MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ เขื่อนเชี่ยวหลาน ทัวร์เขาสก สุราษฎร์ธานี กับ โปรแกรมทัวร์ กุ้ยหลินเมืองไทย เขื่อนรัชชประภา ทะเลสาบ 500ไร่ 4 วัน 3 คืน ทัวร์ราคาถูก 5,999 บาท

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ เขื่อนเชี่ยวหลาน ทัวร์เขาสก สุราษฎร์ธานี กับ โปรแกรมทัวร์ กุ้ยหลินเมืองไทย เขื่อนรัชชประภา ทะเลสาบ 500ไร่ 4 วัน 3 คืน ทัวร์ราคาถูก 5,999 บาท
เที่ยวสุขใจไปสุราษฎร์ เขาสก ชมมหัศจรรย์เสาหินกุ้ยหลินเมืองไทย
ทริปเที่ยวครบรส ล่องเรือ นอนแพ ท่องเขื่อนเชี่ยวหลาน ทะเลใน ทะเลสาบ 500ไร่ ชมความสวยงามของธรรมชาติสร้าง

MAGIC ON TOUR มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์ 4 วัน 3 คืน ณ “ สุราษฎร์ เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ” ท่องเขาสก ชมวิวสันเขื่อน ล่องเรือเพลินใจในทะเลสาบ 500 ไร่ เที่ยวเพลินกับหลากถ้ำสวย ถ้ำปะการัง ถ้ำประกายเพชร ถ้ำน้ำทะลุ ล่องแพเพลินไพร พักชิวๆบนแพ พักสบายๆในรีสอร์ท เติมเต็มทริปเที่ยวของท่านด้วยที่พักระดับมาตรฐาน โดดเด่นด้วยอาหารท้องถิ่น ร่วมทริปสุขใจไปกับทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพที่คอยดูแลเอาใจใส่ท่านตลอดการเดินทางแล้วคุณจะรู้ว่า “ มหัศจรรย์ของความฝันไม่ใช่สิ่งที่แตะต้องไม่ได้อีกต่อไป ”

กำหนดการเดินทาง : กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กรุ๊ปหน้าร้าน กรุณาสอบถามวันเดินทางอีกครั้ง

TOUR ITINERARY

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สุราษฏร์ธานี

20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีปั๊มน้ำมันบางจาก ถนนพระราม 2 ขาออก ( ข้างห้างบิ๊กซี ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม 2 ) โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมา สามารถกำหนด จุดนัดหมายได้เอง ) สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางโดยรถตู้/รถบัส VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ.สุราษฏร์ธานี ระหว่างทางทีมงาน บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง คืนนี้เชิญท่านพักผ่อนบนรถ ราตรีสวัสดิ์

วันที่สองของการเดินทาง สุราษฎร์ธานี - อุทยานแห่งชาติเขาสก - สันเขื่อน - ล่องเรือชมเขื่อนรัชชประภา -
กุ้ยหลินเมืองไทยแท่งหินสามเส้า - แพนางไพร - ถ้ำปะการัง - ทะเลใน
ทะเลสาบ 500 ไร่ - แพพักเขื่อนเชี่ยวหลาน

06.00 น. ฟ้าสางที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แวะให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติเขาสก ระหว่างทางแวะตลาดเช้าบ้านตาขุน ให้ท่านเลือกซื้อขนม น้ำเต้าฮู้ ปลาท่องโก๋ และผลไม้ตุนไว้เป็นเสบียงตอนกลางคืน
08.00 น. เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติเขาสก บริการอาหารอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหารสวัสดิการของทางอุทยานฯ
09.00 น. หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมบริเวณ สันเขื่อนรัชชประภา หรือ เขื่อนเชียวหลาน ซึ่งจัดเป็นสวนหย่อมสวยงาม ท่านสามารถชม ทิวทัศน์บริเวณศาลาประภาภิรมย์ ชมแนวสันเขื่อนและอ่างเก็บน้ำเบื้องล่างและถ่ายภาพคู่กับป้ายเขื่อนรัชชประภาขนาดใหญ่ สมควรแก่เวลา นำคณะลงเรือหางยาวล่องเรือสู่อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนรัชชประภา ระหว่างทางท่านสามารถชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาหินปูนสลับซับซ้อนเป็นรูปทรงแปลกตามากมาย อันเป็นสัญลักษณ์ของเขาสก
09.00 น. จากนั้นนำท่านลงเรือ ล่องอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนรัชชประภา ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาหินปูนที่สลับซับซ้อนเสมือน ภูมิประเทศที่กุ้ยหลินประเทศจีน จนได้รับการขนานนามว่า กุ้ยหลินเมืองไทย เรือนำท่านลัดเลาะเข้าไปในซอกเขาไปชมวิว แท่งหินกลางน้ำ หรือ เขาหินปูนสามต้น ภูเขาหินปูนที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางน้ำเรียงรายสลับกันสวยงาม เก็บภาพความงามเป็นที่ระลึกจากนั้นพาท่านไปชมวิวที่สวยงามหน้า แพนางไพร ให้อาหารฝูงปลาธรรมชาติจำนวนมากที่อาศัยอยู่รอบๆ เก็บภาพความประทับใจ กับวิวสวยๆที่เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายภาพยนต์หลายเรื่อง จากนั้นนำท่านเดินทางไปอีกแพ ขึ้นพักผ่อนนอนเล่น ชมวิว พายเรือแคนนู หรือท่านใดสนใจจะลงเล่นน้ำ ก็เชิญตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แพที่พัก ต้นน้ำเหนือเขื่อนเชี่ยวหลาน
11.00 น. เดินทางถึง แพพัก นำท่าน Check In เข้าที่พัก ที่นี่ท่านจะได้สัมผัสกับการดำรงชีวิตแบบชาวแพประมง ใช้ชีวิตเรียบง่ายบนแพพักหลังเล็กหลังน้อยที่ลอยอยู่เหนือน้ำ ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามให้ท่านพักผ่อน ผ่อนคลายอิริยาบถความเหนื่อยล้าจากการนั่งรถ
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหารบนแพ อิ่มอร่อยกับอาหารท่ามกลางธรรมชาติงามตา
13.00 น. หลังอาหารพาท่านนั่งเรือไปเที่ยวชม ถ้ำปะการัง ถ้ำสวยที่อยู่ใน ทะเลสาบ 500 ไร่ ทะเลสาบกลางหุบเขา หรือที่เรียกว่า ทะเลใน เรือจะนำคณะไปส่งยังชายป่า จากนั้นเราจะเดินเข้าไปยังทะเลสาบในหุบเขาอีก 20-30 นาที จากนั้นนำท่านนั่งแพไม้ไผ่อีกต่อหนึ่ง เพื่อไปยังปากถ้ำปะการัง โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานฯ นำชม พร้อมทีมงานดูแลอย่างใกล้ชิด ถ้ำปะการัง เป็นถ้ำที่มีความสมบูรณ์ ของหินงอกหินย้อยในรูปลักษณ์ที่แปลกตาเหมือนปะการังในทะเล จนได้รับการขนานนามว่า ถ้ำปะการัง ถ้ำนี้เป็นถ้ำแห้งไม่มีลำธารไหลผ่าน ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยไม่มีน้ำป่า สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางกลับสู่ฝั่งท่าเทียบเรือ ระหว่างล่องเรือกลับ ให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพในเขื่อนกันอีกครั้ง เก็บภาพให้หนำใจก่อนอำลา
15.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับแพที่พัก จากนั้นอิสระตามอัธยาศัยให้ท่านเล่นน้ำลอยคอรอดูพรอาทิตย์ตกหน้าที่พัก หรือ พายเรือแคนนู ลัดเลาะชายฝั่งเพื่อส่องสัตว์ที่ออกหากินตามชายน้ำ สัตว์ที่พบเห็นบ่อยๆจะมีอาทิ ค่างแว่นถิ่นใต้ ค่างดำ นกกก ชะนี ฯลฯ ถ้าโชคดีท่านอาจจะได้เห็นนกเงือกเลือกอยู่คู่บนยอดไม้ด้วย
17.00 น. บริการอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหารของแพที่พัก อิ่มอร่อยกับอาหารปักษ์ใต้พื้นเมือง หลังอาหารอิสระให้ท่านเข้าที่พัก พักผ่อน ตามอัธยาศัย คืนนี้หลับฝันดีไปกับบรรยากาศสุดคลาสิคของแพเขื่อน ราตรีสวัสดิ์

วันที่สามของการเดินทาง ชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้นกลางน้ำ - ถ้ำประกายเพชร / ถ้ำน้ำทะลุ – ที่ทำการอุทยาน
แห่งชาติเขาสก – รีสอร์ท

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าตรู่ ตื่นเช้ารับอากาศบริสุทธิ์ จากนั้นนำท่านลงเรือไปชม ทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นกลางสายน้ำ เชิญท่าน เก็บภาพความประทับใจของสายหมอกยามเช้าที่ลอยเหนือผืนน้ำ และ ชมความสวยงามของทัศนียภาพของภูเขาหินปูน หน้าผาหินปูนกับผืนน้ำสีเขียวมรกต จากนั้นนำท่านกลับแพที่พัก
07.00 น. บริการอาหารเช้า (4) พร้อมจิบชา กาแฟ อุ่นๆ ท่ามกลางบรรยากาศแสนดี หลังอาหารนำท่านออกเที่ยวชมความงามของเขื่อนเชี่ยวหลาน
โปรแกรม ถ้ำน้ำทะลุ ปิดไม่ให้เข้าชมในช่วงฤดูฝน ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 14 ธ.ค. ของทุกปี ** นอกช่วงฤดูนำท่านเที่ยวชม ถ้ำประกายเพชร แทน **
08.00 น. หลังอาหารนำท่านไปเที่ยวชม ถ้ำน้ำทะลุ ให้ท่านรับฟังคำบรรยายการเตรียมตัวท่องเที่ยวและการถ่ายภาพในถ้ำ จากเจ้าหน้าที่ของ อุทยานฯก่อนเดินทาง การเดินทางไปชมใช้เวลาไปกลับประมาณ 5 ชม. โดยแบ่งเป็นเดินทางโดยเรือประมาณ 4 ชม.และเดินเท้า ประมาณ 1 ชม. (4 กม.) โดยทางเดินเท้าจะเดินลัดเลาะไปตามลำธาร แล้วตัดเข้าป่าดิบ ผ่านลำธารหลายสายจนถึงปากถ้ำ ถ้ำน้ำทะลุ เป็นถ้ำใหญ่มีลักษณะเป็นถ้ำเปิด คือเข้าและออกได้สองทาง ปากถ้ำกว้าง 30 เมตร ภายในกว้างขวางมีลำธารไหล ผ่านตลอดความยาว 500 เมตร ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย รวมทั้งโขดหินที่เกิดจากการกัดเซาะของสายน้ำจนมีรูปทรงแปลกตา การท่องเที่ยวถ้ำน้ำทะลุจะเป็นลักษณะผจญภัยนักท่องเที่ยวควรสวมใส่เสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัยและนำไฟฉายเข้าไปด้วย เพราะในบางช่วงมืดและต้องลอยคอลุยน้ำข้ามไป และสำหรับคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นจะมีเชือกเส้นใหญ่ขึงไว้บริการให้เกาะและ ไต่ข้ามไปอย่างสนุกสนานตื่นเต้น จากนั้นนำท่านกลับแพที่พัก
โปรแกรม ถ้ำประกายเพชร สามารถเที่ยวได้ทั้งปี
09.00 น. หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำประกายเพชร อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานฯที่มีความสวยงามแปลกตา ชมหินประการังหินงอก หินย้อย ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสมบูรณ์สวยงาม จากนั้นนำท่านกลับแพที่พัก
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหารบนแพ หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out เดินทางกลับที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสก
16.00 น. ถึง ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสก นำท่านชมนิทรรศการเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติต่างๆภายในอุทยาน และให้ท่านชมสไลด์ เกี่ยวกับ ดอกบัวผุด พืชมหัศจรรย์แห่งเทือกเขาสก และหากสอบถามเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานว่ามีการตรวจพบว่ามี ดอกบัวผุดบาน เราจะหาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปตามหาบัวผุดกันในวันรุ่งขึ้น
17.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก Check In ณ บ้านนับดาวรีสอร์ท / เขาสกชีวาลัย / ภูผาและลำธารรีสอร์ท หรือเทียบเท่า รีสอร์ทสวย สะอาด บรรยากาศดี ท่ามกลางความงามที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติสงบเป็นส่วนตัว อิสระให้ท่านเก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. บริการอาหารเย็น (6) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารอิสระเชิญท่านเข้าที่พัก พักผ่อน คืนนี้หลับฝันดี ราตรีสวสัดิ์

วันที่สี่ของการเดินทาง เดินป่าตามรอยดอกบัวผุด - น้ำตกแม่ยาย / กิจกรรมล่องแก่งห่วงยาง พายเรือแคนนู - อำเภอไชยา
- ชุมพร – กรุงเทพฯ

โปรแกรม ตามหาบัวผุด ปกติจะพบได้ในช่วงเดือน พ.ย. - มี.ค. ของทุกปี ( ทั้งนี้เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ที่อยู่เหนือการควบคุม )
** หากนอกช่วงฤดูกาล นำสนุกกับกิจกรรมล่องแก่งห่วงยาง / พายเรือแคนนู / ขี่ช้างชมไพร แทน **
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์ บริการท่านด้วยอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของทางรีสอร์ท
08.00 น. หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสก เตรียมตัวสำหรับการเดินเท้าออก ตามหาดอกบัวผุด ระยะทางเดินเท้า แต่ละช่วงที่พบจะเดินใกล้ไกลไม่เท่ากัน บางช่วงอาจจะเดินไกลถึง 5 กม. หรือบางทีก็เดินแค่ 2-3 กม. ก็พบแล้ว
09.30 น. หลังจากไปชมความมหัศจรรย์ของดอกบัวผุดแล้ว หากยังมีเวลาเหลือจะแวะให้ท่านเที่ยว น้ำตกแม่ยาย น้ำตกที่ติดริมถนน สาย 401 เป็นน้ำตกชั้นเดียวสูงประมาณ 30 เมตร มีความสวยงามโดยเฉพาะฤดูฝนน้ำจะเต็มหน้าผาที่สูงชันกระจัดกระจาย แตกฟองขาวโพลน อิสระให้ท่านเก็บภาพก่อนอำลา
โปรแกรม กิจกรรมล่องแก่งห่วงยาง / พายเรือแคนนู / ขี่ช้างชมไพร สามารถเที่ยวได้ทั้งปี
09.00 น. หลังอาหารเช้า อิสระให้ท่านพักผ่อนสบายๆในวันท่องเที่ยววันสุดท้ายของทริปก่อนที่จะเดินทางกลับ ไม่ว่าจะเดินชมรอบๆ รีสอร์ทสวย เก็บภาพความประทับใจหลายๆมุม นอนเล่นอ่านหนังสือชิวๆ ท่ามกลางเบื้องหน้าเป็นวิวเขาหินปูน หรือ ท่านใดสนใจจะทำกิจกรรมเราก็มีบริการ ขอแนะนำท่านด้วยกิจกรรมสุดฮิต ล่องแก่งห่วงยาง สนุกแบบถึงตัวกับระยะทางสายน้ำ 3-4 กม. หรือ กิจกรรมพายเรือแคนนู ชมความสวยงามของธรรมชาติและสายนที หรือ ขี่ช้างชมไพร ( อัตราค่ากิจกรรมไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ )
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารให้ท่านเตรียมตัวเก็บสัมภาระ Check Out อำลาเขาสก
13.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อของฝากที่ อำเภอไชยา เลือกซื้อสินค้าชื่อดังเมืองหอยใหญ่ ไข่แดง อย่างไข่เค็มไชยา หอยขาวพุมเรียง หอยนางรม ขนมจั้ง และสะตอ ฯลฯ จากนั้นเดินทางต่อ
17.00 น. ถึง จ.ชุมพร แวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารคุณสาหร่าย ( มื้อนี้รับประทานตามอัธยาศัย ) และสำหรับท่านใด ที่ยังไม่จุใจกับการช้อปปิ้ง ก็เชิญตามอัธยาศัยที่นี่ หลังอาหารมุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพฯ
24.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
** ทริปท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักและมีจิตสำนึกดี **

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ท่านละ 5,999 บาท ( สำหรับคณะเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป )
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,700 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ 400 บาท
++ กรณี พักแพในเขื่อนรัชประภา 2 คืน ผู้ใหญ่ท่านละ 5,499 บาท ( คณะเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป )

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่ารถตู้ / บัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าที่พัก 2 คืน บนแพ 1 คืน ที่เขื่อนรัชชประภา แพไกรสร / แพโตนเตย / แพนางไพร / แพเพลินไพร ( ห้องพัดลม พักรวม - ห้องน้ำรวม ) พักรีสอร์ท 1 คืน ที่ บ้านนับดาวรีสอร์ท / เขาสกชีวาลัย / ภูผาและลำธารรีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวีน้ำอุ่น )
ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเรือนำเที่ยวในเขื่อนเชี่ยวหลาน
ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 2 แสนบาท – 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ มัคคุเทศก์ พนักงานยกกระเป๋า ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ )
ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ

เงื่อนไขการจองทัวร์

กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ และท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ หรือ 50%ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วัน หลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศ
ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 2 อาทิตย์
** หมายเหตุ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้วขอความกรุณา ส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่หมายเลขโทรสาร 02-809-4989 **

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ขอสงวนสิทธิ์การออกเดินทาง ดังนี้

กรณีคณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 8 ท่าน
กรณีรถโค้ชใหญ่ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 40 ท่าน
หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ

การเตรียมตัวและสิ่งที่ควรเตรียมมา

ยาประจำตัว
ชุดดำน้ำควรเป็นแขนยาว ขายาว แต่เข้ารูป เพื่อกันแตนทะเล
ถุงกันน้ำ / ผ้าขนหนู
กล้องภาพถ่าย / หมวก , ร่ม
แว่นตากันแดด , ครีมกันแดด / และอื่นๆที่จำเป็น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – พร้อมชมภาพทริปที่ผ่านมา

Tel : 02-444-3173 , 089-219-0822 , 086-323-7924
www.magic-ontour.com
www.facebook.com/magicontour
www.twitter.com/magicontour


 


ราคา: 5,999ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: Churirat Janlueanอีเมล์: 
โทรศัพย์: 506 M.6 Laksong Bangkae BKK 10160IP Address: 58.9.105.23

คำค้น:  โปรแกรมทัวร์เขาสก สงกรานต์ 2556 | แพโตนเตย เขาสก 2556 | แพโตนเตย 2556 | วิธีตามหาเจ้าหน้าที่เขื่อนเชี่ยวหลาน |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]