ทัวร์ ญี่ปุ่น: Sapporo Snow Festival 6 Days 4 Nts โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) เดินทาง 5 - 10 กุมภาพันธ์ 2556

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

ทัวร์ ญี่ปุ่น: Sapporo Snow Festival 6 Days 4 Nts โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) เดินทาง 5 - 10 กุมภาพันธ์ 2556
HMT-V001-SAPPORO6DS-TG

SAPPORO SNOW FESTIVAL 6D 4N BY TG

บริษัท แฮปปี้ เมลล์ ทราเวล จำกัด ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น เกาะฮอกไกโด ท่องเที่ยวสุดคุ้ม ณ ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย

ทะเลสาบโทยะ ชมความงามอันน่าทึ่งของเกาะกลางทะเลสาบที่มีลักษณะวงกลม
ภูเขาโชวะ ภูเขาไฟที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลก ( นั่งกระเช้าไฟฟ้า )
ศูนย์อนุรักษ์หมีสีน้ำตาล สัมผัสความน่ารักของหมีสีน้ำตาล ที่คุณจะประทับใจไปนานแสนนาน
หมู่บ้านไอนุ สัมผัสวิถีชีวิตอันน่าสนใจของชนชาวไอนุ ชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมแห่งเกาะฮอกไกโด
หุบผาจิโกกุดานิ พบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของธรรมชาติ ที่จิโกกุดานิหรือหุบผานรก ซึ่งยังคงมีควันพวยพุ่งจากน้ำผุร้อนและบ่อโคลนเดือด เป็นที่มาของหุบผานรก
โนโบริเบทสึ สถานที่ตากอากาศอันมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของฮอกไกโด และช้อปปิ้งย่านโกคุราคุ
โอตารุ เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตารุ เอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงกลิ่นอายอารยธรรมญี่ปุ่น แต่กลับสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมตะวันตก, เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี และชมผลงานหลากหลายจาก โรงงานเป่าแก้ว ที่มีชื่อเสียงของเกาะฮอกไกโด
ซัปโปโร กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าซัปโปโร ชมความสวยงามของสวนสาธารณะโอโดริ ชมหอนาฬิกาโบราณ และอาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า สัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร ชมพิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโน่ ดื่มด่ำกับความหวานของโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ดินแดนยุโรป สถาปัตยกรรมอันสวยงามและสวนดอกกุหลาบที่เบ่งบานรอการมาเยือน เลือกชิม “ราเม็ง” หลากหลายเมนูริม 2 ฝั่งทางของตรอกราเม็ง พาชม ตลาดปลายามเช้า เลือกช้อปเลือกชิมอาหารทะเลสดๆ และให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ เรร่า เอาท์เลท พร้อมให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ตื่นเต้น สนุกสนานเร้าใจไป กับการขี่สโนว์ โมบิล ท่ามกลางหิมะ
เทศกาลหิมะ สัมผัสความหนาวเย็นแห่งเทศกาลหิมะน้ำแข็ง ตื่นตาตื่นใจไปกับโคมไฟอันสวยงามพร้อมรูปแกะสลักหิมะรูปร่างแปลกตาอันมากมาย ณ ซูซูกิโน่ และ โอโดริปาร์ค

พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว สไตล์หม้อไฟ

กำหนดการเดินทางปี 2556 กุมภาพันธ์ 05 - 10

วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินซิโตเซ่ - ซัปโปโร
20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย
เคาน์เตอร์ D เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
23.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน ซิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด โดยเที่ยวบิน TG 670

วันที่สอง ทะเลสาปโทยะ – ภูเขาไฟโชวะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) – ศูนย์อนุรักษ์หมี – หมู่บ้านชนเผ่าไอนุ- หุบผานรก จิโกคุดานิ – โนโบริเบทสึ – ช้อปปิ้งย่านโกคุราคุ
08.00 น. เดินทางถึงสนามบินซิโตเซ่ เกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาปโทยะ หรือ โทโยโกะ ( TOYAKO ) ซึ่งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ-โทย่า ทะเลสาปแห่งนี้เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปีที่แล้ว โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงต่ำโดยมีปากปล่องภูเขาไฟบางแห่งที่ยังคงคลุกกรุ่นอยู่ โดยสังเกตุได้จากไอน้ำร้อนที่พุ่งออกมาเป็นควันขาวให้ได้เห็นกัน ดังนั้นที่นี่จึงเป็นแหล่งที่อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นชั้นเยี่ยมสำหรับนักท่องเที่ยว และทะเลสาบแห่งนี้ยังถูกใช้ในการจัดประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหรือ G8 เมื่อปี 2551 และยังมีจุดเด่น คือ เกาะกลางที่ผุดขึ้นกลางทะเลสาบ จากนั้นนำทางเดินทางสู่ภูเขาไฟอุสึ เพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (Usuzan Ropeway) ชมทิวทัศน์ภูเขาไฟโชวะ (โชวะชินซัง) ภูเขาไฟที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกในปี 1943 (หรือปีโชวะของญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรียกภูเขาไฟโชวะ) ระเบิดประทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี และเมื่อลาวาเย็นลงจับตัวแข็งขึ้น กลายเป็นภูเขาสูงถึง 400 เมตรดังเห็นได้ในปัจจุบัน จากนั้นนำท่านสู่ “สวนหมีโชวะชินซัง” เพื่อชมความน่ารักฉลาดแสนรู้ของหมีสีน้ำตาลนับ 100 ตัว ที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก ในญี่ปุ่นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้น ชาวไอนุเชื่อกันว่าหมีสีน้ำตาลนี่ถือเป็นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไอนุ สัมผัสอารยธรรมวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมชาวญี่ปุ่น ชมบ้านแบบพื้นเมืองและการดำรงชีวิตของชาวไอนุ ปัจจุบันจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ชนพื้นเมืองไอนุ แสดงวิถีชีวิต เรื่องราวความเป็นมาของชนเผ่า ข้าวของเครื่องใช้ อาวุธในการล่าสัตว์ การแสดงการเต้นระบำต่างๆ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ตั้งขึ้น ในปี1976 เป็นลักษณะพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ได้จัดแบ่งโซนจัดแสดงออกเป็นสองโซน คือ โซนสมัยใหม่ และโซนโคตัน สำหรับโซนโคตัน ได้จัดแสดงและจำลองข้าวของในอดีตที่มีอยู่ประจำบ้าน (ภาษาไอนุเรียกบ้านว่าชิเซ) ของชาวไอนุ เช่น พุ (ที่เก็บอาหาร) เพเพเรเซซี (กรงเลี้ยงลูกหมี) ชิพุ (เรือที่ทำด้วยไม้ต้นเดียว) ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางชม จิโกกุดานิ พบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของธรรมชาติ ที่จิโกกุดานิหรือหุบผานรก ซึ่งยังคงมีควันพวยพุ่งจากน้ำผุร้อนและบ่อโคลนเดือด เป็นที่มาของหุบผานรก และนำท่านเดินทางสู่ “โนโบริเบทสึ” รับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งเกาะฮอกไกโด สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พักโรงแรม YUMOTO NOBORIBETSU หรือ ระดับเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ในโรงแรมที่พัก
อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งที่ย่านโกคุราคุ ที่เต็มไปด้วยร้านค้าขายของพื้นเมือง ของที่ระลึกผ้าทอมือ สินค้าแกะสลัก เครื่องแก้วฯลฯ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่าง ๆ จึงเชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่สาม โนโบริเบทสึ – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – โอตารุ – คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเป่าแก้ว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรป ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนดอกกุหลาบและพันธุ์ไม้นานาชนิดที่เบ่งบานรอการมาเยือนของนักท่องเที่ยวราวกับเดินอยู่ในดินแดนเทพนิยาย และท่านสามารถเดินชมและศึกษาประวัติความเป็นมาของโรงงานและอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเริ่มแบบจำลองของโรงงาน และกระบวนการผลิต รวมทั้งศึกษาประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ช็อคโกแล็ตและนม พร้อมทั้งเลือกชิม และเลือกซื้อช็อคโกแลตแบบต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ หนึ่งในเมืองโบราณ ที่เคยเป็นเมืองท่าสำคัญทางตอนเหนือของญี่ปุ่น (ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้า และทำการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์ริ่ง จนได้ชื่อว่าเป็น Wales of the North) พาท่านชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตัวของสไตล์ยุโรป จากนั้นพาท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ำของ คลองโอตารุ (คลองสายวัฒนธรรมที่ดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว) และท่านยังสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่าง ๆ ที่ถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวีที่แสนอ่อนหวาน ชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่ท่านสามารถเลือกเพลง และเลือกรูปแบบที่ท่านต้องการด้วยตัวของท่านเอง จากนั้นนำท่านสู่ โรงงานเป่าแก้ว ให้ท่านชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ พร้อมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแก้วที่เป่าให้เป็นรูปสัตว์น่ารักนานาชนิด และคริสตัสส่องแสงเป็นประกายแวววาวสวยงามและราคาย่อมเยาว์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด
ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว สไตล์หม้อไฟ และเซ็ทเครื่องเคียงสไตล์ญี่ปุ่น ข้าวสวย
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม OTARU GRAND HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่ ซัปโปโร - ศาลเจ้าซัปโปโร – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – ช้อปปิ้งย่านซูซิกิโน่ - เดินทางสู่ดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ของเทศกาลหิมะน้ำแข็ง SNOW FESTIVAL 2013
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร “ซัปโปโร” เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในญี่ปุ่นซึ่งได้รับคำแนะนำและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา
จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้าซัปโปโร ในปัจจุบันเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น ศาลเจ้าฮอกไกโด เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ซึ่งเป็นที่สำหรับคนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวฮอกไกโด นำท่านเดินทางชม พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร แห่งเดียวในญี่ปุ่น สมัยก่อนเป็นเพียงโรงงานผลิตน้ำตาล แต่ทว่าในปัจจุบัน อาคารสถาปัตยกรรมอิฐแดงเก่าแก่ร่วม100ปีนี้ ได้ผลิตเบียร์ชั้นเยี่ยม จนยากจะห้ามใจไม่ลิ้มลอง ด้วยกลิ่นหอมของข้าวบาร์เลย์และรสชาติที่ละมุนลิ้นถูกใจแม้คุณไม่ใช่คอเบียร์ก็ตาม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ย่าน ซูซูกิโน่ ย่านที่ถือว่าคึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของเมืองซัปโปโร รวบรวมร้านช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า ร้านกินดื่ม และอื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัย ในบริเวณใกล้เคียงหันนอกจากนั้นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดคือ แวะชิมราเม็ง ณ ตรอกราเม็ง ซึ่งเป็นศูนย์รวมร้านราเม็งที่ขึ้นชื่อว่าอร่อยที่สุดในซัปโปโร โดยเฉพาะ ราเม็งหน้าทะเล ที่คัดสรรมาแต่ของสดๆให้ท่านได้ลิ้มลอง ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านสู่ดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ของเทศกาลหิมะน้ำแข็ง SNOW FESTIVAL 2013 นำท่านเดินทางสู่ โอโดริ ปาร์ค สัมผัสความหนาวเย็นแห่งเทศกาลหิมะน้ำแข็ง ตื่นตาตื่นใจไปกับโคมไฟอันสวยงามพร้อมรูปแกะสลักหิมะรูปร่างแปลกตาอันมากมาย ให้ท่านได้ชื่นชมกับผลงานการปั้นและแกะสลัก พร้อมทั้ง การตกแต่งหิมะสีขาวที่ดูแสนจะเรียบง่ายและธรรมดาให้กลายเป็นหิมะรูปร่างแปลกตาที่มีชีวิตอย่างสวยงามวิจิตรพิสดารของเหล่าศิลปินทั้งหลาย …
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SAPPORO PRINCE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า ซัปโปโร - ตลาดปลายามเช้า – สโนว์โมบิล – ตรอกราเม็ง – ที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา- ช้อปปิ้งเรย์ร่า เอาท์เลท
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลายามเช้าของเมืองซัปโปโร ตลาดกลางที่นำเข้าอาหารทะเลที่สำคัญของเกาะฮอกไกโด แบ่งออกเป็นโซนขายผักผลไม้ และ อาหารทะเล แต่ไฮไลต์ของตลาดอยู่ที่อาหารทะเล ปูฮอกไกโดอันเลื่องชื่อเนื้อนุ่มหวานอร่อย อีกทั้งยังมีซูชิหน้าต่างๆ มากมาย ที่ทั้งสดและอร่อยให้ท่านเดินชมและเลือกซื้อตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการขับรถสโนว์โมบิล เป็นเวลา 30 นาที ท่ามกลางหิมะอันขาวโพลนสะอาดตา ในบริเวณไม่ไกลจากตัวเมืองซัปโปโรนัก พร้อมเก็บภาพแห่งความประทับใจกับมุมสวยๆ พร้อมดื่มด่ำบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ จากนั้นนำท่านลิ้มรสราเม็ง ณ ตรอกราเม็ง เลือกอร่อยกับราเม็ง ณ ถิ่นกำเนิดได้ตามอัธยาศัยจากร้านราเม็งริม 2 ฝั่งทาง
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตรอกราเม็ง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า หรือ ทำเนียบอิฐแดง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยมนำมาจาก รัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐในการก่อสร้างประมาณ 2.5ล้านก้อน ผู้ที่ออกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกท้องถิ่น และใช้วัสดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ทำให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปัจจุบันได้อนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม และใช้สำหรับต้อนรับบุคคลสำคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น นำท่านเดินทางชม หอนาฬิกาโบราณ สถาปัตยกรรมสไตล์อเมริกันตะวันตกสร้างขึ้นในปี 1878 โดยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ทุกชั่วโมงเสียงระฆังยังคงดังกังวานบ่งบอกความมีชีวิตชีวาของชาวฮอกไกโด
นำท่านช้อปปิ้ง ณ เรย์เร่าเอ้าท์เล็ท ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย แบบล่าสุดจากทางยุโรปและอเมริกา รวมทั้งของฝากขึ้นชื่อจากฮอกไกโด ไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเก,โซจู ศิลปหัตถกรรมต่าง ๆ ให้ท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SAPPORO PRINCE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่หก สนามบินซิโตเซ่-สุวรรณภูมิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้า -นำท่านเดินทางสู่สนามบินซิโตเซ่
10.45 -เหิรฟ้าเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร ด้วยเที่ยวบิน TG 671
16.15 -เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 59,900.- 40,900.-
สำหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 11,900.- 11,900.-
กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์ วันที่ 05 - 10

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา ** ไม่มีราคาเด็ก **

*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ หรือทำการจองโรงแรมใด ๆ เอง นอกเหนือรายการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2.ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3.ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ( สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย )
4.ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5.ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท
7.ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สำหรับท่านที่ถือต่างด้าว
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
4.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน : กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วัน

การยกเลิก : กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่ 5,000.- บาท หรือ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในกรณีที่ประเทศญี่ปุ่นเรียกเก็บ อาทิ ค่าโรงแรม เป็นต้นฯ
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

หมายเหตุ : รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยทางบริษัท ฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และยกเลิกเที่ยวบิน ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง และ สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

เอกสารใช้ยื่นประกอบการทำวีซ่าประเทศญี่ปุ่น
(กรุณาถอดปกเล่มพาสปอรต์ ก่อนส่งเอกสาร) ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหาย
( ส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน )
1.ระบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทำงาน มือถือ บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามใช้เพื่อในการขอยื่นวีซ่า**หน้าสุดท้าย**
2.หนังสือเดินทาง อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง
3.รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ห้ามสวมแว่นตา หรือหมวก และที่คาดผม แต่งกายสุภาพ ห้ามยิ้มเห็นฟัน
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สูจิบัตร หรือ ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล ถ้ามี
5.สำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง และ เลขที่บ้าน
6.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ เท่านั้น ( ปรับบัญชียอดล่าสุด ) ทุกหน้าทุกแผ่น
7.กรณีลูกจ้าง หนังสือรับรองการทำงาน ระบุวันที่เริ่มทำงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษ
8.กรณีเจ้าของบริษัท หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกินกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ออก ถึงวันที่เดินทาง
9.นักเรียน 16 ปีขึ้นไป ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบัน เป็นภาษาอังกฤษ
นักเรียนอายุน้อยกว่า 16 ปี สมุดรายงานผลการเรียน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน
10.ทะเบียนสมรส / มรณะบัตร ใบหย่า เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ
11.บิดาหรือ มารดา ออกค่าใช้จ่ายให้แต่ไม่เดินทางไปกับบุตรด้วย * เอกสารบิดาหรือ มารดา *
หนังสือยินยอมให้เดินทางฟอร์มจากสถานทูต ถ้าคนเดินทางอายุต่ำกว่า 16 ปี / หนังสือออกค่าใช้จ่าย / หลักฐานการทำงาน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สมุดบัญชีเงินฝาก / ทะเบียนสมรส
12.ญาติออกค่าใช้จ่ายให้ * เอกสารคนที่ออกค่าใช้จ่าย *
หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย / เอกสารแสดงความสัมพันธ์ / หลักฐานการทำงาน / สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า / สำเนาบัตรประชาชน / สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย
13.บุคคลอื่นออกค่าใช้จ่ายให้ * เอกสารของคนที่ออกค่าใช้จ่าย *
หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย / ระบุถึงความสัมพันธ์ / หลักฐานการทำงาน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สมุดบัญชีเงินฝาก ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้
14.กรณีเป็นแม่บ้านสามารถใช้การงาน บัญชีเงินฝากของสามีแทนได้
15.ข้าราชการ ต้องใช้ใบรับรองการงาน ระบุตำแหน่งและเงินเดือนจากต้นสังกัด พร้อมสำเนาบัตรข้าราชการ
16.ยื่นวีซ่าเดี่ยวจะต้องนำเอกสารหลักฐานตัวจริงทุกอย่างพร้อมสำเนา

REMARK
*** บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับกงสุลญี่ปุ่น
*** ในกรณีใช้ตั๋วกรุ๊ปและยื่นวีซ่าพร้อมกับคณะทัวร์ ลูกค้าจะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมคณะทัวร์เท่านั้น ไม่สามารถพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นต่อไปโดยเด็ดขาด แม้ว่ากำหนดวันในวีซ่าที่ได้รับจะแจ้งช่วงเวลาไว้ 90 วัน ซึ่งเป็นข้อกำหนดตกลงของทางสถานฑูตในกรณีที่ยื่นวีซ่าเดินทางพร้อมคณะทัวร์
*** ในกรณีที่ลูกค้ามีตั๋วโดยสารและเดินทางไปและกลับพร้อมคณะทัวร์ หรือในกรณีใช้ตั๋วกรุ๊ปแต่เดินทางกลับหลังคณะทัวร์ (อยู่ต่อได้อีกไม่เกิน 3 วัน) ลูกค้าจะต้องมายื่นวีซ่าเดี่ยวพร้อมโชว์ตัวกับทางสถานฑูตเอง

****************************************************************************************
www.happymailtravel.com


 


ราคา: 59,900ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: Sales & Reservationอีเมล์: 
โทรศัพย์: 02- 9549577-79,02-9549800(Auto) / F.02-5891705IP Address: 124.122.194.19

คำค้น:  ทัวร์ sapporo snow festival |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]