ว๊าว! สยามทราเวลแอนด์เอเจนซี่ ขอเสนอ ทัวร์เกาหลี HIZO KOREA WINTER SKI RESORE 5D3N OZ_HZST เล่นสกีหิมะแบบจุใจ พักสกีรีสอร์ทสุดหรู เที่ยวเกาะนามิ ชมหมู่บ้านฝรั่งเศล LAPROVENCE ชมวัดวาวูจองซา ชิมสตอร์เบอร์รี่สดๆจากไร่ สนุกกับสวนสนุก เอเวอร์แลนด์กิมจิ

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

ว๊าว! สยามทราเวลแอนด์เอเจนซี่ ขอเสนอ ทัวร์เกาหลี HIZO KOREA WINTER SKI RESORE 5D3N OZ_HZST เล่นสกีหิมะแบบจุใจ พักสกีรีสอร์ทสุดหรู เที่ยวเกาะนามิ ชมหมู่บ้านฝรั่งเศล LAPROVENCE ชมวัดวาวูจองซา ชิมสตอร์เบอร์รี่สดๆจากไร่ สนุกกับสวนสนุก เอเวอร์แลนด์กิมจิ
สยามทราเวลแอนด์เอเจนซี่ ขอเสนอ ทัวร์เกาหลี HIZO KOREA WINTER SKI RESORE 5D3N OZ_HZST
เล่น สกีหิมะแบบจุใจ พักสกีรีสอร์ทสุดหรู เที่ยวเกาะนามิ ชมหมู่บ้านฝรั่งเศล LAPROVENCE ชมวัดวาวูจองซา ชิมสตอร์เบอร์รี่สดๆจากไร่ สนุกกับสวนสนุก เอเวอร์แลนด์กิมจิ ถ่ายรูปใส่ชุดฮันบก เที่ยวชมพระราชวังเคียงบ็อค บลูเฮาส์ พิเศษ TRICK EYE MUSEUM!!!! บุฟเฟต์ KOKIKING!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันแรก กรุงเทพฯ( สนามบินสุวรรณภูมิ ) – อินชอน
21.00 น.
คณะพร้อมกันที่ท่า อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ทางเข้าประตูหมายเลข 6 เคาน์เตอร์ K สายการบิน ASIANA AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที ผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
01.35 น.
ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี โดยสายการบิน ASIANA AIRLINES เที่ยวบินที่ OZ 760
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่สอง สนามบินอินชอน-หมู่บ้าน La Provence-เกาะนามิ-เล่นสกีหิมะ ( ไม่รวมค่าอุปกรณ์ ) พักสกีรีสอร์ท
08.45 น.
ถึงสนามบินนานาชาติอิน ชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว... (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านโพรวองซ์ (La Provence) แต่เรียกง่ายๆว่า หมู่บ้านสีลูกกวาด ตั้งอยู่ในเมืองพาจู จังหวัดคังวอนเมืองเล็กๆที่อยู่ใกล้กรุงโซลสัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านสไตล์ ฝรั่งเศสสีสันบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ในฝรั่งเศสหมู่บ้าน ที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนน่ารัก ระบายด้วยสีลูกกวาดหวาน ๆ ให้สีสันสดใสที่ทำให้รู้สึกเหมือนกับอยู่ในประเทศฝรั่งเศสจริง ๆ

นำท่านเดินทางสู่เมืองชุนชอน ชมเกาะนามิ (Namiseom) หรือนามิโด (Namido Island) ตั้งอยู่ในเมืองชุนซอน จังหวัดคังวอนเป็นเกาะกลางแม่น้ำมีรูปร่างเหมือนใบไม้ลอยน้ำเป็นเกาะที่เกิด จากการสร้างเขื่อนชองเปียง (Cheongpyeong) กั้นแม่น้ำ Bukhan ชื่อของเกาะนามิถูกตั้งขึ้นตามชื่อของนายพลนามิ ที่รับราชการตั้งแต่อายุ 17 ปีและถูกประหารเพราะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การทำงานมากเกินไป ซึ่งเป็นนายทหารที่มีชื่อเสียงมากในสมัยราชวงศ์โชซอน ที่เกาะนามิชาวเกาหลีมักหาเวลาว่างมาพักผ่อนหรือคู่หนุ่มสาวนิยมใช้ สถานที่นี้ในการออกเดท เพราะมีบรรยากาศที่โรแมนติก และที่พลาดไม้ได้เพราะเป็นไฮไลท์ของเกาะนามิคือ รูปถ่ายขนาดตัวจริงของ เบยองจุน และ แชงจีอู คู่พระนางในละคร The winter love song หรือเพลงรักในสายลมหนาว และทิวสนต้นใหญ่หลายต้นที่ยืนตั้งตระหง่านเรียงรายคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูทัคคาลบี หรือ ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี
บ่าย
จากนั้นนำท่านจากเดินทาสู่ Vivaldy SKI Resort ให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับการเล่นสกี บนลานสกีที่ใหญ่ที่สุดในเกาเกาหลี โดยมีความท้าทายจากากรเล่นสกี รอทุกท่านให้ได้สัมผัส (ไม่รวมค่าสกีและอุปกรณ์ต่างๆ 30,000-50,000 วอนต่อท่าน)
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร “พุลโกกิ” หรือบาร์บีคิวหมูเกาหลี รับประทานพร้อมเครื่องเคียง กิมจินานาชนิด และข้าวสวย มีกลิ่นหอม รสออกหวานนุ่ม โอซัม : ประกอบด้วยปลาหมึกสด และหมูสไลด์ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องปรุงจนได้ที่ นำมาผัดรวมกับผักสดนานาชนิด เสริฟ์พร้อมข้าวสวยร้อนๆ

ที่พัก VAVALDI DAEMYUNG RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า (พักสกีรีสอร์ท)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่สาม โรงเรียนสอนทำกิมจิ-ไร่สตอร์เบอร์รี่-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-ตลาดทงเดมุน
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นพาท่าน “เรียนการทำกิมจิ” เรียนรู้การทำกิมจิ กิมจิจัดว่าเป็นเครื่องเคียงประจำโต๊ะ สำหรับอาหารเกาหลีทุกมื้อ ทานคู่กับข้าวสวยร้อน ๆ กิมจิเป็นอาหารประเภทหมักดอง ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงชนิดหนึ่ง มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และท่านจะได้ลอง ใส่ชุดฮันบก ชุดประจำชาติเกาหลีฟรีอีกด้วย จากนั้นนำท่านสู่ ไร่สตอเบอร์รี่ เพื่อให้ท่านเพลินเพลิน กับการเก็บผลสตอเบอร์รี่ และเลือกซื้อกลับเป็นของฝาก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี
บ่าย นำ ท่านสู่สวนสนุก EVERLAND สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็น ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด ของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลก ของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงโต และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่งกำลังบานสะพรั่งอวด สีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายนเป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายนเป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม- เดือนกันยายนเป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายนเป็น สวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆด้วยบัตรเข้าชมแบบไม่จำกัดจำนวนรอบ จากนั้นนำท่านช็อปปิ้งอย่างจุใจที่ตลาดทงแดมุล ตลาดค้าส่งที่มีสิ้นค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อของกลับไปฝาก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ เมนูคาลบี้: หมูย่างเกาหลี เป็นหมูหมักแผ่นใหญ่ชิ้นโต นำมาย่างสไตล์เกาหลี เติมหมูได้ไม่อั้น ทานพร้อมข้าวสวยร้อนๆและเครื่องเคียง หรือจะห่อพักทานเป็นคำๆสไตล์เกาหลี พร้อมบริการท่านด้วยน้ำจิ้มสูตรเด็ดจากเมืองไทย

ที่พัก BLUE PEARL/OH MOK GYEO CO-OP/MATE HOTEL หรือเทียบเท่า

ที่อยู่ 111-7 Hwagok-dong Gangseo-gu, Seoul, South Korea
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่สี่ ศูนย์โสม-สมุนไพรเกาหลี ฮ็อกเกตนามู -พระราชวังเคียงบ็อค-บลูเฮ้าส์-พิพิธภัณฑ์พื้นเมือง-ดิวตี้ฟรี-คลองชองเกชอน -ศูนย์เครื่องสำอางค์-ตลาดเมียงดง

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านรู้จัก แวะชมสมุนไพร ฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือ น้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ็อกเกตนี้...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วย ดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา

จากนั้นนำ ท่านชม สมุนไพรโสมเกาหลี (Ginseang Center) หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูกนำมาใช้เพื่อสุขภาพเป็นเวลานานกว่า 2,000 ปี ในตำรายาแผนโบราณจีน ระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และเร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โสมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ที่คำนึงถึงสุขภาพใน ปัจจุบัน นำท่านสู่ Cosmetic Outlet ช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอางค์ยอดนิยมของนักช้อปชาวไทยให้ท่านได้เลือกซื้อกลับ ไปฝากเป็นของที่ระลึก อาทิเช่น Rojukiss ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในประเทศไทย จากนั้นชม “บลูเฮ้าส์” ทำเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆ ทั้งสิ้น)

นำท่านถ่าย รูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกรและวงเวียนน้ำพุ นับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล เข้าชม “พิพิธภัณฑ์ชนพื้นเมือง”รับทราบประวัติความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่ยุค โบราณ ผ่านทางห้องแสดงหุ่นจำลอง ชม “พระราชวังเคียงบ็อค” ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณเก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ.1394 ในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลังแต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ใน ตำแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพรากลางน้ำ “เคียงเฮวรู” ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร OSAMBULGOGI
บ่าย จากนั้นนำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี DONGWHA DUTY FREE ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอางค์,กระเป๋า,กล้องถ่ายรูปหรือจะเป็นโทรศัพท์มือ ถือ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ คลองชองเกชอน เป็นคลองนึงใจกลางกรุงโซล สมัยแต่ก่อนเป็นเพียงคลองน้ำเน่า และรัฐบาลเค้าทุ่มเงินมหาศาลเพื่อมาฟื้นฟูให้ทันสมัยตอนนี้น้ำสะอาดใสแจ๋ว มีน้ำพุ ไฟประดับ น้ำตก ซึ่งเป็นหน้าตาให้เกาหลี คลองนี้มีระยะทาง 2.9 กม มีร้านค้าตลอดสองฝั่ง
เรียงรายตลอดสาย ในเวลากลางคืนที่นี่จะประดับตกแต่ง Lighting รวมทั้งมีการผสมผสานความเป็น Modern ได้ลงตัวเลยที่ ที่เจ๋งไปกว่านั้นคือ ในแต่ละช่วงแบ่งเป็น Theme ต่างๆ 22 แบบ ให้ทุกท่านได้เดินชม

นำท่านช้อปปิ้งตลาดดัง ที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมายให้ท่านได้เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟต์ KOKIKING เนื้อย่างหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือกรับประทานได้อย่างไม่อั้น

ที่พัก BLUE PEARL/OH MOK GYEO CO-OP/MATE HOTEL หรือเทียบเท่า

ที่อยู่ 111-7 Hwagok-dong Gangseo-gu, Seoul, South Korea
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ห้า พลอยอะเมทีส -TRICK EYE MUSEUM - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมขึ้นลิฟ์ท +TEDDY BEAR MUSEUM ) - ซุปเปอร์มาเก็ต สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านชมโรงงานเจียระไน พลอยอะเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ จากนั้นนำท่าน ชม “พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ” เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ” ที่ทำให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหม่ เป็นภาพวาดในลักษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหม่ เป็นความคิดสร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสาม มิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพ ให้มีมิติเหมือนจริง นำท่านย้อนรอยละครดัง “ Witch You Hee”, “ Kim Sang Soon”, “Boys Over Flowersหรือ F4เกาหลี” ณ เขานัมซาน-ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวกรุงโซล 1 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก (หอคอยโซลทาวเวอร์) สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ณ เขานัมซานใจกลางเมืองหลวง ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360 องศา และท่านสามารถคล้องกุญแจคู่รัก ตามความเชื่อได้ (ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นโซลทาวเวอร์+ TEDDY BEAR MUSEUM)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนู “Jimdak” เมนูเลื่องชื่อของเมืองอันดงทางภาคกลางของประเทศ ไก่ผัดกับเครื่องปรุงหลากชนิดรสชาติกลมกล่อมออกเผ็ดเล็กน้อยรับประทานกับ ข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงบนโต๊ะอาหาร
บ่าย จาก นั้นเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื้อของ (ร้านละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง(มาม่าเกาหลี)ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบิน และ สัมภาระ.........
19.00 น. นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ASIANA AIRLINES เที่ยวบินที่ OZ 759
00.25 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ
**********************************************************************************
บริษัท สยาม ทราเวล แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด
เลขที่ 189/24 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05662

สนใจติดต่อ
คุณนก โทร. 083-052-4015
คุณปู โทร. 083-032-5121
คุณปัท โทร. 087-677-7220
คุณเล็ก โทร. 085-250-5318
คุณกุ้ง โทร. 086-335-1269
คุณเต้ โทร. 086-334-9276

http://www.siamtravel.co.th

Email: sales@siamtravel.co.th


 


ราคา: 27,900ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: บริษัท สยาม ทราเวล แอนด์ เอเจนซี่ จำกัดอีเมล์: 
โทรศัพย์: สนใจติดต่อคุณปู 087-677-7220 หรือ คุณนก 083-052-4015IP Address: 125.25.161.144ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]