ออกใหม่ ซีรีย์เดือนกันยายน-พฤศจิกายน ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

ออกใหม่ ซีรีย์เดือนกันยายน-พฤศจิกายน ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน
PROGRAM ที่นั่ง จอง รับได้ PERIOD เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
คลิกดาวน์โหลดโปรแกรมได้เลยจ้า ADT CHD W/B CHD N/B SGL
ดันด่วน
HKGRJ_4 : ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน
D1.BKK-HKG,RJ182 : 1615-2005
D2.อาหารเช้า,วิคตอเรียพีค,รีพลัสเบย์,อาหารเที่ยง,พระใหญ่,เซินเจิ้น(รถไฟ) (B/L/D-Seafood)
D3.อาหารเช้า, ช้อปปิ้งหลอวู่,Splendid Of China+Show,อาหารเย็น (B/D) 15+1 8 7 15-18 กันยายน 16,900 15,900 14,900 3,500
D4.อาหารเช้า,ฮ่องกง (รถไฟ),อิสระ,RJ183:2135-2320 (B)

ACCOM: PANDA HOTEL or similar / CAA HOLY SUN HOTEL or similar
ตามสไตล์..
Super Promotion ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 15-17 กันยายน
D1.BKK-HKG,EK384,เซินเจิ้น(รถไฟ) อาหารเย็น (D) 21-23,22-24,28-30 กันยายน
D2. อาหารเช้า, หลอวู่,เที่ยง, Splendid + Show (B/L/D) 5-7,6-8 ตุลาคม
D3. อาหารเช้า, ฮ่องกง (รถไฟ), ซิตี้ทัวร์ ,เที่ยง,ช้อปปิ้ง,กรุงเทพฯ EK385 (B/L) 2-4,3-5,9-11,10-12 พฤศจิกายน 13,900 13,900 12,900 2,000
23-25,24-26 พฤศจิกายน
ACCOM: CAA HOLY SUN or similar
HKGEK_1 ฮ่องกง พระใหญ่เกาะลันเตา 3 วัน 15+1 15 x 15-17 กันยายน 17,500 17,500 16,500 3,500
D1.BKK-HKG,EK384 : 1345-1720,Avenue Of Star (D) 21-23,22-24,28-30 กันยายน 17,900 17,900 16,900 3,500
D2.อาหารเช้า,วัดแชกงหมิว,รีพลัสเบย์,วัดหวังต้าเซียน, อาหารเที่ยง,อิสระ (B/L) 5-7,6-9 ตุลาคม 18,500 18,500 17,500 4,500
D3.อาหารเช้า,กระเช้านองปิง,พระใหญ่เกาลันเตา,City Gate OutLet ,อิสระ , EK385 (B) 6 9 26-28 ตุลาคม 18,900 18,900 17,900 4,500
2-4,3-5,9-11,10-12,16-18,17-19 17,900 17,900 16,900 3,500
23-25,24-26 พฤศจิกายน 17,900 17,900 16,900 3,500
ACCOM: PANDA HOTEL or similar 1-3,14-16,15-17 ธันวาคม 17,900 17,900 16,900 3,500
HKGOX_2 : ฮ่องกง ไหว้พระ 4 วัน 15+1 13-16,14-17,15-18 14,599 14,599 13,599 4,500
D1.BKK-HKG,OX200 : 1640-2030 20-23,21-24,22-25,27-30 กันยายน 15,599 15,599 14,599 5,000
D2.อาหารเช้า,วัดแชกงหมิว,รีพลัสเบย์,วัดหวังต้าเซียน, อาหารเที่ยง,อิสระ(B/L) 4-7,5-8,6-9 ตุลาคม 15,999 15,999 14,999 5,000
D3.อาหารเช้า,อิสระ (B) 8-11,9-12,10-13,15-18,16-19,17-20 15,599 15,599 14,599 5,000
D4.HKG-BKK,OX203 : 0815-0955 22-25,23-26,24-27 พฤศจิกายน 15,599 15,599 14,599 5,000
ACCOM: PANDA HOTEL or similar 13-16,14-17,15-18 ธันวาคม 15,599 15,599 14,599 5,000
HKGEK_3 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 15+1 x x 15-17 กันยายน 18,900 18,900 17,900 3,500
D1.BKK-HKG,EK384 : 13.45-17.20, อาหารเย็น, Symphony of Lights, Avenue of Star (D) 21-23,22-24,28-30 กันยายน 18,900 18,900 17,900 3,500
D2. อาหารเช้า,ฮ่องกงดิสนีแลนด์-อาหารเที่ยง-คูปอง (B/L) 5-7,6-9 ตุลาคม 19,500 19,500 18,500 3,500
D3. อาหารเช้า, วัดแชกงหมิว,รีพลัสเบย์,วัดหวังต้าเซียน,อิสระ EK385: 21.15-23.15 (B) 6 9 26-28 ตุลาคม 19,900 19,900 18,900 4,500
2-4,3-5,9-11,10-12,16-18,17-19 18,900 18,900 17,900 4,500
23-25,24-26 พฤศจิกายน 18,900 18,900 17,900 3,500
ACCOM: PANDA HOTEL or similar 1-3,14-16,15-17 ธันวาคม 18,900 18,900 17,900 3,500
HKGRJ_4 : ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน 15+1 8 7 15-18 กันยายน 16,900 15,900 14,900 3,500
D1.BKK-HKG,RJ182 : 1615-2005 20-23,22-25,27-30 กันยายน 16,900 15,900 14,900 3,500
D2.อาหารเช้า,วิคตอเรียพีค,รีพลัสเบย์,อาหารเที่ยง,พระใหญ่,เซินเจิ้น(รถไฟ) (B/L/D-Seafood) 1-4,6-9 ตุลาคม 17,900 16,900 15,900 4,000
D3.อาหารเช้า, ช้อปปิ้งหลอวู่,Splendid Of China+Show,อาหารเย็น (B/D) 1-4,3-6,8-11,10-13,15-18,17-20 16,900 15,900 14,900 3,500
D4.อาหารเช้า,ฮ่องกง (รถไฟ),อิสระ,RJ183:2135-2320 (B) 22-25,24-27 พฤศจิกายน 16,900 15,900 14,900 3,500
ACCOM: PANDA HOTEL or similar / CAA HOLY SUN HOTEL or similar 13-16,15-18 ธันวาคม 16,900 15,900 14,900 3,500
HKGEK_5 : ฮ่องกง มาเก๊า 3 วัน 15-17 กันยายน 18,900 18,900 17,900 4,000
D1.BKK-HKG,EK384 : 1345-1720,Avenue Of Star (D) 22-24 กันยายน 19,599 19,599 18,599 4,500
D2.อาหารเช้า,แชกงหมิว,หวังต้าเซี่ยน,รีพลัสเบย์,อาหารเที่ยง,มาเก๊า โดยเรือ,ชมเวเนเชี่ยน(B/L) 6-8 ตุลาคม 18,900 18,900 17,900 4,000
D3.อาหารเช้า,วัดอาม่า,เซนต์ปอล,เซนาโด้,ฮ่องกง โดยเรือ,HKG-BKK EK385: 2115-2315 (B) 26-28 ตุลาคม 19,900 19,900 18,900 5,000
3-5,10-12,17-19,24-26 พฤศจิกายน 17,900 17,900 16,900 3,500
ACCOM: PANDA HOTEL or similar / BEST WESTERN TAIPA HOTEL or similar 1-3,15-17 ธันวาคม 17,900 17,900 16,900 3,500
HKGOX_6 : ฮ่องกง มาเก๊า 4 วัน 15-18 กันยายน 16,900 16,900 15,900 5,000
D1.BKK-HKG,OX200 : 1640-2030 20-23,22-24 กันยายน 17,900 17,900 16,900 6,000
D2.อาหารเช้า,มาเก๊า : วัดอาม่า,วิหารเซนต์ปอล,เซนาโด้,อาหารเที่ยง,ชมเวเนเชี่ยน(B/L) 6-9 ตุลาคม 17,900 17,900 16,900 6,000
D3.อาหารเช้า,ฮ่องกง,วัดแชกงหมิว,รีพลัสเบย์,วัดหวังต้าเซียน, อาหารเที่ยง,ช้อป 2 ร้าน 1-4,3-6,8-11,10-13,17-20 17,599 17,599 16,599 5,500
อิสระ,Avenue Of Star,Symphony Of Light (B/L) 22-25,24-27 พฤศจิกายน 17,599 17,599 16,599 5,500
D4.HKG-BKK,OX203 : 0815-0950 29 พ.ย.-2 ธ.ค. 17,599 17,599 16,599 5,500
ACCOM: PANDA HOTEL or similar / BEST WESTERN TAIPA HOTEL or similar 1-4,13-16,15-18 ธันวาคม 17,599 17,599 16,599 5,500
HKGEK_7 : ฮ่องกง มาเก๊า ลันเตา 4 วัน 15-18 กันยายน 20,900 20,900 19,900 5,000
D1.BKK-HKG,EK384 : 1345-1720,Avenue Of Star,Symphony Of Light (D) 21-24,22-25 กันยายน 21,900 21,900 20,900 6,000
D2.อาหารเช้า,วัดแชกงหมิว,รีพลัสเบย์,วัดหวังต้าเซียน, อาหารเที่ยง,พระใหญ่ (B/L) 5-8,6-9 ตุลาคม 21,900 21,900 20,900 6,000
D3.อาหารเช้า,มาเก๊า : วัดอาม่า,วิหารเซนต์ปอล,เซนาโด้,อาหารเที่ยง,ชมเวเนเชี่ยน(B/L) 2-5,3-6,9-12,10-13,16-19,17-20 21,900 21,900 20,900 6,000
D4.อาหารเช้า,ฮ่องกง อิสระช้อปปิ้ง,HKG-BKK EK385: 2115-2315 (B) 23-26,24-27 พฤศจิกายน 21,900 21,900 20,900 6,000
ACCOM: PANDA HOTEL or similar / BEST WESTERN TAIPA HOTEL or similar 30-3,1-4,14-17,15-18 ธันวาคม 21,900 21,900 20,900 6,000
HKGRJ_8 : ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 13-16 กันยายน 17,900 16,900 15,900 3,500
D1.BKK-HKG,RJ182 : 1515-1900 เซินเจิ้น (รถไฟ) (D) 15-18,20-23,22-25,27-30 กันยายน 17,900 16,900 15,900 3,500
D2. อาหารเช้า,ช้อปปิ้งหลอวู่, อิสระอาหารกลางวัน,จูไห่(โค้ช),หยวนหมิง,อาหารเย็น (/B/D) 1-4,6-9 ตุลาคม 17,900 16,900 15,900 3,500
D3. อาหารเช้า,ถนนคู่รัก,หวีหนี่,อาหารเที่ยง,มาเก๊า,วิหารเซนต์ปอล,เซนาโด้,อาม่า,ชมเวเนเชี่ยน(B/L) 1-4,3-6,8-11,10-13,15-18,17-20 17,900 16,900 15,900 3,500
D4. อาหารเช้า,ฮ่องกง(เฟอร์รี่),วิคตอเรีย พีค,รีพลัสเบย์,อาหารเที่ยง,ช้อปปิ้ง RJ183: 2125-2325 (B/L) 22-25,24-27 พฤศจิกายน 17,900 16,900 15,900 3,500
ACCOM: CAA HOLY SUN / SWAN HOTEL / BEST WESTERN TAIPA HOTEL or similar 13-16,15-18 ธันวาคม 17,900 16,900 15,900 3,500
HKGEK_8 : ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 15-18 กันยายน 17,900 17,900 16,900 3,500
D1.BKK-HKG,EK384 : 1345-1720, เซินเจิ้น (รถไฟ) (D) 15+1 21-24,22-25 กันยายน 17,900 17,900 16,900 3,500
D2. อาหารเช้า,ช้อปปิ้งหลอวู่, อิสระอาหารกลางวัน,จูไห่(โค้ช),หยวนหมิง,อาหารเย็น (/B/D) 5-8,6-9 ตุลาคม 17,900 17,900 16,900 3,500
D3. อาหารเช้า,ถนนคู่รัก,หวีหนี่,อาหารเที่ยง,มาเก๊า,วิหารเซนต์ปอล,เซนาโด้,อาม่า,ชมเวเนเชี่ยน(B/L) 2-5,3-6,9-12,10-13,16-19,17-20 17,900 17,900 16,900 3,500
D4. อาหารเช้า,ฮ่องกง(เฟอร์รี่),วิคตอเรีย พีค,รีพลัสเบย์,อาหารเที่ยง,ช้อปปิ้ง EK385 2125-2355 (B/L) 23-26,24-27 พฤศจิกายน 17,900 17,900 16,900 3,500
ACCOM: CAA HOLY SUN / SWAN HOTEL / BEST WESTERN TAIPA HOTEL or similar 30-3,1-4,14-17,15-18 ธันวาคม 17,900 17,900 16,900 3,500
HKGRJ_9 : ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า 4 วัน 13-16 กันยายน 17,900 16,900 15,900 3,500
D1.BKK-HKG,RJ182 : 1515-1900 เซินเจิ้น (รถไฟ) (D) 15-18,20-23,22-25,27-30 กันยายน 18,500 17,500 16,500 4,500
D2.อาหารเช้า,ช้อปปิ้งหลอวู่, อิสระอาหารกลางวัน,Splendid of China + Show (B/D) 1-4,6-9 ตุลาคม 18,900 17,900 16,900 4,500
D3.อาหารเช้า,มาเก๊า (โค้ช),วิหารเซนต์ปอล,เซนาโด้,อาม่า,อาหารเที่ยง,ชมเวเนเชี่ยน, 1-4,3-6,8-11,10-13,15-18,17-20 17,900 16,900 15,900 3,500
ฮ่องกง (เฟอร์รี่), Avenue of Star, Symphony of Lights (B/L) 22-25,24-27 พฤศจิกายน 17,900 16,900 15,900 3,500
D4. อาหารเช้า,วิคตอเรีย พีค,รีพลัสเบย์,อาหารเที่ยง,ช้อปปิ้ง RJ183: 2135-2320 (B/L) 13-16 , 15-18 ธันวาคม 17,900 16,900 15,900 3,500
ACCOM: CAA HOLY SUN / PANDA HOTEL or similar
HKGUL_10 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 15-17 กันยายน 15,900 14,900 13,900 3,000
D1.BKK-HKG,UL422 : 13.20-17.10, อาหารเย็น, Symphony of Lights, Avenue of Star (D) 20-22,22-24,27-29 กันยายน 16,900 15,900 14,900 3,500
D2. อาหารเช้า, มาเก๊า (เฟอร์รี่), เซนต์ปอล,วัดอาม่า,เซนาโด้,อาหารเที่ยง,เวเนเชียน,จูไห่,อาหารเย็น(/B/L/D) 4-6,6-8 ตุลาคม 16,900 15,900 14,900 3,500
D3. อาหารเช้า,ฮ่องกง (เฟอร์รี่), วิคตอเรีย พีค, รัพลัสเบย์, ช้อปปิ้ง UL423: 18.20-20.10 (B) 1-3,3-5,8-10,10-12,15-17 พฤศจิกายน 16,900 15,900 14,900 3,500
17-19,23-25,24-26 พฤศจิกายน 16,900 15,900 14,900 3,500
ACCOM: PANDA HOTE / SWAN HOTEL or similar 29-1,6-8,13-15,15-17 ธันวาคม 16,900 15,900 14,900 3,500
HKGUL_11 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 13-15,15-17 กันยายน 15,500 14,500
D1.BKK-HKG,UL422 : 13.20-17.10, อาหารเย็น, Symphony of Lights, Avenue of Star (D) 20-22,22-24,27-29 กันยายน 15,900 14,900 13,500 3,000
D2. อาหารเช้า, วิคตอเรีย พีค, รีพลัสเบย์,อาหารเที่ยง,เซินเจิ้น (รถไฟ), Splendid + Show (B/L/D) 4-6,6-8 ตุลาคม 15,900 14,900 13,900 3,500
D3. อาหารเช้า, หลอหวู่, ฮ่องกง (รถไฟ), ช้อปปิ้ง UL423: 18.20-20.10 (B) 1-3,3-5,8-10,10-12,15-17 พฤศจิกายน 15,500 14,500 13,900 3,500
17-19,23-25,24-26 พฤศจิกายน 15,500 14,500 13,500 3,000
ACCOM: CAA HOLY SUN / PANDA HOTEL or similar 29-1,6-8,13-15,15-17 ธันวาคม 15,500 14,500 13,500 3,000
HKGTG_12 มาเก๊า - ฮ่องกง 3 วัน ThaiSmile 15+1 8 7 21-23 กันยายน 18,900 17,900 16,900 3,500
D1.BKK-MFM,TG750 : 07.45-11.30, VENATIAN HOTEL อาหารเย็น, (D) 5-7 ตุลาคม 19,900 18,900 17,900 4,000
D2. อาหารเช้า, วิหารเซนต์ปอล,วัดอาม่า,ฮ่องกง,ย่านจิมซาจุ่ย,A symphony of Lights,Avenue Of star (B/L) 2-4,9-11,16-18,23-25 พฤศจิกายน 18,900 17,900 16,900 3,500
D3. อาหารเช้า, วัดแชกงหมิว,รีพลัสเบย์,วัดหวังต้าเซียน,มาเก๊า TG753 : 21.15-23.00 (B) 30-2 , 14-16 ธันวาคม 18,900 17,900 16,900 3,500
ACCOM: GRAND VIEW / PANDA HOTEL or similar
HKGTG_13 มาเก๊า - จูไห่ 3 วัน นอน มาเก๊า 1 คืน จูไห่ 1 คืน ThaiSmile 15+1 22-24 กันยายน 15,900 14,900 13,900 3,000
D1.BKK-MFM,TG750 : 07.45-11.30, VENATIAN HOTEL อาหารเย็น, (D) 6-8 ตุลาคม 15,900 14,900 13,900 3,000
D2. อาหารเช้า,จูไห่,ถนนคู่รัก,BAI LIAN,พระราชวังหยวนหมิง, (B/L/D) 3-5,10-12,17-19,24-26 พฤศจิกายน 15,900 14,900 13,900 3,000
D3. อาหารเช้า, มาเก๊า,วิหารเซนต์ปอล,วัดอาม่า,ช้อปปิ้ง TG753 : 21.15-23.00 (B/L) 15-17 ธันวาคม 15,900 14,900 13,900 3,000
ACCOM: GRAND VIEW / 2000 YEAR HOTEL or similar
HKGTG_14 มาเก๊า - จูไห่ 3 วัน นอน จูไห่ 2 คืน 15+1 14-16,15-17 กันยายน 14,599 13,599 12,599 2,000
D1.BKK-MFM,TG750 : 07.45-11.30, ช้อปปิ้ง,อาหารเย็น, (D) 21-23,22-24,28-30 กันยายน 14,599 13,599 12,599 2,000
D2. อาหารเช้า,จูไห่,ถนนคู่รัก,BAI LIAN,พระราชวังหยวนหมิง, (B/L/D) 5-7,6-8,12-14,13-15 ตุลาคม 15,599 14,599 13,599 3,000
D3. อาหารเช้า, มาเก๊า,วิหารเซนต์ปอล,วัดอาม่า,VENATIAN HOTEL TG753 : 21.15-23.00 (B/L) 2-4,3-5,9-11,10-12,16-18 พฤศจิกายน 14,599 13,599 12,599 2,000
17-19,23-25,24-26 พฤศจิกายน 14,599 13,599 12,599 2,000
ACCOM: 2000 YEAR or similar 1-3,14-16,15-17 ธันวาคม 15,599 14,599 13,599 3,000
HKGTG 15A ฮ่องกง มาเก๊า ลันเตา 4 วัน ฮ่องกง 2 คืน มาเก๊า 1 คืน 15+1 14-17,15-18 กันยายน 20,900 19,900 18,900 4,500
D1.BKK-HKG,TG600:0800-1145,พระใหญ่เกาะลันเตา,Avenue Of Star (D) 21-24,22-25 กันยายน 21,500 20,500 19,500 5,000
D2.ติ่มซ่ำ,วัดแชกงหมิว,หวังต้าเซียน,รีพลัสเบย์ เที่ยง อิสระช้อปปิ้ง (B/L) 5-8,6-9 ตุลาคม 21,900 20,900 19,900 5,000
D3.ติ่มซ่ำ,มาเก๊า-เวเนเชียน (B) 9-12,10-13,16-19,17-20,23-26 พ.ย. 21,500 20,500 19,500 5,000
D4.อาหารเช้า,ซิตี้ทัวร์,เที่ยง,อิสระช้อปปิ้ง MFM-BKK TG753:2115-2300 (B/L) 1-4,14-17,15-18 ธันวาคม 21,500 20,500 19,500 5,000
ACCOM: PANDA HOTEL or similar / BEST WESTERN TAIPA HOTEL or similar
HKGTG 15_B ฮ่องกง มาเก๊า ลันเตา 4 วัน ฮ่องกง 3 คืน 15+1 13-16,14-17 กันยายน 20,599 19,599 18,599 4,000
D1.BKK-HKG,TG600:0800-1145,พระใหญ่เกาะลันเตา,Avenue Of Star (D) 20-23,21-24,22-25 กันยายน 21,599 20,599 19,599 4,500
D2.ติ่มซ่ำ,วัดแชกงหมิว,หวังต้าเซียน,รีพลัสเบย์ เที่ยง อิสระช้อปปิ้ง (B/L) 4-7,5-8,6-9 ตุลาคม 21,900 20,900 19,900 4,500
D3.ติ่มซ่ำ,อิสระช้อปปิ้ง (B) 8-11,9-12,10-13,15-18,16-19 พ.ย. 21,599 20,599 19,599 4,500
D4.อาหารเช้า,ซิตี้ทัวร์,เที่ยง,อิสระช้อปปิ้ง MFM-BKK TG753:2115-2300 (B/L) 17-20,22-25,23-26,24-27 พ.ย. 21,599 20,599 19,599 4,500
ACCOM : Panda Hotel Or Similar
HKGTG 15C มาเก๊า ฮ่องกง ลันเตา 4 วัน มาเก๊า 1 คืน ฮ่องกง 2 คืน 15+1 13-16,14-17 กันยายน 21,900 20,900 19,900 4,500
D1.BKK-MFM,TG750 : 07.45-11.30, VENATIAN HOTEL อาหารเย็น, (D) 20-23,21-24,27-30 กันยายน 22,500 21,500 20,500 5,000
D2. อาหารเช้า, วิหารเซนต์ปอล,วัดอาม่า,ฮ่องกง,ย่านจิมซาจุ่ย,A symphony of Lights,Avenue Of star (B/L) 3-6,8-11,9-12,15-18 พฤศจิกายน 21,900 20,900 19,900 4,500
D3.ติ่มซ่ำ,อิสระช้อปปิ้ง (B) 16-19,22-25,23-26 พฤศจิกายน 21,900 20,900 19,900 4,500
D4.ติ่มซ่ำ,วัดแชกงหมิว,วัดหวังต้าเซี่ยน,รีพลัสเบย์,เที่ยง,อิสระช้อปปิ้ง HKG-BKK TG607 : 2045-2230 (B/L) 29-2,30-3,13-16,14-17 ธันวาคม 21,900 20,900 19,900 4,500
ACCOM : Panda Hotel Or Similar
HKGTG 16A ฮ่องกง มาเก๊า 3 วัน ฮ่องกง 1 คืน มาเก๊า 1 คืน 15+1 15-17 กันยายน 17,900 16,900 15,900 3,000
D1.BKK-HKG,TG600:0800-1145,ช้อปปิ้ง,Avenue Of Star (D) 22-24 กันยายน 18,599 17,599 16,599 4,000
D2.ติ่มซ่ำ,วัดแชกงหมิว,หวังต้าเซียน,รีพลัสเบย์ เที่ยง อิสระช้อปปิ้ง,มาเก๊า (B/L/D) 6-8 ตุลาคม 19,900 18,900 17,900 4,000
D3.อาหารเช้า,ซิตี้ทัวร์,เที่ยง,อิสระช้อปปิ้ง MFM-BKK TG753:2115-2300 (B/L) 3-5,10-12,17-19,24-26 พฤศจิกายน 18,599 17,599 16,599 3,500
ACCOM : Panda Hotel // Grand View Hotel Or Similar 15-17 ธันวาคม 18,599 17,599 16,599 3,500
HKGTG 16B ฮ่องกง มาเก๊า 3 วัน ฮ่องกง 2 คืน 15+1 15-17 กันยายน 17,900 16,900 15,900 3,000
D1.BKK-HKG,TG600:0800-1145,ช้อปปิ้ง,Avenue Of Star (D) 21-23,22-24,28-30 กันยายน 18,900 17,900 16,900 4,000
D2.ติ่มซ่ำ,วัดแชกงหมิว,หวังต้าเซียน,รีพลัสเบย์ เที่ยง อิสระช้อปปิ้ง (B/L/D) 5-7,6-9 ตุลาคม 18,900 17,900 16,900 4,000
D4.ติ่มซ่ำ,มาเก๊า-ซิตี้ทัวร์,เที่ยง,อิสระช้อปปิ้ง MFM-BKK TG753:2115-2300 (B/L) 2-4,3-5,9-11,10-12,16-18 พฤศจิกายน 18,599 17,599 14,599 4,000
17-19,23-25,24-26 พฤศจิกายน 18,599 17,599 14,599 4,000
8-10 ธันวาคม 20,900 19,900 18,900 4,500
ACCOM : Panda Hotel Or Similar 1-3,14-16,15-17 ธันวาคม 18,599 17,599 14,599 4,000
HKGTG 16B ฮ่องกง ดิสนีย์ ลันเตา มาเก๊า 3 วัน ฮ่องกง 2 คืน 15+1
D1.BKK-HKG,TG600:0800-1145,ดิสนีย์แลนด์ (D)
D2.ติ่มซ่ำ,วัดแชกงหมิว,หวังต้าเซียน,รีพลัสเบย์ เที่ยง พระใหญ่เกาะลันเตา (B/L/D) 8-10 ธันวาคม 23,599 22,599 21,599 4,000
D4.ติ่มซ่ำ,มาเก๊า-ซิตี้ทัวร์,เที่ยง,อิสระช้อปปิ้ง MFM-BKK TG753:2115-2300 (B/L)
ACCOM : Panda Hotel Or Similar
HKGTG 16C มาเก๊า ฮ่องกง 3 วัน มาเก๊า 1 คืน ฮ่องกง 1 คืน 15+1 14-16 กันยายน 18,900 17,900 16,900 3,500
D1.BKK-MFM,TG750 : 07.45-11.30, VENATIAN HOTEL อาหารเย็น, (D) 21-23 กันยายน 19,599 18,599 17,599 4,000
D2. อาหารเช้า, วิหารเซนต์ปอล,วัดอาม่า,ฮ่องกง,ย่านจิมซาจุ่ย,A symphony of Lights,Avenue Of star (B/L/D) 5-7 ตุลาคม 19,900 18,900 17,900 4,000
D3.ติ่มซ่ำ,วัดแชกงหมิว,วัดหวังต้าเซี่ยน,รีพลัสเบย์,เที่ยง,อิสระช้อปปิ้ง HKG-BKK TG607 : 2045-2230 (B/L) 2-4,9-11,16-18,23-25 พฤศจิกายน 18,900 17,900 16,900 3,500
ACCOM : Grand View Hotel // Panda Hotel Or Similar 30-2,14-16 ธันวาคม 18,900 17,900 16,900 3,500


 


ราคา: 16,500ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: บริษัท แฝดทัวร์ จำกัดอีเมล์: 
โทรศัพย์: 02-318-6094, 02-318-6095,0811740722IP Address: 58.11.143.70ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]