MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป เที่ยวชัยภูมิ ทัวร์ชัยภูมิ ณ อ.เทพสถิต กับ โปรแกรมทัวร์ ดอกกระเจียว ทัวร์ทุ่งกระเจียว

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป เที่ยวชัยภูมิ ทัวร์ชัยภูมิ ณ อ.เทพสถิต กับ โปรแกรมทัวร์ ดอกกระเจียว ทัวร์ทุ่งกระเจียว
เที่ยวสุขใจไปชัยภูมิ หยิบหมอกหยอกกระเจียว สองวันเที่ยวสี่อุทยานฯสวย
ทริปเดียวเที่ยวสี่อุทยานฯ แคมปิ้ง ไทรทอง บุกดงทุ่งกระเจียวขาว-ชมพู ป่าหินงาม น้ำตกตาดโตน ภูแลนคา สโตนเฮดจ์เมืองไทย มอหินขาว

MAGIC ON TOUR มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์ 2 วัน 1 คืน
ณ “ ชัยภูมิ อ.เทพสถิต ดินแดนสวยสถิต ” ทริปเดียวเที่ยวสี่อุทยานฯ พิสูจน์สโตนเฮดจ์เมืองไทย มหัศจรรย์ธรรมชาติ ณ มอหินขาว อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ชมความงามของดอกกระเจียวชมพู-ขาว ณ อุทยานแห่งชาติไทรทอง อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เล่นน้ำตกใหญ่ที่อุทยานแห่งชาติตาดโตน ลอดซุ้มประตูศักดิ์สิทธิ์ วัดเขาประตูชุมพล ร่วมทริปสุขใจไปกับทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพ ที่คอยดูแลเอาใจใส่ท่านตลอดการเดินทางแล้วคุณจะรู้ว่า “ มหัศจรรย์ของความฝันไม่ใช่สิ่งที่แตะต้องไม่ได้อีกต่อไป ”

กำหนดการเดินทาง : กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กรุ๊ปหน้าร้าน กำหนดการเดินทาง ดังนี้

เดือนมิถุนายน 2555 ( ทริปเปิดฤดูกาล ) : 16 - 17 , 23 - 24 , 30 - 01 ก.ค
เดือนกรกฎาคม 2555 ( ช่วงที่ว่าดอกไม้จะสวยมากที่สุด ) : 07 - 08 , 14 - 15 , 21 - 22 , 28 - 29
เดือนสิงหาคม 2555 ( ทริปปิดฤดูกาลก่อนต้องรอใหม่ปีหน้า ) : วันอาสาฬหบูชา 02 - 03 , วันแม่แห่งชาติ 11 - 12

TOUR ITINERARY

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - ชัยภูมิ - อุทยานแห่งชาติภูแลนคา มอหินขาว - อุทยานแห่งชาติตาดโตน - อุทยานแห่งชาติไทรทอง น้ำตกไทรทอง – แคมป์ปิ้งริมอ่างเก็บน้ำ

05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมา สามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางโดยรถตู้/รถบัส VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ.ชัยภูมิ ระหว่างทางทีมงานบริการอาหารเช้าแบบปิกนิค (1) และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
10.00 น. เดินทางถึง จ.ชัยภูมิ นำท่านท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูแลนคา นำท่านชมกลุ่มเสาหินมหัศจรรย์ มอหินขาว หรือ สโตนเฮดจ์เมืองไทย อีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่ถือว่ามีความงดงามทางธรรมชาติไม่แพ้ทุ่งดอกกระเจียวงาม ร่วมพิสูจน์ความมหัศจรรย์ที่คนเฒ่าคนแก่เล่าขานกันว่าในทุกคืนวันพระ 15 ค่ำ และ 8 ค่ำ จะเกิดปรากฎการณ์พิเศษกับก้อนหินใหญ่ 5 ก้อน อันเป็นที่มาที่ทำให้ชาวบ้านแถวนั้น พากันเรียกที่นี่ว่า มอหินขาว อิสระให้ท่านเก็บภาพความงดงามของสถาปัตยกรรมธรรมชาติเสาหินน้อยใหญ่ ตามอัธยาศัย
11.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อไปยัง อุทยานแห่งชาติตาดโตน
12.30 น. เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติตาดโตน บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหารสวัสดิการ
13.30 น. หลังอาหารนำท่านชม น้ำตกตาดโตน น้ำตกขนาดใหญ่ สูง 6 ม. มีน้ำไหลตลอดปี อิสระให้ท่านถ่ายภาพ หรือ นั่งผ่อนคลายตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ อุทยานแห่งชาติไทรทอง
16.00 น. ถึง อุทยานแห่งชาติไทรทอง นำท่านสู่ ลานกางเต็นท์บริเวณที่ทำการอุทยานฯ ลานกางเต็นท์นี้จะอยู่ระหว่างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวกับอาคารเอนกประสงค์ และอ่างเก็บน้ำ มีร้านอาหาร ร้านค้าสวัสดิการ ห้องสุขาและห้องอาบน้ำคอยให้บริการสะดวกสบาย คืนนี้เราจะพักค้างแรมกันแบบชิวๆ ณ บริเวณริมน้ำ (พักเต็นท์) หลังเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้ว หากท่านใดสนใจจะไปเล่นน้ำตก นำท่านเดินเท้าประมาณ 700 เมตร ไปยัง น้ำตกไทรทอง เป็นน้ำตกขนาดเล็ก สูงประมาณ 5 เมตร แต่มีความสวยงามของสายน้ำที่ไหลผ่านมาตามลานหิน ด้านล่างเป็นแอ่งน้ำกว้าง ท่านสามารถลงเล่นน้ำได้ โดยจุดเด่นที่สุด ของน้ำตกไทรทอง คือ ลานหินที่สายน้ำไหล มาจากผืนป่าบนเทือกเขาพังเหยมีความลาดเอียงน้อยกว้างประมาณ 80 เมตร แล้วไหลลงตามความลาดชันของลานหินลงสู่น้ำตกไทรทองยาวประมาณ 150 เมตร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับยังแคมป์ที่พัก
18.00 น. บริการอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหารสวัสดิการ หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อน คืนนี้หลับฝันดีไปกับอากาศบริสุทธิ์ ริมอ่างเก็บน้ำ ราตรีสวัสดิ์

วันที่สองของการเดินทาง ทุ่งบัวสวรรค์ - ผาหำหด - จุดชมวิวเขาพังเหย - อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม - นั่งรถรางชมทุ่งดอกกระเจียว - จุดชมวิวสุดแผ่นดิน - ป่าหินงาม - วัดเขาประตูชุมพล – กรุงเทพฯ

06.30 น. อรุณสวัสดิ์ท่ามกลางอากาศสดใส บริการท่านด้วย ชา กาแฟร้อนๆอบอุ่นร่างกาย พร้อมอาหารเช้า (4) หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out จากนั้นนำท่านท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานแห่งชาติไทรทอง เขตอุทยานฯที่ขึ้นชื่อว่ามีทุ่งดอกกระเจียวใหญ่ที่สุดใน จ.ชัยภูมิ
08.00 น. นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถกะบะท้องถิ่น เพื่อเดินทางขึ้นสู่บนเขา อันเป็นถิ่นกำเนิดของพันธุ์ไม้มหัศจรรย์ที่ผุดจากดินนามว่า ดอกกระเจียว ทุ่งบัวสวรรค์ ณ อุทยานแห่งชาติไทรทอง นี้ แบ่งเป็นทุ่งใหญ่ๆทั้งหมด 5 ทุ่ง และเป็นป่าต้นน้ำลำธารของลำห้วยหลายสายซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำชี โดยเราจะนำท่านเดินเท้า ชมทุ่งดอกกระเจียว 4 ทุ่งใหญ่ ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติในระยะทางไป-กลับ ประมาณ 4 กม. เส้นทางนี้เดินชมสะดวกผ่านป่าเต็งรังสลับกับจุดชมวิวตามแนวผาสวยต่างๆ ท่านสามารถแวะถ่ายภาพได้เป็นระยะๆ เริ่มจากจุดแรก คือ แนวผาพ่อเมือง เป็นแนวหน้าผาหินทรายยาว 3 กม. บนสันเขาพังเหยด้านทิศตะวันตกสูงจากระดับน้ำ ทะเล 800-908 เมตร จากจุดนี้หากมองลงไปด้านล่าง จะเห็นตัว อ.ภักดีชุมพล เดินเท้าต่อสู่ หน้าผาจุดที่ 2 ผาหำหด ผาชื่อดังที่ใครมาถึงแล้วไม่ถ่ายภาพคู่ชะง่อนหินนี้ ถือว่ายังมาไม่ถึง เดินมาจนถึง ผาเพลินใจ ถ่ายภาพชมวิวกันต่อ หลังหายเหนื่อยแล้ว นำท่านเดินลัดเลาะต่อไปยังจุดที่ 3 ทุ่งบัวสวรรค์ หรือ ทุ่งดอกกระเจียว สีชมพู ตื่นตาเพลินใจกับทุ่งดอกกระเจียวที่กว้างใหญ่ไกลสุดสายตา พร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึก ก่อนนำท่านไปชมทุ่งที่ 4 เป็น ทุ่งดอกกระเจียวขาว หรือ ดอกบัวเทพอัปสร เป็นทุ่งดอกสีขาว เพียงแห่งเดียวของที่นี่ ทุ่งดอกกระเจียวที่นี่จะบานช่วงปลายเดือนมิถุนายน - กลางเดือนสิงหาคมของทุกปี นอกจากนี้ยังมีพรรณไม้ดอกชนิดอื่นที่แข่งกัน ออกดอกอีกมากมายอาทิ ดุสิตา สร้อยสุวรรณา จุกนารี กระดุมเงิน กระดุมทอง เอื้องนวลจันทร์ หงอนไก่แจ้ สามพันตึง ดาวเรืองภู ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินเท้าลัดเลาะกลับ ผ่าน ผาอาทิตย์อัสดง ผาสุดท้ายก่อนสิ้นสุดเส้นทางศึกษาธรรมชาติกลับมายังลานจอดรถ สมควรแก่เวลานำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถกะบะท้องถิ่น เพื่อเดินทางกลับไปยังที่ทำการอุทยานฯ
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหารสวัสดิการ
13.00 น. หลังอาหารนำท่านอำลา จากนั้นเดินทางท่องเที่ยวต่อ ระหว่างทางแวะ จุดชมวิวเขาพังเหย ชมทิวทัศน์ของผืนป่าและแนวสันเขาสลับซับซ้อนของเขาพังเหย เมื่อมองลงไปเบื้องล่างจะเห็นที่ราบภาคกลางในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นบริเวณกว้าง
14.00 น. ถึง อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อุทยานที่มีการแพร่กระจายของพันธุ์ไม้ดินดอกกระเจียวอยู่เป็นจำนวนมาก มีความหลากหลายของระบบนิเวศและมีไม้ดอกจำพวกดุสิตา เอนอ้าและกล้วยไม้ ขึ้นรวมอยู่ด้วย นำท่านเปลี่ยนรถเป็นรถรางนำเที่ยวของทางอุทยานเพื่อเข้าชม ทุ่งดอกกระเจียว หรือ ทุ่งบัวสวรรค์ ช่วงระหว่างเดือน มิถุนายน-สิงหาคม บนท้องทุ่งหญ้าเพ็กสีเขียวจะมีดอกกระเจียวชูช่อสีชมพูอมม่วงขึ้นแซมอยู่ทั่วไป มองดูละลานตาเป็นภาพที่สวยงามมาก อิสระเชิญท่านเก็บภาพความประทับใจ เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านไปยังจุดต่อไป คือ จุดชมวิวสุดแผ่นดิน เป็นจุดที่สูงที่สุดของเทือกเขาพังเหย สูงจากระดับน้ำทะเล 846 เมตร เป็นแนวหน้าผาซึ่งเป็นรอยต่อ ระหว่างภาคกลางและภาคอีสาน จากจุดชมวิวสุดแผ่นดินนี้ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์สันเขาสลับซับซ้อนและสัมผัสกับสายลมพัดเย็นสบายตลอดวัน จากนั้นนำท่านเดินกลับตามแนวเส้นทางชมธรรมชาติ เพื่อไปขึ้นรถรางเที่ยวยังจุดต่อไปซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของเส้นทางนั่นคือ ป่าหินงาม ชมเสาหินรูปร่างแปลกตา ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของลมมาเป็นเวลานานนับล้านปีจนกลายเป็นรูปทรงต่างๆสวยงาม อาทิ หินรูปถ้วยฟุตบอลโลก หินตะปู หินรูปเรดาห์ หินรูปปราสาทโบราณ หินรูปสัตว์ต่างๆ ฯลฯ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
16.00 น. จากนั้นนำท่านไปยัง วัดเขาประตูชุมพล นมัสการพระประธานในอุโบสถ และชมรอบๆบริเวณวัดประกอบด้วยศาลาปฏิบัติธรรมหอระฆังสูงตระหง่าน และลานหินที่มีโขดหินน้อยใหญ่มากมาย ร่มรื่นด้วยแมกไม้นานาชนิด
17.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านอำลา จ.ชัยภูมิ มุ่งหน้ากลับสู่ กรุงเทพฯ
18.00 น. ระหว่างทางแวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็น ( มื้อนี้รับประทานตามอัธยาศัย ) พร้อมเลือกซื้อของฝากคนทางบ้าน จากนั้นเดินทางต่อ
22.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
** ทริปท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักและมีจิตสำนึกดี **

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ท่านละ 2,999 บาท ( สำหรับกรุ๊ปเหมาคณะเดินทางโดยรถตู้ VIP 9 ท่านขึ้นไป )
ผู้ใหญ่ท่านละ 3,099 บาท ( สำหรับคณะเดินทางโดยรถตู้ VIP 8 ท่านขึ้นไป )
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 250 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ลดท่านละ 400 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่ารถตู้ / บัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าที่พัก 1 คืน ที่ อุทยานแห่งชาติไทรทอง ( เต็นท์ละ 2 ท่าน มีที่รองนอน หมอน ถุงนอน - ห้องน้ำรวม )
ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่ารถกะบะท้องถิ่น และ รถรางนำเที่ยวทุ่งดอกกระเจียว
ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 2 แสนบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
ค่าทิป พนักงานขับรถ มัคคุเทศก์ ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ )
ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ

เงื่อนไขการจองทัวร์

กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ และท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ หรือ 50%ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วัน หลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศ
ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 2 อาทิตย์
** หมายเหตุ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้วขอความกรุณา ส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่หมายเลขโทรสาร 02-809-4989 **

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ขอสงวนสิทธิ์การออกเดินทาง ดังนี้

กรณีคณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 8 ท่าน
กรณีรถโค้ชใหญ่ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 40 ท่าน
หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – พร้อมชมภาพทริปที่ผ่านมา

Tel : 02-444-3173 , 089-219-0822 , 086-323-7924
www.magic-ontours.com
www.facebook.com/magicontour
www.twitter.com/magicontour
http://www.youtube.com/magicontour1


   


ราคา: 2,999ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: Churirat Janlueanอีเมล์: 
โทรศัพย์: 506 M.6 Laksong Bangkae BKK 10160IP Address: 58.11.57.33ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]