Flexi Pass 4 days within 1 Month Saver 1st 349
Swiss Flexi Pass 4 days within 1 Month Saver 2nd 218
Swiss Flexi Pass 5 days within 1 Month Regular 1st 474 237
Swiss Flexi Pass 5 days within 1 Month Regular 2nd 296 148
Swiss Flexi Pass 5 days within 1 Month Saver 1st 403
Swiss Flexi Pass 5 days within 1 Month Saver 2nd 252
Swiss Flexi Pass 6 days within 1 Month Regular 1st 540 270
Swiss Flexi Pass 6 days within 1 Month Regular 2nd 337 168.5
Swiss Flexi Pass 6 days within 1 Month Saver 1st 458
Swiss Flexi Pass 6 days within 1 Month Saver 2nd 286

Prices per pax EUR
Pass Family Name Validity Formula Class Adult Child Senior Youth
German Rail Pass 3 days within 1 Month Regular 1st 240 120
German Rail Pass 3 days within 1 Month Regular 2nd 183 91.5 146
German Rail Pass 3 days within 1 Month Twin 1st 185
German Rail Pass 3 days within 1 Month Twin 2nd 135
German Rail Pass 4 days within 1 Month Regular 1st 256 128
German Rail Pass 4 days within 1 Month Regular 2nd 196 98 157
German Rail Pass 4 days within 1 Month Twin 1st 193.5
German Rail Pass 4 days within 1 Month Twin 2nd 146.5
German Rail Pass 5 days within 1 Month Regular 1st 280 140
German Rail Pass 5 days within 1 Month Regular 2nd 211 105.5 167
German Rail Pass 5 days within 1 Month Twin 1st 215.5
German Rail Pass 5 days within 1 Month Twin 2nd 157
German Rail Pass 6 days within 1 Month Regular 1st 314 157
German Rail Pass 6 days within 1 Month Regular 2nd 232 116 180
German Rail Pass 6 days within 1 Month Twin 1st 237
German Rail Pass 6 days within 1 Month Twin 2nd 173.5
German Rail Pass 7 days within 1 Month Regular 1st 345 172.5
German Rail Pass 7 days within 1 Month Regular 2nd 254 127 189
German Rail Pass 7 days within 1 Month Twin 1st 258.5
German Rail Pass 7 days within 1 Month Twin 2nd 189
German Rail Pass 8 days within 1 Month Regular 1st 376 188
German Rail Pass 8 days within 1 Month Regular 2nd 274 137 199
German Rail Pass 8 days within 1 Month Twin 1st 280.5
German Rail Pass 8 days within 1 Month Twin 2nd 207
German Rail Pass 9 days within 1 Month Regular 1st 414 207
German Rail Pass 9 days within 1 Month Regular 2nd 299 149.5 212
German Rail Pass 9 days within 1 Month Twin 1st 302.5
German Rail Pass 9 days within 1 Month Twin 2nd 223.5
German Rail Pass 10 days within 1 Month Regular 1st 447 223.5
German Rail Pass 10 days within 1 Month Regular 2nd 320 160 222
German Rail Pass 10 days within 1 Month Twin 1st 325
German Rail Pass 10 days within 1 Month Twin 2nd 239

Prices per pax EUR
Pass Family Name Validity Formula Class Adult Child Senior Youth
European East Pass 5 days within 1 Month Regular 1st 220 110
European East Pass 5 days within 1 Month Regular 2nd 151 75.5
European East Pass Additional Day Regular 1st 25 12.5
European East Pass Additional Day Regular 2nd 21 10.5

Pass Type Name of Pass Validity Traveller Category Formula Child age Class Price 2011
Eurail Regional Pass Eurail Austria - Switzerland Pass 4 d / 2 m Adult Regular 1st 289 €
Eurail Regional Pass Eurail Austria - Switzerland Pass 5 d / 2 m Adult Regular 1st 321 €
Eurail Regional Pass Eurail Austria - Switzerland Pass 6 d / 2 m Adult Regular 1st 353 €
Eurail Regional Pass Eurail Austria - Switzerland Pass 7 d / 2 m Adult Regular 1st 385 €
Eurail Regional Pass Eurail Austria - Switzerland Pass 8 d / 2 m Adult Regular 1st 416 €
Eurail Regional Pass Eurail Austria - Switzerland Pass 9 d / 2 m Adult Regular 1st 448 €
Eurail Regional Pass Eurail Austria - Switzerland Pass 10 d / 2 m Adult Regular 1st 480 €
Eurail Regional Pass Eurail Austria - Switzerland Pass 4 d / 2 m Child Regular 4-11 1st 146 €
Eurail Regional Pass Eurail Austria - Switzerland Pass 5 d / 2 m Child Regular 4-11 1st 162 €
Eurail Regional Pass Eurail Austria - Switzerland Pass 6 d / 2 m Child Regular 4-11 1st 178 €
Eurail Regional Pass Eurail Austria - Switzerland Pass 7 d / 2 m Child Regular 4-11 1st 194 €
Eurail Regional Pass Eurail Austria - Switzerland Pass 8 d / 2 m Child Regular 4-11 1st 210 €
Eurail Regional Pass Eurail Austria - Switzerland Pass 9 d / 2 m Child Regular 4-11 1st 225 €
Eurail Regional Pass Eurail Austria - Switzerland Pass 10 d / 2 m Child Regular 4-11 1st 241 €
Eurail Regional Pass Eurail Austria - Switzerland Pass 4 d / 2 m Adult Saver 1st 246 €
Eurail Regional Pass Eurail Austria - Switzerland Pass 5 d / 2 m Adult Saver 1st 273 €
Eurail Regional Pass Eurail Austria - Switzerland Pass 6 d / 2 m Adult Saver 1st 300 €
Eurail Regional Pass Eurail Austria - Switzerland Pass 7 d / 2 m Adult Saver 1st 327 €
Eurail Regional Pass Eurail Austria - Switzerland Pass 8 d / 2 m Adult Saver 1st 354 €
Eurail Regional Pass Eurail Austria - Switzerland Pass 9 d / 2 m Adult Saver 1st 381 €
Eurail Regional Pass Eurail Austria - Switzerland Pass 10 d / 2 m Adult Saver 1st 408 €
Eurail Regional Pass Eurail Austria - Switzerland Pass 4 d / 2 m Child Saver 4-11 1st 125 €
Eurail Regional Pass Eurail Austria - Switzerland Pass 5 d / 2 m Child Saver 4-11 1st 138 €
Eurail Regional Pass Eurail Austria - Switzerland Pass 6 d / 2 m Child Saver 4-11 1st 152 €
Eurail Regional Pass Eurail Austria - Switzerland Pass 7 d / 2 m Child Saver 4-11 1st 165 €
Eurail Regional Pass Eurail Austria - Switzerland Pass 8 d / 2 m Child Saver 4-11 1st 179 €
Eurail Regional Pass Eurail Austria - Switzerland Pass 9 d / 2 m Child Saver 4-11 1st 192 €
Eurail Regional Pass Eurail Austria - Switzerland Pass 10 d / 2 m Child Saver 4-11 1st 206 €
Eurail Regional Pass Eurail Austria - Switzerland Pass 4 d / 2 m Youth Regular 2nd 203 €
Eurail Regional Pass Eurail Austria - Switzerland Pass 5 d / 2 m Youth Regular 2nd 225 €
Eurail Regional Pass Eurail Austria - Switzerland Pass 6 d / 2 m Youth Regular 2nd 248 €
Eurail Regional Pass Eurail Austria - Switzerland Pass 7 d / 2 m Youth Regular 2nd 270 €
Eurail Regional Pass Eurail Austria - Switzerland Pass 8 d / 2 m Youth Regular 2nd 293 €
Eurail Regional Pass Eurail Austria - Switzerland Pass 9 d / 2 m Youth Regular 2nd 315 €
Eurail Regional Pass Eurail Austria - Switzerland Pass 10 d / 2 m Youth Regular 2nd 337 €
Eurail Regional Pass Eurail Austria - Germany Pass 10 d / 2 m Youth Youth 2nd € 334.00


 


ราคา: 1,000ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: บริษัท แฝดทัวร์ จำกัดอีเมล์: 
โทรศัพย์: 02-318-6094, 02-318-6095,0811740722IP Address: 58.11.142.131ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]