MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป เที่ยวชัยภูมิ ทัวร์ชัยภูมิ ณ อ.เทพสถิต กับ โปรแกรมทัวร์ ดอกกระเจียว ทัวร์ทุ่งกระเจียว มอหินขาว ทัวร์ผีตาโขน เทศกาลดอกกระเจียวบาน ทัวร์ราคาถูก

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป เที่ยวชัยภูมิ ทัวร์ชัยภูมิ ณ อ.เทพสถิต กับ โปรแกรมทัวร์ ดอกกระเจียว ทัวร์ทุ่งกระเจียว มอหินขาว ทัวร์ผีตาโขน เทศกาลดอกกระเจียวบาน ทัวร์ราคาถูก
เที่ยวสุขใจไปชัยภูมิ หยิบหมอกหยอกกระเจียว วันเดียวเที่ยวสองอุทยานสวย
ทริปเดียวเที่ยวคุ้ม บุกทุ่งกระเจียว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม วัดเขาประตูชุมพล ชมอันซีนไทยแลนด์ สโตนเฮดจ์เมืองไทย ณ มอหินขาว

MAGIC ON TOUR มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์ One Day Trip ณ “ ชัยภูมิ อ.เทพสถิต ดินแดนสวยสถิต ” ทริปเดียวเที่ยวคุ้ม ชมความงามของดอกกระเจียว ณ อุทยานแห่งชาติ ป่าหินงาม ถ่ายภาพคู่กับจุดชมวิวสุดแผ่นดิน อลังการมหึมาหินยักษ์ล้านปี ลอดซุ้มประตูศักดิ์สิทธิ์ วัดเขาประตูชุมพล สู่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา พิสูจน์มหัศจรรย์ธรรมชาติ ณ มอหินขาว สโตนเฮดจ์เมืองไทย ร่วมทริปสุขใจ ไปกับทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพ ที่คอยดูแลเอาใจใส่ท่านตลอดการเดินทางแล้วคุณจะรู้ว่า “ มหัศจรรย์ของความฝันไม่ใช่สิ่งที่แตะต้องไม่ได้อีกต่อไป ”

กำหนดการเดินทาง : กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กรุ๊ปหน้าร้าน กำหนดการเดินทาง ดังนี้

เดือนมิถุนายน 2555 ( ทริปเปิดฤดูกาล ) : 16 , 17 , 23 , 24 , 30
เดือนกรกฎาคม 2555 ( ช่วงที่ว่าดอกไม้จะสวยมากที่สุด ) : 01 , 07 , 08 , 14 , 15 , 21 , 22 , 28 , 29
เดือนสิงหาคม 2555 ( ทริปปิดฤดูกาลก่อนต้องรอใหม่ปีหน้า ) : วันอาสาฬหบูชา 02 , วันเข้าพรรษา 03 , 04 , 05 , 11 วันแม่แห่งชาติ 12 , 13

TOUR ITINERARY

วันเดินทาง กรุงเทพฯ - ชัยภูมิ - อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม - นั่งรถรางชมทุ่งดอกกระเจียว - จุดชมวิวสุดแผ่นดิน - ป่าหินงาม - วัดเขาประตูชุมพล - อุทยานแห่งชาติภูแลนคา มอหินขาว – กรุงเทพฯ

05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมา สามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) สมควรแก่เวลา นำท่านออกเดินทางโดยรถตู้/รถบัส VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ.ชัยภูมิ ระหว่างทางทีมงานบริการอาหารเช้าแบบปิกนิค (1) และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
09.00 น. เดินทางถึง จ.ชัยภูมิ นำท่านท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อุทยานที่มีการแพร่กระจายของพันธุ์ไม้ดินดอกกระเจียวอยู่เป็นจำนวนมาก มีความหลากหลายของระบบนิเวศและมีไม้ดอกจำพวกดุสิตา เอนอ้าและกล้วยไม้ ขึ้นรวมอยู่ด้วย นำท่านเปลี่ยนรถเป็นรถรางนำเที่ยวของทางอุทยานเพื่อเข้าชม ทุ่งดอกกระเจียว หรือ ทุ่งบัวสวรรค์ ช่วงระหว่างเดือน มิถุนายน-สิงหาคม บนท้องทุ่งหญ้าเพ็กสีเขียวจะมีดอกกระเจียวชูช่อสีชมพูอมม่วงขึ้นแซมอยู่ทั่วไป มองดูละลานตาเป็นภาพที่สวยงามมาก อิสระเชิญท่านเก็บภาพความประทับใจ เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านไปยังจุดต่อไป คือ จุดชมวิวสุดแผ่นดิน เป็นจุดที่สูงที่สุดของเทือกเขาพังเหย สูงจากระดับน้ำทะเล 846 เมตร เป็นแนวหน้าผาซึ่งเป็นรอยต่อ ระหว่างภาคกลางและภาคอีสาน จากจุดชมวิวสุดแผ่นดินนี้ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์สันเขาสลับซับซ้อนและสัมผัสกับสายลมพัดเย็นสบายตลอดวัน จากนั้นนำท่านเดินกลับตามแนวเส้นทางชมธรรมชาติ เพื่อไปขึ้นรถรางเที่ยวยังจุดต่อไปซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของเส้นทางนั่นคือ ป่าหินงาม ชมเสาหินรูปร่างแปลกตา ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของลมมาเป็นเวลานานนับล้านปีจนกลายเป็นรูปทรงต่างๆสวยงาม อาทิ หินรูปถ้วยฟุตบอลโลก หินตะปู หินรูปเรดาห์ หินรูปปราสาทโบราณ หินรูปสัตว์ต่างๆ ฯลฯ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
11.00 น. จากนั้นนำท่านไปยัง วัดเขาประตูชุมพล นมัสการพระประธานในอุโบสถ และชมรอบๆบริเวณวัดประกอบด้วยศาลาปฏิบัติธรรม หอระฆังสูงตระหง่าน และลานหินที่มีโขดหินน้อยใหญ่มากมาย ร่มรื่นด้วยแมกไม้นานาชนิด
11.30 น. บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านออกเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติภูแลนคา มอหินขาว
14.30 น. เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติภูแลนคา นำท่านชมกลุ่มเสาหินมหัศจรรย์ มอหินขาว หรือ สโตนเฮดจ์เมืองไทย อีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่ถือว่ามีความงดงามทางธรรมชาติไม่แพ้ทุ่งดอกกระเจียวงาม ร่วมพิสูจน์ความมหัศจรรย์ที่คนเฒ่าคนแก่เล่าขานกันว่าในทุกคืนวันพระ 15 ค่ำ และ 8 ค่ำ จะเกิดปรากฎการณ์พิเศษกับก้อนหินใหญ่ 5 ก้อน อันเป็นที่มาที่ทำให้ชาวบ้านแถวนั้นพากันเรียกที่นี่ว่า มอหินขาว อิสระให้ท่านเก็บภาพความงดงามของสถาปัตยกรรมธรรมชาติเสาหินน้อยใหญ่ ตามอัธยาศัย
16.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ ระหว่างทางแวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็น ( มื้อนี้รับประทานตามอัธยาศัย ) พร้อมเลือกซื้อ ของฝากคนทางบ้าน จากนั้นเดินทางต่อ
24.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
** ทริปท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักและมีจิตสำนึกดี **

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่ เดินทางโดยรถตู้ 9 ที่นั่ง ( 8 ท่านขึ้นไป ) 1,399 บาท
ราคาผู้ใหญ่ เดินทางโดยรถตู้ 12 ที่นั่ง ( 10 ท่านขึ้นไป ) 1,299 บาท
ราคาผู้ใหญ่ เดินทางโดยรถตู้ 12 ที่นั่ง ( 12 ท่านขึ้นไป ) 1,199 บาท
ราคาเด็ก ( อายุต่ำกว่า 12 ปี ) ลดจากราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 100 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่ารถตู้ / บัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าอาหาร 2 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่ารถรางนำเที่ยวทุ่งกระเจียว
ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 2 แสนบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
ค่าทิป พนักงานขับรถ มัคคุเทศก์ ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ )
ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ

เงื่อนไขการจองทัวร์

กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ และท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ หรือ 50%ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วัน หลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศ
ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 2 อาทิตย์
** หมายเหตุ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้วขอความกรุณา ส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่หมายเลขโทรสาร 02-809-4989 **

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ขอสงวนสิทธิ์การออกเดินทาง ดังนี้

กรณีคณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 8 ท่าน
กรณีรถโค้ชใหญ่ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 40 ท่าน
หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – พร้อมชมภาพทริปที่ผ่านมา

Tel : 02-444-3173 , 089-219-0822 , 086-323-7924
www.magic-ontours.com
www.facebook.com/magicontour
www.twitter.com/magicontour
http://www.youtube.com/magicontour1


   


ราคา: 1,199ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: ศรินทิพย์ จันทร์เลื่อนอีเมล์: 
โทรศัพย์: 506 ม.6 แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160IP Address: 58.9.150.48ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]